Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ίδρυση Οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 4.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Συμφωνία ΕΚ-Βουλγαρίας: συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ψηφοφορία)
  7.2.Συμφωνία ΕΚ-Ρουμανίας: συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ψηφοφορία)
  7.3.Συμφωνία ΕΚ-Τουρκίας: συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία ΕΚ-Σιγκαπούρης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.5.Συμφωνία ΕΚ-Αυστραλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.6.Συμφωνία ΕΚ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.7.Συμφωνία ΕΚ-Ουρουγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.8.Συμφωνία ΕΚ-Δημοκρατίας των Μαλδίβων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.9.Διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (ψηφοφορία)
  7.10.Απαιτούμενη ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  7.11.Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  7.12.Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  7.13.Δικαίωμα εκμίσθωσης, δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  7.14.Καταπολέμηση της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  7.15.Γλυκόζη και λακτόζη (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  7.16.Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  7.17.Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ (ψηφοφορία)
  7.18.Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ (ψηφοφορία)
  7.19.Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων (ψηφοφορία)
  7.20.Έκτακτη οικονομική συνδρομή της Κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)
  7.21.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)
  7.22.Ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  7.23.Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) (ψηφοφορία)
  7.24.Μελλοντική δράση στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)
  7.25.Η προστασία και η καλή μεταχείριση των ζώων (2006-2010) (ψηφοφορία)
  7.26.Συνέχεια της έκθεσης για τον ανταγωνισμό στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.27.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Mercosur ενόψει της σύναψης διαπεριφερειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψηφοφορία)
  7.28.Πρόταση ψηφίσματος (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (300 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (514 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου