Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 12. oktoober 2006 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine - Põhiõiguste Amet - Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus (arutelu)
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 7.Hääletused
  7.1.EÜ ja Bulgaaria vaheline leping: osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös (hääletus)
  7.2.EÜ ja Rumeenia vaheline leping: osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös (hääletus)
  7.3.EÜ ja Türgi vaheline leping: osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös (hääletus)
  7.4.EÜ ja Singapuri vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (hääletus)
  7.5.EÜ ja Austraalia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (hääletus)
  7.6.EÜ ja Uus-Meremaa vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (hääletus)
  7.7.EÜ ja Uruguay vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (hääletus)
  7.8.EÜ ja Maldiivide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (hääletus)
  7.9.Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimine (hääletus)
  7.10.Karpide elukeskkonna vee nõutav kvaliteet (kodifitseeritud versioon) (hääletus)
  7.11.Eksitav ja võrdlev reklaam (kodifitseeritud versioon) (hääletus)
  7.12.Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg (kodifitseeritud versioon) (hääletus)
  7.13.Rentimis- ja laenutamisõigus ja teatavad autoriõigusega kaasnevad õigused intellektuaalomandi vallas (kodifitseeritud versioon) (hääletus)
  7.14.San José kilptäi tõrje (kodifitseeritud versioon) (hääletus)
  7.15.Glükoos ja laktoos (kodifitseeritud versioon) (hääletus)
  7.16.Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 3 ja 4 muutmine (hääletus)
  7.17.Europoli töötajate põhipalgad ja toetused (hääletus)
  7.18.Europoli personalieeskirjad (hääletus)
  7.19.Majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator - NACE Revision 2 (hääletus)
  7.20.Ühenduse erakorraline finantsabi Kosovole (hääletus)
  7.21.Euroopa Ülesehitusamet (hääletus)
  7.22.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine (hääletus)
  7.23.Põhiõiguste Amet - Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus (hääletus)
  7.24.Tulevased meetmed patentide valdkonnas (hääletus)
  7.25.Loomade kaitse ja heaolu (2006–2010) (hääletus)
  7.26.Kutseteenuste konkurentsi käsitleva aruande järelmeetmed (hääletus)
  7.27.ELi ja Mercosuri vaheline assotsiatsioonileping (hääletus)
  7.28.Marja- ja töötlemiseks mõeldud kirsside sektori olukord (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 10.Parlamendi koosseis (vaata protokolli)
 11.Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)
 12.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)
 13.Järgmiste istungite ajakava (vaata protokolli)
 14.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (252 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika