Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2006. gada 24. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Lēmums par steidzamu procedūru
 4.1956. gada Ungārijas revolūcijas piemiņai
 5.Krūts vēzis (debates)
 6.Atbalsta programma audiovizuālajā nozarē (MEDIA 2007) (debates)
 7.Programma "Kultūra" (2007.-2013. g.) (debates)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.ANO: M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu vispārīgās konstrukcijas apstiprināšana (balsojums)
  8.2.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās: Eiropas Kopienu ierēdņu iecelšanai amatā (balsojums)
  8.3.Kopuzņēmuma „Galileo” statūtu grozījumi (balsojums)
  8.4.Norvēģijas finansiālā līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darbā (balsojums)
  8.5.Pieprasījums atcelt deputāta Bogdan Golik imunitāti (balsojums)
  8.6.Pieprasījums aizstāvēt deputāta Mario Borghezio imunitāti un privilēģijas (balsojums)
  8.7.Budžeta grozījuma Nr. 3/2006 projekts (balsojums)
  8.8.Budžeta grozījuma Nr. 5/2006 projekts (balsojums)
  8.9.Eiropas Savienības un Dienvidāfrikas stratēģiskā partnerība (balsojums)
  8.10.Finanšu instruments videi (LIFE +) (balsojums)
  8.11.Atbalsta programma audiovizuālajā nozarē (MEDIA 2007) (balsojums)
  8.12.Programma "Kultūra" (2007.-2013. g.) (balsojums)
  8.13.Kopienas civilās aizsardzības mehānisms (balsojums)
  8.14.Direktīvas "Pārredzamība" īstenošanas līdzekļi (2. līmenis) (balsojums)
  8.15.Direktīvas "Prospectus" īstenošanas līdzekļi (2. līmenis) (balsojums)
  8.16.Imigranšu loma un vieta Eiropas Savienībā (balsojums)
  8.17.Kopienas līdzekļu atgūšana (balsojums)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 13.Apsveikšana
 14.2007. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa) - 2007. gada vispārējā budžeta projekts (I, II, IV, V, VI, VII, VIII iedaļas)
 15.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 16.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 17.Programma "Jaunatne darbībā" (2007.-2013. g.) (debates)
 18.Rīcības programma mūžizglītības jomā (debates)
 19.Programma "Eiropa pilsoņiem" (2007.-2013. g.) (debates)
 20.Perfluoroktāna sulfonātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi (debates)
 21.Trešo valstu antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumi pret Kopienu (Komisijas gada zinojums - 2004. g.) (debates)
 22.Nākamās sesijas darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (716 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (1072 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika