Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0282/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0282/2006

Συζήτηση :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

7.23. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), εισηγήτρια.(HU) Πριν από την ψηφοφορία, η οποία υποθέτω ότι είναι πολύ σαφής, θέλω να διορθώσω ένα ατυχές σφάλμα. Θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους μου ότι η νέα διατύπωση της παραγράφου 2α της αιτιολογικής σκέψης εμφανίζεται εσφαλμένα στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Απέσυρα τις προτάσεις μου οι οποίες αφορούσαν την επέκταση του πεδίου αρμοδιότητας του οργανισμού, ώστε να συμπεριληφθεί ο δεύτερος πυλώνας. Από την άλλη μεριά, η πρόταση την οποία διατήρησα και η οποία εμφανίζεται στον κατάλογο των ψηφοφοριών, για την αντικατάσταση του προτεινόμενου κειμένου της παραγράφου 3α της αιτιολογικής σκέψης, έχει τώρα νέα αρίθμηση, και εμφανίζεται ως παράγραφος 3.

Καλώ, συνεπώς, τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αν το κρίνετε αναγκαίο, κύριε Πρόεδρε, θα διαβάσω τη σύντομη διατύπωση της πρότασης επί της οποίας καλούμαστε να ψηφίσουμε. Με την άδειά σας και χάριν απλούστευσης, θα την διαβάσω στα γαλλικά.

(FR) «Το πεδίο δράσης του Οργανισμού τού παρέχει τη δυνατότητα να διασφαλίζει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο στον τομέα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η εμπορία προσώπων, αδικήματα κατά παιδιών, διακίνηση όπλων και παράνομων ναρκωτικών, διαφθορά και απάτη, τομείς όπου η λήψη μέτρων μπορεί επίσης να αποδυναμώσει την αποτελεσματικότητα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ επίσης συγγνώμη από το Σώμα.

 
  
  

- Πριν από την τελική ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), εισηγήτρια.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επαναλάβω την ερώτηση προς τον Αντιπρόεδρο Frattini, την οποία διατύπωσε ήδη η αξιότιμη συνάδελφός μου: σκοπεύετε να αποδεχτείτε όλες τις τροπολογίες που μόλις ενέκρινε το Κοινοβούλιο, ή επιθυμείτε περισσότερο χρόνο για να υποβάλετε μερικές τελευταίες προτάσεις συμβιβασμού;

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Φρονώ ότι απαιτείται λίγος περισσότερος χρόνος για περαιτέρω διαβούλευση με το Συμβούλιο, όπως προανέφερε η εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), εισηγήτρια.(FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως είναι φυσικό, αποδέχομαι την απάντηση του κ. Frattini και η διαδικασία θα παραμείνει ως έχει.

 
  
  

(Το Σώμα αποφασίζει την αναβολή της ψηφοφορίας και επομένως το θέμα θεωρείται ότι έχει αναπεμφθεί για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου