Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 12 października 2006 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Utworzenie Agencji Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych - Agencja ds. Praw Podstawowych (działalność związana z tytułem VI Traktatu UE (debata)
 4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Głosowanie
  7.1.Umowa WE-Bułgaria: uczestnictwo Bułgarii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)
  7.2.Umowa WE-Rumunia: uczestnictwo Rumunii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)
  7.3.Umowa WE-Turcja: uczestnictwo Turcji w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)
  7.4.Umowa WE - Singapur dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  7.5.Umowa WE - Australia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  7.6.Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  7.7.Umowa WE - Urugwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  7.8.Umowa WE - Republika Malediwów dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  7.9.Zarządzanie europejskimi programami radionawigacyjnymi (głosowanie)
  7.10.Wymagana jakość wód, w których żyją skorupiaki (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  7.11.Reklama wprowadzająca w błąd i reklama porównawcza (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  7.12.Okres ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (głosowanie)
  7.13.Prawo najmu i użyczenia oraz niektóre prawa pokrewne prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  7.14.Zwalczanie tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  7.15.Glukoza i laktoza (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  7.16.Modyfikacja art. 3 i 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  7.17.Wynagrodzenia podstawowe oraz dodatki pracowników Europolu (głosowanie)
  7.18.Regulamin pracowniczy Europolu (głosowanie)
  7.19.Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i inne dziedziny statystyczne (głosowanie)
  7.20.Nadzwyczajna pomoc finansowa Wspólnoty na rzecz Kosowa (głosowanie)
  7.21.Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)
  7.22.Utworzenie Agencji Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych (głosowanie)
  7.23.Agencja ds. Praw Podstawowych (działania odnoszące się do tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej) (głosowanie)
  7.24.Przyszłe działania w dziedzinie patentów (głosowanie)
  7.25.Ochrona i dobrostan zwierząt (2006-2010) (głosowanie)
  7.26.Działania następcze w związku ze sprawozdaniem w sprawie konkurencji w sektorze wolnych zawodów (głosowanie)
  7.27.Stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy UE i Mercosur w perspektywie zawarcia międzyregionalnego układu o stowarzyszeniu (głosowanie)
  7.28.Sektor owoców jagodowych, wiśni i czereśni przeznaczonych do przetworzenia (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Skład Parlamentu: patrz protokół
 11.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 12.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 13.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 14.Odroczenie sesji
Debaty
Wersja poprawiona (252 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności