Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 11. října 2006 - Brusel Revidované vydání

18. Jednominutové projevy (Článek 144 jednacího řádu)
Zápis
MPphoto
 
 

  El Presidente. El siguiente punto son las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Polscy producenci i eksporterzy produktów rolnych od wielu miesięcy nie mogą eksportować swych towarów do Federacji Rosyjskiej. W marcu bieżącego roku kolejnym krajem, który wprowadził zakaz importu mięsa i produktów mięsnych z Polski, była Ukraina. Decyzja ta została podjęta bez podania podstawy prawnej. Zaskakujący jest brak rezultatów rozmów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Być może Komisja Europejska nie przywiązuje należytej wagi do spraw wymiany handlowej między Polską a Rosją, przedkładając nad to inne interesy Unii i innych państw. Dlatego ponownie proszę Komisję Europejską, aby podjęła wszelkie działania w celu zniesienia zakazu eksportu na Ukrainę i do Rosji produktów rolnych pochodzących z Polski. Komisja Europejska ma ten problem w zakresie swoich kompetencji, w zakresie swojej odpowiedzialności.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche ore fa un sito Internet collegato ad Al Qaeda ha dichiarato la guerra santa via Internet, invitando tutti gli hacker musulmani del mondo a bombardare i siti religiosi cristiani e in particolare quello del Papa. Si tratta a mio avviso di un fatto di estrema gravità, che viene a colpire il principio irrinunciabile della libertà religiosa.

Quando si colpisce – oltretutto ai vertici – la libertà di potersi rivolgere al mondo attraverso i mezzi di comunicazione, quando si prendi mira una religione, addirittura un'intera confessione religiosa, si colpisce uno dei valori fondanti dell'Unione europea: il principio della libertà religiosa. L'Europa non può tacere. Siamo di fronte ad un'escalation di misure e di iniziative tese a colpire i principi fondamentali della nostra libertà. Dobbiamo difenderci da una simile arroganza e da una tale escalation totalitaria dell'estremismo fondamentalista islamico.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE). – Úgy érzem, hogy magyar képviselőként reagálnom kell arra a hirtelen támadt nemzetközi érdeklődésre, ami hazámat övezi.

Meggyőződésem, hogy érdemtelenül sokat foglalkoznak az Európai Parlamentben belpolitikai viszályokkal, magyar ellenzéki kollégáim a politikai hidegháború szellemét hozzák be az épületbe. Nem azért kaptuk a mandátumunkat, hogy a hazai pártok közötti összetűzéseket az európai politika színpadára vigyük ki, mert ezzel csak növeljük a távolságot európai intézményeink és az uniós állampolgárok között. Senkinek nem lehet az az érdeke, hogy elfogult képet alakítson ki Magyarországról, és hogy lerombolja azt a sok munkával felépített pozitív országképet, amit kialakítottunk.

Ha azt akarjuk, hogy a megfogyatkozott bizalom helyreálljon az Unió és intézményei iránt, akkor lépjünk túl a kicsinyes érdekellentéteken és európai módon politizálva válaszoljunk a kihívásokra, amelyekből nem kevés van. Az Unió újabb bővülése, az emberi jogok sérülése, a globalizáció negatív hatásai, az uniós pénzek hatékony lehívása és felhasználása az elmaradott régiók fejlesztésére ilyen példák. Van mit tennünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, meno di 24 ore fa ero a Mosca e per un istante stavo per indossare la fascia di deputato europeo mentre ero in mezzo alle migliaia di persone che rendevano l'estremo omaggio ad Anna Politikovskaya. Poi ho pensato che sarebbe stata un'offesa per gli occhi di quella donna, che pure non potevano vedermi, vedere inalberato il nostro emblema.

La giornalista Anna Politikovskaya ci ha raccontato quello che non avete voluto sentire né vedere. Alla pagina 6 di Le Monde di oggi, si legge di persone arrestate a Mosca perché dicono: "Georgiani, siamo con voi"! Georgiani, non ceceni. E i simboli indossati dagli arrestati appartengono al Partito radicale transnazionale. Noi, come radicali e liberali, abbiamo portato in questo Parlamento i membri del governo ceceno in esilio, che venivano ad annunciare la loro scelta non violenta. Non se ne è fatto nulla.

Signor Presidente, mi conceda di formulare un invito: non chiamiamo più i nostri edifici "Schuman" o "Adenauer", chiamiamoli "Daladier" e "Ollenhauer"! Togliamo questi nomi che non abbiamo il diritto di usare…

(L'oratore è interrotto dal Presidente).

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – Voorzitter, graag wil ik uw aandacht vestigen op de giframp met de Probo Koala die enkele weken geleden in Ivoorkust heeft plaatsgevonden en waarvan de nasleep nog niet is te overzien. Het schip heeft of krijgt binnenkort toestemming Estland te verlaten. Veel onduidelijkheid is er nog over wat er met het gif en de besmette bemanningsleden zal gebeuren. Mijn waarnemer, die voor mij naar Estland is afgereisd, kan zich geheel vinden in de woorden van commissaris Dimas die zegt dat dit nog maar een topje van de ijsberg is. Zulk gif had de EU nooit mogen verlaten. Europese en internationale regelgeving is overtreden. Nadat mij keer op keer ondanks eerder verleende toestemming is geweigerd om met de bemanning van de Probo Koala te spreken, kan ik alleen maar stellen dat er een zeer duister spel wordt gespeeld met mensenlevens door diverse verantwoordelijken. Het spel is nog lang niet voorbij. De Probo Emoe verschijnt nu al aan de horizon.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE). – Mint ahogyan azt az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ülésén múlt héten felvetettem, jogállamiságunk legnagyobb, az állampolgárok számára kézzelfogható vívmánya éppen a politikai jogok szabad gyakorlása. Persze nem összemosva őket a megengedhetetlen erőszakos cselekedetekkel.

Ezért felhívnám a Parlament és a Bizottság figyelmét azokra a kivizsgálásokra és kivizsgálásra szoruló súlyos jelenségekre, jogsértésekre, amelyek szeptember 19–20-a éjszakáján történtek Budapesten, és amelyek következményei a mai napig hatnak, megkérdőjelezve a jogállamiság érvényesülését Magyarországon. A panaszok szerint a rendőrség a fent említett két napon túlzott erőt, aránytalanul durva bánásmódot alkalmazott nemcsak a tüntetőkkel, hanem az utcán tartózkodó fiatalokkal, köztük külföldi állampolgárokkal szemben is. Kollektíven büntetett, letartóztatott és fogva tart azóta is olyanokat is, akiknek közük sem volt az erőszakos cselekményekhez.

Fontos, hogy az alapvető emberi jogokat, a személyi szabadságot leginkább korlátozó kényszerintézkedést – mint az előzetes letartóztatást, illetve börtönbüntetést – csak olyan esetekben alkalmazzák, amikor alaposan meggyőződtek róla, hogy erre valóban szükség van.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). – Tisztelt Elnök úr! Veszélyben az európai szellemiség Magyarországon, távolodunk Európától. Az önkormányzati és területfejlesztési szocialista miniszter múlt szombaton ígéretet tett frakciótársainak arra, hogy megfelelő törvénymódosítással biztosítani fogja az Európai Uniótól érkező fejlesztési pénzek pártpolitikai szempontok alapján történő jövőbeni elosztását.

Amennyiben ez megvalósul, nem választott testületek dönthetnének az EU költségvetéséből biztosított források felhasználásáról, hanem pártpolitikai indíttatású irányítás jelenne meg, megfelelő táptalajt biztosítva az átláthatatlan, ellenőrizhetetlen pénzköltésnek. Ez a kijelentés nem csupán Magyarország hitelét veszélyezteti az Európai Unióban, hanem az európai szellemiség magyarországi megvalósulását is, amely szerint az uniós pénzek a kohéziót, a magyar nép felzárkózását kell, hogy szolgálják a demokrácia alapelvének érvényesülése alapján.

A szocialista politikus felszólalása egyértelműen azt jelzi, hogy az uniós pénzek felhasználásának célja a magyar szocialista pártelit gazdagítása.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – Mr President, last Friday the Hungarian Government gained a solid majority in a vote of confidence in the Hungarian Parliament. As a result, our national currency has become stronger, economic prospects are better and Hungary has returned to normal life. There is no general crisis in Budapest. Only our leading opposition party, Fidesz, is in crisis. The elected members of the national parliament lead anti-democratic demonstrations on the streets instead of opposing the government inside the parliament. As far as I know, elected parliamentarians should work in the parliament, not on the street, where extreme-right wrongdoers who were also demonstrating set fire to a building housing a television station.

It would be very wise if the PPE-DE Group could tell its Hungarian members that parliamentary democracy should mean respect for parliament, respect for parliamentary elections and strict borderlines between democratic politics and non-parliamentary extremism.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, a report recently issued by the United Nations Human Rights Office for Iraq states that the bodies at the Baghdad mortuary often bear signs of horrific torture, including acid burns, excision of eyes and teeth and wounds made by drills and nails. Human rights organisations have repeatedly reported that acts of torture are taking place in the prisons run by the US and British forces and the Iraqi Ministry of Justice and Defence and in prisons controlled by various military factions. The UN Human Rights Office’s position is that the level of torture in Iraq today is worse than it was during Saddam Hussein’s rule of terror.

The EU, and Parliament in particular, have an obligation to respond appropriately to this UN report. I call upon you, as well as the President of the Commission and the Finnish Presidency, to make a clear statement on the issue as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Na ubiegłotygodniowym poufnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych dotyczącym projektu nowego porozumienia o partnerstwie z Rosją tzw. PCA, doszło do skandalicznego zachowania przewodniczącego tej komisji pana Broka. Na postawione przez mnie pytanie dyrektorowi Mingarelli, które miało upewnić nowe państwa członkowskie w przekonaniu, że planowane porozumienie z Rosją nie zagrozi ich bezpieczeństwu energetycznemu oraz że umowa ta nie będzie zawarta w takim stylu jak ta dotycząca budowy gazociągu północnego tzn. że nie będzie chronić wyłącznie niemieckich interesów, pan Brok zareagował niezwykle gwałtownie. Uniesionym głosem stwierdził, że takie pytania mogę stawiać na wiecu wyborczym w swoim kraju, a następnie uchylił je nie pozwalając prelegentowi na odpowiedź. Pomijając fakt, że była to reakcja zdecydowanie arogancka i pełna buty, pan Brok dopuścił się naruszenia zasad demokracji parlamentarnej, polegającej na pluralizmie poglądów i swobodzie wypowiedzi posłów. Swoim zachowaniem pokazał skrajną stronniczość w prowadzeniu komisji, zapewniając nietykalność niemiecko-rosyjskim relacjom.

Proszę pana przewodniczącego o reakcję i wyjaśnienie zachowania przewodniczącego Broka, który dyskryminuje posłów z nowych krajów członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – Monsieur le Président, un événement chasse l'autre. Néanmoins nous vivons en direct l'escalade des violations des règles du droit international perpétrées par la Russie contre la Géorgie: octroi de la citoyenneté russe aux populations sud-ossète et abkhaze, refus du plan de paix proposé par la Géorgie pour régler les conflits avec les régions séparatistes, fermeture des deux points de passage de la frontière. La tension est encore montée à la suite de l'arrestation d'espions russes par la Géorgie, avec les représailles de Moscou qui fait la chasse aux Géorgiens et qui tente d'étouffer économiquement son voisin en lançant, de manière unilatérale, un blocus sur les échanges entre la Russie et la Géorgie. Enfin, en laissant entendre que la Russie reconnaîtrait les régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie si le Kosovo obtenait son indépendance, M. Poutine nous éloigne encore de la résolution des conflits. La liste est longue et l'exaspération géorgienne compréhensive.

Devant cette situation au bord de l'explosion, l'Union européenne a un rôle crucial à jouer en ramenant les partenaires, et tout particulièrement la Russie à l'occasion des négociations Union/Russie, à la table des négociations pour trouver une solution et mettre fin à ce conflit larvé dans le Caucase du Sud. La politique de voisinage nous le permet; une action militaire serait un échec total de nos politiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dieci miliardi di euro sono la somma che il governo italiano, nel presentare il bilancio dello Stato italiano per il 2007, ha occultato e cancellato dai debiti. Con molto piacere, La ringrazio di avermi dato la parola per poter far sapere, tramite questo Parlamento, alla Commissione soprattutto, che il bilancio che le è pervenuto dal governo italiano è privo della voce del debito di dieci miliardi di euro.

Debito nei confronti di chi? Nei confronti dei pensionati italiani che hanno lavorato in Svizzera e che stanno attendendo il pagamento di questi dieci miliardi di euro, che il governo italiano non ha nessuna intenzione di pagare e – quel che è peggio – che ha cancellato dal bilancio. Nessuno sa che nel bilancio dello Stato italiano vi è un debito di dieci miliardi di euro. Mi auguro che da oggi lo sappiano tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Härra president, eelmise nädala laupäeval sai Venemaa järjekordse poliitilise mõrva kodumaaks. 21. sajandi esimesed aastad on ilmekalt näidanud, et õigus tõele sõna abil on Venemaal tabu, mille eest juba liiga sageli tuleb maksta kõige kallimaga, mis inimesel on – eluga.

Poliitiline gängsterlus on muutunud Venemaal argipäeva osaks, millega kahjuks harjume ka meie. Anna Politkovskaja võitlus demokraatia, inimõiguste ja sõnavabaduse eest on parim, mida sai teha tuleviku-Venemaa ja parema Euroopa nimel.

Head kolleegid, tahaksin väga uskuda ja loota, et Euroopa Parlament ja 20. oktoobril Lahtis kogunev mitteametlik valitsusjuhtide kohtumine sõbraliku õhtusöögi raames avaldaks piisavalt survet president Putinile, et selle kohutava ülekohtu tõde selguks võimalikult kiiresti ja et kohtu ette tuuakse kõik need, kes selles osalesid.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (NI). – Panie Przewodniczący! Chciałbym poruszyć problem niedostatku wody, który staje się istotnym dla wielu mieszkańców Europy.

Woda jest niezbędnym czynnikiem dla życia i działalności gospodarczej. Niestety stałe ocieplenie klimatu w 25 państwach Unii Europejskiej o 0,2 stopnia Celsjusza w ciągu 10 lat oraz zmniejszające się opady w wielu regionach znacznie utrudniają dostęp do wody dla mieszkańców, powodując straty w rolnictwie i kłopoty w przemyśle. Stan wody zmienia się dość dynamicznie w niekorzystnym kierunku, a inwestycje w odnowę zasobów wody i jej gromadzenie są wieloletnie i kosztowne. Stąd istnieje konieczność zorganizowania szkoleń, wymiany doświadczeń, popularyzacji dobrych praktyk i technologii w zakresie racjonalnego zużycia wody i jej gromadzenia. Konieczne jest również ukierunkowanie działań ekonomicznych w celu racjonalizowania gospodarką wodną w każdej działalności gospodarczej. Brak wody może stanowić barierę dla produkcji rolnej, a w szczególności surowców dla biopaliw, których podaż nie sprawia problemu. Gospodarka wodna wymaga stałego monitorowania, a Parlament powinien być okresowo informowany...

(Przewodniczący odebrał głos mówcy.)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Vykdamos į moterų krepšinio pasaulio čempionatą lietuvių krepšininkės atsitiktinai pateko į Prancūzijos Gvianą, iš kurios beveik keturias dienas komanda nesėkmingai bandė išvykti. Brazilija atsisakė įleisti nuo geltonojo drugio neskiepytus žmones.

Pasiskiepijusi ir sulaukusi žodinio Brazilijos Sveikatos apsaugos ministerijos patikinimo, kad viskas bus gerai, Lietuvos rinktinė reisiniu lėktuvu pasiekė Brazilijos Beleną. Bet migracijos pareigūnai lietuves šiurkščiai suvarė atgal į lėktuvą ir vėl išsiuntė į Kajeną.

Taip buvo elgiamasi tik su Lietuvos rinktinės krepšininkėmis. Tuo pat metu paskiepyti kiti europiečiai į Beleną buvo įleisti. Brazilijos pareigūnai davė suprasti, kad jei taip atsitiktų Vokietijos krepšininkėms, problemų nebūtų.

Kažkodėl veikė dvigubi standartai, lyg Lietuva nebūtų Europos Sąjungos narė. Ar nebūtų tikslinga skirti daugiau lėšų informavimui apie naująsias ES šalis ne tik pačioje ES, bet ir už jos ribų?

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Ar gali pelė išgąsdinti dramblį? Pasirodo, kad taip, ir tai įrodo pastarojo meto krizė Rusijos ir Gruzijos santykiuose.

Europos Sąjunga gali pasirinkti, kaip reaguoti į tai, kas vyksta jos kaimynystėje: padaryti pareiškimą ir viskas, arba aktyviai prisidėti taikiomis priemonėmis sprendžiant šį konfliktą.

Aš sveikinu Belgijos Užsienio reikalų ministro Karel De Gucht dalyvavimą, perduodant Rusijos karininkus Rusijai, taip pat ES vardu padarytą pareiškimą. Tačiau to maža.

Manau, kad Rusijai iš principo neatmetant karinių veiksmų galimybės sprendžiant konfliktą su Gruzija, Europos Sąjunga turi dėti didesnes pastangas, kad nedelsiant būtų nutrauktas gruzinų deportavimas iš Rusijos, kad būtų liautasi sudarinėti gruziniškas pavardes turinčių mokinių sąrašus Maskvos mokyklose, nes visa tai primena nacių Vokietijos vykdytą politiką deportuoti žydų tautybės piliečius.

Kai po sovietų okupacijos buvo vykdomos deportacijos, mano tėvus iš Lietuvos į Sibirą vežė gyvuliniuose vagonuose, o dabar transportavimo priemonės pasikeitė: gruzinai iš Maskvos deportuojami kroviniams gabenti pritaikytuose lėktuvuose. Tokiems veiksmams ir tokiai politikai neturėtų būti vietos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Panie Przewodniczący! W maju bieżącego roku zatwierdziliśmy w drugim czytaniu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych w odniesieniu do środków spożywczych, w myśl którego z dniem 1 stycznia 2007 roku prawo europejskie nakłada na producentów żywności obowiązek umieszczania na opakowaniach rzetelnych informacji na temat właściwości produktu. Oznacza to w praktyce, że wszelkie zalety zdrowotne towarów muszą być stwierdzone w niezależnych laboratoriach.

Niestety przepisy te będą tylko pozornie prokonsumenckie. Unijny zapis może wyeliminować produkty średnich i małych przedsiębiorców, których nie stać będzie na opłacanie badań wedle standardów bogatych firm europejskich. W efekcie nabywcy będą mieli coraz mniejszą możliwość wyboru i dokonywania kompetentnych zakupów, dalej nie wiedząc, co tak naprawdę kupują. Destruktywny mechanizm takiej konkurencji można zahamować przez licencjonowanie uprawnień do przyznawania zdrowotnych znaków rekomendacyjnych i ujednolicenie honorowania produktów prozdrowotnych. Absolutnie niezbędne jest także udzielanie specjalnego wsparcia małym i średnim firmom, których produkty mają często dużo wyższą jakość aniżeli towary wielkich koncernów trafiające na nasz wspólny rynek.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Kilkanaście lat temu republika Litwy odzyskała niepodległość. Z faktu tego cieszyła się cała demokratyczna Europa. Natychmiast na Litwie rozpoczęto przeprowadzanie reform społecznych i gospodarczych, mających na celu zrzucenie pozostałości okupacji sowieckiej. W działaniach mających na celu uzyskanie niepodległości duży udział miała liczna, bo 10% mniejszość polska zamieszkująca od wieków tereny wokół stolicy państwa, Wilna. Jednakże pomimo upłynięcia tak dużego okresu czasu władze Litwy nie zwróciły Polakom zagrabianej przez sowietów ziemi. Także pomimo wielu porozumień Litwa nie respektuje kwestii pisania polskich nazwisk zgodnie z ich pisownią. Zapisuje się ją w litewskim brzmieniu. Działania te są jawnym złamaniem europejskich przepisów dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych upozornil na zásadní problém, na který Česká republika naráží při čerpání fondu soudržnosti na modernizaci vodního a odpadového hospodářství. Abychom naplnili požadavky vyplývající ze směrnice o čištění odpadních vod, musíme do roku 2010 investovat více než 4 miliardy eur, což je více než 10 % našeho ročního státního rozpočtu. Jistě se shodneme na tom, že bez dotací ze strany Evropské unie se neobejdeme. Nechápu proto, jak je možné, že na Komisi již rok a půl leží projekty, které mají přinést čistou vodu do českých obcí, projekty, které na základě provozního modelu v souladu s legislativou Společenství podaly naše vodárenské společnosti, projekty, které úředníci Komise na základě svých subjektivních pocitů odmítají schválit a snaží se nám tak, voleným představitelům měst, diktovat, jaké smlouvy máme uzavírat a jak situaci ve vodárenství řešit. Uvědomme si, že Česká republika leží v srdci Evropské unie a právě u nás začíná povodí hlavních evropských řek, které odtékají do okolních států. Tento problém tak není jen problémem naším, ale i problémem evropským.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevamo sottolineato come fosse stata intempestiva la dichiarazione del Presidente della Commissione Barroso, prima del voto del Parlamento europeo sulla relazione Eurlings sulla Turchia, allorché il Presidente Barroso ha influenzato il voto con le sue dichiarazioni negative, volte ad escludere le prospettive di adesione della Turchia. Inoltre, viste le successive dichiarazioni dei Commissari Rehn e Verheugen, viene da pensare che il Presidente Barroso sia stato improvvido, non soltanto rispetto al nostro Parlamento, anche ma rispetto alla sua stessa Commissione.

Esprimo pieno sostegno alla dichiarazione del Commissario Verheugen, che ha ribadito l'obiettivo della piena adesione della Turchia all'Unione europea, sottolineando come sia nel nostro interesse avere una Turchia legata all'Occidente, cioè democratica, con uno Stato di diritto che rispetti i diritti umani e che protegga i diritti delle minoranze. Questo è a mio avviso l'obiettivo che non dobbiamo perdere di vista: un'Unione europea capace di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto e – mi permetta anche signor Presidente – un'Unione europea che avrebbe dovuto avere il coraggio di mandare dei rappresentanti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio al funerale di Anna Politikovskaya, cosa che invece non è avvenuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). – Herr talman! Ni framhöll nyligen att den historiska dimension som EU-sätet i Strasbourg har inte kan uppfattas på samma sätt i vissa nordiska länder som inte deltog i andra världskriget. De nordiska medborgarna led inte tillräckligt under världskriget för att kunna förstå det symboliska värde som Europaparlamentet i Strasbourg har. Därmed skulle nordisk kritik mot Europaparlamentets kostsamma pendlande till Strasbourg kunna avfärdas.

Ert uttalande var naturligtvis historiskt sett helt felaktigt – Finland, Norge och Danmark var med i andra världskriget – men det är också anmärkningsvärt i ett annat avseende. Europaparlamentets talman menar alltså på fullt allvar att vi inte skall lyssna på synpunkter på Europaparlamentets sammanträdesplatser från medborgare och ledamöter av Europaparlamentet om dessa kommer från länder som inte var med i andra världskriget. Det är en grotesk idé, vars enda försonande drag är att vi då inte heller behöver lyssna på er, herr talman, eftersom Spanien inte heller var med i andra världskriget. Tankegången är orimlig. Dagens irländare, portugiser, spanjorer och svenskar har samma rätt att bli hörda i den aktuella debatten som övriga nationaliteter. Det är en skandal att den som har fått förtroende att vara talman i Europaparlamentet har så dåligt omdöme att han anser sig ha rätt att tala om vilka vi skall lyssna till och vilka vi skall försöka tysta.

(Talmannen fråntar talaren ordet.)

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Muchas gracias señor Lundgren. Me pregunto si ha tenido usted tiempo para leer la carta con la que he contestado a la carta remitida por varios diputados, y que le ha sido remitida a usted. ¿La ha leído? Porque si la ha leído no comprendo su pregunta. Sigue diciendo usted cosas que son absolutamente falsas.

He explicado en esta carta a todo el mundo qué es lo que he dicho. Y lo que he dicho no tiene nada que ver con lo que usted dice que he dicho. En esa carta explico, claramente, que me he limitado a señalar que los puntos de vista de algún país pueden verse influidos por el hecho de que, en su historia, no participó en la guerra mundial. Eso no le quita a nadie el derecho a opinar. Eso no quiere decir que no haya que escuchar su opinión. Simplemente señalo que es diferente y una de las razones por las que puede ser diferente es por su historia.

¿Por qué dice usted que el Presidente del Parlamento le niega el derecho a opinar a nadie? ¿Me considera usted tan estúpido como para negarle el derecho a opinar a ningún ciudadano europeo en función de la historia de su país?

Naturalmente que todo el mundo tiene derecho a opinar. Me limito a señalar que las opiniones pueden ser diferentes en base a razones históricas distintas. Francamente, no comprendo por qué se ha organizado un debate tan absurdo sobre una pura falsificación de mis palabras que usted, lo lamento, sigue insistiendo en hacer.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – Kár, hogy nem kerül napirendre a grúz-orosz konfliktus kérdése, ennek a módfelett nyugtalanító ellenséges feszültségnek a megvitatása. Most lenne időszerű.

Olyan dolgok történnek a Kaukázusban, amelyek az első pillanatban megdöbbentőek, de a valóságban egy másfél évtizedes orosz-grúz viszony természetes következményei. Az orosz kémcsoport leleplezését követő válaszlépések és büntetőintézkedések háborús viszonyra utalnak. Elfogadhatatlan az, hogy az orosz illetékesek etnikai hovatartozás alapján toloncolják ki az országból a grúz polgárokat. Az emberi, polgári és szabadságjogok ignorálásával állunk szemben. Nyilvánvaló, hogy az Orosz Föderáció nem tud megbékélni azzal, hogy elvesztette befolyását a Grúz Köztársaság fölött. Nehezen viseli el, illetve sérti nagyhatalmi önérzetét.

Nagy a felelőssége a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Parlamentnek. Az eddiginél határozottabban kellene föllépniük, tárgyalniuk az orosz féllel. Elsőként meg kellene határozni, hogy mit is jelent Grúzia területi integritása, mert jelenleg ezt különbözőképpen értelmezzük. Csakis békés eszközökkel lehet keresni a megoldást, meg kell akadályozni, hogy ismét fegyveres összetűzésre kerüljön sor ebben a régióban.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, I wish to raise the European perspective of the proposed takeover of Aer Lingus by Ryanair. Until recently, Aer Lingus was the Irish national carrier and in state ownership. It was in a healthy economic situation but needed to raise finance to renew its fleet. The Irish Government said that the EU would not permit any state investment in the airline, which is news to me. As I understand it, a state has flexibility in investing in airlines if in fact they are in a healthy economic position – as indeed Aer Lingus was. This is another example of the ‘blame Brussels’ mentality, whereby a national government can explain its own actions by saying, ‘the EU will not allow that’, when that is not necessarily the case. However, that is history, and we now have Aer Lingus being targeted in a takeover bid by its main rival, Ryanair.

In a way it is ironic that on the one hand we blame the EU for the current situation when in fact no blame attaches, while on the other hand we will undoubtedly make a case to the Commission’s DG Competition to block the takeover, to save us from our own actions and to protect us from the consequences of those actions.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – Senhor Presidente, gostaria de utilizar esta oportunidade para saudar a jornada de luta dos trabalhadores portugueses e da sua central sindical CGT-IN que realizam amanhã, dia 12 de Outubro, um protesto geral contra as políticas de direita praticadas em Portugal. Entre outros aspectos, os trabalhadores portugueses lutam contra as propostas do governo para a segurança social no sentido do aumento da idade da reforma e da redução das pensões, lutam pela defesa e pelo aumento da produção nacional, pela criação de emprego com direitos, pela defesa de serviços públicos e de uma administração pública ao serviço dos cidadãos, pelo direito à contratação colectiva, pelo aumento dos salários e por uma repartição justa da riqueza.

Uma última nota, Senhor Presidente, sobre a recente decisão do Tribunal de Justiça Europeu no caso Cadman relativo ao tempo de maternidade/paternidade e o cálculo salarial, para afirmar que é de todo inaceitável que este signifique e possa ser utilizado para pôr em causa o princípio de que "para trabalho igual salário igual", princípio este aliás consagrado no artigo 59º da Constituição da República Portuguesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – V júni tohto roku Európska komisia preložila návrh, v ktorom predpokladá zrušenie časti plochy vinohradov v Európskej únii. Straty a dôsledky tohto kroku by sa mali kompenzovať z balíka priamych agrárnych platieb vo výške 2,4 miliardy eur. Ide o takmer 12 % plochy vinohradov, teda približne 4 000 hektárov, na ktorých podniká asi jeden a pol milióna vinohradníckych subjektov. V prípade Slovenska by takýto krok mohol zlikvidovať produkciu vína, ktorá v posledných rokoch zaznamenala najmä kvalitatívny posun a slovenské vína sa stávajú konkurencieschopnejšími na trhu Európskej únie.

Návrh Komisie obsahuje aj zákaz používania cukru pri výrobe určitých druhov vína, ktoré má v mojej krajine historickú tradíciu, keďže vína, ktoré sa na Slovensku urodia, majú vyšší obsah kyselín a sú pre tento región typické. Nespochybňujem reformu európskeho trhu s vínom, no myslím si, že potrebujeme iné riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Mr President, next week a LIBE Committee delegation will visit Algeria. However, one of the Algerian visa requirements is the absence of an Israeli visa passport stamp. Mr Gaubert noticed this and was rightly appalled at this blatant anti-Semitism. He demanded an explanation. The matter was referred to you, Mr President, and you were asked to make representations to the Algerians. I understand that you refused to do so, saying it was a matter for individual MEPs. Mr Gaubert has quite rightly refused to go on the trip.

This raises two important issues. First, why has the European Union sent almost one billion euro to Algeria since 1996, when that country is implementing a blatantly anti-Semitic policy? The EU should stop these payments immediately.

The second issue is the apparent dereliction of duty by you, Mr President, when you could have made a stand against Algeria’s anti-Semitism, backed by the weight of your office. Please reconsider and rectify this situation.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. La verdad es que no sé a qué se refiere usted, señor diputado, pero estoy a su disposición para que me lo aclare. Si es usted tan amable de darme más detalles, podré saber si he cumplido o no con mi deber y, en su caso, rectificar.

Estoy a su disposición para que me explique usted mejor a qué se refiere.

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Dzisiejsza debata nad sektorem owoców miękkich stwarza nadzieję, że dwuletnie starania o zmianę organizacji rynku owoców i warzyw przyniosą wreszcie pierwsze efekty. Czyż nie jest kuriozum to, że państwo członkowskie, które w 90% zaopatruje Unię w mrożone truskawki, musiało tak długo czekać na decyzję o wprowadzeniu ceł ochronnych? Wielu polskich rolników, czekając na ukrócenie dumpingu chińskiego, poniosło w ostatnich dwóch latach olbrzymie straty. Strat tych nikt im nie zrekompensuje. A rynek owoców i warzyw to nie tylko problem truskawek. To także nieuregulowane kwestie 18 ważnych gatunków wniesionych przez nowe państwa członkowskie. W tym przede wszystkim jabłek przeznaczanych na przetwórstwo. W Polsce w najbliższym czasie dojdzie do protestu sadowników przeciwko niskim cenom oferowanym przez przetwórstwo.

Sprawa uregulowania tego segmentu rynku owoców i warzyw jest przedmiotem dwuletnich starań Parlamentu. Dotychczas bez efektu. Przypomnę tylko, że jabłko to pierwszy owoc w Unii Europejskiej pod względem skali zbioru (32% udziału w zbiorze wszystkich owoców!) i że jednocześnie Unia jest znacznym importerem tego owocu. Jak długo jeszcze będziemy czekali na uregulowanie tego i innych segmentów rynku owoców i warzyw, o których mówi rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uproszczenia wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw z 11 maja 2005 r.? Czy ten głos będzie respektowany przez Komisję Europejską?

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Un miembro de la secretaría se dirige al señor Batten para saber de qué se trata cuando ha hablado de las relaciones con Argelia y del cumplimiento del deber por parte del señor Presidente.

Con esto se cierra este punto.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí