Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 24 oktober 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Beslut om brådskande förfarande
 4.Minneshögtid till minne av det ungerska upproret 1956
 5.Bröstcancer (debatt)
 6.Stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) (debatt)
 7.Programmet Kultur (2007-2013) (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Förenta nationerna: godkännande av fordon enligt kategori M2 eller M3 avseende deras allmänna konstruktion (omröstning)
  8.2.Bulgariens och Rumäniens anslutning: rekrytering av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna (omröstning)
  8.3.Ändring av stadgarna för det gemensamma företaget Galileo (omröstning)
  8.4.Norges finansiella deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)
  8.5.Begäran om upphävande av Bogdan Goliks immunitet (omröstning)
  8.6.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (omröstning)
  8.7.Förslag till ändringsbudget nr 3/2006 (omröstning)
  8.8.Förslag till ändringsbudget nr 5/2006 (omröstning)
  8.9.Strategiskt partnerskap mellan EU och Sydafrika (omröstning)
  8.10.Finansiella instrumentet för miljön (LIFE+) (omröstning)
  8.11.Stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) (omröstning)
  8.12.Programmet Kultur (2007-2013) (omröstning)
  8.13.Gemenskapens räddningstjänstmekanism (omröstning)
  8.14.Genomförandeåtgärder (nivå 2) för direktivet om insynskrav (omröstning)
  8.15.Prospektdirektivet (omröstning)
  8.16.Invandrarkvinnornas roll och plats inom EU (omröstning)
  8.17.Inkassering av gemenskapsmedel (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 13.Välkomsthälsning
 14.Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt III) – Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
 15.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Programmet “Aktiv ungdom” (2007–2013) (debatt)
 18.Integrerat handlingsprogram inom utbildning och livslångt lärande (debatt)
 19.Programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007-2013) (debatt)
 20.Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av perfluoroktansulfonat (debatt)
 21.Antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder mot gemenskapen (kommissionens årsrapport 2004) (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (648 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1170 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy