Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 12 oktober 2006 - Bryssel EUT-utgåva

Inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter - Byrån för grundläggande rättigheter (verksamheter under avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen) (debatt)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE), föredragande för yttrandet från utskottet för utrikesfrågor. – (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Låt mig ännu en gång påminna kammaren om att upphovet till dagens debatt kan spåras tillbaka till ett rådsbeslut från december 2004. Det är på grund av detta som vi diskuterar byrån för grundläggande rättigheter i dag, så att rådet inte kan smyga ut genom bakdörren för att slippa ifrån en debatt i ämnet. De uppträder hela tiden som om parlamentsledamöterna hade blivit galna av längtan efter europeisk byråkrati och som om detta inte hade något att göra med det som är av vikt för Europeiska unionens folk.

Det ska också betonas att byrån för grundläggande rättigheter är något som parlamentet diskuterar med både kommissionen och rådet, och i dessa samtal har vi försökt att ge byrån ett tydligt definierat mandat. Jag skulle åter vilja belysa vad allt detta handlar om. Ingen här i kammaren vill att verksamhetsstrukturer dubbleras, och vi har alla nått en kompromiss som syftar till att byråns mandat ska kräva att den inriktar sig på skyddet av grundläggande rättigheter i medlemsstaterna, i kandidatländerna och slutligen i länder med vilka vi har stabiliserings- och associeringsavtal. Det har skapats lämpliga rutiner för samråd med medlemsstaterna.

Det som jag återigen skulle vilja klargöra är att i det förslag som vi har framställt tas det verklig hänsyn till Europarådets intressen. Jag skulle slutligen vilja ta tillfället i akt för att ännu en gång tacka Kinga Gál och Magda Kovács för det arbete de utfört.

Nu är det rådets tur att göra något.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy