Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 24 października 2006 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 3.Decyzja w trybie pilnym
 4.Upamiętnienie powstania na Węgrzech w 1956 r.
 5.Rak piersi (debata)
 6.Program wsparcia dla europejskiego sektora audiowizualnego (MEDIA 2007) (debata)
 7.Program Kultura (2007-2013) (debata)
 8.Głosowanie
  8.1.ONZ: homologacja pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych (głosowanie)
  8.2.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii: rekrutacja urzędników Wspólnot Europejskich (głosowanie)
  8.3.Zmiana statutu wspólnego przedsiębiorstwa GALILEO (głosowanie)
  8.4.Udział Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN) (głosowanie)
  8.5.Wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Golika (głosowanie)
  8.6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Mario Borhezio (głosowanie)
  8.7.Projekt budżetu korygującego nr 3/2006 (głosowanie)
  8.8.Projekt budżetu korygującego nr 5/2006 (głosowanie)
  8.9.Partnerstwo strategiczne UE-Republika Południowej Afryki (głosowanie)
  8.10.Instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE+) (głosowanie)
  8.11.Program wsparcia dla europejskiego sektora audiowizualnego (MEDIA 2007) (głosowanie)
  8.12.Program Kultura (2007-2013) (głosowanie)
  8.13.Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (głosowanie)
  8.14.Środki transpozycji (poziom 2) dyrektywy "Przejrzystość" (głosowanie)
  8.15.Środki transpozycji (poziom 2) dyrektywy "Prospekt emisyjny" (głosowanie)
  8.16.Imigracja kobiet, rola i miejsce imigrantek w UE (głosowanie)
  8.17.Odzyskiwanie środków wspólnotowych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Skład Parlamentu: patrz protokół
 13.Powitanie
 14.Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (sekcja III) - Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
 15.Skład Parlamentu: patrz protokół
 16.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 17.Program "Młodzież w działaniu" na okres 2007-2013 (debata)
 18.Zintegrowany program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (debata)
 19.Program „Europa dla Obywateli” (2007-2013) (debata)
 20.Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu sulfonianów perfluorooktanu (debata)
 21.Działania antydumpingowe, antysubsydyjne i ochronne prowadzone przez państwa trzecie wobec Wspólnoty (roczne sprawozdanie Komisji - 2004 r.) (debata)
 22.Porządek dzienny kolejnej sesji miesięcznej (patrz: protokół)
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (716 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1072 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności