Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 24. lokakuuta 2006 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 4.Unkarin vuoden 1956 kansannousun muisto
 5.Rintasyöpä (keskustelu)
 6.Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelma (Media 2007) (keskustelu)
 7.Kulttuuri-ohjelma (2007–2013) (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.Yhdistyneet kansakunnat: M2- tai M3-luokan ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksyntä (äänestys)
  8.2.Bulgarian ja Romanian liittyminen: virkamiesten palvelukseen ottaminen Euroopan yhteisöihin (äänestys)
  8.3.Galileo-yhteisyrityksen yhtiöjärjestys (äänestys)
  8.4.Norjan osallistuminen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen rahoitukseen (äänestys)
  8.5.Bogdan Golikin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen (äänestys)
  8.6.Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustaminen (äänestys)
  8.7.Lisätalousarvio nro 3/2006 (äänestys)
  8.8.Lisätalousarvio nro 5/2006 (äänestys)
  8.9.Euroopan unionin strateginen kumppanuus Etelä-Afrikan kanssa (äänestys)
  8.10.Ympäristöalan rahoitusväline Life+ (äänestys)
  8.11.Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelma (Media 2007) (äänestys)
  8.12.Kulttuuri-ohjelma (2007–2013) (äänestys)
  8.13.Yhteisön pelastuspalvelumekanismi (äänestys)
  8.14.Avoimuusdirektiivin täytäntöönpanotoimet (taso 2) (äänestys)
  8.15.Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimet (taso 2) (äänestys)
  8.16.Naisten maahanmuutto: maahanmuuttajanaisten asema EU:ssa (äänestys)
  8.17.Yhteisön varojen perintä (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 13.Tervetulotoivotukset
 14.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2007 (Pääluokka III) – Esitys yleiseksi talousarvioksi 2007 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII ja VIII)
 15.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 17.Nuorisotoimintaohjelma (Youth in Action) 2007–2013 (keskustelu)
 18.Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma (keskustelu)
 19."Kansalaisten Eurooppa" -ohjelma (2007–2013) (keskustelu)
 20.Perfluoro-oktaanisulfonaattien markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset (keskustelu)
 21.Yhteisön ulkopuolisten maiden yhteisöä vastaan toteuttamat polkumyynnin ja tukien vastaiset toimenpiteet sekä suojatoimenpiteet (komission vuosikertomus – 2004) (keskustelu)
 22.Seuraavan istuntojakson esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (665 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1044 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö