Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2006. október 25., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 3.Spanyolországi békefolyamatok (vita)
 4.A tagállamok állam-, illetve kormányfői által megtartott csúcstalálkozó nem hivatalos eredményei (2006. október 20., Lahti) (vita)
 5.Ünnepélyes ülés - Magyarország
 6.Szavazások órája
  6.1.Spanyolországi békefolyamatok (szavazás)
  6.2.Európai fizetési meghagyásos eljárás (szavazás)
  6.3.„Cselekvő ifjúság” program (2007-2013) (szavazás)
  6.4.Egész életen át tartó tanulás (szavazás)
  6.5.Európa a polgárokért program (2007-2013) (szavazás)
  6.6.A perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (szavazás)
  6.7.Rendelet a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról (szavazás)
  6.8.A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező szolgálatoknak a II. Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférése (szavazás)
  6.9.Határozat a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról (szavazás)
  6.10.Az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok alakulása Anna Politkovszkaja újságírónő meggyilkolását követően (szavazás)
  6.11.Mellrák (szavazás)
  6.12.A harmadik országoknak a Közösséggel szembeni dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedéssel kapcsolatos tevékenysége (A Bizottság éves jelentése - 2004) (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.A szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Köszöntések
 11.Moldova (Dnyeszteren túli területek), Grúzia (Dél-Oszétia) (vita)
 12.Mérgező hulladék kivitele Afrikában - A környezet büntetőjogi védelme (vita)
 13.Euro-mediterrán társulási megállapodás EU/Szíria (vita)
 14.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 15.Konferencia az éghajlatváltozásról Nairobiban (vita)
 16.Integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében "NAIADES" (vita)
 17.A köz- és magánszféra partnersége, valamint a közbeszerzési szerződésekre és a koncessziókra vonatkozó közösségi jog (vita)
 18.A munkavállalók kiküldetése (vita)
 19.A következő ülés napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 20.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (793 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1121 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat