Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Απόφαση κατεπείγοντος
 4.Εορτασμός της επετείου της εξέγερσης στην Ουγγαρία το 1956
 5.Καρκίνος του μαστού (συζήτηση)
 6.Πρόγραμμα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007) (συζήτηση)
 7.Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ηνωμένα Έθνη: έγκριση οχημάτων της κατηγορίας Μ2 ή Μ3 σχετικά με τα γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους (ψηφοφορία)
  8.2.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας: πρόσληψη υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ψηφοφορία)
  8.3.Τροποποίηση του καταστατικού της κοινής επιχείρησης Galileo (ψηφοφορία)
  8.4.Χρηματοδοτική συνεισφορά της Νορβηγίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (ψηφοφορία)
  8.5.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Bogdan Golik (ψηφοφορία)
  8.6.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Mario Borghezio (ψηφοφορία)
  8.7.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3/2006 (ψηφοφορία)
  8.8.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 5/2006 (ψηφοφορία)
  8.9.Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Νότιας Αφρικής (ψηφοφορία)
  8.10.Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) (ψηφοφορία)
  8.11.Πρόγραμμα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007) (ψηφοφορία)
  8.12.Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) (ψηφοφορία)
  8.13.Δημιουργία κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (ψηφοφορία)
  8.14.Μέτρα εφαρμογής (επίπεδο 2) της οδηγίας "Διαφάνεια" (ψηφοφορία)
  8.15.Μέτρα εφαρμογής (επίπεδο 2) της οδηγίας "Προοπτικές" (ψηφοφορία)
  8.16.Η γυναικεία μετανάστευση, ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.17.Ανάκτηση των κοινοτικών πόρων (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Καλωσόρισμα
 14.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII)
 15.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17.Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (2007-2013) (συζήτηση)
 18.Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (συζήτηση)
 19.Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2007-2013) (συζήτηση)
 20.Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων (συζήτηση)
 21.Δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (ετήσια έκθεση της Επιτροπής - 2004) (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1129 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1464 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου