Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 12. októbra 2006 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Zriadenie Agentúry Európskej únie pre základné práva - Agentúra pre základné práva (činnosti v oblastiach uvedených v hlave VI Zmluvy o Európskej únii) (rozprava)
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Dohoda ES/Bulharsko: účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (hlasovanie)
  7.2.Dohoda ES/Rumunsko: účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (hlasovanie)
  7.3.Dohoda ES/Turecko: účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (hlasovanie)
  7.4.Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Singapurom o určitých aspektoch leteckých služieb (hlasovanie)
  7.5.Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou o určitých aspektoch leteckých služieb (hlasovanie)
  7.6.Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o určitých aspektoch leteckých služieb (hlasovanie)
  7.7.Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajom o určitých aspektoch leteckých služieb (hlasovanie)
  7.8.Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maldivami o určitých aspektoch leteckých služieb (hlasovanie)
  7.9.Riadenie európskych programov satelitnej rádiovej navigácie (hlasovanie)
  7.10.Kvalita vôd mäkkýšov (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  7.11.Klamlivá a porovnávacia reklama (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  7.12.Lehota ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  7.13.Nájomné právo a výpožičné právo a určité práva súvisiace s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  7.14.Kontrola štítničky nebezpečnej (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  7.15.Glukóza a laktóza (kodifikované znenie) (hlasovanie)
  7.16.Zmeny a doplnenia článkov 3 a 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  7.17.Základné platy a príspevky pre zamestnancov Europolu (hlasovanie)
  7.18.Služobný poriadok Europolu (hlasovanie)
  7.19.Štatistická klasifikácia ekonomických činností (hlasovanie)
  7.20.Mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu (hlasovanie)
  7.21.Európska agentúra pre obnovu (hlasovanie)
  7.22.Agentúra Európskej únie pre základné práva (hlasovanie)
  7.23.Agentúra Európskej únie pre základné práva - činnosti podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii (hlasovanie)
  7.24.Budúce akcie v oblasti patentov (hlasovanie)
  7.25.Ochrana a dobré životné podmienky zvierat (2006 - 2010) (hlasovanie)
  7.26.Nadviazanie na správu o hospodárskej súťaži v oblasti slobodných povolaní (hlasovanie)
  7.27.Hospodárske a obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a združením Mercosur u s ohľadom na uzavretie medziregionálnej dohody o pridružení (hlasovanie)
  7.28.Odvetvie bobuľového ovocia a čerešní určených na spracovanie (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13.Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 14.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (252 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia