Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0282/2006

Συζήτηση :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Έκθεση Cavada (A6-0326/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Χαιρετίζω τη σύναψη αυτών των διμερών συμφωνιών σχετικά με τη συμμετοχή της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ).

Οι τρεις αυτές χώρες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 13 υποψηφίων χωρών που μετέχουν στην ενταξιακή διαδικασία, και μια τέτοια συμφωνία, η οποία τους προσφέρει τη δυνατότητα να μετάσχουν σε κοινοτικά προγράμματα και οργανισμούς, αποβλέπει στην ενίσχυση της προενταξιακής στρατηγικής.

Ως εκ τούτου, είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους βοηθούμε τις υποψήφιες χώρες να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα το κοινοτικό κεκτημένο, καθόσον εν τέλει λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο ως διαδικασία προετοιμασίας στο πλαίσιο της οποίας οι εμπλεκόμενες χώρες και οι πολίτες τους μπορούν να εξοικειωθούν με τις πολιτικές και τις μεθόδους εργασίας της Ένωσης.

Οι συμφωνίες αυτές ορίζουν προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΕΚΠΝΤ, αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για τη Νορβηγία.

Οι εν λόγω συμφωνίες θα προσφέρουν σίγουρα πολλά οφέλη, και δεν θεωρώ ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις παραμέτρους της συμμετοχής, είτε σε τεχνικό επίπεδο –στον βαθμό που οι μετέχουσες χώρες συνδέονται με το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία (REITOX) και ανταλλάσσουν δεδομένα, σεβόμενες πλήρως τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες προστασίας των δεδομένων– είτε σε χρηματοδοτικό επίπεδο, στον βαθμό που οφείλουν να συνεισφέρουν στην κάλυψη του κόστους συμμετοχής τους. Επιπλέον, θα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 
  
  

- Έκθεση Chichester (A6-0314/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), γραπτώς.(DA) Το Galileo είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Επί του παρόντος, όλα τα δορυφορικά συστήματα ραδιοπλοήγησης στηρίζονται στο πασίγνωστο GPS και σε ένα αντίστοιχο ρωσικό σύστημα. Το Galileo είναι μη στρατιωτικό σύστημα, ενώ το αμερικανικό GPS είναι στρατιωτικό. Θα είναι επίσης τεχνικώς αρτιότερο, καθώς θα χρησιμοποιεί 30 δορυφόρους οι οποίοι θα παρέχουν καλύτερη κάλυψη. Για την εμπορική εκδοχή, αυτό σημαίνει ακρίβεια της τάξεως των 3 χιλιοστόμετρων, ενώ το GPS προσφέρει ακρίβεια της τάξεως των 2 έως 3 εκατοστόμετρων περίπου. Σήμερα, η πλοήγηση μέσω δορυφόρου αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινή μας ζωή. Είναι, συνεπώς, απαράδεκτα επικίνδυνο να εξαρτόμαστε από τις διαθέσεις του αμερικανικού στρατού. Το Galileo είναι, λοιπόν, απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές και ανεξάρτητο σύστημα πλοήγησης. Όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη βασική υπηρεσία δωρεάν. Πρόκειται για δαπανηρό εγχείρημα, το οποίο κοστίζει περίπου 30 δισ. δανικές κορώνες, όμως η Δανία δεν μπορούσε να το υλοποιήσει μόνη της. Εν τέλει, αν επιθυμούμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τον στρατό των ΗΠΑ, είναι ένα εγχείρημα το οποίο το Κίνημα του Ιουνίου μπορεί να στηρίξει.

Στην έκθεση υποστηρίζεται επίσης η παράταση του προγράμματος και πέραν της περιόδου κατασκευής. Ως εκ τούτου, το Κίνημα του Ιουνίου υπερψηφίζει την πρόταση.

 
  
  

- Έκθεση Pahor (A6-0274/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης του αξιότιμου συναδέλφου μου κ. Pahor σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων περί ασυμβίβαστου στα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορούν τον έλεγχο και τη διάρκεια της εντολής. Είναι πράγματι εύλογο να εμπλέκονται οι διοικήσεις των κρατών μελών στον έλεγχο της εντολής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στις οποίες ένας νέος βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκεί καθήκοντα που μπορεί να είναι ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
  

- Έκθεση Moraes (A6-0278/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς.(EN) Στηρίζω πλήρως τη στρατηγική που ο φίλος μου Claude Moraes περιέγραψε στο Σώμα κατά την ψηφοφορία. Ας ελπίσουμε ότι στείλαμε ένα πολιτικό μήνυμα στο Συμβούλιο χωρίς να μπλοκάρουμε τη νομοθεσία.

 
  
  

- Έκθεση Moraes (A6-0279/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Το Κοινοβούλιο απορρίπτει συστηματικά όλες τις πρωτοβουλίες που του υποβάλλονται όταν ζητείται η γνώμη του για ειδικευμένα θέματα που αφορούν τη Ευρωπόλ.

Βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά στην ίδια κατάσταση. Στηρίζω, συνεπώς, τη θέση του εισηγητή, κ. Morais, ότι πρέπει να απορριφθεί η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπόλ, όπως και η πρωτοβουλία για την προσαρμογή των βασικών τους μισθών.

Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι η Ευρωπόλ πρέπει να προβεί σε εσωτερικές προσαρμογές, όμως δεν έχει νόημα να γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο επί του θέματος, καθόσον, ως διακυβερνητικό όργανο, το Κοινοβούλιο δεν διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διοικητική διαδικασία λήψης αποφάσεων της εν λόγω υπηρεσίας.

Έχουμε στηρίξει μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών οι οποίες αποβλέπουν στη διεύρυνση του πεδίου αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ και της προσφέρουν επιχειρησιακές αρμοδιότητες, καθιστώντας την έτσι αποτελεσματικό όπλο στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ωστόσο, έχουμε επίσης υπογραμμίσει την ανάγκη να συνοδεύεται αυτή η διαδικασία από μέτρα τα οποία θα εγγυώνται τον δημοκρατικό και νομικό έλεγχο.

Ευελπιστώ, συνεπώς, ότι η Επιτροπή θα μας υποβάλει σύντομα πρόταση με σκοπό την ενσωμάτωση της Ευρωπόλ στον θεσμικό μηχανισμό της ΕΕ, αντικαθιστώντας τη Σύμβαση Ευρωπόλ με μια απόφαση του Συμβουλίου, κάτι που σημαίνει ότι η διάρθρωση, οι μέθοδοι λειτουργίας, το πεδίο δραστηριότητας και οι αποστολές της υπηρεσίας θα υπόκεινται στη διαδικασία συναπόφασης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς.(EN) Στηρίζω πλήρως τη στρατηγική που ο φίλος μου Claude Moraes περιέγραψε στο Σώμα κατά την ψηφοφορία. Ας ελπίσουμε ότι θα στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα στο Συμβούλιο χωρίς να μπλοκάρουμε τη νομοθεσία.

 
  
  

- Έκθεση Mann, Erika (A6-0291/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Παρά το γεγονός ότι ορισμένα μέλη της ομάδας επαφής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, με άλλα λόγια στο τέλος αυτού του έτους, το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

Γνωρίζω καλά ότι η διχοτόμηση του Κοσσυφοπεδίου δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των διαπραγματεύσεων και ότι η διεθνής κοινότητα χλευάζει το σύνταγμα που μόλις ενέκρινε η Σερβία, το οποίο παρέχει εκτεταμένη αυτονομία στην επαρχία του Κοσσυφοπεδίου, η οποία, ορθώς, θεωρείται από τους Σέρβους ως το λίκνο της χώρας τους. Γνωρίζω επίσης καλά ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι μια απάτη και ότι αποσκοπούν στην επιβολή της απόσχισης του Κοσσυφοπεδίου.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, στην έκθεση που μας υποβλήθηκε σήμερα φαίνεται να θεωρείται ότι η ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου έχει υπογραφεί, σφραγιστεί και παραδοθεί, εφόσον η βοήθεια που προτείνεται δεν αποτελεί τίποτε λιγότερο από μια συμβατική δωρεά σε μια χώρα εκτός της ΕΕ. Οι λίγες τροπολογίες που σχετίζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν απλώς συμβολική χειρονομία· η δίωξη των σερβικών μειονοτήτων, υπό το αδιάφορο βλέμμα της πολυεθνικής δύναμης, είναι μια πραγματικότητα που ασφαλώς δικαιολογεί τη μέγιστη επιφυλακτικότητα.

Δεν θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιβαστούμε με αυτήν την κατάσταση.

 
  
  

- Έκθεση Gál (A6-0306/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι συνηθισμένος να βλέπω τους συναδέλφους να αποχωρούν από την αίθουσα όταν λαμβάνω τον λόγο. Ευχαριστώ όσους έμειναν να ακούσουν αυτήν τη σημαντική δήλωση σχετικά με την έκθεση για την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ψήφισα υπέρ της αναπομπής στην επιτροπή, αλλά θέλω να επισημάνω ότι ανάμεσα στα θεμελιώδη δικαιώματα συγκαταλέγεται και το δικαίωμα των συνταξιούχων να εισπράττουν σύνταξη. Η σοσιαλιστική-κομουνιστική κυβέρνηση που έχει αναλάβει την εξουσία στην Ιταλία υπό τον πρόεδρο Πρόντι, αποφάσισε τη μείωση των συντάξεων 500 000 ιταλών πολιτών που εργάσθηκαν στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στην Ελβετία, κατά 2/3 σε σχέση με τη σημερινή τους σύνταξη. Είναι σαν να περιόριζαν την αποζημίωση που μας καταβάλλεται μέχρι σήμερα στο 1/3.

Δεν είναι σωστό να αντιμετωπίζονται έτσι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν βασιζόμενοι σε μια σταθερή σύνταξη. Ποια ασφάλεια μπορεί να νοιώσει κάποιος που αντιλαμβάνεται στις αρχές του έτους ότι η σύνταξή του μειώθηκε κατά 66%; Ντροπή στην κεντροαριστερή κυβέρνηση Πρόντι της Ιταλίας!

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η διερμηνεία της ομιλίας μου στα φινλανδικά εχθές ήταν παραπλανητική και, σε ορισμένα σημεία, ακόμα και αντιφατική σε σχέση με το πρωτότυπο μήνυμα. Το θεωρώ λυπηρό, κυρίως επειδή είχα αποστείλει εκ των προτέρων την ομιλία μου. Είναι κρίμα που ακόμα και κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας σημειώνονται τέτοια λάθη. Όσο και αν μας αρέσει να μιλάμε τη μητρική μας γλώσσα και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό, τέτοια λάθη δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή.

Επομένως, καλώ τους συναδέλφους μου βουλευτές να διαβάσουν την επιχειρηματολογία μου σχετικά με το κλείσιμο ορισμένων μονάδων του σταθμού πυρηνικής ενέργειας του Κοζλοντούι στη Βουλγαρία όταν θα είναι έτοιμη η τελική και ακριβής μετάφραση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Korhola. Έχετε δίκιο: η απόλυτη πολυγλωσσία που εξασκούμε σε αυτό το Σώμα μάς προκαλεί συχνά προβλήματα αλλά, παρακαλώ, πιστέψτε με ότι οι υπηρεσίες κάνουν ό,τι μπορούν.

Δεδομένου του αριθμού των γλωσσών και των τεχνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκύπτουν ορισμένα προβλήματα όπως αυτό που αναφέρατε, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο δίνει ένα παράδειγμα στον κόσμο όσον αφορά τον σεβασμό της πολυγλωσσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο οι Βρυξέλλες είναι εξαιρετικά παραγωγικές, είναι ασφαλώς αυτός της δημιουργίας οργανισμών: άμυνας, καταπολέμησης των ναρκωτικών, θαλάσσιας, οδικής και εναέριας ασφάλειας, ενέργειας, ανασυγκρότησης κλπ., κλπ.

Σήμερα είναι η σειρά των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο οργανισμός είναι απλώς ένα ακόμα έξυπνο κατασκεύασμα της Ευρώπης, ή είναι καίριο στοιχείο για τη σωστή λειτουργία των δημοκρατιών στην Ένωση; Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα όλων των πολιτικών και μέτρων της ΕΕ, ώστε η Ευρώπη να αποτελέσει πραγματικά σύμβολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων». Υπέροχα! Καταπληκτικά! Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση είναι μάλλον διαφορετική στην πραγματικότητα.

Σήμερα, στο Βασίλειο του Βελγίου, ένα πραγματικό ολιγαρχικό προτεκτοράτο, ένας ηγέτης της αντιπολίτευσης καταδικάστηκε σε δεκαετή στέρηση του δικαιώματος εκλογής του σε δημόσια αξιώματα λόγω των φρονημάτων του. Ομοίως, ο Ζαν-Μαρί Λε Πεν επικρίθηκε έντονα στη Γαλλία επειδή εξέφρασε μια μετριοπαθή άποψη, η οποία χαίρει ευρείας αποδοχής από τους γάλλους πολίτες, σχετικά με τις συνέπειες της μαζικής εισροής μουσουλμάνων μεταναστών. Στη Βρετανία, αυτόν τον μήνα, ασκήθηκαν προσφυγές κατά του κ. Nick Griffin, ο οποίος επίσης είχε εκφράσει τις απόψεις του μετά από μια απαράδεκτη πρόκληση δημοσιογράφου του BBC.

Πρέπει να συμπεράνουμε ότι η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία γνώμης απειλούνται και καταπατούνται ολοένα και πιο συχνά και παραχωρούν τη θέση τους στην αυτολογοκρισία και την πνευματική τρομοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς.(SV) «Με δεδομένη τη διαδικασία θέσπισης Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία έχει επί του παρόντος ανασταλεί, η εισηγήτρια κρίνει ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί τάπητος το ζήτημα της προστασίας και προαγωγής των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Έτσι επιλέγει να αιτιολογήσει η εισηγήτρια την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου οργανισμού για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων. Από το 1953, αυτή η λειτουργία επιτελείται σε ανώτατο επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο απολαύει μεγάλου σεβασμού και στο οποίο μετέχουν πολύ περισσότερα κράτη από τα κράτη μέλη της ΕΕ, και η διαδικασία αυτή έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία.

Προφανής στόχος αυτής της έκθεσης είναι η δημιουργία ενός οργανισμού για την παρακολούθηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μόνο και μόνο επειδή δεν εγκρίθηκε το Σύνταγμα. Αυτή η ιδέα είναι εξαιρετικά ανορθόδοξη και καταδεικνύει για μία ακόμη φορά την επιθυμία της ΕΕ να μετατραπεί σε υπερεθνική δύναμη η οποία θα ελέγχει τα πάντα σε όλους τους τομείς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη διακρατικών συνθηκών και συμφωνιών ή το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης.

Η Λίστα του Ιουνίου υπερψήφισε, ωστόσο, μια σειρά τροπολογιών οι οποίες αφορούν τον δημοκρατικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του οργανισμού και τη δίκαιη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών του. Ψηφίσαμε επίσης υπέρ του να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οργανισμού, εφόσον εγκριθεί η πρόταση.

Η Λίστα του Ιουνίου απορρίπτει την έκθεση συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς.(EN) Χαιρετίζω αυτό το νομοθέτημα, το οποίο αφορά τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας σε πλήρη Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Σκοπός είναι να υπάρξει έναν ανεξάρτητο όργανο το οποίο θα παρακολουθεί με συνεχή και συστηματικό τρόπο τη συμμόρφωση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα είναι με τη σειρά του σε θέση να εκπονεί εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να παρέχει καθοδήγηση και γνώμες. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν θα δεσμεύονται από τα πορίσματά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), γραπτώς.(FR) Θεωρώ σημαντική την ίδρυση ενός Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που θα είναι ταυτόχρονα ανεξάρτητος και υπόλογος. Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο απαιτήσεων, έχοντας πάντα κατά νου ότι κύριος στόχος είναι η θέσπιση ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού οργάνου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι απαραίτητη η ενεργός συνεργασία μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρέπει, πάνω απ’ όλα, να επιτευχθεί πολιτική συναίνεση. Το Συμβούλιο ενημέρωσε, ωστόσο, ότι δεν επιθυμεί οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκταθούν στον τρίτο πυλώνα, με άλλα λόγια στη διακυβερνητική συνεργασία στους τομείς της αστυνόμευσης, της δικαιοσύνης, της μετανάστευσης και των αντιτρομοκρατικών ενεργειών. Οι Κάτω Χώρες ανακοίνωσαν μάλιστα ότι θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας, έτσι ώστε να μην επιτραπεί στον οργανισμό να ξεκινήσει τις εργασίες του την 1η Ιανουαρίου 2007, επειδή θα επικαλύπτει τις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για τον λόγο αυτό, αν και υπερψήφισα συνολικά τη δέσμη τροπολογιών στην έκθεση της κ. Gál, ψήφισα ωστόσο επίσης υπέρ της αναβολής της τελικής ψηφοφορίας, προκειμένου το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη θέση του.

 
  
  

- Έκθεση Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς.(FR) Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση: «Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα μπορούσε να είναι ένας κατάλληλος φορέας που θα εξασφαλίζει κανονική επισκόπηση της επιβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Επομένως, ένα θέμα το οποίο πρέπει ασφαλώς να εξετάσει ο μελλοντικός οργανισμός είναι το σημερινό κύμα επιθέσεων κατά της ελευθερίας γνώμης στην Ευρώπη.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει έλλειψη παραδειγμάτων: από τα σκίτσα του Μωάμεθ που δημοσιεύτηκαν σε μια δανική εφημερίδα, τα οποία προκάλεσαν τη δολοφονία ιερέων στην Τουρκία, βίαιες διαδηλώσεις και το κάψιμο εκκλησιών, στην ομιλία του πάπα Βενέδικτου του 16ου, την οποία ένας τούρκος μουσουλμάνος ηγέτης κατήγγειλε με το σκεπτικό ότι εξέφραζε «μίσος και εχθρότητα» και, πιο πρόσφατα, στη δοκιμασία του γάλλου φιλοσόφου Robert Redeker, ο οποίος δέχεται απειλές κατά της ζωής του και αναγκάζεται να αλλάζει διευθύνσεις καθημερινά, εξαιτίας ενός κειμένου σχετικά με το Κοράνι, το οποίο θεωρήθηκε εχθρικό και προσβλητικό για τον προφήτη, το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους.

Η αυτολογοκρισία, οι απειλές και οι επιθέσεις αυξάνονται ολοένα και περισσότερο εις βάρος των ελευθεριών έκφρασης και γνώμης, καθιστώντας σήμερα τις ελευθερίες αυτές πιθανότατα τις πιο απειλούμενες στην Ευρώπη.

Επομένως, αν ο πρώτος στόχος αυτού του μελλοντικού οργανισμού είναι η αποτελεσματική υπεράσπιση αυτών των ελευθεριών και η καταδίκη των παραβιάσεών τους, τασσόμαστε υπέρ της δημιουργίας του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο οργανισμός θα είναι ένας ακόμα περιττός και δαπανηρός χώρος συζητήσεων.

 
  
  

- Μελλοντική πολιτική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (B6-0522/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα κατά της πρότασης σχετικά με το μέλλον των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, γιατί πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όφειλε να στείλει ένα σαφές μήνυμα, με το οποίο θα ζητάμε κοινοτικούς κανόνες σε θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η μέση οδός που προτείνει η Επιτροπή συνίσταται στην προσθήκη ορισμένων ευρωπαϊκών στοιχείων σε ένα σύστημα που, αντιθέτως, είναι και θα παραμείνει ουσιαστικά διακυβερνητικό.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχει αποδείξει ήδη ότι είναι ικανό να προκαλέσει ζημία στο ζήτημα της κατοχύρωσης του λογισμικού με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ελπίζω ότι η Επιτροπή, αντί να εξερευνά την υβριδική οδό που μας προτείνει, θα επαναφέρει με τόλμη την ιδέα του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να αντιταχθεί και στην τάση επανεθνικοποίησης που κυριαρχεί πλέον σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Παρότι η κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση οδηγίας όσον αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία (648 ψήφοι) τον Ιούλιο του 2005, η Επιτροπή επανέφερε τον Ιανουάριο στο προσκήνιο τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του συστήματος ευρεσιτεχνιών στην ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέκαμψε το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας, η οποία προέκυψε κατόπιν μαζικών διαδηλώσεων.

Η ουσία του ζητήματος είναι η απόπειρα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την επίλυση διαφορών στον τομέα των ευρεσιτεχνιών και ενός ευρωπαϊκού δικαστηρίου ευρεσιτεχνιών, οι αποφάσεις του οποίου θα υπερισχύουν των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών. Αυτό το δικαστήριο θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των εθνικών εκπροσώπων στο διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, οι οποίοι θα είναι επίσης υπεύθυνοι για τον διορισμό των δικαστών. Τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εξέδωσε εκατοντάδες διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για παράδειγμα για λογισμικό, τα οποία ορισμένες χώρες θεωρούν άκυρα. Με την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, τα εθνικά δικαστήρια δεν θα μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις κατά της εγκυρότητας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Όσον αφορά το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα, το οποίο καταψηφίσαμε, επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας στην ιδέα της έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για ιδέες και γνώσεις, καθώς και στην όρθωση φραγμών στην πνευματική ελευθερία, την τεχνολογική καινοτομία και την ίδια την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Εφόσον στο άρθρο 1 το Σώμα απλώς απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να διερευνήσει διάφορες πιθανότητες, συνεπάγεται ότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις για τις λύσεις που πρέπει να επιλεγούν. Γι’ αυτό μπορούν και πρέπει να αναλυθούν, για λόγους πληρότητας, και τα μέτρα που δεν τυγχάνουν της έγκρισης όλων των πλευρών.

 
  
  

- Έκθεση Jeggle (A6-0290/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά από ώριμη και λογική σκέψη, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Jeggle, καθώς πιστεύω ότι πρόκειται για μία από τις πρωτοβουλίες που θέτουν υπό συζήτηση το ζήτημα της έρευνας στα ζώα με σκοπό τον μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό της έρευνας σε ζώντα ζώα. Πιστεύω πως για το ζήτημα αυτό πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία, όπως πράξαμε και με αυτήν την έκθεση. Γνωρίζω ότι η νομική βάση για άλλους τομείς δεν είναι πρόδηλη, θεωρώ ωστόσο ότι συντελέσθηκε ένα βήμα προόδου και ελπίζω πως θα ακολουθήσουν και άλλα προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς.(SV) Καταψηφίσαμε στο σύνολό της την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας (A6-0290/2006) της κ. Jeggle, καθόσον σε πολλούς τομείς έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της προστασίας των ζώων. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την ιδέα ότι η ΕΕ πρέπει να αναβάλει τη θέσπιση βελτιωμένων μέτρων προστασίας των ζώων μέχρις ότου πράξουν το ίδιο οι εταίροι μας στους κόλπους του ΠΟΕ. Κάτι τέτοιο θα επιβράδυνε σημαντικά την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον, απορρίπτουμε επίσης τη θέσπιση εμπορικών φραγμών κατά τρίτων χωρών οι οποίες εφαρμόζουν λιγότερο αυστηρά πρότυπα προστασίας των ζώων από τα ισχύοντα στην ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα έπληττε αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες εξαρτώνται από τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ.

Θέλουμε, ωστόσο, να υπογραμμίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε θετικά το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. Χαιρετίζουμε επίσης τα σημεία της έκθεσης στα οποία υποστηρίζεται ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε ορισμένους τομείς οι οποίοι είναι σημαντικοί για την προστασία των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela και Joel Hasse Ferreira (PSE), γραπτώς.(PT) Υπερψήφισα το πρώτο τμήμα της παραγράφου 71 της έκθεσης Jeggle, για τους εξής λόγους.

1. Οι ταυρομαχίες είναι μια παράδοση αιώνων με ρίζες σε διάφορες περιοχές πολλών κρατών μελών της ΕΕ. Τα χαρακτηριστικά τους ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα· στην Πορτογαλία, λόγου χάρη, η θανάτωση του ταύρου απαγορεύτηκε για πρώτη φορά το 1836.

2. Η ύπαρξη του ταύρου ταυρομαχίας οφείλεται στις ταυρομαχίες, χωρίς τις οποίες το εν λόγω είδος θα είχε προ πολλού εκλείψει, δεδομένου ότι η εκτροφή αυτών των ζώων δεν έχει καμία οικονομική αξία όσον αφορά την παραγωγή κρέατος ή γάλακτος.

3. Αυτό δεν σημαίνει ότι το θέαμα των ταυρομαχιών και οι παραδόσεις που το συνοδεύουν δεν πρέπει να εξελιχθούν και να προσαρμοστούν στις ηθικές αξίες του καιρού μας. Η τρέχουσα τάση ευνοεί την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση του αγωνίσματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ζώα δεν θα συνεχίσουν να υποφέρουν σωματικά. Ορισμένα αγωνίσματα κύρους έχουν εξελιχθεί από βίαιες πρακτικές. Ένα παράδειγμα είναι η ξιφασκία, κατά την οποία οι αγωνιζόμενοι δεν υφίστανται πλέον σωματικές βλάβες. Στις ταυρομαχίες, η μεταλλική λόγχη μπορεί να αντικατασταθεί από ηλεκτρονικό ραβδί το οποίο, όταν έρχεται σε επαφή με το ζώο, θα προσφέρει το ίδιο θέαμα.

4. Η παράγραφος αριθ. 71 της έκθεσης, στην οποία προτείνεται κατά τρόπο απλουστευτικό ο τερματισμός των ταυρομαχιών…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Παρότι η προστασία και η καλή διαβίωση των ζώων είναι σημαντική –αν μη τι άλλο, λόγω της σχέσης μεταξύ, αφενός, της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και, αφετέρου, της ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας των προϊόντων ζωικής προέλευσης– οι κατά τόπους παραδόσεις και πολιτισμοί πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.

Στηρίζουμε αρκετές από τις ιδέες που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Για παράδειγμα, η προστασία των ζώων αποτελεί έκφραση ανθρωπισμού· η ισχύς της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην καλή διαβίωση των ζώων κτηνοτροφίας· πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα περιφερειακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ΕΕ· ενώ πρέπει επίσης να προαχθεί μια κάθετη πολιτική προστασίας των ζώων, η οποία θα καλύπτει τη νομοθεσία, την επαγγελματική κατάρτιση, τη χρηματοδοτική στήριξη και την επιστημονική έρευνα.

Όσον αφορά τις θετικές πτυχές της έκθεσης, θέλουμε επίσης να υπογραμμίσουμε την αναφορά στην ανάγκη συνυπολογισμού του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και του πρόσθετου κόστους που επιφέρει η προστασία των ζώων. Οι κτηνοτρόφοι, ιδίως όσοι εργάζονται σε μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και όσοι ασκούν παραδοσιακές κτηνοτροφικές δραστηριότητες, πρέπει να αποζημιωθούν για τυχόν οικονομικές απώλειες που θα υποστούν από την εφαρμογή μέτρων προστασίας των ζώων.

Όσον αφορά τις ταυρομαχίες, δεν συμφωνούμε με τη θέση της εισηγήτριας, δεδομένου ότι η εφαρμογή προκρούστειων λογικών είναι εσφαλμένη. Για παράδειγμα, είναι λάθος να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι ταυρομαχίες με λάσο που διεξάγονται στις Αζόρες και οι ταυρομαχίες στις οποίες ο ταύρος θανατώνεται, αν και αυτές οι τελευταίες πρέπει επίσης να προσεγγίζονται μέσα από το πρίσμα των κατά τόπους παραδόσεων και πολιτισμού, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν νέες πρακτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς.(FR) Απείχα από την τελική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως άλλωστε συνηθίζει, μετέτρεψε τις γενναιόδωρες προθέσεις του σε καταιγισμό ανεφάρμοστων κανόνων και διατάξεων. Ποιος μπορεί να υπολογίσει τον χρόνο εκτροφής των αγελάδων στους βοσκότοπους; Ποιος μπορεί να επιβεβαιώσει την πραγματική ηλικία ενός χοιριδίου πριν από τον ευνουχισμό; Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις!

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE), γραπτώς.(PT) Υπερψήφισα την τροπολογία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών για τη διαγραφή της λέξης «ταύρος» από την παράγραφο 71 της έκθεσης Jeggle.

Ψήφισα κατ’ αυτόν τον τρόπο επειδή ο ταύρος ταυρομαχίας δεν πρέπει να εκλείψει ως είδος, και η επιβίωσή του διασφαλίζεται από τον θεσμό των ταυρομαχιών.

Τούτου λεχθέντος, με απωθεί το θέαμα των ταυρομαχιών στη σημερινή τους μορφή στην Πορτογαλία και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Υπό το πρόσχημα της «παράδοσης», αυτό το θέαμα παραβλέπει τον πόνο των ζώων για τη διασκέδαση του κοινού.

Όπως και άλλες πτυχές της καθημερινής μας ζωής στις κοινωνίες μας, οι ταυρομαχίες πρέπει επίσης να εξελιχθούν και να απαλλαγούν από τη βαρβαρότητα που εξακολουθεί να τις χαρακτηρίζει. Καμία πτυχή του δημοσίου βίου δεν πρέπει να παραμένει ανέπαφη από την πρόοδο και την εξέλιξη της ανθρώπινης ευαισθησίας.

Αυτό το ψήφισμα πρέπει, συνεπώς, να αποτελέσει προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους απορρίπτουν κάθε αλλαγή στις ταυρομαχίες. Η δραστηριότητα αυτή επιβάλλεται να αλλάξει το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να πάψει να εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόκληση πόνου σε ζώα. Διαφορετικά, η χώρα μου, η Πορτογαλία, σε συνεργασία με την ΕΕ, οφείλει να λάβει δραστικά μέτρα.

Ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται μια κοινωνία τα ζώα δεν αποκαλύπτει μόνον τη στάση της έναντι των ίδιων των ζώων· αποκαλύπτει επίσης το επίπεδο πολιτισμού, ανθρωπισμού και προόδου αυτής της κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς.(SV) Θεωρούμε ότι η εφαρμογή μιας πολιτικής στους κόλπους της ΕΕ η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας και της καλής διαβίωσης των ζώων είναι σαφώς μία από τις ευθύνες μιας ένωσης θεμελιωδών αξιών.

Συνεπώς, συμφωνώ σε γενικές γραμμές με την έκθεση και την υπερψηφίζω στο σύνολό της. Δεν υποστηρίζω, όμως, την ιδέα που προτείνεται στην αιτιολογική έκθεση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου ή εργαστηρίου για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να διασφαλίσουν την εφαρμογή μιας πολιτικής προστασίας των ζώων η οποία θα είναι σύμφωνη με τη γενική στρατηγική για την προστασία των ζώων που έχει συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς.(SV) Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2006-2010. Επιβάλλεται η βελτίωση στην πράξη των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, και η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πολλές σημαντικές επιμέρους προτάσεις. Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε ότι η έκθεση της κ. Jeggle δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες μας προσδοκίες, λόγω, μεταξύ άλλων, του τρόπου με τον οποίο υπογραμμίζει ότι τα υψηλά πρότυπα προστασίας των ζώων οδηγούν σε μείωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι σχεδόν αδύνατο, στην πράξη, να επιτύχουμε την εφαρμογή προοδευτικής πολιτικής σε αυτόν τον τομέα. Επιλέξαμε, συνεπώς, να απόσχουμε σήμερα από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς.(SV) Θεωρούμε ότι η εφαρμογή μιας πολιτικής στους κόλπους της ΕΕ η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας και της καλής διαβίωσης των ζώων είναι σαφώς μία από τις ευθύνες μιας ένωσης θεμελιωδών αξιών.

Συνεπώς, συμφωνώ σε γενικές γραμμές με την έκθεση και την υπερψηφίζω στο σύνολό της. Δεν υποστηρίζω, όμως, την ιδέα που προτείνεται στην αιτιολογική έκθεση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου ή εργαστηρίου για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να διασφαλίσουν την εφαρμογή μιας πολιτικής προστασίας των ζώων η οποία θα είναι σύμφωνη με τη γενική στρατηγική για την προστασία των ζώων που έχει συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν συμφωνώ με τμήμα της έκκλησης που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 71 του σχεδίου έκθεσης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τερματιστούν οι κυνομαχίες, οι ταυρομαχίες και οι κοκορομαχίες μέσω της θέσπισης κοινοτικής νομοθεσίας. Κατά τη γνώμη μας, οι πολίτες κάθε κράτους μέλους πρέπει να αποφασίζουν και να έχουν την τελευταία λέξη, μέσω εθνικών εκλογών ή δημοψηφισμάτων, σχετικά με την απαγόρευση ή όχι των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων στην επικράτεια των χωρών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς.(EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πολλές εύλογες συστάσεις για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων. Ωστόσο, δεν πρέπει απλώς να θεσπίζουμε υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης· πρέπει επίσης να τα εφαρμόζουμε. Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας μας για την καλή μεταχείριση των ζώων είναι υπερβολικά αποσπασματική. Η Επιτροπή πρέπει να προκαλέσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σωστά τη νομοθεσία με βελτιωμένες επιθεωρήσεις και με την επιβολή κυρώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας είναι αποτυχημένη για δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά την καταδίκη –η οποία, ευτυχώς, δεν υπερψηφίστηκε– των ταυρομαχιών, καθόσον αυτό το θέμα δεν μπορεί να απασχολεί την ΕΕ. Δεδομένου ότι δεν τίθεται θέμα συμμόρφωσης με τα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ, δεν θεωρώ ότι τα κοινοτικά όργανα πρέπει να γνωμοδοτούν επί του θέματος.

Επιπλέον, η απόπειρα επιβολής, μέσω της κοινοτικής «νομοθεσίας», σε ένα κράτος μέλος είτε των παραδόσεων και των πολιτισμικών αξιών ενός άλλου κράτους μέλους είτε της ιδιαίτερης οπτικής ενός κράτους μέλους σε θέματα παραδόσεων ή πολιτισμικών αξιών η οποία είναι ξένη στο ίδιο αποτελεί, αν μη τι άλλο, αλαζονική και απολύτως απαράδεκτη στάση, την οποία δεν θεωρούμε καθόλου επιθυμητή. Αυτό πάντως δεν σχετίζεται με τη γνώμη που ενδέχεται να έχουμε σχετικά με τις εν λόγω παραδόσεις.

Η ΕΕ πρέπει να ασχολείται με θέματα που αφορούν την Κοινότητα και τα κράτη μέλη με τα θέματα που υπάγονται στο πεδίο των δικών τους αρμοδιοτήτων.

 
  
  

- Έκθεση Ehler (A6-0272/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την έκθεση του εξαίρετου συναδέλφου μου Jan Christian Ehler σχετικά με τη συνέχεια της έκθεσης για τον ανταγωνισμό στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Ωστόσο, απείχα από την ψηφοφορία επί ορισμένων διατάξεων σχετικά με τη διαφήμιση, λόγω έλλειψης συγκεκριμένης ενημέρωσης ως προς τις επιπτώσεις της ανακοίνωσης για τις επαγγελματικές υπηρεσίες και την ηθική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την τιμή τους.

Συμφωνώ με την άποψη ότι επιβάλλεται να ενταχθούν οι φορείς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή εσωτερική μας αγορά· πρέπει, όμως, να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των επαγγελμάτων όσον αφορά την απαραίτητη απαίτηση να παρασχεθεί ειδική προστασία στους ευρωπαίους καταναλωτές, σε μια αγορά η οποία διεθνοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς. Πέρα από αυτές τις εκτιμήσεις, είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι φορείς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών χαίρουν μεγαλύτερης αναγνώρισης από τα ευρωπαϊκά πολιτικά θεσμικά όργανα και ότι έχουν τη θέση που τους αρμόζει στη λογική της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Αποκλειστικός στόχος αυτής της έκθεσης είναι η αξιολόγηση και η προαγωγή μεταρρυθμίσεων στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω της απορρύθμισης και της άρσης όλων των φραγμών στον ανταγωνισμό. Με άλλα λόγια, επιτυγχάνονται οι στόχοι της πλήρους απορρύθμισης και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού οι οποίοι περιλαμβάνονται στην έκθεση Kok του Νοεμβρίου του 2004, καθώς και στην προσπάθεια αναζωογόνησης της στρατηγικής της Λισαβόνας το 2005.

Εντάσσεται επίσης στη διαδικασία ελευθέρωσης του τομέα των υπηρεσιών και δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, όπως προτείνεται στη λεγόμενη οδηγία Bolkestein. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυρίαρχη άποψη είναι ότι τα επαγγελματικά όργανα αυτορρύθμισης παρεμποδίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Συμφωνούμε ότι ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι κοινωφελείς και πρέπει να θεωρούνται δημόσια «αγαθά», οπότε πρέπει να ισχύουν κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και την προστασία των τελικών χρηστών και των καταναλωτών.

Για τον λόγο αυτό, το δικαίωμα των κρατών μελών να ρυθμίζουν αυτές τις δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο ή να εγκρίνουν την αυτορύθμιση από επαγγελματικές ενώσεις δεν πρέπει να υπονομευτεί. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν κανονισμούς βάσει παραδοσιακών, γεωγραφικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, ή άλλους ειδικούς κανονισμούς, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαφήμιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς.(NL) Τα ελευθέρια επαγγέλματα έχουν αυτήν την ονομασία επειδή απλούστατα διαφέρουν για πολλούς λόγους από τους υπόλοιπους παρόχους υπηρεσιών. Αν και οφείλουμε να τους παράσχουμε καθοδήγηση, να τα βοηθήσουμε να συμβάλουν όσο μπορούν στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και να σεβαστούμε τις θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης, δεν πρέπει να λησμονούμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

Στην έκθεση Ehler αναγνωρίζονται σε μεγάλο βαθμό αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα την στηρίξω. Κατά την εκπόνηση της έκθεσής του, ο κ. Ehler ακολούθησε την ενδεδειγμένη μέθοδο: απαίτησε τη βελτίωση της διάρθρωσης της συζήτησης, ώστε να μπορούν να δίνονται σαφείς απαντήσεις σε σαφείς ερωτήσεις, με ασφάλεια δικαίου. Αυτό ωφελεί τους πελάτες (επιχειρηματίες και καταναλωτές/τελικούς χρήστες), τον ανταγωνισμό και τις συναδελφικές σχέσεις εντός των επαγγελματικών ομάδων, ενώ επιπλέον εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον.

 
  
  

- Έκθεση Varela Suanzes-Carpegna (A6-0302/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την εξαιρετική έκθεση του αξιότιμου συναδέλφου και φίλου μου, κ. Varela Suanzes-Carpegna, για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur. Του είμαι ευγνώμων, κυρίως επειδή αποδέχτηκε τις τροπολογίες που σχετίζονται με τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κεφάλαιο συνεργασίας της προτεινόμενης συμφωνίας σύνδεσης με τη Mercosur, με τις συναφείς χρηματοδοτήσεις, καθώς και με τον ρόλο των αντιπροσωπευτικών οργάνων των ΜΜΕ.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου βρίσκονται σε αδιέξοδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να διαπραγματευτεί διμερείς συμφωνίες, αυτή η έκθεση χαράσσει την πορεία μιας εμπορικής συνεργασίας με αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα της αμερικανικής ηπείρου. Αν η συμφωνία σύνδεσης μπορέσει να ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη παγκόσμια διαπεριφερειακή ζώνη ελευθέρου εμπορίου και θα προσφέρει και στις δύο πλευρές χρυσές ευκαιρίες εμπορικών συναλλαγών και, συνεπώς, οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας συγχρόνως τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των δύο αγορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Αν και δεν το παραδέχεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδίδεται σε ολοένα και περισσότερες διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις για να αποφευχθεί η προβλεπόμενη αποτυχία του κύκλου διαπραγματεύσεων της Ντόχα. Ωστόσο, αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν τα ίδια ελαττώματα με τις συνομιλίες του ΠΟΕ: οι παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους εταίρους της είναι πολύ μεγαλύτερες από τις παραχωρήσεις των εταίρων στην ΕΕ και η ευρωπαϊκή γεωργία θυσιάζεται χωρίς καμία διασφάλιση για το πραγματικό άνοιγμα των ξένων αγορών στα βιομηχανικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Ευρώπης. Ορισμένες από τις χώρες της Mercosur, στην πραγματικότητα, επωφελούνται ήδη από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τους προσφέρει ελεύθερη από δασμούς και ποσοστώσεις πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Είναι να αναρωτιέται εξάλλου κανείς τι συμφέρον μπορεί να έχουν αυτοί οι μελλοντικοί εμπορικοί εταίροι από παρόμοιες συμφωνίες, εφόσον το κόστος της αδυναμίας σύναψης μιας συμφωνίας θα ήταν ελάχιστο σε σχέση με τον σημερινό όγκο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών.

Το πραγματικό κίνητρο αυτής της συμφωνίας φαίνεται πως είναι απλώς η καθαρή ματαιοδοξία, η επιθυμία κατάκτησης της διάκρισης για την πρώτη παγκόσμια διαπεριφερειακή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, που σύντομα θα επεκταθεί σε όλη την αμερικανική ήπειρο. Πρόκειται για ένα ακόμα παράδειγμα της προδιάθεσης των Βρυξελλών να υπερισχύουν οι ιδεολογικοί στόχοι όλων των άλλων πτυχών, κυρίως των οικονομικών και κοινωνικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς.(SV) Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι, όσο πιο ελεύθερο είναι το εμπόριο, τόσο περισσότερο ενισχύεται η παγκόσμια ευημερία. Η ίδια η έννοια του ελεύθερου εμπορίου στηρίζεται στην ιδέα ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα.

Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας περιλαμβάνει πολλά αξιόλογα στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη ευημερία. Δυστυχώς, όμως, όπως τόσο συχνά συμβαίνει σε αυτό το Κοινοβούλιο, περιλαμβάνει επίσης ορισμένες περιττές και άστοχες διατυπώσεις.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά, για παράδειγμα, σε στρατηγικά στοιχεία εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας, σε ενισχύσεις και στην παροχή στο Κοινοβούλιο περισσότερων εξουσιών στους τομείς της εμπορικής και της εξωτερικής πολιτικής.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά επισκιάζουν τις θετικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Συνεπώς, καταψήφισα το κείμενο στη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η πρόταση σύναψης συμφωνίας σύνδεσης και δημιουργίας μιας ζώνης ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur εντάσσεται στην τρέχουσα σταυροφορία για το άνοιγμα των αγορών στον διεθνή ανταγωνισμό ενόψει του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ.

Στην έκθεση εκφράζεται με σαφήνεια η φιλοδοξία της ΕΕ να κυριαρχήσει στη Λατινική Αμερική, ιδίως στις χώρες της Mercosur, παρά την ύπαρξη της Παναμερικανικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΠΖΕΣ), και χωρίς μάλιστα να υπονομεύεται η ΠΖΕΣ. Αντιφάσεις; Μάλλον όχι!

Η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο επιδιώκει την ένταξη όλων των τομέων σε αυτήν τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, περιλαμβανομένων των λεγομένων «θεμάτων της Σιγκαπούρης», όπως οι επενδύσεις, ο ανταγωνισμός, οι δημόσιες συμβάσεις και οι εμπορικές διευκολύνσεις. Επιπλέον, η ίδια πλειοψηφία ισχυρίζεται ότι η ΕΕ αποτελεί πρότυπο ολοκλήρωσης για τη Λατινική Αμερική.

Θεωρούμε ότι η ελευθέρωση των αγορών υπονομεύει τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική κυριαρχία (ορισμένων) κρατών όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών τους πόρων και την επιλογή του δικού τους δρόμου προς την ανάπτυξη. Με την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων υφίστανται πιέσεις, ενώ οι περισσότερες μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους, καθώς προωθούνται πρωτίστως τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών και της συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Συνεπώς, καταψηφίσαμε το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς.(SV) Το ελεύθερο εμπόριο είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ευημερίας στον κόσμο, ενώ όσο περισσότερες χώρες μετέχουν σε αυτό, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ευημερία τους. Η ένταξη μεγάλου μέρους της Νοτίου Αμερικής σε μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου με την ΕΕ αντιπροσωπεύει, ως εκ τούτου, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ευημερίας και της εξάλειψης της φτώχειας.

Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας περιλαμβάνει, συνεπώς, πολλές αξιόλογες επιμέρους προτάσεις οι οποίες, εφόσον εφαρμοστούν, μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη ευημερία. Όπως, όμως, τόσο συχνά συμβαίνει σε αυτό το Κοινοβούλιο, η έκθεση περιλαμβάνει, δυστυχώς, επίσης ορισμένα σημεία στα οποία επιδιώκεται η μετεξέλιξη της ΕΕ σε μια ομοσπονδιακή υπερδύναμη και η ενίσχυση των εξουσιών του Κοινοβουλίου εις βάρος των κρατών μελών. Στην έκθεση γίνεται αναφορά, για παράδειγμα, σε στρατηγικά στοιχεία εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας, σε ενισχύσεις και στην παροχή στο Κοινοβούλιο περισσότερων εξουσιών στους τομείς της εμπορικής και της εξωτερικής πολιτικής.

Παρά τις έντονες αντιρρήσεις που εξέφρασα, φρονώ ότι είναι προτιμότερο να συναφθεί παρά να εμποδιστεί αυτή η διαπεριφερειακή συμφωνία σύνδεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς.(EN) Σε γενικές γραμμές, χαιρετίζω αυτήν την έκθεση, η οποία προωθεί την επανέναρξη και την ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής στρατηγικής συνεργασίας με τη Mercosur. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης ως κατά προτεραιότητα άξονα στήριξης της ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική, αναγνωρίζοντας τις αρχές της «μη πλήρους αμοιβαιότητας» και της «ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης», αναλόγως των επιπέδων ανάπτυξης και της τομεακής ανταγωνιστικότητας των δύο περιοχών. Συνιστά επίσης την προοδευτική και αμοιβαία ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Αισθάνομαι, όμως, ότι απαιτείται κάποιος βαθμός επιφυλακτικότητας σχετικά με την ελευθέρωση των υπηρεσιών (κυρίως των δημοσίων υπηρεσιών). Πρέπει πάντα να αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Αν εφαρμοστεί έγκαιρα και σταδιακά, η ελευθέρωση μπορεί να αξιοποιήσει το εμπορικό δυναμικό και να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη για την ικανοποίηση και των δύο μερών. Δεν είναι όμως αυτοσκοπός και δεν πρέπει να θεωρείται πανάκεια για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταίροι μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. – (DE) Η έκθεση Varela Suanzes-Carpegna δίνει την εντύπωση ενός καταλόγου επιθυμιών των ευρωπαϊκών μεγαλοεπιχειρήσεων και των γεωργικών επιχειρήσεων της Mercosur που έχει ως στόχο να καθιερώσει το συντομότερο δυνατόν μία ζώνη ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-Mercosur. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι συνέπειες για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αντιμετωπίζονται εδώ σαν να μην έχουν απολύτως καμία σημασία.

Η έκθεση υπογραμμίζει βέβαια το κόστος εξαιτίας της αποτυχίας σύναψης της συμφωνίας, αλλά δεν λέει λέξη για το κοινωνικό κόστος που θα είχε μία ζώνη ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-Mercosur. Και όμως, οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου των περασμένων δεκαετιών δείχνουν με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι η ελευθέρωση των εμπορικών σχέσεων που θεσπίστηκε εκεί δεν συμβάλλει στην αύξηση της ευημερίας. Οι μικροί παραγωγοί είναι από τους πρώτους χαμένους εξαιτίας των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, που διευκολύνουν την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο για λίγα προϊόντα της γεωργικής βιομηχανίας.

Στους τομείς των κρατικών προμηθειών, των υπηρεσιών και των επενδυτικών κανόνων, η ΕΕ συμπεριφέρεται επιθετικά και απαιτεί πράγματα όπως την ίση πρόσβαση στους διαγωνισμούς των κυβερνήσεων Mercosur στους τομείς των υδάτων, των μεταφορών και της ενέργειας.

Είναι σαφές ότι η ΕΕ δεν επιθυμεί να φέρει θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των εμπορικών συμφωνιών με τη Λατινική Αμερική, αλλά αντίθετα δίνει προτεραιότητα στο ελεύθερο εμπόριο για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να χάσουν ακόμα περισσότερα τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού.

Αντί να αρχίσει έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, η ΕΕ θα έπρεπε να δρομολογήσει έρευνα για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων ελευθέρωσης στη Λατινική Αμερική.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι το εμπόριο είναι αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης θετικών σχέσεων μεταξύ εθνών και προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να μας αρκεί ως λόγος, προκειμένου να επιδιώξουμε τη σύναψη συμφωνίας με τη Mercosur, όπως έχω υποστηρίξει τόσο σε δημόσιες ομιλίες μου όσο και σε πολιτικές πρωτοβουλίες με την Επιτροπή. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί, οι οποίοι δικαιολογούν ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή μας σε αυτόν τον τομέα. Αναφερόμαστε ειδικότερα στη Βραζιλία και στην ακμάζουσα πορτογαλική κοινότητα της Βενεζουέλας.

Η πρόσφατη ένταξη της Βενεζουέλας προσφέρει στη συμφωνία μια ακόμη πτυχή στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, καθόσον δεν πρόκειται απλώς για μια πετρελαιοπαραγωγό χώρα αλλά και μια χώρα την οποία η ΕΕ οφείλει να προσέξει ιδιαίτερα.

Αυτή η συμφωνία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την επίτευξη προόδου και οικονομικής ανάπτυξης, και για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζοντας ένα θέμα το οποίο παρακολουθώ στενά, συμμερίζομαι την έκκληση του εισηγητή προς την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες υπέρ της βιωσιμότητας αυτής της τεράστιας οικονομικής ζώνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς.(EN) Υποστηρίζεται ότι η Επιτροπή επιδιώκει μια ισορροπημένη προσέγγιση στις σχέσεις με τις χώρες παραγωγής αιθανόλης. Στις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που γνωρίζω, τα εργοστάσια ζάχαρης Mallow και Carlow στην Ιρλανδία, αυτή η ισορροπία δεν είναι εμφανής.

Δεδομένου ότι η ιρλανδική κυβέρνηση δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια στις διαπραγματεύσεις της με την Επιτροπή για τη δέσμη αντισταθμιστικών μέτρων ενόψει του κλεισίματος των Mallow και Carlow βάσει των κανόνων αναδιάρθρωσης του τομέα της ζάχαρης, διαπιστώνουμε τώρα ότι η Επιτροπή είναι αδιάλλακτη όσον αφορά τη μετατροπή των εν λόγω εργοστασίων σε εργοστάσια παραγωγής αιθανόλης. Στην πραγματικότητα, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Επίτροπο Fischer Boel να επιτρέψει την επανεξέταση της απόφασης και την παραγωγή αιθανόλης σε αυτά τα εργοστάσια χρησιμοποιώντας άμεσα διαθέσιμα ζαχαρότευτλα, με έχουν διαβεβαιώσει ότι τα εργοστάσια θα κλείσουν οριστικά.

 
  
  

- Κατάσταση στον τομέα των μαλακών απύρηνων καρπών και των κερασιών που προορίζονται για μεταποίηση (B6-0525/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς.(SV) Καταψηφίσαμε το κείμενο αυτού του ψηφίσματος, καθότι αποσκοπεί στον περιορισμό της πρόσβασης τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά και στην παρεμπόδιση της πρόσβασής τους με διάφορους τρόπους, ενώ θεσπίζει επίσης νέες μορφές ενισχύσεων των γεωργών της ΕΕ στον υπό εξέταση τομέα.

Θεωρούμε ότι η αγορά εν γένει πρέπει να είναι ανοικτή για τα γεωργικά προϊόντα, περιλαμβανομένων των φρούτων με σαρκώδεις καρπούς και των κερασιών που προορίζονται για μεταποίηση.

Είναι μάλιστα σκανδαλώδες το γεγονός ότι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καταθέτει, εντελώς ξαφνικά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τέτοια πρόταση ψηφίσματος, στην οποία γίνεται αναφορά σε υπερβολικές εισαγωγές φρούτων με σαρκώδεις καρπούς από τρίτες χώρες και επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να θεσπιστούν τα εξής:

– υπό όρους πρόσβαση στην αγορά,

– μηχανισμοί στήριξης για ομάδες παραγωγών,

– ειδικές ρήτρες διασφάλισης για τις τιμές εισόδου, και

– χρηματοδοτική στήριξη για την παύση παλαιών καλλιεργειών φρούτων με σαρκώδεις καρπούς και κερασιών σε περίπτωση παρατεταμένης πλεονασματικής προσφοράς.

Διαφωνούμε κατηγορηματικά με τη διατύπωση τέτοιου είδους προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
  

- Εκθέσεις Gál (A6-0306/2006) και Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς.(SV) Καταψηφίζω και τις δύο αυτές εκθέσεις, διότι η έκθεση της κ. Kósáne Kovács πιθανότατα θα υπογραμμίσει ότι είναι αρμοδιότητα της ΕΕ να λαμβάνει αποφάσεις και να εφαρμόζει μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Φρονώ ότι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να δαπανώνται σε υφιστάμενα όργανα όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και όχι για τη δημιουργία ανταγωνιστικών οργάνων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου