Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 25. oktoober 2006 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis (vaata protokolli)
 3.Rahuprotsess Hispaanias (arutelu)
 4.Riigi- ja valitsusjuhtide mitteametliku kohtumise tulemused (Lahti, 20.oktoober 2006) (arutelu)
 5.Pidulik istung – Ungari
 6.Hääletused
  6.1.Rahuprotsess Hispaanias (hääletus)
  6.2.Euroopa maksekäsumenetlus (hääletus)
  6.3.Programm "Aktiivsed noored" (2007-2013) (hääletus)
  6.4.Integreeritud tegevusprogramm elukestva õppe alal (hääletus)
  6.5.Programm "Kodanike Euroopa" (2007-2013) (hääletus)
  6.6.Perfluorooktaansulfonaatide turustamise ja kasutamise piirangud (hääletus)
  6.7.SIS II loomine, toimimine ja kasutamine (määrus) (hääletus)
  6.8.Sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääs SIS II-le (hääletus)
  6.9.SIS II loomine, toimimine ja kasutamine (otsus) (hääletus)
  6.10.Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted ajakirjanik Anna Politkovskaja mõrva järel (hääletus)
  6.11.Rinnavähk (hääletus)
  6.12.Dumpingu- ja subsiidiumidevastaste ning kaitsemeetmete rakendamine kolmandate riikide poolt (2004) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 10.Tervitus
 11.Moldova (Transnistria), Gruusia (Lõuna-Osseetia) (arutelu)
 12.Mürgiste jäätmete eksport Aafrikas – Keskkonna kriminaalõiguslik kaitse (arutelu)
 13.EL ja Süüria vaheline Euroopa-Vahemere piirkonna assotsieerumisleping (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Nairobi kliimamuutuste konverents (arutelu)
 16.Siseveetransport (arutelu)
 17.Avaliku ja erasektori partnerlus (arutelu)
 18.Töötajate lähetamine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (793 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1121 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika