Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 12. lokakuuta 2006 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Euroopan unionin perusoikeusviraston perustaminen – Perusoikeusvirasto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa koskeva toiminta) (keskustelu)
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Puhemiehen tiedonanto
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.EY:n ja Bulgarian sopimus Bulgarian osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan (äänestys)
  7.2.EY:n ja Romanian sopimus Romanian osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan (äänestys)
  7.3.EY:n ja Turkin sopimus Turkin osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan (äänestys)
  7.4.EY:n ja Singaporen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (äänestys)
  7.5.EY:n ja Australian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (äänestys)
  7.6.EY:n ja Uuden-Seelannin välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (äänestys)
  7.7.EY:n ja Uruguayn välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (äänestys)
  7.8.EY:n ja Malediivien tasavallan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (äänestys)
  7.9.Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteet (äänestys)
  7.10.Simpukkavesiltä vaadittava laatu (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  7.11.Harhaanjohtava ja vertaileva mainonta (äänestys)
  7.12.Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  7.13.Henkinen omaisuus: vuokraus- ja lainaoikeudet ja lähioikeudet (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  7.14.Hirmukilpikirvan torjunta (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  7.15.Glukoosi ja laktoosi (kodifioitu toisinto) (äänestys)
  7.16.Työjärjestyksen 3 ja 4 artiklan muuttaminen (äänestys)
  7.17.Europolin henkilöstöön sovellettavat peruspalkat ja lisät (äänestys)
  7.18.Europolin työntekijöihin sovellettavat henkilöstösäännöt (äänestys)
  7.19.Tilastollisen toimialaluokituksen vahvistaminen (äänestys)
  7.20.Poikkeuksellinen rahoitusapu Kosovolle (äänestys)
  7.21.Euroopan jälleenrakennusvirasto (äänestys)
  7.22.Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)
  7.23.Perusoikeusvirasto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa koskeva toiminta (äänestys)
  7.24.Tulevat toimet patenttialalla (äänestys)
  7.25.Eläinten suojelu ja hyvinvointi 2006—2010 (äänestys)
  7.26.Kilpailusta ammatillisissa palveluissa annetun kertomuksen seuranta (äänestys)
  7.27.EU:n ja Mercosurin assosiaatiosopimus (äänestys)
  7.28.Tilanne jalostettaviksi tarkoitettujen marjojen ja kirsikoiden alalla (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (174 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (374 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö