Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Ίδρυση Οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μία φορά ότι η συζήτηση που διεξάγουμε σήμερα εδώ στο Σώμα ανάγεται σε μία απόφαση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2004. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε σήμερα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο δεν μπορεί τώρα να αποχωρήσει από την πίσω πόρτα για να αποφύγει τη συζήτηση επ’ αυτού του θέματος και να κάνει μονίμως σαν να είχαν τρελαθεί οι βουλευτές του Σώματος από την επιθυμία τους για ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και σαν να μην είχε αυτό καμία σχέση με αυτά που ενδιαφέρουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το Σώμα διεξάγει συνομιλίες τόσο με την Επιτροπή όσο και με το Συμβούλιο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στις οποίες καταβάλαμε προσπάθειες προκειμένου να έχει μία σαφή εντολή ο οργανισμός. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ξανά ποιο είναι το ζητούμενο. Κανείς εδώ στο Σώμα δεν θέλει να διπλασιαστούν οι λειτουργικές δομές και όλοι συμφωνήσαμε σε έναν συμβιβασμό, δηλαδή να επικεντρωθεί η εντολή του οργανισμού στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη, σε υποψήφιες χώρες και, τέλος, σε χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης. Ανάλογες διευθετήσεις έχουν γίνει για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη.

Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω ξανά ότι τα συμφέροντα του Συμβουλίου της Ευρώπης λαμβάνονται επίσης ανάλογα υπόψη στο σχέδιο που επεξεργαζόμαστε. Τέλος, θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά την κ. Gál και την κ. Kovács για την εργασία τους.

Τώρα είναι η σειρά του Συμβουλίου να πράξει κάτι.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου