Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2136(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0243/2006

Keskustelut :

PV 24/10/2006 - 21
CRE 24/10/2006 - 21

Äänestykset :

PV 25/10/2006 - 6.12
CRE 25/10/2006 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0450

Puheenvuorot
Keskiviikko 25. lokakuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
PV
  

- Espanjan rauhanprosessi (B6-0526/2006 ja B6-0527/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). – (EN) Arvoisa puhemies, menettelyä koskevat toimenpiteet ovat valitettavasti vahingoittaneet jossakin määrin äänestystä Baskimaan rauhanprosessista, mutta katson silti tämän päivän olleen asian käsittelyn kannalta hieno päivä, sillä Euroopan parlamentti on kannattanut esitystä ja on osallistunut sen käsittelyyn. Tämä on äärimmäisen tärkeää Baskimaassa ja Espanjassa vallitsevan poliittisen konfliktin ratkaisemisen kannalta.

Meidän on nyt ryhdyttävä toimiin Baskimaan ongelmien ratkaisemiseksi. Ensinnäkin kaikki aseellinen toiminta on saatava loppumaan ja terroristijärjestö ETA on saatava lopettamaan toimintansa, ja toiseksi poliittinen konflikti on kohdattava ja ratkaistava. Ellei poliittisen ongelman ratkaisemiseen ole painetta, saatamme joutua tulevaisuudessa hirveän tilanteen eteen.

Euroopan parlamentin osallistuminen asiaan on hyvin tärkeää, sillä meillä on nyt konkreettinen areena, jolla konflikti voidaan ratkaista, ja tämä saattaa olla ainut mahdollinen tapa hoitaa asia. Euroopan unioni on juuri oikea taso ratkaista tämä poliittinen ongelma. Olemme löytäneet oikean areenan.

Myös baskiyhteisön, samoin kuin poliittisten puolueiden, ammattiliittojen ja Euroopan unionin, on osallistuttava ratkaisun etsimiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Arvoisa puhemies, baskien poliittisena edustajana uskon, etten erehdy sanoessani, että useimmille baskeille, Euskadin eli Euskal Herrian kansalaisille, tämä päivä on suuri päivä, historiallinen päivä, kun kaikkia eurooppalaisia edustava toimielin, Euroopan parlamentti, on päättänyt vihdoinkin kiinnittää huomiota EU:n sisäiseen alueeseen, joka on kärsinyt konfliktista hyvin pitkään. Se, ettei kyseistä konfliktia ole ratkaistu asianmukaisesti eikä riittävän nopeasti, on johtanut siihen, että ääriryhmä on turvautunut viime vuosina väkivaltaan kylväen kuolemaa ja aiheuttaen tuskaa.

Nykyisin baskiyhteisö tuomitsee väkivallan käytön poliittisten päämäärien saavuttamiseksi, ja se näyttää onneksi päättäneen aidosti pyrkiä löytämään konfliktiin demokraattisen ratkaisun.

Kehotan niitä, jotka eivät ole halunneet antaa kansalaisille mahdollisuutta valita puhumista pommien sijaan, pohtimaan ja tarkastelemaan tulevaisuutta sekä – kunhan Euroopan parlamentin enemmistö on äänestänyt – hyväksymään demokraattisesti hyväksytyn päätöslauselman ja mahdollistamaan prosessin etenemisen.

Lopuksi haluan kiittää baskien enemmistön puolesta kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka äänestävät tämän päätöslauselmaesityksen puolesta ja antavat meille näin mahdollisuuden rauhan saavuttamiseen.

Luotan siihen, ettemme aiheuta teille pettymystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Onesta (Verts/ALE). – (FR) Arvoisa puhemies, puhun täällä parlamentissa Baskimaan edustajana, sillä Ipar Euskadi eli Baskimaan pohjoisosa on osa vaalipiiriäni. Tämä on Euroopan parlamentille hyvin tärkeä päivä, sillä olemme kunnon eurooppalaisina päättäneet käyttää eurooppalaista menetelmää, jonka mukaan ainut ratkaisu väkivaltaan on vuoropuhelu.

Baskimaahan sovellettava prosessi muodostuu seuraavista vaiheista. Ensinnäkin lopetetaan väkivaltaisuudet. Toiseksi käynnistetään keskustelu, johon kaikkien annetaan osallistua, ottaen kuitenkin huomioon, että pyrimme rauhaan vihollistemme, emme ystäviemme kanssa. Kolmanneksi käydään neuvotteluja, joiden lopputulos ei ole ennalta määrätty. Lopuksi neuvottelujen tulos, olipa se millainen tahansa, vahvistetaan demokraattisesti.

Kehotan myös Ranskaa sitoutumaan tähän prosessiin. Meidän on lakattava olemasta tekopyhiä, sillä Baskimaa ulottuu Pyreneiden molemmille puolille. Haluan päättää puheenvuoroni upeaan lauseeseen, jonka olen nähnyt Baskimaassa seinään kirjoitettuna ja jonka on käsittääkseni Gandhin sanoma: "Rauhaan ei ole tietä. Rauha itsessään on tie."

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Aiempien puhujien tavoin haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on saavuttanut uuden virstanpylvään tiellä kohti Baskimaan rauhaa.

Tämä ei ole ollut helppo tehtävä. Olemme nähneet sen ja kärsineet siitä. Rauhanprosessit eivät kuitenkaan koskaan ole yksinkertaisia. Viime päivinä olemme törmänneet eleisiin ja asenteisiin, jotka eivät edistä millään tavalla baskien konfliktin ratkaisemista. Tämä ei saa olla kuitenkaan syy, jonka vuoksi lakkaamme ponnistelemasta päästäksemme järkevään ratkaisuun, jolla monimutkaisesta tilanteesta edetään kohti poliittista vuoropuhelua, jossa ei ole tilaa minkäänlaiselle väkivallalle.

Juuri tämä on se perimmäinen asia, josta olemme äänestäneet tänään ja jonka olemme hyväksyneet: kyse on väkivallan tuomitsemisesta, solidaarisuudesta kaikkia uhreja kohtaan ja rauhan edistämisestä. On surullista huomata, etteivät kaikki halua ottaa vastaan tätä tehtävää. Meitä on kuitenkin riittävän monta näyttämään, että tämä on todella lopun alku.

Toivon, että ne, jotka eivät tukeneet meitä tämän päätöslauselman muodossa, ymmärtävät lopulta tämän olevan oikea suunta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt (PPE-DE).(HU) Haluan kommentoida väitettä siitä, ettei Espanjan hallituksen pyrkimyksissä käynnistää vuoropuhelu terroristijärjestö ETAn kanssa ole mitään uutta. Toimiessani aiemmin Unkarin suurlähettiläänä huomasin, että jokainen demokraattinen hallitus kävi neuvotteluja kyseisen järjestön edustajien kanssa. Näin teki Suárezin hallitus, monet Felipe Gonzálezin johtamat hallitukset sekä José María Aznarin hallitus. Miksi sitten olen puhunut ja puhun edelleen Euroopan kansanpuolueen 13 unkarilaisjäsenen puolesta? Siksi, että vähemmistöjen oikeuksien turvaamista koskeva kysymys on meille äärimmäisen tärkeä. Monet unkarilaiset, maanmiehemme, elävät vähemmistön edustajina Unkarin rajojen ulkopuolella. Meidän on vahvistettava yksi asia: se, että vähemmistöjen oikeuksien suojelun on oltava osa oikeusvaltioperiaatetta ja EU:n sääntöjä. Haluan korostaa, että riippumatta siitä, miten itse kukin äänesti, haluamme jatkaa ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien puolustamista ja tuomitsemme voimankäytön ja terrorismin kaikissa muodoissaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin sitoutumattomina jäseninä emme ole saaneet mahdollisuutta arvostella tekstejä tai lisätä niihin mitään, ja siksi emme ole kyenneet äänestämään näiden päätöslauselmien puolesta emmekä niitä vastaan. Ensimmäisessä tapauksessa emme voineet äänestää päätöslauselman puolesta, sillä emme yksinkertaisesti voi kannattaa päätöslauselmaa, jonka mukaan Baskimaa ei voi periaatteessa olla itsenäinen. Emme voineet äänestä myöskään toisen päätöslauselman puolesta, sillä katsomme, että normaalissa poliittisessa maailmassa neuvotteluja voidaan käydä vain sellaisten henkilöiden kanssa, jotka antavat ilmi väkivallantekijät – nämä ovat usein pelkkiä rikollisia – tai edes tuomitsevat väkivallan.

Viime kädessä kysymys on siitä, ettei itse Euroopan unionin sen paremmin kuin sen toimielintenkään pitäisi sekaantua Espanjan tai Baskimaan sisäisiin asioihin, jottei siitä, itsenäistyykö Baskimaa Espanjasta vai pysyykö se osana Espanjaa, tehtäisi yhtään sen monimutkaisempaa kuin mitä demokraattisesti äänestävät äänestäjät haluavat sen olevan. Meidän pitäisi antaa Espanjan ja Baskimaan päättää itse asiasta rauhanomaisten neuvottelujen keinoin ja demokraattisella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Díez González (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, myös minä olen baskien poliittinen edustaja. Edustan baskeja ja Espanjaa.

Haluan kertoa Euroopan parlamentille, että baskiyhteisö on vastustanut terrorismia aina, ei siis ainoastaan nyt. Haluan kertoa parlamentille, ettei terroristijärjestö ETA ole ääriliike vaan terroristiliike ja että se on tehnyt murhiaan ja loukannut Espanjan demokratiaa neljänkymmenen vuoden ajan. Haluan kertoa parlamentille, ettei Espanjassa ole poliittista konfliktia, joka poikkeaisi millään tavalla minkään muun Euroopan unionin demokraattisen jäsenvaltion konflikteista. Nämä ovat demokratialle luontaisia poliittisia konflikteja. Espanjassa, Baskimaassa, toimii sen sijaan terroristijärjestö nimeltä ETA, joka on tehnyt murhiaan ja loukannut Espanjan demokratiaa neljänkymmenen vuoden ajan.

Arvoisa puhemies, poliittisena eleenä en äänestänyt kummankaan päätöslauselman puolesta, sillä vastustan keskustelun käymistä aiheesta "Espanjan rauhanprosessi". Arvoisa puhemies, olen 54-vuotias, olen elänyt koko elämäni Baskimaassa enkä ole koskaan kokenut sotaa. Me baskit emme tarvitse rauhaa, vaan me tarvitsemme vapauden.

Haasteena on siis vapaus. Rauhanprosessista puhuminen saattaa kannustaa joitakuita väittämään, että terrorismi johtuu poliittisesta konfliktista. Tällaista poliittista konfliktia ei maassamme kuitenkaan ole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin kollegani Grossetêten laatiman Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän päätöslauselman puolesta, joka koski Baskimaan ongelmiin liittyvää Espanjan rauhanprosessia. Haluan esittää kiitokseni siitä, että parlamentti on puhunut yhdellä äänellä tuomitessaan väkivallan käytön, osoittaessaan kunnioitustaan terrorismin uhreille ja vaatiessaan rauhan täydellistä palauttamista. Olen hyvin pettynyt siihen, etteivät poliittiset ryhmät kyenneet sopimaan näin tärkeää aihetta koskevasta yhteisestä tekstistä. Samalla ei pidä kuitenkaan unohtaa myöskään sitä, että tämän asian käsittely on ensisijaisesti niiden jäsenvaltioiden, joita asia koskee, eli Espanjan ja Ranskan, sekä näiden maiden poliittisten voimien vastuulla. Toivon maalaisjärjen voittavan ja olen iloinen siitä, että lisäkseni myös monet muut ovat vakuuttuneita siitä, että tämä tilanne on ratkaistava rauhanomaisesti, demokraattisin keinoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Frieda Brepoels (PPE-DE), kirjallinen. (NL) Mielestämme on valitettavaa, ettemme saaneet aikaan yhteistä päätöslauselmaa, koska maiden sisäiset puoluepoliittiset erot olivat kyseisessä asiassa liian suuret. Tästä huolimatta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että vuoropuhelu on ainut tapa saavuttaa rauhanomainen ratkaisu. Jos näin on tarkoitus käydä, kaikki demokraattiset voimat on yhdistettävä, jotta poliittisen ratkaisun löytyminen Espanjan kansoja koskevaan ongelmaan olisi helpompaa. Siksi emme voi hyväksyä sitä, että jokaista demokraattista prosessia, joka muuttaa EU:n sisärajoja ja perustuu itsemääräämisoikeuteen, vastustetaan alusta alkaen. Tämä merkitsisi myös sitä, että kaikkia sellaisia demokraattisia ja rauhanomaisia prosesseja, jotka johtavat autonomian ja itsenäisyyden lisääntymiseen muissa EU:n jäsenvaltioissa, vastustettaisiin välittömästi. Otetaan esimerkiksi Belgia, missä flaamien itsenäisyyttä koskevat vaatimukset ovat voimistumassa. Uskon, että alueellistaminen ja eurooppalaistaminen voivat kulkea käsi kädessä.

Puolueeni, N-VA eli Uusi flaamilaisliitto, kannattaa rauhanomaista Eurooppaa, jossa kaikille kansoille annetaan itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus kehittyä ja jossa vallitsee "yhdessä erilaisina" -henki. Siksi tätä keskustelua mahdollisesta rauhanomaisesta ratkaisusta ei voida yksinkertaistaa pelkäksi terrorismista käytäväksi keskusteluksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Siitä lähtien, kun ETAn tulitauosta ilmoitettiin tämän vuoden maaliskuussa, Sinn Féin on katsonut sen olevan ainutlaatuinen tilaisuus ratkaista Baskimaan konflikti. Kaikkien poliittisten voimien, jotka pitävät tätä merkittävänä poliittisena tavoitteena, myös Euroopan unionin, pitäisi tehdä kaikki voitavansa varmistaakseen, että tähän tilaisuuteen tartutaan.

On valitettavaa, ettei kummassakaan parlamentille tänään esitellyssä päätöslauselmassa käsitellä keskeisiä kysymyksiä eikä sitä, mihin saakka rauhanprosessissa on tähän mennessä päästy. PPE-DE:n päätöslauselmassa vastustettiin rauhanprosessia. Vaikka yhteinen päätöslauselma olikin parempi kuin PPE-DE:n päätöslauselma, siinä selvästikin hukattiin hyvä tilaisuus. Tältä pohjalta äänestimme PPE-DE:n päätöslauselmaa vastaan emmekä äänestäneet yhteisestä päätöslauselmasta.

Kaikkien osapuolten väliset neuvottelut on käynnistettävä kiireesti. Kaikkia poliittisia valtuutuksia, myös Batasunan poliittista valtuutusta, on kunnioitettava, ja käynnissä olevat poliittiset näytösoikeudenkäynnit vasemmistonationalistisia poliittisia baskiaktivisteja vastaan on päätettävä.

Sinn Féin on yhä sitoutunut tukemaan Baskimaan rauhanprosessia. Se haluaa jatkossakin tavata alueen kaikkia poliittisia osapuolia ja tarjoaa juuri sellaista apua, jota osapuolet pitävät tarkoituksenmukaisena.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Tuomitsematta ennakolta Zapateron hallituksen omaksuman lähestymistavan perustaa ja oikeellisuutta EU:n toimielinten tehtävänä ei ole ottaa kantaa kysymykseen, joka on luonteensa vuoksi jäsenvaltion sisäpoliittinen asia, sillä se koskee maakunnan asemaa ja tulevaisuutta. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa parlamentin enemmistö ja oppositio käyvät näin kiivasta sisäpoliittista keskustelua. Koska yhteisessä päätöslauselmassa kehotetaan neuvostoa ja komissiota ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, vaarana on mitä ilmeisimmin se, että päätöslauselmaa käytetään väärin. Päätöslauselman allekirjoittaneiden ja konfliktin kansainvälistämiseen pyrkivien poliittisten ryhmien perustelut ovat vaarallisia ja vahingollisia. Espanjan pitäisi antaa hoitaa ja ratkaista tämä konflikti itse.

Näissä olosuhteissa Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän vaihtoehtoinen päätöslauselma oli täysin perusteltu. Olisin kuitenkin halunnut, että perusteluissa olisi käsitelty sitä, miksi jäsenvaltion sisäpoliittisen asian käsittelyä koskeva periaate on hylätty. Siksi en äänestänyt kummastakaan päätöslauselmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen.(FR) Koska Espanjan sosialistit, jotka käynnistivät tämän keskustelun, ovat nyt todella ottaneet Euroopan parlamentin panttivangikseen, ajattelimme aluksi olla äänestämättä näistä kahdesta tänään esitetystä päätöslauselmasta.

Se, että kannatimme loppujen lopuksi Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän päätöslauselmaa, johtuu siitä, että siinä todetaan se, mihin me uskomme – nimittäin se, ettei ETA ole täyttänyt ehtoja, joita on asetettu, jotta siitä voisi tulla uskottava neuvottelukumppani. On tuskin tarpeen huomauttaa, ettei ETA ole pyytänyt anteeksi iskujaan yli 1 000 uhrin perheiltä ja ettei se ole koskaan luopunut aseiden käytöstä konfliktissa. Syyskuun 23. päivänä se jatkoi jälleen verenmakuista aseellista taistelua.

Äänestimme Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän ja muiden ryhmien päätöslauselmaa vastaan. Ratkaisumme ei johtunut päätöslauselman sisällöstä – olkoonkin, että se on mitäänsanomaton ja hyödytön – vaan siitä, että sen kaikki päämäärät ja pyrkimykset ovat Batasunan sanelemia. ETA on pyrkinyt aina rauhanprosessin kansainvälistämiseen. Sen poliittisen siiven toimilla ja Espanjan sosialistien avustuksella tämä tavoite on nyt saavutettu Euroopan parlamentissa, joka on syvästi erimielinen asiasta, josta sen ei olisi koskaan pitänyt edes käydä keskustelua.

Niin kauan kuin ETA ei luovu aseiden käytöstä, se on terroristijärjestö, jota on vastustettava, eikä siitä voi tulla poliittista toimijaa, jonka kanssa voitaisiin käynnistää vuoropuhelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Tämäntyyppisten ongelmien, jotka koskevat jäsenvaltion sisäisiä asioita, ei pitäisi olla parlamentin esityslistalla. Me parlamentin jäsenet – espanjalaisia jäseniä lukuun ottamatta – emme ole saaneet mahdollisuutta käydä asiasta täysipainoista keskustelua. Vaikka tämä asia on tärkeä, sen käsittely on kaventunut pelkäksi puoluepoliittiseksi riidaksi, sillä olisi järjetöntä, etteivät muiden maiden jäsenet luottaisi tässä kysymyksessä täysin ryhmänsä espanjalaisjäseniin.

Olen kuitenkin periaatteessa sitä mieltä, ettei yhdenkään alueen tai vähemmistön pitäisi turvautua itsemääräämisoikeutta tavoitellessaan väkivaltaan, sillä se rikkoo EU:n arvoja, joita olemme puolustaneet yli kuusikymmentä vuotta. Sanon näin täysin tietoisena siitä, että olen täällä edustamassa Belgian saksankielistä yhteisöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Useimpiin Euroopan kansoihin verrattuna baskit ovat poikkeuksellisessa tilanteessa. 1800-luvun alussa Euroopassa oli pieni määrä suuria valtioita, joissa eli useita etnisiä ryhmiä. Vuonna 1815 pidetyssä Wienin kongressissa uskottiin, että tämä valtiojako ja tuolloiset rajat voitaisiin säilyttää ikuisesti. Kaksi kolmasosaa Euroopan nykyisistä valtioista syntyi vuoden 1830 jälkeen väkivaltaisesti tai rauhanomaisesti, kun kansat kävivät demokraattista taistelua saadakseen omaa kieltään käyttävän hallituksen sekä koulutusta omalla kielellään. Jäljelle jääneistä monikielisistä valtioista Espanja ja Belgia ovat valinneet liittovaltion muodon, jossa hallinto tunnustaa kielten ja kulttuurien väliset erot. Valitettavasti Espanjassa Baskimaa jakautuu edelleen kolmen suuren baskienemmistöisen maakunnan alueelle. Nämä maakunnat muodostavat yhden alueen yhdessä Navarran kanssa, jossa baskit ovat enemmistönä vain läntisellä puolella.

Baskien vaatimukset ovat täysin verrattavissa katalonialaisten vaatimuksiin, joihin on jo pitkälti suostuttu. Heidän vaatimuksiinsa ei pitäisi vastata sotilaallisella eikä oikeudellisella sorrolla, jota Espanjan aikaisemmat hallitukset harjoittivat ja jota nykyinen oikeisto-oppositio puoltaa. Meistä on hienoa nähdä, että itsenäisyysliike ja Espanjan valtio pyrkivät vihdoin yhdessä rauhanomaiseen ratkaisuun ja että useimmat ryhmät täällä parlamentissa kannattavat tätä prosessia.

 
  
  

- Espanjan rauhanprosessi (B6-0526/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Graham Booth, Nigel Farage, Roger Knapman, Jeffrey Titford, John Whittaker ja Thomas Wise (IND/DEM), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue on äänestänyt tyhjää päätöslauselmasta B6-0526/2006 sen periaatteen vuoksi, että kyse on selvästi kansallisvaltiolle kuuluvasta asiasta, minkä vuoksi EU:n on täysin sopimatonta sekaantua asiaan tai antaa siitä arviotaan. Tapa, jolla jäsenvaltio huolehtii alueellisesta koskemattomuudestaan ja torjuu terrorismia, pitäisi jättää kyseisen valtion päätettäväksi, kunhan kyseinen valtio edustaa asianmukaisesti kansalaisiaan, joihin asia suoraan vaikuttaa, ja on heille vastuuvelvollinen. Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue pitää terrorismia kammottavana ja vastustaa sitä sen kaikissa muodoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Vastustan Euroopan kansanpuolueen päätöslauselmaa, jossa arvostellaan Espanjan hallituksen pyrkimyksiä neuvotella rauhasta.

Jos kriteereitä, joita Euroopan kansanpuolue pyrkii käyttämään, olisi sovellettu alun perin Irlannin prosessiin, IRA jatkaisi murhiaan edelleen.

Kuten tiedämme, epäilykset IRA:n sitoutumisesta pitivät pintansa kymmenen vuoden ajan. Rakenteet ovat kuitenkin kehittyneet niin, että IRA:ta painostetaan ja sen toimia seurataan, millä varmistetaan, että se luopuu aseista ja sitoutuu täysin politiikkaan. Voidaan väittää, että ellei prosessia olisi käynnistetty, tuona ajanjaksona Pohjois-Irlannissa olisi kuollut vielä jopa tuhat ihmistä lisää.

Espanjan hallituksella on hoidettavanaan yksi hankalimmista tehtävistä: sen on ratkaistava, kuinka maan sisäinen, poliittisista syistä johtuva väkivalta saadaan loppumaan. Meitä pyydetään kannattamaan Espanjan oppositiopuolueen näkemystä. Se on vastakkainen Espanjan nykyisen, kansan demokraattisesti valitseman hallituksen kantaan nähden. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa kaikki puolueet kannattavat Irlannin rauhanprosessia, vaikka ne ovatkin ajoittain arvostelleet prosessin yksityiskohtia. Tämä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi siinä on tähän mennessä onnistuttu.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Tätä päätöslauselmaa koskeva äänestys on asettanut PPE-DE:n irlantilaisedustajat vaikeaan tilanteeseen. Irlannin rauhanprosessi on ollut menestys, ja tunnustamme EU:n tukeneen sitä. Yli neljänkymmenen terrorismin, väkivallan ja konfliktin vuoden jälkeen kaikki osapuolet pyrkivät nyt kohti Irlannin kestävää rauhaa.

Haluaisimme nähdä rauhanprosessin etenevän menestyksekkäästi myös Espanjassa ja saada väkivallan käytön poliittisiin tarkoituksiin loppumaan. Irlannin rauhanprosessin ja Espanjan nykyisen tilanteen välille on kuitenkin vaarallista vetää yhtäläisyysmerkkejä. Ensinnäkin Irlannin rauhanprosessia tukee kaksi riippumatonta hallitusta sekä poliittisten puolueiden suuri enemmistö molemmilla saarilla. Espanjassa poliitikot ovat edelleen varsin erimielisiä siitä, mikä olisi paras tapa edetä asiassa.

On valitettavaa, että Euroopan parlamentti pakotetaan jakautumaan leireihin asiassa, joka on äärimmäisen tärkeä Espanjalle. Koska espanjalaisjäsenet ovat kuitenkin niin eri mieltä edessämme olevasta päätöslauselmasta, parlamentin muiden jäsenten on ollut mahdotonta muodostaa yhteistä näkemystä asiasta, josta meidän ei edes pitäisi olla erimielisiä.

Pohjimmiltamme haluamme kaikki saada Espanjassa tapahtuvan poliittisen väkivallan loppumaan.

(Työjärjestyksen 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Pidän tätä päätöslauselmaa Espanjan rauhanprosessista myönteisenä, ja mielestäni on hyvin valitettavaa, ettei parlamentin oikeisto osallistunut rauhanprosessia tukevaan koalitioon. On surullista, että oikeisto on kääntänyt selkänsä niille sanoille, jotka heidän entinen pääministerinsä José María Aznarin lausui vuonna 1998: "Rauhan ja sen moraalisen oikeellisuuden vuoksi meidän on avattava sydämemme toivolle ja anteeksiannolle. Rauhaa puolustaessamme teemme parhaamme, kun kaikki auttavat ja osoittavat, että toivoa on olemassa." On vahinko, ettei Euroopan kansanpuolue tavoittanut tätä henkeä tämän päivän keskusteluissa.

 
  
  

- Espanjan rauhanprosessi (B6-0527/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, Saksan vapaaseen demokraattipuolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät tyhjää päätöslauselmasta B6-0527/2006, jonka nimi on "Euroopan parlamentin päätöslauselma rauhanprosessista Espanjassa". Katsomme, että kyse on asiasta, joka on ratkaistava kansallisesti, ja ettei Euroopan unionin pitäisi sekaantua asioihin, jotka eivät kuulu sen toimivaltaan ja joista se ei ole vastuussa. Tältä osin suhtaudumme erityisen kriittisesti päätöslauselman 3 kohtaan, jossa neuvostoa ja komissiota kehotetaan ryhtymään asianmukaisiin toimiin, mitä pidämme toissijaisuusperiaatteen vastaisena. Tästä syystä emme osallistuneet äänestykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, äänestin sosialidemokraattien johdolla laadittua, Espanjan rauhanprosessia koskevaa yhteistä päätöslauselmaesitystä vastaan. Olin sinisilmäinen luullessani, että EU:n perussopimuksiin olisi kirjattu toissijaisuusperiaate. Näin ei kuitenkaan taida olla, sillä EU haluaa sekaantua asioihin, jotka kuuluvat puhtaasti Espanjan sisäpolitiikkaan. Olin sinisilmäinen kuvitellessani, etteivät demokraatit istuisi samaan pöytään murhaajien ja terroristien kanssa ja pokkuroisi näiden kiristäessä heitä. Toisin kuitenkin kävi, ja näyttää siltä, että tästä lähin EU haluaa tukea juuri tämäntyyppistä toimintaa.

Tämä merkitsee kuitenkin vaarallista ennakkotapausta. Vaikuttaa siltä, että Euroopan parlamentin vasemmisto ja heidän lisäkseen muutama "hyödyllinen idiootti" Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmästä katsovat olevan normaalia, että jäsenvaltion hallitus neuvottelee sellaisen terroristijärjestön kanssa, joka ei ole edes valmis pyytämään anteeksi niiden kaikkien ihmisten perheiltä, jotka se on tappanut kylmäverisesti vuosien mittaan.

Jos kuitenkin ymmärrätte sen, että jotkut tätä päätöslauselmaa ehdottaneiden ryhmien puheenjohtajista ovat aikaisemmin itse suojelleet etsintäkuulutettuja terroristeja, kuten Rote Armee Fraktionin Hans-Joachim Kleinia, ette ylläty mistään, mitä vasemmisto ja äärivasemmisto ehdottavat. Kaikissa muissa asioissa ne ovat kuitenkin aina valmiita noudattamaan tiukkoja moraalisia sääntöjä. "Chassez le naturel, il revient au galop."

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – (FR) Arvoisa puhemies, haluan käyttää henkilökohtaisen puheenvuoron ja kehottaa juuri äsken puhunutta jäsentä pyytämään anteeksi. Jäseniä, jotka eivät äänestä samalla tavalla kuin te, ei tarvitse kutsua idiooteiksi.

(Vastaten jäsen Martinezille, joka keskeyttää puhujan)

Sillä, sanoiko hän "hyödyllinen" vai "hyödytön" idiootti, on tuskin merkitystä. Tiedän. Hyvä jäsen Martinez, olen lukenut Leniniä yhtä paljon kuin tekin.

Arvoisa, puhemies, pyydän teitä näin ollen kehottamaan jäsentä, jolle puhuin, pyytämään anteeksi. Annan sen jälkeen äänestysselitykseni.

(Suosionosoituksia)

(Vastaten jäsen Martinezille, joka keskeyttää puhujan jälleen)

Tunnen kyllä Leninin. Se, että Lenin viljelee solvauksia, ei tarkoita, että teidän tarvitsee tehdä samoin…

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Hyvä jäsen Dillen, hetkinen, olkaa hyvä. Oletan, ettette halunnut kutsua arvoisia ystäviänne idiooteiksi. Kehotan teitä siksi korjaamaan sanomaanne tai selventämään, mitä tarkoititte.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, en käyttänyt sanaa "idiootti", vaan puhuin "hyödyllisistä idiooteista". Tätä termiä on käytetty politiikassa usein yli sadan vuoden ajan, ja se on Leninin keksimä termi, kuten jäsen Martinez juuri muistutti. Se on tyypillinen poliittinen ilmaus, jota käytetään usein poliittisessa keskustelussa ja jolla en todellakaan viitannut kehenkään henkilökohtaisesti. Jos puhuja sai tämän käsityksen, pyydän anteeksi. Kritiikkini oli poliittista, ei todellakaan henkilökohtaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – (FR) Arvoisa puhemies, hyväksyn hänen anteeksipyyntönsä, mutten usko, että adjektiivin lisääminen muuttaa määritettävän substantiivin merkitystä. "Suuri" typerys on edelleen typerys, eikö totta?

Siirryn nyt äänestysselitykseeni. Ranskan UDF-puolueeseen kuuluvien kollegoideni tavoin äänestin päätöslauselman puolesta tukeakseni Baskimaan rauhanaloitetta, jonka Espanjan parlamentti on hyväksynyt. Halusimme osoittaa tällä äänestyksellä solidaarisuuttamme Espanjan demokraattisille viranomaisille aikana, jona ne ovat käynnistämässä arkaluonteista prosessia saadakseen väkivallan loppumaan ja palauttaakseen yhteiskunnallisen järjestyksen Baskimaahan. Äänestimme kuitenkin tämän päätöslauselman puolesta vain siksi, että 6 kohta muotoiltiin uudelleen. Jäsen Vidal-Quadras kutsui tätä aivan oikein tekstiin tehdyksi merkittäväksi muutokseksi. Siinä tuodaan hyvin selvästi esiin, että vain Espanja on toimivaltainen tässä asiassa. Se, että Euroopan parlamentti olisi asettanut itsensä Espanjan parlamentin valvontaviranomaiseksi asiassa, jonka suhteen Espanjalla on ylin valta, ei olisi ollut oikein.

Parlamentti ja Eurooppa-neuvosto hoitavat kuitenkin tehtäviään täysipainoisesti antaessaan Espanjan viranomaisille moraalista ja poliittista tukea, jota niillä on oikeus odottaa. Näin ollen on vähintäänkin järjenvastaista, että parlamentti kuulee Espanjan kansanpuolueen väittävän kansainvälisen tahon puuttuneen maan sisäpoliittisiin asioihin, samalla kun se ehdottaa päätöslauselmaa, jossa tuomitaan selvästi ja yksiselitteisesti Cortesin äänestystulos. Espanjan oikeusviranomaisten tekemiä päätöksiä tukemalla parlamentti osoittaa kunnioittavansa Espanjan itsemääräämisoikeutta enemmän kuin siinä tapauksessa, että se tuomitsisi nämä päätökset, kuten Espanjan oppositio on kehottanut sitä tekemään. Rajoyn olisi kannattanut kyseenalaistaa oman toimintatapansa johdonmukaisuus ja se, toimivatko hänen puoleensa jäsenet johdonmukaisesti Strasbourgissa, sen sijaan että hän yrittää pelotella Euroopan parlamentin keskustalaisia ranskalaisjäseniä, kuten hän teki tämän aamun Le Figarossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Espanjan rauhanprosessi on rohkea ja tarpeellinen aloite. Samalla kun Espanjan hallitus pyrkii lopettamaan ETAn verenvuodatuksen vuoropuhelun ja neuvottelujen keinoin, kaikkien demokraattisten puolueiden sekä Espanjan sisällä että sen ulkopuolella on annettava tukensa prosessille. Tämä ei estä meitä suhtautumasta kriittisesti siihen, kuinka vakavissaan ETAn organisaatio sitoutuu tarpeellisiin kompromisseihin.

Erilaiset välikohtaukset, kuten ETAn organisaation järjestämät sieppaukset Lounais-Ranskassa, asettavat prosessin koetukselle. Tällaisia välikohtauksia saattaa tapahtua vielä lisää, ennen kuin prosessi on saatettu päätökseen. Näissä olosuhteissa on Espanjan hallituksen asia arvioida, merkitsevätkö tällaiset tapaukset sitä, että ETA rikkoo tieten tahtoen tulitaukosopimusta, sekä toimia arvionsa mukaisesti.

Prosessin aikana ja sen päättyessä on muistettava suhtautua terrorismin uhreihin ja heidän perheisiinsä ymmärtäväisesti. Prosessissa on kuitenkin ensisijaisesti kyse tappamisen ja tuhoamisen jatkamisen estämisestä. Niitä terrorismin uhreja, jotka tukevat nykyistä rauhanprosessia, on kiitettävä heidän suopeudestaan ja rohkeudestaan. Tuskastaan huolimatta he ovat päättäneet yrittää estää sen, että muut joutuisivat kokemaan tulevaisuudessa saman järkytyksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Terrorismi on kaikissa muodoissaan inhottava ilmiö, joka kohdistuu useimmiten viattomiin siviileihin. Todellisen demokraatin on torjuttava ja tuomittava kaikissa tilanteissa tällaiset teot.

Parlamentti on keskustellut tänään Espanjan rauhanprosessia koskevista päätöslauselmaesityksistä, joiden laadintatyöhön useimmat poliittiset ryhmät ovat osallistuneet. Valitettavasti poliittinen valtataistelu, joka tosiasiassa koskee Espanjan politiikkaa, on antanut leimansa terrorismin torjumiselle ja kannanotoille rauhanprosessin puolesta.

Kyse on viime kädessä kysymyksestä, jonka Espanjan kuningaskunnan riippumattoman valtion on ratkaistava. Siksi on hyvin ikävää huomata, kuinka opportunistisella tavalla Euroopan parlamentin poliittiset voimat yrittävät hyödyntää tätä järkyttävää lukua Espanjan historiassa.

Edellä esittämistäni syistä olen äänestänyt tänään tyhjää kaikista Espanjan rauhanprosessia koskevista päätöslauselmaesityksistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite, (GUE/NGL) kirjallinen. (ES) Tuomme tänään esiin kantamme päätöslauselmaesitykseen, jolla tuetaan Espanjan rauhanprosessia. Päätöslauselman sisältö merkitsee varauksetonta tukea rauhanprosessille ja terroristien väkivallan torjumiselle maassamme niiden ehtojen mukaisesti, joista Espanjan parlamentin edustajainhuone päätti toukokuussa 2005. Kyseisessä julkilausumassa edustajainhuone toi esiin kannattavansa Zapateron hallituksen suunnitelmia käynnistää neuvotteluprosessi niiden kanssa, jotka haluavat luopua väkivallasta, noudattaen lakia ja demokratian periaatteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Äänestin hyväksyttyä päätöslauselmaa vastaan useista syistä.

Ensinnäkin mielestäni on sopimatonta, että tätä aloitetta (tai mitään muutakaan aloitetta), jolla pyritään ETAn terroristitoiminnan lopettamiseen, kutsutaan "rauhanprosessiksi". Sanavalinta on puolueellinen ja valheellinen. Espanjassa ei käydä sotaa. Sen sijaan Espanja on vapaa, demokraattinen maa, joka kunnioittaa itsehallintoalueita, ja sen kansa on joutunut kärsimään terroristiryhmän summittaisesta, tuomittavasta väkivallasta.

Toiseksi en voi äänestää sellaisen päätöslauselman puolesta, jossa ei tuoda selvästi esiin, ettei neuvotteluja voida käydä sellaisen terroristiryhmän kanssa, joka kieltäytyy ennen neuvottelujen käynnistämistä selväsanaisesti luopumasta väkivallasta.

Lisäksi katson, että Espanjan ja espanjalaisten pitäisi itse ratkaista baskiterroristeja koskeva ongelma parhaaksi katsomallaan tavalla. Kieltäydyn kuitenkin kannattamasta tätä ongelmaa koskevaa parlamentin päätöslauselmaa, sillä siinä ei tuoda millään tavalla esiin sitä, ettei ETAn motiiveja voida puolustella eikä antaa anteeksi. Sen lisäksi, että meidän on tuomittava järjestön käyttämät menetelmät eli terrorismi, meidän on tuomittava täysin ja varauksetta tämä järjestö. Tässä tapauksessa meidän on tuomittava terroristien vaatimukset, eikä meidän pitäisi auttaa heitä äänestämällä asiasta demokraattisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Ehdot, joilla päätöslauselmaesitys otettiin käsiteltäväksi, ovat loukkaavia useimpia espanjalaisia ja erityisesti espanjalaisia terrorismin uhreja kohtaan. Uhrien suurta enemmistöä edustava yhteisö on tehnyt tämän täysin selväksi kutsuessaan Espanjan hallituksen käynnistämää prosessia antautumiseksi.

Jo pelkkä päätöslauselman otsikko viittaa siihen, että rauhanprosessissa olisi kaksi laillista osapuolta, vaikka todellisuudessa kyse on hallituksen ja terroristiryhmän välisistä neuvotteluista. Niistä jälkimmäinen on syyllistynyt murhiin, vainoihin ja kiristykseen, joiden uhreiksi sadat Espanjan kansalaiset ovat joutuneet.

Ei pidä myöskään unohtaa, että ETAn julistettua tulitauon sen jäsenet ovat syyllistyneet uhkauksiin. He eivät ole luovuttaneet aseitaan, ja olemme kuulleet uutisia uudesta aseistautumisesta.

Rajoittamattoman dialogin käynnistäminen sellaisten terroristien kanssa, jotka eivät tuomitse aseellista taistelua vaan pitävät sitä jopa oikeutettuna ja jotka eivät osoita katuvansa viattomien teurastamista, tarkoittaa sitä, että demokraattisen valtion poliittiset viranomaiset antavat uskomattomalla tavalla periksi. Sitä ei ole syytä juhlia.

Mielestäni on kauhistuttavaa, kuinka opportunistisella tavalla Zapateron hallitus toimii pyrkiessään saavuttamaan kansainvälisellä tasolla sen, mitä se ei ole onnistunut saamaan maansa kansalaisilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), kirjallinen.(FR) Olen päättänyt äänestää Espanjan rauhanprosessia koskevan päätöslauselman puolesta, jonka on laatinut neljä poliittista ryhmää, joista yksi on Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä. Tällä päätöslauselmalla parlamentti tukee terrorismin torjuntaa sekä Espanjan hallituksen rauhanaloitetta Baskimaassa.

Katson nimittäin, että Euroopan parlamentin on tärkeää tuoda esiin mielipiteensä asiasta. Terrorismiongelma ei koske ainoastaan Espanjaa, ja Euroopan parlamentin jäseninä velvollisuutemme on tukea tällaista prosessia, jolla kyetään löytämään ratkaisu konfliktiin, joka on aiheuttanut Espanjan kansalle paljon tuskaa.

Haluan silti korostaa, että vaikka tunnustamme Espanjassa käynnistetyn rauhanprosessin ja pidämme sitä myönteisenä, emme kuitenkaan unohda ETAn terroristien 800:aa uhria. Vaikka kannatankin tätä aloitetta, tuomitsen edelleen jyrkästi ETAn kaikenlaisen väkivallan. Näin ollen pidän edellä kuvaamaani päätöslauselmaa tärkeänä ja toivon todella, että se edistää omalta osaltaan käynnissä olevaa prosessia.

 
  
  

- McCarthyn mietintö (A6-0316/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Vaikka äänestinkin tästä mietinnöstä samalla tavalla kuin EPP ja esittelijä, haluan kiinnittää huomiota Euroopan City Guides -yrityksen tapaukseen. Siinä yksityishenkilöitä, pienyrityksiä ja jopa kouluja on vedetty mukaan järjestelmään, jossa niiltä on kiskottu petollisella tavalla rahaa, ilman että niillä on ollut käytettävissään selviä keinoja oikaista tilanne. Vaikka katsonkin tämän mietinnön hyödyttävän yleisesti eurooppalaisia yrityksiä, on pantava myös merkille, että se voi mahdollistaa European City Guides -yrityksen toiminnan kaltaisten käytäntöjen yleistymisen.

 
  
  

- Grönerin mietintö (A6-0341/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Ohjelman sisältö voidaan kyseenalaistaa. Ensimmäisessä käsittelyssä esittelijä kirjoitti perusteluissaan, että ohjelmalla on "tärkeä merkitys nuorten ihmisten aktiiviselle kansalaisuudelle yhteiskunnassa" ja että "se syventää heidän Eurooppaan kuulumisen tunnettaan ja voi näin saada aikaan merkittävän eurooppalaisen lisäarvon". Mielestämme on kyseenalaista, edistääkö ohjelma todella merkittävällä tavalla tämän tavoitteen saavuttamista. Kansainväliset nuorisovaihdot ovat hyvä asia, mutta niiden rahoituksen järjestämisen on oltava kansalaisyhteiskunnan tai jäsenvaltioiden tehtävä. Emme katso, että EU:n pitäisi osallistua tämäntyyppiseen toimintaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Kannatin Grönerin mietintöä, josta parlamentti äänesti tänään ja joka koski nuorisotoimintaohjelmaa (Youth in Action) ajanjaksoksi 2007–2013. Pidän erityisen myönteisenä ehdotusta, joka koski nuoriin liittyvien toimien rahoituksen varmistamista kaikkialla EU:ssa.

Tähän uusi ohjelma käsittää toimia, jotka on jaoteltu viiteen osaan. Ne ovat nuorten Eurooppa, eurooppalainen vapaaehtoistyö, nuorten maailma, sosiaalipedagogiikan ohjaajat ja tukijärjestelmät sekä poliittinen yhteistyö.

Tällä tavoin EU sijoittaa jatkossakin nuorisopolitiikkaan sekä vahvistaa näin kansalaistensa tunnetta siitä, että he ovat osa Eurooppaa, ja tukee nuorison kehittymistä lähtökohtinaan yhteisvastuu ja kaikkien kansojen vastavuoroinen ymmärtäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Pidän myönteisenä nuorisotoimintaohjelmaa, jolla pyritään vahvistamaan nuorison tunnetta siitä, että he ovat Euroopan unionin kansalaisia. Tämän pitäisi edistää yhteisvastuullisuutta ja vastavuoroista ymmärtämistä nuorten keskuudessa kaikkialla Euroopan unionissa. Yksilötasolla ohjelman pitäisi auttaa tukemaan oma-aloitteellisuutta, luovuutta ja yrittäjyyttä. Lisäksi sen pitäisi edistää omalta osaltaan nuorisojärjestöjä ja nuorisotoimintaa kaikissa jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Haluan kirjattavan, että kannatan tätä mietintöä.

 
  
  

- Packin mietintö (A6-0344/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Pidän näitä ehdotuksia myönteisinä, sillä niissä kootaan yhteen nykyiset sisäiset opetus- ja koulutusohjelmat, ne lisäävät omalta osaltaan yhteisön ohjelmien johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä ja niiden pitäisi muuttaa yhteisön toimia tällä alalla tehokkaampaan ja joustavampaan suuntaan.

Ohjelmat ovat osoittautuneet elinkaarensa aikana hyvin menestyksekkäiksi, ja ne ovat auttaneet nykyaikaistamaan eurooppalaisia opetus- ja koulutusjärjestelmiä. Koska uusi integroitu ohjelma on avoin joillekin yhteisön ulkopuolisille maille (Islanti, Liechtenstein, Norja, Bulgaria, Romania, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia ja Montenegro, Sveitsi), siihen liittyy suunnattomat mahdollisuudet edistää kulttuurien välistä ymmärtämystä.

Valitettavasti integroitu ohjelma ei kuitenkaan ole avoin kaikille Euroopan unionin naapurimaille. Katson yhteyksien luomisen EU:n eteläisten ja itäisten naapurimaiden kansoihin ja näiden yhteyksien ylläpitämisen opetus- ja koulutustoimien keinoin olevan äärimmäisen tärkeää. Pyydän siksi, että kaikille EU:n naapuruuspolitiikkaan kuuluville maille tarjotaan vähitellen mahdollisuus osallistua ohjelmaan. Haluaisin myös, että Erasmus Mundus -ohjelma sisällytettäisiin integroituun ohjelmaan vuodesta 2009 lähtien, jolloin nykyinen ohjelma päättyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Haluan käyttää tilaisuuden tuoda jälleen esiin sen, että Kesäkuun lista hylkäsi tekstin ensimmäisessä käsittelyssä lokakuussa 2005.

On totta, että Kesäkuun lista kannattaa esimerkiksi Erasmus-ohjelmaa. Ehdotuksissa osaohjelmiksi on kuitenkin muita osia, joita meidän on tarkasteltava huolellisesti määrittääksemme, ovatko ne perusteltuja siltä pohjalta, että perustamissopimuksen mukaisesti kukin jäsenvaltio vastaa opetusta ja ammatillista koulutusta koskevien järjestelmiensä organisoinnista ja sisällöstä.

Yleisesti aivan liian moneen hankkeeseen on varattu aivan liikaa rahaa. Mielestämme on kyseenalaista, miksi jotkin näistä hankkeista ovat ylipäänsä olemassa ja miksi niitä rahoitetaan EU:n varoin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta ja pidän myönteisenä aikomusta korvata nykyiset Sokrates-, Leonardo da Vinci- ja verkko-opetusohjelmat sekä muut asiaan liittyvät ohjelmat (jotka päättyvät vuoden 2006 lopussa) uudella, kokonaisvaltaisella elinikäisen oppimisen ohjelmalla vuosina 2007–2013. Kannatan sitä, että perustamme neljä perusohjelmaa, jotka ovat koulujen yleistä opetustoimintaa koskeva Comenius, korkeakoulutusta koskeva Erasmus, ammatillista koulutusta koskeva Leonardo da Vinci ja aikuisopetusta koskeva Grundtvig. Katson, että tällä ohjelmalla vastataan merkittäviin, koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista ja mukauttamista koskeviin tarpeisiin Lissabonin tavoitteiden mukaisesti.

 
  
  

- Takkulan mietintö (A6-0342/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, olen äänestänyt "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta laadittuun mietintöön tehtyjä tarkistuksia vastaan, sillä tästä ohjelmasta, samoin kuin sen lukemattomista edeltäjistä, on yhtä paljon hyötyä kuin laastarin liimaamisesta puujalkaan. Kansalaisia pyritään tuomaan lähemmäksi EU:n toimielimiä, mutta nämä pyrkimykset eivät tuota tulosta niin kauan kuin hyväksymme politiikkaa, joka on joillakin aloilla täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä enemmistö kansasta haluaa. Yhtenä esimerkkinä tästä on laajentumispolitiikka, erityisesti Turkin mahdollinen liittyminen unioniin. "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelma voi olla uskottava vain, jos Euroopan unioni tekee jotakin demokratiavajeelle ja sille, ettei se ole vastuuvelvollinen EU:n kansalaisille. Se, mitä parlamentti on nyt hyväksynyt, ei muuta millään tavalla ongelman ydintä, ja siksi se on vain yksi uusi tapa tuhlata rahaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä ohjelma on jälleen todiste siitä, kuinka vähän EU kiinnittää huomiota kansalaisiinsa. Ensinnäkin ehdotettu rahoitus jää hyvin vähäiseksi, noin 60 prosenttia pienemmäksi kuin ohjelmalle alun perin varatut määrärahat. Lisäksi ohjelma on sekava. Vaikka jotkin tavoitteet, kuten ystävyyskaupungit, kansalaishankkeet sekä monet selvitykset ja tutkimukset ovatkin hyödyllisiä, jotkin seikat kielivät politiikasta, jota ei voida hyväksyä. Yksi niistä on fasistien rikosten jättäminen toimen 4 ("Euroopan aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen") tukien ulkopuolelle.

Ohjelman sisäisistä budjettimäärärahojen muutoksista voidaan todeta, että opetukseen liittyvien toimenpiteiden rahoituksen lisääminen olisi toivottavaa, vaikka tällaiset hankkeet sisällytetään toivottavasti ohjelmaan tavalla, jolla voidaan varmistaa, että kaikki mielipiteet EU:sta ja sen politiikasta tulevat kuulluiksi, niin ettei ohjelmasta tule jälleen yksi propagandan väline.

Pidämme myönteisenä myös harrastelijaurheilujärjestöjen sisällyttämistä ohjelmaan ja toivomme, että tätä sovelletaan laajalti.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Haluan käyttää tilaisuuden tuoda jälleen esiin sen, että Kesäkuun lista hylkäsi tekstin ensimmäisessä käsittelyssä huhtikuussa 2006.

Vastustamme voimakkaasti useita Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kannanottoja tämän ohjelman suhteen.

Tätä asiaa koskevan työn lähtökohtana on ollut ennen kaikkea haluttomuus ymmärtää, miksi äänestysprosentti Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2004 jäi niin pieneksi ja miksi Ranska ja Alankomaat hylkäsivät kansanäänestyksissään perustuslakisopimuksen. "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelma auta millään tavalla muuttamaan poliittista tilannetta.

Myös tähän ohjelmaan kuuluva paikallisia harrastelijaurheiluyhdistyksiä koskeva työ kielii halveksunnasta eurooppalaisia kohtaan. Toteamme myös, että on tärkeää pitää huolta siitä, etteivät Euroopan kansat unohda diktatuuria ja muita maidensa historiaan liittyviä traagisia asioita. Tästä pitäisi kuitenkin huolehtia kansallisesti. Se ei ole asia, johon Brysselin eurokraattien tarvitsisi sekaantua.

Tästä syystä Kesäkuun lista on hylännyt tarkistukset, joita koulutus- ja kulttuurivaliokunta on ehdottanut parlamentin keskustelujen tuloksena syntyneisiin asiakirjoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen.(FR) Vastustimme tätä mietintöä jo ensimmäisessä käsittelyssä huhtikuussa 2006, sillä se sisälsi täysin mielettömiä ajatuksia. Tämä toiseen käsittelyyn saatu ehdotus ei ole sen pahempi – emme vain yksinkertaisesti voi hyväksyä sitä.

Tämä ohjelma, jonka määrärahat ovat 190 miljoonaa euroa, on Euroopan unionin uusi propagandan väline. Tälle summalle löytyisi epäilemättä parempaakin käyttöä. Mieleeni nousevat ensimmäiseksi sosiaaliala, maataloustuki ja yritysten perustaminen. Ne olisivat parempia käyttötarkoituksia kuin tämä epämääräinen ja keinotekoinen Euroopan kansalaisuuden käsite.

Tämä asiakirja on täysin mustavalkoinen, ja siinä onnistutaan tuomaan loistavalla tavalla esiin, että on toivottavaa olla eurooppalaisten arvojen aktiivinen kannattaja ja että on huonoa olla passiivinen kansalainen – ja että vieläkin pahempaa on olla euroskeptikko.

Mitä ikinä tapahtuukin sitten, kun tämä mietintö on vääjäämättä hyväksytty ja rahat on tuhlattu erilaisten yhdistysten toimintaan, me kaikki olemme edelleen ennen kaikkea jonkin maan kansalaisia ja ylpeitä siitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), kirjallinen. (PT) "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmalla pyritään kuromaan umpeen kansalaisten ja EU:n välinen kuilu, ja siinä tarjotaan käyttöön välineet EU:n aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi. Sillä edistetään eri maiden kansalaisten ja heidän organisaatioidensa välistä yhteistyötä, jotta nämä voivat tavata, tehdä yhteistyötä ja kehitellä ideoitaan eurooppalaisessa ympäristössä, joka ylittää pelkät kansalliset visiot ja jossa kunnioitetaan erilaisuutta.

Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska sillä parannetaan "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmaa, mutta esitin kaksi seuraavaa tarkistusta.

Ensinnäkin toimelle 1 "Aktiivisten kansalaisten Eurooppa" varattujen määrärahojen pienentäminen 47 prosentista 45 prosenttiin mahdollistaa toimen 2 "Aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa" määrärahojen nostamisen. Toimi 2 soveltuu erittäin hyvin Eurooppaa, sen arvoja ja kulttuureja, koskevien hankkeiden rahoittamiseen.

Lisäksi pidän myönteisenä esittelijän ajatusta sisällyttää ohjelman yleiseen tavoitteeseen ajatus suvaitsevaisuuden lisäämisestä, jotta voidaan varmistaa, että tämän ohjelman yhteydessä rahoitettavat hankkeet tukevat omalta osaltaan aktiivista kansalaisuutta, jolle on ominaista myönteinen suhtautuminen vastavuoroiseen kunnioittamiseen ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun sekä kielteinen suhtautuminen rasismiin, muukalaisvihaan ja syrjintään.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä siinä pyritään tarttumaan EU:n kannalta suureen haasteeseen: siihen, kuinka EU:n ja sen kansalaisten välille saadaan luotua yhteys. "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelma on jatkoa vuosiksi 2004–2006 perustetulle kansalaisosallistumisen ohjelmalle. Se tarjoaa EU:lle keinon edistää aktiivista Euroopan kansalaisuutta. Se vastaa tarpeeseen lisätä kansalaisten osallistumista Euroopan rakentamiseen ja rohkaisee eri maiden kansalaisia ja heidän organisaatioitaan tekemään yhteistyötä, jotta nämä voivat tavata, tehdä yhteistyötä ja kehitellä ideoitaan eurooppalaisessa ympäristössä, joka ylittää pelkät kansalliset visiot ja jossa kunnioitetaan erilaisuutta. Pidän tätä myönteisenä.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Haluan kirjattavan, että kannatan tätä aloitetta.

 
  
  

- Schlyterin mietintö (A6-0251/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Perfluoro-oktaanisulfonaatit (PFOS) ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia ja biokertyviä aineita, joita käytetään muun muassa kromipäällysteissä, vesieristeissä ja paloeristeissä.

Tässä mietinnössä, toisin kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa, ehdotetaan perfluoro-oktaanisulfonaattien asteittaista poistamista markkinoilta, millä tähdätään niiden käytön lopettamiseen. Lisäksi jotkin aluksi suunnitellut poikkeukset – tapaukset, jotka koskevat metallien kromausta ja sammutusvaahtoja, jotka ovat nyt korvattavissa turvallisemmilla vaihtoehdoilla – on poistettava.

Normaalia raja-arvoa on laskettu kompromissitarkastuksella komission ehdottamasta 0,1 prosentista uuteen raja-arvoon, joka on 0,005 prosenttia.

Mietinnössä ehdotetaan myös, että jokainen jäsenvaltio laatii luettelon kaikista tuotteista, joissa käytetään perfluoro-oktaanisulfonaatteja, jotta näiden aineiden vapautumista ympäristöön voidaan ehkäistä.

Pidän erityisen myönteisenä tarkistusta, jossa ehdotetaan, että nykyiset poikkeukset voidaan säilyttää vain, jos teknisesti ja taloudellisesti elinkelpoisia turvallisempia aineita tai tekniikoita ei ole saatavilla ja jos käyttöön otetaan parhaat saatavilla olevat tekniikat perfluoro-oktaanisulfonaattipäästöjen minimoimiseksi.

Euroopan parlamentin sosialidemokraattiset portugalilaisjäsenet pitävät ympäristön suojeluun tähtääviä tarkistuksia myönteisinä ja kannattavat näin ollen jäsen Schlyterin mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän ehdotuksen puolesta, koska sillä pyritään rajaamaan perfluoro-oktaanisulfonaattien markkinointia ja käyttöä. Näitä aineita käytetään runsaasti sellaisissa materiaaleissa kuin tekstiilit, matot, paperi ja yleiset päällysteet. OECD:n, Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten ja terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean tekemät tutkimukset ovat osoittaneet, että perfluoro-oktaanisulfonaatit ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä. Vaikuttaa siis tarkoituksenmukaiselta, että EU ryhtyy toimiin päästäkseen eroon jälleen yhdestä suurta huolta aiheuttavasta aineesta.

 
  
  

- Coelhon mietintö (A6-0355/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, liittymisestämme EU:hun on kulunut yli kaksi vuotta. Silti EU:n sisärajoilla tehdään edelleen tarkistuksia, mihin olemme varsin tyytymättömiä.

Tšekin kansan edustajana en ole erityisen kiinnostunut SIS II -järjestelmän käyttöönottoon liittyvistä teknisistä ja oikeudellisista ongelmista, joihin komissio on hiljattain viitannut. Uusista jäsenvaltioista ja niiden kansalaisista on tultava mahdollisimman pian EU:n täysipainoisia jäseniä, joilla on oltava yhtäläiset oikeudet. Näin ollen kaikki viivästykset, jotka koskevat liittymistämme Schengen-alueeseen, ovat äärimmäisen epäoikeudenmukaisia.

Äänestin siksi Schengenin tietojärjestelmää koskevan Coelhon mietinnön puolesta, sillä sen jouheva, nopea hyväksyminen johtaa niiden neljän perusvapauden täyttymiseen, jotka ovat EU:n ydin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, niin paljon kuin haluaisinkin nähdä Schengenin tietojärjestelmää parannettavan, äänestin silti Coelhon mietintöä vastaan, sillä katson, että meidän on vastustettava voimakkaasti Schengen-alueen välitöntä laajentamista koskevaa hätäratkaisua, jota EU:n uudet jäsenvaltiot ovat esittäneet.

Sanon näin siksi, että yleisen turvallisuuden on mentävä Unkarin, Puolan ja Tšekin tasavallan kannalta arkaluonteisten asioiden edelle. Kuten tiedämme, nämä maat aiheuttavat suuria paineita asian suhteen, sillä uusien jäsenvaltioiden kyky turvata EU:n itäinen ulkoraja on varsin kyseenalainen erityisesti siksi, että kotimaani Itävallan itärajalla on otettu kiinni suuri määrä laittomia maahanmuuttajia. Uusien jäsenvaltioiden ennenaikainen osallistuminen edistäisi laajamittaisesti laitonta maahanmuuttoa ja rikollisten käyntejä EU:ssa. Tästä syystä katson, että sitä on vastustettava.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta ei ole mukana Schengenin tietojärjestelmässä (SIS), pidän tätä kolmen mietinnön muodostamaa pakettia myönteisenä kahdesta syystä. Ensinnäkin SIS-järjestelmä on mahdollistanut rajatarkastusten poistamisen Schengen-alueen sisärajoilta, ja tämä uusi SIS II -järjestelmä antaa uusille jäsenvaltioille mahdollisuuden osallistua järjestelmään, poistaa tarkastukset sisärajoiltaan ja tarjota näin kansalaisilleen mahdollisuuden hyötyä täysin vapaan liikkuvuuden eduista. Toiseksi asia on myönteinen Yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta, sillä vaikka asetus ei koskekaan maatani, toivon sen voivan käyttää tietojärjestelmän tietoja turvallisuustarkoituksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Hyväksymällä Coelhon mietinnöt loimme oikeusperustan toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän käyttöönotolle. Uuden, itärajoilla käytettävän sähköisen tunnistusverkostonsa ansiosta SIS II tekee EU:sta turvallisemman paikan. SIS II:n uusiin ominaispiirteisiin kuuluu se, että sen tallennuskapasiteettia on laajennettu kattamaan 27 jäsenvaltiota. Näin se helpottaa biometristen tietojen ja eurooppalaisten pidätysmääräysten tallentamista, tietojen ja henkilöiden välisten yhteyksien määrittämistä sekä lisäksi tietosuojastandardien parantamista.

SIS II tarjoaa poliisille ja oikeusjärjestelmälle uusia keinoja etsiä etsintäkuulutettuja henkilöitä ja mahdollistaa EU:n kansalaisten liikkumisen vapaasti aikaisempaa laajemmalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Kaikista näistä syistä olen äänestänyt Coelhon mietintöjen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Äänestin Coelhon mietintöjen puolesta, koska ne ovat mielestäni äärimmäisen tärkeitä kansalaistemme etujen ja turvallisuuden suojelemisen kannalta.

SIS II -järjestelmän ansiosta Schengen-aluetta voidaan laajentaa uusiin jäsenvaltioihin mahdollisimman nopeasti päivittämällä järjestelmää, lisäämällä sen kapasiteettia ja ottamalla käyttöön uuden teknologian tarjoamia uusia käyttömahdollisuuksia.

Ratkaiseva tekijä on kuitenkin se, että tämä järjestelmä lisää henkilötietojen käytön ja valvonnan turvallisuutta, ilman että ihmisten perusoikeuksia poljetaan, ja näin se takaa kansalaisillemme, että järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman maahanmuuton ja muiden, kansalaisten turvallisuuden ja edun vastaisten rikosten torjumiseksi toteutetaan tehokkaita toimenpiteitä.

 
  
  

- Coelhon mietintö (A6-0354/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) Schengenin tietojärjestelmä (SIS) on poliisiyhteistyön väline, jonka tarkoituksena on kerätä keskitetysti jäsenvaltioiden poliisivoimien etsimiä henkilöitä, ajoneuvoja tai muita esineitä koskevia tietoja sekä helpottaa näiden tietojen jakamista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä tallennettuna noin 13 miljoonaa erilaista tietoa. On ehdotettu, että perustamme toisen sukupolven SIS-tietojärjestelmän, SIS II:n, jota laajennettaisiin kattamaan uudet jäsenvaltiot. Emme voi hyväksyä tätä, aivan kuten emme voineet hyväksyä Schengen I -järjestelmää, joka mahdollisti henkilöiden vapaan liikkuvuuden poistamalla jäsenvaltioiden sisäiset rajat.

Ongelma ei ole siinä, saadaanko käyttöön supertietokone, joka kykenee laatimaan luettelon kaikista poliisin etsimistä henkilöistä tai esineistä. Ongelma on siinä, kykeneekö kukin kansallisvaltio varmistamaan turvallisuuden alueellaan. Se, että Euroopan rannikoille saapuu joka päivä valtavia määriä maahanmuuttajia, osoittaa, että meidän on suojeltava rajojamme ja että puutteellisen rajavalvonnan vuoksi joudumme kohtaamaan laitonta maahanmuuttoa ja turvallisuusuhkia koskevia ongelmia.

Siispä maailman kaikki tietokoneet voivat kyllä kerätä henkilötietoja niin paljon kuin niitä on saatavilla, mutta se ei muuta sitä seikkaa, että laitonta maahanmuuttoa, turvallisuusuhkia ja kaikenlaista laitonta kuljetusta ja kauppaa koskevien ongelmien suurimpana syynä on se, että Euroopan unionin sisä- ja ulkorajoilta puuttuu tehokas valvonta.

 
  
  

- Coelhon mietintö (A6-0353/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämän mietinnön tarkoituksena on laajentaa SIS-järjestelmän ominaisuuksia sen alkuperäisestä soveltamisalasta. Järjestelmän tarkoituksena on kehittää uusia ominaisuuksia, myöntää käyttölupia uusille viranomaisille, kytkeä toisiinsa näiden viranomaisten ilmoituksia ja ottaa käyttöön uusia tietoluokkia, kuten pidätysmääräys ja biometriset tiedot, sekä viisumitietojärjestelmä, joka on tekninen alusta tiedon jakamista varten. Tällainen vanhan järjestelmän laajentaminen tuo mukanaan lisää kansalaisten oikeuksiin, vapauksiin ja takeisiin kohdistuvia riskejä, sillä sen myötä tietokantaan, jota yhä useammat elimet käyttävät ja johon yhä useammat henkilöt pääsevät, lisätään yhä enemmän tietoja ilman takeita siitä, että nämä tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Tähän ehdotukseen liittyy myös muita huolestuttavia näkökohtia, esimerkiksi se, että "lokitietoja voidaan säilyttää pidempään, jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä". Tämä herättää kysymyksen siitä, kuka määrittelee, mitä ilmaisu "tarvitaan" ja epämääräinen käsite "jo aloitetut valvontamenettelyt" oikein tarkoittavat. Toinen aivan liian epämääräinen asia koskee tietojen jakamista yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa, mitä koskevia säännöksiä ehdotus sisältää.

Perustavana tavoitteena on mukauttaa SIS-järjestelmä vastaamaan uusia tilanteita, jotka johtuvat EU:n laajentumisesta sekä EU:n nykyiseen turvallisuuskampanjaan liittyvistä vaarallisista ja sopimattomista tavoitteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Mietinnöllä, sellaisena kuin se on muotoiltu yhteisymmärryksessä kapitalistien poliittisten äänitorvien kanssa (Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä, sosialidemokraatit ja liberaalit), hyväksytään valtavan mekanismin luominen osaksi yhteisön säännöstöä. Tällä mekanismilla on tarkoitus valvoa jokaista EU:n rajojen sisä- tai ulkopuolella liikkuvaa EU:n kansalaista tai ulkomaalaista ja pitää heistä kirjaa.

SIS II -järjestelmä lakkauttaa kaikki kansalaisten henkilötietojen suojelua koskevat takeet, sillä se antaa oikeuden tallentaa henkilötietoja, myös biometrisiä tietoja, kuten valokuvia, sormenjälkiä ja muita tunnusmerkkejä, ja mahdollistaa sen, että kuka tahansa henkilö, jonka epäillään sortovoimien umpimähkäisten ja mielivaltaisten näkemysten perusteella syyllistyneen rikoksiin tai joka uhkaa salaisten palvelujen tietojen mukaan kansallista turvallisuutta, voidaan panna valvontaan. Näitä henkilötietoja voidaan säilyttää määrittämätön ajanjakso syyttäjäviranomaisen päätöksestä, ja niihin pääsevät käsiksi poliisin ja oikeusviranomaisten lisäksi salaiset palvelut, Europol ja Eurojust, jolla on oikeus luovuttaa niitä yhteisön ulkopuolisille maille tai organisaatioille (kuten CIA:lle ja niin edelleen).

EU:n kuuluisa vapauden ja turvallisuuden alue osoittaa nyt vastenmielisen ja painajaismaisen puolensa alueena, jolla perustavanlaatuiset ihmisoikeudet ja perusvapaudet tukahdutetaan ja jolla sortovoimat voivat toimia mielivaltaisella tavalla suojellakseen Eurooppaa yhdentävien monopolien valtaa kansalaisten vastarinnalta sekä työväen ja ruohonjuuritason liikkeiltä.

 
  
  

- Coelhon mietinnöt (A6-0353/2006, A6-0354/2006, A6-0355/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Euroopan unionia arvostelevat voimat näkevät SIS II -järjestelmän perustamisen yhtenä askeleena kohti EU:n yhteisten poliisivoimien rakentamista ja osana verkkoa, joka pyrkii ala alalta Euroopan unionin valtion muodostamiseen. EU on kehittymässä pohjimmiltaan suljetuksi yhteiskunnaksi, jota isoveli valvoo. Juuri tällaista yhteiskuntaa monet ruotsalaiset pelkäsivät Ruotsin liittyessä EU:hun. Näille tapahtumille antavat siunauksensa sekä oikeisto- että vasemmistopoliitikot, jotka auttavat esimerkiksi ulkorajojen valvontaa ja rikosten torjuntaa koskevilla populistisilla viesteillään rakentamaan todellisen orwellilaisen yhteiskunnan.

Kesäkuun lista kannattaa rajat ylittävää poliisiyhteistyötä. Nykyaikaista kansainvälistä rikollisuutta on torjuttava, mutta tätä tehtävää on hoitanut jo vuosikymmenten ajan kansainvälinen poliisielin Interpol. Näin ollen on tarpeetonta etsiä rahoitusta eteenpäin kehitetylle tietojärjestelmälle, jota käytetään ainoastaan Euroopan unionin sisällä.

Kesäkuun lista suhtautuu hyvin epäilevästi siihen, tarvitsevatko ne jäsenvaltioiden yksiköt, jotka vastaavat ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä, käyttöönsä hyvin arkaluonteisia henkilötietoja. Tämäntyyppisten tietojen käsittelyn on oltava kansallinen asia. Kaikkien jäsenvaltioiden on voitava taata kansalaisilleen se, että heidän henkilötietojaan suojataan luvattomalta käytöltä.

Näin ollen Kesäkuun lista äänestää kaikkia kolmea SIS II -järjestelmää ja järjestelmään pääsyä koskevaa mietintöä vastaan.

 
  
  

- Euroopan unionin ja Venäjän suhteet toimittaja Anna Politkovskajan murhan jälkeen (B6-0531/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Anna Politkovskajan murha on häpeäksi Venäjälle, ja toivon, etteivät Venäjän viranomaiset säästele millään tasolla vaivaa saattaakseen asiasta vastaavat henkilöt oikeuden eteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Anna Politkovskajan murha on tuomittava, samoin kuin on tuomittava kaikkien toimittajien, ihmisoikeuksien puolestapuhujien ja niiden muiden ihmisten murhat, jotka ovat pyrkineet tuomaan totuuden päivänvaloon. Sananvapauden käyttämisestä rangaistaan edelleen kuolemalla aivan liian monessa paikassa maailmassa. Venäjä on edelleen maa, jossa sananvapaus ei vieläkään toteudu. Venäjän viranomaisten on saatettava rikolliset oikeuden eteen. Venäjän viranomaisia on painostettava entistä enemmän varmistamaan Venäjällä toimivien tiedotusvälineiden ja ihmisoikeusjärjestöjen vapaus.

 
  
  

- Rintasyöpä (B6-0528/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan täysin tätä esitystä, ja mielestäni on kamalaa, että vaikka mammografiaseulontaa koskevat EU:n suuntaviivat laadittiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1992, seulontaa järjestetään tällä hetkellä kattavasti ainoastaan 11 jäsenvaltiossa (Belgiassa, Virossa, Tšekin tasavallassa, Espanjassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Unkarissa, Alankomaissa, Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Mielestäni on täysin erityisen sopimatonta, että Irlannissa, jossa talouskasvu on ollut voimakkainta viime vuosina, noin 600 naista sairastuu rintasyöpään joka vuosi, ja suuri osa näistä rintasyöpäkuolemista olisi estettävissä järjestämällä säännöllistä seulontaa ja diagnosoimalla sairaus riittävän varhaisessa vaiheessa.

On häpeällistä, että Irlannissa odotellaan edelleen kansallisen rintasyöpäseulontaohjelman käyttöönottoa. Odotamme kuitenkin, että ohjelma on valmis käyttöönotettavaksi vuonna 2007, vaikka aivokasvainten seulontaohjelmakin valmistuu aikaisintaan vuonna 2008, noin 15 vuoden jälkeen!

Kaikkien jäsenvaltioiden on otettava kiireesti käyttöön kansallinen mammografiaseulontaohjelma. Komission on nyt tehtävä yhteistyötä uusien jäsenvaltioiden ja liittyvien valtioiden kanssa auttaakseen niitä käyttämään Euroopan aluekehitysrahaston ja liittymistä edeltävien rahastojen varoja kattavan terveydenhuoltoinfrastruktuurin luomiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, Roger Knapman, Jeffrey Titford, John Whittaker ja Thomas Wise (IND/DEM), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet pitävät kaikenlaisia EU:n aloitteita epädemokraattisena vallan väärinkäyttönä eivätkä äänestä niistä missään tilanteessa, silloinkaan kuin niiden tarkoitusperät ovat hyvät. Tässä tapauksessa EU pyrkii käyttämään vaikutusvaltaansa terveydenhoidon alalla. Tämän alan, samoin kuin muiden alojen, joilla EU pyrkii vaikuttamaan, pitäisi pysyä vain demokraattisesti valitun hallituksen valvonnassa, ja tällaista valvontaa voivat tarjota vain kansallisvaltiot.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Ovatko EU:n toimenpiteet rintasyövän torjumiseksi tehokkaampia kuin vastaavat toimenpiteet, joita toteutetaan vakiintuneissa, kansainvälisesti tunnustetuissa järjestöissä, joiden osaamisalue on laaja, kuten Maailman terveysjärjestössä (WHO)? Kesäkuun lista vastaa tähän kysymykseen kielteisesti.

Euroopan parlamentin ei pidä sanella, missä määrin jäsenvaltioiden on toteutettavia merkittäviä toimenpiteitä, esimerkiksi tehdä mammografiatutkimuksia, toteuttaa rintasyöpää koskevia tiedotuskampanjoita, tehdä rintasyöpää koskevaa tutkimusta, perustaa syöpärekistereitä tai perustaa rintasyövästä tiedottavia keskuksia. Kiireistä koordinointityötä ja rajat ylittävää yhteistyötä on parempi tehdä WHO:n kaltaisessa järjestössä kuin EU:ssa.

Siksi äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) EU:ssa diagnosoidaan joka vuosi 275 000 rintasyöpätapausta. Näiden naisten saamaa hoitoa ja heidän hoitotoimenpiteitään koskevissa säännöissä on suuria eroja, mikä on täysin sopimatonta.

Tästä syystä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Siinä kehotetaan ottamaan käyttöön Euroopan laajuiset säännöt, jotta sairaus voidaan havaita ja sen hoitaminen voidaan aloittaa varhaisessa vaiheessa. Rintasyöpäpotilaat kohtaavat työpaikallaan usein syrjintää, ja toivon, että parlamentin ylivoimaisen äänestystuloksen jälkeen komissio laatii peruskirjan rintasyöpäpotilaiden suojelemiseksi työpaikalla.

Uskon, että jos tämä mietintö pannaan täysipainoisesti täytäntöön, voimme parantaa eloon jäävien rintasyöpäpotilaiden elämänlaatua sekä vähentää rintasyöpään vuosittain kuolevien naisten määrää arvioidusta 88 000:sta noin 35 prosentilla, jolloin säästämme noin 30 000 naisen hengen vuodessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Rintasyöpä on 35–59-vuotiaiden naisten yleisin kuolinsyy. Mitä aikaisemmin diagnoosi tehdään, sitä suurempi on eloonjäämisen mahdollisuus. Useimmat rintasyöpään sairastuneet naiset eivät kaipaa "teetä ja sympatiaa" vaan keskitettyjä toimia hoitojen parantamiseksi ja sairauden syihin puuttumiseksi. Yksi helppo toimenpide, jonka voisimme tehdä, on se, että lyhennämme mahdollisimman paljon testien ja diagnoosin välistä odotusaikaa. Sen perusteella, mitä rintasyöpää sairastavat naiset ovat kertoneet, odottaminen on kaikkein pahinta. Meidän on tehtävä kaikkemme auttaaksemme näitä naisia ja parantaaksemme heidän hoitoaan heidän elämänsä kaikkein vakavimpina hetkinä. Jäsenvaltioiden on tehtävä muutakin kuin vaihdettava keskenään parhaita käytäntöjä. Europa Donnan tekemä työ auttaa merkittävällä tavalla kaikkia eurooppalaisia naisia, ja haluan tuoda virallisesti julki tukevani tätä yleiseurooppalaista järjestöä.

 
  
  

- Muscardinin mietintö (A6-0243/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, vaikka minun onkin sanottava, että äänestysselityksen esittäminen tyhjälle istuntosalille on minulle uusi kokemus, haluan kuitenkin kertoa, miksen äänestänyt Muscardinin mietinnöstä.

Kymmenen vuotta käytössä olleen kiintiöjärjestelmän purkamisen jälkeen kiinalaisten nahkakenkien tuonti Euroopan unioniin on kasvanut huomattavasti vuodesta 2005, kuten kaikki tiedämme, ja nyt, ymmärrettävistä syistä, Kiina ja kiinalaisten tuotteiden tuonnista hyötyvät yrittäjät arvostelevat voimakkaasti rangaistustulleja.

Asia saattaa hyvinkin olla niin – kuten rangaistustullien arvostelijat asian esittävät – että EU menettää lopullisesti kenkäteollisuutensa, joka työllistää vuosi vuodelta vähemmän ihmisiä ja jonka yrityksistä yhä useampi on siirtänyt toimintansa EU:n ulkopuolelle. Tästä huolimatta emme varmastikaan voi vain seurata vierestä, kun kokonainen teollisuudenala kulkee kohti tuhoa.

Siispä meidän pitäisi kahdessa vuodessa, joiden ajan rangaistustullit ovat käytössä, hyödyntää tilaisuutta etsiä ratkaisuja tähän EU:n työllisyyden kannalta suureen ongelmaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Olemme täällä kuuntelemassa teitä, koska äänestysselitys on jäsenelle tilaisuus tuoda esiin jotakin, mitä hän ei voi selittää vastaamalla vain "kyllä" tai "ei". Jäsenet tuovat näkökulmansa esiin pöytäkirjaan merkitsemistä varten eivätkä niinkään muita jäseniä varten. Tämä on ymmärrettävää, mutta olemme täällä kuuntelemassa, niin kauan kuin äänestysselityksiä riittää.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, olen kanssanne täysin samaa mieltä ja kiitän huomiostanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Euroopan kansoille on tyrkytetty globalisaatiota vakuuttaen, että loppujen lopuksi eurooppalaiset hyötyvät siitä, sillä se edistää vientiä ja avaa kilpailijoiden markkinoita siinä, missä se avaa omia markkinoitamme. On kuitenkin varsin selvää, että tämä globalisaatio on kaikkea muuta kuin "win-win-tilanne", että niin sanottu "EU:n suojamuuri" on täynnä reikiä ja että EU sallii kuitenkin todellisten suojamuurien rakentamisen eri puolille maailmaa, erityisesti lupaavimmille markkina-alueille.

Ongelma, joka tuodaan esiin Muscardinin mietinnössä, on se, että joidenkin yhteisön ulkopuolisten maiden turvautuessa EU:hun kohdistuviin, epäasianmukaisin kaupan suojatoimenpiteisiin, jotka ovat pelkkää peiteltyä, epäreilua protektionismia, EU:n reaktio asiaan on heikko tai epätarkoituksenmukainen tai EU jättää kokonaan reagoimatta.

Muscardini korostaa aivan oikein sitä, että EU:n puolustautumiskeinoja kaupan alalla on lujitettava, mutta mietinnössä esitetyt erityiset ratkaisut eivät ole haasteiden tasolla – niin järkähtämättömän dogmaattisesti ihmiset uskovat yltiöliberaalin globalisaation etuihin ja monenvälisyyden hyötyihin. Tämä järjestelmä on nyt saavuttanut rajansa: WTO ei ole enää ratkaisu vaan itse ongelma.

Koska mietinnön ehdotukset eivät ole riittäviä analyysiin nähden, emme aio äänestää tästä mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Kesäkuun lista katsoo, että vapaakauppa on hyvä asia, koska se johtaa kaikkien siihen osallistuvien tahojen vaurauden kasvuun. On syytä panna merkille, että ennen liittymistään Euroopan unioniin Ruotsi oli yksi vapaakauppaan myönteisimmin suhtautuvista maista koko maailmassa.

EU toteuttaa toisinaan hyvin protektionistista politiikkaa suojellakseen aloja, jotka eivät ole kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla. Yksi esimerkki tästä lähestymistavasta on maataloustuki, jolla tuetaan maataloustuotteita, minkä seurauksena muista maista – useimmiten kehitysmaista – peräisin olevia vastaavia tuotteita ei voida myydä EU:n markkinoilla.

Tehokas maailmankauppajärjestelmä on äärimmäisen tärkeä, jos vapaakaupasta on tarkoitus tulla jonakin päivänä totta. Muscardinin raportti haiskahtaa kuitenkin protektionismilta, minkä vuoksi äänestin tänään sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä mietintö edistää kaupan vapautumista ja tukee vastavuoroisuuden periaatetta, ja siinä ehdotetaan kostotoimenpiteiden käyttöönottoa. Se henkii kokonaisuudessaan taistelua markkinakiintiöistä kilpailun nimessä. Kyse ei siis ole yhteistyöstä, jonka kehityksessä kaupalla on oma asemansa mutta jossa kauppa ei ole kaikki kaikessa.

Polkumyynnin ja tukien vastaiset toimet merkitsevät sekaantumista kunkin maan sisäisiin päätöksiin ja uhkia, joita WTO voisi asettaa. Häviäjiä ovat kehitysmaat ja kaikkein vähiten kehittyneimmät maat.

Mietinnössä puolustetaan myös WTO:ta ja riitojenratkaisumekanismia ja pyritään nopeuttamaan kaikkein tehokkaimpia hyökkääviä (polkumyynnin kieltäviä) ja puolustavia (suojaaminen) kaupan puolustusmekanismeja. Se, että riitojenratkaisumekanismia nopeutetaan ja sille annetaan lisää valtaa, auttaa vahvistamaan suurvaltojen vaikutusvaltaa WTO:ssa, sillä juuri niillä on valta asettaa sääntöjä.

Asian ydin on se, että kaupan vapauttaminen on tasapuolista kehitystä koskevan ajatuksen vastainen. Kullakin jäsenvaltiolla pitäisi olla oikeus päättää taloudellisesta ja sosiaalisesta kehitysmallistaan, teollistua ja suojella teollisuuttaan. Tämä on niiden täysivaltainen oikeus, jota niiltä ei voida viedä, ja joka asettaa viennin edistämistä ja vapaakauppaa koskevan lähestymistavan kyseenalaiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. – (FR) Euroopan unioni on huolissaan siitä, että Kiinan ja Intian teollisuuden voimanpesät ryhtyvät vientiimme kohdistuviin protektionistisiin toimiin käyttäen kaupan puolustusvälineitä. Siksi Yhdysvallat ei ole enää Euroopan ainut taloudellinen kilpailija, vaan meidän on vastattava myös Brasilian, muiden Etelä-Amerikan maiden ja Australian kilpailuun. WTO, jonka pitäisi toimia globaalina sääntelijänä, on paitsi voimaton myös osasyy ongelmaan.

Näin ollen yltiöliberaalin globalisaation kupla on puhkeamassa. Rajoittamaton ja sääntelemätön keinottelu tavaroilla, hyödykkeillä ja ihmisillä on saavuttanut rajansa. Saavutettuaan huikeat kasvuluvut kasvavat taloudet alkavat nyt lujittaa asemiaan ja suojella itseään vallatakseen jokin päivä paikkamme, ellemme reagoi riittävän nopeasti.

Samaan aikaan Brysselin yltiöeurooppalaiset suosittelevat, että avaisimme rajojamme yhä enemmän ja että jatkaisimme muun maailman auttamista sokeasti ilman asianmukaista valvontaa unohtaen samalla omat kansalaisemme. Meidän on seurattava uusien maailmanvaltojen esimerkkiä ottamalla EU:ssa käyttöön suojatoimia ja yhteisön etuuskohtelujärjestelmä sekä Ranskassa kansallinen etuuskohtelujärjestelmä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä tarkastellaan sitä, kuinka yhteisön ulkopuoliset maat käyttävät EU:hun kohdistuvia kaupan puolustusvälineitä, ja annetaan suosituksia siitä, kuinka yhteisön pitäisi reagoida erityisesti tapauksiin, joissa kyseiset toimenpiteet ovat peitelty protektionismin muoto, jolla pyritään estämään lainvastaisella tavalla EU:n tuotteiden pääsy ulkomaisille markkinoille.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö