Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2046(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0290/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0290/2006

Συζήτηση :

PV 11/10/2006 - 19
CRE 11/10/2006 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0417

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

19. Η προστασία και η καλή μεταχείριση των ζώων (2006-2010) (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0290/2006) της κ. Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-2010 (2006/2046(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή παρουσίασε στις 23 Ιανουαρίου 2006 την ανακοίνωσή της για ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010.

Η έκθεση που εκπόνησα για την ανακοίνωση αυτή ως εισηγήτρια του Σώματος εγκρίθηκε ομόφωνα στις 12 Σεπτεμβρίου από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Σκοπός του σχεδίου δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων είναι να συγκεντρωθούν δραστηριότητες της Επιτροπής που προηγουμένως ήταν διεσπαρμένες σε διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, συμβούλια και τομείς της πολιτικής και να δομηθούν σύμφωνα με ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές.

Η προστασία των ζώων είναι ένα συναισθηματικό, εξαιρετικά ευαίσθητο από πολιτική άποψη θέμα. Η προστασία αυτή –που θα είναι ανάλογη με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εκάστοτε ζώων– πρέπει να είναι κάτι αυτονόητο στην κοινωνία των πολιτών μας. Σε αυτή τη βάση, θεωρώ ως εισηγήτρια σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο επίπεδο προστασίας των ζώων στην ΕΕ. Η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι οι κοινοτικές προδιαγραφές για την προστασία των ζώων, που είναι ήδη υψηλές και θα βελτιωθούν περαιτέρω στο μέλλον, αποτελούν πρότυπο για ολόκληρο τον κόσμο. Μια μεγάλη πλειοψηφία στην επιτροπή συμφώνησε με την έμφαση που δίνω στην ανάγκη ακριβών αξιολογήσεων επιπτώσεων για όλα τα νομοθετικά μέτρα για την προστασία των ζώων, και ασφαλώς είναι συνεπές να απαιτούμε αυτές τις υψηλές προδιαγραφές για την προστασία των ζώων σε διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ και διμερείς συμφωνίες.

Μια αυθεντική προστασία των ζώων δεν μπορεί να περιορίζεται στα ζώα εκτροφής και τα πειραματόζωα, αλλά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζώα. Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει σημειωθεί. Πολλοί συνάδελφοι και πολλά άτομα που μου έστειλαν επιστολές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα πειραματόζωα. Ο τομέας της επιστημονικής έρευνας έχει οπωσδήποτε εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές του τα τελευταία χρόνια. Αναπτύχθηκαν πολλές εναλλακτικές λύσεις για τα πειράματα σε ζώα προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή των τριών στόχων. Μολονότι απέχουμε ακόμα πολύ από αυτό, εγώ πιστεύω ότι προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η έκθεση υποστηρίζει προσπάθειες αντικατάστασης των πειραμάτων σε ζώα με εναλλακτικές μεθόδους βάσει περαιτέρω έρευνας. Γι’ αυτό ζητάμε με συνέπεια τη διάθεση πόρων και από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Οι δείκτες προστασίας των ζώων με ακριβή επιστημονική θεμελίωση είναι η πιο αξιόπιστη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας βιώσιμης προστασίας των ζώων.

Αυτή η βασική έκθεση για την περίοδο 2006-2010 δεν έχει ως στόχο κάποια ειδικά επιμέρους μέτρα. Δεν υποστηρίζουμε τις τροπολογίες που ζητούν τη μη δεσμευτική εφαρμογή εθελοντικών προδιαγραφών για την προστασία των ζώων σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση ζητεί με έμφαση τη σωστή εφαρμογή και επιβολή των υφισταμένων κανόνων για την προστασία των ζώων, για παράδειγμα στον τομέα των μεταφορών ζώων. Επικροτούμε την προτεινόμενη απαγόρευση εισαγωγής δερμάτων γάτας και σκύλου και ζητάμε αποφασιστικά μέτρα για τον περιορισμό του εμπορίου προϊόντων από φώκια. Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να προσαρμόσουν επειγόντως τη νομοθεσία τους οι υπό ένταξη χώρες. Επίσης, υποστηρίζουμε θερμά μία απλή, υποχρεωτική «κοινοτική επισήμανση» προστασίας των ζώων.

Υπάρχουν 14 τροπολογίες. Υποστηρίζουμε τις τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 και 14, δεν μπορούμε όμως να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες 1, 9, 10 και 13. Ζητήσαμε ψηφοφορία κατά τμήματα για τις παραγράφους 5, 7α, 29, 54 και 71.

Θα ήθελα να πω στην κ. Επίτροπο ότι ο Επίτροπος Κυπριανού βρίσκεται τώρα στη Βραζιλία και είμαι βέβαιη ότι εκεί θα μιλήσει θετικά για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές προστασίας των ζώων. Ελπίζω ότι θα μιλήσει επίσης για τις ελλείψεις σε γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ από τη Βραζιλία και ανακαλύφθηκαν γι’ άλλη μια φορά από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων. Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού βλάπτουν την ευρωπαϊκή γεωργία και τους ευρωπαίους καταναλωτές. Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που ζητούνται για την προστασία των ζώων πρέπει να έχουν θετική επίδραση και στην ανταγωνιστικότητά μας. Ευχαριστώ θερμά την κ. Επίτροπο και όλους τους συναδέλφους μου για την εποικοδομητική συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων, είμαι ευγνώμων για το σκληρό έργο των μελών των ενεχόμενων επιτροπών. Επιτρέψτε μου να αναγνωρίσω ειδικότερα τις προσπάθειες της κ. Jeggle σε αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία.

Η καλή μεταχείριση των ζώων ανησυχεί σοβαρά τους πολίτες της ΕΕ, τους ενδιαφερομένους και τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Όλοι έχουν εκφράσει πολύ ηχηρά την έκκλησή τους για υψηλότερα πρότυπα προστασίας των ζώων, όχι μόνο στην ΕΕ αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Επιτροπή εργάζεται σκληρά και με κάποια επιτυχία για να επιτύχει μεγαλύτερη διεθνή συναίνεση όσον αφορά την προστασία των ζώων. Για παράδειγμα, διαδραματίσαμε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το θέμα δεν περιορίζεται στα ζώα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, αλλά εκτείνεται και στα ζώα που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς, σε ζωολογικούς κήπους και σε τσίρκο, καθώς και στα άγρια ζώα.

Το σχέδιο δράσης επιδιώκει την προώθηση μιας προσέγγισης ευρείας βάσης στην καλή μεταχείριση των ζώων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ώστε όλοι να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο. Δεν πρόκειται απλά για ένα θέμα που αφορά τους αγρότες ή τους ζωοκόμους: επιστήμονες, βιομηχανία, πολίτες και κυβερνήσεις έχουν όλοι κάποιο ρόλο να διαδραματίσουν. Επιπλέον, είναι ένας τομέας που μπορεί να καταστήσει ορισμένους κλάδους της οικονομίας της ΕΕ πιο ανταγωνιστικούς και η προτεινόμενη καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας ενημέρωσης θα διευκόλυνε τον ανοιχτό διάλογο και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας.

Υπάρχουν επίσης ισχυροί δεσμοί με άλλες κοινοτικές πολιτικές, για παράδειγμα με τη Στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, την αρχή της καλύτερης ρύθμισης και τη μεγαλύτερη προσοχή στις επιστημονικές, κοινωνικές και οικονομικές αρχές που διέπουν τις κοινοτικές πολιτικές. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Κοινοβουλίου και στα συμπεράσματα της αυστριακής Προεδρίας, απαιτείται περισσότερη έρευνα για την κάλυψη των σημερινών κενών γνώσης και για την ενίσχυση της επιστημονικής βάσης των πολιτικών μας. Ειδικότερα, η ανάπτυξη και η επαλήθευση αντικειμενικών επιστημονικών δεικτών για την καλή μεταχείριση των ζώων έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Αυτό το έργο θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη σύσταση ενός κοινοτικού κέντρου για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Η Επιτροπή πρέπει και προτίθεται να προβεί σε ευρείες διαβουλεύσεις τους προσεχείς μήνες, εκτός των άλλων και με τα κράτη μέλη και με τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με τις προσδοκίες για το ένα τέτοιο κέντρο.

Κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές θα αναπτύσσονται και θα εφαρμόζονται με περισσότερο συνεκτικό και συνεπή τρόπο, με σεβασμό στις σαφείς υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το πρωτόκολλο της Συνθήκης ΕΚ.

Η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τους πολίτες της ΕΕ και χαιρετίζω θερμά τη θετική στάση του Κοινοβουλίου απέναντι στην πρωτοβουλία μας. Η Επιτροπή θα δώσει μεγάλη προσοχή στις πτυχές που επισημαίνονται στην έκθεση του Κοινοβουλίου και είμαι βέβαιη ότι θα επανέλθουμε στο σχέδιο δράσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του. Προσβλέπω στη μελλοντική υποστήριξη του Κοινοβουλίου για τις αναγκαίες πρωτοβουλίες οι οποίες θα συνοδεύσουν τη στρατηγική που περιγράφεται στο σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε μέρα, εκατομμύρια ζώα υποφέρουν στα εργοστάσια ζώων της βιομηχανίας κρέατος, στα ευρωπαϊκά σφαγεία, κατά τη μεταφορά τους ή κατά τη διάρκεια επώδυνων πειραμάτων σε ζώα. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε πρακτικές βελτιώσεις στις συνθήκες μεταχείρισης αυτών των ζώων.

Μιλώ εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Ο προκάτοχός μου, κ. Sjöstedt, ήταν υπεύθυνος για το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε τώρα. Στη γνωμοδότηση που συντάξαμε, απαιτούμε, για παράδειγμα, να έχουν τα ζώα το δικαίωμα στη φυσική συμπεριφορά, να αποφευχθεί η υπερπαραγωγή κρέατος, η εκτροφή όλων των πουλερικών να πραγματοποιείται με το σύστημα ελεύθερης βοσκής το αργότερο μέχρι το 2016, να επιτρέπεται στους χοίρους να βόσκουν ελεύθεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και να εισαχθεί ο μέγιστος χρόνος των οκτώ ωρών για τη μεταφορά των ζώων. Συνεπώς, με απογοήτευση δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι η έκθεση της κ. Jeggle δεν λαμβάνει υπόψη καμία από αυτές τις απαιτήσεις.

Είναι λοιπόν σημαντικό να επηρεάσουμε αυτή την έκθεση όσο τον δυνατόν περισσότερο. Η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών υπέβαλε αίτηση για ψηφοφορία κατά τμήματα επί των θεμάτων εκείνων τα οποία κρίνουμε ότι καθιστούν την αξία των ζώων εξαρτώμενη από εμπορικούς παράγοντες. Αν εγκριθεί η έκθεση της κ. Jeggle, η προστασία των ζώων θα γίνει απλώς κάτι που αξίζει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε, αν δεν έρχεται σε σύγκρουση με τον ΠΟΕ και τα εμπορικά συμφέροντα. Έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παραμείνουν έτσι. Τα ζώα έχουν αξία ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγές στην ανταγωνιστικότητα.

Το σημαντικό είναι εμείς στην Ευρώπη να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και να γίνουμε ανταγωνιστικοί μέσω υψηλότερων προτύπων και καλύτερης προστασίας των ζώων. Σας ζητώ λοιπόν να καταψηφίσετε τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης Ζ και των παραγράφων 51, 52, 53 και 59. Επίσης σας καλώ να υπερψηφίσετε, για παράδειγμα, τις τροπολογίες 11 και 12, οι οποίες υποστηρίζονται τώρα ασμένως και από την κ. Jeggle. Αν ψηφίσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε επιτέλους να επιτύχουμε ένα σχέδιο δράσης που θα βελτιώσει κατά πολύ τη ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ζώων στην ΕΕ. Αυτό το δικαιούνται τα ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κ. Jeggle για τη σοβαρή, αντικειμενική και επαγγελματική της έκθεση. Είναι γνωστό ότι η πατρίδα μου, η Αυστρία, έχει μία νομοθεσία για την προστασία των ζώων που είναι από τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη. Χαίρομαι πολύ διότι η παρούσα έκθεση υιοθέτησε πολλά στοιχεία από τον αυστριακό νόμο για την προστασία των ζώων, που είναι πραγματικά πολύ εύκολα εφαρμόσιμος και δίνει μεγάλη σημασία στη διαβίωση των ζώων σε συνθήκες που ταιριάζουν στο εκάστοτε είδος.

Το όλο θέμα ήταν πολύ δύσκολο, καθώς απασχολεί δικαιολογημένα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία όλων των ζώων. Για τον λόγο αυτόν, αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση που ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε και πάλι μόνο στα ζώα εκτροφής και παραγωγής και όχι σε όλα τα ζώα. Όλα τα ζώα είναι ζωντανά πλάσματα και όλα έχουν δικαίωμα διαβίωσης σε συνθήκες που ταιριάζουν στο είδος τους, είτε στους ζωολογικούς κήπους είτε σε ιδρύματα ή σε σπίτια. Είμαι αγρότισσα και είχα για περισσότερα από 30 χρόνια αγρόκτημα όπου ζούσαν ζώα, και έτσι ξέρω πόσο σημαντικό είναι να ζουν τα ζώα σε συνθήκες κατάλληλες για το είδος τους. Ο τρόπος διαβίωσης και διατροφής των ζώων έχει εξαιρετικά μεγάλη επίδραση στην ποιότητα του προϊόντος, του τροφίμου που παράγουν. Επομένως, βάσει των γνώσεών μου και της καθημερινής μου πείρας, εκτιμώ πολύ την παρούσα έκθεση.

Επίσης, χαίρομαι διότι αυτή η έκθεση αναφέρεται και στην προστασία των ζώων σε συνάρτηση με τον ΠΟΕ και ιδίως στις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Πρέπει ασφαλώς να διασαφηνιστεί ότι εάν δεν καταφέρουμε να υπαχθεί η εκτροφή όλων των ζώων –είτε από την ΕΕ είτε εισαγόμενων από τρίτες χώρες– στους ίδιους κανόνες, αυτό δεν θα ωφελήσει τους ευρωπαίους αγρότες, τα ζώα στην Ευρώπη και τους ευρωπαίους καταναλωτές, διότι απλά οι μέθοδοι παραγωγής δεν θα είναι αυτές που θέλουμε.

Όπως ήδη είπα, όλα τα ζώα είναι ζωντανά πλάσματα και γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά θερμά την κ. Jeggle για την έκθεσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κ. Jeggle για την εξαιρετική έκθεσή της. Η ψηφοφορία επί της συγκεκριμένης έκθεσης, η οποία είναι το αποτέλεσμα μακράς εργασίας, θα διεξαχθεί αύριο και χαίρομαι πάρα πολύ για την κοινή θέση στην οποία καταλήξαμε. Ωστόσο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τρία θεμελιώδη ζητήματα, τα οποία εξάλλου υπάρχουν στην έκθεση και τα οποία θα ήθελα να τονίσω.

Πρώτον, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη επιτάχυνσης της ανάπτυξης, της έγκρισης και της αποδοχής εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών που δε χρησιμοποιούν ζώα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα οικονομικά και υλικοτεχνικά μέσα που θα μας επιτρέψουν να βρούμε εναλλακτικές μεθόδους οι οποίες θα επιτρέπουν την αποφυγή αυτών των δοκιμών. Επίσης, πρέπει να περιορίσουμε και να ρυθμίσουμε αυστηρά τις εν λόγω δοκιμές σε περίπτωση που μια εναλλακτική δεν είναι ακόμη δυνατή.

Δεύτερον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η βελτίωση της προστασίας των ζώων έχει ως κύρια συνέπεια την αύξηση του κόστους παραγωγής για τους ευρωπαίους παραγωγούς. Επομένως, επιθυμώ να τονίσω την ανάγκη για αναγνώριση των προσπαθειών τους μέσω της σήμανσης και ενημερωτικών εκστρατειών προκειμένου να διασαφηνισθεί ο λόγος μιας διαφοράς στην τιμή. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί δεν πρέπει να έχουν κυρώσεις επειδή τηρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βελτιώνουν τα τρόφιμά μας και, από την πλευρά τους, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η αύξηση των τιμών είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των προτεινόμενων τροφίμων. Χάρη στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σήμανσης και στην οργάνωση κατάλληλων εκστρατειών μάρκετινγκ και πληροφόρησης, οι καταναλωτές θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα προϊόντα που έχουν παραχθεί με ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ζώων.

Τρίτον, η προστασία των ζώων δεν πρέπει να αποτελεί μια αξία μόνο ευρωπαϊκή. Τα μέτρα που υιοθετούμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να τηρούνται σε όλες τις χώρες από τις οποίες εισάγουμε κρέας. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο από οικονομική όσο και από ποιοτική άποψη. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη συνδρομή διεθνών οργανισμών όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ή η Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων, ούτως ώστε ο ΠΟΕ να μεριμνήσει περισσότερο για την προστασία των ζώων και να προβεί σε μια εναρμόνιση των σχετικών μέτρων προς τα πάνω. Μακροπρόθεσμα, ο στόχος πρέπει να είναι σαφώς η επίτευξη ενός επιπέδου προστασίας των ζώων το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλό και ενιαίο σε παγκόσμια κλίμακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Resetarits, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Jeggle, κυρίες και κύριοι, η έκθεση Jeggle περιλαμβάνει πολλές αναγκαίες και επείγουσες πτυχές για την προώθηση της προστασίας των ζώων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη δίνει προτεραιότητα σε όλες τις προσπάθειες που έχουν ως στόχο να προάγουν τις αποφάσεις αγοράς από καταναλωτές που θα είναι ενημερωμένοι, γιατί σε καταναλωτικές κοινωνίες με ελεύθερη αγορά, βασιλιάς είναι ο καταναλωτής. Αυτός ή αυτή αποφασίζει αν τα κοτόπουλά μας θα ζουν πάνω σε ένα στρώμα άχυρου ή αλυσοδεμένα σε σιδερένιες ράβδους πριν καταλήξουν στο στόμα μας ως Chicken McNuggets, αν τα γουρούνια μας θα είναι γεμάτα φάρμακα για να μπορέσουν να αντέξουν τα βάσανα της σύντομης ζωής τους ή αν οι αδέσποτες γάτες και σκύλοι θα γδέρνονται για να γίνουν μοντέρνα αξεσουάρ χειμωνιάτικων παλτών.

Οι καταναλωτές έχουν τη δύναμη να καθορίσουν αν θα προωθηθούν και θα ενισχυθούν στην Ευρώπη εκείνοι οι αγρότες που θεωρούν σημαντική την προστασία των ζώων, την εκτροφή τους σε συνθήκες κατάλληλες για το είδος τους και την υγιεινή διατροφή τους ή αν θα αναγκάσουμε τους αγρότες μας να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο ντάμπιγκ με τις χαμηλότερες προδιαγραφές και τιμές. Είμαι πεπεισμένη ότι η πλειοψηφία των ενημερωμένων και διαφωτισμένων καταναλωτών ποτέ δεν θα αγοράσει ένα προϊόν που κατέληξε στο ράφι μετά από αγωνία και βάσανα. Οι άνθρωποι έχουν μια τάση στρουθοκαμηλισμού. Προτιμούν να μην παραδέχονται πως υπάρχουν θλιβερά πράγματα όπως ο βασανισμός των ζώων την ώρα που βάζουν το ψητό τους στον φούρνο.

Είναι πολιτικό μας καθήκον να μεριμνήσουμε για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να διαδώσουμε αυτά που ξέρουμε. Η δύναμη των επισημάνσεων στις συσκευασίες φαίνεται από τις προειδοποιήσεις στα πακέτα των τσιγάρων. Η έκθεση Jeggle ζητεί ένα πρόγραμμα επισήμανσης για να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές ως προς την αναγνώριση των προϊόντων στα οποία έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ζώων. Θα ήθελα να ζητήσω να φανούμε θαρραλέοι ως προς αυτό. Ο καταναλωτής πρέπει επίσης να μπορεί να διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν έχει κατασκευαστεί με τίμημα φρικτά βάσανα για τα ζώα. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής ασφαλώς δεν θα προτιμήσει τα φθηνά προϊόντα, αλλά θα επιλέξει ένα κάπως ακριβότερο προϊόν, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως αγαπάει τα ζώα. Εδώ εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε πολύ αμυντικοί.

Ας μην μας πτοεί ο φθηνός ανταγωνισμός από τρίτες χώρες: έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να παράγουμε τόσο φθηνά όσο αυτές. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην κοινότητα των καταναλωτών –που μεγαλώνει ολοένα– οι οποίοι αποφασίζουν συνειδητά τι θα αγοράσουν και επιλέγουν προϊόντα που εγγυώνται πως τα ζώα αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στην κ. Jeggle για την εργασία της, που δεν ήταν εύκολη. Υπάρχουν ακόμα κάποιες ανακολουθίες, ωστόσο γενικά η γραμμή της είναι η σωστή – οι ανακολουθίες δεν πρέπει να καταλογιστούν στην εισηγήτρια. Συμφωνώ μαζί της ότι οι υψηλές προδιαγραφές μας για την προστασία των ζώων πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα επειδή τα προηγούμενα χρόνια δεν κάναμε ιδιαίτερα καλή εντύπωση ως πολιτιστικός χώρος. Σκέφτομαι εδώ τη ΣΕΒ, τις διοξίνες, τις θανατώσεις ζώων εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, τα εκατομμύρια ζώων που εξολοθρεύτηκαν και απανθρακώθηκαν – αυτό που δείξαμε στον κόσμο δεν ήταν κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε μια νέα γραμμή στα θέματα αυτά.

Υπάρχει και ένα επιχείρημα που αφορά την πώληση και πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αντιμετωπίζουμε άμεσα τους καταναλωτές. Αν υπάρχει κάποιος που δεν συμφωνεί να βρίσκονται τα κοτόπουλα σε κλουβιά, μπορεί κανείς να του πει ό,τι θέλει, αλλά αυτό που θέλει εκείνος είναι ένα αυγό από κότα ελευθέρας βοσκής – τα άλλα δεν του αρέσουν όταν σκέφτεται τα αντίστοιχα κοτόπουλα. Επομένως, πρέπει να προβούμε σε προσανατολισμό της αγοράς σύμφωνα με τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των ζώων, αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι η προστασία των ζώων συνεπάγεται έξοδα. Όταν έχουμε να κάνουμε με μία ανώνυμη αγορά πράγμα που είναι συνήθως ο κανόνας ως προς τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πρέπει να έχουμε εξειδικευμένη εξωτερική προστασία προκειμένου να εξασφαλίσουμε πως δεν θα παρακάμπτονται οι προδιαγραφές μας, διότι αυτό αντικατοπτρίζεται στις τιμές. Θα ήθελα να πω στην κ. Jeggle ότι, φυσικά, το ίδιο ισχύει και εντός Ευρώπης. Αν δεν εξασφαλίσουμε την τήρηση των προδιαγραφών για την προστασία των ζώων στην παραγωγή, θα σημειωθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και εντός Ευρώπης. Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε την ένταξη της προστασίας των ζώων στην πολλαπλή συμμόρφωση προκειμένου να υπάρχουν αντικίνητρα σε σχέση με την παραβίαση της προστασίας των ζώων εκ μέρους των επιχειρήσεων, υπό τη μορφή όχι μόνο ορισμένων κυρώσεων, αλλά και οικονομικών απωλειών, όπως για παράδειγμα μείωση των πριμοδοτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι χαιρετίζω θερμά το σχέδιο δράσης για την προστασία των ζώων. Αυτό που με λυπεί, ωστόσο, είναι το ίδιο το γεγονός ότι χρειαζόμαστε αυτό το σχέδιο δράσης. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα αποκαλύπτει συχνά την πραγματική φύση τους, μια εικόνα που δεν είναι πάντα ευχάριστη. Πολύ συχνά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τα ζώα ως εμπορεύματα, με το οικονομικό κέρδος να είναι πιο σημαντικό από την ευημερία τους. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση μπορεί τουλάχιστον να θέσει τέλος σε διάφορες διαβολικές πρακτικές τις οποίες υφίστανται τα ζώα. Η έκθεση περιλαμβάνει κάτι που εγώ υποστηρίζω εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή την απαγόρευση της πρακτικής του ευνουχισμού των χοίρων χωρίς αναισθητικό, η οποία δεν είναι ευχάριστη ούτε για τους χοίρους ούτε για τους αγρότες. Το γεγονός ότι απαιτείται πιο ενεργή υποστήριξη ώστε η έρευνα να αντικαταστήσει τις δοκιμές σε ζώα με εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών αποτελεί μεγάλη βελτίωση για πολλά ζώα. Είναι περιττό να πω ότι έχω πολλές άλλες ιδέες για την προστασία των ζώων, οι οποίες είναι πιο μεγαλεπήβολες, για παράδειγμα πολύ περισσότερα βοοειδή ελεύθερης βοσκής, την απαγόρευση των ταυρομαχιών, τη διακοπή του εξαναγκαστικού σιτισμού των χηνών για τη μεγέθυνση του ήπατός τους, την απαγόρευση των κλωβοστοιχιών, πολύ συντομότερους χρόνους μεταφοράς των ζώων, και θα μπορούσα να συνεχίσω για αρκετή ώρα ακόμα. Είναι ατυχές το γεγονός ότι αρκετές σωστές τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καταψηφίστηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η προστασία των ζώων δεν αφορά μόνο τα αγροτικά ζώα. Τα κατοικίδια και τα άγρια ζώα θα πρέπει επίσης να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους να αφήσουν την ευσπλαχνική καρδιά τους να μιλήσει αύριο για τα πλάσματα αυτά που ζουν κοντά μας και να παράσχουν την πλήρη υποστήριξή τους σε πιο μεγαλεπήβολες τροπολογίες υπέρ των ζώων. Θα πρέπει να επιδείξουμε ότι εμείς σε αυτό το Σώμα δεν συμπεριφερόμαστε όπως τα ζώα, αλλά ότι ψηφίζουμε συνεκτιμώντας τα συμφέροντά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.(PL) Κύριε Πρόεδρε, η προστασία και η καλή διαβίωση των ζώων αποτελεί πρόκληση για την ανθρώπινη κουλτούρα και τον πολιτισμό στον 21ο αιώνα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι η τροπολογία μου που εκφράζει αυτή την ιδέα εγκρίθηκε για το σχέδιο ψηφίσματος.

Ο Μαχάτμα Γκάντι είπε κάποτε ότι ο πολιτισμός σε μια κοινωνία μπορεί να μετρηθεί από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κοινωνία συμπεριφέρεται στα ζώα. Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα δεν υπάρχει χώρος για βαναυσότητα προς τα ζώα. Υποβαθμίζει την ανθρωπιά μας και αυτό είναι απαράδεκτο. Η βαναυσότητα προς τα ζώα απέχει μόλις ένα μικρό βήμα από τη βαναυσότητα προς τους ανθρώπους. Η προστασία των ζώων δεν θα πρέπει να εκφράζεται με χρηματικούς όρους, διότι ο πολιτισμός μας δεν μπορεί να εκφραστεί με χρηματικούς όρους. Τα ζώα θα πρέπει να προστατευθούν από τη βαναυσότητα ανεξαρτήτως κόστους, αλλά υπό έναν όρο: να εφαρμόσουμε τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους όσοι εξάγουν τα ζωικά προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.(PL) Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της τήρησης επαρκών προτύπων προστασίας για τα ζώα στα κράτη μέλη της ΕΕ και η επακόλουθη παραγωγή κατάλληλων τροφίμων για τους καταναλωτές είναι μεγάλης σημασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να γίνουν τα πάντα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην κοινή αγορά θα εισάγονται μόνο τρόφιμα υψηλών προδιαγραφών. Πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η εισαγωγή προϊόντων αν υπάρχει υποψία ότι δεν εφαρμόστηκαν σε αυτά τα ευρωπαϊκά πρότυπα κτηνοτροφίας. Η απλή αύξηση των φόρων στους αθέμιτους εξαγωγείς δεν θα φέρει αποτελέσματα.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι μέχρι σήμερα η Κοινότητα δεν έχει καταφέρει να επιβάλει τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, πόσο μάλλον στα δικαιώματα των ζώων. Μεγάλες ποσότητες τροφίμων εξάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά από αυτές τις χώρες. Θα ήθελα να πω ότι οι μικρές και οικογενειακές εκμεταλλεύσεις κατά παράδοση συμπεριφέρονται στα ζώα τους με ανθρωπιά και οι μεγάλες εργοστασιακές μονάδες είναι αυτές που παρεκκλίνουν από αυτά τα πρότυπα. Έχουν προκύψει επίσης στρεβλώσεις ως προς το θέμα των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη σφαγή των ζώων. Είναι σοβαρό λάθος η απαγόρευση της σφαγής ζώων για ίδια κατανάλωση στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Πρόκειται για μια παράδοση αιώνων και οι αγρότες διασφαλίζουν τη σφαγή των ζώων υπό κατάλληλες συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, αρκετά έχουν γίνει από τότε που γεννήθηκε η έννοια της προστασίας των ζώων ως αποτέλεσμα της ολοένα μεγαλύτερης χρησιμοποίησης της τεχνολογίας στην εκτροφή ζώων κατά τον 19ο αιώνα. Το σχέδιο δράσης που συζητάμε τώρα είναι ασφαλώς ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ως γνωστόν, η ΕΕ εξέφρασε την ανησυχία της ήδη το 2003 για τις κυνομαχίες, τις ταυρομαχίες και τις κοκορομαχίες, και χαίρομαι βλέποντας ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στο παρόν έγγραφο. Είναι ωστόσο περίεργο ότι δεν αναφέρθηκε το κυνήγι της αλεπούς. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ανάγκη δράσης στον τομέα των άγριων πτηνών, καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να επιτρέπει το κυνήγι ειδών που οι πληθυσμοί τους μειώνονται εδώ και αιώνες.

Θεωρώ επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να τροποποιήσουμε επιτέλους το σύστημα των γεωργικών ενισχύσεων έτσι ώστε αντί να ευνοεί κυρίως τους μεγάλους γαιοκτήμονες, να ανταμείβει την πρακτική εκτροφής ζώων υπό συνθήκες κατάλληλες για το είδος τους, την οποία ασκούν υποδειγματικά οι αναρίθμητοι μικροί εκτροφείς.

Τέλος, η κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων για μεταφορές ζώων δεν θα έδειχνε μόνο μεγαλύτερη συμπόνια για τα ζώα, αλλά θα προστάτευε και το περιβάλλον και θα βοηθούσε και τους ανθρώπους που υποφέρουν εξαιτίας της κυκλοφορίας που συνεπάγονται αυτές οι μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  María del Pilar Ayuso González (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πρέπει να συγχαρώ την Επιτροπή γι’ αυτή την πρόταση και ειδικά πρέπει να συγχαρώ την κ. Jeggle για αυτή την εξαιρετική έκθεση και το σπουδαίο έργο που επιτέλεσε.

Ήθελα απλά να επιστήσω την προσοχή στην παράγραφο 71. Αυτή η παράγραφος ζητά να δοθεί τέλος στις κυνομαχίες, τις ταυρομαχίες και τις κοκορομαχίες. Όταν μιλάει για ταυρομαχίες, μιλάει σαφώς για τις μάχες μεταξύ ταύρου και ανθρώπου. Η ταύτιση των ταυρομαχιών με τις κυνομαχίες και τις κοκορομαχίες δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Καταρχάς, επειδή οι ταύροι δεν μάχονται μεταξύ τους· δεν πρόκειται για ένα ζώο που μάχεται εναντίον ενός άλλου ζώου· είναι μία πολύ ευγενής μάχη ενός ανθρώπου εναντίον ενός ταύρου και ορισμένες φορές ο άνθρωπος είναι εκείνος που πεθαίνει ή που πληγώνεται συχνά. Επιπλέον, είναι μια παράδοση και μια κουλτούρα στη χώρα μας. Ίσως κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά οι ταύροι και οι ταυρομαχίες είναι πολύ σημαντικοί για εμάς τους Ισπανούς. Ζητώ να σεβαστούν οι άλλοι τις παραδόσεις της χώρας μου όπως σέβομαι και εγώ τις παραδόσεις άλλων χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο ταύρος συμβάλλει στη διατήρηση των βοσκότοπων, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Επιπλέον, από τα βοοειδή, ο ταύρος είναι εκείνος που απολαμβάνει την καλύτερη ζωή· εφόσον μιλάμε για την καλή μεταχείριση των ζώων, πρέπει να επισημανθεί ότι οι ταύροι τρέφονται πολύ καλά, ζουν στην ύπαιθρο, τρέχουν ελεύθεροι όπως αρέσει στα ζώα και τελικά πεθαίνουν παλεύοντας με τα δικά τους αμυντικά όπλα. Η ταυρομαχία είναι πολύ πιο ευγενής δραστηριότητα από το κυνήγι, όπου στο τέλος το ζώο πεθαίνει χωρίς να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Jeggle και όλη την πολιτική μου ομάδα που το κατανόησε αυτό και πρόκειται να ζητήσει να αφαιρεθεί αυτή η λέξη από τη συγκεκριμένη παράγραφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η καλή διαβίωση των ζώων, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην ΚΓΠ μετά την τελευταία μεταρρύθμιση, αποτελεί ήδη επίτευγμα για την ευρωπαϊκή γεωργία, αν και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ειδικού Ευρωβαρομέτρου που διεξήχθη το 2005 σχετικά με το θέμα αυτό, οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους παραγωγούς μας και επομένως δεν τις εκτιμούν, παρά το γεγονός ότι έχουμε την πιο προστατευτική νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δεχτεί ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με το θέμα αυτό αν θέλουμε να εκτιμηθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τους κτηνοτρόφους μας.

Αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας έχει ένα υψηλό οικονομικό τίμημα, ωστόσο, το οποίο μπορεί να μειώσει την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής βιομηχανίας τροφίμων μας. Χρειαζόμαστε συστηματικές μελέτες επιπτώσεων που να αναλύουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες κάθε νέας νομοθεσίας και αξιόπιστες επιστημονικές αναλύσεις που να αντανακλούν την ποικιλομορφία των καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρέχουν αντικειμενικούς δείκτες της καλής μεταχείρισης των ζώων και της συνοχής με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης και, ειδικά, με τη Στρατηγική της Λισαβόνας και με την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.

Υπάρχουν επομένως πέντε βασικές πτυχές: βελτίωση της επικοινωνίας με την κοινωνία, ακριβείς κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, σταθερές επιστημονικές βάσεις, μεγαλύτερη συνοχή με άλλες κοινοτικές πολιτικές και προώθηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε διεθνή φόρα.

Όσον αφορά την παράγραφο 71, θα ήθελα να πω ότι η Ομάδα μου θα καταψηφίσει φυσικά αυτή την παράγραφο, μεταξύ άλλων, και κυρίως διότι περιέχει μια σειρά τεχνικών λαθών και εμπλέκει μια συζήτηση που είναι εντελώς εκτός τόπου εδώ, μια συζήτηση που αμαυρώνει τις πιο σημαντικές πτυχές αυτής της έκθεσης και, πάνω απ’ όλα –οφείλω να πω– την εξαιρετική εργασία της εισηγήτριας, κ. Jeggle, η οποία ήταν αποτελεσματική και ευσυνείδητη και υιοθέτησε μια πολύ ισορροπημένη προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω το σχέδιο δράσης και θέλω να ευχαριστήσω την κ. Jeggle για το έργο της.

Η επίγνωση ότι πολλά ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται κακή μεταχείριση και ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο λόγω ευσπλαχνίας αλλά και επειδή, ως αναπτυσσόμενη προσέγγιση που βασίζεται στην αγορά, η ανθρωπιστική μεταχείριση των ζώων αποτελεί ευκαιρία για τους ευρωπαίους παραγωγούς, αν αναπτυχθεί σωστά. Η προστασία των ζώων μέσω του νόμου αντιμετωπίζεται θετικά από έναν αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαίων και η σήμανση των προϊόντων διατροφής που προέρχονται από ζώα τα οποία υφίστανται καλή μεταχείριση θα μπορούσε τελικά να αποφέρει οικονομικά οφέλη στους παραγωγούς και να καταστεί μέρος του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Από την άλλη πλευρά, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός τείνει να πιέζει τους παραγωγούς για κέρδος με το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των ζώων.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το σχέδιο δράσης αποτελεί και ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τον κόσμο. Καθορίζοντας τις προθέσεις μας για τη θέσπιση ελάχιστων υποχρεωτικών προτύπων κατά των χειρότερων παραβιάσεων, υπογραμμίζουμε την ανάγκη για συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, στο επίπεδο του ΠΟΕ. Θέτοντας προτεραιότητες για καλύτερη μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται για γεωργικές εργασίες, αποφεύγοντας τα άσκοπα βασανιστήρια που προκαλούνται από δοκιμές οι οποίες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν και απαγορεύοντας την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από βάναυση μεταχείριση, βελτιώνοντας τη μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, κλπ., πιέζουμε για παγκόσμιες λύσεις.

Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα, όπως δείχνουν οι τροπολογίες, αλλά το σχέδιο, παρ’ όλ’ αυτά, αποτελεί σταθερή αρχή μιας συνεκτικής πολιτικής της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz (Verts/ALE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η βαναυσότητα δεν είναι κουλτούρα· η πρόκληση πόνου δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση. Η μαζική βιομηχανική κακομεταχείριση δεν αποτελεί νόμιμη επιχείρηση. Η απαίτηση για δικαιοσύνη στις σχέσεις μας με τα ζώα θέτει υπό αμφισβήτηση την επικρατούσα ανθρώπινη ηθική μας και διευρύνει το πεδίο της. Αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, πρέπει να επανεκτιμήσουμε την παραδοσιακή μας προσέγγιση στην ηθική ευθύνη και να παραχωρήσουμε προστασία και δικαιώματα και στα μη ανθρώπινα πλάσματα, τα οποία έχουν αισθητικές, συναισθηματικές και πνευματικές ικανότητες.

Αν θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματα των ζώων πρέπει να πάψουμε να τους προκαλούμε περιττό πόνο και να αποφύγουμε την σκληρότητα. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της έκθεσης.

Εμείς οι Πράσινοι θα υποστηρίξουμε την πρόταση, με μια σειρά τροπολογιών, και θα απαιτήσουμε να πάψει το Συμβούλιο να αγνοεί την πλειοψηφία των Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι υπέρ πιο αυστηρών μέτρων προστασίας των ζώων. Δεν μπορεί να συνεχίσει να τους αγνοεί.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενεργήσουμε με ηθικό και αλτρουιστικό τρόπο, αλλά ότι πρέπει επίσης να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στα συμφέροντα των ανθρώπων. Είμαστε υπέρ της βελτίωσης της ευημερίας των ζώων επειδή μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι τόσο ευρύ το φάσμα των πρωτοβουλιών που προτείνονται σε αυτό το έγγραφο που οι γραφειοκράτες της ΕΕ θα εργάζονται ευτυχισμένοι για τα προσεχή 20 έτη.

Ωστόσο, ας εξετάσουμε ένα από τα σημαντικά σημεία της ιστορίας της ΕΕ στην καλή μεταχείριση των ζώων. Το 2001, κατά τη διάρκεια της περιώνυμης επιδημίας αφθώδους πυρετού, επτά εκατομμύρια ζώα θανατώθηκαν στη Βρετανία δυνάμει της οδηγίας της ΕΕ, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν υγιή. Θυμάμαι καλά τις τεράστιες νεκρικές πυρές των καιόμενων ζώων. Η ΕΕ αρνήθηκε πεισματικά να επιτρέψει τον εμβολιασμό, ο οποίος θα ήταν προς όφελος τόσο της προστασίας τόσο των ζώων όσο και της βρετανικής γεωργίας. Αντίθετα, προτίμησε τη νομικώς αμφισβητήσιμη και ηθικώς αδικαιολόγητη προσέγγιση της καμένης γης. Επομένως, δεν πιστεύω ότι η ΕΕ είναι σε θέση να διεκδικεί την ηθική βάση της καλής μεταχείρισης των ζώων και να παραδίδει μαθήματα στα κράτη μέλη για το ζήτημα αυτό, πόσο μάλλον στον υπόλοιπο κόσμο, όπως ισχυρίζεται αυτό το υπεροπτικό έγγραφο.

Έχουμε τα πάντα σε αυτή την έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ενημερωτικού βήματος διαλόγου για την προστασία των ζώων. Αναμφίβολα, αυτό θα είναι άλλος ένας άκρως δαπανηρός ειδικός φορέας. Ποιος θα πληρώσει για αυτό; Οι φορολογούμενοι. Ποιος θα πρέπει να διεκπεραιώνει όλη τη γραφική εργασία; Οι αγρότες, οι οποίοι μετά βίας τα βγάζουν πέρα με τη σημερινή γραφειοκρατία.

Αυτό το έγγραφο έχει μια εμμονή με την τυποποίηση και την ομοιομορφία. Φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις πολύ διαφορετικές γεωργικές καλλιέργειες και τα κλίματα που επικρατούν σε χώρες τόσο διαφορετικές όσο η Πορτογαλία και η Σουηδία. Δεν λαμβάνει υπόψη τα ήδη υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων στη Βρετανία. Βασίζεται στην κεντρική ιδέα ότι η ΕΕ μπορεί να το κάνει καλύτερα, αλλά δεν είναι έτσι.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Jan Maat (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, πριν εκφράσω την άποψή μου, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την εισηγήτρια για την άριστή έκθεσή της και την καλή ισορροπία που πέτυχε ανάμεσα σε όσα είναι και δεν είναι δυνατόν να γίνουν και σε αυτά που θέλουμε για την προστασία των ζώων στην Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω στο σχόλιο του κ. Titford ότι η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία είναι υπεύθυνη για τη σφαγή 7 εκατομμυρίων ζώων στη Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια της κρίσης του αφθώδους πυρετού. Θα ήθελα να τον διορθώσω ως προς αυτό: όταν η Μεγάλη Βρετανία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη υποχρεώθηκε να αλλάξει τη νομοθεσία της. Δεν επιτρεπόταν πλέον να χρησιμοποιούμε τον εμβολιασμό ως προληπτικό μέτρο. Δεν επιτρεπόταν πλέον να χρησιμοποιούμε τον εμβολιασμό για την ασθένεια του αφθώδους πυρετού. Αυτό το οφείλουμε στη βρετανική κυβέρνηση εκείνης της εποχής, γι’ αυτό σας παρακαλώ μην προσπαθείτε να μου πείτε ότι η Ευρώπη φταίει για τη σφαγή 7 εκατομμυρίων βοοειδών στη Μεγάλη Βρετανία, διότι αυτό σχετίζεται με τη βρετανική θέση εκείνη την εποχή. Ήθελα απλώς να το πω αυτό. Το λέω αυτό επίσης διότι η έκθεση της κ. Jeggle δηλώνει με σαφήνεια πως ο εμβολιασμός θα πρέπει να αποτελεί έγκυρο μέσο για τη βελτίωση της ευημερίας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκδηλώσεις μεταδοτικών επιζωοτιών, είναι καλό ότι σημειώνουμε πρόοδο και εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιούμε επιστημονικές τεχνικές για να τις καταπολεμήσουμε. Αυτή είναι η καλύτερη μορφή προστασίας των ζώων στην Ευρώπη.

Ένα δεύτερο θέμα που ήθελα να εγείρω αφορά τη μεταφορά των ζώων. Εμείς σε αυτό το Σώμα ζητήσαμε μια μείωση στη διάρκεια της μεταφοράς που αφορά τα ζώα τα οποία προορίζονται για σφαγή. Δυστυχώς, το Συμβούλιο δεν το έλαβε αυτό υπόψη, αλλά η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής. Υπό αυτή την έννοια, θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Titford, αν θέλει πραγματικά να προστατεύσει την ευημερία των ζώων και στη χώρα του, να ψηφίσει υπέρ της έκθεσης Jeggle. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σε αυτή την περίπτωση θα κάνετε μια καλή χειρονομία για τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρώπης.

Ο τρίτος λόγος για τον οποίο χαιρετίζω αυτή την έκθεση είναι ότι εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στην εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, μπορεί να έχουμε ωραίους κανόνες και διατάξεις, αλλά αν δεν μπορούμε να διεξάγουμε ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, τότε οι κανόνες θα παραμείνουν ανεφάρμοστοι. Είναι σημαντικό αυτό το Σώμα να χρησιμοποιήσει την έκθεση Jeggle για να φέρει αυτό το θέμα ξανά στην ημερήσια διάταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, αν τα ζώα μπορούσαν να μιλήσουν είμαι βέβαιος ότι θα ευχαριστούσαν την εισηγήτρια, κ. Jeggle, για την υποστήριξη που τους παρέχει. Στο πρόσωπό της βρήκαν μια θερμή εκπρόσωπο και προστάτη. Η έκθεση είναι άξια σημαντικής αναγνώρισης. Καλύπτει τα πιο σημαντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τόσο των ζώων εκτροφής όσο και των άγριων ζώων. Η εισηγήτρια αναφέρθηκε επίσης στη μεταφορά, στην οικονομία παραγωγής, στις διεθνείς πτυχές, στην επισήμανση των προϊόντων, στη χρήση ζώων για έρευνα, στην ανθρωπιστική σφαγή, κλπ. Εκτιμώ ότι, με τη βοήθεια όλων μας, οι στόχοι που αναφέρονται στην έκθεση, και οι οποίοι είναι πολλοί, είναι εφικτοί. Θα πρέπει, ωστόσο, να εστιάσουμε ιδιαιτέρως στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με αυτό το θέμα, στη διαρκή συμμετοχή διεθνών οργανώσεων και στην εξάπλωση της επίγνωσης που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τα ίδια αποτελέσματα με αυτά του κυνηγιού φώκιας. Δεν χρειάζεται να προστεθεί τίποτα στην έκθεση. Δίνω στην εισηγήτρια τα θερμά μου συγχαρητήρια και το ίδιο κάνουν και όλα τα ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, μια πολιτισμένη κοινωνία δεν μπορεί ποτέ να ανταγωνίζεται με βάση της κατώτερες τιμές, με ζώα που εκτρέφονται υπό συνθήκες που μοιάζουν με βασανισμό. Μόνο μέσω αυστηρών απαιτήσεων όσον αφορά την προστασία των ζώων θα επιβιώσει η κτηνοτροφία στην ΕΕ. Το μέλλον βρίσκεται στην τοπική παραγωγή και στις μικρές αποστάσεις για τη μεταφορά των ζώων, καθώς και στην προστασία των καταναλωτών, με την εκτροφή των ζώων υπό φυσικές συνθήκες. Έχουμε μια γεωργική πολιτική που είναι οδυνηρή για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής, που υποχρεώνει τα ζώα να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, που προκαλεί τον ευνουχισμό των χοίρων και παρέχει περισσότερα φάρμακα στα ζώα παρά στους ανθρώπους. Δεν είναι οι χοίροι αυτοί που πρέπει να ευνουχιστούν, αλλά η γεωργική πολιτική αυτού του είδους.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ ωρών για τη μεταφορά των ζώων αποτελεί εύλογο αίτημα. Τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των ζώων –σύμφωνα με την τροπολογία 11– είναι απαραίτητα. Έχουμε γίνει σχεδόν τέσσερις φορές πλουσιότεροι τα τελευταία 40 χρόνια. Αν δεν μπορούμε να θυσιάσουμε ένα μέρος αυτού του πλούτου για να προστατεύσουμε τα ανυπεράσπιστα ζώα, δεν μπορούμε να αυτοαποκαλούμαστε πολιτισμένοι.

Στους ισπανούς φίλους μου θα έλεγα τα εξής: μια ευγενής μάχη θα ήταν ανάμεσα σε έναν άοπλο ταυρομάχο και σε έναν άοπλο ταύρο που δεν έχει υποστεί ανθρώπινη παρέμβαση, δεν έχει σπασμένη πλάτη, δεν είναι υπό την επήρεια φαρμάκων και δεν έχει βασανιστεί. Αυτό θα συνιστούσε ευγενή μάχη. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται αυτές οι μάχες επί του παρόντος δείχνει βαναυσότητα προς τα ζώα, κάτι που δεν πρέπει να επιδοτείται.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). – (EN) Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε και σας ευχαριστώ κυρία Jeggle για μια πολύ καλή έκθεση, διότι είναι σημαντικό να φροντίζουμε τα ζώα στην Ευρώπη.

Μάλιστα, σε αυτόν τον τομέα η εικόνα μας είναι πολύ καλή επειδή έχουμε υψηλά πρότυπα παραγωγής, αλλά πρέπει να είμαστε περισσότερο προσανατολισμένοι προς τον καταναλωτή. Συμφωνώ με έναν από τους προηγούμενους ομιλητές, ο οποίος είπε ότι ο καταναλωτής πρέπει να έχει δυνατότητα επιλογής και πρέπει να μπορεί να δει τις σημάνσεις και να είναι απολύτως βέβαιος για την παραγωγή. Αν πάει κανείς σε ένα σούπερ μάρκετ και δει ένα κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής ή βιολογικής εκτροφής ή εντατικής εκμετάλλευσης, δεν μπορεί στην πραγματικότητα να διακρίνει καμία διαφορά μεταξύ τους. Πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος ότι η σήμανση είναι σωστή. Όχι μόνο πρέπει να είναι σωστή για την παραγωγή που έχουμε εδώ στην Ευρώπη, αλλά πρέπει επίσης να είναι σωστή και για την εισαγόμενη στην Ευρώπη παραγωγή. Συνεπώς, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην επισήμανση.

Πρέπει επίσης να μειωθούν τα ζώα που χρησιμοποιούνται για δοκιμές και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία επειδή, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, η οδηγία REACH μπορεί να αυξήσει στην πράξη τον αριθμό των ζώων που υφίστανται περιττές δοκιμές.

Μπορώ να αναφερθώ στον κ. Titford και να τον διορθώσω σε ένα-δυο σημεία; Καταρχάς, ανακαλύπτει ευρωπαίους γραφειοκράτες κάτω από κάθε κρεβάτι, νομίζω, αλλά, όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, η κυβέρνηση του ΗΒ ήταν εκείνη που ήταν απολύτως αποφασισμένη να προχωρήσει σε σφαγές. Η κυβέρνηση του ΗΒ ήταν εκείνη που ανησυχούσε ότι καθυστερούσαν οι γενικές εκλογές, που εφάρμοσε την πολιτική της θανάτωσης των ζώων που βρίσκονταν σε παρακείμενες ζώνες, στο πλαίσιο της οποίας σφαγιάστηκαν αναίτια εκατομμύρια ζώα. Στις Κάτω Χώρες, εφάρμοσαν τελικά εμβολιασμούς για να προσπαθήσουν να σταματήσουν τις μαζικές νεκρικές πυρές. Λοιπόν, κύριε Titford, δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη που είχε πρόβλημα με την ασθένεια του αφθώδους πυρετού, αλλά η κυβέρνηση του ΗΒ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Η κ. Jeggle είναι ένας ευαίσθητος, ικανός και άριστος ευρωβουλευτής.

Ο μεγάλος Ινδός ηγέτης Γκάντι έλεγε ότι ο άνθρωπος όταν συμπεριφέρεται καλά στα ζώα δείχνει την ανθρωπιά του και τα ανώτερα αισθήματά του. Ως εκ τούτου συμφωνώ με όλα όσα εισηγείται η κ. Jeggle, χωρίς καμιά αμφιβολία. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ένα λεπτό και σημαντικό σημείο που έχει να κάνει με τον κτηνοτρόφο, που έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δεν αναφέρομαι στα κατοικίδια ζώα, τις κοκορομαχίες, κυνομαχίες, όπου συμφωνώ με όσα λέει η εισηγήτρια αλλά αναφέρομαι στα εκτρεφόμενα ζώα. Αν εφαρμοστούν τα μέτρα της έκθεσης με τα οποία, ξανατονίζω, συμφωνώ και τα στηρίζω, τότε οι κτηνοτρόφοι μας θα έχουν ένα μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και γι’ αυτό θα πρέπει ή να τους στηρίξουμε οικονομικά, ή να βρούμε τρόπους να ελέγχουμε τον τρόπο διαβίωσης των ζώων που εκτρέφονται σε τρίτες χώρες και εισάγονται τα κρέατά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά δεν θα πετύχουμε τίποτα. Η ευρωπαϊκή κτηνοτροφία θα μειωθεί λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και εμείς θα αποδείξουμε ότι είμαστε υποκριτές και όχι φιλόζωοι και ότι δεν έχουμε κανένα αίσθημα σωστής αλληλεγγύης στην τάξη των κτηνοτρόφων.

Εκτός αυτού θα ήθελα να τονίσω και ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα μια μεγαλύτερη αυστηρότητα στο θέμα του κυνηγίου των αγρίων ζώων. Πάρα πολλά βουνά, πάρα πολλά δάση μας έχουν μείνει πλέον χωρίς άγρια ζώα, επειδή υπάρχει ανεξέλεγκτη, ληστρική δολοφονία των ζώων. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα ζώα. Διαταράσσεται και όλο το οικολογικό σύστημα στα βουνά και τα δάση της Ευρώπης και όλου του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Jeggle για το έργο της. Αυτή η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική ανησυχία, την οποία πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η καλή διαβίωση των ζώων είναι σημαντική και είναι σημαντικό επίσης να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο που θα γίνεται σεβαστό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πρωτοπόροι παγκοσμίως σε σχέση με αυτά τα πρότυπα και πρέπει να γίνονται σεβαστά, διότι υπάρχουν λίγα κράτη στον κόσμο που μπορούν να πουν ότι συμμορφώνονται με πρότυπα όπως αυτά που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσφατα μιλήσαμε, για παράδειγμα, για την εκτροφή πουλερικών για το κρέας τους και για τη μεταφορά των ζώων· και σε αυτή την έκθεση της κ. Jeggle δεν μιλάμε μόνο για κτηνοτροφικές παραγωγές, αλλά και, για παράδειγμα, για την έκθεση ζώων, για ζωολογικούς κήπους, για τσίρκο και για την έρευνα και την ανάπτυξη – τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται επίσης ζώα. Πρέπει να μιλήσουμε επίσης για τα κατοικίδια που κρατάμε στα σπίτια μας ως ζώα συντροφιάς και που επίσης απαιτούν την προσοχή μας. Δεν πρέπει, φυσικά, να δείξουμε ανοχή σε ανθρώπους που τα εγκαταλείπουν, που τα αφήνουν να πεθάνουν από πείνα ή τα κακομεταχειρίζονται.

Πρέπει να εφαρμόσουμε σοβαρά και επιστημονικά κριτήρια που διασφαλίζουν ότι τα ζώα που κρατάμε ως κατοικίδια στην καθημερινή ζωή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευτυχισμένα. Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να επισημάνω ότι διεξήγαμε ακροάσεις στο Κοινοβούλιο στις οποίες ακούσαμε διεθνείς εμπειρογνώμονες, όπως ο δόκτωρ Gonsálvez από την Ισπανία, ο οποίος μας είπε ότι πρέπει να αποτρέψουμε τις επιζωοτικές ασθένειες και να επενδύσουμε στην πρόληψή τους, ότι πρέπει να επενδύσουμε στη συμμόρφωση με πρότυπα που ρυθμίζουν τις πυκνότητες των ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες και ότι πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά να σέβονται τα ζώα.

Πρέπει επίσης, ασφαλώς, να αποτρέψουμε περιπτώσεις όπως η παράγραφος 71 που εισήχθηκε ως αποτέλεσμα της άγνοιας και της έλλειψης γνώσεων ορισμένων βουλευτών της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι έμπλεξαν δύο εντελώς διαφορετικά θέματα αποτυγχάνοντας να σεβαστούν την τέχνη, τις παραδόσεις και την κουλτούρα άλλων ανθρώπων που δεν σκέφτονται όπως εκείνοι και οι οποίοι αποτελούν υποδείγματα όσον αφορά την ελευθερία και τον σεβασμό της ποικιλομορφίας.

Επομένως θα καταψηφίσουμε την παράγραφο 71, αν και σεβόμαστε απόλυτα τις απόψεις όσων δεν σκέφτονται όπως εμείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κάθε τι που κάνουν οι άνθρωποι στα ζώα, γυρίζει επάνω τους – ο Πυθαγόρας το είχε καταλάβει αυτό ήδη πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια.

Εξετάζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της προστασίας των ζώων, της υγείας των ζώων, της αειφορίας και της ασφάλειας του περιβάλλοντος και των τροφίμων, βλέπω ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Ευτυχώς, σήμερα η προστασία των ζώων διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην κοινωνία μας. Η επιθυμία των πολιτών για προϊόντα με σωστές ηθικές και κοινωνικές προδιαγραφές αυξάνεται και τον τελευταίο καιρό ασχολούμαστε όλο και πιο πολύ με ευαίσθητα θέματα όπως η προστασία των ζώων στο πλαίσιο της εκτροφής, της μεταφοράς και της σφαγής.

Επιδοκιμάζω το σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων και συγχαίρω την κ. Jeggle για την έκθεσή της, που λέει ξεκάθαρα τι είναι αναγκαίο να γίνει. Χρειαζόμαστε μέτρα για να είναι η κοινή γνώμη καλύτερα ενημερωμένη σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους προστασίας των ζώων και την εφαρμοσμένη προστασία των ζώων. Πρέπει να βελτιώσουμε τις στρατηγικές διάθεσης, αλλά και επισήμανσης και επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών και την υποστήριξή τους στις αποφάσεις τους σχετικά με τις αγορές που κάνουν.

Με τη βοήθεια μιας απλής και ακριβούς «κοινοτικής ετικέτας» για την προστασία των ζώων θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε τα διαφορετικά σημερινά συστήματα επισήμανσης για την προστασία των ζώων και να θεσπίσουμε ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των ζώων με εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ – και, ελπίζω, σύντομα και πέρα από τα σύνορά μας. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσουμε να συμπεριλάβουμε σε αυτήν την πολιτική για την προστασία των ζώων τους εκτροφείς, αλλά και την κοινή γνώμη.

Γιατί η κοινοτική πολιτική για την προστασία των ζώων περιορίζεται μέχρι τώρα στα ζώα εκτροφής; Οι γάτες και τα σκυλιά δεν αξίζουν προστασία, μόνο και μόνο επειδή δεν τα τρώμε; Το ερώτημα αυτό φαίνεται θεμιτό, το ίδιο και το ερώτημα αν τα κατοικίδια ζώα διαβιούν πάντα σε συνθήκες κατάλληλες για το είδος τους. Ακούμε ότι συμβαίνουν διάφορα πράγματα, για παράδειγμα πουλιά που ζουν σε κλουβιά και φίδια ή άλλα ερπετά που ζουν σε διαμερίσματα μέσα στις πόλεις. Γι’ αυτό, η οπτική αυτή δικαιολογημένα περιλαμβάνεται στην έκθεση.

Υποστηρίξαμε να μειωθεί η χρησιμοποίηση ζώων στην έρευνα, την επιστήμη και την έγκριση προϊόντων. Τα πειράματα σε ζώα πρέπει να διεξάγονται μόνον όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για μια, γενικά, πολύ ενδιαφέρουσα και υποστηρικτική συζήτηση. Θα ενημερώσω τον συνάδελφό μου κ. Κυπριανού για τις παρατηρήσεις σας.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια μόνο από τα σχόλιά σας. Ο κ. Holm τόνισε τα θέματα εμπορίου και υπονόησε ότι ο ανταγωνισμός δεν συνάδει με την καλή μεταχείριση των ζώων. Διαφωνώ. Θα είναι πολύ δύσκολο για τους παραγωγούς της ΕΕ να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά μόνο με βάση την τιμή. Αυτό είναι σαφές αν δει κανείς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ορισμένων τρίτων χωρών ως προς το χαμηλότερο κόστος γης, εργασίας και υποδομής. Αντίθετα, πιστεύω ότι τα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων θα πρέπει να προβληθούν ως ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας. Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι, όπως είπε ο κ. Tarabella, πρέπει να υπάρχει πραγματική δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές.

Πρόσφατες έρευνες και ερευνητικά προγράμματα κατέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την καλή μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται για γεωργικές εργασίες. Είναι σαφές ότι οι καταναλωτές πιστεύουν ότι μπορούν να βελτιώσουν την καλή μεταχείριση των ζώων μέσω της αγοραστικής τους δύναμης και ότι μια μεγάλη αναλογία είναι διατεθειμένη να πληρώσει υψηλότερη τιμή για αυτά τα προϊόντα. Και η κ. Resetarits τόνισε αυτό το σημείο.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η σήμανση θα καταστήσει τελικά αυτά τα προϊόντα ανταγωνιστικότερα, προς όφελος της βιομηχανίας και ειδικότερα όσων παράγουν με τρόπο που προάγει την καλή μεταχείριση των ζώων. Πιστεύουμε ότι τα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων που εφαρμόζει η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μια ευκαιρία μάρκετινγκ και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αντί ως βάρος ή μειονέκτημα. Η πολιτική της χρήσης του εμβολιασμού για την πρόληψη της διάδοσης των ζωονόσων εξετάστηκε προσεκτικά από την Επιτροπή και τώρα ενσωματώνεται στην ειδική κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της ασθένειας του αφθώδους πυρετού. Οι ίδιες αρχές περιλαμβάνονται σήμερα και στα μέτρα κατά της γρίπης των πτηνών που μόλις εγκρίθηκαν.

Πρέπει να υπενθυμίσω στην κ. Ayuso González ότι η Συνθήκη δεν επιτρέπει στην Κοινότητα να δρα ως προς τη χρησιμοποίηση των ζώων σε πολιτιστικές και παραδοσιακές εκδηλώσεις, όπως οι ταυρομαχίες. Επομένως το σχέδιο δράσης δεν προβλέπει μέτρα σχετικά με αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 11.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – (EN) Εκφράζω την ικανοποίησή μου για αυτήν τη συζήτηση. Η ΕΕ αργά αλλά σταθερά βελτίωσε την καλή μεταχείριση των ζώων μέσω ορισμένων μέτρων που σχετίζονται με τη στέγαση και τη μεταφορά των ζώων. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και να δημιουργήσουμε ποσοτικούς δείκτες για την καλή μεταχείριση των ζώων και ένα επίσημο πλαίσιο για εκτιμήσεις επιπτώσεων της καλής μεταχείρισης των ζώων για τις μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τη θέσπιση ενός συστήματος σήμανσης για τον προσδιορισμό των προϊόντων που παράγονται από συστήματα υψηλότερων προτύπων καλής μεταχείρισης ώστε να διευκολύνεται ο καταναλωτής να είναι περισσότερο ενημερωμένος όταν αποφασίζει για τις αγορές του. Τέλος, ως μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, θα έδινα ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων για το εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) Η ορθή προστασία των ζώων αποτελεί ανάγκη σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των ζώων. Μπορεί λοιπόν να χρειάζονται ορισμένοι κοινοί κανόνες, για παράδειγμα όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων.

Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί την ΕΕ ως μια ένωση αξιών, όπου τα ηθικά ζητήματα σε σχέση με τα ζώα είναι σημαντικά. Ωστόσο, αμφιβάλουμε και, μάλιστα, είμαστε αντίθετοι προς την ύπαρξη μιας αρχής προστασίας των ζώων υπό την αιγίδα της ΕΕ. Οι υπάρχουσες δομές στα κράτη μέλη της ΕΕ θα έπρεπε να είναι επαρκείς. Αν υπήρχε μια κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα υποχρεώνονταν να την εφαρμόσουν. Αν δεν το έκαναν, η Κοινότητα, καταρχάς, και τελικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έπρεπε να λάβουν μέτρα κατά του κράτους ή των κρατών που δεν συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία.

Όπως συμβαίνει συχνά, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη λήψη αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο και στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες αξίες που πρέπει να προστατεύονται με κάθε κόστος, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η βασική προστασία των ζώων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε διεθνές επίπεδο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου