Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 12. oktober 2006 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Ustanovitev Agencije Evropske unije za temeljne pravice - Agencija za temeljne pravice, dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji (razprava)
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 5.Sporočila predsedstva
 6.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 7.Čas glasovanja
  7.1.Sporazum ES-Bolgarija o sodelovanju Bolgarije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenost z drogami (glasovanje)
  7.2.Sporazum ES-Romunija o sodelovanju Romunije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (glasovanje)
  7.3.Sporazum ES-Turčija o sodelovanju Turčije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (glasovanje)
  7.4.Sporazum ES-Singapur o nekaterih vidikih zračnega prevoza (glasovanje)
  7.5.Sporazum ES-Avstralija o nekaterih vidikih zračnega prevoza (glasovanje)
  7.6.Sporazum ES-Nova Zelandija o nekaterih vidikih zračnega prevoza (glasovanje)
  7.7.Sporazum ES-Urugvaj o nekaterih vidikih zračnega prevoza (glasovanje)
  7.8.Sporazum ES-Maldivi o nekaterih vidikih zračnega prevoza (glasovanje)
  7.9.Upravljanje evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (glasovanje)
  7.10.Kakovost voda, primernih za lupinarje (kodificirana različica) (glasovanje)
  7.11.Zavajajoče in primerjalno oglaševanje (kodificirana različica) (glasovanje)
  7.12.Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (kodificirana različica) (glasovanje)
  7.13.Pravica dajanja v najem in pravica posojanja ter pravice, sorodne avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (kodificirana različica) (glasovanje)
  7.14.Obvladovanje ameriškega kaparja (kodificirana različica) (glasovanje)
  7.15.Glukoza in laktoza (kodificirana različica) (glasovanje)
  7.16.Sprememba členov 3 in 4 Poslovnika Evropskega parlamenta (glasovanje)
  7.17.Osnovne plače, dodatki in odpravnine osebja Europola (glasovanje)
  7.18.Kadrovski predpisi Europola (glasovanje)
  7.19.Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in druga posebna statistična področja (glasovanje)
  7.20.Izredna finančna pomoč Skupnosti Kosovu (glasovanje)
  7.21.Evropska agencija za obnovo (glasovanje)
  7.22.Ustanovitev Agencije Evropske unije za temeljne pravice (glasovanje)
  7.23.Agencija za temeljne pravice, dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji (glasovanje)
  7.24.Prihodnji ukrepi na področju patentov (glasovanje)
  7.25.Zaščita in dobro počutje živali (2006-2010) (glasovanje)
  7.26.Nadaljevalno poročilo o konkurenci v sektorju svobodnih poklicev (glasovanje)
  7.27.Gospodarski in trgovinski odnosi EU z Mercosurjem (glasovanje)
  7.28.Sektor jagodičevja in češenj, namenjenih za predelavo (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 11.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 13.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 14.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (252 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov