Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 25 oktober 2006 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties: zie notulen
 3.Vredesproces in Spanje (debat)
 4.Resultaten van de informele top van de staats- en regeringsleiders (Lahti, 20 oktober 2006) (debat)
 5.Plechtige vergadering - Hongarije
 6.Stemmingen
  6.1.Vredesproces in Spanje (stemming)
  6.2.Europese betalingsbevelprocedure (stemming)
  6.3.Programma "Jeugd in actie" (2007-2013) (stemming)
  6.4.Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren (stemming)
  6.5.Programma "Europa voor de burger" (2007-2013) (stemming)
  6.6.Beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van perfluoroctaansulfonaten (stemming)
  6.7.Instelling, werking en gebruik van SIS II (verordening) (stemming)
  6.8.Toegang tot SIS II voor de instanties belast met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (stemming)
  6.9.Instelling, werking en gebruik van SIS II (besluit) (stemming)
  6.10.Betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland na de moord op de journaliste Anna Politkovskaïa (stemming)
  6.11.Borstkanker (stemming)
  6.12.Antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen van derde landen tegen de Gemeenschap (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Welkomstwoord
 11.Moldavië (Transnistrië), Georgië (Zuid-Ossetië) (debat)
 12.Uitvoer van giftig afval naar Afrika - Strafrechtelijke bescherming van het milieu (debat)
 13.Euromediterrane associatieovereenkomst EG-Syrië (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Conferentie van Nairobi over klimaatverandering (debat)
 16."NAIADES", een geïntegreerd Europees actieplan voor de binnenvaart (debat)
 17.Publiek-private samenwerkingen en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (debat)
 18.Terbeschikkingstelling van werknemers (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (769 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1416 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid