Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 12 oktober 2006 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter - Byrån för grundläggande rättigheter (verksamheter under avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen) (debatt)
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Meddelande från ordförandeskapet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Avtal EG-Bulgarien: Bulgariens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)
  7.2.Avtal EG-Rumänien: Rumäniens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)
  7.3.Avtal EG-Turkiet: Turkiets medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)
  7.4.Avtal EG/Singapore om vissa aspekter av lufttrafiktjänster (omröstning)
  7.5.Avtal mellan EG och Australien om vissa luftfartsaspekter (omröstning)
  7.6.Avtal mellan EG och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter (omröstning)
  7.7.Avtal mellan EG och Uruguay om vissa luftfartsaspekter (omröstning)
  7.8.Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter (omröstning)
  7.9.Förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (omröstning)
  7.10.Kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version) (omröstning)
  7.11.Vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) (omröstning)
  7.12.Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) (omröstning)
  7.13.Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) (omröstning)
  7.14.Bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version) (omröstning)
  7.15.Glukos och laktos (kodifierad version) (omröstning)
  7.16.Ändring av artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets arbetsordning (omröstning)
  7.17.Grundlöner och tillägg för Europols personal (omröstning)
  7.18.Europols tjänsteföreskrifter (omröstning)
  7.19.Den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 och andra särskilda statistikområden (omröstning)
  7.20.Exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo (omröstning)
  7.21.Europeiska byrån för återuppbyggnad (omröstning)
  7.22.Inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (omröstning)
  7.23.Byrån för grundläggande rättigheter - verksamheter under avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen (omröstning)
  7.24.Framtida åtgärder på patentområdet (omröstning)
  7.25.Djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010 (omröstning)
  7.26.Uppföljning av rapporten om konkurrens inom sektorn för professionella tjänster (omröstning)
  7.27.Associeringsavtal mellan EU och Mercosur (omröstning)
  7.28.Bär- och körsbärsförädlingssektorn (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 10.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 14.Avbrytande av sessionen
Debatter
EUT-utgåva (178 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (442 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy