Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. lokakuuta 2006 - Bryssel EUVL-painos

18. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista (144 artikla)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, Puolan maanviljelijät ja maataloustuotteiden viejät eivät ole moneen kuukauteen voineet viedä tuotteitaan Venäjän federaatioon. Tämän vuoden maaliskuussa Ukrainasta tuli viimeisin maa, joka kielsi lihan ja lihatuotteiden tuonnin Puolasta. Päätös tehtiin antamatta minkäänlaisia laillisia perusteita. On yllättävää, etteivät Euroopan unionin ja Venäjän federaation keskustelut ole johtaneet tuloksiin. Euroopan komissio ei kenties pidä Puolan ja Venäjän väliseen kauppaan liittyviä kysymyksiä riittävän tärkeänä asiana vaan pistää etusijalle muut Euroopan unionin ja muiden maiden intressit. Tästä syystä pyydän jälleen komissiota tekemään kaiken voitavansa, jotta Puolan maataloustuotteiden vientiä Ukrainaan ja Venäjälle koskeva kielto kumottaisiin. Tämä ongelma kuuluu Euroopan komission toimivaltaan ja myös sen vastuualueeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, muutama tunti sitten Internet-sivustolla, jolla on yhteyksiä Al-Qaidaan, julistettiin pyhä sota ja kehotettiin kaikkia muslimihakkereita hyökkäämään kristityille Internet-sivustoille ja erityisesti paavin Internet-sivuille. Tämä on mielestäni erittäin vakava asia sekä hyökkäys uskonnonvapautta koskevaa perusoikeutta vastaan.

Kun hyökkäyksen ja eritoten korkealla tasolla tapahtuvan hyökkäyksen kohteena on vapaus kommunikoida koko maailman kanssa tiedotusvälineiden välityksellä, se kohdistuu uskontoa ja kokonaista uskontojärjestelmää vastaan sekä yhtä Euroopan unionin perusperiaatetta, uskonnonvapauden periaatetta vastaan. Euroopan unioni ei voi vaieta asiasta. Edessämme on sellaisten toimien ja aloitteiden eskalaatio, joiden tarkoituksena on iskeä vapautemme perusperiaatteita vastaan. Meidän on puolustauduttava tällaista ylimielisyyttä ja ääri-islamilaisen totalitarismin leviämistä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE).(HU) Minun on unkarilaisena Euroopan parlamentin jäsenenä reagoitava tähän maatani kohtaan yhtäkkiä osoitettuun kansainväliseen kiinnostukseen.

Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti osoittaa tarpeettoman suurta huomiota sisäisiä poliittisia kamppailuja kohtaan, ja oppositiossa olevat unkarilaiset kollegani ovat tuoneet tähän rakennukseen kylmän sodan ilmapiirin. Emme saaneet mandaattiamme tuodaksemme kotimaisten puolueidemme välisiä konflikteja Euroopan poliittiselle areenalle, sillä tällä vain lisätään Euroopan unionin toimielinten ja kansalaisten välistä kuilua. Ei voi olla kenenkään intresseissä esittää rajoittunutta kuvaa Unkarista ja tuhota maan myönteistä julkisuuskuvaa, jonka rakentamiseksi olemme tehneet niin kovasti töitä.

Jos haluamme parantaa luottamusta EU:hun ja sen toimielimiin, meidän on päästävä pienten eturistiriitojen yläpuolelle ja ryhdyttävä eurooppalaistyyliseen politiikkaan vastataksemme edessämme oleviin tärkeisiin haasteisiin. Unionin tuleva laajentuminen, ihmisoikeusloukkaukset, globalisaation kielteiset vaikutukset sekä laiminlyötyjen alueiden kehittämiseen tarkoitettujen EU:n määrärahojen tehokas kerääminen ja käyttäminen ovat vain muutamia näistä haasteista. Meillä on paljon tekemistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, alle 24 tuntia sitten olin Moskovassa ja ollessani tuhansien muiden ihmisten joukossa jättämässä jäähyväisiä Anna Politkovskajalle harkitsin hetken, että laittaisin päälleni Euroopan parlamentin olkanauhan. Ajattelin kuitenkin, että tunnuksemme näkeminen päälläni häiritsisi tätä hienoa naista, vaikkei hän kyennytkään näkemään minua.

Toimittaja Anna Politkovskaja kertoi meille sen, mitä emme olisi halunnut nähdä emmekä kuulla. Voimme tämänpäiväisen Le Monde -lehden sivulta 6 lukea, että ihmisiä on pidätetty Moskovassa siitä syystä, että he sanoivat: "georgialaiset, olemme teidän puolellanne!" Georgialaisten, ei tšetšeenien. Pidätetyillä oli kaiken lisäksi ylikansallisen radikaalipuolueen tunnuksia. Olemme radikaaleina ja liberaaleina tuoneet tänne parlamenttiin Tšetšenian maanpaossa toimivan hallituksen jäseniä, jotka kertoivat valinneensa väkivallattoman tien. Mitään ei ole tehty asian hyväksi.

Arvoisa puhemies, esitän ehdotuksen: älkäämme enää kutsuko rakennuksiamme nimellä "Schuman" ja "Adenauer", kutsukaamme niitä nimellä "Daladier" ja "Ollenhauer". Poistakaamme nämä nimet, joita meillä ei ole oikeutta käyttää…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – (NL) Arvoisa puhemies, haluan kiinnittää huomionne Probo Koala –aluksen Norsunluurannikolla muutama viikko sitten aiheuttamaan myrkytysskandaaliin, jonka seurauksia ei voi vielä edes arvioida. Aluksella on lupa, tai se on pian saamassa luvan poistua Virosta. Epävarmuutta on yhä siitä, mitä tapahtuu myrkylle ja saastuneelle miehistölle. Tarkkailijani, joka matkusti puolestani Viroon, on täysin samaa mieltä komission jäsenen Dimasin kanssa siitä, että kyseessä on vain jäävuoren huippu. Tämänkaltaista myrkkyä ei olisi alun alkaen koskaan pitänyt viedä pois EU:sta. Tämä oli Euroopan unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden vastaista. Koska huolimatta aiemmin annetusta luvasta en ole useasta yrityksestä huolimatta saanut mahdollisuutta puhua Probo Koala –aluksen miehistön kanssa, voin vain tehdä sen johtopäätöksen, että useat viranomaiset pelaavat ihmisten elämällä erittäin salakähmäistä peliä, joka ei ole päättymässä vielä pitkään aikaan. Probo Emoe näkyy jo horisontissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE).(HU) Kuten mainitsin viime viikolla kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kokouksessa, oikeusvaltion periaatteiden noudattamisen suurin ja näkyvin saavutus on nimenomaan kansalaisten vapaus harjoittaa poliittisia oikeuksia. Näitä ei luonnollisestikaan saa sekoittaa väkivallantekoihin, joita ei voi hyväksyä.

Tästä syystä haluan kiinnittää parlamentin huomion tutkimuksiin ja Budapestissä 19.–20. syyskuuta välisenä yönä tapahtuneisiin hyökkäyksiin, jotka vaativat tutkimusta, joiden vaikutukset tuntuvat vielä tänään ja jotka asettavat kyseenalaiseksi oikeusvaltion periaatteiden toteutumisen Unkarissa. Kanteiden mukaan poliisi käytti liiallista voimaa kyseisten kahden päivän aikana sekä toteutti suhteettoman kovia toimenpiteitä ei pelkästään mielenosoittajia kohtaan vaan myös kadulla oleskelleita nuoria kohtaan, joiden joukossa oli monia ulkomaalaisia. Niiden ihmisten joukossa, jotka poliisi pidätti ja joita se rankaisi kollektiivisesti ja joita se joissain tapauksissa pitää yhä telkien takana, oli joitakin henkilöitä, joilla ei ollut mitään tekemistä väkivaltaisuuksien kanssa.

On tärkeää, että perusoikeuksien ja erityisesti yksilönvapauksien supistamiseksi käytettäisiin voimatoimia – kuten ennaltaehkäiseviä pidätyksiä ja vangitsemisia – ainoastaan niissä tapauksissa, joissa tällaisten toimien todellisesta tarpeellisuudesta ollaan täysin vakuuttuneita.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE).(HU) Arvoisa puhemies, eurooppalainen henki on uhattuna Unkarissa, olemme loitontumassa Euroopasta. Paikallishallinnosta ja alueellisesta kehittämisestä vastaava sosialistinen ministeri antoi viime lauantaina hallituskumppaneilleen lupauksen, että hän tekisi asianmukaisia lakimuutoksia sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin myöntämät kehitysmäärärahat jaetaan tulevaisuudessa puoluepoliittisia perusteita noudattaen.

Jos tämä toteutuu, vaaleilla valitut elimet eivät enää päättäisi EU:n myöntämien määrärahojen käytöstä vaan puoluepoliittiset tarkoitusperät näyttäisivät suunnan, mikä antaisi hedelmällisen alustan salailevalle rahankäytölle, jota olisi mahdoton valvoa. Tämä lausunto ei pelkästään heikennä Unkarin uskottavuutta Euroopan unionissa vaan hidastaa myös Unkarin eurooppalaistumista. Eurooppalaistuminen edellyttäisi sitä, että EU:n määrärahoilla parannetaan demokraattisten perusoikeuksien toteutumiseen perustuvaa Unkarin kansan yhteenkuuluvuutta ja yhtenäisyyttä.

Sosialistisen ministerin kommentit osoittavat yksiselitteisesti, että EU:n varoilla on tarkoitus rikastuttaa Unkarin sosialistipuolueen eliittiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, viime perjantaina Unkarin hallitus sai vankan enemmistön maan parlamentin luottamuslauseäänestyksessä. Tämän tuloksena kansallinen valuuttamme on vahvistunut, taloudelliset tulevaisuudennäkymät parantuneet ja Unkari palannut arkeen. Budapestissä ei ole yleistä kriisiä. Ainoastaan johtava oppositiopuolueemme Fidesz on kriisissä. Kansalliseen parlamenttiimme valitut jäsenet johtivat epädemokraattisia mielenosoituksia kaduilla sen sijaan että he olisivat olleet parlamentissa harjoittamassa oppositiopolitiikkaa. Minun käsittääkseni parlamenttiin valittujen jäsenten pitäisi työskennellä parlamentissa eikä kaduilla, joilla äärioikeistolaiset pahantekijät, jotka olivat myös osoittamassa mieltään, sytyttivät tuleen televisioaseman toimitilana toimivan rakennuksen.

Olisi erittäin viisasta, että PPE-DE-ryhmä kertoisi unkarilaisille jäsenilleen, että parlamentaarisen demokratian pitäisi tarkoittaa parlamentin kunnioittamista, parlamenttivaalien tulosten kunnioittamista sekä selkeitä demokraattisen politiikan ja ei-parlamentaaristen ääriliikkeiden välisiä rajoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, Irakin tilannetta käsittelevän Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusviraston äskettäin julkaisemassa kertomuksessa todetaan, että Bagdadin hautausmaalla olevissa ruumiissa on usein jälkiä raa'asta kidutuksesta, muun muassa hapolla polttamisen jälkiä, irti revittyjä silmiä ja hampaita sekä porien ja naulojen jälkiä. Ihmisoikeusjärjestöt ovat toistuvasti kertoneet, että kidutusta harjoitetaan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan joukkojen sekä Irakin oikeusministeriön ja puolustusministeriön johtamissa vankiloissa sekä erilaisten aseellisten ryhmien johtamissa vankiloissa. YK:n ihmisoikeustoimiston kanta on se, että kidutusta tapahtuu nykyään enemmän kuin Saddam Husseinin terrorin aikana.

EU:lla ja erityisesti Euroopan parlamentilla on velvollisuus reagoida asianmukaisella tavalla tähän YK:n raporttiin. Pyydän teitä sekä komission puheenjohtajaa ja puheenjohtajavaltio Suomea antamaan mahdollisimman pian selkeän lausunnon tästä asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (IND/DEM). – (PL) Arvoisa puhemies, ulkoasiainvaliokunnan viimevuotisessa luottamuksellisessa istunnossa, jossa käsiteltiin uutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta Venäjän kanssa, valiokunnan puheenjohtaja Brok käyttäytyi skandaalimaisella tavalla. Hän reagoi töykeästi kysymykseeni jäsen Mingarellille, jonka tehtävänä on vakuuttaa uusille jäsenvaltioille, ettei suunniteltu sopimus Venäjän kanssa vaikuttaisi näiden maiden energiaturvallisuuteen ja ettei sopimusta tehtäisi samalla tavalla kuin pohjoista kaasuputkea koskeva sopimus, eli sopimus ei turvaisi pelkästään Saksan etuja. Ääntään korottaen puheenjohtaja vastasi, että tällaisia kysymyksiä voitaisiin esittää vaalikampanjan aikana hänen omassa maassaan ja torjui kysymyksen antamatta puhujalle tilaisuutta vastata siihen. Sen lisäksi, että jo hänen reaktionsa oli melkoisen ylimielinen ja kopea, jäsen Brok salli myös sen, että Euroopan parlamentin jäsenten erilaisten kantojen moniarvoisuuteen ja sananvapauteen perustuvan parlamentaarisen demokratian periaatteita rikottiin. Hänen käytöksensä oli osoitus melkoisesta puolueellisuudesta, jolla valiokunnan toimintaa johdetaan Saksan ja Venäjän välisten suhteiden loukkaamattomuuden varmistamiseksi.

Pyydän puhemiestä vastaamaan tähän kysymykseen ja selittämään jäsen Brokin käytöstä tämän syrjittyä uusista jäsenvaltioista tulevia parlamentin jäseniä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Arvoisa puhemies, yhden asian käsittely tulee toisen asian käsittelyn tilalle. Olemme kuitenkin nyt nähneet, kuinka Venäjä rikkoo Georgiaa koskevissa toimissaan yhä räikeämmin kansainvälistä oikeutta: se on myöntänyt Venäjän kansalaisuuden Etelä-Ossetian ja Abhasian väestölle, torjunut Georgian esittämän rauhansuunnitelman, jonka avulla oli tarkoitus ratkaista separatististen alueiden kanssa meneillään olevat konfliktit, sekä sulkenut kaksi rajanylityspaikkaa. Jännitys on noussut yhä entisestään sen jälkeen, kun Georgia pidätti venäläisiä vakoojia. Venäjä vastasi pidätyksiin jahtaamalla georgialaisia, ja se pyrkii taloudellisesti tukahduttamaan naapurinsa ottamalla yksipuolisesti käyttöön talouspakotteita, joilla estetään Venäjän ja Georgian välinen kauppa. Lisäksi antamalla sen vaikutelman, että Venäjä tunnustaisi separatistiset alueet, Etelä-Ossetian ja Abhasian, jos Kosovo saa itsenäisyyden, presidentti Putin vaikeuttaa entisestään konfliktin ratkaisua. Luettelo on pitkä ja georgialaiset ovat äärimmäisen raivioissaan.

Tässä räjähdysalttiissa tilanteessa Euroopan unionilla on keskeinen rooli osapuolten saamisessa neuvottelupöytään ratkaisun löytämiseksi, ja Euroopan unionin ja Venäjän välisissä keskusteluissa erityisesti Venäjän saamisessa neuvottelupöytään, ja tämän Etelä-Kaukasiassa muhivan konfliktin ratkaisemiseksi. Naapuruuspolitiikka antaa meille tähän mahdollisuuden, sotilaallinen toiminta olisi politiikkamme kannalta täysin epäonnistunut ratkaisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, 10 miljardia euroa on summa, jonka Italian hallitus on salannut ja poistanut velkatileistä esitellessään maan talousarvion vuodelle 2007. Kiitän teitä lämpimästi siitä, että saan käyttää puheenvuoron ja kertoa parlamentin välityksellä erityisesti komissiolle, että Italian hallituksen teille toimittamasta talousarviosta puuttuu 10 miljardin euron suuruinen veloitusvienti.

Kenelle tämä summa ollaan velkaa? Italian eläkeläisille, jotka ovat tehneet töitä Sveitsissä ja odottavat tätä 10 miljardin suuruista maksua, jota Italian hallituksella ei ole aikomusta maksaa ja – mikä pahinta – jonka se on pyyhkinyt pois talousarviosta. Kukaan ei tiedä, että Italian talousarviossa on 10 miljardin euron suuruinen debet-erä. Toivon, että tästä päivästä alkaen kaikki tietävät tämän asian.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – (ET) Arvoisa puhemies, Venäjä oli viime lauantaina jälleen otsikoissa poliittisen murhan takia. 2000-luvun ensimmäiset vuodet ovat selvästi osoittaneet, että totuuden kertominen on Venäjällä tabu, josta on usein maksettava se kovin hinta – oma henki.

Poliittisista henkirikoksista on Venäjällä tullut osa päivittäistä elämää, ja valitettavasti meidän on opittava hyväksymään tämä. Anna Politkovskajan kamppailu demokratian, ihmisoikeuksien ja sananvapauden puolesta on parasta, mitä tulevaisuuden Venäjän hyväksi ja paremman Euroopan edistämiseksi on voitu tehdä.

Hyvät kollegat, uskon ja toivon vilpittömästi, että parlamentti pystyy yhdessä valtioiden sekä hallitusten päämiesten epävirallisen illalliskokouksen kanssa riittävästi painostamaan presidentti Putinia, että tämä varmistaisi, että totuus tästä järkyttävästä epäoikeudenmukaisuudesta paljastetaan mahdollisimman pian ja että tekoon syyllistyneet tuodaan oikeuden eteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (NI).(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin ottaa esiin vesipulan, josta on tullut tärkeä kysymys monille Euroopan unionin kansalaisille.

Vesi on välttämätöntä elämän ja taloudellisen toiminnan kannalta. Valitettavasti meneillään oleva lämpötilojen nousu jäsenvaltioissa (0,2 astetta kymmenessä vuodessa) sekä sademäärien pienentyminen monilla alueilla on merkittävästi vaikeuttanut monien ihmisten vedensaantia ja johtanut satojen heikentymiseen ja ongelmiin teollisuudessa. Vesitilanne huononee nopeasti ja investoinnit uusien vesilähteiden etsimiseen ja vesivarojen säilyttämiseen ovat pitkäaikaisia ja kalliita prosesseja. Tästä syystä on välttämätöntä järjestää koulutusta ja kokemusten vaihtoa sekä saada ihmiset nykyistä paremmin soveltamaan parhaita käytäntöjä ja menetelmiä veden järkevän käytön ja vesiensuojelun alalla. Taloudellisia toimia pitäisi myös kohdistaa vesitilanteen järkeistämiseksi kaikilla talouden aloilla. Vedenpuutteesta saattaa tulla este maataloustuotannolle ja erityisesti biopolttoaineen raaka-aineen tuotannolle, jossa tarjonta ei ole aiheuta ongelma. Vesitilannetta on valvottava jatkuvasti ja parlamentti on pidettävä säännöllisesti ajan tasalla …

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Matkustaessaan naisten koripallon maailmanmestaruuskisoihin Brasiliaan liettualaiset pelaajat jäivät jumiin Ranskan Guayanaan eivätkä saaneet neljään päivään jatkaa matkaa. Brasilia kieltäytyi päästämästä maahan niitä, joita ei ollut rokotettu keltakuumetta vastaan.

Useiden rokotusten jälkeen ja Brasilian terveysministerin vakuuteltua, että asiat olisivat kunnossa, Liettuan joukkue saapui viimein Brasilian Beleniin charterkoneella. Brasilian maahanmuuttoviranomaiset passittivat heidät kuitenkin tylysti takaisin koneeseen ja lähettivät Cayenneen.

Vain liettualaisia kohdeltiin tällä tavalla. Muut eurooppalaiset joukkueet, jotka oli rokotettu samaan aikaan, saivat jäädä Beleniin. Brasilian viranomaiset tekivät selväksi, ettei Saksan joukkueelle koituisi vastaavassa tilanteessa ongelmia.

Miksi Liettuan joukkueeseen sovelletaan kaksinkertaisia toimenpiteitä, aivan kuin se ei olisi Euroopan unionin jäsen? Näyttäisi siltä, että olisi syytä lisätä määrärahoja uusia jäsenvaltioita koskevan tietoisuuden lisäämiseksi, ei pelkästään EU:ssa vaan myös sen ulkopuolella.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Voiko hiiri oikeasti säikyttää elefantin? Siltä vaikuttaa, ja meneillään oleva Venäjän ja Georgian välinen kriisi on siitä todiste.

Euroopan unionilla on vaihtoehtoja siihen, miten sen pitäisi reagoida tapahtumiin sen naapurialueilla. Se voi antaa lausunnon ja osallistua aktiivisesti konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen.

Olen tyytyväinen siihen, että Belgian ulkoministeri De Gucht osallistui venäläisten upseerien luovuttamiseen Venäjälle, sekä hänen EU:n puolesta esittämäänsä julkilausumaan. Tämä ei kuitenkaan riitä.

Uskon, että jos Venäjä harkitsee ratkaisevansa konfliktin Georgian kanssa sotilaallisesti, Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa lopettaakseen välittömästi georgialaisten karkotukset Venäjältä sekä luettelon laatimisen niistä moskovalaisten koulujen oppilaista, joilla on georgialainen nimi, sillä tämä muistuttaa meitä natsi-Saksan politiikasta ja juutalaisten karkotuksista.

Neuvostomiehitystä seuranneiden karkotusten aikana vanhempani kuljetettiin Siperiaan eläintenkuljetusvaunuissa. Kuljetusmuodot ovat nykyään erilaisia: georgialaiset kuljetetaan Moskovasta pois rahtikoneilla. Tällaisten toimien ja tällaisen politiikan ei saa antaa jatkua.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). (PL) Arvoisa puhemies, viime toukokuussa hyväksyimme toisessa käsittelyssä elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen, jossa säädetään, että Euroopan unionin lainsäädännön mukaan elintarvikkeiden tuottajien on 1. tammikuuta alkaen ilmoitettava pakkausmerkinnöissä tarkat tiedot elintarvikkeiden ominaisuuksista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että riippumattomien laboratorioiden on vahvistettava tuotteiden terveyshyödyt.

Valitettavasti nämä asetukset hyödyttävät kuluttajia ainoastaan pinnallisesti. Lisäksi EU:n sääntelyllä voidaan poistaa markkinoilta pienten ja keskikokoisten yritysten tuotteet, niiden yritysten, joilla ei ole varaa samankaltaisiin testeihin kuin suurilla ja rikkailla eurooppalaisyrityksillä. Kuluttajilla on itse asiassa jatkossa yhä vähemmän ja vähemmän vaihtoehtoja, he eivät pysty tekemään tietoihin perustuvia hankintoja eivätkä he tiedä, mitä he itse asiassa ovat ostamassa. Tällaisen kilpailun tuhoisia vaikutuksia voitaisiin rajoittaa määräämällä terveydelle suotuisuudesta kertovan merkin käyttö luvanvaraiseksi sekä luomalla yhtenäinen järjestelmän terveysvaikutteisten tuotteiden tunnistamiseksi. On myös erittäin tärkeää myöntää erityistukea niille pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden tuotteet yhteismarkkinoillamme ovat usein korkealuokkaisempia kuin suuryritysten tuotteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (IND/DEM).(PL) Arvoisa puhemies, Liettuan tasavalta itsenäistyi hieman yli kymmenen vuotta sitten. Tätä tapahtumaa juhlittiin kaikkialla demokraattisessa Euroopassa. Liettua aloitti välittömästi sosiaaliset ja taloudelliset uudistukset, joiden tavoitteena oli poistaa neuvostomiehityksen jäänteet. Liettuan laajalla puolalaisvähemmistöllä, jonka osuus on noin 10 prosenttia väestöstä ja joka on jo vuosisatojen ajan asunut pääkaupungin Vilnan ympäristössä, oli tärkeä rooli itsenäisyyden saavuttamisessa. Vaikka neuvostovallan päättymisestä on jo kulunut monia vuosia, Liettuan viranomaiset eivät ole kuitenkaan vielä onnistuneet palauttamaan puolalaisille niitä maita, jotka miehittäjävalta heiltä takavarikoi. Huolimatta monista sopimuksista Liettua on myös kieltäytynyt hyväksymästä puolalaisten nimien kirjoittamista puolankielistä kirjoitustapaa noudattaen vaan se on vaatinut nimien kirjoittamista liettuankielistä muotoa noudattaen. Nämä toimet ovat räikeästi kansallisista ja etnisistä vähemmistöistä EU:n jäsenvaltioissa vahvistettujen säännösten vastaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kiinnittää parlamentin huomion Tšekin tasavaltaa koskevaan vakavaan ongelmaan, joka koskee turvautumista koheesiorahastojen varoihin jätevesialan uudistamiseksi. Jotta voisimme täyttää jätevesihuollosta annetun direktiivin mukaiset velvoitteemme, meidän on vuoteen 2010 mennessä investoitava siihen yli 4 miljoonaa euroa eli yli 10 prosenttia maan vuosittaisesta talousarviosta. Olemme luonnollisesti yhtä mieltä siitä, ettei tämä ole mahdollista ilman EU:n tukia. Tästä syystä en ymmärrä miten on mahdollista, että komissiolla on hankkeita, joilla on tarkoitus varmistaa Tšekin tasavallan kaupunkien puhtaan veden saanti mutta joille ei ole tehty mitään puoleentoista vuoteen. Vaikka kyse on tšekkiläisten vesialan yritysten käynnistämistä hankkeista, jotka perustuvat yhteisön oikeuden mukaiseen yhteistyömalliin, komission virkamiehet kieltäytyvät jonkin mielijohteen takia hyväksymästä niitä ja yrittävät sen sijaan sanella meille, näiden kaupunkien valituille edustajille, millaisia sopimuksia meidän pitäisi allekirjoittaa ja miten meidän pitäisi ratkaista vesialan ongelmat. Älkäämme unohtako, että Tšekin tasavalta on keskellä Eurooppaa ja että Euroopan suurimmat joet saavat siellä alkunsa ja virtaavat naapurimaihin. Tästä syystä kyse ei ole pelkästään Tšekin tasavallan ongelmasta vaan koko Euroopan ongelmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen tuonut esiin komission puheenjohtajan Barroson antaman lausunnon huonon ajoituksen, sillä hän antoi lausuntonsa ennen äänestystä, joka toimitettiin jäsen Eurlingsin laatimasta Turkkia koskevasta mietinnöstä, ja tällä tavoin vaikutti äänestyksen tulokseen kielteisillä kommenteillaan, joilla oli tarkoitus estää Turkin mahdollinen jäsenyys. Lisäksi kun otamme huomioon komission jäsenten Rehnin ja Verheugenin puheenjohtaja Barroson lausunnon jälkeen esittämät lausunnot, voimme vain olla sitä mieltä, että puheenjohtaja Barroson harkintakyky petti parlamentin lisäksi myös komission osalta.

Annan täyden tukeni komission jäsen Verheugenin lausunnolle, jossa vahvistettiin Turkin täysjäsenyyttä Euroopan unionissa koskeva tavoite, ja korostettiin, että on omien etujemme mukaista saada Turkki liitetyksi osaksi läntistä maailmaa, eli saada Turkista demokraattisesti ja oikeusvaltion periaatteita kunnioittaen hallittu Turkki, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja turvaa vähemmistöjen oikeudet. Mielestäni meidän on pidettävä elossa seuraava tavoite: Euroopan unioni, joka pystyy edistämään demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita sekä – arvoisa puhemies, sallinette minun sanoa näin – Euroopan unioni, jolla pitäisi olla rohkeutta lähettää parlamentin, komission ja neuvoston edustajia Anna Politkovskajan hautajaisiin, mitä se ei itse asiassa kuitenkaan tehnyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM) . (SV) Arvoisa puhemies, väititte äskettäin, että eräät Pohjoismaat, jotka eivät olleet mukana toisessa maailmasodassa, eivät pysty näkemään EU:n Strasbourgin toimitilojen historiallista ulottuvuutta samalla tavalla kuin muut maat. Pohjois-Euroopan kansat eivät kärsineet toisessa maailmansodassa tarpeeksi voidakseen ymmärtää sitä symbolista arvoa, joka Euroopan parlamentin sijainnilla Strasbourgissa on. Näin ollen pohjoismaalaisten esittämä kritiikki Euroopan parlamentin siirtymisestä Strasbourgiin aiheutuvista kustannuksista voidaan sivuuttaa.

Lausuntonne oli historialliselta kannalta? katsottuna luonnollisesti täysin virheellinen – Suomi, Norja ja Tanska olivat kyllä mukana toisessa maailmansodassa – mutta se oli merkittävä myös toiselta kannalta, nimittäin siinä mielessä, että Euroopan parlamentin puhemies on aivan tosissaan sitä mieltä, ettei meidän pitäisi kuunnella mielipiteitä parlamentin sijaintipaikasta sellaisilta parlamentin jäseniltä, joiden kotimaa ei osallistunut toiseen maailmasotaan. Tämä on aivan groteski ajatus, jonka ainoa hyvä puoli on se, ettei meidän tarvitsisi kuunnella myöskään parlamentin puhemiehen mielipidettä asiasta, sillä Espanja ei myöskään osallistunut toisen maailmansodan taisteluihin. Tällainen ajatuskulku on järjetön. Irlantilaisilla, portugalilaisilla, espanjalaisilla ja ruotsalaisilla on aivan yhtä suuri oikeus osallistua tähän keskusteluun kuin muidenkin maiden edustajilla. On skandaali, että henkilö, jolle on uskottu Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävä, on niin arvostelukyvytön, että hän katsoo olevansa oikeutettu kertomaan meille, ketä meidän pitäisi kuunnella ja kenet meidän pitäisi yrittää vaientaa.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kiitoksia paljon jäsen Lundgren. Olikohan teillä aikaa lukea kirjettä, jonka lähetin vastaukseksi useiden jäsenten minulle lähettämään kirjeeseen ja jonka olette varmaan saanut? Oletteko lukenut sen? Jos olette, en ymmärrä kysymystänne. Väitätte yhä asioita, jotka ovat täysin virheellisiä.

Tuossa kirjeessä selitin kaikille, mitä olin sanonut. En sanonut mitään sellaista, mitä väitätte minun sanoneen. Selitän selvästi kirjeessä korostaneeni pelkästään sitä, että joidenkin valtioiden kantaan saattaa vaikuttaa se asia, etteivät ne olleet lainkaan mukana toisessa maailmansodassa. Tällä ei ollut millään tapaa tarkoitus vihjata, ettei joillakin mailla olisi oikeutta esittää mielipidettään. Tämä ei tarkoita, etteikö näiden maiden mielipidettä pitäisi kuunnella. Sanon, että niillä on erilaisia mielipiteitä, ja yksi syy tähän voi olla, että niillä on erilainen historia.

Miksi väitätte, että parlamentin puhemies kieltää joltakin oikeuden omaan mielipiteeseen? Kuvitteletteko todella, että olen niin typerä, että kieltäisin joltakin Euroopan unionin kansalaiselta mielipiteenvapauden hänen kotimaansa historian takia?

Totta kai kaikilla on mielipiteenvapaus. Sanoin ainoastaan, että mielipiteet voivat vaihdella erilaisten historiallisten syiden takia. Suoraan sanottuna en ymmärrä, miksi käymme tällaista sanojeni väärintulkintaa koskevaa älytöntä keskustelua, jota valitettavasti haluatte välttämättä jatkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE).(HU) On valitettavaa, että Georgian ja Venäjän välinen konflikti sekä keskustelu tästä epätavallisesta ja levottomuutta herättävästä jännitteestä eivät ole esityslistalla. Tämä olisi erittäin hyvä ajankohta tällaiselle keskustelulle.

Kaukasiassa tapahtuu asioita, jotka ensi näkemältä saattavat vaikuttaa hämmästyttäviltä mutta jotka todellisuudessa ovat Venäjän ja Georgian viisitoistavuotisten suhteiden luonnollinen seuraus. Venäläisten vakoojien paljastumista seuranneet kosto ja rangaistus muistuttavat sotatilannetta. Emme voi hyväksyä sitä, että venäläiset karkottavat georgialaisia maasta pelkästään näiden etnisen taustan vuoksi. Tässä on kyse ihmisoikeuksien sekä kansalaisoikeuksien ja -vapauksien loukkauksesta. On ilmeistä, ettei Venäjän federaatio voi hyväksyä sitä, että se on menettänyt vaikutusvaltansa Georgian tasavaltaan. Sen on vaikea hyväksyä asiaa, sillä sen mielestä maan suurvalta-asema on uhattuna.

Neuvostolla, komissiolla ja parlamentilla on suuri vastuu. Niiden on puututtava asiaan nykyistä päättäväisemmin ja neuvoteltava Venäjän kanssa. Ensinnäkin meidän on vahvistettava, mitä Georgian alueellinen koskemattomuus tarkoittaa, sillä tällä hetkellä asia ymmärretään usealla eri tavalla. Ratkaisu voidaan löytää ainoastaan rauhanomaisin keinoin, ja meidän on vältettävä uuden aseellisen konfliktin syttyminen alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan ottaa esiin eurooppalaisen näkökulman ehdotukseen, jonka mukaan Ryanair hankkisi omistukseensa Aer Lingusin. Aer Lingus on tähän asti ollut Irlannin kansallinen lentoyhtiö ja se on ollut valtion omistuksessa. Sen taloudellinen tilanne on hyvä mutta se tarvitsee lisärahoitusta konekantansa uudistamiseen. Irlannin hallitus on todennut, ettei EU hyväksyisi valtion investointeja lentoyhtiöön, mikä oli uusi tieto minulle. Minä olin ymmärtänyt, että valtiolla on joustovaraa lentoyhtiöihin investoinnin osalta, jos yhtiöiden taloudellinen tilanne on hyvä, ja Aer Lingusin tapauksessa näin todellakin oli. Tässä oli jälleen yksi esimerkki syyttäkää Euroopan unionia –mentaliteetista, jolla jäsenvaltioiden hallitukset voivat selittää toimiaan sanomalla, "ettei EU hyväksy tätä", vaikkei asia välttämättä olisi niin. Tämä on kuitenkin jo historiaa, ja nyt Aer Lingusista on esittänyt julkisen ostotarjouksen sen pahin kilpailija Ryanair.

On jossakin määrin ironista, että yhtäältä syytämme EU:ta nykyisestä tilanteesta, vaikkei se olekaan syyllinen, kun taas toisaalta vetoamme kilpailusta vastaavaan komission pääosastoon, että se estäisi yritysvaltauksen, jotta voisimme suojautua omilta toimiltamme ja näiden toimien seurauksilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, haluan kiittää tilaisuudesta saada tervehtiä portugalilaisia työläisiä ja heidän CGT-IN-ammattiliittoaan, joka pitää huomenna 12. lokakuuta yleisen mielenosoituspäivän Portugalissa harjoitettua oikeistolaista politiikkaa vastaan. Portugalilaiset työläiset taistelevat maan hallituksen sosiaaliturvaa koskevia ehdotuksia vastaan, joilla on tarkoitus korottaa eläkeikää ja pienentää eläkkeitä. He taistelevat myös kotimaisen teollisuuden puolesta ja sen lisäämisen puolesta, työpaikkojen luomisen ja työpaikkoihin liittyvien oikeuksien puolesta sekä kansalaisten palvelemiseen tarkoitettujen julkisten palveluiden ja julkishallinnon puolesta. He taistelevat myös työehtosopimusten, korkeampien palkkojen sekä vaurauden oikeudenmukaisen jakautumisen puolesta.

Arvoisa puhemies, haluan lopuksi sanoa muutaman sanan tuomiosta, jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi äskettäin äitiys-/isyyslomaa ja palkan määräytymistä koskevassa Cadmanin asiassa. Emme minun mielestäni saa missään nimessä hyväksyä ajatusta siitä, että tällä voitaisiin pyrkiä asettamaan kyseenalaiseksi Portugalin tasavallan perustuslain 59 artiklassa vahvistettu sama palkka samasta työstä -periaate.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Euroopan komissio kehitteli viime kesäkuussa ehdotusta, jolla vähennettäisiin viininviljelyyn käytettyjen alueiden pinta-alaa Euroopan unionin alueella. Tästä toimesta aiheutuvia tulonmenetyksiä ja seurauksia korvattaisiin yhteensä 2,4 miljardin euron suuruisella suoralla maataloustuella. Ehdotus koskisi lähes 12:ta prosenttia viininviljelyyn käytetyistä alueista eli toisin sanoen noin 4 000:ta hehtaaria, joilla työskentelee noin 1,5 miljoonaa viininviljelijää. Tämä toimenpide lopettaisi kokonaan viininviljelyn Slovakiassa, jossa viininviljely on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina ja jossa erityisesti viinin laatu on parantunut merkittävästi. Lisäksi ehdotus on esitetty juuri, kun slovakialaisten viinien kilpailukyky Euroopan unionin markkinoilla on parantumassa huomattavasti.

Komission ehdotuksessa kielletään myös sokerin lisääminen tietyntyyppisten viinin tuotannossa, vaikka Slovakiassa kyseistä menetelmää on perinteisesti käytetty, koska Slovakian viineille on ominaista korkea hapokkuus, mikä on tyypillistä alueen viineille. En aseta kyseenalaiseksi Euroopan viinimarkkinoiden uudistamistarvetta, mutta mielestäni meidän pitäisi etsiä muita ratkaisuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Arvoisa puhemies, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan valtuuskunta vierailee ensi viikolla Algeriassa. Yksi Algerian-viisumin saamisen edellytys on kuitenkin se, ettei passissa ole Israelin leimaa. Jäsen Gaubert otti tämän asian esiin ja oli aivan oikeutetusti tyrmistynyt tästä räikeästä antisemitismistä. Hän vaati asiaan selitystä. Arvoisa puhemies, asian käsittely siirrettiin teille ja teitä pyydettiin valittamaan asiasta Algerian viranomaisille. Käsittääkseni kieltäydyitte siitä sanoen, että kyse oli yksittäistä parlamentin jäsentä koskevasta asiasta. Jäsen Gaubert on aivan oikeutetusti kieltäytynyt matkasta.

Tämä nostaa esiin kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin miksi Euroopan unioni on vuoden 1996 jälkeen tukenut Algeriaa lähes miljardilla eurolla, vaikka maa harjoittaa räikeää antisemitististä politiikkaa? EU:n pitäisi lopettaa tuki välittömästi.

Toiseksi tulee esiin, arvoisa puhemies, teidän selkeä virkavelvollisuuden laiminlyöntinne, sillä olisitte voinut esittää Algerian antisemitismiä vastustavan kannan, jolla olisi ollut tukenaan koko virka-asemanne arvovalta. Harkitkaa asiaa uudelleen ja korjatkaa tilanne, olkaa hyvä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Totuus on, etten tiedä mihin viittaatte, jäsen Batten, olkaa hyvä ja selventäkää, mitä olette sanonut minulle. Jos antaisitte ystävällisesti minulle lisätietoja, voisin varmistaa, olenko toiminut asianmukaisesti ja tarvittaessa korjata asian.

Olisin tyytyväinen, jos antaisitte lisäselvitystä asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak (IND/DEM).(PL) Arvoisa puhemies, tämänpäiväinen keskustelu marja-alasta herättää toiveita siitä, että kahden vuoden odotus hedelmä- ja vihannesalan yhteisen markkinajärjestelyn muuttamiseksi on nyt alkamassa tuottaa tulosta. Eikö ole outoa, että jäsenvaltion, joka tuottaa 90 prosenttia EU:n pakastemansikoista, piti odottaa niin kauan päätöstä, jolla otetaan käyttöön suojatulleja? Monet puolalaiset viljelijät ovat kärsineet suuria tappioita muutaman viime vuoden aikana odotellessaan kiinalaisten markkinoilla harjoittaman polkumyynnin loppumista. Kukaan ei korvaa heille näitä tappioita. Hedelmä- ja vihannesala ei kuitenkaan rajoitu pelkkiin mansikoihin. Uusien jäsenvaltioiden esittämien 18 keskeisen tuotetyypin sääntelystä ei ole vielä päätetty. Näihin tuotteisiin kuuluu ennen kaikkea ruokaomena. Puolalaiset omenanviljelijät osoittavat pian mieltään jalostusteollisuuden tarjoamia alhaisia hintoja vastaan.

Parlamentti on käyttänyt kaksi vuotta yrittäessään säännellä tätä hedelmä- ja vihannesalaa, ja tähän mennessä aivan turhaan. Sanottakoon vain, että omena on satomäärältään Euroopan unionin tärkein hedelmä (sen osuus on 32 prosenttia koko hedelmäsadosta), samalla kun EU on omenan suurin tuoja. Kuinka kauan meidän on odotettava, että omenamarkkinoita sekä muiden hedelmien ja vihannesten markkinoita säännellään siten kuin hedelmien ja vihannesten yhteisen markkinajärjestelyn yksinkertaistamisesta 11. toukokuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa luvattiin? Kunnioittaako Euroopan komissio tätä äänestystulosta?

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Sihteeristön edustaja ottaa yhteyttä jäsen Battenin, jotta jäsen Batten voi selvittää esiin ottamaansa kysymystä, joka koski suhteita Algeriaan ja sitä, onko puhemies hoitanut virkaansa asianmukaisella tavalla.

Istunto on päättynyt.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies COCILOVO

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö