Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 11 oktober 2006 - BrusselUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Verklaring van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.Schriftelijke verklaringen (artikel 116): zie notulen
 8.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 9.Samenstelling Parlement: zie notulen
 10.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 11.Agenda
 12.Toekomst van het Europees octrooibeleid (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 13.Kernproef in Noord-Korea (debat)
 14.Voorbereiding van de informele Top van staatshoofden en regeringsleiders (Lahti, 20 oktober 2006) (debat)
 15.Gebruik van passagiersgegevens (PNR) (debat)
 16.Schoenen uit China en Vietnam (debat)
 17.Europees Bureau voor wederopbouw (debat)
 18.Spreektijd van één minuut (artikel 144 van het Reglement)
 19.Communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren 2006-2010 (debat)
 20.Follow-up van het verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening (debat)
 21.Economische en commerciële betrekkingen tussen de EU en de Mercosur (debat)
 22.De situatie van de sector kleinfruit en kersen die voor verwerking zijn bestemd (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (536 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1031 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid