Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2085(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0299/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0299/2006

Συζήτηση :

PV 25/10/2006 - 16
CRE 25/10/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0461

Συζητήσεις
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα "NAIADES" (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0299/2006) της κ. Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας: NAIADES, ένα ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα [2006/2085(INI)].

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE), εισηγήτρια. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ολόψυχες ευχαριστίες μου στο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για το πρόγραμμα «NAIADES», το πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Το Κοινοβούλιο είναι σύμμαχός σας, επειδή πρέπει να δοθεί εξέχουσα θέση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η έκθεσή μας έχει λάβει την ομόφωνη στήριξη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους συναδέλφους μου βουλευτές του ΕΚ, στους σκιώδεις εισηγητές, καθώς και στο προσωπικό για τις προσπάθειές τους.

Κύριε Αντιπρόεδρε, παρόλο που το Κοινοβούλιο στηρίζει τους στόχους σας, πιστεύουμε ότι απαιτείται περισσότερη φιλοδοξία προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξή τους. Στην έκθεση, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει, προπάντων, τη σημασία μιας αξιόπιστης εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι, σε τελική ανάλυση, το κλειδί για την επιτυχία και την επέκτασή της. Η αξιόπιστη εσωτερική ναυσιπλοΐα εξαρτάται από στέρεες υποδομές και εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, και η καθυστέρηση στη συντήρηση των υποδομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας που παρατηρείται σήμερα στην Ευρώπη είναι ένα από τα πλέον επείγοντα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Από αυτήν την άποψη, τα νέα κράτη μέλη, με τα ιδιαίτερα προβλήματά τους, πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής. Η αρχική ευθύνη έγκειται, ασφαλώς, στις εθνικές ή περιφερειακές αρχές, οι οποίες δίνουν πολύ μικρή προτεραιότητα στον εν λόγω τομέα.

Το παρόν Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να δει περισσότερη χρηματοδότηση στο πλαίσιο των ΔΕΔ, ειδικά όσον αφορά τα έργα προτεραιότητας, και εξακολουθούμε να αναμένουμε τον διορισμό ενός συντονιστή για τα ΔΕΔ. Θα μπορούσατε να υποσχεθείτε ότι θα υποβάλετε σύντομα πρόταση; Το Κοινοβούλιο θα ήθελε επίσης μεγαλύτερη προτεραιότητα και βαθμό προτίμησης υψηλότερο του 20% για όλα τα έργα εσωτερικής ναυσιπλοΐας κοινού ενδιαφέροντος, πράγμα το οποίο θα καθιστούσε δυνατή τη στήριξη πολλών μικρών έργων υποδομής, επειδή ο κύριος όγκος των κονδυλίων έχει μέχρι στιγμής εκτραπεί στις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, γεγονός το οποίο πρέπει να αλλάξει εάν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το πρόγραμμα NAIADES.

Πρέπει να εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο συνεισφοράς του πολυετούς προγράμματος στα σχέδια των Υπηρεσιών Ποτάμιων Πληροφοριών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα υπερψηφίσει αύριο το Κοινοβούλιο, και αποτελεί επίσης πρόταση της φινλανδικής Προεδρίας στο Συμβούλιο. Εάν συνεπώς μπορείτε να του δώσετε τη στήριξή σας, δεν θα υπάρχουν προβλήματα.

Το Κοινοβούλιο είναι επίσης φιλόδοξο όσον αφορά το περιβάλλον. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει κανονισμούς για καθαρότερα καύσιμα το συντομότερο δυνατόν. Την περασμένη Παρασκευή, λάβαμε πρόσθετες πληροφορίες από τα γραφεία σας, για τις οποίες είμαστε υπόχρεοι. Σαφώς, έχει διεξαχθεί πολλή έρευνα, τόσο σχετικά με τις τεχνικές όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται ελπιδοφόρα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να σας ζητήσω να υποβάλετε μια συνετή πρόταση κατά την αναθεώρηση της οδηγίας. Είναι επίσης σημαντικό να μην χαθεί η προοπτική η ΕΝ να είναι εξίσου καθαρή με τις οδικές μεταφορές. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο υποστηρίζει ο ίδιος ο κλάδος. Διάβασα στην εφημερίδα ότι ο κλάδος πιστεύει ότι θα μπορούσε να επιτύχει περισσότερα μέσω του Κεντρικού Μητρώου Συμβούλων, εφόσον λέγεται ότι η Επιτροπή δεν επιθυμεί να επισπεύσει τα πράγματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να με καθησυχάσετε σχετικά με αυτό.

Έχουν ειπωθεί πολλά για το ταμείο καινοτομίας, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ένα θαυμάσιο μέσο ανάπτυξης του άριστου αυτού προγράμματος δράσης. Ο κλάδος έχει δικές του καλές ιδέες, και 40 εκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευτεί στις Βρυξέλλες. Το παρόν Σώμα είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να επιδείξουν επίσης δέσμευση και θα πρέπει να συνεισφέρουν το ίδιο ποσό, ούτως ώστε να καταστούν διαθέσιμα 120 εκατομμύρια ευρώ. Το Συμβούλιο δεν έχει πράξει πολλά στην κατεύθυνση της ουσιαστικής δέσμευσης, είστε όμως σε θέση να τους πείσετε; Και κυριότερα, προτίθεστε να διαθέσετε αυτά τα 40 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια; Αυτό το θεωρώ μια δοκιμαστική εφαρμογή η οποία θα αποδείξει εάν θέλετε πραγματικά να υλοποιήσετε το πρόγραμμα δράσης.

Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει διάφορα άλλα θέματα που προσυπογράφουμε με πολύ χαρά: εγχειρίδιο χρηματοδότησης, κατευθυντήριες γραμμές για κρατική στήριξη και τον αναγγελθέντα έλεγχο της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος. Θα ήθελα, εν προκειμένω, να επιστήσω την προσοχή σας στην προβληματική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σκοπίμως άφησα το θεσμικό θέμα τελευταίο, κάτι για το οποίο υπήρξα σαφής στην έκθεσή μου. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη συνεργασία, να λάβουμε υπόψη τις τρέχουσες αρμοδιότητες όλων των συμμετεχόντων μερών και να αξιοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη των διεθνών οργανισμών. Μια μάχη για τις εξουσίες θα έχει ως αποτέλεσμα μόνον καθυστέρηση. Πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο δράσης κατεπειγόντως.

Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να επιδείξει επίσης πραγματική δέσμευση για ανάληψη δράσης. Ανασηκώνοντας τα μανίκια, η Επιτροπή θα αποδείξει ότι λαμβάνει όντως την εσωτερική ναυσιπλοΐα σοβαρά υπόψη και μόνον τότε θα είναι η σωστή στιγμή να εξεταστούν, εάν κριθεί αναγκαίο –και δεν είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό ακόμη– οι θεσμικές σχέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας την κ. Wortmann-Kool για την έξοχη έκθεσή της. Το ψήφισμα δείχνει ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με την προώθηση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές είναι ασφαλείς, ρυπαίνουν σε μικρό βαθμό, είναι αποδοτικές από ενεργειακής πλευράς και παρέχουν μεγάλη εφεδρική χωρητικότητα. Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές υποχρησιμοποιούνται: αντιστοιχούν μόλις στο 6% του συνόλου των διά ξηράς μεταφερόμενων αγαθών στην Ένωση, έστω και αν σε λίγα κράτη μέλη ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς αντιπροσωπεύει το 40%.

Σήμερα, η Ευρώπη διαθέτει 36 000 χλμ. οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Μιλάμε εν προκειμένω για ένα πραγματικό διευρωπαϊκό δίκτυο. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση προκειμένου να προωθήσουμε αυτόν τον τρόπο μεταφορών. Μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αν, όπως μόλις τώρα επισημάνατε, κυρία Wortmann-Kool, η προσέγγισή μας συνοδευτεί από συγκεκριμένη δράση.

Είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο για τη στήριξη που μου παρείχε μέσω της έκθεσης της κ. Wortmann-Kool. Θα περιοριστώ, κύριε Πρόεδρε, σε λίγες παρατηρήσεις επί των βασικών σημείων, αρχίζοντας από τη βελτίωση των συνθηκών αγοράς. Πρέπει να αναπτύξουμε νέες συνδυασμένες, καινοτόμες υπηρεσίες, ούτως ώστε να επιτρέψουμε στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί στη διασύνδεση μεταξύ των μεγάλων λιμένων και των μεγάλων πόλεων στην ενδοχώρα. Περισσότερο από το 70% του τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις, συχνά λεμβούχους. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά: για παράδειγμα, η βελτίωση της πρόσβασης σε πόρους μέσω της άρσης κάθε είδους ρυθμιστικών και διοικητικών φραγμών και ένα σαφές πλαίσιο σε σχέση με τις διαθέσιμες κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή θα αρχίσει να εργάζεται για το θέμα της κρατικής ενίσχυσης σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα δημοσιευτούν το 2008-2009. Αυτά μόνον έχω να πω όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του στόλου, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές πρέπει να βελτιώσουν την αποδοτικότητά του όσον αφορά την εφοδιαστική και την απόδοσή τους σε σχέση με το περιβάλλον και την ασφάλεια. Οι καινοτομίες πρέπει να επικεντρωθούν στη ναυπήγηση σκαφών –για παράδειγμα, στη μηχανή και στο σύστημα προώθησης– και σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε αυτό που είναι γνωστό ως υπηρεσίες ενημέρωσης εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Ήδη υφίσταται ρυθμιστικό πλαίσιο, πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα πραγματικά εφαρμόζεται. Αυτό ισχύει επίσης για τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα καύσιμα που προορίζονται για εσωτερική ναυσιπλοΐα. Αυστηρότερες προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να προτείνουμε μέχρι τέλους του έτους, θα μας επιτρέψουν την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας των εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Έρχομαι τώρα στην προώθηση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων. Οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές πλήττονται από ανεπάρκεια πληρωμάτων και συνεχή συρρίκνωση του αριθμού υποψηφίων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων. Η στρατηγική πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επί των σκαφών και στην επαγγελματική κατάρτιση. Σκοπεύω να προτείνω την εναρμόνιση των απαιτήσεων που αφορούν τα πληρώματα και τα πιστοποιητικά πλοηγού το 2008 μέσω της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης.

Όσον αφορά την εικόνα των πλωτών μεταφορών, πρέπει να διορθώσουμε την εικόνα η οποία στην τρέχουσα φάση αμαυρώνει την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Πρέπει να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για το πραγματικό δυναμικό της εσωτερικής ναυσιπλοΐας μέσω της υλοποίησης δικτύου για την προώθηση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιοχές.

Όσον αφορά την πλωτή υποδομή, υπάρχουν εντός του δικτύου σημεία συμφόρησης, τα οποία περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Πρέπει, λοιπόν, να άρουμε τα υφιστάμενα εμπόδια. Αυτό είναι πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, αλλά η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει χάρη στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη δύο μειζόνων εσωτερικών πλωτών οδών: την πλωτή οδό Ρήνου-Μόζα-Δούναβη και τη σύνδεση Σηκουάνα-Scheldt.

Στον νέο δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος υποβλήθηκε για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείναμε ποσοστό 30% για τη στήριξη των έργων εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την ένταξη αυτών των έργων στο πολυετές πρόγραμμα. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα στηρίξουν τις προτάσεις μας. Η συμβολή έξυπνων συστημάτων μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας. Ετοιμαζόμαστε να εφαρμόσουμε υπηρεσίες ενημέρωσης εσωτερικής ναυσιπλοΐας, οι οποίες αποτελούν, σε πρακτικό επίπεδο, ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών σχετικά με τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, το οποίο θα επιτρέψει στους λεμβούχους να σχεδιάζουν τα δρομολόγιά τους καλύτερα, να μειώσουν τον χρόνο αναμονής στις δεξαμενές ανύψωσης και να παρακολουθούν συνεχώς τις μεταφορές.

Κυρία Wortmann-Kool, αναφέρατε τον ορισμό ενός συντονιστή διευρωπαϊκών δικτύων. Πρέπει να πω ότι επικροτήσαμε τα θετικά αποτελέσματα, τα οποία εξασφαλίστηκαν από έξι συντονιστές, οι οποίοι ορίστηκαν ήδη. Ο κ. Costa, από την πλευρά του, ζήτησε επίσης τον ορισμό συντονιστή τόσο για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές όσο και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Μπορώ να σας πω ότι πρόθεσή μου είναι πράγματι να επιλεγούν δύο συντονιστές εντός των επόμενων εβδομάδων.

Το πρόγραμμα NAIADES παρέχει ένα φάσμα πολύ διαφορετικών δράσεων: εναρμονισμένη νομοθεσία, στρατηγική προώθηση και μέτρα συντονισμού. Όλες αυτές οι δράσεις, όμως, θα είναι αποτελεσματικές μόνον εφόσον το θεσμικό πλαίσιο είναι το ενδεδειγμένο. Γεγονός είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κατακερματισμένους πόρους και σκόρπιες προσπάθειες σε διάφορα επίπεδα. Συνεπώς, χρειάζεται να προσαρμόσουμε το πλαίσιο στις απαιτήσεις μιας διευρυμένης ευρωπαϊκής αγοράς. Βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάλυσης διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα συζητηθούν με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τα κράτη μέλη και με τις διεθνείς επιτροπές για τα ποτάμια.

Εν κατακλείδι, πρέπει αυτό το πρόγραμμα NAIADES να στεφθεί με επιτυχία και προς τούτου πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε στη στήριξη εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε κάθε επίπεδο: εθνικές και περιφερειακές αρχές, επιτροπές για τα ποτάμια και επιχειρήσεις. Είμαι ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς εσάς, κυρία Wortmann-Kool, που αποστείλατε, με αυτή την έκθεση, ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της προώθησης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την οποία χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα περισσότερο από ποτέ.

 
  
MPphoto
 
 

  Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (HU) Ο Αντιπρόεδρος Barrot έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ευρέους φάσματος σχετικά με την εσωτερική ναυσιπλοΐα, για το οποίο δεν μπορούμε παρά να τον συγχαρούμε. Μιλώντας από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου, θεωρούμε ότι αυτή η κοινοβουλευτική έκθεση, που εκπόνησε η κ. Wortmann-Kool, αποτελεί μια αξιόλογη δήλωση και έκθεση σχετικά με αυτό το πρόγραμμα ευρέους φάσματος. Όσον αφορά αυτό το θέμα οι προθέσεις μας ταυτίζονται απόλυτα με αυτές της Επιτροπής.

Μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών επιπτώσεων, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα μόνο θέμα, το θέμα της υποδομής. Οι πρόσφατες πλημμύρες έδειξαν ότι από απόψεως υποδομής, και στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα σε σχέση με την προσπάθεια βελτίωσης της πλοϊμότητας, πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά προκειμένου να διασφαλίσουμε πλοϊμότητα σε μόνιμη βάση. Οι πλημμύρες καθιστούν τη ναυσιπλοΐα αναξιόπιστη και απρόβλεπτη, συνεπώς, ο σημαντικότερος στόχος του προγράμματος NAIADES είναι η απόδοση μεγαλύτερης προσοχής στον έλεγχο των πλημμύρων. Θα ήθελα να τονίσω τις περιβαλλοντικές πτυχές του προγράμματος –που απαιτούν ιδιαίτερη έμφαση– όπως η δημιουργία και η διατήρηση των φυσικών κατακλυζόμενων πεδίων. Πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε με προσοχή και σε αρμονία με τις περιβαλλοντικές και τις ναυτιλιακές απαιτήσεις.

Απλώς μια σύντομη παρατήρηση για ένα άλλο θέμα. Για την πλοϊμότητα του Δούναβη, είναι σημαντικό να μπορούμε να βασιζόμαστε σε ναυτιλιακές συνθήκες υψηλής ποιότητας καθ’ όλο το μήκος του. Μεταξύ των τρίτων χωρών που εμπλέκονται, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη Σερβία. Για τη Σερβία, η αξία του Δούναβη ως πλωτής οδού έχει αυξηθεί σημαντικά, και συνεπώς, συνιστώ στενή συνεργασία σε αυτό το θέμα μεταξύ των μελλοντικών κρατών μελών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας καθώς και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Όλες αυτές οι προτάσεις παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση, για την οποία εκφράζω τις ευχαριστίες μου στη συνάδελφό μου βουλευτή, κ. Wortmann-Kool.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πριν από ένα λεπτό έλεγα στην εισηγήτρια, κ. Wortmann-Kool, ότι, μέχρι στιγμής απόψε, όλοι οι ομιλητές σε αυτή τη συζήτηση ήταν γυναίκες. Και μετά θα πουν ότι οι μεταφορές ενδιαφέρουν μόνο τους άντρες. Ίσως το πρόγραμμα NAIADES μας εμπνέει και ίσως ο Επίτροπος πρέπει να το λάβει υπόψη και να διορίσει δύο γυναίκες συντονίστριες για το NAIADES. Ας επιστρέψουμε σε σοβαρά θέματα όμως, και στην έκθεση της κ. Wortmann-Kool.

Επί της αρχής, υποστηρίζουμε επισήμως το ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα, γνωστό ως «NAIADES», και την ιδέα να του δοθεί μεγαλύτερο πολιτικό προφίλ. Είναι αλήθεια, και το έχουμε διαπιστώσει αυτό, ότι η χρήση πλωτών οδών διαφέρει πολύ σε όλη την Ευρώπη, από 0,1%, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, και ακόμη λιγότερο στην χώρα μου, μέχρι 40% στην Ολλανδία, που διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων πλωτών οδών. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις κανάλια και ποτάμια έχουν εγκαταλειφθεί.

Ωστόσο, έχουν γίνει αξιέπαινες προσπάθειες ανάκτησής τους. Στη χώρα μου, λόγω του ορεινού της χαρακτήρα, τα κανάλια και τα ποτάμια χρησιμοποιούνται περισσότερο για τη μεταφορά νερού για την άρδευση και πόσιμου νερού παρά για τις μεταφορές, αλλά παρόλ’ αυτά γνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες σχετικά με το πλωτό τμήμα του Γουαδαλκιβίρ από τη Σεβίλλη ως τη θάλασσα, που ελπίζουμε να συμπεριληφθεί επίσης στο διευρωπαϊκό δίκτυο. Επιπλέον, χαίρομαι επίσης για τις τρέχουσες προσπάθειες της πόλης μου, της Σαραγόσα, η οποία θα φιλοξενήσει την Expo 2008 και η οποία, στο πλαίσιο αυτό, επιθυμεί –και αυτό έχει προταθεί στο πλαίσιο του στόχου της προώθησης των υδάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης– να αποκαταστήσει την πλοϊμότητα του ποταμού Έβρο. Συνεπώς, χαιρόμαστε που είμαστε σε θέση να συμμετάσχουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη όταν αναφερόμαστε στη δυνατότητα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων των εκπομπών CO2 μέχρι και 75% σε σύγκριση με τους δρόμους και επίσης –και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο σημαντικό αυτό– να προωθήσει αυτό το δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υποστηρίξει νέες μεθόδους ούτως ώστε αυτός ο τομέας να γίνει πιο ανταγωνιστικός και αποδοτικός.

Η κ. Wortmann-Kool επιτέλεσε εξαιρετικό έργο ως εισηγήτρια και περιμένουμε με ανυπομονησία τις επόμενες προτάσεις της Επιτροπής για να ενισχυθεί ο οικονομικός και ανταγωνιστικός αντίκτυπος αυτού του νέου τομέα. Υποστηρίζουμε ιδιαίτερα την ενίσχυση των υποδομών. Δηλαδή, χιλιάδες χιλιόμετρα πλωτών οδών και εκατοντάδες λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας, με υποδομές κλεισιάδων, κτλ., που έχουν ήδη οριστεί, θα γίνουν επιτέλους ένα δίκτυο σύνδεσης που θα ενισχύσει την περιφερειακή και εδαφική συνοχή. Για τον σκοπό αυτό, ορισμένες από τις τροπολογίες που παρουσιάσαμε στην επιτροπή και οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί προτείνουν συμμετοχή αυτού του τομέα στα προγράμματα των διευρωπαϊκών δικτύων. Προτείναμε επίσης την υποστήριξη υπηρεσιών ποτάμιων πληροφοριών, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα αυξήσουν πολύ την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του τομέα.

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετική ιδέα να δοθεί μεγαλύτερη οικονομική στήριξη στις δυνατότητες του τομέα για την κυκλοφορία εμπορευματοκιβωτίων, αν και υπάρχουν ακόμη μεγάλες ελλείψεις εκεί. Στην έκθεση σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή, την οποία ελπίζω ότι θα μπορέσω να παρουσιάσω σε αυτό το Κοινοβούλιο, θα συμπεριλάβω ασφαλώς και τις προτάσεις της κ. Wortmann-Kool σχετικά με τη βελτίωση των υλικοτεχνικών πτυχών και της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 6% του συνόλου των μεταφορών διεξάγεται σε πλωτές οδούς και ευχαριστώ τον κ. Επίτροπο που το υπογράμμισε κι εκείνος. Επομένως, χρειάζεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αξιοποίηση αυτών των αχρησιμοποίητων ικανοτήτων και τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών.

Είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε πως η μεγαλύτερη έλλειψη στον τομέα αυτόν είναι κυρίως η έλλειψη διατροπικών κόμβων. Πρέπει να δημιουργηθούν πρώτα λιμένες και τερματικοί σταθμοί, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία αλυσίδων μεταφορών που θα συμπεριλαμβάνουν και αυτές τις οδούς μεταφοράς.

Η καινοτομία, που σε άλλους τεχνικούς τομείς των μεταφορών έχει ήδη προχωρήσει πολύ, εδώ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά. Πρέπει να καλύψουμε ακόμα μεγάλα κενά ως προς τα καύσιμα και τα υλικά και το παρόν πρόγραμμα θα δώσει το έναυσμα γι’ αυτό. Όμως πρέπει επίσης –και εγώ δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό– να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη το περιβάλλον, όπως ήδη ανέφερε η συνάδελφός μου.

Θα ήθελα επίσης να σας παρακαλέσω να υποστηρίξετε μία τροπολογία που υποβάλαμε και αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών σε πλωτές οδούς. Εδώ πρέπει να ισχύουν εξίσου αυστηροί κανόνες με αυτούς που ισχύουν στους δρόμους και τους σιδηροδρόμους, διότι ένα δυστύχημα σε έναν ποταμό, το οποίο αφορά επικίνδυνα αγαθά, μπορεί να έχει τεράστιες και μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Ένα δεύτερο θέμα είναι η επαπειλούμενη αλλαγή σημαίας –δηλαδή η νέα καταχώρηση πλοίων υπό φθηνές σημαίες– που διακυβεύει και ορισμένες κοινωνικές προδιαγραφές. Πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε εξαρχής υπόψη και αυτόν τον κίνδυνο.

Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαίρετη έκθεση, αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές και εισηγήτριες για την καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ θερμά όλους και ελπίζω ότι αύριο θα την εγκρίνουμε με τη μορφή που έχει τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, επί χρόνια, τα παλαιά κανάλια παραμελούνταν ή έκλειναν, η εσωτερική ναυσιπλοΐα φαινόταν να ανήκει στο παρελθόν και υπήρχε μαζική ανάπτυξη στις οδικές μεταφορές αγαθών. Στην εποχή μας, όλοι ανεξαρτήτως κομματικών παρατάξεων, χαιρετίζουν το γεγονός ότι οι μεταφορές αγαθών δια της πλωτής οδού επανέρχονται στη μόδα. Αυτή η συναίνεση υποκρύπτει διάφορες απόψεις, όπως κατέστη προφανές στο παρόν Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης τον Φεβρουάριο του 2003 για το θέμα της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές 2010. Για την ομάδα μου, όπως και για ορισμένες άλλες, οι πλωτές μεταφορές αποτελούν μια εναλλακτική λύση για τους ολοένα αυξανόμενους και επεκτεινόμενους αυτοκινητοδρόμους. Είναι ένας τρόπος οικονομίας και ως προς τον χώρο και ως προς το περιβάλλον. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια άλλη άποψη, η οποία θέλει περισσότερα από όλα, περιλαμβανομένων, συνεπώς και των περισσότερων αυτοκινητοδρόμων.

Δημιουργώντας υπερπροσφορά, δίνεται μεγαλύτερη ελευθερία στους επιχειρηματίες να προβούν σε νέες επιλογές στο πλαίσιο αυτής της υπερπροσφοράς προκειμένου να αποφασίσουν ποιος τρόπος μεταφοράς είναι ο πιο επωφελής για αυτούς στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ένα παράδειγμα υπερπροσφοράς είναι η δαπανηρή γραμμή Betuwe η οποία κατασκευάστηκε ως έργο ΔΕΔ για τη σιδηροδρομική μεταφορά φορτίων στις Κάτω Χώρες κατά μήκος των ποταμών Waal και Lek, που είναι απολύτως πλωτοί, προς τα χαμηλότερα τμήματα του Ρήνου. Τα πιο επείγοντα έργα από αυτά που προφανώς υποχρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τη διαπλάτυνση των στενών καναλιών που συνδέουν τη Βόρεια Γαλλία με το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες, ή την επαναφορά στα αρχικά τους επίπεδα των συνεχώς μειούμενων μεταφορών δια μέσου του Δούναβη μεταξύ της Ουγγαρίας και της Μαύρης Θάλασσας μετά τους βομβαρδισμούς του 1999.

Η Ομάδα μου αντιτίθεται στην υπερπροσφορά. Ακόμη και στην περίπτωση της ναυσιπλοΐας, αυτό αποβαίνει εις βάρος του χώρου, της φύσης και του περιβάλλοντος. Η προσαρμογή των ποταμών έχει επιπτώσεις στα φυσικά κατακλυζόμενα πεδία, τη βιοποικιλότητα, την παροχή πόσιμου ύδατος και την υπερχείλιση των γύρω εκτάσεων. Εξάλλου, οι πλωτές μεταφορές δεν αποτελούν πανάκεια που εξαλείφει ως δια μαγείας όλους τους κινδύνους των ρυπογόνων και επιβλαβών ουσιών. Η μεταφορά τους συνεπάγεται κινδύνους όχι μόνον για τους ίδιους τους ποταμούς, αλλά επίσης για τις περιοχές κατοικιών και τις περιοχές εξαιρετικού κάλλους που βρίσκονται κατάντη. Χρειαζόμαστε περισσότερα από απλώς καθαρότερες μηχανές και καύσιμα απαλλαγμένα από θείο. Μαζί με την Ομάδα των Πρασίvωv/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, θα προτείνουμε την επιβολή τελών υποδομής προκειμένου να προωθήσουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων μορφών μεταφοράς, μια καλύτερη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών σχεδίων, να καταστήσουμε αυστηρότερη τη νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και να αποτρέψουμε τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας να πλέουν υπό σημαίες ευκαιρίας, επειδή αυτό επηρεάζει δυσμενώς τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφάλειας. Μόνο όταν οι πλωτές μεταφορές πληρούν απαιτήσεις ποιότητας αυτού του είδους, η ανάπτυξη σημειώνει ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετικά περιεκτική έκθεσή της και να την ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία της. Όπως και οι άλλοι ομιλητές, θα ήθελα να εκφράσω την ολόψυχη στήριξή μου για το πρόγραμμα NAIADES. Η εσωτερική ναυσιπλοΐα μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι στηρίζεται δεόντως από μια συνοδευτική πολιτική, να συνεισφέρει σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος των μεταφορών. Χαίρομαι που το παρόν μήνυμα αποστέλλεται επίσης στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις. Τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα κράτη μέλη προτρέπονται, στην οικονομική τους πολιτική και την πολιτική σχεδιασμού, να δώσουν τη δέουσα προσοχή στις προοπτικές που παρέχει η εσωτερική ναυσιπλοΐα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες μεταφοράς των επιχειρήσεων, τόσο για μεγαλύτερες, όσο και για μικρότερες, ροές αγαθών.

Επίσης, η σύσταση για δραστικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του στόλου έχει επίσης την απεριόριστη στήριξή μου. Όπως στις οδικές μεταφορές, τα καθεστώτα ενθάρρυνσης για την εισαγωγή της μείωσης εκπομπών και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στην εσωτερική ναυσιπλοΐα συντελούν επίσης στο να καταστεί ο στόλος περισσότερο φιλικός προς το περιβάλλον.

Τέλος, ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα προσεγγίσουν αυτό το σχέδιο δράσης με την ίδια θετική στάση και δέσμευση που το προσέγγισαν οι βουλευτές του παρόντος Κοινοβουλίου τις τελευταίες εβδομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή στον τίτλο της έκθεσης της κ. Wortmann-Kool. Πρόκειται για μια έκθεση σχετικά με την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η εσωτερική ναυσιπλοΐα χρειάζεται ασφαλώς ενίσχυση. Ενδεχομένως αυτό να μην ισχύει στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, απ’ όπου κατάγεται η εισηγήτρια της έκθεσης, αλλά αληθεύει ασφαλώς για πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Πολωνίας, της πατρίδας μου. Το πρόγραμμα Όντερ εγκρίθηκε πριν από λίγα χρόνια στην Πολωνία, και ονομάστηκε αρχικά Πρόγραμμα Όντερ 2006, αλλά αργότερα η διάρκειά του παρατάθηκε έως το 2015. Εντούτοις, όλα αυτά τα σχέδια ισοδυναμούν με κενά λόγια, επειδή κατ’ ουσίαν δεν γίνεται τίποτα.

Η αξία της έκθεσης που συζητούμε επί του παρόντος είναι ότι προτίθεται να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή εσωτερική ναυσιπλοΐα ως αυτόνομο τομέα, και εδώ υπογραμμίζω τη λέξη «αυτόνομος» η οποία ότι η εσωτερική ναυσιπλοΐα δεν αντιμετωπίζεται ως συμπλήρωμα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, ως σημαντική προσθήκη σε αυτά. Αντίθετα, η εσωτερική ναυσιπλοΐα γίνεται αντιληπτή ως ανεξάρτητο, αυτόνομο σύνολο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή η επικείμενη προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα παράσχει μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Θα ήθελα να μιλήσω στο Κοινοβούλιο για ένα από τα όνειρά μου. Είναι ένα όνειρο το οποίο νομίζω ότι συμμερίζονται πολλά μέλη της επιτροπής μου, και περιλαμβάνει ένα ταξίδι κατά μήκος των παλαιών και νέων εσωτερικών πλωτών οδών στην Ευρώπη. Ενδεχομένως να είναι ένα παλαιομοδίτικο ταξίδι, αλλά είναι πολύ όμορφο. Προκειμένου να μπορέσουμε να το επιχειρήσουμε, ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω σημαντικές επενδύσεις.

Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε μια δύο σημαντικές ιδέες που έχουν αποτελέσει τμήμα των φιλοδοξιών για διορατικές πολιτικές ανά τους αιώνες. Μια από αυτές είναι το σχέδιο για ένα κανάλι μεταξύ του Όντερ και του Δούναβη, που θα δημιουργούσε μια σύνδεση μεταξύ δύο σημαντικών υδάτινων συστημάτων.

Προτρέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην σταματήσει τις μελέτες, αλλά να συνεχίσει να εργάζεται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Οι μελέτες στον εν λόγω τομέα θα πρέπει να συνεχιστούν, και εύχομαι κάθε επιτυχία στο εγχείρημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ως γνωστόν, η Αυστρία είναι μια ορεινή χώρα, όπως όμως αναφέρεται και στον εθνικό της ύμνο, είναι και μια παραποτάμια, μια παραδουνάβια χώρα – επιτρέψτε μου αυτή την αναφορά, καθώς αύριο εορτάζουμε την εθνική εορτή της Αυστρίας. Ως εκ τούτου, για τη χώρα μας είναι σημαντικό το θέμα των εσωτερικών πλωτών οδών ως υδάτινης σύνδεσης με τη Δύση, με το εκεί σύστημα Ρήνου-Μάιν- Μόζα, αλλά και –κυρίως– με τον Νότο και την Ανατολή.

Εμείς στην Αυστρία γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, να έχουμε ένα καλύτερο και κυρίως πιο λειτουργικό υδάτινο σύστημα. Έγινε μνεία των πτυχών της τεχνολογίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και πολλών άλλων, όμως γνωρίζουμε επίσης ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις για τους δρόμους, κυρίως για τα νέα και τα μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ, γιατί διαφορετικά θα καταλήξουμε θύματα των δρόμων. Και ποια εναλλακτική θα ήταν καλύτερη από μια υποδομή στον διάδρομο 7 του διευρωπαϊκού δικτύου που θα ήταν καλά κατασκευασμένη και θα χρησιμοποιείτο καλά; Χαίρομαι διότι η Επιτροπή σκοπεύει να δώσει μεγαλύτερη σημασία σε αυτόν τον σημαντικό τρόπο μεταφοράς και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με μεγάλο μέρος όσων είπε εδώ ο Αντιπρόεδρος Barrot. Όμως δεν χρειαζόμαστε μόνο προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και την εφαρμογή τους, και μάλιστα το συντομότερο δυνατό.

Ελπίζω ότι οι ανακοινώσεις της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη για τις οδούς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας υπό την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου ήταν σε γενικές γραμμές χρήσιμες για το θέμα μας και συνεπώς θα είναι και σημαντικές για τις μελλοντικές δυνατότητες.

Ευχαριστώ ιδίως την εισηγήτρια κ. Wortmann-Kool για την πολύ καλή εργασία της ως προς το έγγραφο αυτό και για την καλή συνεργασία, ιδίως δε για την προθυμία της να πεισθεί να αγωνιστεί όχι μόνο για τις προτεραιότητες της «παλιάς Ευρώπης», αλλά και για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που χρειάζεται η «νέα Ευρώπη». Επαναλαμβάνω και πάλι πως τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πραγματικά αυτές τις ευκαιρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η εσωτερική ναυσιπλοΐα έχει παραμεληθεί εγκληματικά για πολλά χρόνια στην ΕΕ. Με το πρόγραμμα NAIADES σκοπεύουμε να το αλλάξουμε αυτό. Θέλουμε η εσωτερική ναυσιπλοΐα να σημειώσει πρόοδο ως προς την απασχόληση, τις αγορές, τις υποδομές και ολόκληρο τον στόλο.

Η αξιοπιστία των εσωτερικών πλωτών οδών και η διαθεσιμότητα πολυλειτουργικών εσωτερικών λιμένων είναι οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις γι’ αυτό, και μάλιστα και αναφορικά με τις πολυτροπικές αλυσίδες μεταφορών. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να υπογραμμίσω παρενθετικά –όπως ήδη είπε και ο Επίτροπος Barrot– τη σημασία των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών για τους ποταμούς (River Information Services, RIS) που μπορούν να συμβάλουν και θα συμβάλουν σημαντικά στη χρησιμοποίηση των εσωτερικών πλωτών οδών. Γι’ αυτό άλλωστε πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των RIS με τη συμπερίληψή τους στο πρόγραμμα των ΔΕΔ.

Ας επιστρέψουμε όμως στο πρόγραμμα NAIADES: στην έκθεση για το NAIADES επισημαίνεται η ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κοινοτικών οριακών τιμών για τις εκπομπές, κυρίως με την προώθηση της χρησιμοποίησης καυσίμων με μικρότερη περιεκτικότητα σε θείο. Καλά ως εδώ. Εγώ, ωστόσο, θεωρώ αντιπαραγωγικό να επιβάλουν οι αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, που αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δαπανηρές προσαρμογές εξοπλισμού, που δεν μπορεί να τις αντέξει ο τομέας αυτός. Έτσι, πρέπει να επιδιώξουμε να προσφέρουν τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη κίνητρα για την γρηγορότερη καθιέρωση μηχανών πλοίων πιο φιλικών προς το περιβάλλον.

Ενόψει του προβλεπόμενου ταμείου καινοτομίας των ευρωπαϊκών πλωτών μεταφορών, θεωρώ σημαντικό να καθοριστούν οι όροι δημιουργίας του εν λόγω ταμείου σε στενή συνεργασία με τον κλάδο της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Επίσης, θα πρέπει να είναι δυνατό να υποστηριχθεί μέσω του ταμείου αυτού η χρηματοδότηση γραφείων επικοινωνίας.

Πέρα από την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παρουσιάσει πηγές πληροφόρησης για θέματα χρηματοδότησης, υπό τη μορφή, για παράδειγμα, ενός εγχειριδίου χρηματοδότησης, χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει μία ενημερωμένη περιγραφή και εκτενείς πληροφορίες για ευρωπαϊκές πλωτές οδούς. Εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες επιστημονικές έρευνες και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι υφιστάμενες εμπειρίες των συντονιστών. Θα ήταν ασφαλώς λάθος να ξεκινάει κανείς ξανά και ξανά από το μηδέν. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης δεν είναι επιθυμητή επιπλέον γραφειοκρατία και αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας κ. Wortmann-Kool για τον ζήλο της και τη συνεργασία που ήταν πραγματικά καλή και εποικοδομητική.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αρχίσω ανταποκρινόμενος σε ό,τι ειπώθηκε σε αυτή την έξοχη συζήτηση και ευχαριστώντας όλους τους ομιλητές. Η εσωτερική ναυσιπλοΐα δεν είναι, όπως είπατε, ένα ακόμη συν. Είναι μια γνήσια εναλλακτική επιλογή και χρειαζόμαστε και άλλα μέσα μεταφορών πέραν των οδικών δικτύων στη σημερινή Ευρώπη. Συνεπώς, είμαι απολύτως αποφασισμένος, τόσο αποφασισμένος όσο η εισηγήτρια σας και όλοι εσείς. Ωστόσο, έχετε δίκιο: δεν γίνεται να κάνουμε μόνο δηλώσεις· χρειάζεται να δράσουμε. Συνεπώς, θα σας δώσω μερικές απαντήσεις.

Ας αρχίσουμε εστιάζοντας στο ταμείο για την καινοτομία: οι υπηρεσίες της Επιτροπής, μαζί με εκπροσώπους του κλάδου και τα κράτη μέλη διερευνούν στην παρούσα φάση τη δυνατότητα δημιουργίας ταμείου για την καινοτομία στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Αυτό το ταμείο θα είναι ένα σημαντικό μέσο για την υλοποίηση του προγράμματος NAIADES. Εξετάζουμε διάφορες εναλλακτικές λύσεις, όπως τον τρόπο που αυτό το ταμείο μπορεί να συντηρηθεί από τον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την Ένωση και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα εκπονήσει μια έκθεση για την τρέχουσα κατάσταση και για τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων το 2007. Δώσατε, μάλιστα, μεγάλη έμφαση σε αυτό το ταμείο για την καινοτομία, κυρία Wortmann-Kool.

Στο θέμα της ρύπανσης από πλοία, είναι γεγονός, κυρία Wortmann-Kool, ότι πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μείωσης του επιπέδου του θείου στα καύσιμα τα οποία προορίζονται για χρήση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, δεν πρέπει όμως να το παρατραβήξουμε. Η ιδέα είναι να μειώσουμε αυτό το επίπεδο του θείου στα επίπεδα του πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται στις οδικές μεταφορές. Αυτή η μείωση στο επίπεδο του θείου είναι καίριο στοιχείο για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Διεξάγουμε αναθεώρηση των οδηγιών για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας με στόχο την ουσιαστική μείωση του επιπέδου του θείου. Ωστόσο, έλαβα πλήρως υπόψη μου ό,τι είπατε για τις επενδύσεις που απαιτούνται προς τούτο.

Κυρία Lichtenberger, με ρωτήσατε για την παρακολούθηση της μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων. Σε αυτό το σημείο, θέλω να σας καταστήσω σαφές ότι σχετική πρόταση έχει στην παρούσα φάση τεθεί σε διαβούλευση μεταξύ των υπηρεσιών και αναμένεται να εγκριθεί πριν από τα τέλη του χρόνου. Κατά κανόνα, η βελτίωση της υποδομής, κύριε Meijer, θα συνοδευτεί από μελέτες επιπτώσεων, προκειμένου να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιβλαβείς συνέπειες των έργων υποδομών.

Μιλώντας γενικότερα, θέλω να πω σε όλους τους ομιλητές ότι η υποδομή προφανώς απαιτεί επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις είναι ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο, είναι γεγονός –και απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Ayala– ότι προτείναμε στον δημοσιονομικό κανονισμό να δοθεί προτεραιότητα στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές θεσπίζοντας ένα όριο 30%. Μπορώ να ζητήσω τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε, για την έγκριση αυτού του δημοσιονομικού κανονισμού; Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει ένας κάποιος δισταγμός εκ μέρους των κρατών μελών, είμαι όμως βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει προτεραιότητα στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Υπάρχουν αναμφίβολα άλλες λύσεις που μπορούν να προταθούν, σκοπός μου όμως ήταν με αυτές τις λίγες απαντήσεις να σας πω ότι η πρόθεσή μου προφανώς είναι να δράσω. Όπως επισημάνατε, εμείς στην Ευρώπη έχουμε αρκετές υπέροχες πλωτές οδούς, όπως τον Δούναβη, και έλαβα υπόψη μου τα σχόλιά σας για την ανάγκη εμπλοκής όλων όσοι ζουν κατά μήκος του Δούναβη. Πρέπει να πω ότι έχουμε επίγνωση, κύριε Rack, της σημασίας αυτών των πλωτών οδών και του μείζονος ρόλου που δύνανται να διαδραματίσουν στο μέλλον.

Αυτά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι όλα όσα ήθελα να σας πω, ευελπιστώντας ότι μπορούμε να διεκπεραιώσουμε αυτό το κρίσιμο έργο μαζί και να δώσουμε στις πλωτές οδούς της Ευρώπης την προσοχή που τους αξίζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου