Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0096/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0096/2006 (B6-0432/2006)

Συζήτηση :

PV 11/10/2006 - 16
CRE 11/10/2006 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

16. Υποδήματα από την Κίνα και το Βιετνάμ (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης (O-0096/2006) του κ. Enrique Barón Crespo, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, προς την Επιτροπή, σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας αντιντάμπινγκ σχετικά με τα υποδήματα από Κίνα και Βιετνάμ (B6-0432/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, αντικαθιστώ τον συνάδελφό μου κ. Peter Mandelson σε αυτή τη συζήτηση. Ο Peter βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθοδόν προς τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ινδίας με την Υπουργό Lehtomäki και βρίσκεται πράγματι σε υπηρεσία επειδή έχουμε πολλές σημαντικές εμπορικές πολιτικές να συζητήσουμε με την Ινδία.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο ενέκρινε τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του ντάμπινγκ υποδημάτων από την Κίνα και το Βιετνάμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα μέτρα προσφέρουν μια ισορροπημένη λύση σε μια πολύπλοκη υπόθεση· μια λύση που απαντά σε σαφή αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτων ανταγωνιστικών πρακτικών και κρατικής παρέμβασης, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε εταιρείες από την Κίνα και το Βιετνάμ να εμπλακούν σε ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν τώρα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Παρέχουν κάποια άνεση στους κατασκευαστές υποδημάτων στην Ένωση λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τα συμφέροντα των καταναλωτών όσο και τη μεταβαλλόμενη διάρθρωση του κλάδου στο εσωτερικό της Ένωσης, όπου πολλά γνωστά ονόματα στον κλάδο των υποδημάτων επιλέγουν πλέον να κατασκευάζουν τα προϊόντα τους εκτός της Ένωσης.

Αυτό αποτελεί μάλιστα περιπτωσιολογική μελέτη της ικανότητάς μας να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που μας προσφέρει η παγκοσμιοποίηση. Τα πλήρη ευρήματα της έρευνας περιγράφονται στα μέτρα που δημοσιεύθηκαν στις 6 Οκτωβρίου, καθώς και οι λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο καθορίσαμε το ύψος του ντάμπινγκ και της ζημίας στη βιομηχανία της ΕΕ και προσδιορίσαμε το κατάλληλο ύψος δασμών σε αυτήν την περίπτωση. Αυτές οι πληροφορίες ανήκουν στον δημόσιο τομέα και φυσικά, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, είναι ανοιχτές στο κοινό και, τελικά, σε δικαστικό έλεγχο.

Όσον αφορά την πιθανή χρήση ενός συστήματος αναβολής της πληρωμής δασμών, αληθεύει το ότι η Επιτροπή εξέτασε αυτή την προσέγγιση ως πιθανή απάντηση σε αυτή την περίπτωση. Μια τέτοια νέα προσέγγιση θα είχε πράγματι ορισμένα πλεονεκτήματα, αλλά δεν είχε την υποστήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών. Η Επιτροπή άκουσε τις ανησυχίες των κρατών μελών και στα τέλη Αυγούστου υπέβαλε τα μέτρα που μόλις εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο.

Κατά τον καθορισμό του ύψους των δασμών, η Επιτροπή εφάρμοσε τον «κανόνα των χαμηλότερων δασμών», ο οποίος αποτελεί μέρος του ισχύοντος νομικού πλαισίου μας και βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με το διεθνές πλαίσιο που ισχύει για το αντιντάμπινγκ. Αυτός ο κανόνας επιτρέπει στην Επιτροπή να θεσπίζει επίπεδα δασμών που αντανακλούν την πραγματική ζημιά που υπέστη η βιομηχανία της ΕΕ αντί για το ύψος του ντάμπινγκ που καθορίζεται στην έρευνα. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι καινούργια. Ταυτόχρονα, λόγω της φύσης αυτού του κλάδου, όπου οι ποσοστώσεις εισαγωγών υποδημάτων ίσχυαν έως το 2005, αυτός ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που έπρεπε να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό του κατάλληλου ύψους δασμών που επρόκειτο να αποφασιστούν. Ωστόσο, η κατάσταση είναι ειδική για τη συγκεκριμένη περίπτωση και, ενώ κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται αυτόνομα, ειδικά απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, δεν αποτελεί αυτή καθαυτή θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις προστασίας του εμπορίου.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω υπογραμμίζοντας ότι τα είδη των προκλήσεων που θέτει η υπόθεση των υποδημάτων δεν μπορούν να αγνοηθούν. Για αυτό, ως μέρος της προσπάθειάς μας για ενίσχυση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητάς μας, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τον Δεκέμβριο μια Πράσινη Βίβλο, η οποία θα εξετάζει πώς λειτουργούν τα μέσα προστασίας του εμπορίου μας στο πλαίσιο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης.

Προσβλέπω ιδιαίτερα σε αυτή τη συζήτηση και πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να αναζητήσουμε λειτουργικές, λογικές βελτιώσεις που θα ενισχύσουν την ικανότητα των επιχειρήσεων της Ευρώπης να είναι ανταγωνιστικές με θεμιτό τρόπο σε μια παγκόσμια αγορά. Προσβλέπω στην ενεργή συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτήν τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κ. Barón Crespo διότι έκανα λάθος στη σειρά των ομιλητών. Φυσικά θα έπρεπε να λάβει εκείνος πρώτος τον λόγο για να απευθύνει την ερώτηση προς την Επιτροπή. Ο κ. Mandelson δεν είναι παρών για τους λόγους που εξήγησε ο Επίτροπος Rehn. Μεταβαίνει αεροπορικώς με την Υπουργό Lehtomäki στη Φινλανδία για τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ινδίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, είχα δύο ενστάσεις και θα προσθέσω άλλη μία, καθώς πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτή την Αίθουσα σήμερα είναι εντελώς απαράδεκτο.

Καταρχάς, δείχνει ασέβεια προς το Κοινοβούλιο να αλλάζουμε τους κανόνες μας και να απαντά ο αναπληρωτής Επίτροπος πριν να έχω την ευκαιρία να θέσω την ερώτησή μου.

Δεύτερον, η απουσία του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτή και το θέσαμε αυτό το θέμα σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών: δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την απουσία του Συμβουλίου, ειδικά δεδομένου ότι ο ρόλος του Συμβουλίου σε αυτό το θέμα τίθεται επί του παρόντος υπό αμφισβήτηση, όσον αφορά την αμεροληψία που έχει επιδείξει στην εξέτασή του.

Η φινλανδική Προεδρία –και το λέω αυτό με μεγάλη λύπη μου, καθώς η Φινλανδία είναι υποδειγματική από άποψη διαφάνειας– δεν ενήργησε σωστά και η κ. Lehtomäki θα έπρεπε να είχε δώσει εξηγήσεις.

Όσον αφορά τον Επίτροπο Mandelson –και απευθύνομαι στον Επίτροπο Rehn ώστε να του το διαβιβάσει, και θα επεκταθώ λίγο περισσότερο– αν ο Επίτροπος Mandelson ήταν σε δημόσιο σχολείο, θα καλούσαν τους γονείς του λόγω των συχνών αδικαιολόγητων απουσιών του γιου τους: διότι δεν παρέστη εδώ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου για τη συζήτηση της έκθεσης σχετικά με την Ινδία· σήμερα έπρεπε να φύγει· δεν θα παραστεί εδώ για τη Mercosur … Ναι, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσει με την Ινδία στο Ελσίνκι, αλλά είναι πιο σημαντικό να είναι παρών εκεί όπου πρέπει να είναι το εκτελεστικό όργανο, δηλαδή σε αυτό το Σώμα μιλώντας στους βουλευτές του.

Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το βασικό θέμα, πρέπει να πω ότι υποστηρίζουμε την Επιτροπή: την υποστηρίζουμε και διαφωνούμε εντελώς με τη δισδιάστατη στερεότυπη άποψη ότι υπάρχουν είτε χώρες υπέρ του ελεύθερου εμπορίου είτε χώρες υπέρ του προστατευτισμού σε αυτόν τον τομέα.

Η Επιτροπή υιοθετεί μια ισορροπημένη προσέγγιση· ενεργούμε εδώ από κοινού και με αλληλεγγύη και αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Λέγεται ότι υπάρχει προστατευτισμός· λοιπόν, πρέπει να προστατέψουμε τους εργαζομένους μας, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι η τελευταία βιομηχανία που υπάρχει στη Γαλλία, στην Αλσατία, η οποία κατασκευάζει υποδήματα ασφάλειας, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό, πρόκειται να προσφύγει στο Δικαστήριο, διότι οι διαφορές είναι της τάξης του 40% –λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητάμε μέτρα αντιντάμπινγκ με τη μορφή ενός δασμού 10% ως 20%– και τα υποδήματα που εισάγονται δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας.

Επομένως, δεν πρόκειται για μια συζήτηση που διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκείνους που είναι υπέρ του σωστού και σε εκείνους που θέλουν να κλείσουν τις πόρτες. Πρόκειται για μια συζήτηση στην οποία ζητάμε την τήρηση των κανόνων που συμφωνήσαμε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στο έργο της, η Επιτροπή ενήργησε σωστά, αν και δεν το έπραξε σήμερα με την απουσία του Επιτρόπου Mandelson.

Επομένως πιστεύουμε ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό με μεγαλύτερο σεβασμό. Άλλα θέματα είναι πολύ σημαντικά επίσης, αλλά ο Πρόεδρος και εγώ έχουμε χάσει πολλά αεροπλάνα προκειμένου να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας. Αν υπάρχει Διάσκεψη Κορυφής αύριο, θα πρέπει να ξυπνήσουν νωρίς το πρωί ή να ρυθμίσουν τα πράγματα διαφορετικά· αλλά θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η παρατήρησή σας είναι πολύ σωστή, κύριε Barón Crespo, και από την εμπειρία σας ως Πρόεδρος θα γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι τηρείται ο χρόνος ομιλίας από ορισμένους από τους ομιλητές μας. Σημειώνω ότι στις συζητήσεις νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ο κ. Frattini και ο κ. Barroso μίλησαν συνολικά για περισσότερα από 42 λεπτά.

Δεν μπορώ να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κ. Mandelson, αλλά πιστεύω ότι ο κ. Rehn εξήγησε την κατάσταση. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Rehn θα μεταφέρει τις παρατηρήσεις σας στον κ. Mandelson.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, προσυπογράφω και εγώ τις ενστάσεις του κ. Barón Crespo, ως προς τη συμπεριφορά της Επιτροπής σε τόσο κρίσιμες συζητήσεις.

Το ζήτημα των δασμών αντιντάμπινγκ στα υποδήματα δίχασε τα κράτη μέλη της Ένωσης. Ανέδειξε επίσης αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ κατασκευαστών αφενός και προμηθευτών και καταναλωτών αφετέρου.

Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα-Ευρωπαίοι Δημοκράτες, μένουμε προσηλωμένοι στον πολυμερισμό, στο ανοικτό και ισόρροπο διεθνές εμπόριο. Όμως θεωρώ παραπλανητικά και μη θεμελιωμένα τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν κατά της υιοθέτησης των εν λόγω μέτρων, ήτοι, ο προστατευτισμός υπέρ της βιομηχανίας και η μετακύληση του κόστους στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η επιβολή των δασμών αποτελεί δικαιολογημένο μέτρο νόμιμης εμπορικής άμυνας. Ή, αν θέλετε, παράγωγο προστατευτικό μέτρο. Αντιθέτως, πρωτογενές προστατευτικό μέσο –στρεβλωτικό του εμπορίου– είναι οι πρακτικές ντάμπινγκ. Αφ’ ης στιγμής, λοιπόν, διαπιστώθηκε η εφαρμογή πρακτικών ντάμπινγκ και η εξ αυτών προκληθείσα ζημία εις βάρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η απουσία λήψης μέτρων θα σήμαινε ανοχή στον αθέμιτο ανταγωνισμό. Σε όσους προβάλλουν το επιχείρημα της καλύτερης τιμής κατά της επιβολής δασμών, αντιτάσσω το ερώτημα: Ωφελήθηκαν οι καταναλωτές από τη μείωση των τιμών εισαγωγής μετά την απελευθέρωση; Σαφέστατα όχι. Όπως επιβεβαιώνει και η ίδια η Επιτροπή δεν υπήρξε κανένα όφελος για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, καθώς οι τιμές παρέμεναν σταθερές ή παρουσίασαν ακόμα και μικρή αύξηση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ναι στον ανταγωνισμό. Όχι στη φανερή ή συγκεκαλυμμένη στρέβλωσή του. Η Ένωση είναι και θα παραμείνει ανοικτή αγορά στους εταίρους που σέβονται τους κανόνες και τις πειθαρχίες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά είμαι θορυβημένος από αυτήν την απόφαση για την επιβολή δασμών στα υποδήματα για δύο λόγους: πρώτον διότι ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαίων καταναλωτών θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα για τα υποδήματά τους προκειμένου να επιτευχθούν αμφίβολα οφέλη για έναν μικρό αριθμό ευρωπαίων κατασκευαστών. Με λυπεί ειδικότερα το γεγονός ότι σε αυτό το μέτρο περιλαμβάνονται και τα παιδικά υποδήματα. Για έναν σχετικά χαμηλόμισθο γονέα μικρού παιδιού, ο οποίος πρέπει να αγοράζει νέα υποδήματα τακτικά, αυτός ο δασμός είναι σοβαρός και λυπάμαι για το μέτρο που λάβαμε.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είμαι θορυβημένος είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε κατά τους ισχυρισμούς –και λέω κατά τους ισχυρισμούς διότι δεν έχω σαφή απόδειξη αυτού– η πλειοψηφία του Συμβουλίου. Γνωρίζω ότι η Λετονία πείστηκε να αλλάξει την ψήφο της, γεγονός που δεν είχε καμία σχέση με τα υποδήματα, αλλά επειδή η Ιταλία υποσχέθηκε να μην ψηφίσει υπέρ των κυρώσεων ΣΓΠ προς τη Λευκορωσία. Επειδή η Λετονία έχει αναπτύξει εκτενείς εμπορικές συναλλαγές με τη Λευκορωσία, αυτός ήταν σοβαρός λόγος για του Λετονούς. Αυτού του είδους το αλισβερίσι, αν είναι αλήθεια, πλήττει την υπόληψη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά όσο και του Συμβουλίου ειδικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να συμφωνήσω με τα παράπονα που εξέφρασε ο κ. Barón Crespo.

Κύριε Επίτροπε, η κίνηση της ΕΕ την προηγούμενη εβδομάδα να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές υποδημάτων από την Κίνα και το Βιετνάμ όχι μόνο είναι αντίθετη στη βούληση της πλειοψηφίας της Ευρώπης –ορισμένα κράτη μέλη προχώρησαν σαφώς σε ένα αλισβερίσι και έχουν πλέον εγκαταλείψει τις επίσημες θέσεις τους– αλλά και δημιουργεί την πιθανότητα επίπληξης της ΕΕ από τον ΠΟΕ, καθώς πολλοί αμφισβητούν την πραγματική και νομική βάση της έρευνας της Επιτροπής.

Ο προστατευτισμός υπήρξε το κίνητρο πίσω από αυτό το κοντόφθαλμο, πρόχειρο μέτρο. Οι δασμοί αποτελούν μια γρήγορη λύση που μόνο να πλήξει μπορεί τις βιομηχανίες της ΕΕ που έχουν προσαρμοστεί στην παγκόσμια οικονομία. Η βρετανική εταιρεία υποδημάτων Clarks, για παράδειγμα, επέδειξε πρώτη από όλες διορατικότητα, με τη μετεγκατάσταση της παραγωγής υποδημάτων στην Κίνα και στο Βιετνάμ· υπευθυνότητα, δημιουργώντας καταστήματα λιανικής πώλησης στο ΗΒ, όπου τώρα απασχολεί περισσότερους υπαλλήλους από ποτέ άλλοτε στην υποδηματοποιία, και ειδικά κατανόηση, με την αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Επιτροπή και την προσπάθεια να εργαστεί μαζί σας και όχι εναντίον σας. Ωστόσο, λόγω των επιπόλαιων μέτρων της προηγούμενης εβδομάδας, η εταιρεία Clarks τιμωρείται τώρα και για τις τρεις αυτές ιδιότητες, καθώς οι ευρωπαίοι έμποροι λιανικής πώλησης και οι καταναλωτές καλούνται τώρα να πληρώσουν τη νύφη για την νοσούσα ιταλική βιομηχανία.

Είναι επίσης κοντόφθαλμο μέτρο επειδή, ενώ ο Επίτροπος Mandelson αναπτύσσει τα σχέδιά του για ισχυρότερους διμερείς δεσμούς με τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας, έχει εξοργίσει τους Κινέζους, έχει μειώσει τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα μείωσης της φτώχειας και εξάλειψης της πείνας στο Βιετνάμ και σήκωσε την κόκκινη σημαία του προστατευτισμού της ΕΕ στην περιοχή.

Φοβούμαι ότι η αναθεώρηση των κανόνων αντιντάμπινγκ της ΕΕ από τον Επίτροπο Mandelson έχει αργήσει έναν χρόνο. Η κοινολόγηση των ονομάτων και η καταισχύνη των εμπόρων λιανικής που δεν προωθούν το όφελος των φθηνών εισαγωγών στον καταναλωτή αποτελεί προπέτασμα καπνού για την κακή διαχείριση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης από την Επιτροπή. Σε αυτό το θέμα, η Επιτροπή απέτυχε παταγωδώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DA) Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τους δασμούς επί των υποδημάτων από την Κίνα και το Βιετνάμ συνιστά ένα ακόμη παράδειγμα του προστατευτισμού της ΕΕ. Η απόφαση αποτελεί επίθεση στο σύστημα πολυμερούς συμφωνίας και, ειδικότερα, στη συμφωνία πολυϊνών, και τιμωρεί υπερβολικά τα κράτη μέλη που κατόρθωσαν να συμμορφωθούν με τη συμφωνία. Οι δασμοί πλήττουν, επί παραδείγματι, τη Δανία, η οποία έχει μεταφέρει την παραγωγή υποδημάτων της στην Κίνα και διατήρησε μόνον τις πτυχές του σχεδίου και της εμπορίας στη Δανία. Ακόμη χειρότερα, η ΕΕ υπονομεύει τώρα τον ΠΟΕ και το σύστημα πολυμερούς συμφωνίας.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο Επίτροπος δεν ακούει καν τους ανθρώπους όταν μιλούν. Αν και είναι Φινλανδός, δεν μπορεί, όταν στέκεται εκεί, να κατανοήσει τα Δανικά μου. Θα ήθελα να επισημάνω στον Πρόεδρο ότι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Ο Επίτροπος Mandelson θα στηρίξει τώρα τις ελπίδες του στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες. Η δικαιολογία για αυτό είναι ότι, όσο διάστημα ο δρόμος του ΠΟΕ είναι φραγμένος, πρέπει να εξεύρουμε νέους δρόμους. Θα ήθελα να επισημάνω, ωστόσο, ότι, στην πραγματικότητα, η ΕΕ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευθύνεται κυρίως για τη διακοπή των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Αναμφίβολα υπάρχουν όντως προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική επιτοκίων και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά δεν πρέπει όμως να επιλυθούν μέσω του προστατευτισμού. Πρέπει να επιλυθούν μέσω δεσμευτικής πολυμερούς συνεργασίας. Η ενίσχυση της διμερούς προσέγγισης θα στηρίξει μόνον την εξάρτηση των φτωχών χωρών από την ΕΕ. Πρόκειται για μια κακώς συγκαλυμμένη συνέχιση της αποικιακής εκμετάλλευσης. Ο Επίτροπος Mandelson αποκαλεί τις διμερείς συμφωνίες «σκαλοπάτια» προς ένα καλύτερο παγκόσμιο εμπόριο. Ωστόσο, δεν είναι αυτό. Αντιθέτως. Επιφέρουν μια απόρριψη του ΠΟΕ και του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και κατά συνέπεια των ιδεωδών δίκαιου και ελεύθερου εμπορίου και της καταπολέμησης της φτώχιας, τα οποία η Επιτροπή υπογραμμίζει ως το συνολικό της όραμα. Με τη διμερή στρατηγική, το εν λόγω όραμα είναι απλώς κενά λόγια.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε ότι το πρόβλημα με τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο είναι ότι έχουν καθυστερήσει, ότι θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο και ότι δεν θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τομέα που έχει μπροστά του ένα καλό μέλλον καθώς επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό για την Πορτογαλία και την ΕΕ.

Κύριε Επίτροπε, θα γνωρίζετε ασφαλώς την πραγματικότητα για το κλείσιμο και τη μετεγκατάσταση πολλών εταιρειών και την απώλεια θέσεων εργασίας στη βιομηχανία υποδημάτων στην Πορτογαλία, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε μια αύξηση στην ανεργία και ο κίνδυνος χιλιάδες εργαζόμενοι να περιέλθουν σε φτώχια. Επιτρέψτε μου για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσω την υπόθεση των εργαζομένων της πολυεθνικής C & J Clark στο Castelo de Paiva οι οποίοι, τρία χρόνια μετά το κλείσιμο της εταιρείας και κατόπιν επανειλημμένων υποσχέσεων, παραμένουν χωρίς εναλλακτική απασχόληση. Με άλλα λόγια, με την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αναρίθμητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη βιομηχανία ειδών υπόδησης στην ΕΕ υπήρξαν οι χαμένοι. Αυτοί που κέρδισαν τα μέγιστα, αφετέρου, από την τεράστια αύξηση στις εισαγωγές υποδημάτων από τρίτες χώρες δεν ήταν οι αποκαλούμενοι καταναλωτές αλλά, μάλλον, οι μεγάλες πολυεθνικές και οι μείζονες εισαγωγείς και διανομείς, οι οποίοι αποκόμισαν τεράστια κέρδη, όπως αναγνώρισε η Επιτροπή.

Εάν το διεθνές εμπόριο στο σύνολό του μεριμνούσε δεόντως για τα συμφέροντα των καταναλωτών, θα είχε μειώσει σημαντικά εδώ και καιρό την τιμή πώλησης των εισαγόμενων ειδών υπόδησης.

Όπως έχουμε επισημάνει, η ευθύνη για αυτήν την κατάσταση δεν έγκειται στις τρίτες χώρες, αλλά στην ΕΕ και τις πολιτικές της για την προώθηση του ανταγωνισμού και την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, καθώς και για τη διατήρηση της αξίας του ευρώ, μια πολιτική που παρεμποδίζει τις κατασκευαστικές βιομηχανίες όπως η βιομηχανία ειδών υπόδησης. Μάλιστα, μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της να αυξήσει τις διμερείς συνθήκες ελεύθερων συναλλαγών, ξεκινώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια καινούρια σταυροφορία για την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Αυτή η πολιτική πρέπει να τεθεί υπό συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μόλις πέρυσι, ένα σύνολο 1 δισεκατομμυρίου 250 εκατομμυρίων ζευγών υποδημάτων από την Κίνα κατέκλυσαν την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή είναι η μισή ποσότητα του συνόλου των υποδημάτων που πωλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη την περίοδο. Εν τω μεταξύ, από το 2001, η παραγωγή δερμάτινων ειδών υπόδησης στην Ευρώπη έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30%. Στον τομέα υπόδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν 40 000 θέσεις εργασίας έχουν απολεσθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η κατάσταση στην Πολωνία είναι παρεμφερής. Το 2001, η Πολωνία εισήγαγε μόνον 300 000 ζεύγη υποδημάτων κινεζικής κατασκευής. Τώρα η ποσότητα ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ζεύγη το έτος. Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στην απασχόληση στον τομέα. Το 2003, η βιομηχανία κατασκευής υποδημάτων στην Πολωνία συνίστατο σε 123 επιχειρήσεις, ενώ το 2005 υπήρχαν μόνον 93. Ταυτόχρονα, η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε από σχεδόν 17 000 σε 13 000, με την παραγωγή να μειώνεται από 18 σε 15 εκατομμύρια ζεύγη. Επιπλέον, δεν είναι ο καταναλωτής ο οποίος επωφελήθηκε από αυτές τις τεράστιες εισαγωγές μέσω χαμηλότερων τιμών, όπως νομίζεται γενικότερα, αλλά οι ίδιοι οι εισαγωγείς, που συχνά αθροίζουν περιθώρια κέρδους που υπερβαίνουν το 100% της αξίας συναλλαγής.

Σε αυτήν την κατάσταση είναι καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τελικά να επιβάλει δασμούς για να προστατεύσει την ευρωπαϊκή αγορά, και ιδιαίτερα το ότι οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής έχουν αποδείξει αδιαμφισβήτητα ότι η Κίνα χρησιμοποιεί τιμές ντάμπινγκ. Κυβερνήσεις όπως η Κίνα και το Βιετνάμ στηρίζουν με αθέμιτο τρόπο τους κατασκευαστές τους μέσω φορολογικών πλεονεκτημάτων, τη δωρεάν παραχώρηση εδαφικής έκτασης, καθώς επίσης απαλλάσσοντάς τους από το πλήρες κόστος κατασκευής, επί παραδείγματι αίροντας τους περιβαλλοντικούς φόρους. Το μόνο κακό είναι ότι αυτό συνέβη τόσο αργά, αφότου η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατασκευής υποδημάτων επλήγη τόσο άσχημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βάλει τα δυνατά της για να αποτρέψει την επανάληψη μιας τέτοιας κατάστασης σε κάποιον άλλον τομέα της οικονομίας. Επίσης, οι αποφάσεις για τον τρόπο αντίδρασης στην πώληση εμπορευμάτων σε τιμές ντάμπινγκ στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού τελωνειακού χώρου πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα ούτως ώστε να περιορίζεται η ζημία που προκαλείται από τέτοιου είδους εισαγωγές στη βιομηχανία, και συνεπώς στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κυρίες και κύριοι, διαφωνώ ριζικά με το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν υιοθετήσει την πρόταση Mandelson και τις τελευταίες μέρες έχουν επιβάλει υψηλούς τελωνειακούς δασμούς στα είδη υπόδησης από το Βιετνάμ και την Κίνα. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο που ισοδυναμεί με αντιφιλελεύθερο προστατευτισμό και ότι δεν βοηθάει επ’ ουδενί την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Απλώς παρατείνει την αγωνία για τους κατασκευαστές που αγωνίζονται σκληρά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Με την εισαγωγή τελωνειακών δασμών οι πολιτικοί τιμωρούν παραδόξως τους επιχειρηματίες εκείνους που κατανόησαν τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας και, σε ένδειξη ευελιξίας, μετακίνησαν την παραγωγή στην Ασία και κατόρθωσαν να διατηρήσουν τη θέση τους υπό τους νέους όρους της αγοράς. Η καθιέρωση τελωνειακών δασμών τελικά αποβαίνει επίσης εις βάρος του καταναλωτή, δεδομένου ότι το κόστος ενός ζεύγους υποδημάτων έχει αυξηθεί κατά 7 ευρώ. Θα ήθελα να μάθω ποιος αρχηγός κράτους ή ποιος Επίτροπος θα εξηγήσει προσωπικά στις πολύτεκνες οικογένειες ότι όταν αγοράζουν ακριβότερα υποδήματα δεν αγοράζουν υψηλότερη ποιότητα, αλλά επιχορηγούν μη αποδοτικές εταιρείες ειδών υπόδησης.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). (PT) Επιβάλλοντας τον φόρο αντιντάμπινγκ επί των δερμάτινων ειδών υπόδησης από την Κίνα και το Βιετνάμ, η ΕΕ έλαβε μια σωστή απόφαση, αν και καθυστερημένη. Έστω, κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Γνωρίζουμε όλοι ότι η Κίνα και το Βιετνάμ εξάγουν διάφορα προϊόντα σε ολόκληρο τον κόσμο, περιλαμβανομένων ειδών υπόδησης και κλωστοϋφαντουργίας, που απολαμβάνουν σημαντικές κρατικές παρεμβάσεις στην πηγή. Παραδείγματα αυτής της κρατικής παρέμβασης αποτελούν τα μη επιστρεπτέα δάνεια, οι μειώσεις των φόρων, η τεχνητή υποτίμηση του νομίσματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη απόσβεση των επενδύσεων. Αυτά τα προϊόντα συνεχίζουν να απολαμβάνουν την απόλυτη, ή σχεδόν απόλυτη απουσία κοινωνικής ή περιβαλλοντικής ρύθμισης, που αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό του κόστους παραγωγής σε χώρες της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές ειδών υπόδησης γνωρίζουν ότι πρέπει να ανταγωνιστούν εταιρείες που κατασκευάζουν προϊόντα ενώ πληρώνουν χαμηλούς μισθούς στους υπαλλήλους τους. Αντιτίθενται στην ιδέα ότι ο ανταγωνισμός πρέπει να στρεβλώνεται με αυτού του είδους την παρέμβαση από εξαγωγικές χώρες που πωλούν τα εμπορεύματά τους κάτω από την τιμή παραγωγής. Στη χώρα μου, αυτό θεωρείται απάτη.

Η ΕΕ έχει, αν και καθυστερημένα, λάβει τη σωστή απόφαση, αλλά σε μετριασμένη μορφή. Αυτό το οποίο συμβαίνει δείχνει ότι οι αρχές των εν λόγω χωρών δεν προτίθενται να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και, λαμβανομένων υπόψη των επανειλημμένων αθέμιτων πρακτικών τους, θα προτιμούσα την αρχική εκδοχή των κυρώσεων, που ζητούσαν δασμούς αντιντάμπινγκ για πέντε έτη, αντί της διετίας που αποφασίστηκε τελικά.

Αυτά τα μέτρα στηρίχθηκαν μόνον από μια οριακή πλειοψηφία στο Συμβούλιο, μόνον 13 από τα 25 κράτη μέλη. Θα ήθελα συνεπώς να ρωτήσω, εν κατακλείδι, εάν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την πλειοψηφία σε δύο χρόνια. Εάν όχι, τι θα πράξει η ΕΕ;

Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό το θέμα, κύριε Επίτροπε. Δεν είμαι υποστηρικτής των πολιτικών προστατευτισμού. Θέλω απλώς να παίζουν όλοι σύμφωνα με τους κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια περίεργη αντίληψη, όπως δήλωσε ο κ. Barón Crespo, της δημοκρατικής συζήτησης και του σεβασμού που αρμόζει στο θεσμικό μας όργανο, με τον Επίτροπο Εμπορίου και τη φινλανδική Προεδρία να μην είναι παρόντες για να απαντήσουν στα θεμιτά ερωτήματά μας.

Εάν ο Επίτροπος είχε κατορθώσει να προσέλθει, θα είχα δύο ερωτήσεις για εκείνον. Για ποιον λόγο οι δασμοί αντιντάμπινγκ έχουν επιβληθεί για δύο αντί για πέντε χρόνια, κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του μέσου, και για ποιον λόγο οι δασμοί είναι τόσο χαμηλοί τη στιγμή που παρατηρείται κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και οι επιχειρήσεις υφίστανται μεγάλες ζημίες;

Εάν η φινλανδική Προεδρία μας είχε τιμήσει με την παρουσία της, δεν θα τη συνέχαιρα για τον μεροληπτικό της συντονισμό και για τη σθεναρή υποστήριξή της στις θέσεις των μεγάλων εισαγωγέων και διανομέων, εις βάρος της δικής μας βιομηχανίας που γνωρίζει πολλές θλιβερές πτωχεύσεις με την απώλεια των θέσεων απασχόλησης που αυτό συνεπάγεται. Αλλά για μία ακόμη φορά οι οικονομικοί παράγοντες υπερίσχυσαν των κοινωνικών παραγόντων και της απαραίτητης αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αλληλεγγύη που, εάν εξακολουθήσουμε να τη θέτουμε υπό δοκιμασία, υπάρχει ο κίνδυνος να αποτελεί στο μέλλον την εξαίρεση και όχι τον κανόνα που μας ενώνει.

Εν ολίγοις, η θέση που υιοθετήθηκε σημαίνει περισσότερη ανεργία στην Ευρώπη, μια χαμένη ευκαιρία προώθησης των κοινωνικών προτύπων και της αξιοπρεπούς εργασίας, και οφέλη που προορίζονται μόνο για τους εισαγωγείς και τους διανομείς: δεν μπορώ να το δεχτώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Η ευρωπαϊκή αγορά ειδών υπόδησης έχει συρρικνωθεί κατά ένα τρίτο τα τελευταία πέντε χρόνια καθώς δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τη φτηνή παραγωγή που επιχορηγείται από τις κυβερνήσεις των ασιατικών χωρών. Με την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ επί των κινεζικών και βιετναμέζικων δερμάτινων ειδών υπόδησης για τα επόμενα δύο έτη, τα κράτη μέλη της ΕΕ που προσπαθούν να ανταγωνιστούν στον τομέα κατασκευής ειδών υπόδησης έχουν επιτύχει μια προσωρινή νίκη κατά των χωρών της ΕΕ που μετακίνησαν την παραγωγή τους στην Ασία. Μεγάλα δίκτυα πωλήσεων, όπως οι εισαγωγείς ειδών υπόδησης από την Ασία, ανθίστανται επίσης στην εισαγωγή των εν λόγω δασμών.

Τα μέτρα προστασίας της αγοράς είναι απαραίτητα για όσο διάστημα η ενέργεια επιδοτείται, εφαρμόζονται προτιμησιακοί δασμοί και το περιβάλλον ρυπαίνεται στις ασιατικές χώρες. Αυτά τα μέτρα θα χρησιμεύσουν τουλάχιστον εν μέρει για τη μείωση των διαφορών μεταξύ των συνθηκών λειτουργίας των ευρωπαϊκών και ασιατικών κατασκευαστικών βιομηχανιών ειδών υπόδησης, μολονότι προσωρινά.

Η μεταφορά της παραγωγής σε χώρες με φτηνότερο εργατικό δυναμικό φαίνεται αναπόφευκτη. Η γη εξακολουθεί να είναι στρογγυλή, και η ΕΕ δεν θα ζημιωθεί εάν καταστρέψει τις ίδιες τις κατασκευαστικές ικανότητές της; Για ποιον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μεταρρύθμισης της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου του ΠΟΕ και της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (NI). (PL) Κύριε Πρόεδρε, τα είδη υπόδησης είναι ένα προϊόν η ποιότητα του οποίου έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία μας και στην άνετη βάδιση. Η πρακτικότητα και η ανθεκτικότητά του εξαρτάται από το σχέδιο, τη μέθοδο κατασκευής και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η διασφάλιση ενός βασικού προτύπου για τα είδη υπόδησης συνεπάγεται ορισμένο κόστος. Τα υποδήματα πολύ χαμηλής τιμής μπορεί να προέρχονται από επιδοτούμενη παραγωγή ή κατασκευαστές που χρησιμοποιούν πολύ χαμηλής ποιότητας πρώτες ύλες και τεχνολογίες που δεν ανταποκρίνονται στις υγειονομικές και καταναλωτικές απαιτήσεις. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προστασία της βιομηχανίας και των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι η εισαγωγή δασμών αντιντάμπινγκ είναι δικαιολογημένη, όπως είναι και η χρήση οιωνδήποτε άλλων μεθόδων που θα περιόριζαν την εισαγωγή υποδημάτων που δεν ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). (SV) Κύριε Πρόεδρε, η εισαγωγή δασμών στα υποδήματα από το Βιετνάμ και την Κίνα είναι ένα θαυμάσιο αυτογκόλ της ΕΕ. Πρόκειται για μια κακή οικονομική πολιτική και κακή πολιτική εμπορίου, και συνιστά ηθική χρεοκοπία.

Επιτρέψτε μου, πρώτον, να εξηγήσω γιατί συνιστά κακή οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε επί του παρόντος, βλέπετε, είναι να προβάλουμε αντίσταση και να υπερασπιζόμαστε τις βιομηχανίες που είναι αντιανταγωνιστικές, ενώ ταυτόχρονα τιμωρούμε τις βιομηχανίες που έχουν προσαρμοστεί στην παγκοσμιοποίηση, επί παραδείγματι μετακινώντας την παραγωγή τους σε ανταγωνιστικότερες χώρες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε τον άθλο να εξασθενήσουμε το δίπτυχο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω μίας και της αυτής απόφασης.

Φοβάμαι ότι το όραμα της Επιτροπής για το μέλλον είναι ότι η ΕΕ θα έπρεπε να ανταγωνίζεται παγκοσμίως χρησιμοποιώντας φτηνά υποδήματα. Πιστεύω ότι το χειρότερο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί είναι να επιτύχει ενδεχομένως η Επιτροπή και να διατηρήσουμε την εν λόγω βιομηχανία. Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα είμαστε σε θέση, σε τριάντα χρόνια, να αναμένουμε από την Ευρώπη να εξάγει υποδήματα στο Βιετνάμ, ενώ το Βιετνάμ θα εξάγει αυτοκίνητα, ή ένα ακόμη υψηλότερης αξίας προϊόν που δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε, στην Ευρώπη.

Δεύτερον, η εισαγωγή αυτών των δασμών συνιστά μια κακή πολιτική εμπορίου. Στα τέλη αυτού του μήνα, το Βιετνάμ θα γίνει μέλος του ΠΟΕ. Το δώρο της ΕΕ για το καλωσόρισμα είναι η επιβολή δασμών στα βιετναμέζικα υποδήματα. Τα μηνύματα που στέλνουμε στο Βιετνάμ, από έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, είναι μια καταστροφή, ειδικά εφόσον η χώρα διέρχεται σημαντικές αλλαγές προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μελλοντικής προσχώρησης στον ΠΟΕ.

Τρίτον, πρόκειται για ηθική χρεοκοπία επειδή πλήττει σφοδρά τα άτομα προκειμένου να ικανοποιήσει μικρά, καλά οργανωμένα ειδικά συμφέροντα. Δεν είστε ικανοποιημένοι που παρατείνετε τους δασμούς στα υποδήματα, αλλά τους επεκτείνετε τώρα επίσης συμπεριλαμβάνοντας τα παιδικά υποδήματα. Τι λέτε στις σουηδικές οικογένειες με μικρά παιδιά που μπορεί να αναγκάζονται να αγοράσουν αρκετά ζεύγη παιδικών υποδημάτων τον χρόνο; Πιστεύετε ότι οι οικογένειες με παιδιά έχουν πολλά χρήματα; Τους έδωσαν τα προηγούμενα μέτρα τη δυνατότητα να τη γλιτώσουν πολύ φτηνά;

Αυτό αποτελεί παράδειγμα της ΕΕ που δείχνει τη χείριστη πλευρά της, δηλαδή όταν επιτρέπει στα καλά οργανωμένα ειδικά συμφέροντα να προτάσσονται της ευημερίας των ανθρώπων. Αυτό, πιστεύω, είναι κάτι που πρέπει να φροντίσουμε να μην συμβεί ξανά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE). (PT) Οι υπερασπιστές του ελεύθερου εμπορίου πιστεύουν ότι τα μέσα προστασίας του εμπορίου όπως τα μέτρα αντιντάμπινγκ θα πρέπει να υιοθετούνται μόνον σε εξαιρετικές, αντικειμενικά διαπιστωμένες, περιστάσεις. Δυστυχώς, τέτοιες είναι οι συγκυρίες στην προκειμένη περίπτωση.

Η Κίνα και το Βιετνάμ ευθύνονται για ιδιαίτερα απαράδεκτες εμπορικές πρακτικές στη βιομηχανία υποδημάτων και έφτασαν σε σημείο να αυξήσουν τα πολυάριθμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που ήδη απολαμβάνουν. Δρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αυτές οι δύο χώρες έχουν παραβιάσει μία από τις θεμελιώδεις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, ήτοι την αρχή του δίκαιου ανταγωνισμού. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται ότι αντιτίθενται στο ελεύθερο εμπόριο, αλλά ότι συνιστούν, αντιθέτως, παράγοντα ζωτικής σημασίας στην προστασία του ελεύθερου εμπορίου μακροπρόθεσμα.

Πρέπει, ως εκ τούτου, να επικροτήσουμε την Επιτροπή για ό,τι έχει κάνει σε αυτόν τον τομέα. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της να εκσυγχρονιστεί, επενδύοντας στην καινοτομία και στη βελτίωση της ποιότητας προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συμπεριλάβει τις δημόσιες αρχές, ενώ θα τηρούνται πάντα οι κανόνες του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου.

Η υιοθέτηση αυτών των μέτρων δεν πρέπει, συνεπώς, να θεωρείται ως μια προσπάθεια να ανοίξει ξανά η πόρτα στον ανεπιθύμητο προστατευτισμό, αλλά αντίθετα ως καίριο μέσο για τη διασφάλιση της δίκαιης ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE). (DA) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σε αντίθεση με τον προηγούμενο ομιλητή, θα ήθελα να πω ότι οποιοσδήποτε πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας μπορούν να σωθούν με την επιβολή δασμών στα δερμάτινα υποδήματα από την Κίνα και το Βιετνάμ, πρέπει να το ξανασκεφτεί. Απλώς δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Το γεγονός είναι ότι, ασφαλώς, η παραγωγή θα μετακινηθεί απλώς σε άλλες χώρες με χαμηλούς μισθούς. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι, από τότε που εγκρίθηκαν οι δασμοί την άνοιξη, η παραγωγή υποδημάτων μετακινήθηκε από την Κίνα και το Βιετνάμ σε χώρες όπως η Ινδία και η Ινδονησία. Οι ανεπαρκείς παραγωγοί των χωρών της ΕΕ δεν κερδίζουν τίποτα.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι έχει σημειωθεί ντάμπινγκ και δηλώνει ότι παρουσίασε όλα τα πρακτικά αποτελέσματα της έρευνας αντιντάμπινγκ. Πρέπει να πω ότι μπορώ να βρω μόνον ορισμένα γενικά έγγραφα. Πιστεύω ότι υπάρχει μείζον δημοκρατικό πρόβλημα εάν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε περιστασιακή ή ελλιπή βάση. Ενισχύει την εντύπωση ότι αυτό το οποίο έχουμε εδώ είναι ένα πολιτικό παζάρι, και θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να παρουσιάσει ανοικτά τα αποτελέσματα όλων των ερευνών της και να υποβάλει λεπτομερείς αναλύσεις των επιπτώσεων που έχουν οι δασμοί επί των υποδημάτων, και θα έχουν στο μέλλον, για τους καταναλωτές και τις εταιρείες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα που θίγει η ερώτηση του κ. Barón Crespo ξεφεύγει από τον στενό τομέα της υποδηματοποιίας, καθώς, εδώ και πολύ καιρό, όλο το παραγωγικό σύστημα των κρατών της Ένωσης αντιμετωπίζει μια κρίση από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ή μάλλον, την ανεξέλεγκτη και χωρίς ενδοιασμούς απληστία της αποκαλούμενης ελεύθερης αγοράς. Μιας αγοράς χωρίς κανόνες που απομυζά τη ζωή των ανθρώπων εκμεταλλευόμενη τους εργαζόμενους χωρίς να υπολογίζει την ηλικία τους και χωρίς να παρέχει καμία κοινωνική εγγύηση που να πλησιάζει έστω και στο ελάχιστο τις κοινωνικές εγγυήσεις των χωρών της Ένωσης. Μια αγορά και τα αχαλίνωτα χρηματοοικονομικά της συμφέροντα που εξαθλιώνουν κοινωνίες και χώρες με σκοπό τη γεωμετρική αύξηση των κερδών διεθνών ανώνυμων εταιρειών.

Τα εμπορικά μέσα προστασίας όπως το αντιντάμπινγκ και, συνεπώς, η διατήρηση των δασμών αποτελούν το πρώτο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο, αλλά δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, καθώς ο αθέμιτος ανταγωνισμός, που κατακλύζει τις αγορές με προϊόντα σε ασυναγώνιστα πιο χαμηλές τιμές, είναι το αποτέλεσμα τεράστιων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι συντελεστές παραγωγής. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός μπορεί συνεπώς να καταπολεμηθεί όχι μόνο με αμυντικά μέτρα, καθώς δεν είναι δυνατόν να κερδίσουμε τον πόλεμο με αψιμαχίες στα μετόπισθεν και η άμυνα δεν μας εξασφαλίζει τη νίκη, όπως έχουν επισημάνει μεγάλοι στρατηγοί, ακόμα και πριν από τον Clausewitz.

Εάν λοιπόν η Ένωση επιθυμεί να προστατεύσει την παραγωγή της, πρέπει να επιβάλει μέτρα ελέγχου στα προϊόντα που θα διακινεί στην εσωτερική αγορά. Δεν είναι δυνατόν να αντισταθμίσουμε τις τιμές με την παραγωγή όσο οι συντελεστές παραγωγής παρουσιάζουν τόσο μεγάλη ανισορροπία υπέρ της ασιατικής βιομηχανίας – ανισορροπία η οποία δεν αφορά μόνον το κόστος εργασίας, αλλά, για παράδειγμα, και τις διοικητικές δαπάνες.

Στις αρχές της κοινοβουλευτικής περιόδου κατέθεσα προφορική ερώτηση βάσει του άρθρου 108 με δεκάδες υπογραφές υποστήριξης συναδέλφων από διάφορες χώρες και πολιτικές παρατάξεις. Η ερώτηση αυτή ασφαλώς δεν συζητήθηκε, ίσως γιατί αντιτίθετο στα συμφέροντα όσων περιφρονούν στο όνομα του κέρδους το κοινωνικό συμφέρον και το βαθύτερο νόημα της εργασίας. Εκτός από την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές από χώρες που δεν παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά τα προαναφερθέντα ζητήματα, ζητούσα τότε, όπως και τώρα, να συσταθεί επιτέλους ένας οργανισμός ελέγχου, ο οποίος θα πιστοποιεί τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων που εισάγονται στην Ευρώπη από οποιαδήποτε μη ευρωπαϊκή χώρα και θα επιτρέπει ή θα απαγορεύει κατά περίπτωση το εμπόριό τους.

Πρέπει να θεσπίσουμε ένα σήμα πιστοποίησης της δεοντολογίας στην εργασία και στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα στην παραγωγική διαδικασία. Ο Karl Popper, αναμφίβολα ένας υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου, συνόψισε στην εντέλεια το γεγονός ότι η ελευθερία δεν μπορεί να θεωρείται…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Κυρίες και κύριοι, απορρίπτω σθεναρά την άποψη ότι το αντιντάμπινγκ ισοδυναμεί με επιβλαβή προστατευτισμό. Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο. Για την Ευρώπη, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την υιοθέτηση μιας καλοπροαίρετης άποψης για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών με την παράλληλη επιβολή πολύ αυστηρών προδιαγραφών στους ευρωπαίους κατασκευαστές. Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε που οι ευρωπαϊκές εταιρείες μετακίνησαν την παραγωγή στην Ασία, όπου μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις χαμηλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να πωλούν υποδήματα, είδη κλωστοϋφαντουργίας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και άλλα εμπορεύματα κακής ποιότητας φτηνά και με τεράστια κέρδη σε Ευρωπαίους που, επιπλέον, χάνουν θέσεις εργασίας στις εσωτερικές αγορές τους. Χώρες οι οποίες έχουν προσχωρήσει στην ΕΕ τηρούν εμπορικούς κανόνες και δεν μπορούν να επιβάλλουν αφ’ εαυτού τους επίσημες κυρώσεις εναντίον τρίτων χωρών. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό η Επιτροπή να αναλάβει δράση στην προκειμένη περίπτωση. Ανησυχώ, ωστόσο, για την ασυνέπεια. Σε τελική ανάλυση, τα παιδικά και αθλητικά υποδήματα από την Κίνα και το Βιετνάμ πωλούνται επίσης σε τιμές ντάμπινγκ. Η εξαίρεσή τους από αυτά τα μέτρα απλώς λόγω του ότι τα αθλητικά υποδήματα δεν κατασκευάζονται πλέον στην Ευρώπη, ή ακόμη λόγω του ότι τα παιδικά υποδήματα κακής ποιότητας θα είναι κάποια βοήθεια σε φτωχές οικογένειες, αποτελεί ένδειξη της αδυναμίας της Ευρώπης. Η προηγούμενη εξαίρεση των παιδικών υποδημάτων τα οποία ήταν καταφανώς επιζήμια για την παιδική υγεία κατέδειξε μια μεγάλη έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους της Επιτροπής.

Πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της αμοιβαίας παρακολούθησης των συμφωνηθέντων κανόνων και όχι απλώς να παραδοθούμε στους ευρωπαίους χονδρέμπορους, που συχνά επωφελούνται από την έλλειψη επιμέλειάς μας σε αυτά τα θέματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι μιλάμε για ορισμένα μόλις ευρώ, τα οποία δεν θα έχουν κανέναν αντίκτυπο στα πλούσια κέρδη που δεν βλέπει ο καταναλωτής. Η δήλωση του Συμβουλίου έδειξε ότι οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται κατ’ αρχήν, αλλά για συγκεκριμένα εμπορικά συμφέροντα που διαφέρουν εκατέρωθεν του χάσματος βορρά-νότου. Ελπίζω ότι τουλάχιστον εδώ στο Κοινοβούλιο τηρούμε τις αρχές του δίκαιου ανταγωνισμού ανεξαρτήτως του ποιον εξυπηρετεί στην Ευρώπη ή όχι. Είναι καθήκον μας να στηρίξουμε την Επιτροπή και να προειδοποιήσουμε το Συμβούλιο για οποιαδήποτε τέτοια πολιτική. Κλείνοντας, θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή για μια ακόμη φορά να εξετάσει το θέμα της υποχρεωτικής πιστοποίησης για τα παιδικά υποδήματα που πωλούνται στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως του ποιος τα παρήγαγε. Τα υποδήματα θα πρέπει να είναι υγιεινά, είτε κατασκευάζονται από Κινέζους, Ιάπωνες, ή οιονδήποτε άλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Giulietto Chiesa (PSE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση αυτή θα ήταν άσκοπη, εάν είχε ως αποκλειστικό σκοπό την αντιπαράθεση των επιχειρημάτων υπέρ ή κατά των μέτρων αντιντάμπινγκ για τα δερμάτινα υποδήματα από την Κίνα και το Βιετνάμ. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν διχαστεί σε αυτό το ζήτημα, καθώς αντικρούονται τα συμφέροντα των παραγωγών και των διανομέων. Το γεγονός αυτό είναι μια διαπίστωση και δεν πρέπει να προκαλεί σκάνδαλο. Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο: υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και πώς θα το προσδιορίσουμε; Κατά την άποψή μου, μπορούμε και πρέπει να το επιχειρήσουμε, καθώς μια διχασμένη Ευρώπη είναι μια ασθενέστερη Ευρώπη. Θα το κατορθώσουμε, ωστόσο, μόνον εάν έχουμε ως αφετηρία μια στρατηγική και ρεαλιστική θεώρηση της ευρωπαϊκής θέσης στην παγκόσμια αγορά και στο εμπόριο και παραμένοντας σταθεροί στις αρχές και στις ποσότητες.

Μία από αυτές τις αρχές είναι η προστασία του ευρωπαίου καταναλωτή. Το αίτημα μάλιστα των παραγωγών για τη σήμανση καταγωγής είναι απόλυτα δίκαιο, καταρχάς γιατί σημαίνει περισσότερη ενημέρωση και συνεπώς περισσότερη διαφάνεια. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αρχή. Κατά δεύτερο λόγο, γιατί αποδεικνύεται ότι η δραστική μείωση του κόστους εισαγωγής δερματίνων υποδημάτων δεν συνοδεύθηκε από μείωση των τιμών λιανικής. Αντιθέτως, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν στην Ευρώπη άδηλα κέρδη από την κατάσταση αυτή τα οποία αποτελούν μία από τις αιτίες κινδύνου. Οι δασμοί που επιβλήθηκαν για δύο χρόνια αποτελούν ένα λογικό μέσον συμβιβασμού, με το οποίο θεσπίζεται και μια ορθή μέθοδος σεβασμού όλων των συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα να εκφράσω εν συντομία στο Συμβούλιο τη σχετική ικανοποίησή μου για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 4 Οκτωβρίου: ικανοποίηση επειδή συμφωνήθηκε επιτέλους ότι πρέπει να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση των πρακτικών πώλησης υποδημάτων από την Κίνα και το Βιετνάμ κάτω από τις πραγματικές τιμές κόστους. Λέω σχετική ικανοποίηση, διότι αυτού του είδους τα δασμολογικά μέτρα τίθενται συνήθως σε ισχύ για πέντε χρόνια αντί για τα δύο χρόνια στα οποία συμφώνησε το Συμβούλιο. Οι βουλευτές από την Ισπανία και τις Βαλεαρίδες Νήσους καλούμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αφήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της παράτασης αυτών των δασμών, καθώς το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού θα εξακολουθεί να υπάρχει σε δύο χρόνια.

Επιπλέον, στην περιφέρεια που εκπροσωπώ, τις Βαλεαρίδες Νήσους, μία από τις πιο δραστήριες περιφέρειες στην υπεράσπιση των ίσων όρων στη διάθεση υποδημάτων στις ευρωπαϊκές αγορές, πιστεύουμε ότι οι δασμοί που προβλέπονται στη συμφωνία του Συμβουλίου είναι χαμηλοί σε σχέση με εκείνους που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής περιόδου που έληξε στις 6 Οκτωβρίου: ο προσωρινός δασμός του 19% για τα κινέζικα υποδήματα γίνεται 16% και στην περίπτωση των υποδημάτων από το Βιετνάμ πέφτει από το 16,8% στο 10%. Για τις Βαλεαρίδες Νήσους και για τη χώρα μου, το βασικό είναι να υπερασπιστούμε τους ίσους όρους στη διάθεση των υποδημάτων στην αγορά, όρους που αποκλείουν πρακτικές ντάμπινγκ αυτού του είδους.

Επομένως, δεν μιλάμε για την επιβολή προστατευτικών μέτρων που παρεμποδίζουν το ελεύθερο εμπόριο, αλλά για τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών για την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ με οδηγεί σε δύο κρίσιμες επισημάνσεις. Η πρώτη συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της κοινής εμπορικής πολιτικής και των μηχανισμών που διαθέτει για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, η Κίνα ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συνεχίζει τις πρακτικές ντάμπινγκ μέσα από την κρατική πολιτική της. Αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει, από την πλευρά της, να παρακολουθεί ως ουδέτερος παρατηρητής αυτήν την πρακτική.

Έχουμε το Βιετνάμ από την άλλη πλευρά, το οποίο και αυτό συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα ντάμπινγκ, ενώ ταυτόχρονα θέλει να γίνει μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να στείλει ένα μήνυμα και στις αρχές του Βιετνάμ, εφόσον θέλουν να ενταχθούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Η δεύτερη επισήμανση κύριε Πρόεδρε, είναι πιο σοβαρή και συνδέεται με το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέεται με την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού παραγωγικού ιστού. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν μόνον καταναλωτές, που πρέπει να υπερασπιστούμε –ασφαλώς– τα συμφέροντά τους, υπάρχουν και εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους και μένουν άνεργοι. Υπάρχουν από τη μια πλευρά εισαγωγείς, αλλά υπάρχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις και κλάδοι βιομηχανίας που πρέπει να μπορούν να ανταγωνιστούν σε ένα ασφαλές, χωρίς στρεβλώσεις, διεθνές περιβάλλον. Δεν μπορεί να γίνει η Ευρώπη ζούγκλα ανεξέλεγκτων εισαγωγών στο όνομα μιας φιλελευθεροποίησης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE-DE). – (HU) Η Κίνα και το Βιετνάμ επιδοτούν την εξαγωγή ειδών υπόδησης με απαράδεκτο τρόπο. Αυτές οι επιδοτήσεις αντίκεινται στους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτή η κρατική ενίσχυση προκαλεί στρεβλώσεις της αγοράς και έχει ως αποτέλεσμα ντάμπινγκ. Οι στρεβλωτικές επιδοτήσεις της αγοράς προξενούν σοβαρή ζημία στους ευρωπαίους παραγωγούς και την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αρκετές δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν απολεσθεί τελευταία.

Για αυτόν τον λόγο, η εισαγωγή μέτρων αντιντάμπινγκ είναι δικαιολογημένη από νομικής και οικονομικής άποψης. Δεν αληθεύει ότι τέτοια μέτρα αντιντάμπινγκ είναι προστατευτικά αλλά, αντίθετα, το κινεζικό και το βιετναμέζικο κράτος είναι αυτά που χρησιμοποιούν προστατευτικά μέτρα τα οποία στρεβλώνουν την αγορά. Ο στόχος των δασμών αντιντάμπινγκ είναι ακριβώς να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των προστατευτικών πρακτικών της Κίνας και του Βιετνάμ που στρεβλώνουν την αγορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, ενώ η Βόρεια Ευρώπη θεωρεί προστατευτικά τα μέτρα αντιντάμπινγκ και κραδαίνει τα συμφέροντα των καταναλωτών για να στηρίξει το επιχείρημά της, η Νότια Ευρώπη θεωρεί τα μέτρα ανεπαρκή για την προστασία της βιομηχανίας υποδημάτων της από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Αυτό το χάσμα στην ΕΕ αυξάνεται, και μαζί με αυτό και η δυσπιστία.

Το ντάμπινγκ δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον δίκαιο ανταγωνισμό ή το μειωμένο κόστος. Το ντάμπινγκ είναι άδικος ανταγωνισμός, είτε επειδή οι εταιρείες ντάμπινγκ λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις είτε επειδή χρησιμοποιούν παιδική εργασία για να κρατήσουν χαμηλά τους μισθούς. Όταν συμβαίνει ντάμπινγκ, πρέπει να συσπειρωνόμαστε. Δεν μπορούμε απλώς να παραβλέπουμε τον άδικο ανταγωνισμό εάν, για μια φορά, φαίνεται ασήμαντος σε σύγκριση με τα οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία. Είναι ατυχές που η κυβέρνηση της ίδιας μου της χώρας, των Κάτων Χωρών, χρησιμοποιεί αυτό ακριβώς το επιχείρημα εναντίον της λήψης μέτρων αντιντάμπινγκ. Πόσο αυθαίρετο εκ μέρους τους! Ποιος, εντούτοις, αποκομίζει κέρδος; Όχι οι ευρωπαίοι καταναλωτές, επειδή πέρυσι, μολονότι οι τιμές εισαγωγής για υποδήματα εκτός της ΕΕ έπεσαν κατά 25%, οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν οι ίδιες. Συμφωνεί ο Επίτροπος μαζί μου ότι πρέπει να εργαστούμε για μια νέα πολιτική αντιντάμπινγκ η οποία θα αποκλείει την αυθαιρεσία και θα φέρει ενότητα στην ΕΕ; Πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από τον άδικο ανταγωνισμό. Πρέπει να προστατεύσουμε τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Ασφαλώς δεν θέλουν να αγοράζουν προϊόντα που κατασκευάζονται από παιδιά; Πρέπει να αγωνιστούμε για καθαρά ενδύματα, καθαρά υποδήματα και καθαρά χέρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτοί οι δασμοί θα έχουν ως αντίκτυπο την αύξηση των τιμών των υποδημάτων για τα μέλη της εκλογικής περιφέρειάς μου στο Λονδίνο σε μια εποχή που οι οικογένειες, ειδικά εκείνες με χαμηλά εισοδήματα, αντιμετωπίζουν ήδη υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας. Με αυτούς τους δασμούς, η ΕΕ επέβαλε στην πραγματικότητα έναν φόρο στους καταναλωτές σε μια μάταιη προσπάθεια να προστατεύσει τους κατασκευαστές υποδημάτων σε ορισμένες χώρες που πρέπει να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι δεν μπορούν να κατασκευάζουν υποδήματα φθηνότερα από τις ασιατικές χώρες. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια πραγματικότητα· εμείς στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να χώνουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να κρυβόμαστε από αυτή. Οι πλέον επιτυχημένες ευρωπαϊκές εταιρείες αγκάλιασαν την παγκοσμιοποίηση και ανέθεσαν την παραγωγή χαμηλής αξίας στην Κίνα και στο Βιετνάμ.

Επίσης αυταπατόμαστε αν πιστεύουμε ότι οι δασμοί που επιβάλλονται στα υποδήματα από την Κίνα και το Βιετνάμ θα οδηγήσουν σε περισσότερες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας. Οι έμποροι λιανικής πώλησης θα γεμίσουν απλώς τα κενά με περισσότερες εισαγωγές από άλλες χώρες όπως η Ινδία και η Ινδονησία και μάλιστα αυτό έχει αποδειχθεί ότι συμβαίνει.

Πότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι καλό για τους ευρωπαίους καταναλωτές και ότι μακροπρόθεσμα δημιουργεί περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας; Μπορεί να είναι οδυνηρό για κάποιους, αλλά η ΕΕ θα κερδίσει μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα θα ήθελα, εξ ονόματος της Επιτροπής, να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας. Αντικατοπτρίζει την εύλογη ανησυχία της βιομηχανίας και των εργαζομένων, και σημαντικούς προβληματισμούς όσον αφορά τους καταναλωτές. Θα μεταφέρω το αποτέλεσμα της παρούσας συζήτησης στον Επίτροπο Mandelson, και επίσης, προφανώς, σε όλους τους συναδέλφους μου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, και θα το παρακολουθούμε συνεχώς.

Από την αρχή συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για μια δύσκολη και σύνθετη υπόθεση, και, κατόπιν διεξοδικής έρευνας, η Επιτροπή επέβαλε τον Απρίλιο προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ. Πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις των δασμών αντιντάμπινγκ· δεν υπάρχει αμφιβολία επ’ αυτού. Η έκθεση έδειξε ότι η Κίνα και το Βιετνάμ επιδίδονται σε ντάμπινγκ, και κατά συνέπεια ήταν προς όφελος της Κοινότητας να παρέμβει.

Αρκετές ομιλίες, όπως η μόλις προηγούμενη, ανέφερε τις τιμές καταναλωτή. Το εξετάσαμε αυτό λεπτομερώς, και αυτές οι έρευνες δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτές οι λύσεις δεν θα έχουν αντίκτυπο στις τιμές καταναλωτή. Ο λόγος για αυτό είναι, θα έλεγα, η πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία μεταξύ των τιμών εισαγωγής και κατανάλωσης. Η μέση τιμή εισαγωγής είναι 8 ευρώ, ενώ όλοι μας γνωρίζουμε ότι τα υποδήματα σε ένα κατάστημα κοστίζουν συνήθως πολύ περισσότερο από αυτό. Συνεπώς, ο αντίκτυπος των δασμών αντιντάμπινγκ θα είναι ελάχιστος, και εν πάση περιπτώσει ισχύουν μόλις στο 11% των συνολικών εισαγωγών της Ένωσης.

Όπως είπα, κύριε Πρόεδρε, θα μεταφέρω το περιεχόμενο και το πνεύμα της παρούσας συζήτησης στον κ. Mandelson.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, σημειώνω την έκφραση αποδοκιμασίας του Επιτρόπου Rehn, αλλά πιστεύω ότι αυτό που συνέβη σήμερα πρέπει να εξεταστεί από την Προεδρία και τη Διάσκεψη των Προέδρων, διότι δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα εκ μέρους του Συμβουλίου. Όσο για την Επιτροπή, ελπίζω ότι θα ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά προβλήματά της και θα συνεχίσει να εργάζεται προς όφελος των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, οι παρατηρήσεις σας ελήφθησαν υπόψη.

Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Προκειμένου να προστατεύσουμε την κατασκευαστική βιομηχανία και τις θέσεις εργασίας με δικαιώματα, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στους βιομηχανικούς τομείς μεταποίησης σε κάθε κράτος μέλος και δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μόνον τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων που εμπλέκονται στο παγκόσμιο εμπόριο.

Τομείς όπως τα είδη υπόδησης, κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης έχουν πληγεί σφοδρά από την καταστροφική πολιτική της ελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου, στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν απολεσθεί. Μόνο στην Πορτογαλία, έχουν απολεσθεί θέσεις εργασίας στα εργοστάσια υποδημάτων C&J Clarks στην Arouca, στο Castelo de Paiva και στη Vila Nova de Gaia, Rodhe στο Tancosco και Ara στο Avintes. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας έχουν επίσης απολεσθεί στα Ecco και Rodhe στη Santa Maria da Feira, και πολλές άλλες στην περιοχή Felgueiras.

Αυτή η πολιτική δεν επηρεάζει μόνον τους εργαζομένους, και τις αναρίθμητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρεμποδίζει επίσης την περιφερειακή ανάπτυξη σε τεράστιες περιοχές σε χώρες όπως η Πορτογαλία.

Πρέπει συνεπώς να υιοθετηθούν καινούρια μέτρα, και, τουλάχιστον, πρέπει να παραταθεί η περίοδος διατήρησης των τελωνειακών φραγμών, με στόχο την προστασία της μεταποιητικής βιομηχανίας, καθώς και της απασχόλησης με δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE). – (FR) Είμαι πολύ ικανοποιημένη που τα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν επιτέλους οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ σχετικά με την εισαγωγή κινέζικων και βιετναμέζικων υποδημάτων. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές υφίσταντο μεγάλες ζημίες στην αγορά των εξαγωγών και ήταν θύματα ενός αθέμιτου ανταγωνισμού. Επομένως, ήταν ορθή η εφαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα, υπενθυμίζω, εγκεκριμένα από τον ΠΟΕ.

Επιπλέον, αναρωτιέμαι για τη επιθυμία του κ. Mandelson να καταπολεμήσει τον προστατευτισμό καθώς και για την εξομοίωση στην οποία προβαίνει, στο πλαίσιο της μελλοντικής μεταρρύθμισης –ανακοίνωση "Global Europe"–, με τα μέσα εμπορικής άμυνας. Δεν είμαι υπέρ των προστατευόμενων αγορών, οι οποίες προφυλάσσονται από τον ανταγωνισμό και αγνοούν όλες τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, επιδοκιμάζω την εφαρμογή κανόνων δικαίου όταν ο ανταγωνισμός είναι αθέμιτος στις αγορές. Επομένως, τα μέτρα διασφάλισης ή αντιντάμπινγκ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξομοιώνονται με τα προστατευτικά μέσα. Ο σκοπός που εξυπηρετούν τα εν λόγω μέσα είναι η προστασία των ευρωπαίων κατασκευαστών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανόνες που ορίζει ο ΠΟΕ. Επομένως, ερωτώ τον Επίτροπο κ. Mandelson ποιος θα είναι ο πραγματικός στόχος αυτής της μεταρρύθμισης: η προσαρμογή των εν λόγω μέσων ή η αποδυνάμωσή τους;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου