Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 24 oktober 2006 - Straatsburg Uitgave PB

1. Opening van de vergadering
Notulen
  

(De vergadering wordt om 9.05 uur geopend)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – U vraagt het woord, mijnheer Carnero González. Ik neem aan dat u een motie van orde heeft. Op grond van welk artikel wilt u het woord voeren?

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González (PSE). (ES) Ja, mijnheer de Voorzitter, ik wilde alleen wijzen op het feit dat in de media gemeld wordt dat vanochtend in Gaza een Europese burger met de Spaanse nationaliteit, de heer Emilio Morenatti, door een groep gewapende mannen is ontvoerd. Ik zou u willen vragen of u zich tot het voorzitterschap van de Raad en de Commissie zou willen wenden met het verzoek om al het mogelijke te doen…

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Dat is geen motie van orde. Ik begrijp uw bezorgdheid, maar wij moeten het Reglement eerbiedigen. Ik neem nota van wat u gezegd heeft, dank u.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid