Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 24 oktober 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

13. Välkomsthälsning
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. Man säger mig att vi har en framstående besökare på åhörarläktaren. Det är Akbar Ganji, känd författare och journalist, som släpptes i mars efter en sexårig fängelsedom för sina aktiviteter till stöd för demokrati och pressfrihet i Iran.

Herr Ganji! Vi välkomnar er varmt till Europaparlamentet.

(Applåder)

Europaparlamentet stödde aktivt Akbar Ganji under hans långa period i fängelset och under hans hungerstrejk och krävde vid flera tillfällen att han skulle släppas, särskilt i parlamentets resolution om Iran av den 13 oktober 2005 och även genom åtskilliga brev och ingripanden från parlamentets talman och från ordförandena för delegationen för förbindelserna med Iran och för underutskottet för mänskliga rättigheter.

Faktiskt har Akbar Ganji denna eftermiddag deltagit i ett gemensamt möte med dessa organ, och jag tvivlar inte på att de kommer att ha stor nytta av hans kunskaper och erfarenheter.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy