Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 12 oktober 2006 - Brussel Uitgave PB

Oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten - Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (activiteiten op in titel VI van het EU-Verdrag bedoelde gebieden) (debat)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE), rapporteur voor advies van de Commissie buitenlandse zaken.(DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte commissaris, geachte collega’s, ik herinner u er nog maar een keer aan dat de achtergrond van het debat dat we vandaag in het Parlement voeren, gevormd wordt door een Raadsbesluit van december 2004. Dát vormt de aanleiding voor ons huidige debat over het grondrechtenbureau. De Raad kan zich nu dus niet meer heimelijk uit de discussie over het grondrechtenbureau terugtrekken en doen alsof dol geworden afgevaardigden hier in het Europees Parlement een Europese bureaucratie in willen stellen en plannen maken die niets te maken hebben met de belangen van onze burgers in de Europese Unie.

Daarnaast is het goed erop te wijzen dat het Parlement over het grondrechtenbureau in gesprek is met de Commissie en de Raad. Wij hebben ons daarbij ingespannen voor een duidelijk omschreven mandaat van het grondrechtenbureau. Ik wil nogmaals benadrukken waar het daarbij om gaat. Niemand in dit Huis is eropuit parallelle structuren te scheppen. We hebben allemaal toegestemd in een compromis dat het mandaat van het bureau concentreert op de bescherming van fundamentele rechten in de lidstaten, in landen die de status van kandidaat hebben, alsmede in landen waarmee wij een stabilisatie- en associatieovereenkomst gesloten hebben. Participatie van de lidstaten is adequaat geregeld.

En ook dit wil ik nog eens in alle duidelijkheid zeggen: de belangen van de Raad van Europa wordt in het voorstel waar we aan werken voldoende recht gedaan. Tot slot maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik om mevrouw Gál en mevrouw Kovács nogmaals te bedanken voor het werk dat ze verzet hebben.

Nu is het aan de Raad om de volgende stap te zetten.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid