Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0085/2006 (B6-0435/2006)

Rozpravy :

PV 11/10/2006 - 22
CRE 11/10/2006 - 22

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 11. októbra 2006 - Brusel Revidované vydanie

22. Odvetvie bobuľového ovocia a čerešní určených na spracovanie (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca l'interrogazione orale degli onorevoli Joseph Daul e Janusz Wojciechowski, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, rivolta alla Commissione, sulla situazione del settore delle bacche e delle ciliegie destinate alla trasformazione (O-0085/2006 - B6-0435/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), w zastępstwie autora. – Panie Przewodniczący! Obserwujemy wzrost znaczenia rynku owoców i warzyw. Wynika to między innymi ze wzrostu konsumpcji, a także z zainteresowania rolników tą produkcją dla poprawy sytuacji dochodowej. W trakcje negocjacji akcesyjnych brak było woli ze strony unijnej, aby pozytywnie rozwiązać problem rynku owoców miękkich, pomimo że były dobre przykłady rozwiązań na rynku pomidorów, brzoskwiń czy owoców cytrusowych. Rok 2004 był trudny dla producentów owoców miękkich w Polsce. Pierwsze pismo w tej sprawie wystosowałem do poprzedniego komisarza ds. rolnictwa, pana Fischlera, w lipcu 2004 r. Równolegle Komisja Europejska rozpoczęła prace nad uproszczeniem wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej, przedstawiając raport w sierpniu 2004 r. W marcu 2005 r. Parlament Europejski przyjął opinię w tej sprawie.

W wyniku licznych interpelacji i wystąpień polskich eurodeputowanych z Komisji Rolnictwa udało się przekonać naszego przewodniczącego Josepha Daula do interwencji w tej sprawie. W rezultacie w kwietniu i lipcu 2005 roku doczekaliśmy się w Polsce dwóch eksperckich wizyt przedstawicieli Komisji Europejskiej, których celem było zapoznanie się z problematyką rynku owoców miękkich i wiśni w Polsce, a następnie przygotowanie raportu. W 2005 r. polscy plantatorzy owoców miękkich ponownie musieli się zmagać z nieopłacalnością produkcji na tym rynku. W 2006 r. w programie prac Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego znalazło się wyjazdowe posiedzenie w Polsce, gdzie część eurodeputowanych mogła naocznie przekonać się o trudnej sytuacji, o której ciągle opowiadali ich polscy koledzy. Zapewne także pani komisarz, dzisiaj tutaj nieobecna, poznała już ten problem bardzo dobrze. Tak na marginesie, ciekawy jestem czy ktoś w Komisji policzył, ile było interpelacji w tej sprawie ze strony posłów.

Podczas wizyty w Polsce po raz pierwszy zaprezentowany został raport Komisji Europejskiej na temat sytuacji w sektorze owoców miękkich oraz wiśni i czereśni przeznaczonych do przetwórstwa. Raport ten jest niepełny, nie uwzględnia między innymi braku integracji pionowej, tj. powiązania między rolnikiem a przetwórcą. Nie mówi się o tym, że w strukturze własnościowej tego przemysłu brak jest udziału plantatorów, a dominujący jest kapitał zagraniczny. W raporcie nie przedstawiono scenariuszy rozwoju przewidywanej sytuacji na rynku owoców miękkich w przyszłości. Stwierdza się, że wszystkie kłopoty na tym rynku Polska tak naprawdę musi rozwiązać sama. Ponownie, tak jak w przypadku dwóch poprzednich lat, rok 2006 okazał się także niezmiernie trudny dla plantatorów owoców miękkich, był to wręcz rok kryzysowy. Komisja Rolnictwa zwróciła się więc o przyspieszenie i wzmocnienie działań w tym zakresie, czego rezultatem jest dzisiejsza debata i rezolucja, którą Parlament przyjmie w jutrzejszym głosowaniu. Mamy więc jej ostateczną wersję, przejdźmy do analizy jej zapisów.

Eurodeputowani postulują i wzywają, aby Komisja Europejska, po pierwsze, podjęła działania zmierzające do poprawy konkurencyjności owoców miękkich w Unii. Po drugie, podjęła niezwłoczne działania ograniczające nadmierny import owoców miękkich z państw trzecich po cenach dumpingowych. Jak wiemy, wczoraj komitet ds. dumpingu podjął decyzję o nałożeniu tymczasowych ceł na mrożone truskawki eksportowane przez chińskie firmy. Dodatkowe cła mają wynosić 0%, 12,6% lub 32,4%, w zależności od sytuacji. Po trzecie, należy wprowadzić mechanizmy wsparcia dla grup producentów, które silniej zachęcałyby producentów do tworzenia grup, na przykład poprzez podwojenie stawki pomocy dla grup założonych i wstępnie uznanych. Po czwarte, należy wprowadzić inne instrumenty, jak specjalne klauzule ochronne (SSG), mechanizmy cen wejścia, czy umieszczenie owoców miękkich na liście towarów wrażliwych. Po piąte, konieczne jest objęcie systemem wsparcia przetwórstwa owoców miękkich, takich jak truskawki, maliny, podobnym do stosowanego obecnie w przypadku pomidorów, brzoskwiń czy owoców cytrusowych, w celu stabilizacji tego rynku.

Co do ostatniej propozycji, wiem że nieobecna tu dzisiaj pani komisarz Fischer-Boel odnosi się do niej raczej sceptycznie, dlatego warto być może zastanowić się nad wprowadzeniem płatności obszarowych do upraw owoców miękkich kierowanych do przetwórstwa. Byłoby to dodatkiem do obecnie stosowanych dopłat w ramach systemu SAPS. Podobne rozwiązanie proponuje się w przypadku reformy rynku bananów, gdzie mamy zmianę zasad naliczania dopłat do produkcji wyrażonej w tonach na dopłaty obszarowe, powierzchniowe. Aby zwiększyć konkurencyjność sektora, płatności te można by powiązać z warunkiem obowiązkowego uczestnictwa w grupach lub organizacjach producentów, jak również z obowiązkową sprzedażą produktów w ramach kontraktacji. Rezolucja zawiera także szereg innych, ciekawych działań i propozycji.

Plantatorzy owoców miękkich stracili trzy lata, a obecne tempo prowadzenia prac nad reformą tego rynku wskazuje, że stracą kolejne dwa. Dopiero bowiem na kwiecień 2007 roku planuje się przedstawienie propozycji prawnych dotyczących rozwiązań w sektorze owoców i warzyw.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Member of the Commission. Thank you for your question. As far as I understood, it contains six points, and I will address them one by one.

Point one: yesterday, the Commission services presented to the Member States at the Anti-Dumping Committee a draft regulation to impose provisional additional duties on imports of frozen strawberries from China. The written procedure for adoption by the Commission is under way.

Regarding the second point, the issue of the low level of organisation in new Member States will be considered in the framework of preparations for the proposal on reforming the common market organisation for fruit and vegetables.

On point three, the Commission proposed recently to simplify state aid rules so as to facilitate crisis support. In particular, it is proposed that, under certain conditions, aid to compensate for bad weather would be exempted from prior authorisation by the Commission.

Point four concerns crisis management. The issue of crisis management will be considered in Commission reform proposals for fruit and vegetables.

Concerning point five, the Commission is not in favour of setting up EU subsidised grubbing-up programmes. However, Member States have the possibility to implement national programmes provided that they meet state aid rules.

Finally, point six: promotion is indeed an important aspect. EU funds are available for promotion of programmes, and let me remind you that most of the above-mentioned aspects are being examined in the preparation process for the common market organisation reform proposals that the Commission will table in the near future.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi, a PSE képviselőcsoport nevében. – Az Európai Bizottság által készített intézkedési terv jó alap, és pozitív ez a kínai eperre vonatkozó dömpingellenes döntés , de ez nem jelent tartós megoldást. Az egyedüli megnyugtató, hosszú távú megoldás az lenne, ha a zöldség-gyümölcsreform keretében ezek a termékek – így a meggy, a cseresznye, a bogyós gyümölcsök, a gomba és a csemegekukorica – bekerülnének a feldolgozandó termékek, a feldolgozási támogatásban részesülő termékek körébe.

Nagyon fontos lenne ez, főképpen az új tagországok számára, különösen akkor, amikor ebben az évben az új tagországok gazdái csak 35%-át kapják meg a közvetlen kifizetéseknek. Ha a zöldség-gyümölcsreformban ezek a termékek nem kerülnek bele a feldolgozandó termékek sorába, nem lesz érdemi segítség az új tagállamok számára. Ezért harcoltam másfél éve és ezért fogom folytatni a küzdelmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Owoce, o których mówimy, są miękkie, ale walka o nie była twarda od początku tej kadencji. Bardzo się cieszę, że trudna sytuacja rolników–plantatorów owoców miękkich znajduje zrozumienie Parlamentu Europejskiego. Jako poseł z Polski dziękuję za to wszystkim kolegom. Dziękuję za życzliwe podejście do problemu, który w głównej mierze dotyczy rolników w moim kraju. Dziękuję za solidarność, szczególnie kolegom z Komisji Rolnictwa, którzy trudną sytuację poznali osobiście w czasie wizyty w Polsce i spotkań z rolnikami.

Projekt rezolucji przewiduje działania satysfakcjonujące rolników i prowadzące do stabilizacji na rynku owoców miękkich bardzo potrzebnej dla przyszłości tego ważnego sektora. Ochrona przed nadmiernym importem, wpisanie owoców miękkich na listę towarów wrażliwych, zwiększona pomoc dla grup producenckich, rekompensaty za niewprowadzanie owoców na rynek w sytuacji kryzysowej – to są bardzo potrzebne rozwiązania.

Wierzę, że postulaty zawarte w tej rezolucji nie pozostaną tylko na papierze, i że Komisja Europejska szybko przedstawi konkretne projekty legislacyjne. Jako współautor projektu rezolucji, proszę o jej poparcie w głosowaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – Panie Przewodniczący! Dzisiejsza debata w sprawie sytuacji w sektorze owoców miękkich i wiśni przeznaczonych do przetwórstwa zamyka ponad dwuletnią dyskusję nad tym ważnym dla europejskich producentów i przetwórców problemem. Brak ochrony rynku wewnętrznego, dumping, klęski żywiołowe, niskie ceny, zachłanność i nieuczciwość wielu podmiotów skupowych doprowadziły do ogromnych strat u rolników - producentów owoców szczególnie w nowych krajach członkowskich, w tym w Polsce, która daje dwie trzecie unijnej produkcji.

Trudną sytuację na rynku owoców miękkich najdotkliwiej odczuli rolnicy w najbiedniejszym regionie Europy, na Lubelszczyźnie, która dostarcza jedną szóstą produkcji. W swej pracy parlamentarnej wielokrotnie i w różnej formie podnosiłem ten problem. Cieszę się więc, że dziś zamykamy naszą dyskusję konkretną rezolucją, która daje szansę na naprawę błędów negocjacyjnych popełnionych w Kopenhadze oraz podstawę do decyzji, na którą oczekują tysiące rolników.

Dziękuję więc wszystkim Panom Posłom i Paniom Posłankom za współpracę i zachęcam do zgodnego poparcia rezolucji w głosowaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – Panie Przewodniczący! Prowadzimy debatę dotyczącą sektora owoców miękkich w sytuacji, kiedy Komisja Europejska po blisko dwóch latach starań wielu posłów do Parlamentu zdecydowała o wprowadzeniu ceł antydumpingowych na import mrożonej truskawki z Chin. Jest to długo oczekiwana decyzja, która – mam nadzieję – spowoduje ograniczenie zagrożenia ze strony stale rosnącego i odbywającego się po cenach dumpingowych chińskiego eksportu mrożonej truskawki. Chciałbym przy tym wyrazić nadzieję, że Komisja Europejska w najbliższym czasie wprowadzi w życie także inne propozycje, które są zawarte w projekcie rezolucji przygotowanym przez posłów Josepha Daula i Janusza Wojciechowskiego, takie jak: klauzule ochronne, ceny wejścia, wyrównywanie strat w sytuacji niekorzystnych warunków pogodowych czy kryzysu na rynku, a także silny mechanizm wsparcia dla grup producenckich i organizacji producentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Member of the Commission. Thank you for your contributions to this debate. I will inform my colleague, Commissioner Fischer Boel, about the concerns you have raised.

All these points are being considered and discussed at length in the framework of the preparation of the forthcoming fruit and vegetables reform that is just around the corner. I shall do my utmost to respond to some of the issues you raised.

Mr Tabajdi’s question centred around the idea that the Commission should introduce support for producer organisations that sell soft fruit to the processing industry. Another point he made concerned support for producer organisations that sell soft fruit to the processing industry at a time when existing schemes are being reviewed in the context of the reform of the sector. The Commission considers that the introduction of such a support scheme would be inadequate from a technical point of view. It would also be untimely and would not be in line with the principles behind CAP reform.

‘The Commission should devise and implement measures restricting excessive imports of soft fruit, in particular those which apply dumping prices’. It is true that some of the difficulties faced in the sector of strawberries for processing originate from low-priced imports of frozen strawberries from third countries. Yesterday, the Commission presented to the Member States and the Anti-Dumping and Anti-Subsidy Committee a proposal to impose provisional anti-dumping measures on imports of frozen strawberries from China. The procedure for adoption by the Commission is under way. In the other subsectors, imports from third countries either play a marginal role – for example as regards blackcurrants and sour cherries – or have decreased in the last years – as is the case with raspberries, for example. In the case of frozen raspberries, Poland has increased its market share in the last few years, at the expense of imports from third countries.

Mr Siekierski, you were asking about support schemes for grouping producers: these exist both in the common organisation of the market in fruit and vegetables and in rural development legislation. In its report on the situation in the sector of soft fruits and cherries, the Commission has indicated that, in the framework of the reform of the common organisation of the market in fruit and vegetables, the Commission may propose specific additional support for Member States with low levels of organisation, and this is being looked at in the context of the preparation of the reform.

Mr Siekierski, Mr Wojciechowski and others want to include soft fruits on the list of sensitive goods and bring them under the special safeguards clause and the entry price system. The special safeguards clause was introduced in the Uruguay Round for products that had tariffs. In the case of fruit and vegetables, this concerned products under the reference price system. It is no longer possible to increase the list of products covered by the special safeguards. Similarly, the entry price system applies to products that were previously covered by the reference price system. There is no possibility of including soft fruits under the entry price system.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La ringrazio signor Commissario per le Sue informazioni. Le ciliegie sono anche il mio frutto preferito, per cui posso dormire più tranquillo. Spero che ciò valga anche per gli altri colleghi.

Comunico di aver ricevuto la proposta di risoluzione B6-0525/2006(1) a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani, alle 11.00.

 
  

(1)Vedasi processo verbale

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia