Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0057(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0285/2006

Teksty złożone :

A6-0285/2006

Debaty :

PV 11/10/2006 - 17
CRE 11/10/2006 - 17

Głosowanie :

PV 12/10/2006 - 7.21

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0413

Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 11 października 2006 r. - Bruksela Wersja poprawiona

17. Europejska Agencja Odbudowy (debata)
Protokół
MPphoto
 
 

  President. The next item is the report by Jelko Kacin, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 2667/2000 on the European Agency for Reconstruction (COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS)) (A6-0285/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. Mr President, Honourable Members, I would like to thank Mr Kacin very much for the positive assessment of our proposal in his report.

Let me first explain the rationale of the proposal. At the end of an era of reconstruction, and in view of the preparations for accession, we decided to reassess the mechanisms for assistance implementation in the Balkans, including the future of the European Agency for Reconstruction. We explained our views on the future of the Agency in a report issued in December last year, which was transmitted to the Council and the European Parliament for information. The need to prepare the beneficiary countries to assume their own financial responsibility for the implementation of EU assistance led the Commission to the conclusion to discontinue the Agency but to seek its extension for two years until 31 December 2008, with its current mandate and status, and gradually to phase out its activities under CARDS.

In the mean time, the Commission will prepare the programming and implementation of the Institute for Pre-Accession in a deconcentrated manner through our delegations in the countries concerned from next year onwards. So we have both phasing-out and phasing-in going on at the same time.

The current Regulation expires on 31 December 2006, and, therefore, it is important that the amending regulation is adopted well before the end of the year in order to provide continuity in the implementation of CARDS and legal certainty for the staff of the Agency. A number of administrative decisions will have to be taken directly following the adoption of this regulation before the end of the year.

On the phasing-out of the Agency, the Commission is committed to ensuring an efficient phasing-out and at the same time a phasing-in of the EU delegation’s liaison office in order to deliver aid without disruption and in a cost-effective manner. This is a complex process in terms of transferring staff (to the extent possible), transferring files, closing all remaining financial activities and making all necessary arrangements to ensure sufficient premises for the reinforced Commission delegations. The Director-General of DG Enlargement has created a Task Force at director level to monitor and steer this process.

The Commission welcomes Mr Kacin’s proposal for regular reporting to the European Parliament ‘on the ongoing operational details of the transfer plan’. My services will always be at your disposal to reply to your questions and to provide you with updated information on a regular basis. However, for the sake of legal clarity, I would prefer that this amendment is not included in the text of the amending regulation, the purpose of which is merely to extend the mandate of the Agency for an additional two years.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE), Poročevalec Kot poročevalec za Srbijo in poročevalec v ALDE za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Albanijo in tudi Črno goro zelo pozorno in natančno spremljam politične razmere v regiji. Zavedam se, da ukinjanje agencije sovpada s kritičnim obdobjem razvoja dogodkov in razmer na zahodnem Balkanu. Zgodila se je že osamosvojitev Črne gore, zdaj pa smo soočeni z možnostjo lokalnih, parlamentarnih in predsedniških volitev in še ustavnega referenduma v Srbiji, in to še pred koncem tega leta, kar ne bi smelo, pa vseeno vpliva na časovni načrt odločanja o bodočem statusu Kosova. Zato sem pripravil tudi dva predloga sprememb, ki ju bom predstavil v nadaljevanju.

Kot sem povedal že v svoji predstavitvi poročila na Odboru za zunanje zadeve, podpiram predlog Komisije o postopnem ukinjanju agencije s podaljšanjem njenega mandata za nadaljnji dve leti. Agencija bo ohranila in podaljšala svoj trenutni status in mandat, skupaj z dejavnostmi v okviru programa CARDS, vendar bo postopoma ukinjena in nadomeščena z delegacijami in uradi Komisije, ki bodo upravljali nov finančni instrument IPA.

Agencija je bila ustanovljena leta 2000 kot glavni urad Evropske unije za obnovo v vojni razdejanega Kosova. Kasneje je bila razširjena tudi na Srbijo, Črno goro in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Gre za neodvisno agencijo, ki ji mandat vsako leto znova podaljšujeta Svet in Evropski parlament. Že od nekdaj pa temelji na predpostavki, da je začasna in da bo v končni fazi nadomeščena. Deset let po kosovski krizi je očitno, da trenutna začasna ureditev ni zadostna in ni primerna.

Države zahodnega Balkana so na prehodu iz faze rekonstrukcije v fazo priprav na morebitno članstvo v Evropski uniji. Poenostavljanje angažiranosti Evropske unije v obliki delegacij Komisije je zato primeren in pravilen način, da pokažemo našo politično zavezo do držav zahodnega Balkana. S tem bo tudi denar davkoplačevalcev Evropske unije ustrezno porabljen. Logično in časovno primerno je, da se začne agencija ukinjati zdaj, ko se tudi aktivnosti znotraj programa CARDS ukinjajo in jih bo zamenjal nov finančni instrument IPA.

Prepričan sem, da bo nova in racionalizirana ureditev politične in finančne pomoči Evropske unije imela pozitivne učinke za politično in ekonomsko stabilnost regije. Na podlagi usklajevanja stališč s Komisijo sem predlagal predlog spremembe k svojemu izvirnemu predlogu, da se predloži natančno poročilo o organizacijskem načrtu prenosa pristojnosti. Namesto tega sem predlagal predlog spremembe, ki zavezuje Komisijo, da o stanju na tem področju vsako četrtletje obvešča Parlament in Svet, kot je to povedal komisar. Proces prenosa pristojnosti pa mora potekati neprekinjeno.

Četrtletna poročila bi morala vsebovati kratke informacije o poteku delitve posameznih zadolžitev med agencijo in posameznimi delegacijami, kot tudi oceno njihovega sodelovanja v četrtletnem obdobju. Poročila bi morala zajemati nova dejstva, do katerih je prišlo oziroma bo prišlo od zadnjega poročila, in hkrati bi morali postaviti nove cilje, ki jih je potrebno izpolniti. Prav tako bi morala poročila vključiti pregled o tem, kako prenos v državah poteka v praksi, še posebej v primeru Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, ki je že kandidatka, vendar žal ta hip še brez datuma za začetek pogajanj.

V kontekstu teh poročil bi morala Komisija tudi predstaviti ukrepe, ki jih namerava sprejeti za promocijo regionalnih projektov potem, ko bo agencija prenehala delovati. Prav tako mora Komisija sprejeti določene načrte za nadgradnjo delegacij zaradi razdružitve Republike Srbije in Črne gore ter nadgradnjo delegacije v luči prihodnjega statusa Kosova, ko se bo to zgodilo. Hkrati pa sem pozval Komisijo, da zagotovi celovit prenos tako dragocenega nakopičenega znanja in tehničnih ekspertiz, ki jih je agencija vendarle pridobila v sedmih letih svojega delovanja, in da poskrbi za prenos vsega tega z agencije na delegacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE), relator de parecer da Comissão do Controlo Orçamental. – Senhor Presidente, Senhor Comissário, caro relator, gostaria aqui de transmitir o testemunho da Comissão do Controlo Orçamental que, pelo menos em duas missões - uma realizada em Salónica, outra realizada no Kosovo - pôde testemunhar a capacidade, a eficácia e a inovação que representou no quadro da acção comunitária exterior à Agência Europeia de Reconstrução.

Não tem paralelo com nada do que nós tínhamos visto na acção comunitária. Tem uma acção sobre o terreno em ligação com as forças locais que é absolutamente exemplar e que me parece ser um erro de graves consequências desaproveitar e não vir a utilizar noutras circunstâncias.

A Comissão Europeia e os fundos europeus não podem limitar-se a ser uma forma de passagem para as Nações Unidas ou para ONG ou para qualquer outra instituição sem qualquer capacidade real de administrar no terreno os fundos comunitários.

Esta experiência foi valiosíssima desse ponto de vista e eu gostaria de apelar à Comissão Europeia que não a deixasse de forma alguma perder porque seria muito mau para toda a União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte mich zuerst beim Berichterstatter, Herrn Kacin, für seine Arbeit bedanken. Wir stimmen ja nicht immer inhaltlich überein, aber es ist immer interessant, mit ihm zu arbeiten und zu diskutieren. Ich stimme seinen Anträgen auch voll zu.

Herr Casaca hat ja schon gesagt, die Agentur hat sehr gut gearbeitet und ich glaube, wir können als Europäische Union stolz sein, dass wir diese Agentur geschaffen haben. Sie hat in der Tat eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, und wenn dies jemand wie Herr Casaca vom Kontrollausschuss sagt, der natürlich besonders kritisch ist, dann zählt es umso mehr.

Dennoch stimme ich mit Kommissar Rehn überein, dass sich die Zeiten ebenso wie die Situationen ändern; die einzelnen Länder gehen unterschiedliche Wege; die Zeit bis zur Mitgliedschaft ist oft unterschiedlich lang. Aber ich bitte ihn auch, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen, die in diesen Ländern zum Teil sehr gute Erfahrungen gesammelt haben, auch eine Möglichkeit haben, für die Europäische Union und für diese Länder weiterhin gute Arbeit zu leisten.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch Kommissar Rehn für sein Engagement für diese Region herzlich danken. Denn es ist ganz wichtig, dass jemand da ist, der Sensibilität für die Region hat, der weiß, dass die Bedürfnisse dieser Region auch aus einer gesamteuropäischen Sicht heraus entsprechend zu behandeln sind. Ich möchte den Herrn Kommissar bitten — ich bin sicher, er wird es auch machen —, dass er in den nächsten Monaten, gerade wo es eine prekäre Situation in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo gibt, alles Menschenmögliche unternimmt, und dass wir — die Kommission, das Europäische Parlament und hoffentlich auch der Rat — gemeinsam vorgehen, um die Stabilität dieser Region zu gewährleisten. Denn vieles von der Arbeit, die auch die Agentur geleistet hat, würde einfach wieder vernichtet werden, wenn wir nicht mit klaren europäischen Zielsetzungen dafür Sorge tragen, dass der Weg in die Europäische Union klar ist. Allerdings müssen die Länder ihre Arbeiten zunehmend selbst erledigen, zwar mit unserer Hilfe und unserer Unterstützung, aber ihre Arbeit können wir ihnen nicht abnehmen. Somit ist es ganz wichtig, dass der Kommissar, der dafür zuständig ist, eine klare Richtung gibt. Wenn er das tut, werden wir ihn in der weiteren Arbeit auch voll unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, toetreding van nieuwkomers tot de Europese Unie lukt het best als democratie, mensenrechten, milieubescherming en welvaart op ongeveer gelijk niveau zijn als in de andere lidstaten. Het Europees Bureau voor Wederopbouw kan bijdragen tot opheffing van een deel van de verschillen die nu nog de komst van zeven staten in de Westelijke Balkan vertragen. In de afgelopen jaren ontstonden meningsverschillen over de nadruk die dit bureau moet leggen op onderwijs en infrastructuur, waaraan in die landen grote behoefte bestaat, of op hervormingen. Die hervormingen op het gebied van bestuur, justitie, politie en markt worden vooral van buitenaf gewenst. Daarentegen wordt van binnenuit budgethulp verwacht voor kleine projecten die men zonder veel bureaucratie, begeleiding en controle zelfstandig kan aanpakken, met daarnaast herstel van door oorlog of verwaarlozing beschadigde spoorlijnen, bruggen, stuwdammen en drinkwaterbekkens. Overgang van de taken van dit bureau naar delegaties en bureaus van de Commissie in 2009 is een radicale ingreep. Ik vraag de Commissie of die alleen bijdraagt tot vereenvoudiging van de bemoeienis door de Europese Unie zelf of ook tot het beter kunnen inwilligen van plaatselijke wensen?

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές, ότι πράγματι η υπηρεσία για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, όχι απλώς αρχικά στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά κυρίως στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και στην εμπέδωση δημοκρατικών θεσμών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτός ο ρόλος ενισχύθηκε ιδιαίτερα –νομιμοποιήθηκε θα έλεγα- με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2003, για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Βαλκανίων, μια υποστήριξη που πρέπει συνεχώς να την ανανεώνουμε με πράξεις και αποφάσεις. Βεβαίως, ο ρόλος αυτός έγινε περισσότερο αποτελεσματικός διότι επελέγη η Θεσσαλονίκη ως έδρα της υπηρεσίας, λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης με την περιοχή και λόγω της γνώσης αυτής της περιοχής.

Όπως είδαμε η υπηρεσία δημιουργήθηκε σε μια περίοδο δύσκολη για τα Βαλκάνια. Φοβάμαι ότι σήμερα η περίοδος αυτή είναι επίσης δύσκολη, έχουμε το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το Κοσσυφοπέδιο, άρα χρειάζεται –κι’ εδώ κάνω έκκληση στον Επίτροπο τον κ. Rehn- ιδιαίτερη προσοχή και άμεσα να περάσουμε στις νέες αρμοδιότητες στις τοπικές αντιπροσωπείες της Επιτροπής στις πρωτεύουσες των Δυτικών Βαλκανίων, έτσι ώστε να μην υπάρξει κενό. Βεβαίως, υπάρχει η μεταβατική περίοδος των 2 χρόνων, αλλά αυτό που πρέπει από τώρα να διασφαλίσουμε, είναι να μεταφερθεί η εμπειρία, η τεχνογνωσία, το "know how", από την υπηρεσία στις τοπικές αντιπροσωπείες της Επιτροπής. Θα έλεγα δε, κύριε Επίτροπε, ότι θα πρέπει να είσαστε ευέλικτοι, να μην είσαστε δογματικοί, ακόμη και για το ενδεχόμενο αρνητικών εξελίξεων στα Βαλκάνια, ώστε να προβλεφθεί από τώρα παράταση της λειτουργίας της υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη για λίγο χρόνο, ακόμα και μετά τον Δεκέμβριοι του 2008, ανάλογα με τις τοπικές εξελίξεις.

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η διαδικασία ανασυγκρότησης στα Βαλκάνια δεν είναι μια τεχνοκρατική διαδικασία. Είναι βαθειά μια πολιτική διαδικασία, γι’ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμφωνώ με τον συνάδελφο κ. Kacin ότι θα πρέπει να υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις για τη λειτουργία των τοπικών........

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – Panie Przewodniczący! Komisja proponuje likwidację Europejskiej Agencji Odbudowy wraz z przedłużeniem działalności agencji o 2 lata, do dnia 31 grudnia 2008 roku, z zachowaniem jej statusu i mandatu. Zgodnie z tym planem agencja i jej działalność ma być stopniowo likwidowana i zastąpiona przedstawicielstwami i biurami Komisji, które będą zarządzać nowym instrumentem finansowym.

Reforma i zapewnienie należytego zarządzania finansami ma kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej. Z drugiej strony stopniowe zamknięcie Europejskiej Agencji Odbudowy nie powinno odbywać się według sztywnego harmonogramu, ale opierać się na kryteriach i czynnikach politycznych oraz ekonomicznych, przy pełnym wykorzystaniu jej potencjału w zakresie specjalistycznej wiedzy i praktyki. Likwidacja Europejskiej Agencji Odbudowy nadchodzi w momencie decydujących rozstrzygnięć politycznych w rozwoju Bałkanów zachodnich. Komisja likwidując agencję musi brać pod uwagę zapewnienie stabilności w tym regionie oraz decyzje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie statusu Kosowa. Nadrzędnym celem powinno być zabezpieczenie roli Unii Europejskiej w tym procesie.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Dirbdamas Europos Parlamente turėjau progos apsilankyti buvusios Jugoslavijos šalyse bei Albanijoje ir įsitikinti, kokia vertinga joms yra europietiška perspektyva. Svarbų vaidmenį stabilizuojant padėtį regione bei remiant reformas atliko ir atlieka Europos rekonstrukcijos agentūra.

Palaipsniui siaurinant agentūros veiklą reikėtų atsižvelgti į ekonominius ir politinius jos likvidavimo padarinius, jos darbuotojų sukauptos profesionalios patirties ir žinių panaudojimą. Artimiausi metai Vakarų Balkanų valstybėms jų kelyje į ES bus lemiami, o kai kurie Kosovo problemos sprendimo būdai, deja, potencialiai gali dar kartą sudrebinti šį regioną ir ne tik jį.

Pritariu siūlymams sustiprinti parlamentinę kontrolę šiame agentūros veiklos etape. Komisijos ataskaita turėtų paaiškinti, ar agentūros uždarymo uždavinius perimančios Komisijos delegacijos ir biurai galės tinkamai kompensuoti jos uždarymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, ledamot av kommissionen. Herr talman! Ärade ledamöter! Jag tackar för parlamentets stöd till kommissionens beslut om att gradvis avveckla Europeiska byrån genom att låta EAR avsluta Cardsprogrammet. Samtidigt som IPA fasas in, får vi bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt fortsatt stöd till berörda länder på västra Balkan. Många ledamöter har uttryckt oro för att EU förlorar expertkunskap. Vi är angelägna om att behålla den expertis vi har och erbjuder därför, så långt som möjligt, den personal som nu arbetar för EAR att göra samma typ av arbete i kommissionens delegationer.

Vad gäller Montenegro och Kosovo håller kommissionen på att planera en välstrukturerad delegation i Montenegro, Podgorica, och en möjlig uppgradering av vårt sambandskontor i Priština.

Herr talman, jag tackar för parlamentets stöd för vår stabiliserings- och integrationspolitik på västra Balkan. Det är oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans för samma mål. Jag är säker på att vi tillsammans kan nå ett mycket bra resultat när det gäller stabiliseringen av västra Balkan och dess integrering i Europeiska unionen.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I should like to thank the Commissioner and all the speakers in that debate. I should also like to thank the interpreters for their patience.

The debate is closed.

The vote will take place tomorrow at 11.00.

(The sitting was suspended at 20.50 and resumed at 21.05)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. JOSEP BORRELL FONTELLES
Presidente

(La sesión, suspendida a las 20.50 horas, se reanuda a las 21.05 horas)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności