Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1659k
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (συζήτηση)
 4. Αποτελέσματα της ανεπίσημης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Lahti, 20 Οκτωβρίου 2006) (συζήτηση)
 5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ουγγαρία
 6. Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1. Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (ψηφοφορία)
  6.2. Διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ψηφοφορία)
  6.3. Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.4. Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (ψηφοφορία)
  6.5. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.6. Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων (ψηφοφορία)
  6.7. Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (κανονισμός) (ψηφοφορία)
  6.8. Πρόσβαση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων στο SIS ΙΙ (ψηφοφορία)
  6.9. Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (απόφαση) (ψηφοφορία)
  6.10. σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία με τη δολοφονία της δημοσιογράφου Anna Politkovskaya (ψηφοφορία)
  6.11. Καρκίνος του μαστού (ψηφοφορία)
  6.12. Δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (ετήσια έκθεση της Επιτροπής - 2004) (ψηφοφορία)
 7. Αιτιολογήσεις ψήφου
 8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Καλωσόρισμα
 11. Μολδαβία (Υπερδνειστερία), Γεωργία (Νότιος Οσετία) (συζήτηση)
 12. Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος (συζήτηση)
 13. Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (συζήτηση)
 14. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15. Διάσκεψη του Ναϊρόμπι για τις κλιματικές αλλαγές (συζήτηση)
 16. Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα "NAIADES" (συζήτηση)
 17. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης (συζήτηση)
 18. Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
 19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BORRELL FONTELLES
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05)

 

2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημιουργήθηκε λόγω της επιθυμίας για ειρήνη και σταθερότητα. Η ειρήνη και η σταθερότητα εξακολουθούν να είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της Ένωσης και είναι πολύ σημαντικό να συζητούνται και αυτά τα θέματα. Είναι απολύτως φυσικό να συζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αρχές της ειρήνης και της σταθερότητας.

Στις 23 και 24 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας εξέθεσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα της κήρυξης μόνιμης εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του από την παρουσίαση του ισπανού πρωθυπουργού. Έκτοτε, το Συμβούλιο δεν συζήτησε το θέμα και εμμένει στην αρχική δήλωσή του.

Το θέμα της ασφάλειας είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο και αφορά όλες και όλους τους Ευρωπαίους. Η φινλανδική Προεδρία εκφράζει την ικανοποίησή της για όλες τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ο τερματισμός της τρομοκρατικής δράσης της ΕΤΑ και να επιτευχθεί μια ειρηνική λύση στο πλαίσιο της λειτουργίας των δημοκρατικών οργάνων διακυβέρνησης της Ισπανίας.

Όπως όλοι σε αυτή την αίθουσα γνωρίζουμε, η Ένωση επιδιώκει ενεργά την εξάλειψη της τρομοκρατίας και των αιτίων της. Το Συμβούλιο εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς όλες τις ενέργειες των κρατών μελών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η τρομοκρατία αποτελεί μια από τις χειρότερες απειλές για τις δημοκρατικές κοινωνίες. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο μόνο την ασφάλεια, αλλά συνιστούν επίθεση κατά των θεμελιωδών αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται για την πρόληψη της τρομοκρατίας και την προστασία των πολιτών και των υποδομών μας οδηγώντας τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη και αντιδρώντας κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο σε τρομοκρατικές επιθέσεις προκειμένου να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές αθώων. Τα ειδικότερα μέτρα που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιγράφονται με σαφήνεια στην ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της τρομοκρατίας και στο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Προφανώς, η Επιτροπή ανησυχεί βαθύτατα για την τραγική έκταση της τρομοκρατικής δράσης της ΕΤΑ στην Ισπανία· μετά από τέσσερις δεκαετίες τρομοκρατικής δραστηριότητας, έχουν σημειωθεί περισσότερες από 800 δολοφονίες και άλλες επιθέσεις, ενώ οι εκβιασμοί έγιναν συνήθης πρακτική. Οι νομοταγείς πολίτες έχουν συνηθίσει να ζουν υπό καθεστώς φόβου· πολλοί απειλούνται διαρκώς στην καθημερινή τους ζωή. Το σοβαρό έγκλημα που διαπράχθηκε εχθές στη νότια Γαλλία –πιθανώς από την ΕΤΑ, σύμφωνα με τις γαλλικές εισαγγελικές αρχές– προκαλεί ανησυχία. Η στάση της ισπανικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια αυτής της πολύχρονης περιόδου υπήρξε υποδειγματική· μάλιστα, η γενναιότητα και το υψηλό φρόνημα κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με βάση τον σεβασμό της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου έχει αποδώσει καρπούς, οδηγώντας σε προοδευτική αποδυνάμωση της ΕΤΑ.

Η Επιτροπή, για μια ακόμη φορά, αποδίδει φόρο τιμής σε όλα τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της ΕΤΑ και υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης και της στήριξής τους στην προσπάθεια αποκατάστασής τους. Στο θέμα αυτό, η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δήλωση που έγινε ενώπιόν της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2006, στην οποία χαιρετιζόταν η έκθεση του πρωθυπουργού της Ισπανίας σχετικά με την ανακοίνωση μόνιμης εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ. Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση του ισπανού πρωθυπουργού για έναρξη διαλόγου με την ΕΤΑ, εκφράζοντας τις κοινές ελπίδες όλων όσοι προσβλέπουν σε ένα μέλλον στο οποίο η Ισπανία θα έχει απαλλαγεί από τη μάστιγα της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή εκφράζει την ειλικρινή ελπίδα της ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα οδηγήσουν στον πλήρη αφοπλισμό και στη διάλυση της τρομοκρατικής ομάδας.

Συγχρόνως, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς και την εξαιρετική λεπτότητα του θέματος, όμως είναι πεπεισμένη ότι η Ισπανία, με τη συνδρομή του συνόλου των δημοκρατικών της οργάνων, θα βρει τον ενδεδειγμένο τρόπο τερματισμού της τρομοκρατικής δράσης της ΕΤΑ και αποκατάστασης της ειρήνης, με πλήρη σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Δεν θα διχαστούμε σήμερα, διότι δεν λησμονούμε ότι στόχος αυτής της συζήτησης είναι ένας κοινός εχθρός της Ισπανίας και της Ευρώπης: η τρομοκρατία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η πολιτική δράση με σκοπό την ειρήνη είναι ένα από τα πιο ευγενή καθήκοντα ενός πολιτικού. Όλοι θέλουμε την ειρήνη στον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ισπανία. Συχνά όμως οι απόψεις για τον τρόπο επίτευξης αυτού του σκοπού διαφέρουν. Αυτό συμβαίνει και πάλι σήμερα.

Η συζήτηση αυτή δεν αφορά κομματικές και πολιτικές τακτικές και πλεονεκτήματα, αλλά μονάχα αρχές και βασικές πεποιθήσεις. Γι’ αυτό σας παρακαλώ όλους να τη διεξαγάγουμε με μεγάλο σεβασμό και να μην αρνηθούμε ο ένας στον άλλο την καλή θέληση που στηρίζει την πεποίθησή μας. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ερωτά πώς μπορούμε να εμπιστευθούμε την ETA και το Batasuna όταν λένε πως θέλουν την ειρήνη, αφού δεν εκφράζουν στις οικογένειες των περισσοτέρων από 800 ανθρώπων που δολοφόνησαν τη λύπη τους, δεν ζητούν συγγνώμη και συγχώρεση; Όσο δεν γίνεται αυτό, πρέπει να περιμένουμε πως θα ξαναρχίσουν τις δολοφονίες, αν δεν επιτύχουν τους στόχους τους με διαπραγματεύσεις.

Σήμερα εκφράζουμε τη συμπάθεια, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη μας στα θύματα της τρομοκρατίας και της βίας της ΕΤΑ και του Batasuna. Βλέπω εδώ την αξιότιμη συνάδελφό μας κ. Dührkop Dührkop, της οποίας ο σύζυγος δολοφονήθηκε το 1984 ως πρόεδρος του σοσιαλιστικού κόμματος της Χώρας των Βάσκων. Πολλές απόπειρες δολοφονίας έχουν γίνει εναντίον του συναδέλφου μας κ. Iturgaiz Angulo και επτά από τους πολιτικούς του συντρόφους του Λαϊκού Κόμματος στη Χώρα των Βάσκων έχουν δολοφονηθεί. Χρωστάμε στα θύματα την τιμωρία των δολοφόνων. Αυτό είναι ανάλογο με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές της έννομης τάξης μας. Για να είναι πειστική η διαδικασία συμφιλίωσης, πρέπει η συμφιλίωση να αρχίσει μεταξύ δραστών και θυμάτων, καθώς και των απογόνων των θυμάτων.

Απευθύνουμε έκκληση στην ETA και το Batasuna: δώστε στα θύματά σας, που ασφαλώς βαρύνουν τη συνείδησή σας, ένα σημείο συμφιλίωσης και συγγνώμης. Υπενθυμίζουμε ότι η ETA και το Batasuna βρίσκονται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν παραδώσει τα όπλα τους. Τα όπλα αυτά παραμένουν απειλή για τη συνταγματική νομιμότητα στην Ισπανία, αλλά και στη Γαλλία και συνακόλουθα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κ. Επίτροπος υπενθύμισε αυτό που συνέβη προχθές στη Nimes: πιάστηκαν όμηροι μία γυναίκα και δύο παιδιά και οι γαλλικές αρχές δήλωσαν δημόσια πως αυτό συνέβη στο πλαίσιο κλοπής όπλων από την ΕΤΑ. Συνεπώς, τα όπλα παραμένουν μέσον πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΤΑ και του Batasuna. Το Euronews μετέδωσε στις 24 Οκτωβρίου τη δήλωση υψηλόβαθμου εκπροσώπου της ΕΤΑ και του Batasuna, σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται να παραδοθούν τα όπλα παρά μόνον –όπως είπαν– όταν η Χώρα των Βάσκων αποκτήσει την ανεξαρτησία της.

Βουλευτές του Σώματος έλαβαν επιστολή από το Batasuna που αναφέρει στα αγγλικά το εξής: “Regarding the negotiation between ETA and the Spanish and French states it will be them who decide all about the demilitarisation of the conflict”. Η διατύπωση αυτή είναι κακό σημάδι γιατί καταλογίζεται από τώρα η ευθύνη στο ισπανικό και το γαλλικό κράτος για την τυχόν αποτυχία των διαπραγματεύσεων.

Ως Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών λέμε ότι θέλουμε τον διάλογο. Η Ισπανία και η Γαλλία είναι ελεύθερα, δημοκρατικά κράτη, δεν είναι δικτατορίες ή τυραννικά καθεστώτα που μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει με βίαιη αντίσταση. Είναι ελεύθερα κράτη και στα ελεύθερα και δημοκρατικά κράτη πρέπει να εφαρμόζεται ο δημοκρατικός διάλογος και όχι η βία. Επειδή το πιστεύουμε βαθιά αυτό, η Ομάδα μας, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, κατέθεσε ψήφισμα. Δεν πρόκειται μόνο για ένα ψήφισμα των ισπανών φίλων μας του Λαϊκού Κόμματος, αλλά για κοινό ψήφισμα ολόκληρης της Ομάδας μας που θα το υπερασπιστούμε με αλληλεγγύη και τώρα, στη συζήτηση αυτή, θα τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα της τρομοκρατίας στην Ισπανία δεν είναι εσωτερικό πρόβλημα της χώρας, αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η τρομοκρατία συνιστά επίθεση κατά των αξιών μας. Πάντοτε, η τρομοκρατία είναι επίθεση ενάντια σε όλα όσα υπερασπιζόμαστε εδώ στο Σώμα βάσει των κοινών μας ευρωπαϊκών πεποιθήσεων. Καμία, απολύτως καμία τρομοκρατία δεν είναι δικαιολογημένη. Πρέπει όλοι να αναζητήσουμε τρόπους διαφυγής από αυτήν την τρομοκρατία γιατί κάθε φορά που γίνεται ένα τρομοκρατικό χτύπημα, είμαστε όλοι θύματα, όταν υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας.

Είναι αξιέπαινο το ότι ο κ. Poettering αναφέρθηκε στη συνάδελφό μου κ. Dührkop Dührkop που είναι και η ίδια θύμα. Σήμερα είναι παρόντες στα θεωρεία πολλοί άνθρωποι από τη Χώρα των Βάσκων που ήταν και είναι οι ίδιοι θύματα, επειδή έχασαν συγγενείς τους ή επειδή υπέστησαν οι ίδιοι επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Και βρίσκονται εδώ επειδή θέλουν να πουν «ναι» στον δρόμο του διαλόγου, γιατί μόνο με τον διάλογο θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τον κύκλο της βίας.

Θαυμάζω τους άντρες και τις γυναίκες που δοκίμασαν τη βαθιά θλίψη αυτών των θυμάτων και παρ’ όλ’ αυτά ζητούν να σταματήσει ο θάνατος, η βία και ο φαύλος κύκλος. Αυτό το ηθικό σθένος πρέπει να είναι το κίνητρο για την επίτευξη λύσης του προβλήματος της βίας, όχι μόνο στη Χώρα των Βάσκων αλλά παντού. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι, συνεπώς, ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Θαυμάζω το θάρρος της ισπανικής κυβέρνησης να βαδίσει αυτόν τον γεμάτο κινδύνους δρόμο, έναν δρόμο αμφισβητούμενο, που ωστόσο είναι ένας δρόμος που περιγράφεται πιο καλά με ένα απόσπασμα που θέλω να σας διαβάσω:

(ES) Για χάρη της ειρήνης και των δικαιωμάτων σας, δεν θα κλειστούμε στον εαυτό μας αλλά, αντίθετα, θα ανοιχτούμε στην ειρήνη, στην ελπίδα, στη συγχώρεση και στη γενναιοδωρία και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη θα είναι διαρκής με τη βοήθεια και την ελπίδα όλων.

(Χειροκροτήματα)

(DE) Αυτό που μόλις σας διάβασα είναι μία θαυμάσια φράση που περιγράφει το θέμα. Την είπε ο ισπανός πρωθυπουργός στέλνοντας τον υπουργό του σε διαπραγματεύσεις με την ΕΤΑ. Είναι μια φράση που είπε το 1998 ο ισπανός πρωθυπουργός José María Aznar. Αυτό είναι το πνεύμα που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για να καταλήξουμε όλοι μαζί σε λύση του προβλήματος της βίας, αφού αυτό που κάνει σήμερα η ισπανική κυβέρνηση συνεχίζει την παράδοση όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων της χώρας.

(Χειροκροτήματα)

Γι’ αυτό θα ήταν καλό να καταλήγαμε σε ένα κοινό ψήφισμα. Δεν συμφωνώ πάντα με τον κ. Aznar –πράγμα που δεν θα σας φανεί παράξενο– αλλά στο σημείο αυτό είχε δίκιο, αγαπητοί συνάδελφοι της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και, αγαπητά μέλη του Λαϊκού Κόμματος· ήταν άλλωστε ο αρχηγός σας. Με βάση αυτό το πνεύμα μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι γι’ αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα και μέσω του διαλόγου είμαστε διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε μία λύση. Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοί μας που ήταν στο παρελθόν υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία, γνώριζαν πάντα τους κινδύνους. Όταν οι συνάδελφοί μας, ο John Hume και ο David Trimble, ξεκίνησαν μαζί στον δρόμο για την ειρήνη, ήξεραν κι εκείνοι ότι ο δρόμος είναι γεμάτος κινδύνους και ότι η επιτυχία δεν είναι εξασφαλισμένη. Η χθεσινή κλοπή όπλων στη Γαλλία, την οποία καταδικάζουμε δριμύτατα, δείχνει πως όταν θέλεις να βγεις από τον κύκλο της βίας, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να επιχειρήσει κάποιος να εμποδίσει διά της βίας την έξοδό σου από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Όμως δεν πρέπει να αφήνουμε να μας αποθαρρύνει αυτό, γιατί ποια είναι η εναλλακτική λύση; Μένοντας στο αδιέξοδο διαιωνίζουμε τη βία. Ο διάλογος που δρομολογήθηκε είναι συνεπώς μια μεγάλη ευκαιρία και σας παρακαλώ όλους να τον εγκρίνουμε μαζί σε μία κοινή βάση που θα υποστηρίζεται από όλες τις Ομάδες.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ότι αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα επίλυσης συγκρούσεων στην ιστορία. Όπως ακριβώς ασχολούμαστε με συγκρούσεις σε περιοχές εκτός της Ένωσής μας, πρέπει επίσης να μας απασχολήσουν οι εναπομένουσες συγκρούσεις στο εσωτερικό μας.

Δεν είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρεμβαίνει απευθείας μεταξύ της ισπανικής κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και της μακροχρόνιας σύγκρουσης στη Χώρα των Βάσκων, αλλά δεν μπορούμε και να αγνοούμε την κατάσταση. Πρέπει να ενθαρρύνουμε μια διαδικασία η οποία δεν αποκλείεται να αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για την ειρήνη για μια ολόκληρη γενιά.

Εκφράζω την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μου σε όλες τις οικογένειες οι οποίες έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα με την πάροδο των ετών ως αποτέλεσμα της βίας. Η πιο ενδεδειγμένη, όμως, στάση που μπορούμε να υιοθετήσουμε ως δημοκρατικοί πολιτικοί απέναντι σε αυτά τα αναρίθμητα θύματα είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα θύματα. Για τον λόγο αυτόν, οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες στηρίζουν το υπό εξέταση ψήφισμα. Ούτε η στιγμή ούτε το θέμα προσφέρονται για πολιτική εκμετάλλευση. Έχω τη σταθερή πεποίθηση ότι όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις που επιθυμούν τον ειρηνικό τερματισμό της βίας και της τρομοκρατίας στη Χώρα των Βάσκων και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας στις οποίες έχουν διαπραχθεί αγριότητες οφείλουν να στηρίξουν τις προσπάθειες οιασδήποτε ισπανικής κυβέρνησης η οποία είναι διατεθειμένη να εργαστεί για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Στις αρχές του έτους, το Σώμα χαιρέτισε την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός από την ΕΤΑ. Πολύ σωστά, πραγματοποιούμε τώρα ένα βήμα πιο πέρα και ξεκινούμε μια διαδικασία η οποία κατοχυρώνει αυτή την εξέλιξη, χωρίς να προδικάζουμε ή να σχολιάζουμε το αποτέλεσμα του όποιου πολιτικού διαλόγου ή διευθέτησης.

Όπως και με την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία δεν είναι ταυτόσημη, αλλά προσφέρει σημαντικά διδάγματα όσον αφορά την επίλυση κρίσεων, συχνά οι πολιτικοί οφείλουν να αναλαμβάνουν ρίσκα για την ειρήνη. Υπενθυμίζω ότι, το 1998, ο πρώην συνάδελφός μας κ. John Hume και ο Ενωτικός ομόλογός του κ. David Trimble έλαβαν το βραβείο Νόμπελ ειρήνης για τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στη Βόρεια Ιρλανδία. Ανέλαβαν ρίσκο για χάρη της ειρήνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τη νίκη των τρομοκρατών, όπως θα μπορούσαν να ισχυριστούν ορισμένοι, αλλά ότι αναγνωρίζουμε την ήττα τους. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος μεταξύ δημοκρατών αν μια από τις πλευρές δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο της φυσικής εξόντωσης του αντιπάλου της.

Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η οικοδόμηση της ειρήνης θα είναι εύκολη. Θα υπάρξουν εμπόδια, όπως η ανακάλυψη κρύπτης όπλων στη νοτιοδυτική Γαλλία. Έχουμε, όμως, καθήκον να εργαστούμε για την οικοδόμηση της ειρήνης με δομικά υλικά την προσπάθεια και την επιμονή.

Γι’ αυτό η Ομάδα μου απευθύνει έκκληση προς όλες τις πτέρυγες του Σώματος σήμερα να αφήσουν κατά μέρος τις κομματικές πολιτικές και να ενωθούν για τη διασφάλιση της ειρήνης, όσο και αν μας αποτροπιάζει όλους η δράση των τρομοκρατών.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει τη διαδικασία που ξεκίνησε στην Ισπανία για να τεθεί επιτέλους ένα τέλος στην τρομοκρατία της ETA και να βρεθεί μια λύση στη βασκική σύγκρουση. Ταυτόχρονα επαναλαμβάνουμε την βαθιά αλληλεγγύη μας και τον σεβασμό μας προς όλα τα θύματα της τρομοκρατίας.

Υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία διότι απορρίπτει τη βία, αφήνει ανοιχτές όλες τις επιλογές για μια τελική λύση, δεν αποκλείει κανέναν και επίσης αποδίδει στα βασκικά πολιτικά κόμματα και στη βασκική κοινωνία γενικά την ευθύνη να θέσουν τέλος στη λεγόμενη βασκική σύγκρουση.

Η συζήτηση αυτού του θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σημαίνει ανάμειξη στην πολιτική ενός κράτους μέλους. Απλά σημαίνει την προώθηση μιας διαδικασίας που έχει ήδη ξεκινήσει και επαναλαμβάνει ότι η τρομοκρατία και η βία αφορούν όλους τους Ευρωπαίους.

Όσο δύσκολη και αν είναι αυτή η διαδικασία και όσο αβέβαιο και αν είναι το αποτέλεσμά της, υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους εκείνους που έχουν αποφασίσει να διατρέξουν τον κίνδυνο να ακολουθήσουν μια διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη της κυβέρνησης Αθνάρ, η οποία σαφώς δεν πέτυχε κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Όπως δήλωσε ο Γκάντι: «Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος».

Πιστεύουμε ότι είναι ενδεδειγμένο να συζητηθεί αυτή η διαδικασία εδώ και ήμασταν πάντα υπέρ αυτού, ακόμη και όταν το Λαϊκό Κόμμα ήταν αποφασισμένο να φέρει αυτή τη σύγκρουση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να κερδίσει υποστήριξη για την πολιτική του, μια πολιτική που πιστεύαμε πάντα ότι είναι λανθασμένη, επειδή βασιζόταν στην ιδέα ότι, προκειμένου να νικηθεί η τρομοκρατία, ήταν απαραίτητο να διχαστεί η βασκική κοινωνία αντί να είναι ενωμένη.

Οι Βάσκοι και η πλειοψηφία των Ισπανών κουράστηκαν από αυτή την πολιτική της αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μας, οι βασικοί παράγοντες για την επιτυχία αυτής της διαδικασίας είναι ο διάλογος, η μη βία και ο σεβασμός του δικαιώματος των πολιτών της Χώρας των Βάσκων να αποφασίσουν. Με αυτούς τους στόχους στο μυαλό μας, θα υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία, ως σταθεροί φίλοι και σύμμαχοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κάθε μορφής τρομοκρατίας.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου καταδίκαζε ανέκαθεν τις τρομοκρατικές πράξεις ανεξαρτήτως αυτουργών, εύρους και λόγων τους οποίους επικαλούνταν για να τις δικαιολογήσουν. Είμαστε υπέρ του πολιτικού αγώνα που πραγματοποιείται χωρίς καμία απολύτως μορφή βίας. Θεωρούμε τη βία κατακριτέα σε κάθε περίπτωση πλην της περίπτωσης που, όπως ορίζεται στο προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ένας λαός, όταν ελλείπει το κράτος δικαίου: «αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης». Ακόμη δε και σε αυτή την περίπτωση, οι επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού είναι, κατά τη γνώμη μας, καταδικαστέες. Αυτός είναι ακόμη ένας λόγος για τον οποίο καταδικάσαμε απερίφραστα και συστηματικά τις επιθέσεις της ETA, οι οποίες σκότωσαν εκατοντάδες αθώους. Συνεχίζουμε να θυμόμαστε αυτά τα θύματα και εκφράζουμε και πάλι την αλληλεγγύη μας προς τους συγγενείς τους.

Ελπίζαμε εδώ και πολύ καιρό ότι θα μπορέσουμε να γυρίσουμε μια για πάντα αυτή τη σελίδα. Αυτός είναι ο λόγος που δεχθήκαμε με μεγάλη ικανοποίηση την ανακοίνωση της οριστικής κατάπαυσης πυρός εκ μέρους της ETA. Αυτός είναι επίσης ο λόγος που εκτιμήσαμε ιδιαίτερα τη θετική και υπεύθυνη στάση με την οποία ο ισπανός πρωθυπουργός, ο José Luis Zapatero, έδραξε αυτή την ευκαιρία για να επιχειρήσει την επίτευξη ειρήνης, ιδίως στην ομιλία του της 28ης Ιουνίου 2005, επιλέγοντας την οδό του διαλόγου, μεριμνώντας παράλληλα για την τήρηση των νομικών κανόνων και διαδικασιών, οι οποίες ισχύουν στη χώρα του. Αποτελεί τιμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει τη στήριξή του σε αυτή την ενέργεια.

Εμφορούμενη από αυτό το πνεύμα η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών συντάχθηκε με τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη στην έγκριση ενός κοινού ψηφίσματος. Προσθέτω ότι, κατά τη γνώμη μας, καλό θα ήταν συνάδελφοι από τις λοιπές πολιτικές ομάδες να παράσχουν και αυτοί τη στήριξή τους σε μια ενέργεια που αντικατοπτρίζει, ούτε λίγο ούτε πολύ, τις επιθυμίες της πλειοψηφίας του ισπανικού λαού, ήτοι τη δρομολόγηση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας βάσει της νομιμότητας.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω, όπως και προηγούμενοι συνάδελφοί μου, να δηλώσω ότι η σημερινή συζήτηση στο Σώμα αφορά ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Σε όλες τις διαβουλεύσεις μας δεν πρέπει να λησμονούμε τα θύματα της τρομοκρατικής βίας και, ειδικώς σήμερα, τα θύματα της τρομοκρατικής βίας της ΕΤΑ στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Πρέπει, όμως, να έχουμε επίσης το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα θύματα, καθώς θα βρεθούν πολιτικές λύσεις στις διαφορές που υπάρχουν στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Θεωρώ ότι είναι σφάλμα να συγκρίνουμε καταστάσεις ή να υποστηρίζουμε ότι όλες οι διαδικασίες είναι πανομοιότυπες. Εντούτοις, οι προηγούμενες ειρηνευτικές διαδικασίες μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός για το τι μπορεί να επακολουθήσει, για τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν. Προκειμένου να είναι επιτυχημένος ο διάλογος, και οι δύο πλευρές πρέπει να επιδείξουν ανοικτό πνεύμα. Δεν μπορεί κανείς να συζητήσει μια μελλοντική διαδικασία αν τα χέρια του είναι δεμένα. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η πλευρά με την οποία διεξάγεται ο διάλογος είναι αποφασισμένη να επιδιώξει τον συμβιβασμό και την εξεύρεση λύσης. Το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι, όταν ξεκινά κανείς μια ειρηνευτική διαδικασία, καλείται να συνάψει ειρήνη με τους εχθρούς του, και όχι με τους φίλους του, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πολλά εσωτερικά προβλήματα.

(Χειροκροτήματα)

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει τώρα αυτή η διαδικασία, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι όλες οι πλευρές θα κερδίσουν αυτά που επιδιώκουν. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαπολύουμε κατηγορίες κατά του Λαϊκού Κόμματος ή του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, αλλά να ενθαρρύνουμε τις κύριες δυνάμεις της δημοκρατίας στην Ισπανία να ενωθούν και να αναζητήσουν μια λύση επωφελή για το σύνολο του ισπανικού λαού, αντί να ακολουθήσουν την οδό του διχασμού και της αντιπαράθεσης. Αυτό δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι υποβαθμίζουμε ή αγνοούμε τα δεινά που έχουν υποστεί πολλοί Ισπανοί.

Μπορεί να φανταστεί κανείς από εμάς τι σημαίνει να χάσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο για έναν υποτιθέμενο πολιτικό στόχο; Εμείς, στην Ιρλανδία, γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό – τα τελευταία 30 χρόνια η τρομοκρατική βία στην Ιρλανδία προκάλεσε 3 000 θύματα· εντούτοις, μπορέσαμε να αναζητήσουμε λύση και επιτύχαμε τον συμβιβασμό αντιπαρατιθέμενων ακραίων απόψεων. Αν το επιθυμούν όντως οι εμπλεκόμενοι, παρουσιάζονται ευκαιρίες.

Οι ευκαιρίες, όμως, έρχονται και παρέρχονται. Ας εκμεταλλευτούμε, λοιπόν, αυτή την ευκαιρία και ας στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα και από το κέντρο)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (DA) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου δεν επιθυμεί να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις της Ισπανίας, όμως υπάρχουν ορισμένες αρχές στο διεθνές δίκαιο τις οποίες όλες οι χώρες οφείλουν να σέβονται. Ορισμένες φορές, δεν προσφέρουν σαφείς λύσεις. Το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση είναι αναφαίρετο. Κάθε λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα του. Κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να ζει στη χώρα του.

Ωστόσο, υπάρχουν μόλις 10 με 12 χώρες στον κόσμο στις οποίες λαός, έθνος και γεωγραφική ενότητα συγκροτούν όλες μαζί μια μεγαλύτερη ενότητα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται η αναζήτηση λύσεων οι οποίες γίνονται σεβαστές από τους επιμέρους λαούς και εθνότητες που ζουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Η ΕΕ δεν παρεμβαίνει στον τρόπο διακυβέρνησης των κρατών μελών. Πρόκειται για τομέα στον οποίο έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα, είτε επιλέγουν να οργανωθούν σε ενιαίο κράτος, σε ομοσπονδιακή κοινότητα ή αποκεντρωμένες οντότητες, είτε να διασπαστούν σε περισσότερες κρατικές οντότητες. Τα κράτη πρέπει να προστατεύουν τις μειονότητες και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις με βάση την εθνότητα. Πώς μπορεί, λοιπόν, να συμβάλει η ΕΕ στον τερματισμό της τρομοκρατίας και στη διασφάλιση μιας μόνιμης λύσης η οποία θα στηρίζεται στην ειρήνη και στην ανεκτικότητα στη Χώρα των Βάσκων; Μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας βουλευτές του ΕΚ από την Ισπανία να αναζητήσουν λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης και να προσφέρουμε σχετικά οικονομικά κίνητρα – χρηματοδοτική στήριξη για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την κατάρτιση και την εκπαίδευση, αντί της τρομοκρατίας.

Προέρχομαι από μια περιοχή της μεθορίου μεταξύ της Δανίας και της Γερμανίας, η οποία μαστιζόταν από τους πολέμους και το μίσος για πολλούς αιώνες. Ο παππούς μου ήταν γερμανός στρατιώτης ο οποίος αγαπούσε τη Δανία. Ο πατέρας μου συνελήφθη στη Γερμανία, αλλά γεννήθηκε στη Δανία καθώς το Βόρειο Schleswig ενώθηκε με τη Δανία κατόπιν δημοψηφίσματος. Ο εθνικός μας ηγέτης, ο Hans Peter Hansen, ήταν μετριοπαθής πολιτικός και δεν επιθυμούσε την επανένταξη στη Δανία περιοχών οι οποίες είχαν δεσμούς με τη Γερμανία, καθώς η Γερμανία ήταν καταβεβλημένη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι τύχη! Έτσι ξεκίνησε η συμφιλίωση μεταξύ Δανών και Γερμανών, και τώρα όλοι αναγνωρίζουν τα σύνορα. Η Δανία αναγνωρίζει στη γερμανική μειονότητα περισσότερα δικαιώματα από όσα αναγνωρίζει στους Δανούς, και το ίδιο ισχύει για τη δανική μειονότητα της Γερμανίας – ένα παράδειγμα είναι η εξαίρεσή τους από το εκλογικό όριο του 5% για την κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση. Η αναγνώριση, ο σεβασμός των δικαιωμάτων, η θέσπιση ειδικών δικαιωμάτων – αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αλληλοκατανόησης και μόνιμης ειρήνης.

Όταν ήμουν παιδί, δεν μπορούσα να επισκεφθώ γερμανικά καταστήματα. Αυτό μοιάζει σήμερα αδιανόητο, και τώρα συνεργάζομαι εξίσου με τη γερμανική μειονότητα της Δανίας και με τη δανική μειονότητα της Γερμανίας. Καταρτίσαμε από κοινού την πρόταση για την προστασία των μειονοτήτων που περιλαμβάνεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευελπιστώ ότι οι Βάσκοι και οι άλλες εθνότητες της Ισπανίας θα μπορέσουν να συμβιβάσουν τις διαφορές τους. Τα μέσα για την επίτευξη της συμφιλίωσης μεταξύ της Δανίας και της Γερμανίας αποδείχθηκε ότι ήταν ένα δημοψήφισμα σχετικά με ειδικά δικαιώματα. Τα δημοψηφίσματα είναι λιγότερο καταστροφικά από τις σφαίρες και τα εκρηκτικά. Έχετε πραγματικά τη δυνατότητα να ξεπεράσετε το παρελθόν.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, καθώς προέρχομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία, στην οποία εφαρμόστηκε μια διαδικασία η οποία συχνά αποκλήθηκε κατ’ ευφημισμόν ειρηνευτική διαδικασία, διαπιστώνω επικίνδυνες αντιστοιχίες και διδάγματα τα οποία πρέπει να αντλήσουμε. Οι οργανώσεις ΕΤΑ-Batasuna και ΙΡΑ-Sinn Féin είναι επαναστατικές οργανώσεις μαρξιστικής έμπνευσης οι οποίες επιδιώκουν την επιβολή της βούλησης και της ιδεολογίας τους σε άμαχους πληθυσμούς με τη χρήση ωμής βίας όταν και όπου το κρίνουν απαραίτητο. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί στενές σχέσεις μεταξύ των εν λόγω δύο τρομοκρατικών οργανώσεων. Άλλωστε, και οι δύο οργανώσεις έχουν ειδικευτεί στο να εκμεταλλεύονται τη γλώσσα της ειρήνης, ενώ υπερηφανεύονται για παλαιότερα ή διαπράττουν νέα τρομοκρατικά κατορθώματα, καθώς περνούν με μαεστρία από μια φάση του αγώνα στην επόμενη.

Πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Το 1994 ο ΙΡΑ ανακοίνωσε εκεχειρία, η οποία αποδείχθηκε απλώς κίνηση τακτικής, καθόσον 18 μήνες αργότερα εξαπέλυσε την επαίσχυντη βομβιστική επίθεση στο Canary Wharf και εναλλασσόταν μεταξύ της υιοθέτησης και της εγκατάλειψης της τρομοκρατίας ανάλογα με τα συμφέροντά της. Το 1998 υποσχέθηκε να αφοπλιστεί εντός διετίας, όμως μόλις το 2005 προέβη σε ουσιαστικά βήματα. Απερίσκεπτα και πρόωρα, επιτράπηκε η συμμετοχή του στην κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας, γεγονός που επέτρεψε στον ΙΡΑ να αναπτύξει το κατασκοπευτικό δίκτυο που οδήγησε στο σκάνδαλο «Στόρμοντ Γκέιτ» στους κόλπους της κυβέρνησης. Στα τέλη του 2004 υποκρίθηκε τη συμμετοχή του σε γνήσιο πολιτικό διάλογο, ενώ συγχρόνως σχεδίαζε τη μεγαλύτερη ληστεία τράπεζας στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου –τη ληστεία της Northern Bank– και λίγες εβδομάδες αργότερα άνδρες του ΙΡΑ δολοφόνησαν τον Robert McCartney. Τώρα θέλουν να μετάσχουν εκ νέου στην κυβέρνηση, όμως θεωρούν ότι πρέπει να διατηρήσουν το στρατιωτικό τους συμβούλιο.

Συνεπώς, δεν πρέπει να σας ξεγελούν οι δηλώσεις σχετικά με προσήλωση στην ειρήνη από ανθρώπους οι οποίοι ειδικεύονται στην απάτη και την καταστροφή! Δοκιμάστε τις προθέσεις τους αυστηρά και για μεγάλο χρονικό διάστημα· διαφορετικά, θα εκμεταλλευτούν και σε αυτή την περίπτωση τις καλές προθέσεις σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, ανακοινώνω ότι έλαβα δύο προτάσεις ψηφίσματος(1) σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12.30 μετά την πανηγυρική συνεδρίαση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά πρακτικά.


4. Αποτελέσματα της ανεπίσημης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Lahti, 20 Οκτωβρίου 2006) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της ανεπίσημης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Λάχτι στις 20 Οκτωβρίου 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Matti Vanhanen, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, την περασμένη Παρασκευή, στις 20 Οκτωβρίου, είχα την ευχαρίστηση να είμαι οικοδεσπότης στην άτυπη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Λάχτι και στο δείπνο που ακολούθησε, στο οποίο παρέστη ως προσκεκλημένος ο ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τόσο η συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων όσο και το δείπνο που ακολούθησε υπήρξαν ιδιαιτέρως επιτυχή. Αυτές οι άτυπες συναντήσεις ηγετών της ΕΕ αποτελούν θαυμάσιο τρόπο διαμόρφωσης πολιτικής συναίνεσης προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις κεντρικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Κατά τη σύνοδο κορυφής εστιάσαμε την προσοχή μας κυρίως στις εξωτερικές σχέσεις στον τομέα της ενέργειας. Συζητήσαμε επίσης το θέμα της μετανάστευσης και την κατάσταση στο Νταρφούρ του Σουδάν. Σε ξεχωριστή σύνοδο εργασίας εξετάστηκαν τρόποι προώθησης της πολιτικής καινοτομίας ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης. Η ανάπτυξη της πολιτικής για την καινοτομία έχει αποφασιστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ικανότητά μας να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη.

Οι ειλικρινείς και λεπτομερείς συζητήσεις κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας μας επέτρεψαν να συγκροτήσουμε ενιαίο μέτωπο ενόψει του δείπνου, παρά τις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί από ορισμένες πλευρές. Το κλίμα κατά τη διάρκεια του γεύματος ήταν θαυμάσιο και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ήταν σαφώς αισθητή. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο ότι έπρεπε να μιλήσουμε με μία φωνή, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η αποφασιστικότητα για την επίτευξη συναίνεσης αποτελεί το πνεύμα του Λάχτι.

Η συζήτηση κατά τη διάρκεια του δείπνου με τον ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν υπήρξε πολύ έντιμη και ειλικρινής. Εκτός από τα ενεργειακά θέματα, συζητήσαμε επίσης επίκαιρα διεθνή θέματα και την ελευθερία έκφρασης στη Ρωσία.

Στη συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων διεξήχθη λεπτομερής και ευρύς διάλογος σχετικά με την ενέργεια. Το κλίμα ήταν θαυμάσιο και το βασικό μήνυμα, παρά την ύπαρξη ελάχιστων διαφοροποιήσεων ως προς το ύφος, ήταν συνεκτικό. Τα βασικά θέματα ήταν οι αρχές που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας και την εφαρμογή τους, οι στενότερες σχέσεις με τρίτες χώρες ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος μέσω της ενεργειακής πολιτικής, καθώς και η αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ενός δικτύου ενεργειακών γραφείων.

Όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας, συμφωνήσαμε στην ανάγκη για στενότερη συνεργασία, η οποία πρέπει να στηρίζεται στις αρχές που προβλέπονται στον Ενεργειακό Χάρτη και στη δήλωση του Ομίλου των 8, ειδικότερα στη διαφάνεια, σε λύσεις βάσει των αρχών της αγοράς και στην αμοιβαιότητα. Οι αρχές αυτές πρέπει να αρχίσουν ήδη να εφαρμόζονται στην πράξη και να ενσωματωθούν με συγκεκριμένο τρόπο στην επικείμενη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας. Στο Λάχτι καθορίσαμε μια κοινή πολιτική για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας.

Υπήρξε επίσης συναίνεση στο Λάχτι ως προς το ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με γειτονικές μας χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης πριν από τα τέλη του έτους. Στόχος μας είναι να εφαρμοστούν οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση στις περιοχές που γειτνιάζουν με την Ένωση.

Η αλλαγή του κλίματος αναφέρθηκε επανειλημμένα ως η πιο επείγουσα διεθνής πρόκληση. Η ΕΕ οφείλει, ειδικότερα, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προαγωγή της βιώσιμης ενέργειας. Όσον αφορά την καινοτομία και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν πολλά να προσφέρουν. Συμφωνήσαμε στην άποψη ότι τα θέματα της ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος πρέπει στο μέλλον να αποτελούν βασικό θέμα των διασκέψεων κορυφής της ΕΕ με αναπτυσσόμενες χώρες, όπως συνέβη κατά τη φινλανδική Προεδρία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αξιόπιστος ενεργειακός εφοδιασμός μας, απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς και άλλες υποδομές. Συνεπώς, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με έργα ενεργειακών υποδομών. Η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να αποτελέσει ένα από τα κριτήρια που θα λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά τη χορήγηση δανείων σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Ένωση επιβάλλεται να έχει στη διάθεσή της λεπτομερή πληροφόρηση στην οποία να μπορεί να στηρίξει τις αποφάσεις της στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και την αντίδρασή της σε εξωτερικά προβλήματα. Συμφωνήσαμε στο Λάχτι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ταχεία πρόοδο ως προς τη δημιουργία ενός δικτύου ενεργειακών γραφείων έως τα τέλη του έτους. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν στους κόλπους του Συμβουλίου. Η βελτίωση του τρόπου συλλογής και ανάλυσης των πληροφοριών θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων, και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη αλληλεγγύη στα θέματα ενέργειας.

Οι συζητήσεις στη σύνοδο κορυφής σχετικά με τις εξωτερικές μας σχέσεις στον τομέα της ενέργειας προετοιμάζουν επίσης το έδαφος για το επόμενο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά το οποίο αναμένεται να εγκριθεί σχέδιο δράσης βάσει προτεραιοτήτων για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Στη σύνοδο εργασίας που διεξήχθη στο πλαίσιο της διάσκεψης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, συζητήσαμε τρόπους προώθησης της πολιτικής για την καινοτομία. Τα κεντρικά θέματα ήταν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κυρίως δε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η συνεργασία μεταξύ του εταιρικού κόσμου και του δημοσίου τομέα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και τα πρότυπα. Συμφωνήσαμε ότι η Ένωση χρειάζεται μια σαφή στρατηγική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας θα προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες στην Επιτροπή σχετικά με τις επιθυμίες του στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο Λάχτι, τονίσαμε ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εξετάζει ειδικότερα την ποιότητα του συστήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή θα καταθέσει την πρότασή της πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ένα από τα πολύ ισχυρά μηνύματα του Λάχτι ήταν ότι το ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει να καταστεί πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους και πιο προβλέψιμο. Τα συστήματα επίλυσης νομικών διαφορών σε αυτόν τον τομέα πρέπει επίσης να βελτιωθούν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα όσο το δυνατόν ταχύτερα. Περί τα τέλη του έτους, η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Όταν λάβει την πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα εξετάσει τις διάφορες επιλογές.

Το πρόβλημα του πώς θα καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έχει δυσκολέψει το Συμβούλιο· προκειμένου, όμως, να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας στον τομέα της καινοτομίας επιβάλλεται να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό σύστημα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη το κοινό συμφέρον, να είμαστε διατεθειμένοι να επιδείξουμε ευελιξία, και όχι εμμονή σε εθνικές θέσεις, και να συμφωνήσουμε, για παράδειγμα, στην απλούστευση του γλωσσικού καθεστώτος.

Συμφωνήσαμε επίσης ότι οφείλουμε να προαγάγουμε τη συνεργασία μεταξύ του εταιρικού κόσμου και του ιδιωτικού τομέα. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες και οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες είναι χρήσιμα μέσα για την ανάπτυξη σημαντικών τεχνολογιών. Προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο, είναι επιβεβλημένη η χωρίς καθυστέρηση έγκριση του εβδόμου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει επίσης να αποτελέσει πηγή κοινοτικής χρηματοδότησης των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι στη σύνοδο κορυφής του Λάχτι επιβεβαιώθηκε ότι θα δοθεί περαιτέρω ώθηση στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, μια από τις πιο προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες, ενώ επικροτούμε την επιθυμία της Επιτροπής να το εφαρμόσει ως κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία. Οι επιχειρήσεις του τομέα επενδύουν τεράστια ποσά στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας. Άλλωστε, η φινλανδική κυβέρνηση λειτούργησε υποδειγματικά ως προς αυτό το θέμα, καθώς δεσμεύτηκε ότι θα συνεισφέρει 70 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επτά ετών. Γενικώς, το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, σε έναν πολύ σημαντικό και πολλά υποσχόμενο τεχνολογικό τομέα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή κατέθεσε νομοθετική πρόταση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Στο Λάχτι δόθηκε το πράσινο φως για την ταχεία και λεπτομερή μελέτη της πρότασης από το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία η οποία, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Τέλος, στον ίδιο τομέα, θέλω να αναφερθώ στην τυποποίηση, ένα θέμα το οποίο επίσης θίξαμε στις συζητήσεις μας. Όπως έχω ήδη υπογραμμίσει στο παρελθόν, η τυποποίηση είναι πολύ σημαντική για τη ζωή των πολιτών της Ένωσης. Για παράδειγμα, η θέσπιση του πανευρωπαϊκού προτύπου GSM στα τηλέφωνα εξασφάλισε την ηγετική θέση της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα. Αν η Ευρώπη δεν μπορέσει να συμφωνήσει στη θέσπιση καλών προτύπων, αυτά θα θεσπιστούν από άλλους.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η καινοτομία μπορεί να προσφέρει επιτυχία και ανάπτυξη, όμως το πρόβλημα είναι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Οι κατευθύνσεις στις οποίες καταλήξαμε στο Λάχτι θα μας βοηθήσουν τώρα να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας.

Στη συζήτησή μας για τη μετανάστευση υπογραμμίστηκε η προσήλωση στη συνεργασία και το ζήτημα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών για την επίλυση των συναφών προβλημάτων. Το θέμα αυτό αφορά το σύνολο της Ένωσης. Αν και απαιτείται ταχεία, βραχυπρόθεσμη δράση για τον χειρισμό της οξείας κρίσης που αντιμετωπίζουμε σήμερα, στις συζητήσεις μας δόθηκε επίσης έμφαση στην ανάγκη για μια συνεκτική και εμπεριστατωμένη μεταναστευτική πολιτική. Η εν λόγω πολιτική πρέπει να αφορά τόσο τη νόμιμη όσο και την παράνομη μετανάστευση. Οφείλουμε επίσης να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ως προς την ένταξη των μεταναστών.

Η ανάγκη για στενή συνεργασία με τις χώρες της Αφρικής, καθώς και με άλλες χώρες προέλευσης και διέλευσης, ήταν ασφαλώς εμφανής. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των πιέσεων που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις χώρες τους είναι η προώθηση της ανάπτυξης, στην Αφρική και αλλού.

Στη διάσκεψη στηρίχθηκε πλήρως το έργο που επιτελεί ο οργανισμός διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ενώ αναγνωρίστηκε ότι απαιτούνται περισσότεροι πόροι για την ενίσχυση του έργου αυτού.

Στις συζητήσεις επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη ανάπτυξης του συστήματός μας για τη λήψη αποφάσεων, ώστε να μπορεί η Ένωση να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε επείγοντα προβλήματα.

Σας ευχαριστώ για τη σημαντική και εμπεριστατωμένη συμβολή σας στο Λάχτι, κύριε Πρόεδρε. Καταστήσατε απολύτως σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί πιο αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η φινλανδική Προεδρία συμμερίζεται πλήρως αυτή την άποψη.

(Χειροκροτήματα)

Το θέμα της μετανάστευσης θα συζητηθεί ξανά από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, καθώς και από τους Υπουργούς Εξωτερικών. Θα επανέλθουμε εξάλλου στο θέμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Στο Λάχτι συζητήσαμε επίσης την τραγική κατάσταση στο Νταρφούρ του Σουδάν. Εκφράσαμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Νταρφούρ. Ως εκπρόσωπος της Προεδρίας του Συμβουλίου, θα διαβιβάσω αυτό το επείγον μήνυμα στον Πρόεδρο του Σουδάν. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση του Σουδάν ώστε να τερματιστούν οι συγκρούσεις, να επιτραπεί η αποστολή ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους επαναστάτες.

Οι ανεπίσημες συζητήσεις με τον ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν υπήρξαν εξαιρετικά χρήσιμες για την ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας. Αυτό συνεπάγεται προθυμία για συνεργασία και διάθεση συζήτησης όλων των θεμάτων. Η εταιρική αυτή σχέση δεν πρέπει να θεωρείται στατική, αλλά δυναμική διαδικασία. Θεωρούμε ότι μια γνήσια και διαρκής εταιρική σχέση οφείλει να οικοδομείται στη βάση κοινών αξιών.

Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τη συμβολή σας στη συζήτησή μας κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας και για τη στήριξη που μας προσφέρατε σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Οι αξίες αποτελούν το θεμέλιο όλων μας των ενεργειών.

Στις συνομιλίες μας με τον Πρόεδρο Πούτιν, συζητήσαμε τρόπους προώθησης των στόχων της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας μέσω μιας νέας συμφωνίας. Οι συνομιλίες μας προετοιμάζουν επίσης το έδαφος για τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας τον Νοέμβριο. Η πρόθεσή μας είναι να επιτευχθεί συμφωνία στη διάσκεψη κορυφής του Ελσίνκι σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ενός νέου, συνολικού συμφώνου ΕΕ-Ρωσίας.

Ως προς τα διεθνή θέματα, συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο Πούτιν να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Η ανάγκη για στενότερη συνεργασία κατέστη εμφανής με ιδιαίτερη ένταση σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, έθιξα το θέμα της συγκλονιστικής δολοφονίας της δημοσιογράφου Anna Politkovskaya. Είπα στον Πρόεδρο Πούτιν ότι οι πολίτες των κρατών μελών ανησυχούν, καθώς θεωρούν ότι η κατάσταση σχετικά με την ελευθερία λόγου και έκφρασης στη Ρωσία εμφανίζει επιδείνωση. Ομιλώντας εξ ονόματος της Ένωσης, ανέφερα ότι αυτή η δολοφονία, η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους βαθύτατα, πρέπει να διερευνηθεί και οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εξέφρασα επίσης τις ανησυχίες μας σχετικά με το θέμα της Τσετσενίας.

Εθίγησαν επίσης οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας. Επεσήμανα στον Πρόεδρο Πούτιν ότι η Ένωση ανησυχεί ενόψει της αυξανόμενης ένταξης και ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να αναλάβει δράση για την αναζήτηση λύσης σε αυτή την κρίση.

Οικοδομούμε μια στρατηγική, συγκεκριμένη εταιρική σχέση με τη Ρωσία σε εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων στο πλαίσιο των «κοινών χώρων». Τα σημαντικότερα θέματα που χειρίστηκε η φινλανδική Προεδρία είναι: η ενέργεια, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να μιλά στους εταίρους της με μία φωνή. Όταν είμαστε διαιρεμένοι, είμαστε αδύναμοι. Δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας ή να προαγάγουμε τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η Ένωση. Στο Λάχτι, καταφέραμε να δείξουμε στον Πρόεδρο Πούτιν ότι η Ένωση υποστηρίζει τις θέσεις της με ενότητα και αποφασιστικότητα. Ως εκπρόσωπος της Προεδρίας του Συμβουλίου, είμαι υπερήφανος γι’ αυτό το επίτευγμα, και φρονώ ότι έχουμε πραγματοποιήσει ένα βήμα προόδου στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρωσία συμφωνεί μαζί μας σε όλα τα θέματα. Ουσιαστικά, συζητήσαμε επί μακρόν με τον Πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος απάντησε λεπτομερώς στις ερωτήσεις μας, ενώ αναζήτησε επίσης αδυναμίες στις ενέργειες της ΕΕ. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό όταν συζητούμε με τη Ρωσία· αποτελεί τμήμα του συνήθους διαλόγου με την εν λόγω χώρα.

Το κρίσιμο ερώτημα τώρα, μετά τη διάσκεψη του Λάχτι, είναι το πώς θα μετατρέψουμε τα λόγια σε πράξεις ώστε να προωθήσουμε τα θέματα που συζητήθηκαν. Στηριζόμαστε στο έργο των διαύλων προετοιμασίας τους οποίους χρησιμοποιούμε συνήθως.

Το μεγαλύτερο μέρος του σχετικού έργου θα πραγματοποιηθεί στο Συμβούλιο βάσει πρωτοβουλιών της Επιτροπής. Σε πολλά θέματα θα ακολουθήσουμε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε λάβει για τις εναπομένουσες εβδομάδες της Προεδρίας μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται επίσης να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο ως προς την επιτάχυνση των δράσεων σχετικά με τα όσα συμφωνήθηκαν στο Λάχτι.

Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της άτυπης διάσκεψης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Λάχτι. Ευχαρίστως θα απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις επιθυμείτε να μου θέσετε σχετικά με αυτή την εισαγωγική μου ομιλία επί του θέματος.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο πρωθυπουργός Vanhanen σας εξέθεσε λεπτομερώς τα αποτελέσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Λάχτι την περασμένη Παρασκευή. Θα εστιάσω την προσοχή μου σε ορισμένες πτυχές.

Η σύνοδος κορυφής του Λάχτι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τμήμα μιας διαδικασίας. Όπως γνωρίζετε, υποστηρίζουμε την προώθηση της ολοκλήρωσης μέσω πρακτικών, συγκεκριμένων ενεργειών, και αυτό ακριβώς πράττουμε, στο πλαίσιο στενής συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους, για παράδειγμα στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, της έρευνας, και τώρα πρέπει να τους υλοποιήσουμε στην πράξη. Αυτό ακριβώς πράξαμε στο Λάχτι.

Πρώτον, όσον αφορά την καινοτομία, όλοι συμφωνούμε ότι είναι σημαντική και ότι η Ευρώπη παρουσιάζει υστέρηση. Επικρατεί συναίνεση ως προς την ανάγκη για ενίσχυση της στήριξης και των κινήτρων στον τομέα της καινοτομίας, καθώς και για μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν όσοι καινοτομούν. Αυτό έγινε δεκτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επικυρώθηκε με ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκείνο που χρειαζόμασταν ήταν σαφή, πρακτικά μέτρα τα οποία να καταδεικνύουν ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο, και αυτό επιτύχαμε στο Λάχτι.

Όσον αφορά τις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, για παράδειγμα, βασικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ για τους ενσωματωμένους υπολογιστές, παρουσίαζαν υστέρηση λόγω έλλειψης εθνικών κονδυλίων. Τώρα έχουμε εξασφαλίσει σαφείς δεσμεύσεις για απευθείας στήριξη.

Σχετικά με τις διαδικασίες θέσπισης ευρωπαϊκών προτύπων για τα προϊόντα, συμφωνήσαμε ότι πρέπει να επιταχυνθούν. Θεωρώ επίσης ότι αναπτύσσεται δυναμική στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και η Επιτροπή θα προωθήσει περαιτέρω αυτά τα θέματα πριν από τα τέλη του έτους.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δόθηκε στην Επιτροπή το πράσινο φως σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Είμαι ευγνώμων σε όλες και όλους τους βουλευτές που στήριξαν το ΕΙΤ στην περίοδο συνόδου πριν από δύο εβδομάδες. Όλο και περισσότεροι συμφωνούν με την άποψη ότι το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει ηγετικό ρόλο για την Ευρώπη στον τομέα της καινοτομίας. Άλλωστε, δεχόμαστε την ενθουσιώδη στήριξη μεγάλου μέρους της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας της Ευρώπης.

Το ενδιαφέρον με το οποίο περιέβαλε το Κοινοβούλιο τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία συνέβαλε σημαντικά στην κατάρτιση των λεπτομερειών της πρότασης. Βεβαίως, θα ακολουθήσει τώρα η διαπραγμάτευση των λεπτομερειών, περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού. Προσβλέπω δε στη συνεργασία μαζί σας και με το Συμβούλιο προκειμένου να επιτύχουμε την ταχεία έγκριση του κανονισμού. Φρονώ ότι το ΕΙΤ μπορεί να αποτελέσει για την Ευρώπη ναυαρχίδα αριστείας στον τομέα της καινοτομίας. Πρέπει να ζητήσουμε από το ΕΙΤ να καταστήσει απόλυτη προτεραιότητά του τις τεράστιες προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος και το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας. Αυτός ο στόχος είναι σημαντικός για την κοινωνία μας. Πρέπει να καλέσουμε την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα να μας βοηθήσει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη σημαντικότερη ίσως πρόκληση του 21ου αιώνα.

Το δεύτερο κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η ενέργεια. Η Επιτροπή, συνεργαζόμενη στενά με την Προεδρία, είχε προτείνει τρία πρακτικά μέτρα, και υποστηρίχθηκαν και τα τρία.

Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ως προς την ανάγκη να αναβαθμίσουμε τις ενεργειακές μας σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με παραγωγούς όπως η Ρωσία, η Νορβηγία και η Αλγερία, καθώς και με σημαντικές χώρες διέλευσης, όπως η Τουρκία και η Ουκρανία.

Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στη δημιουργία δικτύου ενεργειακών γραφείων, τα οποία θα μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε καλύτερα για έκτακτες κρίσεις σχετικά με τον ενεργειακό μας εφοδιασμό.

Τρίτον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε μια συγκεκριμένη κοινή στάση έναντι της Ρωσίας. Καταστήσαμε σαφή στον Πρόεδρο Πούτιν την επιθυμία μας για μια στενή ενεργειακή σχέση με έναν τόσο καίριας σημασίας εταίρο, όμως αυτή η σχέση πρέπει να στηρίζεται στις αρχές τις οποίες έχει ήδη προσυπογράψει η Ρωσία, κατά τη διάσκεψη του Ομίλου των 8 που φιλοξενήθηκε φέτος στη Ρωσία, καθώς και στον ενεργειακό χάρτη: διαφάνεια, κράτος δικαίου, αμοιβαιότητα και αποφυγή των διακρίσεων, σε συνδυασμό με άνοιγμα της αγοράς και πρόσβαση στην αγορά. Οι αρχές αυτές ισχύουν για την ενέργεια, αλλά όχι μόνο για την ενέργεια. Αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες είναι αναγκαίες για μια μακροπρόθεσμη σχέση.

Αυτό το μήνυμα ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ήμασταν ενωμένοι. Στο Λάχτι υπήρχε σαφής αίσθηση αλληλεγγύης, έγινε κατανοητό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργεί σε πνεύμα ενότητας και ότι οι ρώσοι εταίροι μας πρέπει να είναι εξίσου αξιόπιστοι έναντι των Ευρωπαίων, με οποιοδήποτε κράτος μέλος και αν συναλλάσσονται. Ο πρωθυπουργός Vanhanen μίλησε εξ ονόματος ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρουσίασε τα γενικά θέματα που αφορούν τις συνολικές σχέσεις μας με τη Ρωσία, ενώ είχα την τιμή να μου ζητηθεί να μιλήσω για τα θέματα ενέργειας.

Ήταν σημαντικό για την εν λόγω συνάντηση και για την επιτυχία της συνόδου κορυφής του Λάχτι το γεγονός ότι οι δηλώσεις της Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίχθηκαν σαφώς από το σύνολο των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η έννοια της αλληλεγγύης είναι σημαντικότερη από κάθε άλλη φορά. Η αλληλεγγύη και η συνεκτικότητα έχουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά κεντρική σημασία για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση.

Η πρόοδος στον τομέα της ενέργειας, στο πλαίσιο της νέας συνολικής συμφωνίας μας με τη Ρωσία, θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί η διατήρηση αυτής της κοινής στάσης. Εν ολίγοις, το μήνυμα γίνεται κατανοητό: η ενέργεια είναι ευρωπαϊκό θέμα και απαιτεί ευρωπαϊκές λύσεις. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στους κόλπους του Συμβουλίου αυτό που ανέκαθεν γνωρίζατε στο Κοινοβούλιο, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία ενεργειακής ασφάλειας και, μέσω της ενεργειακής πολιτικής, στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Αυτό είναι θετικό ενόψει της δέσμης μέτρων στον τομέα της ενέργειας που θα παρουσιάσει η Επιτροπή τον Ιανουάριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να περιορίσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας. Στο δείπνο με τον Πρόεδρο Πούτιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθιξε και άλλα θέματα: τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο, τις θεωρήσεις, τον πολιτισμό και διεθνή θέματα τα οποία απασχολούν και τις δύο πλευρές. Συζητήσαμε ευαίσθητα θέματα όπως η Γεωργία. Ο πρωθυπουργός Vanhanen επανέλαβε την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δολοφονία της Anna Politkovskaya, η οποία εκφράστηκε τόσο εύγλωττα στην προηγούμενη συζήτησή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διαπραγμάτευση μιας νέας συνολικής συμφωνίας με τη Ρωσία, πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το ευρύ φάσμα θεμάτων. Αυτή είναι η ουσία μιας συνολικής συμφωνίας.

Τρίτον, στο Λάχτι πραγματοποιήθηκε μια σύντομη αλλά σημαντική συζήτηση σχετικά με τη μετανάστευση. Και σε αυτή την περίπτωση έγινε κατανοητό ότι πρόκειται για συλλογικό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί συλλογικές λύσεις. Μου δόθηκε η ευκαιρία να εξηγήσω ότι τις προσεχείς εβδομάδες η Επιτροπή θα διατυπώσει προτάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης του θαλάσσιου ελέγχου των νοτίων συνόρων της Ένωσης. Θα αναθεωρήσουμε επίσης τη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης κατά την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και θα εργαστούμε για την αντιμετώπιση των αιτίων του προβλήματος στην Ευρωαφρικανική Διάσκεψη για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη τον επόμενο μήνα.

Ωστόσο, μπορούμε ακόμη να επιτύχουμε πολλά σε αυτόν τον τομέα, εάν υπάρχει η πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα που θα μας εξασφαλίσουν τα αναγκαία μέσα και πόρους. Ειδικότερα, θεωρούμε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεών μας πρέπει να προσαρμοστεί. Αυτό μπορούμε να το πράξουμε ακόμη και βάσει των ισχυουσών Συνθηκών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να περιμένουμε τη λήψη αποφάσεων στις οποίες δημιουργούνται πολύ συχνά προσκόμματα λόγω της αρχής της ομοφωνίας. Ας είμαστε ειλικρινείς: είναι εντελώς παράλογο, σε έναν κοινό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας, να λειτουργούμε ακόμη ορισμένες φορές με βάση 25 μεταναστευτικές πολιτικές. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.

(Χειροκροτήματα)

Τέλος, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Νταρφούρ. Διατηρώ την πεποίθηση ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτρέψουμε μια νέα ανθρώπινη τραγωδία.

Συνεπώς, το Λάχτι ήταν ένα ακόμη ορόσημο στη συλλογική μας προσπάθεια να προετοιμάσουμε τους Ευρωπαίους για την παγκοσμιοποίηση. Δεν θα αποκλίνουμε από αυτόν τον στόχο. Αυξάνονται οι προσδοκίες των πολιτών μας για μια Ευρώπη πρακτικών αποτελεσμάτων. Πρέπει να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προσδοκίες. Είμαι ευγνώμων στον κ. Vanhanen για τη θαυμάσια Προεδρία του και στη φινλανδική Προεδρία για τη στενή μας συνεργασία. Εύχομαι να συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της Προεδρίας και μετέπειτα. Έτσι θα επιτύχουμε πρακτικά αποτελέσματα για την Ευρώπη μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, πρωθυπουργέ Vanhanen, Πρόεδρε Barroso, κατά την αξιολόγηση της επιτυχίας της διάσκεψης στο Λάχτι μπορούμε σίγουρα να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι τα αποτελέσματά της ήταν αξιόλογα. Οι προβλέψεις πριν από την πραγματοποίησή της δεν ήταν ευνοϊκές. Πολλές εφημερίδες, ιδίως η εξαιρετικά έγκριτη Financial Times, περιέγραψαν εκ των προτέρων μια πολύ δυσοίωνη εικόνα της διάσκεψης, υποστηρίζοντας ότι η πρόσκληση του ρώσου Προέδρου Πούτιν παρουσίαζε μεγάλους κινδύνους, καθώς η ΕΕ είναι διχασμένη στα θέματα της ενέργειας και της πολιτικής έναντι της Ρωσίας. Υποστήριξε ότι η διάσκεψη θα ήταν νίκη μόνο για τον Πρόεδρο Πούτιν. Τα πράγματα, όμως, εξελίχθηκαν διαφορετικά. Μας ικανοποίησε η εικόνα των ηγετών της ΕΕ οι οποίοι εμφανίστηκαν ενωμένοι και εξέφρασαν αλληλεγγύη κατά τη διάρκεια του δείπνου.

Σε ομιλίες μου ενώπιον του Σώματος, έχω και εγώ υποστηρίξει ότι η ΕΕ οφείλει να ασκήσει ενωμένη, ομόφωνη μακροπρόθεσμη πολιτική έναντι της Ρωσίας. Τώρα έγιναν επιτυχώς τα πρώτα βήματα. Αυτό θα δείξει, μεταξύ άλλων, στους πολίτες ότι η ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και σε δύσκολες καταστάσεις.

Προφανώς, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρις ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση και επικυρώσει η Ρωσία τον Ενεργειακό Χάρτη, ο οποίος θα ανοίξει την αγορά και θα επιβάλει τη συμμόρφωση με κοινούς κανόνες. Παρότι επρόκειτο για μικρό βήμα προόδου, αποτελεί, παρά ταύτα, σημαντικό βήμα όσον αφορά την υιοθέτηση μιας ενιαίας, μακροπρόθεσμης πολιτικής έναντι της Ρωσίας.

Σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός ότι τολμήσαμε να μιλήσουμε ανοικτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δολοφονία της Anna Politkovskaya, χωρίς να αποφεύγουμε αυτά τα θέματα. Δεν επιτρέπεται να θυσιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στον βωμό της ενεργειακής πολιτικής.

Η συζήτηση υπήρξε ειλικρινής και από την πλευρά του Προέδρου Πούτιν, παρότι δεν μετέβαλε τις απόψεις του. Άλλωστε, κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της κοινής βούλησης. Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στον τομέα της ενέργειας, αλλά και σε άλλα θέματα.

Αυτό που θεωρώ ότι απουσίαζε από τη συζήτηση στο δείπνο με τον κ. Πούτιν ήταν τα θέματα που σχετίζονται με τη Βαλτική. Η ευκαιρία ήταν κατάλληλη για να συζητηθούν με τη Ρωσία τα προβλήματα στη Βαλτική Θάλασσα. Αντιλαμβάνομαι, βεβαίως, ότι δεν μπορούσατε να μιλήσετε για τα πάντα σε ένα δείπνο. Ως γενικό συμπέρασμα σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του Λάχτι, επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σας πω: «Εύγε, πρωθυπουργέ Vanhanen».

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω με μια παρατήρηση για τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν, που είχε προεξάρχοντα ρόλο στις ομιλίες του κ. Vanhanen και του Προέδρου της Επιτροπής.

Η βραδιά μαζί του πρέπει να ήταν πράγματι αξιομνημόνευτη. Ακούγοντας και διαβάζοντας γι’ αυτό, καταλήγω ότι η συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν ήταν κάτι καταπληκτικό. Θεωρώ καλό που ο κ. Πούτιν είναι τόσο ειλικρινής. Ούτε εγώ ούτε η Ομάδα μου έχουμε πρόβλημα με αυτό. Θα ήθελα να πω αρχικά το εξής: θεωρώ τιμητικές τις παρατηρήσεις του κ. Πούτιν για την ομιλία του προέδρου του Σώματος κ. Borrell Fontelles, γιατί δείχνουν ότι τουλάχιστον άκουγε. Ασφαλώς, ποτέ δεν ξέρουμε αν ακούνε όλοι, όμως φαίνεται ότι ο κ. Πούτιν άκουγε.

Ωστόσο απορρίπτουμε τις παρατηρήσεις του για την ομιλία αυτήν, εφόσον είναι προσβλητικές, γιατί ο Πρόεδρος του Σώματος μιλά εκπροσωπώντας όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και τον ευχαριστούμε για όσα είπε.

(Χειροκροτήματα)

Ένα δεύτερο σημείο είναι το εξής: ασφαλώς είναι καλό να λέει ο κ. Πούτιν τη γνώμη του για την Ιταλία. Είναι καλό να λέει τι επικρίνει στην Ισπανία. Αυτό το θεωρώ καλό γιατί η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι μία ανοιχτή κοινωνία. Στη δική μας κοινωνία, ο καθένας μπορεί να επικρίνει ό,τι θέλει. Αυτό διακρίνει προφανώς τη δική μας κοινωνία από τη ρωσική, γιατί εκεί δεν μπορεί ο καθένας να επικρίνει οτιδήποτε.

(Χειροκροτήματα)

Η ανταλλαγή απόψεων με τον ρώσο πρόεδρο είναι γόνιμη και γι’ αυτό λέμε επίσης ότι όσα συμβαίνουν στην Τσετσενία δεν είναι σωστά και ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ταπείνωση ανθρώπων είναι καταδικαστέα. Παρενθετικά, εκεί υφίστανται προσβλητική μεταχείριση και Ρώσοι, και στρατιώτες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Φυσικά είναι απόλυτα σαφές –θα το εκφράσουμε αυτό στο ψήφισμα για τον θάνατο της Anna Politkovskaya– ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για λειτουργική δημοκρατία όταν οι δημοσιογράφοι πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους όταν μιλούν για τα κακώς κείμενα στη χώρα τους. Αυτό είναι απόλυτα σαφές.

Συνεπώς, η ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων από την πλευρά μας με τον κ. Πούτιν και με όλους τους Ρώσους, με τους ρώσους πολιτικούς που συναντάμε, είναι μέρος της άποψής μας για την αντιμετώπιση των εταίρων μας. Άλλωστε, ασκούμε κριτική και σε όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικρίνουμε όσα συμβαίνουν σε άλλες περιοχές του κόσμου ακριβώς όπως μπορεί να γίνουμε και οι ίδιοι αντικείμενο κριτικής.

Επίσης, επικρίνω τις ομιλίες του πρωθυπουργού Vanhanen και του Προέδρου της Επιτροπής που μας υποσχέθηκαν πολλά ωραία πράγματα. Όλα αυτά ακούγονται καταπληκτικά. Ασφαλώς το ξέρετε γιατί σε κάθε αγόρευσή μου το λέω σε σχέση με τις παρατηρήσεις σας. Εξαιρετικά! Θαυμάσια! Αν πραγματοποιηθούν όλα όσα μας λέτε εδώ, τότε η Ευρώπη θα γίνει πραγματικά ένα Ελντοράντο της τεχνολογίας, της κατάρτισης και της εξειδίκευσης. Θα γίνουμε η βασισμένη στη γνώση κοινωνία του 21ου ή και του 22ου αιώνα. Θαυμάσια! Εμπρός λοιπόν! Όμως πρέπει να σας πω, κύριοι, ότι θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να φέρετε την παραγγελία!

Λοιπόν, οι εξαγγελίες είναι θαυμάσιες, όμως –αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, και αφορά λιγότερο από όλους τον Πρόεδρο της Επιτροπής, γιατί εκείνος κάνει σωστές προτάσεις και προσπαθεί να εργαστεί για τους σκοπούς αυτούς– εσείς στο Συμβούλιο, εσείς κύριε Vanhanen και οι άλλοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πρέπει να εφαρμόσετε και στα δικά σας εθνικά ενεργειακά σχέδια αυτά που λέτε για την ενεργειακή πολιτική.

(Χειροκροτήματα)

Επίσης, πρέπει να πω στο Σώμα ότι όποιος δεν θέλει να εξαρτάται από τη ρωσική ενέργεια, πρέπει να σταματήσει τη σπατάλη της ενέργειας στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις βιομηχανικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει να περιορίσει την καταστροφή του κλίματος, πρέπει να μειώσει την εκπομπή CO2. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται με ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, με μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, με εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με τη μέγιστη απόδοση. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ασφαλώς περισσότερη τεχνολογία. Εδώ κλείνει ο κύκλος: φθάνουμε ξανά στη διαδικασία της Λισαβόνας, γιατί αν θέλουμε να έχουμε τεχνολογία, πρέπει να επενδύσουμε στα μυαλά των ανθρώπων μας, στα πανεπιστήμια.

Όλα αυτά είναι σωστά, μόνο που κάθε φορά τα συζητάμε εδώ από την αρχή. Κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Κάθε φορά οι ίδιες εξαγγελίες και κάθε φορά και η ίδια δικιά μου ομιλία – ούτε κι αυτή είναι καινούργια. Την έχω ξανακάνει σε διάφορες περιστάσεις με κάποιες τροποποιήσεις. Δεν θέλω να βαρεθώ, ούτε καν από τις ίδιες μου τις ομιλίες, και γι’ αυτό σας παρακαλώ να γίνουν επιτέλους πράξη οι εξαγγελίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα δεν έχει κατατεθεί πρόταση ψηφίσματος προς συζήτηση. Άλλωστε, δεν υπήρξαν αποτελέσματα από τη σύνοδο κορυφής. Δεν εννοώ ότι οι διασκέψεις αυτού του είδους είναι ασήμαντες: απεναντίας, είναι τέτοια η ανάγκη για περαιτέρω δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε η Ένωση μπορεί και πρέπει να διεξάγει τέσσερις επίσημες συνόδους κορυφής ετησίως, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Νίκαιας.

Ποιο ήταν το μενού στο Λάχτι; Δεν αναφέρομαι, κύριε πρωθυπουργέ, στη σούπα αγκινάρας ή στην ψητή πάπια που σερβίρατε στο δείπνο, αποδεικνύοντας ότι μπορείτε να ξεπεράσετε το προσούτο Πάρμας, αλλά στο ΕΙΤ και στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στην ενεργειακή ασφάλεια, στη μετανάστευση, στις σχέσεις με τη Ρωσία – σε στρατηγικά θέματα τα οποία χρήζουν σοβαρής μελέτης, αλλά και στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες υπογραμμίζουν την ανάγκη διαμόρφωσης συνεκτικών πολιτικών.

Ποια είναι η αξία ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού πανεπιστημίου το οποίο θα παράγει καινοτόμες ιδέες, αν ως Ένωση δεν είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε σχετικά με ένα γρήγορο και εύκολο σύστημα κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας; Τι ελπίδες έχει μια συλλογική στρατηγική για την αλλαγή του κλίματος αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να μεταβάλουμε δραστικά και από κοινού τις συνήθειές μας ως προς την κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας; Και ποιες είναι οι προοπτικές για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική αν δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε αναπτυξιακές και εμπορικές πολιτικές για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της δυστυχίας; Η αφθονία πράσινων βίβλων και σχεδίων δράσης μας δείχνουν τι πρέπει να γίνει, αλλά, όπως και τα άλογα της παροιμίας, τα κράτη μέλη μπορούν να οδηγηθούν στην πηγή, αλλά δεν μπορούν να υποχρεωθούν να πιούν. Γι’ αυτό αποτυγχάνει η Ευρώπη και γι’ αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη, και όχι λιγότερη, Ευρώπη.

Η Ομάδα μου χαιρετίζει τον Πρόεδρο Borrell και τον πρωθυπουργό Vanhanen, καθώς και τους άλλους πρωθυπουργούς που έθιξαν το θέμα της δολοφονίας της Anna Politkovskaya. Αν και η πρόσκληση προς τον Πρόεδρο Πούτιν και η δημοσιότητα που συνόδευσε την παρουσία του κάνουν πολλούς από εμάς να δυσανασχετούμε εντόνως, γι’ αυτό δεν ευθύνονται η φινλανδική Προεδρία και ο Πρόεδρος της Φινλανδίας. Το σφάλμα διαπράχθηκε όταν η χώρα του Προέδρου Πούτιν προσκλήθηκε να μετάσχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Όμιλο των 8, προτού εδραιωθεί η έννοια του κράτους δικαίου στην πολιτική της νοοτροπία.

Κύριε Πούτιν, η λέξη «μαφία» δεν είναι ρωσική, όμως πολύ συχνά η χώρα σας μας δίνει την εντύπωση μιας organizovanniye zhuliki (εγκληματικής οργάνωσης).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπογράψει συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία εάν δεν εδραιωθεί η εφαρμογή των αρχών της ελευθερίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου, σε συνδυασμό με την ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές που απορρέει από αυτές.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σύνοδος κορυφής του Λάχτι κατέδειξε με μεγάλη σαφήνεια ότι οι ενέργειες στη διεθνή σκηνή και οι επιλογές εσωτερικής πολιτικής συνδέονται ολοένα και πιο στενά μεταξύ τους.

Εμείς πιστεύουμε ότι η στήριξη της δημοκρατικής Ρωσίας και όσων, όπως η Anna Politkovskaya, αγωνίζονταν και αγωνίζονται ενάντια στην αυταρχική πορεία του συστήματος εξουσίας του κ. Πούτιν συμβαδίζει απόλυτα με την προσπάθεια διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού της ηπείρου μας, της συμμόρφωσης με το Πρωτόκολλο του Κυότο καθώς και της ανάπτυξης της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων ενεργειών.

Η συγκάλυψη με ένα πέπλο σιωπής των σφαγών στην Τσετσενία, του κλεισίματος περισσότερων από ενενήντα μη κυβερνητικών οργανώσεων, των αυθαίρετων δικών, των σκόπιμων δολοφονιών και της αυξανόμενης διαφθοράς, προκειμένου να αποκτήσουμε αέριο, δεν αποτελεί επιτυχημένη στρατηγική. Από την άποψη αυτή, η Ομάδα μας συγχαίρει τον Πρόεδρο Borrell. Ωστόσο, δηλώνουμε με σεβασμό ότι διαφωνούμε με τη σαφή υποστήριξη που αυτός και η φινλανδική κυβέρνηση έχουν εκφράσει για την εκ νέου προώθηση της πυρηνικής ενέργειας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχει μια προφανής σχέση μεταξύ της αποκαλούμενης ειρηνικής χρησιμοποίησης της πυρηνικής ενέργειας και της διάδοσης των πυρηνικών όπλων – όπως καταδεικνύει ξεκάθαρα η κατάσταση στο Ιράν. Για αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις στο θέμα των δικαιωμάτων σε αντάλλαγμα παραχωρήσεων στον τομέα της ενέργειας.

Τα γεγονότα στην Ουκρανία καθώς και όσα συνέβησαν προσφάτως στη Γεωργία καταδεικνύουν ότι ο κατευνασμός δεν αυξάνει την αξιοπιστία του κ. Πούτιν, παρά μόνο την αποφασιστικότητά του να ενεργήσει προς το αποκλειστικό συμφέρον της ομάδας εξουσίας του. Έχουμε ήδη χάσει πολύ πολύτιμο χρόνο στο εν λόγω ζήτημα· για αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει να χάσουμε τη σημαντική ευκαιρία που μας δίνει η λήξη της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας στο τέλος του έτους. Επιθυμούμε να δηλώσουμε τώρα ότι θα είμαστε απολύτως αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια να αφαιρεθούν από την εν λόγω συμφωνία οι όροι και, ιδιαίτερα, η αναφορά στη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρέπει να αναπτύξουμε μια στρατηγική, η οποία θα στοχεύει στη μείωση της μη βιώσιμης κατανάλωσης και της τρομερής αναποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων μεταφορών, κατασκευών και ηλεκτρισμού και η οποία επίσης θα στοχεύει αποφασιστικά στην υπεροχή των επιχειρήσεων μας όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειών. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε την εξάρτησή μας και να στηρίξουμε την ειρήνη, τον αφοπλισμό και τη δημοκρατία.

Επιπλέον, θα ήθελα να πω δυο λόγια σχετικά με ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που συζητήθηκε, δηλαδή το ζήτημα της μετανάστευσης. Θεωρώ ότι εν προκειμένω τα εμπόδια βρίσκονται στο Συμβούλιο καθώς και μεταξύ των κρατών μελών, διότι μέχρι τώρα δεν κατόρθωσαν να διευθετήσουν το ζήτημα της ρύθμισης της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και να διαπραγματευθούν και να χρηματοδοτήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρές συμφωνίες συνεργασίας, οι οποίες θα μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να μην αναγκάζονται να στέλνουν το καλύτερο δυναμικό τους στις δικές μας χώρες και οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές, προπάντων στους τομείς της αλιείας και της γεωργίας, δεν θα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα που δεν κάνουν τίποτε περισσότερο από το να ωθούν ακόμη περισσότερους ανθρώπους στις βάρκες κατά μήκος των ακτών τόσο των δικών τους όσο και των δικών μας χωρών.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, κύριε Επίτροπε, η άτυπη διάσκεψη στο Λάχτι συγκλήθηκε αρχικά προκειμένου να συζητηθεί η πολιτική της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Η συνάντηση αυτή δεν θα αφήσει κανένα ίχνος σχετικά με αυτά τα θέματα στην ιστορία της ΕΕ.

Ο ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσεκλήθη στο Λάχτι για να παίξει σόλο στην ορχήστρα της ΕΕ. Υπήρχε η πρόθεση να συζητηθούν μαζί του τα θέματα της ενέργειας. Συγχρόνως, η ευκαιρία ήταν κατάλληλη για μια συζήτηση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης δεν μπορούν να αγνοούνται όταν εξετάζουμε την πολιτική μας έναντι της Ρωσίας. Είναι, ωστόσο, αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία με την εν λόγω χώρα ως προς τα θέματα αυτά, όπως άλλωστε είναι αδύνατον να πεισθεί μια άλλη υπερδύναμη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ώστε να συμφωνήσει στον τερματισμό του βασανισμού αιχμαλώτων πολέμου ή στην προσαγωγή σε δίκη πολιτών των ΗΠΑ για εγκλήματα πολέμου ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης.

Ο Πρόεδρος Πούτιν επιθυμεί μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Αυτό θυμίζει τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας και τις θεσμικές λύσεις που υιοθετήθηκαν για τον σκοπό αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συζητήσει τα θέματα ενέργειας, ακόμη και να συμφωνήσει με την εφαρμογή ενός νομικά δεσμευτικού μέσου. Παραμένει ασαφές, εντούτοις, αν αυτό θα σημαίνει άνοιγμα των αγορών και προς τις δύο κατευθύνσεις ή προς μία μόνο κατεύθυνση. Επιπλέον, αν πρόκειται για μία μόνο κατεύθυνση, ποια κατεύθυνση θα είναι αυτή; Στο Λάχτι δεν δόθηκαν απαντήσεις, και η επόμενη φορά που θα συζητηθεί το θέμα θα είναι κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας τον Νοέμβριο. Η σύνοδος κορυφής του Λάχτι ήταν ένα είδος γενικής δοκιμής ως προς αυτό.

Η χώρα που ασκεί την Προεδρία, η Φινλανδία, τροφοδοτείται με ρωσικό φυσικό αέριο σε τιμές χαμηλότερες από ό,τι οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ο ηλεκτρισμός για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά στη Φινλανδία είναι μεταξύ των φθηνότερων στην ΕΕ. Η εναρμόνιση των αγορών της ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού συνεπάγεται αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού στη χώρα την οποία εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός κ. Vanhanen, ενώ οι πρωθυπουργοί ορισμένων χωρών θα ήταν σίγουρα πολύ ικανοποιημένοι από μια ενεργειακή πολιτική αυτού του είδους.

Η κυβέρνηση του κ. Vanhanen χρησιμοποίησε τη σύνοδο κορυφής του Λάχτι προκειμένου να κερδίσει τη στήριξη των υπολοίπων χωρών της ΕΕ για την αύξηση των τιμών του ηλεκτρισμού και για την κάλυψη της οικτρής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η δημοκρατία, έτσι ώστε το φινλανδικό κοινοβούλιο να υποχρεωθεί, κατόπιν υπόδειξης της κυβέρνησης, να επικυρώσει ένα σύνταγμα το οποίο απορρίφθηκε μέσω δημοψηφισμάτων σε άλλες χώρες της ΕΕ. Όλοι οι ευρωπαίοι φεντεραλιστές εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους, όμως αυτό δεν είναι δημοκρατία. Η ελίτ της ΕΕ μπορεί τώρα να μιλά με μία φωνή, αλλά δεν ακούει τη φωνή του λαού.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό κ. Vanhanen και τον Πρόεδρο Barroso για την παρουσίασή τους σήμερα το πρωί. Θέλω να δηλώσω δύο πράγματα μόνο, τα οποία ανέφερα ήδη στον κ. πρωθυπουργό, αλλά θα μπορούσε ίσως να τα λάβει υπόψη του και ο Πρόεδρος Barroso.

Η πλειονότητα των μελών του Κοινοβουλίου συμφωνεί και στηρίζει την ανάγκη δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας· ποιες είναι, όμως, οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη δημιουργία του; Μπορούμε να μιλάμε γι’ αυτό διαρκώς, αλλά πρέπει να αναληφθεί δράση ώστε να δημιουργηθεί και να ξεκινήσει τη λειτουργία του, ως κεντρικής σημασίας συνιστώσα της καινοτομίας και της έρευνας στην Ευρώπη.

Δεύτερον, όσον αφορά το όλο θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πρέπει να προστατεύονται οι ιδέες και οι δημιουργίες που προέρχονται από αυτή την καινοτόμο στρατηγική και πολιτική. Διαφορετικά, όλοι οι πόροι για την έρευνα, όλοι οι ερευνητές, όλοι οι κορυφαίοι απόφοιτοι διδακτορικού επιπέδου θα μεταβούν στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και αλλού, διότι εκεί προστατεύονται οι ιδέες τους και γίνονται οι περισσότερες επενδύσεις.

Κατά τη γνώμη μου, αυτά είναι τα δύο καίρια ζητήματα όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας στο μέλλον.

Συγχαίρω τον πρωθυπουργό κ. Vanhanen. Ενώ όλοι υποστήριζαν ότι δεν θα μπορούσατε να κάνετε την Ευρώπη να μιλήσει με μία φωνή στη Ρωσία, εσείς πετύχατε ακριβώς αυτό. Συγχαρητήρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μου είναι κάπως δύσκολο να αποφασίσω πώς ακριβώς να ξεκινήσω αυτή την παρέμβαση. Η ενέργεια είναι η πηγή ζωής κάθε εθνικού κράτους και, βεβαίως, έχω εκλεγεί εδώ ως εκπρόσωπος ενός εθνικού κράτους.

Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να δεχτούν ότι οι αποφάσεις για την ενεργειακή πολιτική τους είναι δυνατόν να λαμβάνονται ουσιαστικά από ξένους. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα θυμούνται την εποχή που χρειάστηκε να πολεμήσουμε στη μάχη του Ατλαντικού και να ζήσουμε στην κόψη του μαχαιριού για την ελευθερία, επειδή οι χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης φαίνεται πως είναι ανίκανες να συμβιώσουν.

Η σκέψη, ακόμη και η ιδέα ότι η ενέργεια του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να ελέγχεται βάσει κάποιου είδους συμφωνίας με έναν εγκληματία όπως ο Πούτιν είναι εντελώς γελοία! Είναι τρέλα να περιμένουμε το παραμικρό από ένα κομμάτι χαρτί που θα φέρει την υπογραφή του Πούτιν, όπως δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε το παραμικρό από ένα χαρτί που θα είχε υπογράψει ο Αδόλφος Χίτλερ. Ο άνθρωπος είναι εγκληματίας. Αν νομίζετε ότι ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία για την πηγή ζωής του, την πηγή ζωής του εθνικού κράτους, η οποία μάλιστα θα στηρίζεται σε άτομα τα οποία δεν έχουν κανένα συμφέρον από την ευημερία του Ηνωμένου Βασιλείου, σας δηλώνω ότι απατάστε οικτρά.

Πρέπει επίσης να αρχίσουμε να λέμε την αλήθεια. Φαίνεται να υπάρχει σε αυτό το Σώμα μια συγκεχυμένη εικόνα της ανανεώσιμης ενέργειας. Είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο ότι οι περισσότερες από τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούμε είναι αναποτελεσματικές. Τα αιολικά πάρκα είναι παράλογα. Αν ρωτήσετε προσωπικά κάθε επιστήμονα, θα σας πει ότι είναι τελείως ανόητο να αναμένει κανείς να παραγάγει το Ηνωμένο Βασίλειο τα επίπεδα ενέργειας που φαίνεται να απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση –δηλαδή 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας– μέσω αιολικών πάρκων. Πρέπει να αρχίσουμε να λέμε την αλήθεια στους πολίτες. Δεν διαθέτουμε ακόμη την αναγκαία τεχνολογία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας είμαστε ειλικρινείς επ’ αυτού, αν και, βεβαίως, η ειλικρίνεια είναι κάτι που αποφεύγουμε σε τούτο το Σώμα!

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Borrell, ο οποίος κατέστησε σαφές στον Πρόεδρο Πούτιν στο Λάχτι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να ανταλλάξει τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ενέργεια. Αυτή η σημαντική δήλωση εκφράζει και εμένα προσωπικά, ενώ θεωρώ ότι εκφράζει επίσης το σύνολο των πολωνών βουλευτών του ΕΚ, καθώς και το σύνολο των βουλευτών του ΕΚ από τα νέα κράτη μέλη.

Ο Πρόεδρος Borrell, μαζί με τον Πρόεδρο της Πολωνίας και τους πρωθυπουργούς της Λετονίας, της Δανίας και της Σουηδίας, υπερασπίστηκαν την τιμή της Ευρώπης. Πρέπει να κοιτάζουμε τους ρώσους εταίρους μας στα μάτια όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε δύο μέτρα και σταθμά, δεν μπορούμε δηλαδή να επιμένουμε στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μόνο απέναντι σε χώρες με τις οποίες δεν συμβαίνει να έχουμε εμπορικές συναλλαγές. Η ενωμένη Ευρώπη δεν περιορίζεται στην οικονομία και τις συναλλαγές. Είναι επίσης ένα σύστημα αξιών, οι οποίες πρέπει να αποτελούν πάντα βασικό μας μέλημα και όχι μόνο όταν μας εξυπηρετεί. Κατά τη σύναψη αναγκαίων και σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών με τη Ρωσία, είναι καλό να μην λησμονούμε τα λόγια του Λένιν, του αρχετύπου ρώσου πολιτικού, ότι «οι καπιταλιστές θα μας πουλήσουν το σκοινί με το οποίο θα τους κρεμάσουμε».

Χθες ορισμένοι πολωνοί δημοσιογράφοι με ρώτησαν αν η σύνοδος κορυφής του Λάχτι αποτελεί σημείο καμπής για τις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας. Ίσως· δεν το γνωρίζω. Μέχρι σήμερα, ορισμένα κράτη μέλη της Ένωσης προτιμούσαν να συναλλάσσονται με τη Ρωσία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα υπόλοιπα κράτη. Ο κ. Σρέντερ αγκάλιασε τον κ. Πούτιν, ο κύριος και η κυρία Μπλερ διασκέδασαν μαζί με τον κύριο και την κυρία Πούτιν, ενώ ο κ. Μπερλουσκόνι έπλεξε το εγκώμιο του ρώσου ηγέτη και ο Πρόεδρος Σιράκ μιλούσε με συγκίνηση αναφερόμενος στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αρκετά! Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ενωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Camiel Eurlings (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς, ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στη Ρωσία, να εκφράσω την εκτίμησή μας για το γεγονός ότι η φινλανδική Προεδρία αφιέρωσε σε τόσο μεγάλο βαθμό την προσοχή της στην εταιρική μας σχέση με τη Ρωσία.

Αυτή η εταιρική σχέση μπορεί να αποβεί προς όφελος και των δύο πλευρών. Όπως ανέφερε ο κ. πρωθυπουργός, μπορούμε να στηρίξουμε από κοινού τις προσπάθειες εξεύρεσης αποδεκτών διπλωματικών λύσεων στη Μέση Ανατολή. Αν μοιραζόμασταν τις ίδιες δημοκρατικές αρχές, αυτή θα ήταν η καλύτερη εγγύηση της σταθερότητας στις διμερείς μας σχέσεις. Επιπλέον, στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτή η εταιρική σχέση μπορεί να λειτουργήσει μόνον εάν στηρίζεται σε κοινές αρχές, είναι ισορροπημένη και χαρακτηρίζεται από στοιχειώδη αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θέλω να προβώ σε ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με τα θέματα αυτά ενόψει της ολοκλήρωσης της άτυπης συνόδου κορυφής.

Πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι ο αποκλεισμός της Γεωργίας και η αντιμετώπιση των Γεωργιανών στη Ρωσία είναι απαράδεκτα. Αυτή είναι μια από τις πτυχές της τακτικής παρεμβάσεων της Ρωσίας, την οποία παρακολουθήσαμε επίσης στη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο σεβασμός των ευρωπαϊκών αρχών συνεπάγεται ότι οι κοινοί μας γείτονες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν κυρίαρχα για το μέλλον τους.

Δεύτερον, η δολοφονία της Anna Politkovskaya είναι το τελευταίο περιστατικό σε μια μακρά σειρά τουλάχιστον 19 περιπτώσεων δημοσιογράφων οι οποίοι είτε εξαφανίστηκαν είτε δολοφονήθηκαν αφότου ο Πούτιν έγινε Πρόεδρος. Χαιρετίζω τη δήλωση της Δούμας και τα σχόλια του κ. Πούτιν· όμως, το μόνο που θα μας πείσει πραγματικά θα είναι να εξευρεθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, η Δούμα και ο Πρόεδρος θα ήταν ακόμη πιο πειστικοί αν συμφωνούσαν στη λήψη μέτρων ενίσχυσης της μειωμένης ελευθερίας του Τύπου.

Τρίτον, τέθηκε το θέμα της οικονομικής συνεργασίας, το οποίο συζητείται συχνά. Σε αυτόν τον τομέα απαιτείται αμοιβαιότητα. Δεν είναι δυνατόν να επιδιώκει η Ρωσία να επενδύσει στις υποδομές μας για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, και μάλιστα να επιθυμεί να αγοράσει μειοψηφικό μερίδιο μετοχών της Airbus, ενώ συγχρόνως οι δικές μας εταιρείες, όπως η Shell και η Mobil, εξαιρούνται από την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Ρωσίας. Αυτό το αναφέρω επειδή πιστεύω ότι η Ευρώπη οφείλει να υποστηρίξει ομόφωνα αυτές τις αρχές.

Η Ευρώπη φάνηκε ισχυρή για πρώτη φορά στη Φινλανδία. Ο Πούτιν υποχρεώθηκε να τηρήσει αμυντική στάση έναντι της ενωμένης Ευρώπης. Αυτό πρέπει να μας ενθαρρύνει να ενωθούμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον, διότι μόνον έτσι αυτή η εταιρική σχέση θα μπορέσει να είναι ισορροπημένη και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Εν κατακλείδι, αν θεωρούμε, όπως ο κ. Schulz, ότι η καινοτομία δεν προωθείται αρκετά, οφείλουμε να στηρίξουμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος καταβάλλει προσπάθειες, ενώ πρέπει να πιέσουμε τις εθνικές ηγεσίες μας να στηρίξουν την Επιτροπή προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Τέλος, συγχαίρω τον κ. Μπλερ και τον κ. Balkenende για την πρωτοβουλία τους σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, η οποία αξίζει την πλήρη στήριξή μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, νομίζω ότι η σύνοδος κορυφής του Λάχτι αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προόδου. Ελπίζω ότι το πνεύμα του Λάχτι που επικαλεστήκατε εδώ θα φέρει –όπως είπε ο κ. Schulz– πραγματικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Κύριε Barroso, παρουσιάσατε μια πρόταση εξωτερικής πολιτικής στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, την οποία επικροτώ θερμά. Σας υποστηρίζω πλήρως. Ωστόσο, σας παρακαλώ να παραμείνετε δυνατός όταν γι’ άλλη μια φορά κάποιες χώρες θα απομακρυνθούν απ’ αυτήν γιατί θα καταλάβουν ότι τελικά μάλλον δεν θέλουν αυτήν την κοινή γραμμή στην ενεργειακή και την κοινή εξωτερική πολιτική. Επίσης, παρακαλώ τον κ. Vanhanen να το πει αυτό στα μέλη του Συμβουλίου του. Όσα αποφασίστηκαν εδώ –ακούω πολύ καλά πράγματα από τη συζήτηση στο Λάχτι– πρέπει τώρα να εφαρμοστούν. Αυτή είναι η μοναδική μας ευκαιρία για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας.

Έγινε λόγος για την εξάρτηση από τη Ρωσία, όμως ασφαλώς θα πρέπει επίσης να αναλογιστούμε ότι και η Ρωσία εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κατανάλωση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ειδικά μάλιστα εφόσον οι αγωγοί οδηγούν σχεδόν αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ασφαλώς πρέπει να πάμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση και να μην φοβόμαστε να θίξουμε ορισμένα θέματα. Ειδικά σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να θεσπίσουμε μία αμοιβαία εξάρτηση, περιλαμβανομένων φυσικά και εκείνων των περιοχών που αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, και που δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, όπως για παράδειγμα την Ουκρανία ή άλλες χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, και ιδίως την Τουρκία. Και με αυτές τις χώρες πρέπει να καταρτίσουμε μία κοινή πολιτική. Τότε θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μα πραγματική εταιρική σχέση με τη Ρωσία.

Αναφορικά με τις διαφωνίες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις σχέσεις μας με τη Ρωσία και ιδίως στη μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης χρειαζόμαστε και μία σαφή διαδικασία επίλυσης διαφορών. Πρέπει να υπάρχει, όπως στον ΠΟΕ, μία διαδικασία επίλυσης διαφορών για τις κρίσεις που ενδέχεται να ανακύψουν ανά πάσα στιγμή και που δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και στο μέλλον, έτσι ώστε τελικά να μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα μαζί ή μέσω ενός ανεξάρτητου διαμεσολαβητή.

Ο στόχος μας είναι η εταιρική σχέση. Όπως ήδη είπε ο κ. Schultz, είναι σαφές ότι ο Πούτιν είναι ένας ισχυρός ανήρ. Πολλοί Ρώσοι το θεωρούν αυτό θετικό, αν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη, είναι πιο ισχυρή από τον Πούτιν. Τότε θα μπορέσουμε πραγματικά να επιτύχουμε μία καλή, σωστή και ισότιμη εταιρική σχέση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, η Φινλανδία προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι μάλιστα εξ αυτών δεν γνωρίζουν καν προς ποια κατεύθυνση επιθυμούν να την στρέψουν.

Ένας ηγέτης κύρους, όπως ο Πρόεδρος Μπους ή, πιο πρόσφατα, ο Πρόεδρος Πούτιν, μπορεί, συνεπώς, να προσφέρει τη λύση. Δεδομένου, όμως, του παρελθόντος της, η Φινλανδία είναι ίσως το πιο κατάλληλο κράτος μέλος για την έναρξη εις βάθος διαλόγου με τη Ρωσία.

Θέλω, λοιπόν, να συγχαρώ τον Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την άτυπη σύνοδο κορυφής, καθώς και για την ομοφωνία που πέτυχε, όσον αφορά τόσο την ενεργειακή πολιτική όσο και τη στάση έναντι της Ρωσίας. Οφείλω, όμως, να πω κάτι που με βασανίζει: 25 συν 2 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνωστίζονταν γύρω από τον ηγέτη μιας υπερδύναμης! Εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό είναι λυπηρό. Ελπίζω ειλικρινά ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα φροντίσουν επιτέλους για την ενηλικίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να αποδώσω εύσημα στους πρωθυπουργούς Μπλερ και Balkenende, διότι οδηγούν την Ευρώπη προς τα εμπρός στο θέμα της αλλαγής του κλίματος, ενώ σε αυτή την επιστολή αποκλείουν ρητώς κάθε αναφορά στην πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια αντιστοιχεί στο 6% μόλις της ενέργειάς μας και θα διχάσει ακόμη περισσότερο την Ευρώπη, αντί να μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε κοινές θέσεις.

Κύριε Barroso, φρονώ ότι έχετε τώρα την ιστορική ευθύνη να εκπονήσετε μια λεπτομερή έκθεση για την ενέργεια τον Ιανουάριο. Σε αυτή την έκθεση, αναμένουμε να τεθεί συγκεκριμένος στόχος για τις εκπομπές CO2 στην Ευρώπη έως το 2020. Αν δεν τεθεί ένας τέτοιος στόχος για την Ευρώπη δεν πρόκειται να υπάρξει επενδυτική σταθερότητα για τις επιχειρήσεις μας· σε τι, άλλωστε, συνίσταται η βελτίωση της ρύθμισης αν δεν αφορά τον συνδυασμό των πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον στο έγγραφο που θα εκπονήσετε;

Η δεύτερη προτεραιότητα αυτής της έκθεσης για την ενέργεια πρέπει να είναι ο τερματισμός της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης των τομέων της ενέργειας και των μεταφορών στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι ευρωπαίοι πολίτες, χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού, και οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις αποτρέπουν την ανάπτυξη της καινοτομίας που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε σε αυτούς τους τομείς. Όσο δεν καταργούνται αυτά τα ολιγοπώλια, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ο.κ. Μια τέτοια στρατηγική αποτελεί τη βάση για μια εξωτερική πολιτική ενέργειας· πρόκειται δε για ένα ειρηνευτικό εγχείρημα που αφορά όλο τον κόσμο, καθόσον οι τεχνολογίες αυτές θα εκτονώσουν τις πιέσεις στους ενεργειακούς πόρους, ενώ αποτελούν οικονομική ευκαιρία για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Η αυξανόμενη παραγνώριση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα του κοινωνικού αντίκτυπου από την επιτάχυνση του νεοφιλελευθερισμού είναι ανησυχητική. Αυτό το φαινόμενο δεν διατηρεί απλώς υψηλά τα ποσοστά της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά αυξάνει επίσης τις θέσεις εργασίας χωρίς ασφάλεια και ικανοποιητικές αμοιβές. Επιπλέον, καταβάλλονται προσπάθειες για επαναφορά της έννοιας του «συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας» (flexicurity), η οποία υποχρεώνει τους εργαζόμενους να παραιτηθούν των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και να δεχτούν όλο και πιο ανασφαλείς θέσεις εργασίας.

Τα μέτρα που εφαρμόζονται, καθώς και μέτρα που έχουν προταθεί, όπως η ελευθέρωση και η απορρύθμιση των υπηρεσιών και η αποδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών, καταπατούν το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, κάτι που μας βρίσκει απολύτως αντίθετους. Οι διαμαρτυρίες κατά αυτών των πολιτικών αυξάνονται, όπως καταδεικνύει η τεράστια διαδήλωση της 12ης Οκτωβρίου στη Λισαβόνα, την οποία διοργάνωσε η CGTP (Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Πορτογαλίας). Σε αυτή συμμετείχαν περίπου 100 000 εργαζόμενοι, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη διαδήλωση μετά τη δεκαετία του 1980. Δεν νομίζετε ότι είναι καιρός να ληφθούν υπόψη τα εύλογα αιτήματά τους;

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (IND/DEM).(PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό σε όλους ότι η σύνοδος κορυφής του Λάχτι δεν οδήγησε σε κάποιο επίτευγμα. Επιπλέον, δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες με τη Ρωσία σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Είναι δε λυπηρό το γεγονός ότι, παρά τις δηλώσεις περί του αντιθέτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρουσιάστηκε ως ενιαία δύναμη την οποία η Ρωσία θα όφειλε να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Ως εκ τούτου, η στάση που τήρησαν ορισμένες χώρες, όπως η Πολωνία, είναι αξιέπαινη. Το ίδιο ισχύει και για τη στάση που τήρησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Borrell, χάρη στον οποίο ακούστηκε στο Λάχτι η φωνή των νέων κρατών μελών – των γειτόνων της Ρωσίας.

Όλα αυτά έχουν επίσης ερμηνευτεί ως έκκληση για ενότητα στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνον εάν τηρήσουμε σκληρή και αποφασιστική στάση έναντι της Ρωσίας μπορούμε να ελπίζουμε στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητό από όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, άκουσα πολλές παθιασμένες κουβέντες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και από τα έδρανα των κομμάτων εκείνων, τα οποία επί δεκαετίες σιωπούσαν όταν στην Ανατολή πραγματοποιούνταν λαϊκές εξεγέρσεις στο Βερολίνο, στη Βουδαπέστη, κ.ο.κ.. Εκείνη την εποχή, τόσο η Ευρώπη όσο και τα κόμματα αυτά σιωπούσαν, ενώ τώρα είναι όλοι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βάζουν τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Αν αληθεύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να ανταλλάσσονται με οικονομικά συμφέροντα –και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αληθεύει– άλλο τόσο αληθεύει ότι το επίκεντρο της προσοχής μας και η εκ μέρους μας αποφασιστική υπεράσπιση των αξιών στις οποίες εδράζεται η Ευρώπη και οι οποίες σήμερα παραβιάζονται συχνά στη Ρωσία, αλλά όχι μόνο εκεί –παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να ακούσω το ίδιο πάθος όταν γίνεται λόγος για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, για παράδειγμα, μια χώρα την οποία ορισμένοι επιθυμούν να υποδεχθούν με ενθουσιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ει δυνατόν αμέσως– δεν πρέπει να μας κλείνουν τα μάτια μπροστά στην αναγκαιότητα. Είναι προφανές ότι όσο η Ρωσία μας χρειάζεται για μια ενεργειακή συνεργασία, άλλο τόσο χρειαζόμαστε και εμείς μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία.

Θέλω να παρατηρήσω ότι ο ίδιος ο κ. Πούτιν δήλωσε ότι δεν απορρίπτει τις αρχές του Χάρτη, αλλά ζητά να συνταχθεί ένα άλλο έγγραφο που θα αποδέχεται τις εν λόγω αρχές και θα τις τροποποιεί εν μέρει. Πρόκειται επομένως για ένα πολύ σαφές άνοιγμα. Το ζήτημα της συμφωνίας με τη Ρωσία υπογραμμίζεται από γεωοικονομικά και γεωστρατηγικά θέματα. Τέτοιου είδους είναι η συμφωνία που έχουμε ενώπιόν μας και αφορά το οικονομικό μέλλον της περιοχής μας. Είναι αναγκαία επομένως μια δόση ρεαλισμού, χωρίς φυσικά να σταματήσουμε να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία ωστόσο αντιπροσωπεύουν και στην περίπτωση αυτή ένα μέσο άσκησης πίεσης, δεδομένου ότι η πολιτική του κ. Πούτιν στρέφεται προς έναν οικονομικό εθνικισμό που είναι ανησυχητικός για την Ευρώπη, κλείνει τις πόρτες στη συνεργασία και περικόπτει τις συμβάσεις με δυτικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πολιτική ρεαλισμού, την οποία πρέπει να υποστηρίξουμε με μεγάλο σθένος και με μεγάλο αίσθημα ευθύνης.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MOSCOVICI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν άκουσα νωρίτερα τον κ. Bloom, από το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, εξεπλάγην, διότι νόμιζα ότι οι δεινόσαυροι είχαν εξαφανιστεί πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Θα εστιάσω την παρέμβασή μου στο κεντρικό θέμα της συνόδου κορυφής του Λάχτι: στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της εξέλιξης των σχέσεών μας με τη Ρωσία.

Η πρόσφατη διαμάχη μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας σχετικά με τα αποθέματα φυσικού αερίου προκάλεσε ανησυχία σε όλους μας. Δεν πρέπει να έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι η σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας, ενώ πρέπει να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσής της. Θα χρειαστούμε τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας τις επόμενες δεκαετίες, ενώ, κατά τον ίδιο τρόπο, η Ρωσία θα χρειαστεί την πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ προκειμένου να αναπτύξει τις οικονομικές της δυνατότητες. Καθώς διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα και των δύο πλευρών, δεν υπάρχουν περιθώρια διπλωματικών κινήσεων εντυπωσιασμού.

Άκουσα με ικανοποίηση τη δήλωση του Προέδρου Πούτιν ότι επιθυμεί την ανάπτυξη μιας σχέσης η οποία θα στηρίζεται σε κοινές αξίες. Οι αξίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν την αταλάντευτη προσήλωση της Ρωσίας στην πολυφωνία και στις αρχές της δημοκρατικής διαδικασίας. Για να δεχτούμε αυτή τη σπουδαία χώρα ως στρατηγικό εταίρο τα επόμενα χρόνια, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η Ρωσία θα σέβεται τις ίδιες με την Ευρώπη αρχές και πρότυπα στα θέματα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί του παρόντος, πρέπει ίσως να δεχτούμε την ειλικρίνεια των δηλώσεων του κ. Πούτιν και να τον ενθαρρύνουμε να διασφαλίσει την άνθηση της δημοκρατίας στη Ρωσία. Ορισμένοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι η δημοκρατική διαδικασία στη Ρωσία κινείται με βραδείς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα. Ευελπιστώ ότι θα γίνουν περισσότερες κινήσεις προς την ορθή κατεύθυνση.

Συγχαίρω τον Πρόεδρο Barroso για τη δήλωσή του ότι η σχέση με τη Ρωσία προϋποθέτει τον σεβασμό των αρχών της διαφάνειας, του κράτους δικαίου και της αμοιβαιότητας. Ευελπιστώ ότι ο κ. Πούτιν τον άκουσε.

Αισθάνθηκα απογοήτευση όσον αφορά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με απογοήτευσε το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της ίδιας μου της χώρας, της Βρετανίας, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα έθιγε τα θέματα αυτά στον κ. Πούτιν, φαίνεται ότι εν τέλει δεν το έπραξε. Οφείλει τώρα να αναζητήσει την κατάλληλη στιγμή ώστε να το πράξει.

Δεν χρειάζεται να μας φοβίζει ο ειλικρινής διάλογος σχετικά με τα θέματα αυτά. Είναι, άλλωστε, επιβεβλημένος για μια παραγωγική σχέση στο μέλλον μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι άτυπες σύνοδοι κορυφής δεν καταλήγουν παρά σε εικονικά συμπεράσματα. Είναι ο φαντασιακός, ονειροπόλος κόσμος.

Ας σταθούμε για μια στιγμή στην πραγμάτωση του ονείρου. Η Ευρώπη είναι οικονομικός γίγαντας. Ακόμη και αν εξαιρέσουμε το ενδοκοινοτικό εμπόριο μεταξύ των 25 κρατών μελών, είμαστε η πρώτη παγκόσμια δύναμη στις εξαγωγές. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος προορισμός για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Χωρίς να συνυπολογίσει τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, η εταιρεία IBM κατέγραψε, το 2005, 8 000 επενδύσεις σε νέες δυνατότητες παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα, εκ των οποίων 900 στην Κίνα, 600 στην Ινδία, 1 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 3 200 στην Ένωση, η οποία προσελκύει, επομένως, το 40% των παγκόσμιων παραγωγικών επενδύσεων.

Όντως, η Ευρώπη απώλεσε μερίδιο αγοράς, σε μικρότερο όμως βαθμό σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Όντως, η Κίνα κατέστη ο μεγαλύτερος προμηθευτής μας, η Ευρώπη όμως διπλασίασε τον όγκο των εξαγωγών της προς την Κίνα. Πράγματι, το 60% των κινεζικών εξαγωγών το 2005 πραγματοποιήθηκε από ξένες εταιρείες, εγκατεστημένες στην Κίνα. Οι χώρες της Τριάδας πωλούν στον εαυτό τους τα εμπορεύματα τα οποία παράγουν στην Κίνα προς μέγιστη χαρά των καταναλωτών μας και των μετόχων των πολυεθνικών εταιρειών. Όντως, έχουμε υπερβολική ανεργία παρά το γεγονός ότι δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Θα διαπιστώσετε ότι οι πιο χαμηλοί μισθοί είναι στους τομείς της εστίασης, στις εταιρείες περίθαλψης και καθαριότητας, στις μικρές επιχειρήσεις και στις βιοτεχνίες, τομείς οι οποίοι δεν υπόκεινται στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Βεβαίως, η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα, πρέπει όμως οι νάνοι που μας κυβερνούν να αρχίσουν επιτέλους να υλοποιούν τις ίδιες τους τις αποφάσεις: να επενδύσουν στην καινοτομία, στην έρευνα και στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας πραγματικός προϋπολογισμός για την Ένωση, ο οποίος να της επιτρέψει να υποστηρίξει την ταχεία ενσωμάτωση των νέων μελών και να δημιουργήσει, έτσι, μια εσωτερική αγορά με περισσότερη ανάπτυξη για όλους. Πέραν αυτών, αν οι αρχηγοί τιμούσαν την ίδια τους την υπογραφή, θα καταλήγαμε ενδεχομένως σε μια νέα ευρωπαϊκή συνθήκη για την ενέργεια. Τέλος, αν οι σύνοδοι κορυφής έπαυαν να λαμβάνουν εικονικές αποφάσεις, ο Πρόεδρος Barroso θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, στο οποίο να δοθούν πραγματικές πιστώσεις.

Κύριε Vanhanen, πρέπει άραγε όλα αυτά να παραμείνουν όνειρο;

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τις διαπραγματεύσεις και τις συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης –η οποία παρουσίασε ενιαίο μέτωπο– με τη Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη δολοφονία της Anna Politkovskaya και άλλων δημοσιογράφων στη Ρωσία και, βεβαίως, σχετικά με την ενέργεια.

Σύμφωνα με ένα παλιό ρωσικό ρητό: «αγάπα τον γείτονά σου, αλλά χτίσε και φράχτη». Οι τρέχουσες ενεργειακές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία πρέπει να στηρίζονται στην αμοιβαιότητα, το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια. Εντούτοις, οι εξελίξεις αυτή την περίοδο στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας κινούνται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη. Αυτό αποδεικνύει επίσης ότι είναι απολύτως αναγκαία η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, όχι μόνο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Πολύ σύντομα θα διαπραγματευθούμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών με τη Ρωσία, η οποία έχει υπογράψει και κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο. Αυτή θα είναι η πραγματική λυδία λίθος για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ρωσική...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να είναι δύσκολο να συνδυάσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης με τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες μας, θέλουμε όμως να αποτύχουμε γι’ αυτό; Οι πληρωμένες δολοφονίες είναι στη Ρωσία στην ημερήσια διάταξη, το ίδιο και η καταπίεση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και η περιστολή των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων. Αναφορικά με την ενεργειακή πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η περίπτωση της Yukos, η φυλάκιση του κ. Khodorkovsky και του κ. Lebedev και ο πόλεμος στην Τσετσενία παραμένουν επίκαιρα παραδείγματα του δεσποτισμού της κυβέρνησης Πούτιν. Η δολοφονία της Anna Politkovskaya καθιστά γι’ άλλη μια φορά με τραγικό τρόπο σαφές ότι η Ρωσία κατέχει τη δεύτερη θέση μετά την Κολομβία στα εγκλήματα σε βάρος επικριτικών δημοσιογράφων.

Σήμερα η Ρωσία βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ μικρών βημάτων προς τη δημοκρατία και αυταρχικών δομών. Η κριτική δεν αρκεί πια. Η ενεργειακή πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνουν αντικείμενο κοινής διαπραγμάτευσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται το ένα εναντίον του άλλου. Σύμφωνα με τον κ. Πούτιν, δεν υπάρχουν αξιόπιστα εχέγγυα ως προς την ενεργειακή ασφάλεια. Εμείς πρέπει παρ’ όλ’ αυτά να εξασφαλίσουμε αξιόπιστες εγγυήσεις για το ευρωπαϊκό σύστημα αξιών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, θα σταθώ σε δύο θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Λάχτι. Το πρώτο έχει να κάνει με την πολιτική καινοτομίας η οποία, κατά την άποψή σας, κύριε Vanhanen, θα είναι η πηγή για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε υπόψη την ίδια πολιτική καινοτομίας, αφού εσείς μιλάτε για διάλυση των εμποδίων στη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα και αφαίρεση των παραγόντων που νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Μήπως θα έπρεπε, όμως, να επικεντρωθούμε σε κάποιο πιο κοινωνικό μοντέλο ανάπτυξης; Εξάλλου βλέπετε και την άποψη των ευρωπαίων πολιτών για την Ένωση, βρίσκεται στο ναδίρ. Μήπως είναι καιρός να σκεφθείτε μια βιώσιμη στρατηγική επαναφοράς της αξιοπιστίας;

Το δεύτερο θέμα, κύριε Πρόεδρε, αφορά την Κύπρο. Απλά μια ερώτηση, κύριε Προεδρεύοντα: συζητήσατε το ενδεχόμενο τον Δεκέμβριο η Τουρκία να συνεχίζει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και να κρατάει κλειστά τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της;

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Κυρίες και κύριοι, καταρχάς, η σύνοδος κορυφής του Λάχτι λειτούργησε ως δείκτης της ενότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε με μία φωνή για την ενέργεια, αυτό αποτελεί χρήσιμο βήμα στην κατεύθυνση του να μιλάμε με μία φωνή για όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεύτερον, ένας ακόμη δείκτης είναι το εάν και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις πολιτικές της Ρωσίας. Όταν μιλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ενέργειας, η Ρωσία γνωρίζει πολύ αποτελεσματικούς τρόπους εκμετάλλευσης των φόβων μας, ενώ εμείς λησμονούμε ότι τη Ρωσία την συμφέρει να έχει καλές σχέσεις μαζί μας – για την επικερδή πώληση της ενέργειάς της, τη διευκόλυνση του συστήματος θεωρήσεων και τη χρησιμοποίηση όλων των διευκολύνσεων που προσφέρει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ούτως ειπείν. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στους τομείς της ελευθερίας του Τύπου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αμοιβαιότητας στον τομέα των επενδύσεων. Τρίτον, υπάρχει το θέμα της πολιτικής καινοτομίας. Επί του παρόντος, δεν επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας πρέπει να δημιουργηθεί σε ένα από τα νέα κράτη μέλη. Η Ρίγα της Λετονίας, ως κέντρο τεχνολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος στα κράτη της Βαλτικής, είναι η καταλληλότερη έδρα για το εν λόγω ινστιτούτο. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι συνεχίζουμε να βαδίζουμε προς λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο τα έχουμε βάλει με τη Ρωσία; Και η τελευταία αυτή Διάσκεψη, ήταν ένας πόλεμος κατά της Ρωσίας. Αυτό λένε όλα τα πρωτοσέλιδα. Θέλει η Αμερική να παίξει το παιχνίδι της και βάζει εμάς να το κάνουμε. Εμείς όμως σπρώχνουμε τη Ρωσία να δημιουργήσει έναν σινορωσικό άξονα και θα γίνουμε έτσι το «σάντουιτς» ανάμεσα στην Αμερική, τη Ρωσία και την Κίνα. Για ποιο λόγο; Ποια διαφορά έχουμε εμείς; Επαναλαμβάνουμε τα ιστορικά λάθη που κάναμε πριν από 200 χρόνια; Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς να τα βάζουμε με τη Ρωσία; Τί έχουμε να χωρίσουμε;

Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που ακούω, μην κοροϊδευόμαστε. Εμείς κλείσαμε τα μάτια στο θέμα της Τσετσενίας γιατί θέλαμε και η Ρωσία να κλείσει αντίστοιχα τα μάτια για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Αντιπαροχές είναι αυτά. Μπορούμε, λοιπόν να διαμορφώσουμε μια νέα πολιτική απεξάρτησης από τον Αμερικάνο; Άκουσα κάποιον να μιλάει για νάνους που κυβερνάνε την Ευρώπη. Επί τέλους, οι νάνοι έστω και αυτό το ανάστημα να το σηκώσουν. Δεν μπορούμε να οδηγούμεθα από τους Αμερικανούς προς μια ατραπό η οποία θα φέρει μόνο δυσκολίες στην Ευρώπη. Ας το καταλάβουμε καλά.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, η άτυπη σύνοδος κορυφής του Λάχτι αποκάλυψε για μια ακόμη φορά κατά τρόπο επώδυνο τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κατέστη δυνατό να πειστεί ο Πρόεδρος Πούτιν να υπογράψει την ενεργειακή συμφωνία η οποία θα επέτρεπε τη βελτίωση της πρόσβασης στα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου της Ρωσίας. Οι κοινοτικές επιχειρήσεις που επενδύουν στη Ρωσία συνεχίζουν να είναι αντιμέτωπες με μεγάλη ανασφάλεια δικαίου, ιδίως στους τομείς της συμμόρφωσης και της δυνατότητας επιβολής των συμβατικών όρων.

Ο Πρόεδρος Πούτιν πήγε στο Λάχτι γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να μιλήσει με μία φωνή σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και σχετικά με τη στάση της Ρωσίας έναντι της Γεωργίας, για παράδειγμα. Η έλλειψη πολιτικής ομοφωνίας είναι προφανώς εξίσου διαρθρωτική με την εξάρτησή μας από τις ρωσικές πηγές ενέργειας.

Θεωρώ αδιανόητο το γεγονός ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Τουρκία δεν αποτέλεσε θέμα συζήτησης στην άτυπη σύνοδο κορυφής, δεδομένης της άρνησης της Τουρκίας να συμμορφωθεί προς τα ισχύοντα κριτήρια και της γενικότερης επιδείνωσης της σχέσης με την εν λόγω χώρα, παρότι το ένα τρίτο του πληθυσμού της εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της ένταξης στην ΕΕ. Απευθύνω, λοιπόν, στο Συμβούλιο την εξής ερώτηση: σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένα τα κράτη μέλη να αποδεχτούν απαράδεκτες λύσεις, όπως η υπαγωγή των κυπριακών λιμένων στον έλεγχο του ΟΗΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω με έμφαση αυτό που συγκράτησαν οι πολίτες από την άτυπη σύνοδο κορυφή του Λάχτι: την επίσκεψη του ρώσου προέδρου σε μια στιγμή κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας είναι ιδιαίτερα τεταμένες, τόσο όσον αφορά την ενεργειακή στρατηγική όσο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μετά τη δολοφονία ρώσων δημοσιογράφων τις τελευταίες ημέρες.

Εκφράζω τη χαρά μου που η Ευρώπη είχε το κουράγιο να μιλήσει ειλικρινά για τις αμφιβολίες της σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης στη Μόσχα, έστω κι αν περιορίστηκε σε μάλλον διπλωματικά λόγια μπροστά στις κάμερες. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ερείδεται στο κράτος δικαίου και στην τήρηση των δημοκρατικών αξιών. Έχουμε το χρέος να αναδείξουμε αυτές τις αρχές, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και στις χώρες εταίρους μας. Αυτό δεν σημαίνει, σε αντίθεση με ό,τι άφησε να εννοηθεί ο ρώσος πρόεδρος, ότι η Ευρώπη θεωρεί εαυτήν τέλεια. Βεβαίως και έχουμε τα ελαττώματά μας, είναι όμως επίσης καθήκον μας να εκφράζουμε με σαφήνεια την ενόχλησή μας και την αποδοκιμασία μας για αυτές τις ανησυχητικές καταχρήσεις. Η Ευρώπη δεν είναι απλώς μια οικονομική Κοινότητα.

Στο θέμα της ενέργειας, ο ρώσος πρόεδρος επεσήμανε με σαφήνεια ότι δεν απορρίπτει τις αρχές του Χάρτη Ενέργειας και ότι διάκειται ευνοϊκά στο ενδεχόμενο ενός εγγράφου το οποίο να υιοθετεί τις αρχές αυτές, τροποποιώντας παράλληλα ορισμένες από τις διατάξεις του. Αυτό είναι κατ’ εμέ το ζητούμενο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας, η οποία θα τεθεί προσεχώς προς διαπραγμάτευση, καθώς και της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για την ενέργεια, την οποία πρότεινε για του χρόνου ο Πρόεδρος Σιράκ.

Τέλος, όσον αφορά τη μετανάστευση, οι θέσεις των μεν και των δε εξακολουθούν να είναι υπερβολικά διισταμένες για να καταφέρουμε να καθορίσουμε ταχέως την κοινή πολιτική, την οποία την έχουμε τόσο ανάγκη. Τα κράτη μέλη φαίνονται να βιάζονται πολύ λιγότερο σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα, προκειμένου να καταστούν συνεκτικές οι διαφορετικές εθνικές πολιτικές, οι οποίες ακολουθούνται εντός του χώρου Σένγκεν, κυρίως όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση. Τον Δεκέμβριο η φινλανδική Προεδρία θα συναγάγει συγκεκριμένα συμπεράσματα όσον αφορά τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ανεπίσημης συνόδου κορυφής. Ωστόσο, χωρίς την πολιτική βούληση των κρατών μελών, μια προεδρία καθίσταται αδύναμη ακόμη και αν διαθέτει όλη την καλή θέληση, αυτή την καλή θέληση την οποία επιδεικνύει στην παρούσα φάση η Φινλανδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Riitta Myller (PSE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, η έκτακτη σύνοδος κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Λάχτι πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη. Η ΕΕ απέστειλε ένα κοινό μήνυμα στον ρώσο Πρόεδρο για τα θέματα της ενεργειακής πολιτικής, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συζήτηση μπορεί, ωστόσο, να θεωρηθεί ότι αποτελεί μόνο την αρχή της όλης διαδικασίας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κ. Martin Schulz, τώρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένες ενέργειες. Το κατά πόσον τα λόγια μπορούν να μετατραπούν σε έργα θα το δούμε στο εγγύς μέλλον, όταν αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι στη συνάντηση του Λάχτι μιλήσαμε με τη Ρωσία και όχι απλώς για τη Ρωσία.

Ήταν θετικό το γεγονός ότι στις συζητήσεις για την ενέργεια εξετάστηκαν επίσης οι μελλοντικές προοπτικές. Αν και μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι το σημαντικότερο πρόβλημα βραχυπρόθεσμα είναι η διαθεσιμότητα της ενέργειας, είναι θετικό το γεγονός ότι συζητήθηκε το μέλλον. Ευτυχώς, αποτέλεσε συνέχεια της συζήτησης για την καινοτομία που περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη του Λάχτι.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και η λύση των προβλημάτων του μέλλοντος εξαρτώνται από την καινοτομία και το κατά πόσον θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αναπτύξουμε την αναγκαία τεχνολογία για εξοικονόμηση ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα στάδιο στο οποίο οι μακροπρόθεσμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν κατά 60-80%, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν επιδείξουμε την πραγματικά κοινή βούληση ως Ευρωπαίοι να επενδύσουμε στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπλέον, η κοινωνική Ευρώπη περιλαμβανόταν επίσης στην ημερήσια διάταξη του Λάχτι, αν και όχι στην ημερήσια διάταξη της ίδιας της συνόδου κορυφής, αλλά σε αυτή της χωριστής συνάντησης σχετικά με την αγορά εργασίας. Η απασχόληση και η βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης είναι πολύ σημαντική συνιστώσα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι πολύ ορατή σε όλες τις συζητήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, πριν από την άτυπη σύνοδο κορυφής, η Φινλανδία δέχθηκε κριτική επειδή είχε προσκαλέσει τον Πρόεδρο Πούτιν στη συνάντηση. Η πρόσκλησή του ήταν ορθή, διότι ένα από τα θέματα της συνάντησης ήταν οι σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας. Ο κ. Πούτιν ήταν προσκεκλημένος στο Λάχτι, αλλά όχι επίτιμος προσκεκλημένος. Παρότι υπήρξαν ευγενικοί, οι Φινλανδοί δεν υπέκυψαν στην τάση εξωραϊσμού, αλλά έθιξαν τα θέματα της δολοφονίας της Anna Politkovskaya, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, καθώς και της μη ικανοποιητικής κατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα. Ορισμένοι είχαν υποθέσει εκ των προτέρων ότι αυτά τα θέματα δεν θα θίγονταν.

Ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας είναι σημαντικός. Η Φινλανδία ανέλαβε και εξακολουθεί να φέρει το μέρος της ευθύνης που της αναλογεί ως προς τη διατήρησή του. Η αλληλεξάρτηση είναι θετική και για τη Ρωσία και για την ΕΕ, στον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται σωστά. Η Ευρώπη χρειάζεται τις ρωσικές αγορές, καθότι η Ρωσία είναι μια γειτονική οικονομία η οποία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς· όμως, και η ίδια η Ρωσία έχει ανάγκη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η άτυπη Σύνοδος Κορυφής του Συμβουλίου σηματοδοτεί την ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού με ενιαία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των αντιθέσεων μεταξύ των κρατών μελών για τον έλεγχο των πηγών και των τρόπων μεταφοράς της ενέργειας και νέα δεινά για τους λαούς.

Οι κατευθύνσεις του Συμβουλίου περιλαμβάνουν δράσεις και στα τρία επίπεδα: οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό, προκειμένου να διεισδύσουν τα ευρωενωσιακά μονοπώλια και να εξασφαλίσουν στρατηγική συμφωνία με τη Ρωσία, αλλά και την απόκτηση μεγαλύτερου κομματιού της λείας από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στις τρίτες χώρες.

Με βάση το δόγμα της ενεργειακής ασφάλειας καλείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να πολλαπλασιάσει τους εκβιασμούς προς τις τρίτες χώρες, ώστε να υποταχθούν στους επαχθείς όρους που θέτουν τα μονοπώλια για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας.

Ο κ. Σολάνα ανακοίνωσε ότι τα προσεχή 20 χρόνια θα κατασκευασθούν 200 νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, θέτοντας ως στόχο και να πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πώληση και εκμετάλλευση αυτών των εγκαταστάσεων, αλλά και να διατηρηθεί το ολιγοπώλιο του εμπλουτισμού ουρανίου, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές αιτίες της επιθετικότητας των ιμπεριαλιστών για τον έλεγχο ...

(Ο ομιλητής διακόπτεται από τον Πρόεδρο)

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts, (UEN). (LV) Η φιλοδοξία της φινλανδικής Προεδρίας να επιδείξει συνέπεια, συνεχίζοντας τις συζητήσεις για τα θέματα που έθιξε πέρυσι η βρετανική Προεδρία, είναι ευπρόσδεκτη. Τα θέματα αυτά αξίζει να συζητηθούν σοβαρά. Αυτό είναι σημαντικό διότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους ελάχιστα επιτεύχθηκαν σε αυτούς τους τομείς. Η παρουσία του προσκεκλημένου στη συνάντηση –του Προέδρου της Ρωσίας– αποδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Προεδρία την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Αξίζει από κάθε άποψη να χαιρετίσουμε αυτή την ιδέα, καθόσον προσέφερε στους αρχηγούς κυβερνήσεων την ευκαιρία να ακούσουν τις απόψεις του ηγέτη της Ρωσίας όχι μόνο σχετικά με τις πιθανότητες επικύρωσης του Ενεργειακού Χάρτη και τους κινδύνους που απειλούν τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, αλλά και σχετικά με τη ρωσική πολιτική άσκησης πιέσεων στη Γεωργία και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτέλεσε δε χρήσιμο προανάκρουσμα της διάσκεψης κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας που πρόκειται να διεξαχθεί τον προσεχή μήνα. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτή η συνάντηση βοήθησε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατανοήσουν καλύτερα ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μετατροπής της Ρωσίας σε εταίρο ο οποίος ενδιαφέρεται για τις σχέσεις με την Ευρώπη είναι να την προσεγγίσουμε ως ενιαίος όμιλος καταναλωτών ενέργειας. Η ρωσική οικονομία σήμερα και στο μέλλον στηρίζεται στην εξαγωγή ενεργειακών πόρων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα επιτεύγματα της Προεδρίας και της Επιτροπής πρέπει να αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητα ανάπτυξης εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών μελών και ενότητας στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που στο Λάχτι δόθηκε έμφαση στο πρόβλημα της μετανάστευσης, αλλά λυπάμαι που άλλα θέματα αντιμετωπίστηκαν ως μεγαλύτερες προτεραιότητες.

Όταν η φινλανδική Προεδρία παρουσίασε το πρόγραμμά της τον Ιούλιο, ζήτησα σε αυτό το Κοινοβούλιο να αντιμετωπιστεί η λαθρομετανάστευση ως θέμα προτεραιότητας. Ελάχιστοι λόγοι αισιοδοξίας υπάρχουν από τότε. Αυτό που συμβαίνει στις ακτές των Κανάριων Νήσων είναι πολύ σοβαρό. Το σύστημα Frontex και η αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων γενικά δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, αλλά ίσως οι μονομερείς νομιμοποιήσεις δεν δημιούργησαν το καλύτερο δυνατό κλίμα προκειμένου να πειστούν οι εταίροι να συνεργαστούν.

Η λαθρομετανάστευση είναι ένα πρόβλημα για όλους μας σε έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπως ο χώρος Σένγκεν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτός ο χώρος αντιμετωπίζεται βασικά με τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή τους. Έχουν θεσπιστεί σε μεγάλο βαθμό ιδέες και σχέδια, για παράδειγμα στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Σεβίλλης, το 2002, και της Θεσσαλονίκης και των Βρυξελλών, το 2003.

Αυτά τα συμπεράσματα εκφράζουν την αρχή ότι η μετανάστευση πρέπει να ενσωματωθεί στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι απαιτείται συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της λαθρομετανάστευσης. Υπάρχει επίσης ένας μηχανισμός για την αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας των τρίτων χωρών και επιπλέον συμπεριλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης. Πιστεύω, ωστόσο, ότι αυτός ο μηχανισμός έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα και με πολύ γραφειοκρατικό τρόπο.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οι αποφάσεις για τη λαθρομετανάστευση δεν απαιτούν πλέον ομοφωνία στο Συμβούλιο, αλλά ότι, κατά τη διάρκεια του 2004 και 2005, αυτό το πρόβλημα υποβαθμιζόταν μέχρι τις επιθέσεις στα φράγματα της Θέουτα και της Μελίγια. Η Ένωση δεν πρέπει να δρα αντιδραστικά, απαντώντας στα γεγονότα, και μετά να ξεχνά τα θέματα που προηγουμένως ήταν προτεραιότητες. Διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία επανεισδοχής με το Μαρόκο εδώ και πέντε χρόνια.

Κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτο να παίρνουμε στα σοβαρά την τρομοκρατία μόνο μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, την ενεργειακή κρίση μόνο μετά την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας, και τη λαθρομετανάστευση, μόνο μετά τους θανάτους στα φράγματα της Θέουτα και της Μελίγια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κριθεί από τα αποτελέσματά της. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα κατά τους υπόλοιπους μήνες της φινλανδικής Προεδρίας και επίσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο, και φυσικά ότι θα ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της μετανάστευσης θα έπρεπε πράγματι να έχει συζητηθεί σε μεγαλύτερη έκταση στο Λάχτι. Θεωρώ ότι αυτό το είχαν ζητήσει όλες οι χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρώπης, ιδίως δε οι χώρες του Νότου. Μας ανησυχεί πάρα πολύ, αφού είναι πρόδηλο ότι τα κράτη μέλη συνεχίζουν να ακολουθούν παρελκυστική τακτική όσον αφορά την κατάρτιση μιας πραγματικής κοινής πολιτικής σε θέματα μετανάστευσης. Επιπλέον, ορισμένοι θέλουν να εξετάσουν το ζήτημα της μετανάστευσης αποκλειστικά υπό το πρίσμα της καταστολής. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, αυτό που επείγει είναι η ανθρωπιστική διάσταση. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την εκμετάλλευση των μεταναστών από δίκτυα, τα οποία επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος εργασίας, να παρακάμψουν το εργατικό δίκαιο και τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης.

Είχαμε μια εποικοδομητική ακρόαση εχθές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία μας επέτρεψε να διαπιστώσουμε ότι στο ευρωπαϊκό έδαφος οι μετανάστες θεωρούνται σκλάβοι. Οι αμοιβές τους είναι πενιχρότατες, εξαναγκάζονται να εργάζονται υπό άκρως εξαντλητικά ωράρια και στεγάζονται υπό φριχτές συνθήκες. Υφίστανται κακομεταχείριση. Ορισμένοι κακοποιήθηκαν. Ακριβώς επειδή βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και με αυτά τα άτομα, τα οποία στερούνται δικαιωμάτων, η Ισπανία αποφάσισε να νομιμοποιήσει σε μαζική κλίμακα όλους όσοι εργάζονται στην επικράτειά της και επικροτώ εν προκειμένω το τεράστιο σθένος το οποίο επέδειξε αυτή η χώρα. Οι μαζικές νομιμοποιήσεις δεν είναι και δεν πρέπει να αποτελέσουν λύση. Εν προκειμένω, όμως, ήταν αδύνατον να γίνει κάτι άλλο. Αυτό έπρεπε να γίνει.

Στην παρούσα φάση, πρέπει όλοι στις χώρες μας να είμαστε σε εγρήγορση προκειμένου όλοι οι μετανάστες που εργάζονται να έχουν δικαιώματα και να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Αυτό επιτάσσει η αξιοπιστία της Ένωσης και οι αξίες της. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί στον τομέα της μετανάστευσης, πρέπει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν επιτέλους να εργαστούν από κοινού για τη θέσπιση μιας πραγματικής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση και κυρίως μιας πραγματικής πολιτικής συν-ανάπτυξης, όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πληθυσμούς. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να μεριμνήσουν ώστε να μην πλουτίζουν οι δικτάτορες ή να τροφοδοτείται η διαφθορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Henrik Lax (ALDE).(SV) Πρόεδρε Βλαντιμίρ Πούτιν, μας ανησυχούν οι εξελίξεις στη Ρωσία, και τα σχόλιά σας στη σύνοδο κορυφής σχετικά με τη Γεωργία δεν διασκεδάζουν καθόλου αυτές μας τις ανησυχίες.

Πολλοί στην ΕΕ επιθυμούμε μια επιτυχημένη Ρωσία: ως τμήμα ενός κόσμου που στηρίζεται στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Θέλουμε να βοηθήσετε όσους εξ ημών ευχόμαστε τα καλύτερα για τους Ρώσους, αλλά δεν το πράττετε. Πρέπει να διατηρήσουμε την προοπτική μιας ζώνης ελευθέρου εμπορίου και να εργαστούμε για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Πώς μπορούμε, όμως, να το επιτύχουμε αυτό, Πρόεδρε Πούτιν, όταν κάνετε επίδειξη δύναμης απέναντι σε μια μικρή χώρα όπως η Γεωργία; Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε όταν δεν έχετε εγκρίνει τις συνοριακές συμφωνίες με την Εσθονία και τη Λετονία; Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε όταν υποβαθμίζετε το έργο που έχει επιτελέσει η Anna Politkovskaya; Η μεταξύ μας συνεργασία πρέπει να στηρίζεται σε κοινές αξίες και στοιχειώδεις κανόνες· δυστυχώς, όμως, μετά από αυτή τη σύνοδο κορυφής επικρατεί η αίσθηση ότι η απόσταση που μας χωρίζει είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Reul (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στο Λάχτι έγινε ένα σημαντικό βήμα στην ενεργειακή πολιτική, όμως δεν ήταν, κατά τη δική μου εκτίμηση, ορόσημο. Ίσως θα ήταν γενικότερα πιο σωστό να μην λέμε πάντα μεγάλα λόγια στην ευρωπαϊκή πολιτική κι ύστερα να απογοητεύουμε τον κόσμο όταν δεν επιτυγχάνουμε αποτελέσματα. Θεωρώ πιο έξυπνη την πρόταση του προέδρου Barroso να θέτουμε εφικτούς στόχους και να τους υλοποιούμε βήμα-βήμα.

Ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού στην ενεργειακή πολιτική συνέβη μια σημαντική εξέλιξη. Πρώτον, το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού τέθηκε στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής και έγιναν κάποια πράγματα για να σταματήσουμε ίσως και εδώ στο Σώμα –το ελπίζω– να συζητάμε για την ενεργειακή πολιτική μόνο από τη σκοπιά της πολιτικής για το κλίμα.

Η ασφάλεια εφοδιασμού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τουλάχιστον μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία, από τότε που φάνηκε ότι η Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν χρησιμοποιούν την ενεργειακή πολιτική ως μέσο άσκησης πολιτικής, είμαστε προφανώς όλοι κάπως πιο πρόθυμοι να ασχοληθούμε σοβαρότερα με το θέμα αυτό – άλλωστε αυτό φάνηκε και στο Λάχτι. Δεν γίνονται μόνο συζητήσεις – προφανώς έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στη Ρωσία. Όποιος παίρνει σοβαρά τον κ. Πούτιν –και πρέπει να τον πάρουμε σοβαρά– πρέπει να ασχοληθεί με αυτές τις θέσεις. Κατά τα άλλα, ισχύει και για εμάς ότι μας παίρνουν περισσότερο στα σοβαρά όταν ενεργούμε από κοινού. Ως εκ τούτου, το Λάχτι ήταν μια επιτυχία γιατί μιλήσαμε ομόφωνα. Το δεύτερο βήμα θα ήταν να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση ώστε να δοθούν στην Ευρώπη αρμοδιότητες στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Τρίτον, πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς στις συγκεκριμένες δράσεις που αναλαμβάνουμε.

Η ασφάλεια εφοδιασμού έχει σχέση με την πτυχή της εξωτερικής πολιτικής, αλλά πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τις βιομηχανίες που ασχολούνται με αυτήν. Πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά εάν με ρυθμίσεις, κανονισμούς και ελέγχους επιτυγχάνουμε πραγματικά ασφάλεια εφοδιασμού ή εάν δημιουργούμε έτσι μάλλον ανασφάλεια. Εκείνοι που διαπραγματεύονται για λογαριασμό μας, εκείνοι που αγοράζουν ενέργεια έξω στον κόσμο, πρέπει να κάνουν επενδύσεις και οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε επενδύσεις μόνον όταν υπάρχει κάποιος λογικός βαθμός ασφάλειας.

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η ασφάλεια εφοδιασμού απαιτεί και ποικιλία πηγών ενέργειας. Η εξαίρεση της πυρηνικής ενέργειας θα ήταν κουταμάρα και θα ήταν επιζήμια για την ασφάλεια εφοδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(HU) Η σύνοδος κορυφής του Λάχτι υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη, καθόσον απέδειξε ότι η πραγματική ισχύς της Ένωσης έγκειται στην ενότητά της. Χωρίς τη σύνοδο κορυφής του Λάχτι, ο ρώσος Πρόεδρος δεν θα είχε υιοθετήσει ηπιότερο τόνο έναντι ορισμένων κρατών μελών. Συγχαίρω τους φινλανδούς συναδέλφους μας· πολλές χώρες θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα από τη φινλανδική διπλωματία, η οποία κατάφερνε πάντα να συνεχίζει τον διάλογο με τη Ρωσία ακόμη και στις δυσκολότερες περιόδους.

Προφανώς, υφίσταται αμοιβαία αλλά ασύμμετρη αλληλεξάρτηση όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Τα κράτη της ΕΕ, ως εισαγωγείς ενέργειας, εξαρτώνται περισσότερο από τη Ρωσία, όμως δεν πρέπει να λησμονείται και η εξάρτηση της Ρωσίας από την Ευρώπη. Στόχος μας είναι να μειωθεί αυτή η εξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, όμως για τα περισσότερα κράτη μέλη –περιλαμβανομένης της Ουγγαρίας– δεν υπάρχει βιώσιμη μεσοπρόθεσμη εναλλακτική λύση. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κύριε Barroso, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει παρουσιάσει κανένα βιώσιμο σχέδιο.

Επικρίνουμε –πολύ ορθώς– τη Ρωσία για θέματα κράτους δικαίου. Μπορούμε, όμως, να μιλούμε για κράτος δικαίου, κύριε Barroso, όταν δεν υφίσταται ασφάλεια δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Όταν, εν μέσω της περιόδου συγκομιδής αραβοσίτου, η Ένωση αλλάζει τους κανόνες παρέμβασης για τον αραβόσιτο; Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου ή ασφάλεια δικαίου. Ορθώς επικρίνουμε τη Ρωσία, όμως οφείλουμε και εμείς να σεβόμαστε τις αρχές του κράτους δικαίου. Συγχαρητήρια για τη σύνοδο κορυφής· καλώ, όμως, τον κ. Barroso να λάβει σχετικά μέτρα· διαφορετικά, η Ουγγαρία θα προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθόσον αυτή η ενέργεια δεν συνάδει με τις αρχές του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου. Ας δώσουμε το καλό παράδειγμα στον κ. Πούτιν και στους ρώσους δημοκράτες!

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE).(LT) Χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι η σύνοδος κορυφής του Λάχτι ώθησε επιτέλους την Ευρώπη να συνδυάσει τις προσπάθειές της, να επιδείξει αλληλεγγύη και να τηρήσει αυστηρή στάση στον διάλογο με τη Ρωσία για θέματα ενέργειας και δημοκρατίας. Επιτέλους, βλέπουμε να εφαρμόζονται στην πράξη οι δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η ενέργεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής.

Κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ασφάλειας και της διαφάνειας στον ενεργειακό τομέα, αυτό που συνέβη στην περίπτωση του αγωγού Ντρούζμπα, όταν η Ρωσία διέκοψε την παροχή πετρελαίου, αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως πολιτική παρά ως τεχνική αστοχία. Η Μόσχα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η λιθουανική εταιρεία Mažeikių Nafta εξαγοράστηκε από την πολωνική εταιρεία PKN Orlen, και όχι από κάποια ρωσική εταιρεία.

Το γεγονός ότι η Ευρώπη εξέφρασε με τόσο μεγάλη σαφήνεια τη θέση της, στη διάσκεψη κορυφής με τη Ρωσία, ότι δηλαδή οι κανόνες στον τομέα της ενέργειας πρέπει να τηρούνται, αποτελεί τεράστιο επίτευγμα. Δεν μπορώ να κρύψω τον θαυμασμό μου για την αλλαγή στάσης της Φινλανδίας, της Γαλλίας και, κυρίως, της Γερμανίας. Εύχομαι ότι αυτό θα σημάνει τον τερματισμό της πολιτικής Σρέντερ.

Η σημερινή στάση πολιτικών παραγόντων λήψης αποφάσεων όπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, και η κ. Merkel δημιουργεί ελπίδες για μια ενωμένη Ευρώπη με κοινή ενεργειακή πολιτική και κοινό μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κατά την παρουσίαση της συνόδου κορυφής του Λάχτι από τα μέσα ενημέρωσης κυριάρχησε αυτό που ο πρωθυπουργός κ. Vanhanen περιέγραψε ως ειλικρινή συζήτηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας. Εγώ, όμως, θέλω να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε στη σύνοδο: στην καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Συμφωνώ πλήρως με την άποψη του Προέδρου Barroso ότι όσο περισσότερο εστιάζεται η Ένωση σε πρακτικούς στόχους και σε ενέργειες οι οποίες βρίσκονται κοντά στους πολίτες, τόσο περισσότερο θα κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμησή τους.

Η προώθηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας από τον κ. Barroso αποτελεί παράδειγμα μιας τέτοιας ενέργειας, καθόσον πρόκειται για ένα συγκεκριμένο εγχείρημα στο οποίο είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθούν θετικά οι ευρωπαίοι πολίτες. Ενδεχομένως ήταν τυχαίο αλλά, κατά κάποιον τρόπο, έχει συμβολική σημασία το γεγονός ότι η δημιουργία του ινστιτούτου συμφωνήθηκε στη Φινλανδία, η οποία κατέχει την κορυφαία θέση όσον αφορά την καινοτομία στην Κοινότητά μας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό, ωστόσο, να μετάσχουν ενεργά τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής. Το σημερινό επίπεδο των επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας στις εν λόγω χώρες είναι απαράδεκτα χαμηλό. Η διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας την οποία προτείνει η Επιτροπή, ήτοι η ύπαρξη ενός κεντρικού πυρήνα σε συνδυασμό με ένα δίκτυο κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας το οποίο θα απλώνεται στο σύνολο της Ευρώπης, θα επιτρέψει τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

Ο προϋπολογισμός και οι πηγές χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας αποτελούν κεντρικό μέλημα το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με κάθε συζήτηση όσον αφορά τα σχέδια του ινστιτούτου. Στη χώρα μου, την Πολωνία, διαπιστώνω ότι υπάρχει η διάθεση να προσφερθούν πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη δημιουργία του ινστιτούτου. Οι πολωνικές αρχές καταδεικνύουν έτσι την επιθυμία τους να συνδυάσουν τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης με τις σύγχρονες προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν κυρίως την επένδυση στη γνώση και την ανάπτυξη μιας οικονομίας η οποία στηρίζεται στις σύγχρονες τεχνολογίες. Σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, η πολωνική κυβέρνηση προτείνει την πόλη Wrocław ως έδρα του διοικητικού συμβουλίου του νέου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας. Οι πολωνικές αρχές προτείνουν επίσης να καταστεί το Wrocław ένα από τα βασικά κέντρα επιστημονικής έρευνας. Έχω την πεποίθηση ότι η εν λόγω πόλη είναι ιδεώδης για τον σκοπό αυτόν. Το Wrocław, και η γύρω περιοχή, μπορεί να προσφέρει ένα δραστήριο και καινοτόμο ακαδημαϊκό περιβάλλον, με περισσότερους από εκατό χιλιάδες ταλαντούχους και φιλόδοξους νέους φοιτητές και σημαντικές νέες επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, σήμερα υποτίθεται ότι θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα του Λάχτι.

Ποια αποτελέσματα; Για την ενέργεια και τις σχέσεις με τη Ρωσία, οι Πρωθυπουργοί είπαν ότι θα επιμείνουν στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τη Ρωσία. Κατόπιν «ξείπαν», υπονοώντας ότι μια "real politik" είναι η μόνη επιλογή για να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανάγκες της Ένωσης. Και στο τέλος κατόρθωσαν η Ρωσία να τους γυρίσει την πλάτη, τόσο στα ενεργειακά όσο και στα ανθρωπιστικά τους αιτήματα.

Τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο απογοητευτικά στο μέγα θέμα της μετανάστευσης. Πρέπει, μας είπαν οι Πρωθυπουργοί, να εστιάσουμε στην καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Ωραία! Γιατί τότε κόψανε τον προϋπολογισμό της Frontex; Κυρίως όμως, όσο επιμένουν να αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση αποκλειστικά σαν αστυνομικό φαινόμενο για καταστολή, τόσο θα υποσκάπτουν το μέλλον μας. Για να αντιμετωπισθεί η παράνομη μετανάστευση και η απάνθρωπη εμπορία ανθρώπων χρειάζεται, καταρχάς, ένα πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης. «Τσακώνονται» μεταξύ τους και αρνούνται να το θεσμοθετήσουν. Χρειάζεται σοβαρή εξωτερική πολιτική και πολιτική οικονομικής ανάπτυξης και ειρήνευσης. Αδυνατούν να την χαράξουν. Και χρειάζεται μια γενναία πολιτική ένταξης και ίσης μεταχείρισης μεταναστών. Αρνούνται να τη σχεδιάσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία και θα ήταν ωραία να υπήρχε και μία κοινότητα αξιών. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; Στη Ρωσία, η κάθετη εξουσία είναι πλήρως οργανωμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, η Δούμα έχει εξημερωθεί, οι κυβερνήτες δεν εκλέγονται αλλά διορίζονται, η ελευθερία του Τύπου είναι περιορισμένη, το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων –και των πολιτικών ιδρυμάτων για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα– γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα κοινότητα αξιών με τη ρωσική κυβέρνηση – ίσως μπορεί με τον λαό της Ρωσίας, όμως αυτός δεν βρισκόταν στο Λάχτι.

Γι’ αυτό, κύριε Vanhanen, ο Πρόεδρος Barroso έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε ορισμένες αρχές για να έχουμε σταθερές σχέσεις: διαφάνεια, νομική ασφάλεια, εθνική μεταχείριση, αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών και πρόσβαση σε αυτές. Πάνω σε αυτές τις αρχές μπορούμε να οικοδομήσουμε μία συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και ταυτόχρονα να εργαστούμε ελπίζοντας ότι μια μέρα θα μπορέσουμε επίσης να επιτύχουμε και μια στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία βασισμένη σε κοινές αξίες.

Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει στις Βρυξέλλες κι όχι στο Στρασβούργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αναμφίβολα η σύνοδος κορυφής του Λάχτι αποτέλεσε επιτυχία της ΕΕ. Η εστίασή της στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία ακολουθήθηκε από εποικοδομητικό διάλογο με τη Ρωσία, ενώ επίσης εθίγη το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ εμφανίστηκαν ενωμένοι εκπροσωπώντας τις κοινές αξίες μας. Ως αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, ο Michel Barnier δήλωσε πριν από δύο περίπου εβδομάδες στη Λυόν ότι κανείς μας δεν μπορεί να μετέχει στις διεθνείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων ως εθνικός πολιτικός. Αυτό ισχύει πραγματικά, μεταξύ άλλων, στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας.

Η ελευθερία της έκφρασης κινδυνεύει σοβαρά στη Ρωσία. Βάσει πρόσφατης μελέτης της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα –στην οποία πολλά κράτη μέλη της ΕΕ κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις– η Ρωσία βρισκόταν στην 147η θέση σε σύνολο 168 χωρών.

Σπανίως συμφωνώ με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Borrell Fontelles, όμως οφείλω να δηλώσω ότι ορθώς, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Πούτιν, υπογράμμισε έντονα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Ρωσία. Η στάση μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι σαφής, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο συνομιλητής μας.

Η διενέργεια ανεξάρτητης και αποτελεσματικής έρευνας για την αναζήτηση και τιμωρία των βάρβαρων δολοφόνων της θαρραλέας δημοσιογράφου Anna Politkovskaya αποτελεί πραγματική λυδία λίθο για την ελευθερία και το κράτος δικαίου στη Ρωσία και για τις σχέσεις της με την ΕΕ. Ο δημοκρατικός κόσμος δεν μπορεί να μένει σιωπηλός όταν κινδυνεύει η ελευθερία και δολοφονούνται οι θερμότεροι υποστηρικτές της.

Αν δεν αναλάβουμε τώρα δράση, κινδυνεύουμε να χαθούν 30 ακόμα χρόνια ελευθερίας, όπως συνέβη στην περίπτωση των ούγγρων συμπολιτών μας όταν ο δυτικός κόσμος δεν αντέδρασε με αρκετή γενναιότητα ώστε να στηρίξει τον εξεγερθέντα λαό πριν από 50 χρόνια. Η πρακτική συνεργασία με τη Ρωσία είναι σημαντική, αλλά τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από την πρόοδο της Ρωσίας στην κατεύθυνση της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Zingaretti (PSE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν μιλούμε με την Κίνα για το εμπόριο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη γεωργία ή με τη Ρωσία για την ενέργεια, ή όταν επεμβαίνουμε σε περιοχές κρίσης, όπως ο Λίβανος ή η Μέση Ανατολή εν γένει, υπάρχει ένα κοινό θέμα που έχει καταστεί προφανές εδώ και καιρό: καμία ευρωπαϊκή χώρα αφεαυτής δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, να αντισταθεί μέχρι τέλους ή να φέρει εις πέρας στόχους και φιλοδοξίες. Γι’ αυτόν τον λόγο, το θέμα παραμένει και όσον αφορά την ενέργεια και το ζήτημα της σχέσης μας με τη Ρωσία καθώς και μια ηγεσία ολοένα και πιο ανησυχητική: η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη και να μιλά με μία φωνή.

Αν, όπως είπε ο κ. Goebbels, η σύνοδος κορυφής του Λάχτι προκάλεσε απλώς κάποιες σκέψεις, τώρα μένει να γίνουν πολλά. Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε μια Επιτροπή που να έχει κύρος και τόλμη, ικανή να παραμερίζει τα εθνικά συμφέροντα και να μιλά εξ ονόματος όλων, ένα Κοινοβούλιο ικανό να αντιπροσωπεύει με τον πιο έγκυρο τρόπο τα κοινοτικά συμφέροντα, καθώς και ένα Συμβούλιο και κυβερνήσεις που να κατανοούν ότι η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών μας είναι το βασικό μέσο για την αύξηση της διαπραγματευτικής μας ισχύος.

Υπάρχουν σημάδια και παραδείγματα γι’ αυτό, μεταξύ των οποίων θα ήθελα να αναφερθώ στην απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία, μόλις έμαθε ότι από τον Ιανουάριο θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε εξαρχής ότι η έδρα αυτή θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος της Ευρώπης. Πρόκειται για μια ουσιαστική ενέργεια που αποτελεί παράδειγμα συνεισφοράς ενός μέλους του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, από το Λάχτι επιθυμώ να εστιάσω στην πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

Τα πρώτα μηνύματα από την πλευρά του Συμβουλίου είναι θετικά, το ίδιο και από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Αυτό, που εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω, κύριε Vanhanen και κύριε Barroso, είναι ότι χρειαζόμαστε ένα νέο και καινοτόμο εργαλείο που να συνδυάζει επιτυχώς το τρίπτυχο εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία. Χρειαζόμαστε μια ατμομηχανή για να μετασχηματίσουμε την έρευνα σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Όμως, δεν χρειαζόμαστε ένα όργανο που θα ανατρέπει εκ βάθρων τη μακραίωνη πανεπιστημιακή παράδοση της Ευρώπης, αλλά που θα τη σεβαστεί και θα την αξιοποιήσει στο μέγιστο. Είναι λοιπόν –για τον λόγο αυτό– πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι πιστεύουν τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και οι επιχειρήσεις μας προτού λάβουμε τις αποφάσεις μας για το νέο αυτό Ινστιτούτο.

Πολλοί φορείς έχουν ήδη καταθέσει τις απόψεις τους. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι συχνά αντιφατικά σε ορισμένα σημαντικά θέματα. Όμως, εκτιμώ ότι οι θέσεις δεν είναι εντελώς παγιωμένες αλλά εκφράζουν προβληματισμούς. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε σε όλους τους εταίρους, πολύ από τον δικό μας χρόνο για να διαβουλευθούμε πρόθυμα και με πνεύμα συνεργασίας.

Μια πρώτη προσέγγιση της πρότασης κανονισμού αφήνει αρκετά ερωτηματικά σε κρίσιμα θέματα όπως: πώς θα εξασφαλίσουμε βιώσιμη χρηματοδότηση για το ΕΙΤ; Πώς θα πείσουμε τους ιδιώτες να επενδύσουν σε ένα πρωτόγνωρο σχήμα; Πώς θα εξασφαλίσουμε την ουσιαστική συμμετοχή των πανεπιστημίων, πείθοντάς τα ότι το ΕΙΤ δεν θα έρθει σε σύγκρουση και δεν θα αποδυναμώσει τις δικές τους δράσεις; Πώς θα τα πείσουμε ότι δεν θα κατακερματισθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες οδηγώντας στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα;

Πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσουμε όλες τις «λεπτομέρειες», διότι εκεί θα κριθεί η επιτυχία του εγχειρήματος και όχι στη γενική ιδέα που είναι γενικά αποδεκτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE).(ET) Στη σημερινή του ομιλία, ο κ. Barroso δήλωσε ότι άγγιξαν το θέμα της Γεωργίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα άγγιγμα μπορεί να είναι είτε απαλό χάδι είτε ο εναγκαλισμός μιας αρκούδας.

Στη συνέντευξη Τύπου στο Λάχτι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όλοι διαπιστώσαμε, προς μεγάλη μας έκπληξη, ότι δεν υφίσταται πρόβλημα μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσίας, αλλά ότι, απεναντίας, υφίσταται σύγκρουση μεταξύ της Γεωργίας, αφενός, και της Αμπχαζίας και της Οσετίας, αφετέρου. Κατά τα λεγόμενα του Προέδρου Πούτιν, η κατάσταση κινδυνεύει να οδηγήσει σε αιματοχυσία.

Τον περασμένο μήνα, ωστόσο, ο Πούτιν ενημέρωσε τους δυτικούς δημοσιογράφους ότι, αν το Κοσσυφοπέδιο αποσχιστεί από τη Σερβία, τότε είναι βέβαιο ότι θα αποσχιστούν επίσης η Οσετία, η Αμπχαζία και η Υπερδνειστερία. Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για περίκλειστα κράτη, η απόσχιση ισοδυναμεί ουσιαστικά με ενσωμάτωσή τους στη Ρωσία. Αυτό συνιστά σοβαρή αναθεώρηση της συμφωνίας του Ελσίνκι του 1975.

Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι η σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας δεν οφείλεται σε μια πρόκληση από μέρους της Γεωργίας, αλλά στην αφύπνιση της αυτοκρατορικής Ρωσίας, η οποία στηρίζεται, αφενός, στην υποκίνηση του ρωσικού εθνικισμού και, αφετέρου, στη χρησιμοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων για την αποκατάσταση της αυτοκρατορίας. Ο πετρελαιαγωγός Μπακού-Τιφλίδας-Τζεϊχάν δεν είναι καθόλου ασήμαντος σε αυτό το πλαίσιο.

Καλώ το σύνολο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπιστούν τη Γεωργία με μεγαλύτερη θέρμη απ’ ό,τι...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Zieleniec (PPE-DE).(CS) Διαπιστώνω με θλίψη ότι η σύνοδος κορυφής του Λάχτι υπήρξε μια χαμένη ευκαιρία στο θέμα της ενέργειας, όσον αφορά τόσο τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία όσο και τη συναντίληψη μεταξύ των κρατών μελών. Υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης, οι ευρωπαίοι πολιτικοί υπογράμμισαν ότι εκτιμούν τη σημασία του να μιλούν με μία φωνή για την ενέργεια. Φοβούμαι, ωστόσο, ότι δεν έχουμε ακόμη επιτύχει γνήσια ενότητα και αρμονία ως προς την προώθηση των ενεργειακών θεμάτων.

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ προτιμούν να διεξάγουν διμερείς διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ενεργειακή τους ασφάλεια, αντί να λειτουργούν εξ ονόματος της Ένωσης συνολικά. Οφείλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι το θέμα της ενέργειας έχει περιβαλλοντικές, οικονομικές και, πάνω από όλα, γεωστρατηγικές παραμέτρους. Η Ευρώπη εξαρτάται από την εισαγωγή ενέργειας. Αυτή η αδυναμία εναρμόνισης των συμφερόντων και της στάσης μας αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική μας θέση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, μας καθιστά ακόμη πιο ευάλωτους και υποβαθμίζει σημαντικά το κύρος μας ως Ευρωπαίων στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ικανότητά μας να προωθούμε αξίες όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η διαφάνεια στην αγορά σε όλο τον κόσμο περιορίζεται.

Απευθύνω, συνεπώς, έκκληση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να λάβουν πρακτικά μέτρα για την κατάρτιση και εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα μπορεί να προσφέρει λύσεις και η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος για μια κοινή ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. Μια τέτοια στρατηγική θα προσδιορίζει τους στόχους μας όσον αφορά την ενέργεια, καθώς και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξή τους, ενώ θα δημιουργήσει έναν σαφή μηχανισμό από κοινού λήψης αποφάσεων σχετικά με έργα στον τομέα της ενέργειας και επικοινωνίας εντός και εκτός της ΕΕ, ενισχύοντας την αλληλεγγύη μας σε θέματα ενέργειας. Διακυβεύονται το μέλλον μας στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ευημερία της ηπείρου μας.

Έχω την πεποίθηση ότι το θέμα της ενέργειας θα αποτελέσει τη λυδία λίθο για την ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Poignant (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, στη Φινλανδία ο Πρόεδρος Borrell προασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό είναι προς τιμή του. Ο Πρόεδρος Barroso, χωρίς να τα λησμονεί, προασπίστηκε τα δικαιώματα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας. Είναι καθήκον του. Ο Πρόεδρος Σιράκ, όπως θα έκανε κάθε αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης, προασπίστηκε τους καταναλωτές φυσικού αερίου της χώρας του. Το θεωρώ φυσικό. Αυτό όμως ενοχλεί τις ευρωπαϊκές συνειδήσεις, οι οποίες θα ενοχλούνταν το ίδιο αν επρόκειτο για το σαουδαραβικό, το ιρανικό πετρέλαιο ή το πετρέλαιο από την όποια αφρικανική χώρα.

Κατ’ εμέ, το ζήτημα δεν είναι να ξέρουμε αν μπορούμε να αγοράσουμε αέριο από τον διάβολο. Θα το αγοράσουμε. Το ζήτημα αφορά περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο του διαβόλου. Νομίζω ότι στα προσεχή χρόνια –σε ό,τι δε σας αφορά, κύριε Vanhanen, στους προσεχείς μήνες– αυτό που πρέπει να μας καθοδηγήσει είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία. Στα προσεχή 10 με 20 χρόνια, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελέσουν για την ανεξαρτησία μας ό,τι σήμαιναν ο άνθρακας και ο χάλυβας για την ειρήνη μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Rihards Pīks (PPE-DE).(LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Vanhanen και κύριε Barroso. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τη φινλανδική Προεδρία για τη διοργάνωση αυτής της συνόδου, καθόσον μια άτυπη σύνοδος κορυφής προσφέρει ένα χρήσιμο βήμα για τη συζήτηση δύσκολων θεμάτων. Δεύτερον, φρονώ ότι η τήρηση ενιαίας θέσης, τουλάχιστον ως προς τα ενεργειακά θέματα, οφείλεται στη σταθερότητα και στις πρωτοβουλίες του κ. Vanhanen. Οφείλω, ωστόσο, να επιστήσω την προσοχή σας, κύριοι, σε δύο θέματα. Πρώτον, νομίζω ότι οι διατάξεις του Ενεργειακού Χάρτη πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Τούτο καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό δεδομένου ότι ο κ. Πούτιν την αποκάλεσε στρατηγική συμφωνία. Τι πρέπει, όμως, να πράξουμε εμείς οι ίδιοι; Οι δυσάρεστες καταστάσεις που βιώνουν η χώρα μου και οι συμπολίτες μου αποδεικνύουν ότι η Ρωσία δεν δίστασε ποτέ να χρησιμοποιήσει την ισχύ της και την άσκηση πιέσεων όταν είχε τη δυνατότητα να το πράξει. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι, πρώτον, πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο δίκτυο φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τρίτον, πρέπει να επεξεργαστούμε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Επ’ αυτού συμφωνώ με την άποψη του κ. Schulz, ο οποίος μίλησε νωρίτερα με ιδιαίτερη θέρμη γι’ αυτό το θέμα. Στη συνέντευξη Τύπου εθίγη ένα επιπλέον θέμα. Ο κ. Πούτιν δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε, ότι το θέμα της Αμπχαζίας, της Γεωργίας και της Νότιας Οσετίας είναι εσωτερική υπόθεση. Αυτό είναι τουλάχιστον κυνικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται επίσης στην Υπερδνειστερία, ότι η Ρωσία παρείχε όπλα και ότι το ηγετικό προσωπικό σε όλους αυτούς τους θυλάκους είναι αξιωματικοί που προέρχονται από επίσημες οργανώσεις της Ρωσίας. Φρονώ ότι η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει την πρωτοβουλία... (Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή.)

 
  
MPphoto
 
 

  Matti Vanhanen, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, καταρχάς, γι’ αυτή τη συζήτηση, η οποία κατέδειξε ότι το Κοινοβούλιο χαρακτηρίζεται επίσης από ενότητα όσον αφορά τις βασικές του πολιτικές και ότι οι απόψεις του εναρμονίζονται πλήρως με τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, φρονώ ότι θα είναι πιο εύκολο για την Ένωση να καταλήξει σε μια κοινή βασική προσέγγιση στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής ενέργειας.

Αξίζει πάντως να θυμόμαστε ότι δεν είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση των εξωτερικών σχέσεων στον τομέα της ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από τον Μάρτιο του 2006, κατά τη διάρκεια δείπνου στο πλαίσιο συνόδου κορυφής υπό την αυστριακή Προεδρία. Τότε είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ένωση χρειάζεται επίσης μια εξωτερική πολιτική ενέργειας. Στο πλαίσιο της επόμενης Προεδρίας, η Φινλανδία ανέλαβε το έργο της διαμόρφωσης μιας εξωτερικής πολιτικής ενέργειας σε συνεργασία με την Επιτροπή, και αυτό ακριβώς πράττουμε.

Η Επιτροπή κατήρτισε ένα θαυμάσιο έγγραφο για τη σύνοδο κορυφής του Λάχτι, και επί τρεις ώρες, κατά τη διάρκεια γεύματος, συζητήσαμε τόσο λεπτομερώς τη στάση μας ώστε ο Πρόεδρος Barroso και εγώ να είμαστε σε θέση να μιλήσουμε εξ ονόματος ολόκληρης της ομάδας το βράδυ, όταν συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο Πούτιν. Τους προσεχείς μήνες θα καθορίσουμε επίσης αυτή την εξωτερική πολιτική ενέργειας ως μια πολιτική της Ένωσης, όχι μόνο έναντι της Ρωσίας, αλλά σε σχέση με όλους τους εταίρους μας και όλες τις τρίτες χώρες.

Σε πολλές από τις παρεμβάσεις επισημάνθηκε ότι η σύνοδος κορυφής του Λάχτι υπήρξε βήμα ή το πρώτο βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Αυτή είναι και η δική μου άποψη. Συμφωνώ επίσης με την επισήμανση ότι πρέπει να αποδείξουμε και στην πράξη ότι αναλαμβάνουμε δράση. Το επόμενο σημαντικό στάδιο έρχεται τις προσεχείς εβδομάδες, οπότε το Συμβούλιο θα κληθεί να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή, βάσει της οποίας η Ένωση θα ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία σχετικά με τη μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, ή όποια ονομασία πρόκειται να δοθεί εν τέλει σε αυτή τη νέα συμφωνία. Στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας τον Νοέμβριο πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση και να αποφασιστεί η έναρξη συνομιλιών. Από αυτή την άποψη, η σύνοδος κορυφής του Λάχτι ήταν μια άσκηση· ωστόσο, κατέστησε σαφές στον κ. Πούτιν ότι στη συνάντηση του Νοεμβρίου, στην οποία ο Πρόεδρος Barroso, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Χαβιέ Σολάνα και εγώ θα εκπροσωπούμε την Ένωση, θα μιλούμε εξ ονόματος του συνόλου της Ένωσης. Η συζήτηση την οποία διεξήγαμε σήμερα στο Κοινοβούλιο ενισχύει σημαντικά αυτή την προσέγγιση. Μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε αυτό το θέμα.

Η σχέση μας είναι σχέση αλληλεξάρτησης. Αυτή η αλληλεξάρτηση πρέπει να ωφελήσει και τις δύο πλευρές βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας. Πρέπει επίσης να στηρίζεται σε κοινές αξίες, όπως επανειλημμένα επισημάνθηκε στο Σώμα. Πρόκειται για σαφή στόχο και πολιτική της Ένωσης. Όταν, ωστόσο, συζητούμε τη συνεργασία με τη Ρωσία, δεν πρέπει να παρουσιάζουμε τη Ρωσία ή τους Ρώσους ως τέρατα. Επιθυμούν τη συνεργασία, επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης και ευημερίας τους, και επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας. Αυτό άλλωστε ήταν το ισχυρό μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος Πούτιν. Υπογράμμισε ότι η Ρωσία και οι Ρώσοι εξαρτώνται στην πραγματικότητα από την Ευρώπη περισσότερο από όσο η Ευρώπη εξαρτάται από τη Ρωσία. Ειδικότερα, έχουν ανάγκη τη συνεργασία σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς προκειμένου να σημειώσουν πρόοδο στις δικές τους αναπτυξιακές προσπάθειες, και πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να τους προσφέρουμε τη βοήθειά μας.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Ορισμένα σημαντικά επενδυτικά προγράμματα δεν έχουν ολοκληρωθεί, ορισμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις ρωσικές διοικητικές υπηρεσίες, ενώ ορισμένες άλλες επιχειρήσεις κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα προγράμματά τους με μεγαλύτερη ευκολία. Γι’ αυτό απαιτούνται κοινοί κανόνες, οι οποίοι θα τηρούνται και θα ισχύουν εξίσου για όλους. Αντιστοίχως, οι κανόνες που ισχύουν για ρωσικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη πρέπει να είναι κοινοί.

Θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή τη συζήτηση και για τις ιδέες που συνεισφέρατε. Τον Δεκέμβριο θα επανεξετάσουμε πολλές από αυτές τις θεματικές ενότητες, έχοντας καταλήξει σε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα, οπότε θα επανέλθουμε σίγουρα και στα ζητήματα που εθίγησαν σε αρκετές παρεμβάσεις σχετικά με τη μετανάστευση. Ως προς τα θέματα της μετανάστευσης, είτε πρόκειται για τη νόμιμη είτε για την παράνομη μετανάστευση, απαιτείται να επιδείξουμε αλληλεγγύη και να εφαρμόσουμε κοινή πολιτική, οπότε είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πιστεύω ότι πρακτικά έχουν ειπωθεί τα πάντα. Επιτρέψτε μου απλώς να επανέλθω σε ορισμένα σημεία, τα οποία θίξατε κατά τη συζήτηση.

Καταρχάς, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο –όπως προανέφερε και ο πρωθυπουργός Vanhanen– στο τέλος της Συνόδου Κορυφής του Λάχτι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως στην πρωτοβουλία, όχι το πορτοκαλί, αλλά το πράσινο. Μένει τώρα να τεθεί σε εφαρμογή. Γι’ αυτό και υποβάλαμε ήδη νομοθετική πρόταση, η οποία θα εξεταστεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία καλύπτει, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της χρηματοδότησης στο οποίο αναφερθήκατε στη διάρκεια της συζήτησης. Η προσέγγισή μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση όχι μόνο εκ μέρους των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, αλλά και εκ μέρους των κρατών μελών, τα οποία θέλουν να στηρίξουν την πρωτοβουλία. Αποτελεί αυτό έναν τρόπο πραγμάτωσης των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την καινοτομία και την έρευνα. Αναμένουμε επίσης τις συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα. Επ’ αυτού του θέματος, επιτρέψτε μου να σας πω ότι, με βάση άτυπες επαφές που είχαμε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση ορισμένων δράσεων, τις οποίες θα δρομολογήσει το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, πράγμα που άλλωστε είναι φυσικό, αφού συναντούμε τις ίδιες ιδέες σε πολλά από τα κράτη μέλη μας. Υφίστανται συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και αν πρωτοβουλίες των κρατών μελών καταφέρουν να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις για την έρευνα, αναρωτιέμαι γιατί να μην το καταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το λέω αυτό διότι φρονούμε ότι είναι αναγκαίο να προσδώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση στη στήριξη στην έρευνα.

Στα θέματα της έρευνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφέρουν κυρίως από την Ευρώπη στο θέμα της ύπαρξης ιδρυμάτων ή δικτύων, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για παράδειγμα το National Science Foundation (Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών), το οποίο γνωρίζουν κάποιοι από εσάς, ή το National Institute for Health (Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας). Στην Ευρώπη, μέχρι τώρα, δεν είχαμε στην πράξη τίποτε ανάλογο. Σε ορισμένες από τις χώρες μας υπάρχουν μείζονα ιδρύματα υπό τη μορφή σημαντικών πανεπιστημίων, μόλις τώρα όμως συστήσαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το οποίο είναι ένα όργανο καίριας σημασίας για την εφαρμογή του έβδομου προγράμματος-πλαισίου έρευνας, και το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το οποίο είναι ένα ίδρυμα που βασίζεται συγκεκριμένα στην ιδέα των δικτύων, προκειμένου να δοθεί ώθηση και όραμα στις προσπάθειες καινοτομίας, έρευνας και εκπαίδευσης βάσει της αριστείας. Γι’ αυτό και είναι ένα σπουδαίο έργο και ευχαριστώ όλους όσοι μίλησαν θετικά γι’ αυτό.

Ζητήσαμε να περιληφθούν μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων αυτού του Ινστιτούτου η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Πιστεύω ότι ως προς αυτό έχουμε μια συγκεκριμένη αποστολή και απευθύνω όλως ιδιαιτέρως τις παρατηρήσεις μου σε αυτούς που εξέφρασαν προβληματισμό για το θέμα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο κ. Turmes.

Η ενέργεια είναι αναμφίβολα το ζήτημα του μέλλοντος, όχι μόνο από οικονομική αλλά και από πολιτική σκοπιά. Συμφωνώ με την παρατήρηση του κ. Poignant, ο οποίος την παραλληλίζει με την κατάσταση στον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα. Φρονώ ότι στον τομέα της ενέργειας υπάρχει πράγματι ένα μείζον επιχείρημα υπέρ της ομοσπονδιακής προσέγγισης. Γι’ αυτό εξάλλου παρουσιάσαμε πριν από μερικούς μήνες μια Πράσινη Βίβλο για τη βιώσιμη ενέργεια και ήμασταν λίαν ικανοποιημένοι με τη στήριξη που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ιδέα μιας κοινής προσέγγισης στα θέματα ενέργειας. Επομένως, κύριε Poignant, εργαζόμαστε προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.

Αυτή η προσέγγιση είναι λίαν σημαντική, αν αναλογιστούμε τις ευθύνες μας έναντι του πλανήτη μας και των μελλοντικών γενεών: η κλιματική αλλαγή είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα. Είναι όμως επίσης πολύ σημαντική από οικονομική άποψη και είναι γεγονός ότι οφείλουμε να διατηρήσουμε τη δυνατότητα να είμαστε πρωτοπόροι στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας της νέα ώθηση. Είναι επίσης λίαν σημαντική ως έκφραση αλληλεγγύης, ιδίως για τη διευρυμένη Ευρώπη. Έχουμε εν προκειμένω μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η αλληλεγγύη πρέπει να είναι έμπρακτη.

Διαβλέπω, λοιπόν, σε αυτή την υπόθεση μια μεγάλη φιλοδοξία και δύναμαι να εγγυηθώ, ιδίως έναντι του κ. Turmes, ότι με αυτό ακριβώς το πνεύμα ετοιμάζουμε τη νομοθετική δέσμη σχετικά με την ενέργεια, η οποία θα υποβληθεί τον Ιανουάριο. Είδατε ήδη ένα πρώτο σημάδι στην πρόταση, την οποία μόλις καταθέσαμε όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όπως είπε ο πρωθυπουργός Vanhanen, το Συμβούλιο του Λάχτι άνοιξε τον δρόμο για τις επίσημες αποφάσεις στα θέματα ενέργειας, τις οποίες ευελπιστούμε να εξασφαλίσουμε στο Εαρινό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί επί γερμανικής Προεδρίας.

Τελειώνω λέγοντας ότι συμμερίζομαι τη φιλοδοξία, ενίοτε δε την ανυπομονησία, την οποία εξέφρασαν ο κ. Goebbels, ο κ. Swoboda, ο κ. Schulz και πολλοί άλλοι. Ο ρόλος μας τώρα συνίσταται στην πραγμάτωση του ονείρου, όπως είπε ο κ. Goebbels. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος μας. Οι άτυπες σύνοδοι κορυφής, ωστόσο, προσφέρουν μια ευκαιρία εμβάθυνσης της συζήτησης και παγίωσης των θέσεων, όπως το έδειξε επιπλέον η σύνοδος κορυφής του Hampton Court. Από την άποψη αυτή, μπορώ να σας πω ειλικρινά ότι το Συμβούλιο του Λάχτι σήμανε πρόοδο. Ήταν δύσκολο, κυρίως λόγω των ολοένα και πιο περίπλοκων σχέσεών μας με τη Ρωσία. Σε αυτόν επίσης τον τομέα, είχα την αίσθηση μιας προόδου –συνέβαλε σε αυτό η παρουσία του κ. Πούτιν–, είχα την αίσθηση ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατανοούσαν την ανάγκη συνεκτικότητας και αλληλεγγύης. Γι’ αυτό και ελπίζω ότι τώρα, με την αμέριστη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διαμορφωθούν οι συνθήκες, στη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας αλλά και μετά, προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτούς του πολύ σημαντικούς τομείς της ενέργειας και της καινοτομίας, προκειμένου να προωθήσουμε επίσης το σχέδιό μας για μια πιο ενωμένη Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Γνώριζα ότι τα μέλη του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα· παρ’ όλα αυτά, με εξέπληξε η ομιλία του Godfrey Bloom, στην οποία φάνηκε να υπονοεί ότι η Βρετανία είναι αυτάρκης ενεργειακά και δεν χρειάζεται να συνεργαστεί ή ακόμη και να συνομιλήσει με άλλες χώρες. Υποστηρίζει ότι η «πηγή ζωής» της Βρετανίας δεν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια «ξένων». Πώς, όμως, προτείνει να αποφύγουμε την εισαγωγή ενέργειας; Σίγουρα όχι μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις οποίες απορρίπτει αμέσως ως «ανοησίες», υποστηρίζοντας ότι τα αιολικά πάρκα είναι «παράλογα» και ότι «κανείς έγκριτος επιστήμονας» δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μίγμα της Βρετανίας.

Λέγοντας, λοιπόν, όχι στις εισαγωγές και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ενόψει της εξάντλησης των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας, του γεγονότος ότι η πυρηνική ενέργεια, εφόσον διατηρηθεί, θα καλύπτει μικρό μόνο μέρος των αναγκών για ηλεκτρισμό, ενώ οι δυνατότητες επέκτασης της χρήσης του γαιάνθρακα είναι μάλλον περιορισμένες, το όραμα του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου για το μέλλον της Βρετανίας, χωρίς το μίασμα των «ξένων», είναι δυσοίωνο!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Με φόντο τη σύνοδο κορυφής, συγκεντρώνονται διάφορες δυνάμεις οι οποίες συζητούν τρόπους (επαν)έναρξης της διαδικασίας (εκ νέου) επιβολής της απαράδεκτης Συνθήκης η οποία, ανακριβώς και προσβλητικά, αποκαλείται «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», παρά την κυριαρχικά και δημοκρατικά εκπεφρασμένη βούληση του γαλλικού και του ολλανδικού λαού.

Αυτά τα αισχρά σχέδια εκπορεύονται όλο και περισσότερο από την κορυφή. Ένα παράδειγμα είναι οι δηλώσεις του Antonio Vitorino, υπεύθυνου στρατηγικής του πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος, όπως πληροφορούμαστε, «τώρα εργάζεται για την Επιτροπή». Δηλώνει ότι η πορτογαλική Προεδρία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 θα έχει την «τεράστια ευθύνη» να «προβεί στα πρώτα βήματα για την υλοποίηση του [λεγόμενου] προγράμματος συνταγματικής αναθεώρησης» και «αυτό θα αποτελέσει τη βάση εκκίνησης του νέου [λεγόμενου] Ευρωπαϊκού Συντάγματος», εφαρμόζοντας έτσι ένα «πρόγραμμα» το οποίο θα έχει προηγουμένως καθορίσει η γερμανική Προεδρία και το οποίο θα ολοκληρωθεί υπό τη γαλλική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2008.

Η τυφλή πορεία προς την καπιταλιστική ολοκλήρωση η οποία χαρακτηρίζει την ΕΕ και η νεοφιλελεύθερη, φεντεραλιστική και στρατοκρατική ολοκλήρωση την οποία ενισχύει το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα» σε νομικό και πολιτικό επίπεδο θα συναντήσει για μια ακόμη φορά, παρά την προπαγάνδα, τη συσκότιση και τον αυταρχισμό, την κατηγορηματική απόρριψη από όλους όσοι αγωνίζονται για μια Ευρώπη κυρίαρχων, ισότιμων κρατών, μια Ευρώπη κοινωνικής προόδου, συνεργασίας και ειρήνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις για τη Σύνοδο Κορυφής του Λάχτι.

Καταρχάς, ενώ η ήπειρός μας δέχεται ένα άνευ προηγουμένου κύμα λαθρομετανάστευσης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν θεώρησαν καλό να αφιερώσουν περισσότερη από μισή ώρα σε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως τίποτα, το οποίο να προσδοκάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα και επιτάσσεται να γνωστοποιήσουμε επίσημα ότι κάθε μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί παρά να είναι εθνική και ότι κάθε συνεργασία επί του θέματος δεν μπορεί παρά να είναι διακυβερνητική.

Δεύτερον, ο κ. Πούτιν έχει κάθε δικαίωμα να θέλει να διατηρήσει μια ορισμένη κυριαρχία επί των ενεργειακών πηγών της χώρας του και να αρνηθεί να τις πουλήσει κοψοχρονιά στις ορέξεις των πετρελαϊκών πολυεθνικών εν ονόματι ενός οικονομικού φιλελευθερισμού, του οποίου δεν ασπάζεται τη φιλοσοφία. Σε ό,τι αφορά τις πομφολυγώδεις διακηρύξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός των οποίων πρέπει να αποτελεί τη βάση των σχέσεων της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο, αυτές θα ήταν πιο αξιόπιστες αν δεν ήταν τόσο επιλεκτικές και αν στόχευαν επίσης χώρες όπως η Κίνα.

Τέλος, αναμένουμε πάντα από το Συμβούλιο την καταδίκη των τουρκικών αρχών, οι οποίες επιχείρησαν να επιβάλουν την απομάκρυνση ενός κύπριου συναδέλφου μας από μια αντιπροσωπεία μελών του ΕΚ. Καθίσταται ολοένα και πιο απαράδεκτο να διαπραγματευόμαστε την ένταξη μιας χώρας, η οποία αρνείται να αναγνωρίσει το σύνολο των κρατών μελών.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.00, εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης, και επαναλαμβάνεται στις 12.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BORRELL FONTELLES
Προέδρου

 

5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ουγγαρία
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μας να σας καλωσορίζουμε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρε Sólyom.

Ο Πρόεδρος Sólyom είναι ένας διαπρεπής δικηγόρος που αποδείκνυε πάντα την αποφασιστικότητά του για την προστασία του δικαίου, της πολιτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ήταν ένας από τους πρώτους πέντε δικαστές οι διορισμοί των οποίων συμφωνήθηκαν στην εθνική Στρογγυλή Τράπεζα που διεξήχθη στην Ουγγαρία το 1989, όταν αυτή η χώρα και άλλες βρήκαν την ελευθερία τους.

Ως Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος Sólyom άσκησε τεράστια επιρροή στις αποφάσεις που ενίσχυσαν τη νεαρή ουγγρική δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Ως τρίτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, ο κ. Sólyom αύξησε το ειδικό βάρος και το κύρος της χώρας του.

Είναι υπερασπιστής των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Ενέπνευσε σεβασμό κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του, εκτελώντας τα καθήκοντά του με προσοχή, αλλά ενεργώντας με αποφασιστικότητα όταν ήταν απαραίτητο.

Είναι επίσης ένας αφοσιωμένος οικολόγος. Αυτό τον ώθησε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ομάδα πράσινων Προέδρων, δηλαδή, αρχηγών κρατών που ενδιαφέρονται για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, μια πρωτότυπη και δημιουργική πρωτοβουλία.

(Χειροκροτήματα)

Μπορείτε να φανταστείτε σε ποια Ομάδα ανήκουν οι βουλευτές που σας χειροκροτούν.

Πενήντα χρόνια πριν, η εξέγερση του ουγγρικού λαού επιβεβαίωσε τη δύναμη της λαϊκής στήριξης στις δημοκρατικές αρχές και τη βούλησή του να υπαγορεύσει μόνος του τη μοίρα του έθνους του. Αυτή τη στιγμή θυμόμαστε και γιορτάζουμε μια σειρά ιστορικών ορόσημων.

Όλα άρχισαν το 1989, όταν η χώρα του διακήρυξε την ανεξαρτησία της και το 1990, όταν το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ανακήρυξε την 23η Οκτωβρίου ημέρα ουγγρικής εθνικής γιορτής, αποδεικνύοντας ότι η κληρονομιά της Εξέγερσης του 1956 είναι ακόμη ζωντανή ανάμεσά μας.

Στην συνεδρίαση της Ολομέλειάς του χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιόρτασε την επέτειο της ουγγρικής εξέγερσης του 1956· αυτή την Πέμπτη θα εγκρίνουμε ένα ψήφισμα σχετικά με αυτή. Επιπλέον, σήμερα το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γιορτάσει αυτή την επέτειο εγκαινιάζοντας τη φωτογραφική έκθεση «Ουγγαρία–Παρελθόν και Μέλλον–1956-2006», στην οποία θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας σε μια τόσο σημαντική χρονική στιγμή για την ιστορία της χώρας σας αλλά και για την ιστορία όλης της Ευρώπης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  László Sólyom, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η Ουγγαρία και ο κόσμος εορτάζουν από κοινού την 50ή επέτειο της ουγγρικής επανάστασης του 1956 και του αγώνα της Ουγγαρίας για την ελευθερία. Μας ενθαρρύνει και μας συγκινεί η αίσθηση ότι υπάρχει ένα ιστορικό γεγονός με το οποίο όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Δεν υπάρχουν διαφορές απόψεων, δεν εκφράζονται επιφυλάξεις. Όλοι τιμούν τη μνήμη των ούγγρων ηρώων του 1956. Τώρα, 50 χρόνια μετά, προσεγγίζοντας τα γεγονότα από ιστορική σκοπιά, και μετά την πτώση του σοβιετικού κομουνιστικού καθεστώτος, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα την ιστορική σημασία της ουγγρικής επανάστασης του 1956 και του αγώνα για την ελευθερία.

Αυτή, όμως, η επέτειος είναι σημαντική για όλο τον κόσμο – και αυτό είναι απολύτως εύλογο. Μπορούμε, όλοι μαζί, να νιώσουμε ξανά τον ενθουσιασμό με τον οποίο οι λαοί του κόσμου στάθηκαν στο πλευρό της ουγγρικής επανάστασης. Ο κόσμος μπορεί τώρα να τιμήσει τη γενναιόδωρη προσφορά του: η Αυστρία, η οποία είχε μόλις απελευθερωθεί, άνοιξε τα σύνορά της σε 160 000 ούγγρους πρόσφυγες, στην Πολωνία διοργανώθηκαν αιμοδοσίες για τη σωτηρία όσων τραυματίστηκαν στον αγώνα για την ελευθερία, ενώ δεκάδες χιλιάδες ούγγροι πρόσφυγες βρήκαν φιλοξενία σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος γι’ αυτόν τον εορτασμό και το αίσθημα ικανοποίησης που μας διακατέχει είναι το γεγονός ότι σήμερα η Ουγγαρία είναι ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και δημοκρατικό κράτος δικαίου, μια χώρα η οποία μπορεί να γίνει μέλος διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δική της βούληση.

Στα γεγονότα του 1956 οφείλεται η θετική γνώμη του κόσμου για την Ουγγαρία. Ο ηρωικός αγώνας των ούγγρων αγωνιστών για την ελευθερία έναντι της σοβιετικής κυριαρχίας έχει εξασφαλίσει στην Ουγγαρία την αναγνώριση και την εκτίμηση όλου του κόσμου μέχρι και σήμερα.

Συνηθίζεται, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, να παρουσιάζεται η ουγγρική επανάσταση ως θανάσιμο πλήγμα κατά του σοβιετικού διεθνούς συστήματος. Δεν ήταν αυτή η άποψη που επικράτησε τα πρώτα χρόνια της στρατιωτικής καταστολής και την περίοδο της τρομοκρατίας υπό το καθεστώς Kádár. Στην καλύτερη περίπτωση, τα γεγονότα του 1956 έθεσαν υπό αμφισβήτηση την κομουνιστική ιδεολογία και έθεσαν ενώπιον διλήμματος το αριστερό, σοβιετόφιλο τμήμα της διανόησης στη Δυτική Ευρώπη, αναγκάζοντάς το να αντικρίσει την πραγματικότητα. Αυτές οι στάσεις μπορούν ακόμη και σήμερα να θεωρηθούν μέτρο πνευματικής ειλικρίνειας. Από πολιτική, όμως, άποψη, η Σοβιετική Ένωση αντελήφθη ότι μπορούσε να ασκήσει την εξουσία της στην περιοχή χωρίς κανένα πρόσκομμα ή περιορισμό: οι δυτικές δυνάμεις δεν είχαν άμεσα οικονομικά συμφέροντα ή συμφέροντα ασφάλειας σε αυτή την περιοχή.

Υπήρχε διάσταση ανάμεσα στις πραγματικές πολιτικές προθέσεις και την προπαγάνδα των μεγάλων δυνάμεων και, ως εκ τούτου, διάσταση στις προσδοκίες του ουγγρικού λαού. Ούτε η αμερικανική, ούτε η γαλλική και η βρετανική κυβέρνηση είχαν την πρόθεση να επέμβουν, ή ακόμη και να αμφισβητήσουν την ακεραιότητα της σοβιετικής σφαίρας επιρροής, γεγονός το οποίο κατέστησαν σαφές στη Σοβιετική Ένωση τον Οκτώβριο. Εντούτοις, η ουγγρική κυβέρνηση δεν ενημερώθηκε γι’ αυτό και παρέμεινε απομονωμένη, ενώ δημιουργήθηκαν εσφαλμένες εντυπώσεις στους αγωνιστές για την ελευθερία και στον πληθυσμό, καθόσον η προπαγάνδα των δυτικών ραδιοφωνικών σταθμών, που είχαν κυβερνητική στήριξη, καλούσε τον λαό να προσμένει την άφιξη βοήθειας για την απελευθέρωσή του.

Οι κομουνιστές μπόρεσαν να χτίσουν το Τείχος του Βερολίνου το 1961 και να καταφύγουν σε στρατιωτική επέμβαση για την κατάπνιξη του μεταρρυθμιστικού κινήματος της Άνοιξης της Πράγας το 1968. Αυτό που οδήγησε τη Σοβιετική Ένωση στην απώλεια της σφαίρας επιρροής της στις χώρες της Βαλτικής και της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το 1989, και στην ίδια της την κατάρρευση, δεν ήταν το 1956, αλλά οι εγγενείς συστημικές αδυναμίες της και η αδυναμία της να ανταγωνιστεί τη Δύση είτε στον οικονομικό τομέα είτε στον τομέα της κούρσας των εξοπλισμών.

Από μια άλλη άποψη, βεβαίως, η ουγγρική επανάσταση και ο αγώνας για την ανεξαρτησία προσέφεραν τις πρώτες και πιο πειστικές αποδείξεις της αστάθειας των κομουνιστικών καθεστώτων στα κράτη της κεντρικής Ευρώπης, τα οποία είχαν διαφορετικές ιστορικές, πολιτικές και πολιτισμικές παραδόσεις από τη Σοβιετική Ένωση. Τα κράτη αυτά είχαν δημοκρατικές παραδόσεις. Η εθνική ανεξαρτησία είχε καταστεί σχεδόν αυτονόητη αξία. Οι αγώνες στην Πολωνία και την Ουγγαρία το 1956, στην Τσεχοσλοβακία το 1968, και ξανά στην Πολωνία, με επικεφαλής το συνδικάτο της Αλληλεγγύης, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, ήταν συγχρόνως αγώνες για την κατάκτηση βασικών δημοκρατικών ελευθεριών και τον περιορισμό της σοβιετικής επιρροής. Αυτά τα γεγονότα και αυτοί οι αγώνες οδήγησαν στον δημοκρατικό μετασχηματισμό των κρατών της κεντρικής Ευρώπης την περίοδο 1989-90.

Ένα κοινό στοιχείο της επανάστασης του 1956 και της αλλαγής καθεστώτος το 1989 είναι το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις απορρίφθηκε ο κομουνιστικός κρατικός μονοκομματισμός. Η προσήλωσή μας στις αρχές της επανάστασης και η δυνατότητά μας να την επικαλούμαστε εξαρτώνται από το κατά πόσον επιτρέπουμε την άμβλυνση της διάκρισης μεταξύ της σημερινής ελεύθερης Ουγγαρίας και της Ουγγαρίας πριν από το 1989.

Το δίδαγμα και του 1956 και του 1989 είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η ιστορία υπερέβη τις προσδοκίες για περισσότερη ελευθερία στο πλαίσιο ενός σοσιαλιστικού συστήματος. Το μεγαλείο του πρωθυπουργού Imre Nagy έγκειται στο γεγονός ότι αναγνώρισε αυτό το γεγονός. Υπερέβη το κομουνιστικό του παρελθόν· υπερέβη το σοβιετικό διεθνές σύστημα. Συνέχισε να είναι αριστερός πολιτικός, αλλά ανέλαβε έναν ιστορικό ρόλο, αποδέχθηκε την προοπτική που του προσέφερε ο επαναστατημένος ουγγρικός λαός. Και θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να υποχωρήσει.

(DE) Στις 22 Οκτωβρίου, την παραμονή της επανάστασης, αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι συμμετείχαν σε εορταστική εκδήλωση στην κρατική όπερα της Βουδαπέστης. Μεταξύ άλλων, είχαν προσκληθεί τα κράτη που είχαν δεχτεί εκείνες τις ημέρες πολλούς ούγγρους πρόσφυγες.

Μέχρι το τέλος του 1956, περισσότεροι από 153 000 ούγγροι πρόσφυγες έφθασαν στην Αυστρία. Αργότερα προστέθηκαν άλλοι 30 000. Η Αυστρία φρόντισε με αυταπάρνηση για τη διαμονή και τη φροντίδα των προσφύγων και οργάνωσε τη διεθνή βοήθεια που ήταν πια σχεδόν απολύτως αναγκαία. Η υποστήριξη περιλάμβανε συμβουλές, νομική συνδρομή, βοήθεια για την εύρεση εργασίας, ακόμα και διδασκαλία των παιδιών και θρησκευτικές υπηρεσίες. Η Αυστρία άνοιξε επίσης τον δρόμο για τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, ένας στους δέκα Ούγγρους έμεινε στην Αυστρία, μια χώρα που πάντα οι Ούγγροι ένοιωθαν σαν κοντινή.

Η βοήθεια της Αυστρίας όμως δεν περιορίστηκε στη βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Η γείτων αυτή χώρα δεν παρακολούθησε μόνο γεωγραφικά από κοντά τα γεγονότα, αλλά έδειξε ιδιαίτερη κατανόηση προς την Ουγγαρία. Οι δυνάμεις κατοχής είχαν μόλις προ ολίγου εγκαταλείψει τη χώρα, ο Ερυθρός Στρατός είχε μόλις πρόσφατα εγκαταλείψει τη Βιέννη. Στην Αυστρία γνώριζαν τι σημαίνει να ζεις σε μια ανελεύθερη χώρα. Είχαν επίσης μάθει σε καθημερινή βάση πώς η απουσία αυτοπροσδιορισμού διαπερνά και βλάπτει τα πάντα. Κοινή μας εμπειρία ήταν και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Επίσης, οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Στις 2 Νοεμβρίου 1956, οι πρώτοι ούγγροι πρόσφυγες έφθασαν στη Γερμανία. Όταν η κυβέρνηση είδε πόσο μεγάλος ήταν ο αριθμός των προσφύγων, αποφάσισε να προσφέρει άσυλο στο 10% μολονότι αρχικά, στις 7 Νοεμβρίου, ήθελε να δεχτεί μόνο 3 000 πρόσφυγες. Μολονότι οι πρόσφυγες και οι εκδιωχθέντες από την Ανατολική Γερμανία ήταν ήδη μεγάλο βάρος για το γερμανικό σύστημα πρόνοιας, οι Ούγγροι έγιναν δεκτοί με μεγάλη συμπάθεια. Ο γερμανικός Ερυθρός Σταυρός δαπάνησε συνολικά 30 εκατ. γερμανικά μάρκα για την υποστήριξη των προσφύγων. 20 000 ούγγροι πρόσφυγες βρήκαν στη Γερμανία μια νέα πατρίδα. 1 200 φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο γερμανικό πανεπιστημιακό σύστημα και στο Kastl ιδρύθηκε ένα δίγλωσσο γυμνάσιο.

Ευχαριστώ για όλα αυτά εξ ονόματος του ουγγρικού λαού.

(HU) Κατά τον εορτασμό των γεγονότων του 1956 δεν πρέπει να λησμονείται το αίσθημα ελευθερίας που διακατείχε τους ανθρώπους εκείνη την περίοδο, καθώς και το αίσθημα πρωτόγονης χαράς και αγαλλίασης. Αυτό βλέπει κανείς στα πρόσωπα των διαδηλωτών της 23ης Οκτωβρίου 1956 τα οποία έχουν καταγραφεί στις φωτογραφίες και τις κινηματογραφικές ταινίες που επιζούν από την περίοδο. Αυτό μαρτυρούν όλοι όσοι βίωσαν και θυμούνται τα γεγονότα.

Θέλω να ολοκληρώσω την ομιλία μου με τα λόγια ενός φημισμένου συγγραφέα, του Géza Ottlik, ο οποίος έγραψε: «Αν δεν είχε ζήσει κανείς τα γεγονότα από την αρχή ως το τέλος, καμιά ποιητική διάνοια, καμιά φλογισμένη ψυχή επαναστάτη, ή ακόμη και το μυαλό μιας ιδιοφυίας, δεν μπορεί να συλλάβει το μεγαλείο της κατάστασης. Πριν ζήσω τα γεγονότα, δεν μπορούσα να φανταστώ την ευτυχία του να βαδίζει κανείς στους δρόμους της Βουδαπέστης, διότι δεν γνώριζα, δεν είχα την παραμικρή ιδέα ότι ήταν δυνατή μια τέτοια ευτυχία... Κανείς δεν αγαπά την άθλια ζωή του –η οποία καθίσταται ίσως ακόμη πιο άθλια– περισσότερο από την αφηρημένη τιμή της πατρίδας του. Κοίταξε τα πρόσωπα των ανθρώπων· παρατήρησε... την ανακούφιση και την ηρεμία που τα χαρακτηρίζει. Διότι αυτό που έχει σημασία είναι το εξής: όχι η ατρόμητη αποφασιστικότητα ή η ηρωική τόλμη, αλλά αυτό που λάμπει στα μάτια τους: το αίσθημα αγαλλίασης. Βαδίζουν, μαζί ή χωριστά, απέναντι σε άρματα μάχης, σε κανόνια και πολυβόλα τα οποία είναι στραμμένα πάνω τους, με μια βαθιά, ευφρόσυνη γαλήνη. Τίποτε δεν αξίζει περισσότερο γι’ αυτούς από την ανάκτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους».

Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας τις σκέψεις σας για τα γεγονότα που τιμούμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Ευχόμαστε στη χώρα σας ό,τι καλύτερο.

Η Ευρώπη έχει λειτουργήσει ως φάρος που καθοδήγησε πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και στη Δύση και στον Νότο της Ευρώπης, προς την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πράγματα που μας είπατε θα αυξήσουν τη γνώση των νεότερων γενιών γι’ αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και ελπίζουμε ότι εσείς και η ουγγρική κυβέρνηση θα μπορέσετε να συνεχίσετε να σημειώνετε πρόοδο προς την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.

(Χειροκροτήματα)

(Η πανηγυρική συνεδρίαση λήγει στις 12.25)

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Onesta (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας, νομίζω, αν δεν απατώμαι, ότι ανακοινώθηκε πως η ψηφοφορία θα άρχιζε στις 12.30. Έχω την αίσθηση ότι αυτό εξηγεί γιατί ορισμένοι συνάδελφοι δεν έχουν προσέλθει ακόμη. Δεν θα μπορούσαμε απλώς να αρχίσουμε την ώρα των ψηφοφοριών στις 12.30, όπως αυτό είχε ανακοινωθεί;

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ώρα των ψηφοφοριών ανακοινώθηκε και όλοι συνεχίζουμε τις εργασίες του Σώματος. Εκτιμώ ότι δεν είναι ενδεδειγμένο να περιμένουμε μέχρι τις 12.30 ακριβώς, καθώς κατέστησα απολύτως σαφές ότι η ώρα των ψηφοφοριών θα λάμβανε χώρα μετά το τέλος της πανηγυρικής συνεδρίασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα, όχι μέσω της ταυτόχρονης διερμηνείας αλλά απευθείας, στην υπέροχη καστιλιάνικη διάλεκτό σας, και δηλώσατε, στο τέλος της συζήτησης σχετικά με αυτό το θέμα σήμερα το πρωί, ότι η ψηφοφορία θα διεξαγόταν στις 12.30. Δεν είπατε τίποτα άλλο: είπατε ότι η ψηφοφορία θα διεξαγόταν στις 12.30.

Επομένως σας ζητώ, από σεβασμό προς τους αξιότιμους βουλευτές σε σχέση με ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, όπου κάθε ψήφος μετράει, όπως μετράει πάντα, να επιδείξετε την ευαισθησία να ξεκινήσετε την ψηφοφορία στις 12.30 και όχι στις 12.25 ή 12.26.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ που εγκωμιάσατε τη χρήση των καστιλιάνικων μου, κύριε Guardans. Η αλήθεια είναι ότι γενικά εκφράζομαι αρκετά καλά σε αυτή τη γλώσσα και αν θυμάμαι σωστά, είπα στις 12.30, μετά την πανηγυρική συνεδρίαση. Τα συνοπτικά πρακτικά θα μας πουν ποιος από τους δυο μας έχει δίκιο, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μου ζητάτε να δείξω ευαισθησία στη λήψη αποφάσεων που θεωρώ ότι είναι σωστές.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που σας είπε ο κ. Guardans: ότι, στο τέλος της συζήτησης σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία, δηλώσατε ότι η ψηφοφορία θα διεξαγόταν στις δώδεκα και μισή, στις 12.30, και, επιπλέον, στα καστιλιάνικα που μιλάτε τόσο καλά, αυτό που είπατε –στις 12.30, μετά την πανηγυρική συνεδρίαση– δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιφατικό με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στις 12.30.

Το δεύτερο μέρος ήταν απλά μια εγγύηση ώστε, σε περίπτωση που η πανηγυρική συνεδρίαση δεν έληγε στις 12.30, να ήταν δυνατή η διεξαγωγή της ψηφοφορίας αμέσως μετά. Αυτό σημαίνουν τα λόγια σας στα καστιλιάνικα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Δεν πρόκειται να δεχτώ άλλα θέματα επί της διαδικασίας.

 

6. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά πρακτικά)

 

6.1. Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα εξετάσουμε την πρόταση ψηφίσματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών κατέθεσε μια τροπολογία στην παράγραφο 2 της πρότασης ψηφίσματός της.

(Το Σώμα απορρίπτει την τροπολογία μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας)

Θα ψηφίσουμε τώρα επί της πρότασης ψηφίσματος που κατατέθηκε.

(Το Σώμα απορρίπτει την πρόταση ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία)

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την πρόταση ψηφίσματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Ομάδας Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη, της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 138 του Κανονισμού, θα ήθελα να ζητήσω εξηγήσεις αναφορικά με το γεγονός ότι έχουν γίνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, κατά παράβαση των κανόνων που ορίζονται από τον Κανονισμό, στον τίτλο και στην παράγραφο 6 του ψηφίσματος που ετοιμαζόμαστε να εγκρίνουμε και το οποίο έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Επιπλέον, θέλω να παρατηρήσω ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμες οι εκδόσεις του νέου κειμένου σε όλες τις γλώσσες, όπως ορίζεται στον Κανονισμό.

Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να ξέρουμε για ποιον λόγο οι υπηρεσίες αποδέχθηκαν μια τέτοια τροποποίηση χωρίς, επιτρέψτε μου να προσθέσω, να λάβουν την έγκριση των πολιτικών ομάδων, και δεν χρησιμοποίησαν τον τύπο της προφορικής τροπολογίας, όπως προβλέπεται από την καθιερωμένη πρακτική και από τον Κανονισμό.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί μια τροπολογία επί του κειμένου, η οποία κατετέθη εκτός του επιτρεπόμενου χρόνου και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η Γραμματεία με ενημερώνει ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα κείμενο για τους αξιότιμους βουλευτές σε όλες τις γλώσσες. Με διαβεβαιώνουν γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (IND/DEM).(PL) Κύριε Πρόεδρε, μήπως έχει γίνει κάποια παρεξήγηση; Σύμφωνα με τους καταλόγους ψηφοφοριών που μας έχουν διανεμηθεί, η πρώτη ψηφοφορία θα διεξαγόταν δι’ ανατάσεως των χειρών. Η δεύτερη ψηφοφορία, για το ψήφισμα που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, θα διεξαγόταν με ονομαστική κλήση. Σύμφωνα, όμως, με τους καταλόγους που μας έχουν δοθεί, αυτή η ψηφοφορία αφορούσε το ψήφισμα των Σοσιαλιστών, οπότε ψηφίσαμε κατά, θεωρώντας ότι επρόκειτο για τη δεύτερη ψηφοφορία. Κάνω μήπως λάθος, ή όντως η ψηφοφορία που μόλις διεξήχθη ήταν η πρώτη ψηφοφορία; Θέλω να επισημάνω ότι πολλοί από τους πολωνούς συναδέλφους μου, καθώς και συνάδελφοι από την Τσεχική Δημοκρατία και άλλες χώρες, ψήφισαν κατά τον ίδιο τρόπο. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μας διευκρινίσετε την κατάσταση;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Αυτό που έθεσε η Προεδρία σε ψηφοφορία είναι πολύ σαφές: θέσαμε σε ψηφοφορία μια τροπολογία στην πρόταση ψηφίσματος. Αυτό επί του οποίου ψηφίσαμε στη συνέχεια ήταν πολύ σαφές. Ψηφίσαμε επί της πρότασης ψηφίσματος που κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών. Θα έπρεπε να είναι κανείς εντελώς κουφός για να μην καταλάβει τι τέθηκε σε ψηφοφορία.

(Διαμαρτυρίες από τη δεξιά πτέρυγα)

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο διαδικαστικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι η τροπολογία θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί με ανάταση χειρός και όχι με ονομαστική ψηφοφορία.

(Χειροκροτήματα από την Ομάδα)

Όπως είδαμε μόλις, κύριε Πρόεδρε, αυτό το λάθος οδήγησε σε σύγχυση μεταξύ ορισμένων βουλευτών όσον αφορά την πρόθεση ψήφου τους. Επομένως, σας ζητώ να διορθώσετε αυτό το λάθος εφαρμόζοντας τον Κανονισμό μας.

Το δεύτερο διαδικαστικό θέμα είναι ότι το κείμενο του ψηφίσματος των Σοσιαλιστών έχει δεχθεί μια σημαντική τροποποίηση –και τονίζω το σημαντική– η οποία δεν ήταν σύμφωνη με τον Κανονισμό. Θα έπρεπε να είχε γίνει μέσω μιας εγγεγραμμένης τροπολογίας, γεγονός που δεν συνέβη εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται, ή μέσω προφορικής τροπολογίας στην Ολομέλεια.

Το κείμενο του ψηφίσματος των Σοσιαλιστών δεν είναι επομένως σύμφωνο με τον Κανονισμό, κύριε Πρόεδρε, και σας παρακαλώ να ενεργήσετε ανάλογα.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

(Διαμαρτυρίες από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Vidal-Quadras, δεν πραγματοποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία, αλλά αντίθετα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είστε εδώ αρκετό καιρό για να γνωρίζετε τη διαφορά.

Δεύτερον, η ερμηνεία του Κανονισμού δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά αρμοδιότητα του Προέδρου, με τη συνδρομή της Γραμματείας, και ακούω όλα τα επιχειρήματα που εκφράζονται ούτως ώστε να μπορέσω να τα εξετάσω σωστά και μετά να ενεργήσω με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, αλλά παρακαλώ μην μιλάτε δογματικά. Μην λέτε: αυτό είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό και το άλλο δεν είναι, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος σας.

(Διαμαρτυρίες από τη δεξιά πτέρυγα)

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είπατε όσα είναι απαραίτητα. Η ερμηνεία του Κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη σειρά και τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών, είναι αρμοδιότητα του Προέδρου. Έχω την εντύπωση ότι διεξαγάγατε την ψηφοφορία πολύ σωστά. Όμως, η πολιτική μου πείρα με διδάσκει επίσης –είμαστε όλοι πολιτικοί, και εσείς, κυρίες και κύριοι της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών– ότι όταν δεν μπορεί πια να επιτευχθεί πολιτικά πρόοδος, τότε η ευθύνη φορτώνεται στην ημερήσια διάταξη. Αυτό το ξέρουμε, ωστόσο σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να ψηφίσουμε τώρα.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι είστε ισπανός Σοσιαλιστής, μήπως η παρουσία σας στο Προεδρείο ενέχει σύγκρουση συμφερόντων, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο;

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, λόγω της σύγχυσης που μπορεί να έχουν προκαλέσει ορισμένες παρεμβάσεις, ήθελα απλά να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία κανένα σοσιαλιστικό ψήφισμα, αλλά θα ψηφιστεί ένα κοινό ψήφισμα της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Ομάδας Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη, της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, δηλαδή, αρκετών κοινοβουλευτικών ομάδων από κοινού. Δεν πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία κανένα σοσιαλιστικό ψήφισμα, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι επιδιώκουν ίσως να αλλάξουν την ψηφοφορία, όμως εγώ τουλάχιστον ψήφισα λανθασμένα εξαιτίας της ονομαστικής ψηφοφορίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει τουλάχιστον μία λανθασμένη ψήφος στην προκειμένη περίπτωση.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (IND/DEM).(PL) Κύριε Πρόεδρε, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών πρέπει αναμφίβολα να αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες των μελών του Σώματος, τις επιθυμίες, με άλλα λόγια, των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξαιτίας ενός λάθους, ή παράβλεψης, αρκετοί βουλευτές του ΕΚ δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Απευθύνω, λοιπόν, επίσημο αίτημα επανάληψης της ψηφοφορίας. Αυτό δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο, καθώς το Σώμα θα εκφράσει απλώς τη γνήσια βούλησή του.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό και σημαντικό θέμα. Σας ζητώ να συνεργαστείτε με το Προεδρείο προκειμένου να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε μια λογική και σωστή ανάλυση των όσων συμβαίνουν. Δεν υπάρχει λόγος να υποστηρίζεται κάθε παρέμβαση με επιδοκιμασίες από τη μία ή την άλλη πλευρά.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ανεξάρτητα από την άποψη του καθενός για την ψηφοφορία αυτή, θέλω να παρατηρήσω κάτι και ζητώ από τον πρόεδρο της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών να τοποθετηθεί επ’ αυτού: αυτά που ειπώθηκαν εδώ είναι θρασύτατα και πρέπει να τα καταδικάσει σύσσωμο το Κοινοβούλιο. Αυτός ο Πρόεδρος εξελέγη με μεγάλη πλειοψηφία και έχει το δικαίωμα να προεδρεύει κάθε ψηφοφορίας, είτε σας αρέσει αυτό είτε όχι. Οτιδήποτε πέρα από αυτό είναι θράσος και αισχρό!

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να αναφερθώ στην απάντησή σας προς τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Vidal-Quadras, όσον αφορά το ότι είναι αρμοδιότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ερμηνεύει τον Κανονισμό.

Το άρθρο 159, παράγραφος 1, του Κανονισμού ορίζει ότι το Κοινοβούλιο ψηφίζει γενικά με ανάταση χειρός, και το άρθρο 159, παράγραφος 2, δηλώνει ότι «αν ο Πρόεδρος κρίνει ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι αμφίβολο, το Κοινοβούλιο ψηφίζει με ηλεκτρονική ψηφοφορία». Κύριε Πρόεδρε, εσείς προχωρήσατε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία πριν γίνει γνωστό κάποιο αποτέλεσμα και αυτό έχει οδηγήσει σε σύγχυση.

Κύριε Πρόεδρε, υπολείπονται δύο μήνες για τη λήξη της θητείας σας στο Κοινοβούλιο. Μην υπονομεύετε την ανεξαρτησία ή το κύρος σας, διότι ούτε εσείς ούτε το Κοινοβούλιο το αξίζουν αυτό.

(Ανάμικτες αντιδράσεις)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα δώσω τον λόγο στον κ. Poettering για μια τελευταία παρέμβαση για θέματα επί της διαδικασίας· δεν θα υπάρξουν άλλες, διότι αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Στη συνέχεια θα συμβουλευτώ τα μέλη του Προεδρείου ούτως ώστε να μπορέσω να λάβω την ενδεδειγμένη απόφαση σύμφωνα με τον Κανονισμό μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Gert Poettering (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζουμε μία δύσκολη κατάσταση και θεωρώ ότι σήμερα το πρωί διεξαγάγαμε μια συζήτηση που τιμά το Σώμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε όλοι μας ένα βήμα. Θέλω να πω κατηγορηματικά ότι η ακεραιότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

(Χειροκροτήματα)

Και αφού το είπα αυτό, παρακαλώ επίσης να βρούμε τώρα μια διαδικασία που θα μας οδηγήσει σε απόφαση. Θα ήταν σωστό να έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός, αφού αυτό είναι το κανονικό. Μετά υπέθεσα ότι περάσατε αμέσως στην ηλεκτρονική ψηφοφορία επειδή κατά την εκτίμησή σας τα αποτελέσματα παρουσιάζουν πολύ μικρή απόκλιση, αλλά το σωστό θα ήταν να ψηφίσουμε δι’ ανατάσεως της χειρός. Έτσι, δυστυχώς, η διαδικασία της ψηφοφορίας είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι συνάδελφοι να ψηφίσουν διαφορετικά απ’ ό,τι σκόπευαν.

Υπάρχει επίσης το θέμα αν το κοινό κείμενο επί του οποίου συμφώνησαν οι Ομάδες καταρτίστηκε σωστά κι αν υπάρχουν οι μεταφράσεις.

Όλα αυτά μαζί είναι μια ομάδα προβλημάτων. Γι’ αυτό θα ήθελα να επικαλεστώ την καλή σας θέληση ώστε να επαναληφθούν οι ψηφοφορίες και στη συνέχεια να ψηφίσουμε για την κοινή πρόταση ψηφίσματος των Ομάδων. Έτσι το Σώμα θα έχει εκφράσει τη γνώμη του και θα έχει εκδηλώσει την πολιτική του βούληση. Σας ζητώ να δείξετε τώρα αυτήν την καλή θέληση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Poettering. Σας ευχαριστώ που προστατεύετε την τιμή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πιστεύω ότι αυτό που είπε η κ. Doyle είναι εντελώς απαράδεκτο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει εδώ.

(Χειροκροτήματα)

Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ επιτρέψτε μου να συμβουλευτώ για μερικά λεπτά τα μέλη του Προεδρείου όσον αφορά τα τρία ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των παρεμβάσεων.

Η Προεδρία θα ανακοινώσει στη συνέχεια την απόφασή της και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 166, παράγραφος 4, του Κανονισμού μας, ο Πρόεδρος θα λάβει την απόφαση που κρίνει ενδεδειγμένη, αμέσως μετά τα θέματα επί της διαδικασίας που τέθηκαν σε σχέση με όσα συζητήθηκαν, και ότι η απόφαση του Προέδρου δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία. Με άλλα λόγια, ό,τι αποφασίσει ο Πρόεδρος θα εφαρμοστεί.

Παρακαλώ επιτρέψτε μου τώρα να συμβουλευτώ τα μέλη του Προεδρείου σχετικά με τα τεχνικά θέματα που αφορούν τα τρία προβλήματα που τέθηκαν.

(Η συνεδρίαση αναβάλλεται για μερικά λεπτά)

Κυρίες και κύριοι, αφού συμβουλεύτηκα τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και μελέτησα τις πτυχές του Κανονισμού μας που αναφέρονται στα θέματα που συζητήσαμε, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ως εξής:

- όσον αφορά το ψήφισμα που υποβλήθηκε από μια σειρά πολιτικών ομάδων, τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη, τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, μου λένε –και δεν έχω κανέναν λόγο να το αμφισβητήσω αυτό– ότι το κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες. Με ενημερώνουν επίσης ότι υπήρξαν τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο κείμενο, χθες, ότι το Προεδρείο τις δέχτηκε χωρίς να τις υποβάλει σε επίσημη διαδικασία τροπολογίας επειδή δεν θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο. Το ψήφισμα που υποβλήθηκε από τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη, τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θα τεθεί επομένως σε ψηφοφορία στην έκδοση που δέχθηκε την τελευταία τροποποίηση προκειμένου να ενσωματωθεί στη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε επί αυτής·

- δεύτερον, είναι πολύ λογικό να πιστέψουμε ότι υπήρξε κάποια σύγχυση και ότι ορισμένοι βουλευτές ψήφισαν τη δεύτερη φορά χωρίς να έχουν επίγνωση τι ακριβώς ψήφιζαν, παρά το γεγονός ότι πιστεύω πως η Προεδρία το κατέστησε πολύ σαφές. Πιστεύω, ωστόσο, ότι οι αντιρρήσεις διατυπώθηκαν με τις καλύτερες προθέσεις και ότι ασφαλώς έγιναν λάθη στην ερμηνεία αυτού που ψηφίσαμε. Συνεπώς, και προκειμένου να αντικατοπτριστεί πραγματικά η δημοκρατική βούληση του Κοινοβουλίου, θα επαναλάβω τις δύο ψηφοφορίες.

(Χειροκροτήματα)

(Το Σώμα απορρίπτει την τροπολογία με ψηφοφορία με ανάταση χειρός, η οποία επαληθεύεται ηλεκτρονικά)

Το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας είναι επομένως το ίδιο με εκείνο της πρώτης: η τροπολογία απορρίπτεται.

(Το Σώμα απορρίπτει την πρόταση ψηφίσματος των Ομάδων ΕΛΚ-ΕΔ και ΕΕΕ με ονομαστική ψηφοφορία)

Το αποτέλεσμα είναι επομένως ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο αποτέλεσμα, αλλά υποθέτω ότι όλοι θα νιώθουν πιο ήσυχοι και ότι η βούληση των βουλευτών θα έχει αντικατοπτριστεί καλύτερα.

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση ψηφίσματος των Ομάδων ΕΣΚ, ALDE, ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ και ΠΡΣ/ΕΕΣ με ονομαστική ψηφοφορία)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ
Αντιπροέδρου

 

6.2. Διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στον Κανονισμό και σας ευχαριστώ που ικανοποιήσατε γρήγορα το αίτημά μου να μιλήσω. Η ταχύτητα με την οποία η Προεδρία μου έδωσε το λόγο μου δίνει τη βεβαιότητα ότι η φωνή μου μπορεί να ακουστεί και εκεί που δεν ακούγονται τα μικρόφωνα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, προτείνω, εξαιτίας της απόφασης που λήφθηκε καθώς και της επικείμενης ψηφοφορίας, να προβούμε αμέσως σε μια τροποποίηση του Κανονισμού μας, σύμφωνα με την πρακτική που καθιερώθηκε σήμερα στο Σώμα. Από εδώ και στο εξής δεν θα είναι πλέον υποχρεωτικό να διαθέτουμε τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες εικοσιτέσσερις ώρες νωρίτερα, αλλά θα αρκεί να λαμβάνουμε τα κείμενα τη στιγμή της ψηφοφορίας, και δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να καταθέτουμε προφορικές τροπολογίες, καθώς οποιοσδήποτε από εμάς θα μπορεί να τροποποιεί τα κείμενα που τίθενται προς ψήφιση, ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ, καθώς αυτό σημαίνει ότι ακόμη μια φορά η δημοκρατία έχει δεχθεί πλήγμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλώς να πω ότι η σημερινή ημέρα ήταν δύσκολη και ότι πιστεύω πως η απόφαση να επαναληφθεί η ψηφοφορία αποτελεί ένα επικίνδυνο και εντελώς ανεπιθύμητο προηγούμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η αρμόδια επιτροπή και οι πολιτικές ομάδες ζήτησαν να ψηφίσουμε πρώτα επί της συμβιβαστικής τροπολογίας αριθ. 4, καθώς πρόκειται για την τροπολογία η οποία συμφωνήθηκε στον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αυτό συνάδει με τις διατάξεις του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μας σχετικά με τη νέα διαδικασία επιτροπολογίας. Αυτό σημαίνει ότι η τροπολογία 2 εκπίπτει, εφόσον ψηφιστεί πρώτα η τροπολογία 4.

Ενόψει της δήλωσης του Επιτρόπου κ. Frattini κατά τη συζήτηση της Δευτέρας και της δέσμευσής του να μελετήσει τις συνέπειες αυτού του κανονισμού και τις διατάξεις του αστικού δικαίου που ισχύουν για συμβαλλόμενους που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες, ιδίως σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι Ομάδες έχουν συμφωνήσει να μην επιμείνουν στην τροπολογία 1. Οι Ομάδες, συνεπώς, θα καταψηφίσουν την εν λόγω τροπολογία.

Ευελπιστώ ότι έτσι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση κατά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία σημειώνει επίσης την επιθυμία του Κοινοβουλίου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε προσφεύγοντες ή εναγόμενους που έχουν ως τόπο διαμονής χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ωστόσο, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τις διαπραγματεύσεις στους κόλπους του Συμβουλίου, είναι μάλλον αδύνατη στο παρόν στάδιο η αλλαγή του ορισμού των διασυνοριακών υποθέσεων στο κείμενο του κανονισμού.

Η Προεδρία είναι πρόθυμη να μελετήσει πιο προσεκτικά τις συνέπειες του κανονισμού στους συμβαλλόμενους οι οποίοι διαμένουν σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

6.3. Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (2007-2013) (ψηφοφορία)

6.4. Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (ψηφοφορία)

6.5. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2007-2013) (ψηφοφορία)

6.6. Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων (ψηφοφορία)

6.7. Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (κανονισμός) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι περιττό, νομίζω, να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα των νομοθετικών προτάσεων για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς. Το σύστημα SIS II αποτελεί καίριας σημασίας μέσο για τις αστυνομικές αρχές, ενώ συγχρόνως επιτρέπει τη διεύρυνση της ζώνης Σένγκεν και την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούμε μια νομική βάση για ένα εκτεταμένο σύστημα πληροφοριών στο πλαίσιο διαδικασίας συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Προεδρία, σε συνεργασία με τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Coelho, εκπόνησε μια συμβιβαστική θέση η οποία ευελπιστούμε ότι θα γίνει δεκτή από όλα τα όργανα κατά την πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστούμε τον κ. Coelho και την ομάδα του για τη συνεργασία τους.

Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων όσον αφορά το SIS II υποβλήθηκε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ψήφισε σχετικά με τη δική της θέση στις 5 Οκτωβρίου. Δεν ενέκρινε την προσθήκη την οποία προτείνει το Συμβούλιο σχετικά με την πρόσβαση των αρχών στο σύστημα. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, όλες οι αρχές οι οποίες εισάγουν δεδομένα στο σύστημα SIS II πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα. Αυτό θα διασφάλιζε την πλήρη και επιβεβλημένη συνεργασία μεταξύ όλων των αρμοδίων αρχών για την προστασία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Η προσθήκη σχετικά με την πρόσβαση των αρχών προτάθηκε σε πολύ όψιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, είναι απολύτως κατανοητό το γεγονός ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θεώρησε ότι δεν μπορούσε να εγκρίνει την προσθήκη χωρίς να της έχει δοθεί προηγουμένως η δυνατότητα να εξετάσει λεπτομερέστερα το θέμα.

Η Προεδρία παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση του θέματος στην Ολομέλεια της Δευτέρας. Ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει σήμερα να εγκρίνει το προταθέν κείμενο. Τις επόμενες εβδομάδες το Συμβούλιο θα συζητήσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Φρονώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε λύση με το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Θέλω δε να τονίσω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην εξεύρεση λύσης ως προς το σημαντικό αυτό νομοθετικό ζήτημα.

 

6.8. Πρόσβαση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων στο SIS ΙΙ (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), εισηγητής. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να παραστεί στη συζήτηση της Δευτέρας και εξέδωσε μόλις σχετική δήλωση. Θεωρώ ενδεδειγμένο να διατυπώσει το Κοινοβούλιο την απάντησή του στη δήλωση του Συμβουλίου μέσω του εισηγητή σας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να προβώ σε δύο πολύ απλές επισημάνσεις. Πρώτον, θέλω να συγχαρώ την Προεδρία για τις προσπάθειές της σε αυτό το θέμα, ενώ φρονώ ότι, όπως και η Προεδρία, το Κοινοβούλιο μπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση για το γεγονός ότι η νομοθετική πράξη την οποία θα υιοθετήσουμε θα συμβάλει στην ενίσχυση των εξωτερικών μας συνόρων, καθώς και της ασφάλειας των πολιτών μας.

Η Προεδρία συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή τη διαδικασία, κάτι που όμως δεν ισχύει για το ίδιο το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τον τριμερή διάλογο τον Μάιο εδώ στο Στρασβούργο. Ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο δεν θα αντιμετωπίσει τη φινλανδική Προεδρία κατά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την αυστριακή Προεδρία. Εύχομαι ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του και θα εγκρίνει το έγγραφο στη μορφή στην οποία αναμένεται να το υπερψηφίσουμε, διότι μόνον έτσι θα επιτύχουμε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση και θα εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς.

 

6.9. Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (απόφαση) (ψηφοφορία)

6.10. σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία με τη δολοφονία της δημοσιογράφου Anna Politkovskaya (ψηφοφορία)

6.11. Καρκίνος του μαστού (ψηφοφορία)

6.12. Δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (ετήσια έκθεση της Επιτροπής - 2004) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), εισηγήτρια. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ξεκινώντας από τον πρόεδρό της, καθώς και όλο το προσωπικό της γραμματείας, για την εξαίρετη εργασία που πραγματοποιήθηκε και για τη συνεισφορά στη συζήτηση σχετικά με ένα πολύ ευαίσθητο και δύσκολο θέμα όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, όχι μόνο από την άποψη του εμπορίου αλλά και από την άποψη της ελευθερίας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η Ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

- Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (B6-0526/2006 και B6-0527/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernat Joan i Marí (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, η ψηφοφορία σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Χώρα των Βάσκων δυναμιτίστηκε κατά κάποιον τρόπο από τα διαδικαστικά μέτρα, όμως φρονώ ότι η σημερινή ημέρα είναι θετική για την εν λόγω διαδικασία διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την στηρίζει και μετέχει σε αυτήν. Αυτό είναι αναγκαίο για την επίλυση της πολιτικής σύγκρουσης που διαδραματίζεται επί του παρόντος στη Χώρα των Βάσκων και στο ισπανικό κράτος.

Πρέπει τώρα να ληφθούν μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων στη Χώρα των Βάσκων. Είναι μεν αναγκαία η κατάπαυση όλων των ενόπλων δραστηριοτήτων και η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΤΑ, όμως η πολιτική σύγκρουση πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί και να επιλυθεί. Αν δεν ασκηθούν πιέσεις για την επίλυση του πολιτικού ζητήματος, η κατάσταση στο μέλλον ενδέχεται να εξελιχθεί πολύ άσχημα.

Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική, διότι τώρα διαθέτουμε έναν συγκεκριμένο στίβο για την επίλυση της σύγκρουσης, και αυτή είναι μάλλον η μόνη δυνατή διέξοδος. Η Ευρώπη είναι το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να επιλυθεί αυτό το ζήτημα. Βρήκαμε πράγματι τον κατάλληλο στίβο.

Η βασκική κοινότητα, μαζί με τα πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει επίσης να μετέχει στη διαδικασία επίλυσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ως βάσκος πολιτικός αντιπρόσωπος, δεν πιστεύω ότι κάνω λάθος λέγοντας ότι, για τη μεγάλη πλειονότητα των βάσκων πολιτών, του Euskadi ή του Euskal Herria, σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα, μια ιστορική ημέρα, κατά την οποία το Κοινοβούλιο, το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους Ευρωπαίους, συμφωνεί επιτέλους να στρέψει την προσοχή του σε ένα μέρος της εσωτερικής του επικράτειας που πλήττεται από μια σύγκρουση εδώ και πάρα πολύ καιρό, μια σύγκρουση η οποία, επειδή δεν αντιμετωπίστηκε σωστά ή έγκαιρα, οδήγησε μια ομάδα εξτρεμιστών να καταφύγει στη βία τα τελευταία χρόνια, σκορπίζοντας θάνατο και πόνο.

Σήμερα, η βασκική κοινωνία έχει απορρίψει τη χρήση της βίας για την επίτευξη πολιτικών στόχων και ευτυχώς φαίνεται ότι υποστηρίζει πραγματικά μια δημοκρατική λύση στη σύγκρουση.

Καλώ όσους δεν ήθελαν να δώσουν μια ευκαιρία να μιλήσουν οι πολίτες και όχι οι βόμβες, να αναλογιστούν και να κοιτάξουν στο μέλλον, και, εφόσον έλαβε την πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου, να δεχτούν δημοκρατικά το ψήφισμα που εγκρίθηκε και να επιτρέψουν την πρόοδο της διαδικασίας.

Τέλος, εξ ονόματος της πλειοψηφίας του βασκικού λαού, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, ψηφίζοντας με πλειοψηφία υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος, μας δίνει την ευκαιρία να επιτύχουμε την ειρήνη.

Ελπίζω ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Onesta (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, παρεμβαίνω εδώ ως μέλος του ΕΚ που εκπροσωπεί τη Χώρα των Βάσκων, δεδομένου ότι η εκλογική μου περιφέρεια καλύπτει το Ipar Euskadi, το βόρειο δηλαδή τμήμα της. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού αποφασίσαμε, ως καλοί Ευρωπαίοι, να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή μέθοδο, που καθιστά τον διάλογο τη μόνη λύση στη βία.

Τα συστατικά της διαδικασίας που ακολουθείται στη Χώρα των Βάσκων είναι τα ακόλουθα: καταρχάς, η παύση της βίας· δεύτερον, η έναρξη μιας συζήτησης χωρίς αποκλεισμούς, δεδομένου ότι κάνουμε ειρήνη με εχθρούς μας και όχι με τους φίλους μας· τρίτον, η κατάλληλη διεξαγωγή μιας τίμιας συζήτησης, της οποίας η έκβαση δεν είναι προκαθορισμένη· τέλος, το αποτέλεσμα της διαδικασίας, το οποίο, όποιο και αν είναι, πρέπει να επικυρωθεί από τους πολίτες.

Προτρέπω τη Γαλλία να εμπλακεί στη διαδικασία. Πρέπει πράγματι να σταματήσουμε να είμαστε υποκριτές: η Χώρα των Βάσκων βρίσκεται κι από τις δύο πλευρές των Πυρηναίων. Τελειώνω με μια πολύ όμορφη φράση που διάβασα σε έναν τοίχο στη Χώρα των Βάσκων, η οποία αποδίδεται στον Γκάντι, νομίζω: «Δεν υπάρχει δρόμος της ειρήνης. Η ειρήνη είναι ο δρόμος».

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Όπως και προηγούμενοι ομιλητές, θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δημιούργησε ένα νέο ορόσημο στον δρόμο για την ειρήνη στη Χώρα των Βάσκων.

Δεν ήταν εύκολο έργο· το έχουμε δει αυτό και το έχουμε υποστεί, αλλά τα πράγματα δεν είναι ποτέ απλά όταν πρόκειται για ειρηνευτικές διαδικασίες. Τις τελευταίες ημέρες είδαμε ορισμένες κινήσεις και στάσεις που δεν βοηθούν καθόλου στην επίλυση της βασκικής σύγκρουσης, αλλά αυτός δεν πρέπει να είναι λόγος να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας την εξεύρεση μιας λογικής λύσης που θα οδηγήσει μια περίπλοκη κατάσταση προς ένα πλαίσιο πολιτικού διαλόγου, στο οποίο δεν υπάρχει περιθώριο για κανένα είδος βίας.

Ουσιαστικά, αυτό ψηφίσαμε και εγκρίναμε σήμερα: καταδίκη της βίας, αλληλεγγύη προς όλα τα θύματα και υποστήριξη της ειρήνης. Είναι λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι δεν είναι όλοι πρόθυμοι να αναλάβουν αυτό το έργο, αλλά είμαστε αρκετοί για να δείξουμε ότι είμαστε πραγματικά στην αρχή του τέλους.

Ελπίζω ότι εκείνοι που δεν μας υποστήριξαν σε αυτό το ψήφισμα θα συνειδητοποιήσουν τελικά ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt (PPE-DE).(HU) Θέλω να επισημάνω ότι οι προσπάθειες της ισπανικής κυβέρνησης να ξεκινήσει διάλογο με την τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ δεν είναι κάτι το νέο. Όταν ήμουν πρεσβευτής της Ουγγαρίας, διαπίστωσα ότι όλες οι δημοκρατικές κυβερνήσεις διεξήγαν διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους της εν λόγω οργάνωσης. Αυτό το έπραξαν η κυβέρνηση Suárez, διάφορες κυβερνήσεις με πρωθυπουργό τον Felipe González, καθώς και η κυβέρνηση του José María Aznar. Γιατί έλαβα αρχικά τον λόγο και γιατί λαμβάνω και τώρα τον λόγο εξ ονόματος των 13 ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος; Διότι, κατά τη γνώμη μας, το ζήτημα του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πολλοί ούγγροι συμπατριώτες μας ζουν ως μειονότητες εκτός των συνόρων της Ουγγαρίας. Οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές το εξής: τα δικαιώματα των μειονοτήτων πρέπει να προστατεύονται βάσει των αρχών του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών κανόνων. Θέλω δε να υπογραμμίσω ότι, ανεξάρτητα από το πώς ψήφισε ο καθένας μας, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, ενώ καταδικάζουμε τη χρήση βίας και τρομοκρατίας σε κάθε μορφή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, ως μη εγγεγραμμένοι βουλευτές του ΕΚ, δεν είχαμε την ευκαιρία να ασκήσουμε κριτική ή να προσθέσουμε οτιδήποτε στα κείμενα, και γι’ αυτό δεν μπορέσαμε να υπερψηφίσουμε καμία από τις προτάσεις ψηφίσματος. Όσον αφορά το ένα κείμενο, δεν μπορούσαμε να ταχθούμε υπέρ, καθότι δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε με ένα ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο η Χώρα των Βάσκων δεν μπορεί, καταρχήν, να είναι ανεξάρτητη. Στην περίπτωση του άλλου κειμένου, δεν μπορούσαμε επίσης να ψηφίσουμε υπέρ, διότι θεωρούμε ότι, σε ομαλές πολιτικές συνθήκες, η διεξαγωγή συνομιλιών είναι δυνατή μόνο μεταξύ πλευρών οι οποίες αποκηρύσσουν πλήρως τη βία –η οποία συχνά ταυτίζεται με το κοινό έγκλημα– ή τουλάχιστον την καταδικάζουν.

Η ουσία του ζητήματος, ωστόσο, είναι ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή τα θεσμικά της όργανα, δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Ισπανίας ή της Χώρας των Βάσκων, ώστε να μην καταστεί η απόσχιση ή η παραμονή της Χώρας των Βάσκων στην Ισπανία, ακόμη πιο περίπλοκη απ’ όσο, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, επιθυμεί το εκλογικό σώμα. Πρέπει να αφήσουμε την Ισπανία και τη Χώρα των Βάσκων να λάβουν οι ίδιες τις σχετικές αποφάσεις μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων και κατά τρόπο δημοκρατικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Díez González (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, είμαι κι εγώ βάσκα πολιτική αντιπρόσωπος. Βάσκα και Ισπανίδα.

Θα ήθελα να δηλώσω στο Κοινοβούλιο ότι η βασκική κοινωνία ήταν ανέκαθεν κατά της τρομοκρατίας, όχι μόνο τώρα. Θα ήθελα να δηλώσω στο Κοινοβούλιο ότι η τρομοκρατική ομάδα ETA δεν είναι μια εξτρεμιστική οργάνωση, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία για σαράντα χρόνια δολοφονεί παραβιάζοντας την ισπανική δημοκρατία. Θα ήθελα να δηλώσω στο Κοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική σύγκρουση στην Ισπανία διαφορετική από αυτές οποιασδήποτε άλλης δημοκρατικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι πολιτικές συγκρούσεις που ενυπάρχουν στη δημοκρατία. Αυτό που υπάρχει στην Ισπανία, στη Χώρα των Βάσκων, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, που λέγεται ETA, η οποία δολοφονεί παραβιάζοντας τη δημοκρατία εδώ και σαράντα χρόνια.

Κύριε Πρόεδρε, δεν ψήφισα για κανένα από τα ψηφίσματα σε μια πολιτική κίνηση που δηλώνει την αντίθεσή μου προς μια συζήτηση με τίτλο «σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία» επειδή είμαι πενήντα τεσσάρων ετών, κύριε Πρόεδρε, και δεν έχω ζήσει ποτέ τον πόλεμο, έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στη Χώρα των Βάσκων και στη Χώρα των Βάσκων δεν μας λείπει η ειρήνη, μας λείπει η ελευθερία.

Η πρόκληση είναι επομένως η ελευθερία, και το να μιλάμε για μια ειρηνευτική διαδικασία μπορεί να ενθαρρύνει ορισμένους ανθρώπους να έχουν το θράσος να ισχυριστούν ότι η τρομοκρατία είναι προϊόν πολιτικής σύγκρουσης, και δεν υπάρχει καμία πολιτική σύγκρουση στη χώρα μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η συνάδελφός μου, η κ. Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που υπάρχουν στη Χώρα των Βάσκων. Χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε μια μία φωνή τη χρήση βίας, απέτισε φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας και απηύθυνε έκκληση για την πλήρη αποκατάσταση της ειρήνης. Λυπούμαι που οι πολιτικές ομάδες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν επί ενός κοινού κειμένου σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη ότι η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος εμπίπτει πρωτίστως στην αρμοδιότητα των ενεχόμενων κρατών μελών, ήτοι της Ισπανίας και της Γαλλίας και των πολιτικών δυνάμεων σε αυτές τις χώρες. Ελπίζω να υπερισχύσει η λογική και είμαι ευτυχής που συνένωσα τη φωνή μου με τις φωνές όλων αυτών που έχουν την πεποίθηση ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να διευθετηθεί ειρηνικά, μέσω της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Frieda Brepoels (PPE-DE), γραπτώς. – (NL) Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η έγκριση κοινού ψηφίσματος επειδή οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των ισπανικών κομμάτων είναι πολύ μεγάλες σε αυτό το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, όλοι συμφωνούμε ως προς το ότι ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης ειρηνικής λύσης. Για να συμβεί αυτό, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν και να διευκολύνουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης μεταξύ όλων των εθνοτήτων της Ισπανίας. Είναι, συνεπώς, απαράδεκτο να καταδικάζεται εκ των προτέρων κάθε δημοκρατική διαδικασία η οποία, βάσει του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, συνεπάγεται μεταβολή των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ. Έτσι καταδικάζεται αμέσως κάθε δημοκρατική και ειρηνική διαδικασία η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτονομία και ανεξαρτησία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, το αίτημα για ανεξαρτησία της Φλάνδρας γίνεται όλο και πιο έντονο. Φρονώ ότι η περιφερειοποίηση και ο εξευρωπαϊσμός μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά.

Το κόμμα μου, το N-VA –Νέα Φλαμανδική Συμμαχία– τάσσεται υπέρ μιας ειρηνικής Ευρώπης στην οποία όλοι οι λαοί έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν, βάσει του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης και σύμφωνα με το πνεύμα της «ενότητας στη διαφορετικότητα». Γι’ αυτό η σημερινή συζήτηση για μια πιθανή ειρηνευτική λύση δεν μπορεί να εστιάζεται αποκλειστικά στο θέμα της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. – (EN) Μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας από την ΕΤΑ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, το Sinn Féin υποστήριξε ότι δημιουργείται μια μοναδική ευκαιρία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Χώρα των Βάσκων. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θεωρούν ότι αυτό αποτελεί σημαντικό πολιτικό στόχο πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν την εκμετάλλευση αυτής της ευκαιρίας.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι και τα δύο ψηφίσματα που κατατέθηκαν σήμερα στο Σώμα δεν θίγουν τα κεντρικά ζητήματα ή το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η ειρηνευτική διαδικασία. Το ψήφισμα της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ τασσόταν κατά της ειρηνευτικής διαδικασίας. Το κοινό ψήφισμα, ενώ ήταν καλύτερο από αυτό της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, αποτελεί σαφώς μια χαμένη ευκαιρία. Με αυτό το σκεπτικό καταψηφίσαμε το κείμενο της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ και απείχαμε από την ψηφοφορία επί του κοινού ψηφίσματος.

Επιβάλλεται η άμεση διεξαγωγή συνομιλιών με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, ο σεβασμός όλων των μορφών δημοκρατικής νομιμοποίησης, περιλαμβανομένης της πολιτικής εντολής του Batasuna, καθώς και ο τερματισμός των πολιτικών δικών για τη δημιουργία εντυπώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη εις βάρος βάσκων πολιτικών αγωνιστών της εθνικιστικής αριστεράς.

Το Sinn Féin υποστηρίζει αταλάντευτα την ειρηνευτική διαδικασία στη Χώρα των Βάσκων, θα συνεχίσει τις επαφές με όλα τα πολιτικά κόμματα στην περιοχή και θα προσφέρει κάθε είδους βοήθεια που θα θεωρηθεί ενδεδειγμένη από τα εν λόγω κόμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Χωρίς να προδικάσω τη βάση και την εγκυρότητα της προσέγγισης που ακολούθησε η κυβέρνηση του κ. Zapatero, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να παίρνουν θέση σε ένα θέμα που εκ φύσεως –καθότι αναφέρεται στο καθεστώς και το μέλλον μιας επαρχίας– εμπίπτει στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής ενός κράτους μέλους. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα όταν στο πλαίσιο μιας εσωτερικής συζήτησης συγκρούονται τόσο έντονα μια πλειοψηφία και μια αντιπολίτευση. Το κοινό ψήφισμα ενέχει έναν προφανή κίνδυνο παρέκκλισης, αφού ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα. Η λογική ορισμένων πολιτικών ομάδων, οι οποίες υπογράφουν το ψήφισμα και φιλοδοξούν να διεθνοποιήσουν τη σύγκρουση, είναι επικίνδυνη και αντιπαραγωγική. Ας αφήσουμε τους Ισπανούς να διαχειριστούν και να ρυθμίσουν μεταξύ τους αυτή τη σύγκρουση.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ένα εναλλακτικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ήταν απολύτως δικαιολογημένο. Θα ευχόμουν, ωστόσο, η επιχειρηματολογία να διατυπωθεί στη βάση της καταρχήν απόρριψης της εξέτασης μιας εσωτερικής υπόθεσης ενός κράτους μέλους. Αυτός είναι ο λόγος που απείχα από την ψηφοφορία για αμφότερα τα ψηφίσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σήμερα περιέλθει πραγματικά σε κατάσταση ομηρίας από τους ισπανούς σοσιαλιστές, που ξεκίνησαν αυτή τη συζήτηση, σκεφθήκαμε αρχικά να απόσχουμε από την ψηφοφορία για αμφότερα τα ψηφίσματα που υποβλήθηκαν σήμερα.

Το γεγονός ότι τελικά υποστηρίξαμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών οφείλεται στο ότι υπενθυμίζει αυτό που αποτελεί πεποίθησή μας, ότι δηλαδή η ETA δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για να καταστεί αξιόπιστος εταίρος στη διαπραγμάτευση. Πρέπει, άραγε, να υπενθυμίσουμε ότι η ETA δεν εξέφρασε καμία συγνώμη στις οικογένειες των 1 000 θυμάτων των επιθέσεων και ότι ουδέποτε αποκήρυξε τη βία; Ακόμη και πρόσφατα, στις 23 Σεπτεμβρίου, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα, γραμμένο με αίμα.

Καταψηφίσαμε το ψήφισμα της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλων Ομάδων, όχι λόγω του περιεχομένου του –το οποίο είναι ανώδυνο και περιττό– αλλά επειδή υπαγορεύεται στην ουσία από το κόμμα Batasuna. Η ETA ανέκαθεν επιζητούσε τη διεθνοποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Μέσω των προσπαθειών της πολιτικής της πτέρυγας και χάρη στους ισπανούς σοσιαλιστές, σήμερα πλέον το έχει πετύχει σε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βαθιά διχασμένο από μια συζήτηση, η οποία δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να έχει πραγματοποιηθεί εδώ και τώρα.

Όσο η ETA δεν αποκηρύσσει τη βία, θα παραμένει μια τρομοκρατική οργάνωση που θα πρέπει να καταπολεμηθεί και όχι πολιτικός συνομιλητής.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Δεν είναι καλό να θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ημερήσια διάταξη τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί πρόκειται για εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους μέλους. Με εξαίρεση τους ισπανούς συναδέλφους, δεν μας δίδεται η δυνατότητα να διεξαγάγουμε μια ευρύτερη συζήτηση για το θέμα αυτό. Έτσι, το οπωσδήποτε σημαντικό αυτό θέμα υποβαθμίζεται σε μία κομματική πολιτική αντιπαράθεση γιατί θα ήταν παράλογο για βουλευτές από άλλες χώρες να μην εμπιστεύονται απόλυτα τους ισπανούς συναδέλφους των Ομάδων τους για το ζήτημα αυτό.

Καταρχήν, όμως, θεωρώ επίσης ότι κανένα αυτονομιστικό κίνημα μιας περιφέρειας ή μειονότητας δεν πρέπει να καταφεύγει στη βία γιατί ένας τέτοιος τρόπος δράσης είναι αντίθετος με τις ευρωπαϊκές αξίες που υπερασπιζόμαστε εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Αυτό το λέω συνειδητά ως εκπρόσωπος της γερμανόφωνης μειονότητας του Βελγίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Οι Βάσκοι βρίσκονται σε ιδιαίτερη θέση σε σύγκριση με τους περισσότερους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα, η Ευρώπη χωρίστηκε σε ελάχιστα μεγάλα, πολυεθνικά κράτη. Στο Συνέδριο της Βιέννης του 1815 επικράτησε η αντίληψη ότι ήταν δυνατόν να διατηρηθεί για πάντα αυτή η κατάτμηση των κρατών και των συνόρων τους. Μετά το 1830, δημιουργήθηκαν τα δύο τρίτα των σημερινών ευρωπαϊκών κρατών, είτε με βίαια είτε με ειρηνικά μέσα, ως αποτέλεσμα του δημοκρατικού αγώνα για διακυβέρνηση και παιδεία στη γλώσσα του λαού. Από τα εναπομείναντα πολύγλωσσα κράτη, η Ισπανία και το Βέλγιο έχουν επιλέξει μια ομοσπονδιακή μορφή διακυβέρνησης στην οποία αναγνωρίζονται οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές. Δυστυχώς, στην Ισπανία, η Χώρα των Βάσκων παραμένει διαιρεμένη μεταξύ τριών μεγάλων βασκικών επαρχιών οι οποίες αποτελούν μία μεγάλη περιφέρεια, μαζί με την περιφέρεια της Ναβάρας, της οποίας μόνο το δυτικό τμήμα κατοικείται από βασκική πλειονότητα.

Τα αιτήματα των Βάσκων είναι παρόμοια με αυτά της Καταλονίας, τα οποία έχουν πλέον ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Η αντίδραση στα αιτήματά τους δεν πρέπει να είναι η στρατιωτική ή νομική καταστολή τις οποίες επέλεξαν προηγούμενες ισπανικές κυβερνήσεις και τις οποίες υποστηρίζει η σημερινή δεξιά αντιπολίτευση. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το κίνημα ανεξαρτησίας και το ισπανικό κράτος αναζητούν επιτέλους μια ειρηνική λύση από κοινού και ότι οι περισσότερες Ομάδες στο παρόν Σώμα στηρίζουν αυτή τη διαδικασία.

 
  
  

- Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (B6-0526/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Graham Booth, Nigel Farage, Roger Knapman, Jeffrey Titford, John Whittaker και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου απείχε από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος Β6-0526/2006 βάσει της αρχής ότι αφορά ένα θέμα το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες των εθνικών κρατών και, ως εκ τούτου, τυχόν παρέμβαση ή κρίση εκ μέρους της ΕΕ είναι εντελώς απαράδεκτη. Η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους μέλους και η στάση του όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του εν λόγω κράτους, το οποίο εκπροσωπεί και είναι υπόλογο έναντι των πολιτών του, τους οποίους επηρεάζουν άμεσα οι αποφάσεις του. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου απεχθάνεται και αντιτίθεται σε κάθε μορφή τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. – (EN) Τάσσομαι κατά αυτού του ψηφίσματος της Ομάδας ΕΛΚ, στο οποίο επικρίνονται οι προσπάθειες της ισπανικής κυβέρνησης για διενέργεια ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Αν τα κριτήρια που επιθυμεί να εφαρμόσει το ΕΛΚ είχαν ισχύσει αρχικά στην ιρλανδική διαδικασία, ο ΙΡΑ θα συνέχιζε ακόμη και σήμερα τη δολοφονική του εκστρατεία.

Όπως γνωρίζουμε, συνέχισαν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την προσήλωση του ΙΡΑ στην ειρηνευτική διαδικασία, ακόμα και μετά από 10 χρόνια. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί άσκησης πίεσης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του ώστε να διασφαλιστεί ο αφοπλισμός του και η απαρέγκλιτη προσήλωσή του στην πολιτική διαδικασία. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι, χωρίς την ειρηνευτική διαδικασία, δεν αποκλείεται να είχαν σημειωθεί μέχρι και 1 000 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η ισπανική κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα από τα δυσκολότερα εγχειρήματα – τον τερματισμό της εσωτερικής βίας η οποία οφείλεται σε πολιτικούς λόγους. Η άποψη την οποία καλούμαστε να ενστερνιστούμε είναι αυτή του κόμματος της αντιπολίτευσης στην Ισπανία. Αυτή η άποψη είναι αντίθετη με τη θέση της σημερινής δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του ισπανικού λαού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία έχει επιτευχθεί διακομματική στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, παρότι ορισμένα κόμματα εκφράζουν ενίοτε επικρίσεις σχετικά με επιμέρους λεπτομέρειες. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η διαδικασία αυτή υπήρξε μέχρι στιγμής επιτυχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Η ψηφοφορία επί αυτού του κειμένου έχει φέρει σε δύσκολη θέση την ιρλανδική αντιπροσωπεία στο ΕΛΚ-ΕΔ. Η ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία υπήρξε επιτυχημένη και αναγνωρίζουμε τη στήριξη που προσέφερε η ΕΕ στην εν λόγω διαδικασία. Μετά από μια περίοδο τρομοκρατίας, βίας και συγκρούσεων η οποία διήρκεσε περισσότερα από 40 χρόνια, όλες οι πλευρές συνεργάζονται τώρα με σκοπό την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ιρλανδία.

Επιθυμούμε μια επιτυχημένη ειρηνευτική διαδικασία και για την Ισπανία, καθώς και τον τερματισμό της βίας για πολιτικούς λόγους. Ωστόσο, η αναζήτηση αντιστοιχιών μεταξύ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ιρλανδία και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Ισπανία δημιουργεί ορισμένους κινδύνους. Καταρχάς, η ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία είχε τη στήριξη δύο κυρίαρχων κυβερνήσεων, καθώς και τη στήριξη της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτικών κομμάτων και στα δύο νησιά. Στην Ισπανία συνεχίζει να υφίσταται βαθύ πολιτικό χάσμα όσον αφορά το τι δέον γενέσθαι.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμφανίζεται διχασμένο σε αυτό το σημαντικότατο θέμα για την Ισπανία. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι ισπανοί βουλευτές είναι τόσο βαθιά διχασμένοι όσον αφορά το ψήφισμα που μας έχει υποβληθεί, οι υπόλοιποι βουλευτές του ΕΚ είναι αδύνατον να σχηματίσουν ενιαία άποψη για ένα θέμα ως προς το οποίο πραγματικά δεν έπρεπε να είμαστε διαιρεμένοι.

Κατά βάση, όλοι θέλουμε να υποστηρίξουμε τον τερματισμό της πολιτικής βίας στην Ισπανία.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω αυτό το ψήφισμα σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία και λυπούμαι πολύ διότι η δεξιά πτέρυγα του Κοινοβουλίου δεν μετείχε στη συμμαχία για τη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι λησμόνησαν ακόμη και τα πολύ σοφά λόγια του πρώην πρωθυπουργού τους, του José María Aznar, ο οποίος το 1998 είχε δηλώσει: «Για την ειρήνη, και τη δικαίωσή της, πρέπει να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην ελπίδα και τη συγχώρηση. Στον αγώνα μας υπέρ της ειρήνης, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, με τη βοήθεια και τις ελπίδες όλων.» Τι κρίμα που το ΕΛΚ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει αυτό το πνεύμα στη σημερινή συζήτηση.

 
  
  

- Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (B6-0527/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι βουλευτές του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος B6-0527/2006. Η πρόταση ψηφίσματος φέρει τον τίτλο «ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία». Εμείς θεωρούμε ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί σε εθνικό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ασχολείται με θέματα για τα οποία δεν έχει εξουσία και αρμοδιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επικρίνουμε ιδίως την παράγραφο 3 του ψηφίσματος, όπου το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να λάβουν κατάλληλα μέτρα. Αυτό θεωρούμε ότι είναι αντίθετο με την αρχή της επικουρικότητας. Για τον λόγο αυτόν, δεν συμμετείχαμε στην ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα τη σοσιαλιστικής έμπνευσης κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λεγόμενη ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία. Είχα την αφέλεια να πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες είχαν κατοχυρώσει την αρχή της επικουρικότητας· όμως, όχι, η Ευρώπη θέλει να παρέμβει σε μια αμιγώς εσωτερική υπόθεση της Ισπανίας. Είχα την αφέλεια να πιστεύω ότι οι δημοκράτες δεν θα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι με δολοφόνους και τρομοκράτες υποκύπτοντας στους εκβιασμούς τους· όμως, όχι, φαίνεται ότι αυτή είναι η πρακτική την οποία σκοπεύει να ενθαρρύνει εφεξής η Ευρώπη.

Έτσι δημιουργείται, βεβαίως, ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Φαίνεται ότι οι αριστεροί στο Σώμα, ακολουθούμενοι από πολλούς «χρήσιμους ηλίθιους» της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, θεωρούν ότι είναι φυσικό η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να διαπραγματεύεται με μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία δεν είναι καν διατεθειμένη να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των ανθρώπων τους οποίους δολοφόνησε χωρίς λόγο όλα αυτά τα χρόνια.

Αν, όμως, λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι από τους επικεφαλής των Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταθέτουν σήμερα αυτό το ψήφισμα προσέφεραν στο παρελθόν καταφύγιο σε καταζητούμενους τρομοκράτες, όπως ο Hans-Joachim Klein από τη Φράξια Κόκκινος Στρατός, δεν πρέπει να σας εκπλήσσει καμία από τις προτάσεις της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, οι οποίες είναι πάντα διατεθειμένες να εμφανιστούν ως υπερασπιστές του δικαίου σε κάθε θέμα. «Chassez le naturel, il revient au galop».

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρέμβω επί προσωπικού και να ζητήσω από τον βουλευτή που μόλις μίλησε να ζητήσει συγνώμη. Δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ηλίθιοι οι βουλευτές που δεν ψηφίζουν όπως εσείς.

(Απαντώντας στον κ. Martinez που τον διακόπτει με αποδοκιμασίες)

Είτε ειπώθηκε «χρήσιμος» είτε «άχρηστος» ηλίθιος, μικρή σημασία έχει. Γνωρίζω. Έχω διαβάσει όσο Λένιν έχετε διαβάσει και εσείς, κύριε Martinez.

Τούτου λεχθέντος, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσετε από τον βουλευτή στον οποίον αναφέρθηκα να ζητήσει συγνώμη. Έπειτα, θα προβώ στην αιτιολόγηση της ψήφου μου.

(Χειροκροτήματα)

(Απαντώντας στον κ. Martinez, που τον εγκαλεί εκ νέου)

Γνωρίζω τον Λένιν. Όχι επειδή ο Λένιν υβρίζει να υβρίζετε και εσείς …

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Kύριε Dillen, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να χαρακτηρίσετε τους συναδέλφους σας, τους ευρωβουλευτές, ως ανόητους. Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, να διορθώσετε ή να διευκρινίσετε τι ακριβώς είπατε.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν χρησιμοποίησα τη λέξη «ηλίθιοι», αλλά τη φράση «χρήσιμοι ηλίθιοι», η οποία χρησιμοποιείται συχνά στην πολιτική για πάνω από έναν αιώνα και την οποία, όπως υπενθύμισε προ ολίγου ο κ. Martinez, επινόησε ο Λένιν. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική πολιτική έκφραση η οποία χρησιμοποιείται συχνά στον πολιτικό διάλογο και η οποία ασφαλώς δεν στρεφόταν κατά οιουδήποτε προσώπου. Αν αυτό νόμισε ο κ. συνάδελφος, τότε βεβαίως ζητώ συγγνώμη. Επρόκειτο πάντως για πολιτική, και όχι προσωπική, επίθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, δέχομαι τη συγνώμη του, δεν πιστεύω όμως ότι η προσθήκη ενός επιθέτου μειώνει τη βαρύτητα του ουσιαστικού το οποίο προσδιορίζει. Ένας «μέγας» βλαξ παραμένει βλαξ, έτσι δεν είναι;

Έρχομαι τώρα στην αιτιολόγηση της ψήφου μου. Όπως οι συνάδελφοί μου στην Ένωση για τη Γαλλική Δημοκρατία (UDF), υπερψήφισα το ψήφισμα υπέρ της στήριξης της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας στη Χώρα των Βάσκων, το οποίο ενέκρινε το ισπανικό κοινοβούλιο. Μέσω αυτής της ψηφοφορίας, θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στις δημοκρατικές αρχές στην Ισπανία σε μια στιγμή που εισερχόμαστε σε μια λεπτή διαδικασία για την εξάλειψη της βίας και την αποκατάσταση της πολιτικής τάξης στη Χώρα των Βάσκων. Ωστόσο, ψηφίσαμε υπέρ αυτού του ψηφίσματος μόνο και μόνο επειδή η νέα διατύπωση της παραγράφου 6 –την οποία ο κ. Vidal-Quadras ορθώς ονόμασε ουσιαστική τροποποίηση του αρχικού κειμένου– επισημαίνει ξεκάθαρα ότι αυτό το θέμα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ισπανίας. Δεν θα ήταν σωστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αυτοαναγορευτεί εποπτική αρχή του ισπανικού κοινοβουλίου σε ένα θέμα, το οποίο άπτεται της εθνικής κυριαρχίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιτελούν, ωστόσο, πλήρως τον ρόλο που τους αναλογεί παρέχοντας στις ισπανικές αρχές την ηθική και πολιτική στήριξη την οποία αυτές δικαιούνται να προσδοκούν. Σε σχέση με αυτό, φαίνεται παράλογο –για να μην πούμε κάτι βαρύτερο– στα μάτια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ισπανικό Λαϊκό Κόμμα να καταγγέλλει διεθνή ανάμειξη στα εσωτερικά της χώρας του ενώ ταυτόχρονα προτείνει ένα ψήφισμα το οποίο καταδικάζει ξεκάθαρα και απερίφραστα την ψηφοφορία στην ισπανική βουλή. Στηρίζοντας τις αποφάσεις που έλαβαν οι νόμιμες ισπανικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδεικνύει βεβαίως περισσότερο σεβασμό για την ισπανική κυριαρχία σε σύγκριση με ό,τι θα συνέβαινε αν είχε καταδικάσει αυτές τις αποφάσεις, όπως του ζητήθηκε από την ισπανική αντιπολίτευση να πράξει. Αντί να επιχειρεί να εκφοβίσει τους γάλλους ευρωβουλευτές που κινούνται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, όπως έπραξε στη σημερινή Le Figaro, καλά θα έκανε ο κ. Rajoy να αναρωτηθεί για τη συνεκτικότητα της δικής του προσέγγισης και της προσέγγισης του κόμματός του στο Στρασβούργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. – (EN) Η ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία αποτελεί μια γενναία και αναγκαία πρωτοβουλία. Καθώς η ισπανική κυβέρνηση προσπαθεί να τερματίσει την αιματοχυσία της ΕΤΑ μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, όλα τα δημοκρατικά κόμματα, εντός και εκτός της Ισπανίας, επιβάλλεται να στηρίξουν τη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τηρούμε κριτική στάση όσον αφορά την αξιοπιστία της δέσμευσης της οργάνωσης ΕΤΑ να προβεί στους αναγκαίους συμβιβασμούς.

Περιστατικά όπως η απαγωγή στη νοτιοδυτική Γαλλία από μέλη της οργάνωσης ΕΤΑ δοκιμάζουν τη διαδικασία. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν περισσότερα τέτοια περιστατικά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, επαφίεται στην κρίση της ισπανικής κυβέρνησης να αποφασίσει κατά πόσον αυτά τα περιστατικά συνιστούν σκόπιμη παραβίαση της εκεχειρίας από την ΕΤΑ και να πράξει αναλόγως.

Επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες των θυμάτων της τρομοκρατίας και των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και κατά την ολοκλήρωσή της. Η διαδικασία, όμως, αποσκοπεί πρωτίστως στην αποτροπή περαιτέρω δολοφονιών και καταστροφών. Οφείλουμε δε να συγχαρούμε για τη γενναιοδωρία και το θάρρος τους τα θύματα της τρομοκρατίας τα οποία στηρίζουν την τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία. Παρά τον πόνο που έχουν υποστεί, επέλεξαν να συμβάλουν ώστε να μην βιώσουν και άλλοι στο μέλλον παρόμοιες τραυματικές εμπειρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η τρομοκρατία, σε όλες τις μορφές της, είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο το οποίο, συνήθως, έχει ως θύματα αθώους πολίτες. Κάθε γνήσιος δημοκράτης οφείλει, σε όλες τις περιπτώσεις, να απορρίπτει και να καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες.

Το Κοινοβούλιο συζήτησε σήμερα προτάσεις ψηφίσματος από την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία. Η απόρριψη της τρομοκρατίας και η υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας έχουν, δυστυχώς, διαποτιστεί από μια κομματική αντιπαράθεση η οποία αφορά ουσιαστικά την ισπανική πολιτική αρένα.

Το υπό συζήτηση θέμα οφείλει, εν τέλει, να επιλυθεί στο εσωτερικό του Βασιλείου της Ισπανίας, ως κυρίαρχου κράτους. Προκαλεί, λοιπόν, ιδιαίτερη θλίψη ο καιροσκοπισμός με τον οποίο διάφορες πολιτικές δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρούν να εκμεταλλευτούν αυτό το τραγικό κεφάλαιο της ισπανικής ιστορίας.

Βάσει αυτού του σκεπτικού, απείχα σήμερα από τις ψηφοφορίες για το σύνολο των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Αποφαινόμαστε σήμερα σχετικά με μια πρόταση ψηφίσματος που υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία. Το περιεχόμενο αυτού του ψηφίσματος αποτελεί ανεπιφύλακτη υποστήριξη για την ειρηνευτική διαδικασία και την καταπολέμηση της τρομοκρατικής βίας στη χώρα μας με τους όρους που θεσπίστηκαν από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων τον Μάιο του 2005. Σε εκείνη τη δήλωση, το Κογκρέσο εξέφρασε την υποστήριξή του στα σχέδια της κυβέρνησης Θαπατέρο να ξεκινήσει διαδικασίες διαλόγου με εκείνους που επιθυμούν να αποκηρύξουν τη βία, σεβόμενοι πάντα τη νομιμότητα και τις δημοκρατικές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Καταψήφισα το εγκριθέν ψήφισμα για διάφορους λόγους.

Καταρχάς, είναι απαράδεκτο, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι μια διαδικασία (αυτή ή οιαδήποτε άλλη) η οποία αποβλέπει στον τερματισμό της τρομοκρατικής δραστηριότητας της ΕΤΑ αποκαλείται «ειρηνευτική διαδικασία». Αυτή η διατύπωση είναι προκατειλημμένη και παραπειστική. Δεν υφίσταται πόλεμος. Υπάρχει, αφενός, μια ελεύθερη, δημοκρατική χώρα η οποία σέβεται τις τοπικές αυτονομίες και, αφετέρου, ένας λαός ο οποίος πλήττεται από την αδιάκριτη και αδικαιολόγητη βία μιας τρομοκρατικής ομάδας.

Δεύτερον, δεν μπορώ να υπερψηφίσω μια πρόταση ψηφίσματος στην οποία δεν αναγνωρίζεται σαφώς ότι είναι αδύνατη η διαπραγμάτευση με μια τρομοκρατική ομάδα η οποία αρνείται, πριν από την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων, να αποκηρύξει ρητώς τη βία.

Τέλος, θεωρώ ότι εναπόκειται στην Ισπανία και στον ισπανικό λαό να επιλύσουν το θέμα της βασκικής τρομοκρατίας κατά τον τρόπο που θεωρούν ενδεδειγμένο, όμως αρνούμαι να στηρίξω στο Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα γι’ αυτό το θέμα στο οποίο δεν γίνεται αναφορά στα αστήρικτα και αδικαιολόγητα κίνητρα της ΕΤΑ. Εκτός των μεθόδων τις οποίες χρησιμοποιεί, δηλαδή την τρομοκρατία, η εν λόγω οργάνωση είναι άξια της πλήρους και ανεπιφύλακτης καταδίκης μας. Εν προκειμένω, οφείλουμε να καταδικάσουμε την ουσία των ισχυρισμών των τρομοκρατών, και όχι να τους ενισχύουμε μέσω μιας δημοκρατικής ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Ο τρόπος με τον οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση αυτή η πρόταση ψηφίσματος προσβάλλει την πλειονότητα του ισπανικού λαού και ειδικότερα τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ισπανία. Αυτό το κατέστησε απολύτως σαφές η οργάνωση η οποία εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων, η οποία χαρακτήρισε συνθηκολόγηση τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ισπανικής κυβέρνησης.

Ο ίδιος ο τίτλος του ψηφίσματος υπονοεί ανακριβώς ότι υπάρχουν δύο νόμιμες πλευρές οι οποίες μετέχουν σε μια ειρηνευτική διαδικασία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για συνομιλίες μεταξύ μιας κυβέρνησης και μιας τρομοκρατικής ομάδας η οποία ευθύνεται για δολοφονίες, επιθέσεις και εκβιασμούς με θύματα εκατοντάδες ισπανούς πολίτες.

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι, μετά την κήρυξη εκεχειρίας από την ΕΤΑ, τα μέλη της έχουν εκτοξεύσει απειλές, δεν έχουν παραδώσει τον οπλισμό τους, ενώ έχουν έλθει στο φως της δημοσιότητας απόπειρες επανεξοπλισμού.

Η άνευ όρων έναρξη διαλόγου με τρομοκράτες οι οποίοι όχι απλώς δεν καταδικάζουν, αλλά ουσιαστικά δικαιολογούν τον ένοπλο αγώνα και δεν επιδεικνύουν καν μεταμέλεια για τους αθώους πολίτες που δολοφονούν συνιστά απαράδεκτη συνθηκολόγηση εκ μέρους των πολιτικών αρχών μιας δημοκρατικής χώρας. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προξενεί σε κανέναν ικανοποίηση.

Μου προξενεί φρίκη ο καιροσκοπισμός που επιδεικνύει η κυβέρνηση Zapatero, η οποία επιδιώκει να πείσει διεθνώς για μια επιλογή για την οποία δεν κατάφερε να πείσει τους πολίτες της.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), γραπτώς.(FR) Αποφάσισα να υπερψηφίσω αυτό το ψήφισμα, το οποίο υποβλήθηκε από τέσσερις πολιτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία. Με αυτό το ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία, καθώς και την ειρηνευτική πρωτοβουλία που ανέλαβε η ισπανική κυβέρνηση στη Χώρα των Βάσκων.

Πιστεύω, πράγματι, ότι είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατυπώσει τη γνώμη του επί του θέματος αυτού. Το πρόβλημα της τρομοκρατίας δεν περιορίζεται στην Ισπανία και, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία – μια διαδικασία ικανή να παράσχει λύσεις σε μια σύγκρουση, η οποία προκάλεσε πολλά βάσανα στον ισπανικό λαό.

Θέλω, ωστόσο, να τονίσω με έμφαση ότι αναγνωρίζοντας και χαιρετίζοντας την ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε στην Ισπανία, δεν λησμονούμε τα 800 θύματα της τρομοκρατίας της ETA. Ενώ ενθαρρύνουμε αυτή την πρωτοβουλία, εξακολουθώ να καταδικάζω απερίφραστα κάθε πράξη βίας εκ μέρους της ETA. Εν προκειμένω, εκτιμώ το προαναφερθέν ψήφισμα και προσεύχομαι να αποτελέσει χρήσιμη συμβολή στη συνέχιση της διαδικασίας που έχει δρομολογηθεί τώρα.

 
  
  

- Έκθεση Mc Carthy (A6-0316/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα σύμφωνα με τη γραμμή του ΕΛΚ και της εισηγήτριας επί του κειμένου αυτού· θέλω, όμως, να επιστήσω την προσοχή στην περίπτωση της εταιρείας «European City Guides», οι ενέργειες της οποίας έχουν οδηγήσει στην εξαπάτηση ατόμων, μικρών επιχειρήσεων, ακόμη και σχολείων, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους σαφή μέσα διεκδίκησης αποζημιώσεων. Παρότι πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θα ωφελήσει εν γένει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διάδοση πρακτικών όπως αυτές που χρησιμοποιούνται από τη «European City Guides».

 
  
  

- Έκθεση Gröner (A6-0341/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι αμφισβητήσιμο. Στην αιτιολογική της έκθεση κατά την πρώτη ανάγνωση, η εισηγήτρια έγραψε ότι «αποτελεί σημαντική συμβολή στην ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη μεταξύ των νέων στην κοινωνία καθώς και στην εμβάθυνση της συνείδησής τους ότι ανήκουν στην Ευρώπη και κατά συνέπεια προσφέρει σημαντική υπηρεσία στην Ευρώπη». Αμφισβητούμε το κατά πόσον το εν λόγω πρόγραμμα συμβάλλει όντως σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι ανταλλαγές νέων σε διεθνές επίπεδο είναι θετικές, όμως πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω των προσπαθειών της κοινωνίας των πολιτών ή από τα κράτη μέλη. Δεν θεωρούμε ότι η ΕΕ πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Στήριξα την έκθεση Gröner, επί της οποίας ψήφισε σήμερα το Κοινοβούλιο, σχετικά με το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο 2007-2013. Χαιρετίζω ειδικότερα την πρόταση να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη νεολαία στο σύνολο της Ευρώπης.

Αυτό το νέο πρόγραμμα προβλέπει πέντε κατηγορίες δράσεων: «Νεολαία για την Ευρώπη», «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία», «Νεολαία για τον κόσμο», «Οργανωτές κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων και συστήματα υποστήριξης» και «Υποστήριξη της πολιτικής συνεργασίας».

Κατά τον τρόπο αυτόν, η Ευρώπη θα συνεχίσει να επενδύει σε μια πολιτική για τη νεολαία ως μέθοδο ενίσχυσης της συνείδησης των πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρώπη και ανάπτυξης της ιδιότητας του πολίτη στη νεολαία, βάσει της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει», το οποίο προωθεί εμπειρίες ευρωπαϊκής ιθαγένειας για νέους. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης μεταξύ των νέων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τα επιμέρους άτομα, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία πνεύματος πρωτοβουλίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας. Αναμένεται, τέλος, ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση οργανώσεων νεολαίας και συναφών δραστηριοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά το γεγονός ότι στηρίζω αυτή την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση Pack (A6-0344/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω αυτές τις προτάσεις, οι οποίες συνδυάζουν τα υφιστάμενα προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενισχύουν τη συνεκτικότητα και τη συμπληρωματικότητα των κοινοτικών προγραμμάτων και αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των κοινοτικών παρεμβάσεων σε αυτόν τον τομέα.

Τα προγράμματα αυτά οδήγησαν σε απτές επιτυχίες κατά την περίοδο εφαρμογής τους και συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτρέπει τη συμμετοχή ορισμένων τρίτων χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, Ελβετία), μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διαπολιτισμική κατανόηση.

Δυστυχώς, όμως, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δεν είναι ανοικτό σε όλες τις γειτονικές της Ένωσης χώρες. Φρονώ ότι η δημιουργία και καλλιέργεια επαφών με τους λαούς των νοτίων και ανατολικών γειτόνων της Ένωσης μέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι κρίσιμης σημασίας. Ζητώ, συνεπώς, το σταδιακό άνοιγμα του προγράμματος σε όλες τις χώρες οι οποίες εντάσσονται στην πολιτική γειτονίας της ΕΕ. Επιθυμώ επίσης την ένταξη του προγράμματος Erasmus Mundus στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αρχής γενομένης από το 2009, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η περίοδος εφαρμογής του τρέχοντος προγράμματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Θέλω, με αυτή την ευκαιρία, να υπενθυμίσω ότι η Λίστα του Ιουνίου απέρριψε αυτή την πρόταση κατά την πρώτη ανάγνωση τον Οκτώβριο του 2005.

Είναι γεγονός ότι η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει, για παράδειγμα, το πρόγραμμα Erasmus, όμως υπάρχουν άλλες πτυχές των σχεδιαζόμενων υποπρογραμμάτων τις οποίες πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσον είναι δικαιολογημένες ενόψει του ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και το περιεχόμενο του συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζει.

Γενικώς, έχουν διατεθεί υπερβολικοί πόροι για υπερβολικό αριθμό προγραμμάτων. Αμφισβητούμε την αναγκαιότητα και τη χρηματοδότηση ορισμένων από αυτά τα προγράμματα μέσω της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση και χαιρετίζω την πρόθεση να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα προγράμματα «Socrates», «Leonardo da Vinci», «ηλεκτρονική μάθηση» και άλλα παρόμοια (η περίοδος εφαρμογής των οποίων λήγει στα τέλη του 2006) από ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης για την περίοδο 2007-2013. Στηρίζω τη δημιουργία τεσσάρων κλάδων – Comenius για δραστηριότητες γενικής εκπαίδευσης στα σχολεία, Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση, Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση και Grundvig για την εκπαίδευση ενηλίκων. Φρονώ ότι το πρόγραμμα αυτό καλύπτει σημαντικές ανάγκες όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενόψει των στόχων της Λισαβόνας.

 
  
  

- Έκθεση Takkula (A6-0342/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στην έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους Πολίτες», καθότι το εν λόγω πρόγραμμα, όπως και τα αντίστοιχα προγράμματα που προηγήθηκαν, είναι εξίσου χρήσιμο με την τοποθέτηση γύψου σε ξύλινο πόδι. Γίνονται προσπάθειες να έλθουν οι πολίτες πιο κοντά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όμως αυτές οι προσπάθειες δεν πρόκειται ποτέ να ευοδωθούν ενόσω εφαρμόζονται πολιτικές οι οποίες, σε ορισμένους τομείς, είναι διαμετρικά αντίθετες από τις πραγματικές επιθυμίες της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Ένα παράδειγμα είναι η πολιτική διεύρυνσης και, ειδικότερα, το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας. Ένα πρόγραμμα όπως «Η Ευρώπη για τους Πολίτες» δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια αντιμετώπισης του δημοκρατικού ελλείμματος και της έλλειψης λογοδοσίας έναντι των ευρωπαίων πολιτών. Το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο δεν μεταβάλλει επ’ ουδενί την ουσία του προβλήματος και αποτελεί, ως εκ τούτου, έναν ακόμη τρόπο κατασπατάλησης πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Ακόμα και αυτό το πρόγραμμα μαρτυρεί τη σχεδόν πλήρη αδιαφορία της ΕΕ έναντι των πολιτών της. Καταρχάς, τα ποσά χρηματοδότησης που προτείνονται είναι πολύ χαμηλά, ορισμένα μάλιστα έχουν μειωθεί κατά 60% έναντι των ποσών που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Είναι επίσης αλήθεια ότι το πρόγραμμα είναι αμφιλεγόμενο. Παρότι υπάρχουν ορισμένοι αξιόλογοι στόχοι –λόγου χάρη, η αδελφοποίηση πόλεων, πολιτικά προγράμματα, διάφορες έρευνες και μελέτες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και διασκέψεις– υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μαρτυρούν απαράδεκτες πολιτικές επιρροές, όπως η εξαίρεση των φασιστικών εγκλημάτων από τη στήριξη που χορηγείται υπό τη νέα δράση 4 – Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη.

Όσον αφορά την τροποποίηση των δημοσιονομικών πιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, η ενίσχυση των μέτρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση είναι ευπρόσδεκτη, παρότι ευελπιστούμε ότι τα εν λόγω προγράμματα θα διαρθρωθούν κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των απόψεων σχετικά με την ΕΕ και τις πολιτικές της, και να μην μετατραπούν σε ένα ακόμη μέσο προπαγάνδας.

Χαιρετίζουμε επίσης τη συμπερίληψη των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων και ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί ευρέως.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Θέλω, με αυτή την ευκαιρία, να υπενθυμίσω ότι η Λίστα του Ιουνίου απέρριψε αυτή την πρόταση κατά την πρώτη ανάγνωση τον Απρίλιο του 2006.

Απορρίπτουμε πολλές από τις θέσεις τις οποίες ενέκρινε η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα απορρέουν κυρίως από την αδυναμία κατανόησης της χαμηλής προσέλευσης στις εκλογές του 2004 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της απόρριψης της Συνταγματικής Συνθήκης στα δημοψηφίσματα που διενεργήθηκαν στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες. Το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους Πολίτες» δεν έχει να προσφέρει τίποτε για την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης.

Οι δραστηριότητες με τη συμμετοχή τοπικών ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος αποπνέουν περιφρόνηση για τους Ευρωπαίους. Υπογραμμίζουμε επίσης ότι είναι σημαντικό να μην λησμονούν οι λαοί της Ευρώπης τις δικτατορίες και τις τραγωδίες στην ιστορία των χωρών τους. Αυτό, όμως, πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι κάτι που αφορά τους ευρωκράτες των Βρυξελλών.

Συνεπώς, η Λίστα του Ιουνίου καταψήφισε τις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας μετά τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου επί του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Από την πρώτη κιόλας ανάγνωση, τον Απρίλιο του 2006, αντιταχθήκαμε σε αυτή την έκθεση· τόσο έντονος ήταν ο παραλογισμός που τη χαρακτήριζε. Αυτή η πρόταση σε δεύτερη ανάγνωση δεν είναι χειρότερη. Είναι απλώς απαράδεκτη.

Με συνολικό προϋπολογισμό 190 εκατομμύρια ευρώ, αυτό το πρόγραμμα είναι όντως ένα νέα προπαγανδιστικό μέσο στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε, αναμφίβολα, να βρούμε καλύτερες χρήσεις γι’ αυτό το ποσό –αναφέρομαι, συγκεκριμένα, στον κοινωνικό τομέα, στις γεωργικές ενισχύσεις και στη δημιουργία επιχειρήσεων– αντί να το κατανέμουμε σε αυτή την αόριστη και τεχνητή έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Διατυπωμένο αποκλειστικά σε όρους μαύρου-άσπρου, το εν λόγω έγγραφο μας επισημαίνει ευφυώς τι είναι ευκταίο, το να είμαστε δηλαδή θιασώτες ενεργών ευρωπαϊκών αξιών· τι είναι κακό, το να είναι δηλαδή κάποιος παθητικός πολίτης· και τι είναι ακόμη χειρότερο, να είναι δηλαδή ευρωσκεπτικιστής.

Ό,τι και αν συμβεί μετά την αναπόφευκτη έγκριση αυτής της έκθεσης και την σπατάλη όλων αυτών των χρημάτων από διάφορες ενώσεις, θα παραμείνουμε πρωτίστως υπήκοοι της μιας ή της άλλης χώρας και θα είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους Πολίτες» αποβλέπει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ, και η υλοποίησή του θα στηριχθεί σε μέσα προώθησης της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Προάγει τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεών τους από διάφορες χώρες, επιτρέποντάς τους να συναντηθούν, να δράσουν μαζί και να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που υπερβαίνει την εθνική προσέγγιση, ενώ παράλληλα σέβεται την πολυμορφία τους.

Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους Πολίτες», με τις εξής δύο τροποποιήσεις:

Πρώτον, η μείωση του κονδυλίου που διατίθεται για την Ενέργεια 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» από 47% σε 45% καθιστά δυνατή την αύξηση του κονδυλίου για την Ενέργεια 2 «Η ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη», η οποία είναι κατάλληλη για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για την Ευρώπη, τις αξίες και τους πολιτισμούς της.

Τέλος, όσον αφορά τη συνολική στόχευση του προγράμματος, χαιρετίζω την ιδέα του εισηγητή να προστεθεί η έννοια της βελτίωσης της ανοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω αυτού του προγράμματος θα συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του πολίτη κατά τρόπο που να προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό και τον διαπολιτισμικό διάλογο και να καταπολεμά τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, με την οποία επιχειρείται να αντιμετωπιστεί μια σοβαρή πρόκληση ενώπιον της οποίας βρίσκεται η ΕΕ: το πώς θα προσεγγίσει η ΕΕ τους πολίτες της. Το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους Πολίτες» διασφαλίζει τη συνέχεια του προγράμματος συμμετοχής του πολίτη που θεσπίστηκε για την περίοδο 2004-2006. Το πρόγραμμα προσφέρει στην Ένωση ένα μέσο για την προαγωγή της ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και οργανώσεών τους από διαφορετικές χώρες με σκοπό τη συνάντησή τους, την από κοινού δραστηριοποίησή τους και την ανάπτυξη των ιδεών τους σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο υπερβαίνει το εθνικό πλαίσιο, γεγονός το οποίο χαιρετίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά το γεγονός ότι στηρίζω αυτή την πρωτοβουλία.

 
  
  

- Έκθεση Schlyter (A6-0251/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Τα σουλφονικά υπερφθοροοκτάνια (PFOS) είναι τοξικές, ανθεκτικές και βιοσυσσωρευτικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως η επιχρωμίωση, η στεγανοποίηση και η αντιπυρική προστασία.

Σε αυτή την έκθεση, σε αντίθεση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, προτείνεται η σταδιακή απόσυρση των PFOS από την αγορά, με απώτερο στόχο τον τερματισμό της χρήσης τους. Επιπλέον, ορισμένες αποκλίσεις που προβλέπονταν αρχικά –όσον αφορά την επιχρωμίωση μετάλλων και τους αφρούς κατάσβεσης, για τα οποία υπάρχουν τώρα ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις– πρόκειται να καταργηθούν.

Μέσω μιας συμβιβαστικής τροπολογίας, το διοικητικό όριο έχει μειωθεί από το 0,1% που πρότεινε η Επιτροπή στο νέο όριο του 0,005%.

Στην έκθεση προτείνεται επίσης να καταρτίζει κάθε κράτος μέλος καταλόγους όλων των προϊόντων στα οποία χρησιμοποιούνται PFOS προκειμένου να αποτραπεί η απελευθέρωση αυτών των ουσιών στο περιβάλλον.

Χαιρετίζω ιδιαιτέρως την τροπολογία με την οποία προτείνεται η διατήρηση των τρεχουσών εξαιρέσεων μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν ασφαλέστερες ουσίες ή τεχνολογίες οι οποίες να είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμες, ενώ χρησιμοποιούνται συγχρόνως οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών PFOS.

Οι πορτογάλοι σοσιαλδημοκράτες βουλευτές του ΕΚ χαιρετίζουν τις τροπολογίες οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, επικροτούν την έκθεση του κ. Schlyter.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτή την πρόταση, η οποία αφορά περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων (PFOS), ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε υλικά όπως υφάσματα, χαλιά, χαρτί και επιστρώσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από μελέτες τις οποίες διενήργησαν ο ΟΟΣΑ, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και η επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, τα σουλφονικά υπερφθοροοκτάνια είναι ανθεκτικά, βιοσυσσωρευτικά και τοξικά. Είναι εύλογο να δράσει η ΕΕ, ώστε να απαλλαγεί από μια ακόμη ουσία υψηλού κινδύνου.

 
  
  

- Έκθεση Coelho (A6-0355/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια αφότου ενταχθήκαμε στην ΕΕ. Εντούτοις, οι έλεγχοι των εσωτερικών συνόρων στην ΕΕ παραμένουν, και αυτό μας προξενεί ιδιαίτερη δυσαρέσκεια.

Ως εκπρόσωπος του τσεχικού λαού, δεν ενδιαφέρομαι ιδιαιτέρως για τα τεχνικά και νομικά προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του συστήματος SIS II, στα οποία αναφέρθηκε προσφάτως η Επιτροπή. Τα νέα κράτη μέλη και οι πολίτες τους πρέπει να καταστούν πλήρη μέλη της ΕΕ, με ίσα δικαιώματα, το ταχύτερο δυνατόν. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε καθυστέρηση της εισόδου μας στη ζώνη Σένγκεν είναι απολύτως αδικαιολόγητη.

Συνεπώς, υπερψήφισα την έκθεση Coelho σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, διότι η ομαλή, ταχεία έγκρισή της θα οδηγήσει στην υλοποίηση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών οι οποίες αποτελούν τη βάση της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα επιδοκίμαζα τη βελτίωση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν. Παρ’ όλ’ αυτά, καταψήφισα την έκθεση Coelho διότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά μια λύση ανάγκης αναφορικά με την επιδιωκόμενη από τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ άμεση επέκταση του χώρου Σένγκεν.

Η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να προηγείται των ενδεχομένων ευαισθησιών της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας που, όπως ξέρουμε, ασκούν εδώ μεγάλη πίεση, γιατί το αν οι νέες χώρες είναι πραγματικά σε θέση να διασφαλίσουν τα ανατολικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι ήδη αμφίβολο ενόψει του μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών που συνελήφθησαν στα ανατολικά σύνορα της πατρίδας μου, της Αυστρίας. Η πρόωρη συμμετοχή των νέων κρατών μελών της ΕΕ θα προωθούσε τη μαζική παράνομη μετανάστευση και τον εγκληματικό τουρισμό και, ως εκ τούτου, πρέπει κατά τη γνώμη μου να απορριφθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Παρότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μετέχει στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), χαιρετίζω αυτή τη δέσμη τριών εκθέσεων για δύο λόγους. Πρώτον, η ύπαρξη και μόνον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν επέτρεψε την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στον χώρο Σένγκεν, και αυτό το νέο σύστημα SIS II θα επιτρέψει στα νέα κράτη μέλη να συνδεθούν στο σύστημα και, συνεπώς, να καταργήσουν τα εσωτερικά τους σύνορα, προσφέροντας στους πολίτες τους τα οφέλη της απολύτως ελεύθερης κυκλοφορίας. Δεύτερον, χαιρετίζω αυτή την εξέλιξη ως πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου καθότι, ενώ δεν μετέχει στον κανονισμό, ευελπιστώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσει εν τέλει πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος για λόγους ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Με την έγκριση των εκθέσεων Coelho καθορίστηκε η νομική βάση για την πρακτική εφαρμογή του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς. Το SIS II φέρνει περισσότερη ασφάλεια για την ΕΕ μέσω ενός νέου ηλεκτρονικού δικτύου παρακολούθησης στα νέα σύνορα προς τ’ ανατολικά. Το SIS II έχει νέες δυνατότητες: η ικανότητα αποθήκευσης διευρύνεται για να συμπεριλάβει 27 κράτη μέλη, το σύστημα διευκολύνει την αποθήκευση βιομετρικών στοιχείων και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και καθιστά δυνατό τον συσχετισμό δεδομένων και προσώπων, ενώ επιπροσθέτως βελτιώθηκαν και οι προδιαγραφές προστασίας δεδομένων.

Το SIS II δίνει νέες δυνατότητες στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη όσον αφορά την αναζήτηση καταζητούμενων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών μέσα σε ένα μεγαλύτερο χώρο ασφάλειας και δικαίου. Για όλους αυτούς τους λόγους ενέκρινα τις εκθέσεις του κ. Coelho.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τις εκθέσεις του κ. Coelho διότι θεωρώ ότι έχουν τεράστια σημασία για την προστασία των συμφερόντων και της ασφάλειας των πολιτών μας.

Το σύστημα SIS II θα καταστήσει δυνατή τη διεύρυνση της ζώνης Σένγκεν, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή το ταχύτερο δυνατόν τα νέα κράτη μέλη, μέσω του εκσυγχρονισμού του, της ενίσχυσης των ικανοτήτων του και της ενσωμάτωσης των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η ουσία είναι, ωστόσο, ότι το σύστημα αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς τη διαχείριση και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων, χωρίς να παραγνωρίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, και κατ’ αυτόν τον τρόπο εγγυάται στους πολίτες μας τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης και άλλων εγκλημάτων τα οποία υπονομεύουν την ασφάλεια και τα συμφέροντά τους.

 
  
  

- Έκθεση Coelho (A6-0354/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) είναι ένα μέσο αστυνομικής συνεργασίας, στόχος του οποίου είναι να συγκεντρώνει και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με άτομα και οχήματα ή άλλα στοιχεία, τα οποία αναζητούνται από κοινού από αστυνομικές υπηρεσίες κρατών μελών.

Περίπου 13 εκατομμύρια δεδομένα πληροφοριών είναι καταχωρημένα στην παρούσα φάση στο τρέχον σύστημα. Προτείνεται η δημιουργία ενός SIS δεύτερης γενιάς –SIS II– το οποίο θα επεκταθεί στα νέα κράτη μέλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να προσυπογράψουμε, όπως δεν προσυπογράψαμε το Σένγκεν I, με το οποίο θεσπιζόταν η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μέσω της άρσης των εσωτερικών συνόρων των κρατών μελών.

Το πρόβλημα δεν συνίσταται στην κατοχή ενός υπερυπολογιστή, ικανού να καταγράφει όλα τα άτομα ή αγαθά, τα οποία καταζητούνται από την αστυνομία. Συνίσταται στην ανάγκη διασφάλισης ότι κάθε έθνος κράτος είναι ικανό να ορίσει μια περιοχή στην οποία επικρατεί ασφάλεια. Κάθε μέρα, οι μετανάστες που φθάνουν κατά κύματα στις ακτές της Ευρώπης αποδεικνύουν ότι χρειάζεται να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι τόσο πορώδη αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και της έλλειψης ασφάλειας.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υπολογιστές του κόσμου θα μπορούσαν να συλλέγουν όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα, αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι η κύρια πηγή των προβλημάτων της παράνομης μετανάστευσης, της έλλειψης ασφάλειας και της παράνομης διακίνησης κάθε μορφής είναι η έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση Coelho (A6-0353/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Σκοπός αυτής της έκθεσης είναι η επέκταση των χαρακτηριστικών του SIS πέρα από τις αρχικές προβλέψεις του συστήματος. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών, στην επέκταση της πρόσβασης σε νέες αρχές, στη διασύνδεση των καταχωρήσεων μεταξύ αυτών των αρχών και στη συμπερίληψη νέων κατηγοριών δεδομένων, όπως το ένταλμα σύλληψης και βιομετρικά δεδομένα, καθώς και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, ένα τεχνικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτή η επέκταση του προηγούμενου συστήματος δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις εγγυήσεις που απολαμβάνουν οι πολίτες, δεδομένου ότι προστίθενται περαιτέρω στοιχεία σε μια βάση δεδομένων στην οποία μάλιστα έχουν πρόσβαση περισσότερα όργανα και πρόσωπα, χωρίς να διασφαλίζεται η διατήρηση της εμπιστευτικότητας των εν λόγω δεδομένων.

Υπάρχουν και άλλες ανησυχητικές πτυχές σε αυτή την πρόταση. Για παράδειγμα, το μητρώο «μπορεί να διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για διαδικασίες παρακολούθησης που έχουν ήδη αρχίσει». Το ζήτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι ποιος ορίζει τι είναι «αναγκαίο», καθώς και την αόριστη έννοια των «διαδικασιών παρακολούθησης που έχουν ήδη αρχίσει». Ένας άλλος εξίσου αόριστος τομέας είναι η ανταλλαγή δεδομένων με τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στην πρόταση.

Ο βασικός στόχος είναι να προσαρμοστεί το σύστημα SIS στις νέες καταστάσεις που δημιουργεί η διεύρυνση και στις επικίνδυνες και απαράδεκτες επιδιώξεις της σταυροφορίας για την ασφάλεια που έχει εξαπολύσει η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση, όπως διαμορφώθηκε με τη συμφωνία των πολιτικών εκφραστών του κεφαλαίου (Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλδημοκρατών, Φιλελευθέρων), θεσμοθετεί ως «κοινοτικό κεκτημένο» την δημιουργία ενός γιγαντιαίου μηχανισμού παρακολούθησης και φακελώματος κάθε ευρωπαίου ή αλλοδαπού πολίτη εντός ή εκτός συνόρων της Ε.Ε.

Το Σύστημα SIS II καταργεί κάθε εγγύηση προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, αφού δίνει το δικαίωμα να καταχωρούνται τα προσωπικά δεδομένα, ακόμη και τα βιομετρικά (φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα, σωματικά χαρακτηριστικά) και να τίθεται σε διακριτική παρακολούθηση κάθε πρόσωπο, που, κατά την αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη κρίση των κατασταλτικών μηχανισμών, θεωρείται ύποπτο να διαπράξει αξιόποινες πράξεις ή –κατόπιν πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών– απειλεί την εθνική ασφάλεια!! Τα προσωπικά αυτά δεδομένα μπορούν να φυλάσσονται για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα κατά την κρίση των διωκτικών αρχών, ενώ πρόσβαση σ’ αυτά, εκτός από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, έχουν οι μυστικές υπηρεσίες, η Europol και η Eurojust, έχοντας μάλιστα το δικαίωμα να τα διαβιβάζουν σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς (όπως η CIA κλπ ).

Ο περιβόητος χώρος ελευθερίας και ασφάλειας της Ε.Ε. αποκαλύπτει πλέον την αποκρουστική και εφιαλτική μορφή του σαν χώρος στραγγαλισμού βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, ανεξέλεγκτης δράσης των μηχανισμών καταστολής για την προστασία της εξουσίας των ευρωενωσιακών μονοπωλίων από τις αντιστάσεις των λαών, το εργατικό και λαϊκό κίνημα.

 
  
  

- Εκθέσεις Coelho (A6-0353/2006, A6-0354/2006, A6-0355/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Οι δυνάμεις οι οποίες τηρούν κριτική στάση έναντι της ΕΕ θεωρούν ότι η δημιουργία του SIS II αποτελεί περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κοινού αστυνομικού σώματος της ΕΕ και εντάσσεται στην προσπάθεια μετατροπής της ΕΕ σε κράτος, μέσω της παρέμβασης σε διαδοχικούς επιμέρους τομείς. Η ΕΕ εξελίσσεται σταδιακά στο απόλυτο κλειστό κράτος με χαρακτηριστικά «μεγάλου αδελφού», όπως πολλοί Σουηδοί φοβόντουσαν ότι θα συμβεί ήδη από την περίοδο της ένταξης της Σουηδίας. Αυτό συμβαίνει με τις ευλογίες πολιτικών τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς, οι οποίοι, με λαϊκίστικα επιχειρήματα σχετικά, για παράδειγμα, με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέμηση του εγκλήματος, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πραγματικής οργουελιανής κοινωνίας.

Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία. Είναι επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση του σύγχρονου διεθνούς εγκλήματος, όμως αυτό συμβαίνει με επιτυχία επί σειρά δεκαετιών μέσω ενός διεθνούς αστυνομικού οργάνου, της Interpol. Συνεπώς, η αναζήτηση πόρων για ένα νέο σύστημα πληροφοριών, το οποίο μάλιστα ισχύει μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περιττή.

Η Λίστα του Ιουνίου αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό την προοπτική να δοθεί στις υπηρεσίες των κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτού του είδους πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των επιμέρους εθνικών κρατών. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγγυηθούν την προστασία των πολιτών τους έναντι της παράνομης πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα.

Συνεπώς, η Λίστα του Ιουνίου καταψηφίζει και τις τρεις εκθέσεις σχετικά με το σύστημα SIS II και την πρόσβαση σε αυτό.

 
  
  

- Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μετά τη δολοφονία της Anna Politkovskaya (B6-0531/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Η δολοφονία της Anna Politkovskaya ντροπιάζει τη Ρωσία και ευελπιστώ ότι οι ρωσικές αρχές, σε όλα τα επίπεδα, δεν θα φεισθούν προσπαθειών ώστε να οδηγήσουν τους υπευθύνους στη δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Η δολοφονία της Anna Politkovskaya πρέπει να καταδικαστεί, όπως και όλες οι δολοφονίες δημοσιογράφων, αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων ατόμων τα οποία προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Η «ελευθερία έκφρασης» συνεχίζει να τιμωρείται με θάνατο σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου μας. Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι μια χώρα στην οποία η ελευθερία έκφρασης αποτελεί μύθο. Οι ρωσικές αρχές πρέπει να οδηγήσουν τους δράστες αυτού του εγκλήματος στη δικαιοσύνη. Πρέπει να ασκηθούν περισσότερες πιέσεις στις ρωσικές αρχές προκειμένου να εγγυηθούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ρωσική επικράτεια.

 
  
  

- Καρκίνος του μαστού (B6-0528/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. – (EN) Στηρίζω πλήρως αυτή την πρόταση ψηφίσματος και εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για το γεγονός ότι, ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τον μαστογραφικό έλεγχο ανίχνευσης εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1992, μέχρι σήμερα μόνο σε 11 κράτη μέλη (Βέλγιο, Γαλλία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία) παρέχεται μαστογραφικός έλεγχος ανίχνευσης σε πανεθνική κλίμακα. Θεωρώ δε ιδιαιτέρως απαράδεκτο το γεγονός ότι στην Ιρλανδία, στην οποία έχουν καταγραφεί οι υψηλότεροι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών, 600 περίπου γυναίκες πέφτουν κάθε χρόνο θύματα του καρκίνου του μαστού, ενώ μεγάλος αριθμός αυτών των θανάτων μπορούσε να έχει αποτραπεί εάν το πρόβλημα είχε εντοπιστεί εγκαίρως μέσω περιοδικού ελέγχου ανίχνευσης και διάγνωσης.

Αποτελεί αίσχος για την Ιρλανδία το γεγονός ότι περιμένουμε ακόμη τα αποτελέσματα εθνικού προγράμματος μαστογραφικού ελέγχου ανίχνευσης. Αναμένουμε, ωστόσο, την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος το 2007, ενώ το πρόγραμμα ελέγχου ανίχνευσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2008 το νωρίτερο – περί τα 15 χρόνια μετά!

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να προσφέρουν –επειγόντως– μαστογραφικό έλεγχο ανίχνευσης σε πανεθνική κλίμακα. Η Επιτροπή πρέπει τώρα να συνεργαστεί με τα νέα κράτη μέλη και τις υπό ένταξη χώρες προκειμένου να τις βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα προενταξιακά ταμεία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών υγειονομικής περίθαλψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, Roger Knapman, Jeffrey Titford, John Whittaker και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν ότι όλες οι πρωτοβουλίες της ΕΕ συνιστούν αντιδημοκρατική κατάχρηση εξουσίας και δεν είναι διατεθειμένα να τις υπερψηφίσουν σε καμία περίπτωση, ακόμη και όταν μοιάζουν καλοπροαίρετες. Στην προκειμένη περίπτωση, η ΕΕ επιχειρεί να παρέμβει και να ασκήσει επιρροή στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος, όπως όλοι οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η ΕΕ, πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων, τις οποίες μόνο εθνικά κράτη μπορούν να προσφέρουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Είναι μήπως πιο αποτελεσματικά τα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου του στήθους από τα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο καθιερωμένων, διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών με μεγάλη πείρα, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ); Η απάντηση της Λίστας του Ιουνίου σε αυτό το ερώτημα είναι «όχι».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να υπαγορεύει τον τρόπο κατά τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σοβαρά μέτρα όπως οι μαστογραφικοί έλεγχοι, οι εκστρατείες ενημέρωσης για τον καρκίνο του στήθους, η έρευνα σχετικά με τον καρκίνο του στήθους, η δημιουργία μητρώων, καθώς και κέντρων πληροφόρησης για τον καρκίνο του στήθους. Είναι προτιμότερο να επιδιωχθεί άμεσος συντονισμός και διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο ενός οργανισμού όπως η ΠΟΥ, και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνεπώς, καταψήφισα το υπό εξέταση κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Κάθε έτος 275 000 γυναίκες στην ΕΕ διαγιγνώσκεται ότι πάσχουν από καρκίνο του στήθους και οι μεγάλες ανισότητες που υφίστανται όσον αφορά τα πρότυπα περίθαλψης και θεραπείας τους είναι, απλούστατα, απαράδεκτες.

Γι’ αυτό υπερψήφισα αυτό το κείμενο, στο οποίο ζητείται η θέσπιση πανευρωπαϊκών προτύπων έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της νόσου. Οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του στήθους υφίστανται συχνά διακρίσεις στον χώρο εργασίας· ως εκ τούτου, ευελπιστώ ότι, μετά την έγκριση του κειμένου από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα καταρτίσει έναν χάρτη για την προστασία των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του στήθους στον χώρο εργασίας.

Φρονώ ότι, εάν εφαρμοστεί πλήρως αυτή η έκθεση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των επιζώντων ασθενών και να μειώσουμε σημαντικά τον εκτιμώμενο αριθμό των 88 000 θανάτων από καρκίνο του στήθους ετησίως στην ΕΕ σε ποσοστό μέχρι και 35%, σώζοντας έτσι 30 000 γυναίκες ετησίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Ο καρκίνος του στήθους είναι η κυριότερη αιτία θανάτου για γυναίκες ηλικίας 35 έως 59 ετών. Όσο νωρίτερα γίνεται η διάγνωση, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιβίωσης. Οι περισσότερες γυναίκες με καρκίνο του στήθους δεν θέλουν λόγια παρηγοριάς, αλλά συντονισμένη δράση για τη βελτίωση της θεραπείας και την αντιμετώπιση των αιτίων. Ένα απλό μέτρο που μπορεί να ληφθεί είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής μεταξύ εξέτασης και διάγνωσης. Έχοντας μιλήσει με γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του στήθους, το πιο ανησυχητικό είναι ο χρόνος αναμονής. Πρέπει όλοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμβάλουμε στη βελτίωση της φροντίδας των γυναικών σε αυτό ακριβώς το στάδιο. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν περισσότερο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Το έργο της οργάνωσης Europa Donna προσφέρει ζωτικής σημασίας βοήθεια σε όλες τις Ευρωπαίες, και γι’ αυτό θέλω να εκφράσω από τούτο το βήμα τη στήριξή μου προς την εν λόγω πανευρωπαϊκή οργάνωση.

 
  
  

- Έκθεση Muscardini (A6-0243/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οπωσδήποτε αποτελεί πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα η αιτιολόγηση ψήφου σε μία εντελώς άδεια αίθουσα. Παρ’ όλ’ αυτά θα ήθελα να εξηγήσω γιατί απείχα από την ψηφοφορία για την έκθεση Muscardini.

Μετά την κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων, που ήταν σε εφαρμογή δέκα χρόνια, σημειώθηκε από το έτος 2005 σημαντική αύξηση στην ποσότητα κινέζικων δερμάτινων υποδημάτων που εισάγονται στην Ευρώπη – αυτό το ξέρουμε. Φυσικά, τώρα η Κίνα και οι επιχειρήσεις που κερδίζουν από τις κινέζικες παραλαβές μας βομβαρδίζουν με κριτική για τις δασμολογικές κυρώσεις.

Ασφαλώς μπορεί, όπως ισχυρίζονται οι επικριτές των κυρώσεων, να χάσουμε για πάντα την ευρωπαϊκή βιομηχανία παπουτσιών που εδώ και χρόνια μειώνει τον αριθμό των προσλήψεων και προβαίνει σε ολοένα περισσότερες μετεγκαταστάσεις μονάδων σε χώρες εκτός ΕΕ. Ωστόσο, δεν μπορούμε ασφαλώς να παρακολουθούμε άπραγοι έναν ολόκληρο βιομηχανικό κλάδο να βαδίζει προς την καταστροφή.

Ως εκ τούτου, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα δύο χρόνια ισχύος των κυρώσεων για να αναζητήσουμε λύσεις για το μεγάλο αυτό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Βρισκόμαστε εδώ για να σας ακούσουμε, καθόσον οι αιτιολογήσεις ψήφου προσφέρουν την ευκαιρία στους βουλευτές να εξηγήσουν κάτι που δεν μπορούν να εξηγήσουν με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Η ομιλία σας καταγράφεται στα πρακτικά και δεν απευθύνεται ουσιαστικά στους υπόλοιπους βουλευτές. Είναι κατανοητό, αλλά βρισκόμαστε εδώ για να ακούμε τους βουλευτές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αιτιολόγηση ψήφου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η παγκοσμιοποίηση επιβλήθηκε στους λαούς της Ευρώπης με τη βεβαιότητα ότι, στο τέλος, αυτοί θα είναι οι νικητές, διότι αυτή προωθεί τις εξαγωγές και ανοίγει τις αγορές των ανταγωνιστών μας όσο ανοίγει και τις δικές μας. Είναι πάντως, σαφές, ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση απέχει μακράν μιας κατάστασης όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι και ότι η λεγόμενη «Ευρώπη-Φρούριο» είναι διάτρητη, αλλά ότι επιτρέπει την οικοδόμηση πραγματικών φρουρίων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως στις πλέον υποσχόμενες αγορές.

Το πρόβλημα, όπως εξηγεί η έκθεση της κ. Muscardini, είναι ότι οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αθέμιτες πρακτικές προστασίας του εμπορίου, τις οποίες ακολουθούν ορισμένες τρίτες χώρες έναντι της ΕΕ και οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από συγκεκαλυμμένος, αθέμιτος προστατευτισμός, είναι ισχνές, ακατάλληλες ή απουσιάζουν παντελώς.

Η κ. Muscardini τονίζει, και ορθώς, την ανάγκη ενίσχυσης της εμπορικής άμυνας της ΕΕ, αλλά οι συγκεκριμένες λύσεις που προτείνονται δεν αίρονται στο ύψος των προκλήσεων. Τόσο αταλάντευτα δογματική είναι η πίστη του λαού στα οφέλη της άκρως φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και στις αρετές της πολυμερούς συνεργασίας. Αυτό το σύστημα έφθασε πλέον στα όριά του: ο ΠΟΕ δεν αποτελεί πλέον τη λύση, αλλά το πρόβλημα.

Ακριβώς επειδή οι προτάσεις δεν αντικατοπτρίζουν την ακρίβεια της ανάλυσης θα απόσχουμε από την ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι θετικό καθόσον οδηγεί σε βελτίωση της ευημερίας όλων των εμπλεκομένων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, μέχρι την ένταξή της στην ΕΕ, η Σουηδία ήταν μια από τις πιο φιλικές προς το ελεύθερο εμπόριο χώρες του κόσμου.

Η ΕΕ ασκεί συχνά πολύ προστατευτικές πολιτικές προκειμένου να προστατεύσει τους τομείς οι οποίοι δεν είναι ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά. Ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι οι γεωργικές ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται για γεωργικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πωληθούν στην αγορά της ΕΕ παρόμοια προϊόντα από άλλες χώρες – σε πολλές περιπτώσεις από αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διεθνούς εμπορίου είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να γίνει κάποτε πραγματικότητα το ελεύθερο εμπόριο. Η έκθεση Muscardini, ωστόσο, αποπνέει προστατευτισμό, οπότε την καταψήφισα στη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Σε αυτή την έκθεση προωθείται η ελευθέρωση του εμπορίου και η αρχή της αμοιβαιότητας, ενώ προτείνεται η επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η μάχη για την εξασφάλιση μεριδίων της αγοράς στο όνομα του ανταγωνισμού, και όχι η συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας το εμπόριο διαδραματίζει μεν ρόλο υπέρ της ανάπτυξης αλλά δεν είναι το παν.

Τα μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων συνιστούν παρέμβαση στις εσωτερικές αποφάσεις των χωρών και απειλές οι οποίες μπορούν να επιβληθούν από τον ΠΟΕ. Οι χαμένοι είναι οι αναπτυσσόμενες και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Η έκθεση υπερασπίζεται επίσης τον ΠΟΕ και τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ενώ επιδιώκει την επιτάχυνση των πιο επιθετικών (αντιντάμπινγκ) και αμυντικών (διασφαλίσεις) μηχανισμών προστασίας του εμπορίου. Η επιτάχυνση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών και η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του θα οδηγήσει σε ενίσχυση της επιρροής των μεγάλων δυνάμεων στον ΠΟΕ, καθόσον αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους κανόνες.

Η ουσία του θέματος είναι ότι η ελευθέρωση του εμπορίου έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της δίκαιης ανάπτυξης. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σχετικά με το πρότυπο οικονομικής και κοινωνικής του ανάπτυξης, να εκβιομηχανίζεται και να προστατεύει τις βιομηχανίες του. Πρόκειται για αναφαίρετο, κυρίαρχο δικαίωμα, το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση την προσέγγιση της προώθησης των εξαγωγών και του ελευθέρου εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ότι οι βιομηχανικές δυνάμεις της Κίνας και της Ινδίας λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα κατά των εξαγωγών μας, χρησιμοποιώντας μέσα προστασίας του εμπορίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον ο μοναδικός οικονομικός ανταγωνιστής της Ευρώπης – έχουμε να αντιμετωπίσουμε επίσης τη Βραζιλία, άλλες χώρες στη Νότια Αμερική και στην Αυστραλία. Ο ΠΟΕ, ο οποίος πρέπει να ενεργεί ως παγκόσμια ρυθμιστική αρχή, δεν είναι μόνον ανίσχυρος αλλά και συνένοχος.

Συνεπώς, η φούσκα της ακραιφνώς φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης είναι έτοιμη να σκάσει. Η απεριόριστη, ασύδοτη κερδοσκοπία σε αγαθά, εμπορεύματα και ανθρώπους άγγιξε πλέον τα όριά της. Έχοντας επιτύχει θεαματική οικονομική μεγέθυνση, οι αναδυόμενες οικονομίες εδραιώνονται τώρα και αυτοπροστατεύονται με στόχο να μας ξεπεράσουν μία των ημερών αν δεν καταφέρουμε να αντιδράσουμε αρκετά γρήγορα.

Την ίδια ώρα, οι ακραιφνώς ευρωπαϊστές στις Βρυξέλλες συστήνουν να ανοίγουμε τα σύνορά μας ολοένα και περισσότερο και να συνεχίσουμε να βοηθάμε όλον τον κόσμο τυφλά και χωρίς μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης, λησμονώντας τους συμπολίτες μας. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των νέων παγκόσμιων δυνάμεων θεσπίζοντας την προστασία και την κοινοτική προτίμηση στην Ευρώπη και την προστασία και την εθνική προτίμηση στη Γαλλία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, στην οποία αναλύεται η χρήση μέτρων προστασίας του εμπορίου κατά της ΕΕ από τρίτες χώρες και διατυπώνονται εύλογες προτάσεις σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο αντίδρασης της Κοινότητας, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες τα μέτρα αυτά αποτελούν συγκαλυμμένη μορφή προστατευτισμού με σκοπό τον παράνομο περιορισμό της πρόσβασης κοινοτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

 

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. FRIEDRICH
Αντιπροέδρου

 

9. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Καλωσόρισμα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Εξ ονόματος ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα θερμά στα θεωρεία των επισήμων τον Υπουργό Οικονομίας και Εμπορίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, κ. Igor Dodon, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, καθώς και μια αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

(Χειροκροτήματα)

Η αντιπροσωπεία από τη Μολδαβία θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη συνεδρίασή μας και στη συνεδρίαση με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας. Χαίρομαι για την παρουσία σας και ελπίζω ότι η συζήτηση θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα και για σας.

 

11. Μολδαβία (Υπερδνειστερία), Γεωργία (Νότιος Οσετία) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη Μολδαβία (Υπερδνειστερία) και τη Γεωργία (Νότια Οσετία).

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πρόσφατες εξελίξεις στη γεωγραφική και πολιτική κατάσταση της Μολδαβίας είχαν αντίκτυπο στον κύριο χαρακτήρα της σύγκρουσης της Υπερδνειστερίας. Η πρωτοβουλία της Ουκρανίας για την επίλυση της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία μετά την Πορτοκαλί Επανάσταση, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και οι δραστηριότητες της Αποστολής της ΕΕ για τη Συνοριακή Βοήθεια (EUBAM) ενίσχυσαν την ενότητα της Μολδαβίας. Η Υπερδνειστερία αντέδρασε σε αυτό με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 17 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις αρχές της Υπερδνειστερίας, το δημοψήφισμα κατέληξε με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών υπέρ της ανεξαρτησίας και της ένταξης στη Ρωσία.

Η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αναγνώρισε αυτό ή τα προηγούμενα δημοψηφίσματα στην Υπερδνειστερία. Τούτο εκφράστηκε ξεκάθαρα στη δήλωση της Προεδρίας εκ μέρους της ΕΕ στις 18 Σεπτεμβρίου καθώς και στις θέσεις της ΕΕ, όπως αυτές εκφράστηκαν στη συνάντηση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Σεπτέμβριο και στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη τον Ιούλιο. Στη δήλωσή της, η ΕΕ καταδίκασε το δημοψήφισμα, θεωρώντας ότι αντιβαίνει στην περιφερειακή ολοκλήρωση της Μολδαβίας και στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία της. Επιπλέον, η ΕΕ ανοικτά αμφισβήτησε την ιδέα ότι η έκβαση του δημοψηφίσματος της Υπερδνειστερίας εξέφραζε πράγματι τη βούληση των πολιτών.

Η ΕΕ συζήτησε επίσης επανειλημμένως με τη Ρωσία για το δημοψήφισμα. Μολονότι οι δημόσιες δηλώσεις στις οποίες προέβη η Ρωσία έδωσαν τροφή για άλλες ερμηνείες, η Ρωσία διαβεβαίωσε την Ένωση ότι σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και αρνήθηκε ότι υποστηρίζει το δημοψήφισμα.

Οι δραστηριότητες της EUBAM αποτελούν παράδειγμα του τρόπου με τον οποίον η Ένωση μπορεί να παράσχει τη μέγιστη δυνατή στήριξη στη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία και γενικότερα να φέρει τον έλεγχο των συνόρων μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας πλησιέστερα στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τόσο η Μολδαβία όσο και η Ουκρανία επέδειξαν ευγνωμοσύνη για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις συνοριακές τους αρχές. Είναι βασικό για τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης ότι η EUBAM έπρεπε να έχει συμβάλει ώστε η εποπτεία του ξένου εμπορίου της Υπερδνειστερίας να περάσει στον έλεγχο των μολδαβικών αρχών. Αυτό, επίσης, συμβάλλει στην εθνική ενότητα της Μολδαβίας. Η απόφαση της Ουκρανίας να ξεκινήσει τον Μάρτιο την εφαρμογή του πρωτοκόλλου τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των προοπτικών της EUBAM.

Τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρα έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην ειρηνευτική διαδικασία στην Υπερδνειστερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι τα μέρη που συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι προοπτικές της ΕΕ για αποτελεσματική συμβολή στη διαδικασία ενισχύονται από τον Ειδικό Εκπρόσωπο της Ένωσης, ο οποίος συμμετέχει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία σύμφωνα με συμπεφωνημένους πολιτικούς στόχους της ΕΕ και σε στενή συνεργασία με τον ΟΑΣΕ.

Το σχέδιο δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης μεταξύ ΕΕ και Μολδαβίας είναι το μέσο που θα επιτρέψει στην Ένωση να παράσχει συγκροτημένη, μακροπρόθεσμη στήριξη στη Μολδαβία. Ο απώτερος στόχος, η πορεία της Μολδαβίας προς ένα πολιτικώς και οικονομικώς σταθερό κράτος μπορεί να είναι το κλειδί στην επίλυση της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία. Για να το επιτύχει αυτό, η Μολδαβία πρέπει, λόγου χάρη, να βελτιώσει τη διοικητική της ικανότητα, να ξεριζώσει τη διαφθορά και να διαμορφώσει πρόσφορο επενδυτικό κλίμα. Η Μολδαβία πρέπει να γίνει ελκυστική τόσο για τους ξένους επενδυτές όσο και για τις επιχειρήσεις της Υπερδνειστερίας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να στηρίξει τη Μολδαβία σε αυτές της τις προσπάθειες.

Θα προχωρήσω τώρα στο άλλο θέμα της συζήτησής μας. Πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί εξαιρετικά για τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Αυτή η κρίση επιδεινώνει επίσης την κατάσταση στις ζώνες των συγκρούσεων με αποσχιστικές τάσεις στη Γεωργία, στη Νότιο Οσετία και στην Αμπχαζία. Στην άτυπη σύνοδο κορυφής του Λάχτι την περασμένη Παρασκευή, ο Πρόεδρος Πούτιν προειδοποίησε μάλιστα ότι η κατάσταση ενδέχεται να κλιμακωθεί σε αιματοχυσία. Κατηγόρησε τη Γεωργία ότι προετοιμάζεται για πόλεμο. Στα συμπεράσματά της, της 17ης Οκτωβρίου, η ΕΕ έκανε έκκληση τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς τη Γεωργία να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια όχι μόνο για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων αλλά και για την επικέντρωση των προσπαθειών τους στην εξεύρεση ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων. Η Ένωση παρώθησε επίσης τα μέρη να συμμορφωθούν πλήρως με τις προηγούμενες συμφωνίες.

Η τρέχουσα κατάσταση στη Νότιο Οσετία είναι τεταμένη. Στις 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στην περιοχή με σκοπό την εδραίωση της ανεξαρτησίας της. Όπως συνέβη και με το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία στην Υπερδνειστερία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει αυτό το δημοψήφισμα, το οποίο ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα βοηθούν στην επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία με πολλούς τρόπους. Μέσω του καθεστώτος παρατηρητή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κοινή επιτροπή ελέγχου, τον μηχανισμό επίλυσης συγκρούσεων για τη Νότιο Οσετία. Σε πολλές περιπτώσεις η Γεωργία εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ. Θέλει επίσης την αλλαγή της μορφής της Κοινής Επιτροπής Ελέγχου με την εμπλοκή της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά το παράδειγμα του μοντέλου 5+2 της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Υπερδνειστερία. Πιο πρόσφατα, η Γεωργία απηύθυνε έκκληση για τη συνέχιση των διμερών διαπραγματεύσεων Γεωργίας-Νότιας Οσετίας.

Επιπροσθέτως, η Γεωργία ζητεί την αντικατάσταση των ειρηνευτικών δυνάμεων της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, οι οποίες στην πράξη αποτελούνται στο σύνολό τους από Ρώσους, με διεθνή επιχείρηση τόσο στη Νότιο Οσετία όσο και στην Αμπχαζία, με ειδική έμφαση στα αστυνομικά καθήκοντα. Το κοινοβούλιο της Γεωργίας και η κυβέρνησή της είναι της γνώμης ότι αυτά τα στρατεύματα δεν εκπληρώνουν την εντολή τους και ότι γεννώνται ερωτηματικά σχετικά με τη συνέχιση της παρουσίας τους.

Η ΕΕ διεξάγει επί του παρόντος εσωτερικές συζητήσεις για το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου της, η Γεωργία όμως ενδέχεται να τρέφει ανέφικτες προσδοκίες από την Ένωση. Η ΕΕ ενθαρρύνει τους ηγέτες της Γεωργίας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Οι βιαστικές αποφάσεις για την ειρηνευτική διαδικασία στη Νότιο Οσετία και στην Αμπχαζία καλύτερα να αποφεύγονται, διότι ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΑΣΕ στην περιοχή. Αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει σε κενό στις περιοχές. Η Γεωργία πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή προσφυγής στη βία.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Επιτροπή συνεισέφεραν σε μεγάλο βαθμό στη διάσκεψη δωρητών για την οικονομική ανάκαμψη στη Νότιο Οσετία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο. Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε βάσει μιας μελέτης εκτίμησης των αναγκών, την οποία εκπόνησε ο ΟΑΣΕ. Το φθινόπωρο θα ξεκινήσει ένα σημαντικό διεθνές πρόγραμμα για την οικονομική ανάκαμψη με τη χρησιμοποίηση πόρων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στη διάσκεψη.

Η Ρωσία καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στη Νότιο Οσετία όσο και στην Αμπχαζία. Η στήριξη της Ρωσίας απαιτείται προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Το τελευταίο σκάνδαλο κατασκοπίας, όμως, επιδείνωσε δραματικά τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας. Η ΕΕ επανειλημμένως έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα στους ηγέτες των δύο χωρών, πιο πρόσφατα στον Πρόεδρο Πούτιν στο Λάχτι, σχετικά με τη σημασία της εξομάλυνσης των σχέσεων, προσέφερε δε και τις υπηρεσίες της προκειμένου να συμβάλει στην επανέναρξη του διαλόγου.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η ΕΕ θα διεξαγάγει εσωτερικές συζητήσεις αναφορικά με την πρόοδο του ρόλου της στην επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία. Ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ Semneby καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Γεωργίας. Ενδέχεται επίσης να μπορέσει να προωθήσει την αποκατάσταση των επαφών μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας. Κατά την επίσκεψή της στην Τυφλίδα στις 2 Οκτωβρίου η Τρόικα της ΕΕ δήλωσε επίσης ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Γεωργία στην επίλυση των συγκρούσεών της μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης. Μόλις εκπονήθηκε ένα κοινό σχέδιο δράσης της ΕΠΓ μεταξύ ΕΕ και Γεωργίας, το οποίο το Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Γεωργίας θα εγκρίνει επισήμως στη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στις 14 Νοεμβρίου. Το σχέδιο δράσης της ΕΠΓ περιέχει επίσης ξεχωριστό τμήμα για την επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μετά την τελευταία μας συζήτηση σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις, στις οποίες μόλις αναφέρθηκε η Προεδρεύουσα κ. Lehtomäki.

Επισκέφθηκα τον νότιο Καύκασο στις αρχές Οκτωβρίου ως μέλος της Τρόικας, κατά την οριστικοποίηση των σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με τις τρεις χώρες της περιοχής. Τα εν λόγω σχέδια δράσης αναμένεται πλέον να υπογραφούν και να επικυρωθούν τον Νοέμβριο. Φρονώ δε ότι αποτελούν τη βάση για ισχυρή επιχειρησιακή συνεργασία.

Προτού αναφερθώ στην παροχή κοινοτικής στήριξης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναλογιστούμε επίσης τον αντίκτυπο των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Τους τελευταίους μήνες, παρακολουθήσαμε την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στη Μολδαβία, την απαγόρευση των εισαγωγών οίνου και νερού από τη Μολδαβία και τη Γεωργία, την παροχή de facto στήριξης στην Υπερδνειστερία κατά το δημοψήφισμα, καθώς και την έντονη αντίδραση στην απέλαση ρώσων στρατιωτικών από τη Γεωργία.

Τα θέματα αυτά εθίγησαν ενώπιον του Προέδρου Πούτιν στο Λάχτι, ενώ έθιξα προσωπικά ορισμένα από αυτά τα θέματα στον Υπουργό Εξωτερικών Lavrov πριν από λίγες ημέρες στη Μόσχα. Η προσεχής συνεδρίαση του Μονίμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης των Υπουργών Εξωτερικών στις 3 Νοεμβρίου και η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 24 Νοεμβρίου στο Ελσίνκι θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή περαιτέρω συζητήσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω ότι ο ΟΑΣΕ διαδραμάτισε πολύ χρήσιμο ρόλο, καθώς αρνήθηκε να αποστείλει παρατηρητές και να αναγνωρίσει το δημοψήφισμα στην Υπερδνειστερία, ενώ συνέβαλε στην επιστροφή των ρώσων αξιωματικών από τη Γεωργία στη Ρωσία.

Θα αναφερθώ τώρα πιο συγκεκριμένα στη Μολδαβία και την Υπερδνειστερία, και στη συνέχεια θα αναφερθώ στη Γεωργία. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω την πολύ επιτυχημένη αποστολή συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο ως προς την εφαρμογή νέου τελωνειακού καθεστώτος μεταξύ της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Για το πρόγραμμα αυτό διατέθηκαν 20 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια, ενώ περισσότεροι από 70 τελωνειακοί και συνοριοφύλακες αποσπάστηκαν από τα κράτη μέλη μας. Όλες οι μεγάλες εταιρείες της Υπερδνειστερίας έχουν τώρα εγγραφεί στο Κισινάου και λειτουργούν υπό το νέο καθεστώς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης θα μειώσει δραστικά τα παράνομα έσοδα που καρπώνεται σήμερα η ηγεσία της Υπερδνειστερίας.

Παρότι αισθανόμαστε ικανοποίηση για την επανάληψη, προσφάτως, των συνομιλιών υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ρωσίας και της Μολδαβίας, μας ανησυχεί η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην ηγεσία της Υπερδνειστερίας. Με πρόσφατη δήλωσή του, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Lavrov ζήτησε την «πολιτική αναγνώριση του αποτελέσματος» του δημοψηφίσματος στην Υπερδνειστερία, το οποίο δεν έχουν αναγνωρίσει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο ΟΑΣΕ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιπλέξει τις προσπάθειες επίλυσης της διαμάχης.

Μας ανησυχεί επίσης η εμμονή της Υπερδνειστερίας και της Ρωσίας στην ανάγκη θέσπισης ενός πρωτοκόλλου διαμετακόμισης μεταξύ της Μολδαβίας και της Υπερδνειστερίας στο οποίο η τελευταία θα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητος διεθνής οικονομικός παράγοντας. Το θέμα αυτό αποτελεί πρόσκομμα στις συνομιλίες για τη διευθέτηση της αντιπαράθεσης, οι οποίες συνεχίζονται μετά από σιωπή η οποία διήρκεσε για περισσότερο από ένα εξάμηνο, αν και όχι κατά το πρότυπο 5+2, αλλά με τους διαμεσολαβητές μόνον, οι οποίοι έρχονται χωριστά σε επαφή με τις δύο πλευρές, με άλλα λόγια 5+1.

Αυτή η στάση είναι απαράδεκτη, όπως έχουμε επανειλημμένα καταστήσει σαφές στη Ρωσία. Επιπλέον, οι εξελίξεις στην περιοχή, καθώς το σύνολο των μεγάλων επιχειρήσεων της Υπερδνειστερίας συνεργάζονται τώρα νομίμως με το Κισινάου, καταδεικνύουν ότι μια τέτοια στάση απέχει όλο και περισσότερο από την πραγματικότητα. Μας είχε ανησυχήσει επίσης το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης της ουκρανικής κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα. Αισθάνθηκα ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν ο πρωθυπουργός Yanukovich με διαβεβαίωσε για την αδιάπτωτη στήριξη της ουκρανικής κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε να υπογραμμίζουμε τη σημασία της συνεργασίας με την Ουκρανία κατά την προσεχή διάσκεψη κορυφής στο Ελσίνκι σε λίγες ημέρες.

Ορισμένοι ανέφεραν τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για σιδηροδρομικά θέματα μεταξύ της Μολδαβίας και της Ουκρανίας ως περαιτέρω ένδειξη για το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης της Ουκρανίας. Αυτό, όμως, δεν επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις. Ενθαρρύνουμε, συνεπώς, και τις δύο πλευρές να αναζητήσουν μια αμοιβαία επωφελή λύση σε αυτή την κατάσταση το ταχύτερο δυνατόν.

Η παρουσία μας στην περιοχή μέσω της αποστολής συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας προσφέρει ένα θαυμάσιο μέσο για την παρακολούθηση της κατάστασης και την παροχή συμβουλών και ενίσχυσης στις δύο πλευρές. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, στο πλαίσιο του νέου μέσου της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, θα προσφέρουμε σημαντικά αυξημένη χρηματοδότηση στη Μολδαβία. Θα της προσφέρουμε επίσης δάνειο, στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ώστε να την βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει την κρίση που δημιούργησε η αύξηση των τιμών της ενέργειας και η ρωσική απαγόρευση στις εξαγωγές οίνου από τη Μολδαβία.

Μας ανησυχεί πάρα πολύ η κρίση στις σχέσεις μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσίας, ιδίως η συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Μας ανησυχεί ιδιαιτέρως η απέλαση μεγάλου αριθμού Γεωργιανών από τη ρωσική επικράτεια, η οποία φαίνεται να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Ρωσίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του 1975. Έθιξα επίσης προσφάτως αυτό το ζήτημα στον κ. Lavrov.

Η Γεωργία φέρει επίσης μέρος της ευθύνης. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στη Γεωργία στο πλαίσιο της αποστολής της τρόικας, κάλεσα τον Πρόεδρο Saakashvili να επιδείξει σύνεση και τον ενθάρρυνα να επιδιώξει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Επιτρέψτε μου να πω κάτι τελευταίο σχετικά με τη Νότια Οσετία. Μου προκαλεί απογοήτευση το γεγονός ότι η πρόσφατη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Ελέγχου για τη Νότια Οσετία δεν κατέληξε σε κάποιο αποτέλεσμα. Κατανοούμε την επιθυμία της Γεωργίας να ανανεωθεί και να αναθεωρηθεί η σύνθεση της Μικτής Επιτροπής Ελέγχου· όμως, πρέπει να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση των υφιστάμενων ειρηνευτικών μηχανισμών πριν από την εφαρμογή νέων μηχανισμών, ενώ η πρόσφατη μελέτη εκτίμησης αναγκών και η διεθνής διάσκεψη δωρητών τον Ιούνιο του 2006 καταδεικνύουν ότι υπάρχουν περιθώρια εποικοδομητικού διαλόγου. Εκφράζουμε δε την ικανοποίησή μας για τη συνέχιση αυτού του προγράμματος αποκατάστασης, παρά την τρέχουσα κρίση.

Προσφέραμε σημαντική χρηματοδοτική συμβολή αποβλέποντας στην επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης, περιλαμβανομένης της εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ανασυγκρότησης αξίας 9,5 εκατ. ευρώ στη Νότια Οσετία. Επιπλέον πόροι για την ανασυγκρότηση έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του νέου προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΚ για την περίοδο 2007-2010.

Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά οφείλει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη στήριξη της όποιας ειρηνικής διευθέτησης. Ωστόσο, η πιο άμεση ανάγκη είναι να εξομαλυνθούν και πάλι οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας, να επανέλθουν στο πλαίσιο της διπλωματίας. Οπωσδήποτε, πάντως, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αύριο θα διενεργηθεί ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος για την περιοχή της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία. Γνωρίζουμε ότι η Μολδαβία είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Τον Σεπτέμβριο διενεργήθηκε «δημοψήφισμα» στην περιοχή της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία, το οποίο αφορούσε το ενδεχόμενο προσχώρησης της περιοχής στη Ρωσική Ομοσπονδία. Το εν λόγω δημοψήφισμα και το αποτέλεσμά του δεν έγιναν δεκτά από τη διεθνή κοινότητα και η σύγκρουση μεταξύ της αποσχιστικής τοπικής κυβέρνησης της Υπερδνειστερίας και της κεντρικής κυβέρνησης της Μολδαβίας συνέβαλε σημαντικά στην αστάθεια της χώρας συνολικά και της οικονομικής και κοινωνικής της ανάπτυξης.

Στις αρχές του έτους, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το καθεστώς της Υπερδνειστερίας κατά το πρότυπο 5+2 οδηγήθηκαν σε αποτυχία, καθώς οι αρχές της Υπερδνειστερίας υποχώρησαν από τις διαπραγματεύσεις. Λαμβάνουμε, άλλωστε, υπόψη το γεγονός ότι η λεγόμενη ειρηνευτική ρωσική δύναμη εξακολουθεί να βρίσκεται στην Υπερδνειστερία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλουμε να καταγγείλουμε το λεγόμενο δημοψήφισμα στην περιοχή της Υπερδνειστερίας, το οποίο καταστρατηγεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πρόκληση η οποία ενισχύει την υπάρχουσα ένταση και υπονομεύει την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης του προβλήματος.

Οφείλουμε επίσης να καλέσουμε τη Ρωσία να σταματήσει τη στήριξη που προσφέρει στο καθεστώς της Υπερδνειστερίας, η οποία απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας, και να αποσύρει τα στρατεύματα και τον οπλισμό της από το έδαφος της Μολδαβίας, κατ’ εφαρμογή της απόφασης που ελήφθη κατά τη διάσκεψη κορυφής του ΟΑΣΕ το 1999.

Εκφράζουμε δε την ιδιαίτερη λύπη μας για την απουσία ουσιαστικής προόδου στις συνομιλίες σχετικά με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και τη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να επιταχύνουν τη διαδικασία, επιτυγχάνοντας τη σύναψη συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων με τη Μολδαβία και διασφαλίζοντας την εφαρμογή της, καθόσον η τρέχουσα κατάσταση είναι άδικη και συνιστά διάκριση, δεδομένου ότι πολίτες της Υπερδνειστερίας με ρωσικά διαβατήρια επωφελούνται από τη δυνατότητα να μεταβαίνουν στην ΕΕ πιο εύκολα από τους Μολδαβούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, αντιμετωπίζουμε μια σειρά από συνεχιζόμενες, «παγωμένες» συγκρούσεις στην κοινή γειτονιά που μοιράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Δυστυχώς, είναι προφανές επί χρόνια ότι δεν έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο στην κατεύθυνση της επίλυσής τους, παρά τη δέσμευση της ΕΕ για μια διαπραγματευόμενη πολιτική λύση εντός ενός πολυμερούς πλαισίου.

Παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή αυτή με μεγάλη ανησυχία, δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ενδεχόμενη κλιμάκωση. Στις 17 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη δημοψήφισμα στην Υπερδνειστερία για την απόσχιση από τη Μολδαβία, ενώ, την περασμένη εβδομάδα, η ένταση μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας αναφορικά με το καθεστώς της Νοτίου Οσετίας κλιμακώθηκε σε μείζονα διπλωματική κρίση. Και τα δύο γεγονότα δεν συνάδουν με τη δέσμευση για την εξεύρεση πολιτικής λύσης σε αυτές τις συγκρούσεις στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ. Πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει πιστά ένα σχέδιο διαπραγματεύσεων σε πολυμερές πλαίσιο, όπου η εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και της Γεωργίας πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Καταδικάζουμε απερίφραστα μονομερείς ενέργειες, όπως είναι η διοργάνωση δημοψηφίσματος ή δήθεν δημοψηφίσματος, διότι δεν είδαμε κάποια απόδειξη δημοκρατικού δημοψηφίσματος σε ελεύθερο και ανοικτό περιβάλλον. Η επανειλημμένη χρήση απειλητικής πολιτικής ρητορικής ή η μονομερής ανακοίνωση κυρώσεων είναι εξίσου αντιπαραγωγικές. Δεν μας φέρνουν βήμα πλησιέστερα σε μια λύση και αναχαιτίζουν την προσπάθεια την οποία καταβάλλει η διεθνής κοινότητα προκειμένου να ενθαρρύνει τα μέρα να ομονοήσουν. Πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι μια βιώσιμη λύση μπορεί να βασιστεί μόνο σε πολιτικό διάλογο, με την τήρηση της δημοκρατίας στις ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί αναγκαία επένδυση να δοθεί μια τονωτική ένεση σε αυτή τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιλύσει αυτές τις συγκρούσεις από μόνη της. Αφ’ ης στιγμής αποφασίζουμε υπέρ μιας πολυμερούς στρατηγικής, πρέπει να αναμένουμε λογικά από τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη να κινούνται εντός αυτών των πλαισίων και να προσυπογράψουν προηγούμενες συμφωνίες, όπως αυτή της Κωνσταντινούπολης το 1999. Επιπλέον, προσμένουμε από τη Ρωσία να επιδείξει μια κάποια αυτοσυγκράτηση, αφού διαδραματίζει καίριο ρόλο σε κάθε μια από αυτές τις συγκρούσεις. Η ενεργός στήριξη της Ρωσίας προς το καθεστώς της Υπερδνειστερίας και προς τα δημοψηφίσματα, καθώς και η στήριξη προς το αποσχιστικό κίνημα στη Νότιο Οσετία και στην Αμπχαζία δεν εμπίπτουν, δυστυχώς, σε αυτή την κατηγορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SL) Ως αναπληρωτής επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Μολδαβίας, παρακολουθώ προσεχτικά τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο μέρος του κόσμου. Το αντισυνταγματικό και διεθνώς μη αναγνωρισμένο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Υπερδνειστερίας, το οποίο διεξήχθη πρόσφατα σε αυτήν την περιφέρεια, αποτέλεσε σοβαρή οπισθοδρόμηση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στις 10 Οκτωβρίου, η Υπερδνειστερία απέρριψε ένα συμβιβαστικό σχέδιο, το οποίο κατέθεσε ο ΟΑΣΕ, υπό την ηγεσία του βέλγου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Karel de Gucht. Το προτεινόμενο σχέδιο προέβλεπε τη χορήγησε σε ολόκληρη την Υπερδνειστερία ενός σχετικώς ανεξάρτητου ή ημι-αυτόνομου καθεστώτος εντός μιας μολδαβικής ομοσπονδίας. Προσωπικά, λυπούμαι για την απόρριψη αυτού του συμβιβασμού, διότι χάθηκε μια ευκαιρία για τη δημιουργία ειρήνης και σταθερότητας στο σύνολο αυτής της ασταθούς περιοχής. Αντ’ αυτού, το αδιέξοδο μεταξύ Υπερδνειστερίας και Μολδαβίας θα συνεχίσει να απειλεί τόσο την πολιτική όσο και την οικονομική σταθερότητα σε αυτό το μέρος της Ευρώπης.

Με την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκτείνονται μέχρι τη Μολδαβία, συνεπώς, είναι προς το ζωτικό συμφέρον μας να αφιερώσουμε τον αναγκαίο χρόνο, την ενέργεια και τη δέσμευση στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Τέλος, θέλω να καλέσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ρίξουν το ειδικό πολιτικό βάρος τους για την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων. Ομοίως, καλώ την Tiraspol να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να θέσει τέρμα στις παρελκυστικές τακτικές της. Ταυτόχρονα, καλώ επίσης τη Μόσχα να ασπαστεί πιο προοδευτικές πολιτικές για τη διευθέτηση αυτής της διένεξης, διότι μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση εκ μέρους της θα καταδείξει ότι η Ρωσία όντως επιδιώκει να θεσπίσει μια υπεύθυνη και αξιόπιστη εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν πάει πολύς καιρός που χειροκροτούσαμε την ειρηνική επανάσταση στη Γεωργία και ενθαρρύναμε τους νεαρούς ηγέτες της να εγκαθιδρύσουν πραγματική δημοκρατία στη χώρα τους. Όπως γνωρίζουμε, σήμερα η Γεωργία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επίλυση των συγκρούσεων με τις περιοχές της που επιδιώκουν να αποσχιστούν και οι κλιμακούμενες προκλήσεις αμφοτέρων των μερών δεν βοηθούν βεβαίως στην ειρηνική επίλυση αυτών των συγκρούσεων. Το χειρότερο είναι ότι η ένοπλη επέμβαση μπορεί να αναφλέξει ολόκληρο τον Καύκασο, πράγμα για το οποίο έχουμε όλοι μας επίγνωση. Γι’ αυτό και πρέπει να προτρέψουμε σθεναρά τις αρχές της Γεωργίας να υιοθετήσουν μια συμβιβαστική προσέγγιση και να δρομολογήσουν εκ νέου και με εποικοδομητικό πνεύμα την ειρηνευτική διαδικασία στη Νότιο Οσετία.

Ωστόσο, υπάρχουν ελαφρυντικά στην περίπτωση της Γεωργίας: ο γείτονάς της, η Ρωσία, δεν παίζει το παιχνίδι της συμφιλίωσης. Για παράδειγμα, όταν την προηγούμενη εβδομάδα στο Λάχτι συνέκρινε τη Νότιο Οσετία με το Κοσσυφοπέδιο, ο κ. Πούτιν έριχνε λάδι στη φωτιά στον Καύκασο, τη στιγμή ακριβώς που αναμενόταν από αυτόν να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μέσω της εξομάλυνσης των σχέσεων με τους γείτονές του στη Γεωργία. Ό,τι και να πει η Ρωσία, αναμφίβολα εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση. Μήπως δεν χορήγησε ρωσικά διαβατήρια στον πληθυσμό της Γεωργίας στη Νότιο Οσετία; Πόσο έγκυρο μπορεί να είναι ένα δημοψήφισμα αν το 80% των συμμετεχόντων είναι ρώσοι πολίτες; Πόσο ουδέτερη περιμένουμε να είναι η ειρηνευτική δύναμη στη Νότιο Οσετία όταν στη συντριπτική της πλειονότητα αποτελείται από Ρώσους; Δεν θα αναφερθώ καν στο μονομερές ρωσικό εμπάργκο ή στις συνεχιζόμενες εκτοπίσεις Γεωργιανών της Ρωσίας, στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την επιθυμία αποσταθεροποίησης της Γεωργίας.

Συνεπώς, η πολιτική γειτονίας και η στενότερη συνεργασία με τη Ρωσία είναι, βεβαίως, μέσα για μας, συγχωρείστε με όμως που δεν μπορώ να συμμεριστώ τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση της ειρηνευτικής δύναμης. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει πράγματι να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η ουδετερότητα και η αμεροληψία αυτής της δύναμης. Πρέπει ίσως –ή μήπως να πω καλύτερα, οπωσδήποτε– να είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε, αν παραστεί ανάγκη, στην αντικατάσταση της ειρηνευτικής δύναμης.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (DE) Κύριε Πρόεδρε, όταν πρόκειται για την ασφάλεια και τη σταθερότητα μιας χώρας ή μιας περιοχής, η ύψιστη αρχή είναι ότι οι ενδιαφερόμενες πλευρές, που έχουν διαφορετικά συμφέροντα, δεν πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες που οδηγούν σε κλιμάκωση της κρίσης. Και εφόσον το σύνταγμα της Μολδαβίας δεν προβλέπει δημοψήφισμα, φυσικά δεν μπορεί να αναγνωριστεί κανένα δημοψήφισμα που διεξάγεται. Αυτό είναι απόλυτα σαφές.

Η Υπερδνειστερία ήταν ανέκαθεν μέρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Συνεπώς, είναι απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα να πούμε στους ρώσους εταίρους μας –με τους οποίους βασικά δεν έχουμε και τόσο κακές σχέσεις– πως τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την περιοχή αυτήν.

Αν δεν θέλουμε κλιμάκωση, τότε φυσικά δεν πρέπει να επιβάλλουμε απαγορεύσεις στις εξαγωγές και στις εισαγωγές, αλλά να προωθήσουμε το εμπόριο και μαζί του την αλλαγή. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξαν να εμμείνουμε στην εντατική συνέχιση των διαπραγματεύσεων 5+2 ή στην επανάληψή τους, και δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από αυτή τη γραμμή.

Σε μια δίκαιη εταιρική σχέση –και εννοώ την εταιρική σχέση με τη Ρωσία– συμπεριλαμβάνεται και το να μπορεί κανείς να πει ανοιχτά στον εταίρο με τι συμφωνεί και με τι όχι. Αυτό στο παρελθόν ίσως δεν το κάναμε πάντα με την απαιτούμενη αυστηρότητα, προς χάριν ορισμένων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία πιστεύουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση των ονείρων μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία επιθυμούν οι πολίτες της Ευρώπης πρέπει βεβαίως να είναι μια Ένωση, η οποία προασπίζεται συγκεκριμένες αξίες και το πράττει αυτό στη διεθνή κονίστρα. Ως ζήτημα αρχής, επομένως, πρέπει να καταδικάσουμε τη συμπεριφορά της Ρωσίας έναντι της Γεωργίας τις τελευταίες εβδομάδες. Θέλω να καλέσω όλα τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβούν σε δηλώσεις, να αναλάβουν δράση επί του θέματος και να προασπιστούν την ανεξαρτησία της Γεωργίας. Καλώ, επίσης, αυτά τα όργανα να προασπιστούν σθεναρά τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως είναι η ανεξαρτησία και η μη ανάμειξη στα εσωτερικά των άλλων.

Γνωρίζουμε καλά ότι η Ρωσία υποδαυλίζει τις αποσχιστικές τάσεις στη Γεωργία, τα γεγονότα όμως των δύο τελευταίων εβδομάδων είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, δεδομένου ότι παρατηρήσαμε δραματική αύξηση των σοβινιστικών, εθνικιστικών και αντι-γεωργιανών δηλώσεων στη Ρωσία. Τις τελευταίες μόλις μέρες, μάθαμε ότι υπέστησαν ζημιές έργα γεωργιανών καλλιτεχνών, τα οποία εκτίθονταν στη Μόσχα. Οι υστερικές ύβρεις, οι οποίες υποκινούνται από τα μέσα ενημέρωσης της Μόσχας, κατά των Γεωργιανών που ζουν στη Ρωσία, σημαίνουν ότι αυτοί δεν αισθάνονται ασφαλείς στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχουν αταλάντευτη στήριξη σε μια ανεξάρτητη, αυτοδιοικούμενη Γεωργία, η οποία έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει ασφαλής σε μια ενωμένη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μιλώ εξ ονόματος του νέου Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Οι εντάσεις στον νότιο Καύκασο δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να ενισχύουν το επιχείρημα για την επείγουσα έναρξη πολυμερών διαπραγματεύσεων, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα των εδαφών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Το μήνυμα συμφιλίωσης που έστειλε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά την εντατικοποίηση των σχέσεων σε διάφορα επίπεδα δεν διαχωρίζεται, και δεν πρέπει να διαχωρίζεται, από την πρόσκληση για διάλογο καθώς και για την εφαρμογή όλων των δυνατών μέτρων στην προσπάθεια να επιλυθεί, χωρίς την πρόκληση απωλειών, η χειρότερη κρίση στη μετα-σοβιετική εποχή.

Οι δηλώσεις του κ. Πούτιν αναφορικά με την υποτιθέμενη προετοιμασία μιας γεωργιανής στρατιωτικής επέμβασης, καθώς και το εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη Γεωργία και τη Μολδαβία και η διακοπή βασικών υπηρεσιών, από τις μεταφορές έως και τις τραπεζικές υπηρεσίες, δεν είναι δυνατόν να μην έχουν επιπτώσεις στον γεωργιανό λαό, τόσο σε αυτούς που έχουν μεταναστεύσει στη Ρωσία, πολλοί από τους οποίους επαναπατρίσθηκαν άδικα και βεβιασμένα τις τελευταίες ημέρες, όσο και σε όσους ζουν σε γεωργιανό έδαφος και συχνά εξαρτώνται οικονομικά από τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν μεταναστεύσει. Όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα, η Ευρώπη δεν πρέπει να περιοριστεί στο να παίξει τον ρόλο του διαιτητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το 1996 ήμουν μέλος της λιθουανικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν η Ρωσία δεσμεύτηκε επισήμως να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Μολδαβία το 1997. Συνεπώς, το 2007 μπορούμε να γιορτάσουμε τη δέκατη επέτειο από αυτή την ανεκπλήρωτη ευρωπαϊκή υπόσχεση της Ρωσίας – η οποία δεν είναι, βεβαίως, η μόνη. Έχουμε έτσι μια καλή ευκαιρία να γράψουμε και να δημοσιεύσουμε ένα ογκώδες βιβλίο για τις ανεκπλήρωτες διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας. Αυτή είναι η πρώτη μου πρόταση στο Σώμα, καθώς πασχίζει να εξασφαλίσει νέες δεσμεύσεις.

Οι πολιτικές της Ρωσίας για τον κατακερματισμό των μικρότερων γειτόνων της έχουν προκαλέσει απώλειες και πόνο σε ανθρώπους και διάφορους λαούς οι οποίοι εξακολουθούν να ζητούν τη βοήθειά μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε να διατυπώνουμε αόριστα ευχολόγια όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ αρνούμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τα στίφη προσφύγων που εκδιώχθηκαν από την Αμπχαζία μετά την εισβολή των Ρώσων;

Αξίζει εδώ να σημειωθεί η σύντομη υποσημείωση στο ψήφισμα αριθ. 1666 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 31ης Μαρτίου 2006, σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών στη Γεωργία. Στην πραγματικότητα, η εν λόγω δύναμη είναι ρωσική και είναι κατ’ όνομα μόνον ειρηνευτική, καθώς προωθεί την προσάρτηση ενός πληθυσμού στον οποίο παρέχονται μαζικά διαβατήρια ξένης χώρας, πριν από την οριστική προσάρτηση της περιοχής. Αν επιθυμείτε πραγματικά την ειρήνη σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, επιβάλλεται η ανάπτυξη πραγματικής, ενδεχομένως ευρωπαϊκής, ειρηνευτικής δύναμης στη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία. Η εναλλακτική είναι να μετονομαστεί η σημερινή ειρηνευτική δύναμη σε «εγκληματική δύναμη». Αυτή είναι η δεύτερη πρότασή μου προς το Κοινοβούλιο: να επιλέξει μεταξύ της ανάπτυξης πραγματικής ειρηνευτικής δύναμης και επισημοποίησης της «εγκληματικής δύναμης».

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας μας, κάποιοι στη Ρωσία –και ιδίως αξιωματούχοι– θα πιστέψουν ότι δεν έχουμε κανέναν άλλο στόχο από το να παγιδεύσουμε αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη ρώσικη αρκούδα. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας, αλλά θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε στη Ρωσία πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε, και μάλιστα μαζί, τα προβλήματα που υπάρχουν – από το ενεργειακό μέχρι το πρόβλημα της γειτνίασης και ότι η Ρωσία πρέπει να δηλώσει ότι δέχεται την πολυμερή προσέγγιση.

Ασκώντας κριτική στην Αμερική συμφωνούμε συχνά αναφορικά με τον μονομερή χαρακτήρα των ενεργειών της. Όταν, όμως, μια χώρα αναλαμβάνει δράση στο κατώφλι της, πρέπει να το κάνει πολυμερώς, και η Ρωσία τον τελευταίον καιρό ακολουθεί διαφορετικό δρόμο, πράγμα απόλυτα απαράδεκτο.

Πρώτον, φυσικά χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των ενδιαφερομένων χωρών. Αναφορικά με τη Γεωργία, θα θέλαμε –και το είπαμε αυτό κατά την τελευταία επίσκεψή μας στη Γεωργία– να υπογράψει τη δέσμευση για την αποφυγή χρήσης βίας. Η παρατήρηση «θέλουμε να μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας» δεν είναι αρκετή γιατί αυτό δικαιούται, φυσικά, να το κάνει ο καθένας.

Δεύτερον, θέλουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς πρόκειται να επανενταχθεί ο πληθυσμός της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας στην κοινωνία της Γεωργίας, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει μόνο μία κοινή, αδιαίρετη Γεωργία, μολονότι πιστεύουμε επίσης ότι αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες προσφορές προς αυτά τα τμήματα του πληθυσμού.

Παρ’ όλ’ αυτά, όπως είπαμε, την κύρια ευθύνη εξακολουθεί να την φέρει η Ρωσία. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ρωσία δεν έχει κατανοήσει μέχρι τώρα ότι δεν κάνει κανείς φίλους με την υποστήριξη μικρών, αποσχιστικών κινημάτων, σε μερικά από τα οποία έχουν διεισδύσει εγκληματικά στοιχεία, αλλά με την υποστήριξη της σταθερότητας των γειτόνων, πράγμα που ασφαλώς θα έκανε ευχαρίστως και η Γεωργία.

Αυτό, ωστόσο, που πρέπει να απορρίψουμε απόλυτα, είναι η εκδίωξη των Γεωργιανών από τη Ρωσία. Το επιχείρημα πως πρόκειται για παράνομους ακούγεται κυνικό. Η εκδίωξη των Γεωργιανών –ειδικά τώρα, ενόψει αυτών των συμβάντων– είναι το ίδιο ατυχής συγκυρία με τις αυξήσεις της τιμής της ενέργειας στην Ουκρανία πριν από τις εκλογές και στη Λευκορωσία μετά από αυτές. Αυτό είναι απόλυτα αδικαιολόγητο και απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Νότια Οσετία είναι μια από τις εξαιρετικά δυσάρεστες «παγωμένες» συγκρούσεις, και θυμάμαι ότι με είχε απασχολήσει και εμένα, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, όταν βρισκόμουν στη θέση ακριβώς στην οποία βρίσκεστε τώρα, πριν από πέντε ολόκληρα χρόνια.

Όμως, η παγωμένη αυτή σύγκρουση κινδυνεύει τώρα να μετατραπεί σε θερμή σύγκρουση. Επιβάλλεται να ηρεμήσει το ταχύτερο δυνατόν η κατάσταση, και η πολιτική μου ομάδα στηρίζει την έκκληση προς τη Ρωσία και τη Γεωργία να μειώσουν την ένταση των δηλώσεων και των ενεργειών τους. Αυτά που έγιναν εις βάρος των γεωργιανών πολιτών είναι απολύτως απαράδεκτα, όπως, βεβαίως, και η απόφαση της Ρωσίας να διακόψει κάθε μορφή επικοινωνίας με τη Γεωργία.

Η προειδοποίηση του Προέδρου Πούτιν για τον κίνδυνο αιματοχυσίας ενώπιον του κ. Vanhanen, Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, και του κ. Barroso, Προέδρου της Επιτροπής, πρέπει να προκάλεσε βαθύτατη αμηχανία και, εν πάση περιπτώσει, είναι απολύτως απαράδεκτη· όπως και το γεγονός ότι η Ρωσία συνεχίζει να εκδίδει διαβατήρια σε κατοίκους της Νότιας Οσετίας. Η απειλή της Γεωργίας να προσφύγει στη βία είναι εξίσου απαράδεκτη.

Αν η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρά αυτό το θέμα, πρέπει να είναι έτοιμη να αντικαταστήσει, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, τη ρωσική ειρηνευτική δύναμη. Μια τέτοια δέσμευση δεν είναι καθόλου εύκολη και πρέπει να σταθμιστεί με μεγάλη σοβαρότητα. Πρώτα, όμως, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους ήδη διαθέσιμους πολυμερείς και ευρωπαϊκούς ειρηνευτικούς μηχανισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας ΕΕ-Μολδαβίας θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το πρόβλημα και να καταστήσω σαφές ότι δεν πρόκειται για κρίση μειονοτήτων. Το κοινωνικό σύστημα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι ανοιχτό τόσο από κοινωνική όσο και από πολιτική άποψη και χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη και την ανεκτικότητα. Όταν προβάλλονται ως δικαιολογία οι συγκρούσεις με τις μειονότητες, αυτό γίνεται μόνο για να νομιμοποιηθεί η υποστήριξη ενός σταλινικού καθεστώτος που είναι πραγματικά προβληματική από πολιτική άποψη και εξαιρετικά αμφισβητήσιμη. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό στη ρωσική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Πούτιν.

Η κρίση της Υπερδνειστερίας είναι κρίση μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ. Κατά τη γνώμη μου, η ειρήνευση είναι δυνατή μόνον εάν αποχωρήσουν τα στρατεύματα. Γι’ αυτό, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να ασκήσουν ακριβώς σε αυτό το σημείο πολύ μεγαλύτερη πίεση στη ρωσική κυβέρνηση. Η κρίση της Μολδαβίας δεν πρέπει να θυσιαστεί στον βωμό των ενεργειακών συναλλαγών μας με τη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στη Νότιο Οσετία και στην Υπερδνειστερία καθιστά πασίδηλο ότι η Ρωσία δεν έπαψε να σκέφτεται με όρους ζωνών επιρροής. Πέρασαν δεκάξι χρόνια αλλά η Ρωσία δεν έχει χωνέψει ακόμη στην πραγματικότητα την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας ανεξαρτήτων κρατών κατά μήκος των συνόρων της. Καταφεύγει σε τεχνάσματα, κατασκοπεία, ενεργειακό εκβιασμό και στη χορήγηση ρωσικών διαβατηρίων προκειμένου να αποδυναμώσει τη Γεωργία και τη Μολδαβία, τους ανεξάρτητους γείτονές της, και να τους αποστερήσει τμήματα της επικράτειάς τους. Αντίθετα προς τις προσδοκίες μας, η Ρωσία δεν διαδραματίζει σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή. Για την ακρίβεια συμβαίνει το αντίθετο. Όσο μεγαλύτερη πολιτική εξουσία ασκεί η Ρωσία, τόσο περισσότερες συγκρούσεις, εντάσεις, ακόμη και πόλεμοι προκύπτουν. Ανάγονται μήπως όλα αυτά σε μια πολιτική η οποία είναι αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι δυνατόν να αναπτύξουμε μια άνευ όρων στρατηγική εταιρική σχέση με μια χώρα, η οποία ξεπέφτει σε αυτές τις μεθόδους; Πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και, επομένως, καλώ το Σώμα να στηρίξει το κοινό ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, καθώς και η Ομάδα της Ένωσης για την Ευρώπη των Εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αν η Μολδαβία δεν είχε χωριστεί από τη Ρουμανία με το σύμφωνο Χίτλερ-Στάλιν, η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα γινόταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εννιάμισι εβδομάδες. Αυτό δείχνει πόσο κοντά σε εμάς είναι η όλη υπόθεση. Αυτό δείχνει πώς η Γεωργία –που είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης– έπεσε δύο φορές θύμα της ρωσικής ή σοβιετικής αποικιοκρατίας: μια φορά υπό τον τσάρο και μία όταν κατά τη δεκαετία του ’20 τα σοβιετικά στρατεύματα κατέπνιξαν τα έθνη του Καυκάσου εν τη γενέσει τους.

Σήμερα βλέπουμε μια μετα-αποικιοκρατική κατάσταση όπου η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να επανορθώσει όσα έκανε εκεί ως αποικιοκρατική δύναμη ή και ως ολοκληρωτική Σοβιετική Ένωση. Αντίθετα, η Ρωσία ασκεί μια μετα-αποικιοκρατική πολιτική εθνικής κυριαρχίας και εκβιασμού ως προς τις πρώτες ύλες. Εδώ οι εθνοτικές συγκρούσεις είτε γίνονται αντικείμενο κατάχρησης είτε δημιουργούνται εν μέρει τεχνητά.

Γι’ αυτό, η απάντηση είναι μόνο μία: όταν υπάρχουν κάπου κρίσεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι –όπως είπε και ο κ. Landsbergis– να έχουμε εκεί διεθνή ή ευρωπαϊκή ειρηνευτική παρουσία, είτε πρόκειται για την Υπερδνειστερία, την Αμπχαζία ή τη Νότια Οσετία, είτε για την Τσετσενία, όπου πρέπει επιτέλους η κατάσταση να τεθεί υπό διεθνή έλεγχο.

Αν η Ρωσία ενδιαφέρεται να επικρατήσει διαφάνεια, αυτή είναι η σωστή λύση. Όμως η Ρωσία δεν θέλει διαφάνεια. Εξακολουθεί να θέλει μια σκιώδη πολιτική κυριαρχία. Γι’ αυτό, λυπάμαι επίσης διότι η συζήτηση αυτή γίνεται μετά από τη σύνοδο κορυφής και δεν έγινε προηγουμένως, όπως επιθυμούσαμε. Ο κ. Πούτιν ήθελε να δημιουργήσει πρώτα ψευδαισθήσεις υπό το φως των προβολέων στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής και τώρα, μετά τη σύνοδο, μαζεύουμε τα σπασμένα.

Δεν μπορώ παρά να απευθύνω έκκληση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βρουν επιτέλους μια ξεκάθαρη, ανοιχτή και λογική γλώσσα απέναντι στη ρωσική πολιτική, όπου θα συμπεριληφθούν ξεκάθαρα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να καταλάβουμε πως είναι σαφές ότι η Ρωσία καταλαβαίνει μόνο μια τέτοια σαφή γλώσσα. Όπως είπε ο κ. Landsbergis, δεν υπάρχει μόνο υλικό για μία Λευκή Βίβλο για τις υποσχέσεις που δεν τήρησε η Ρωσία, αλλά και για μία Λευκή Βίβλο σχετικά με την αυταπάτη της Δύσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα της Υπερδνειστερίας ανάγεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ζήτημα στο ζήτημα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Το πρόβλημα έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, αλλά είναι στο χέρι της Ρωσίας να το επιλύσει, για να το πράξει όμως αυτό πρέπει να εφαρμόσει αυτό που υποσχέθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΟΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη το 1999 να αποσύρει, δηλαδή, τα στρατεύματά της από τη μολδαβική επικράτεια. Αυτό έπρεπε να το έχει πράξει ήδη από το 2002.

Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Στη Ρωσία εκτιμώνται αυτού του είδους οι φιλίες. Εμείς εδώ είμαστε φοβισμένοι και ποιούμε τη νήσσα. Επομένως, από 1ης Ιανουαρίου θα αποκτήσουμε μια σοβαρή πηγή αστάθειας δίπλα ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω να επαναλάβω τρία γεγονότα για την Υπερδνειστερία. Καταρχάς, το καθεστώς της Υπερδνειστερίας δεν επιδιώκει την ανεξαρτησία, αλλά μάλλον την ένωση με τη Ρωσία, η οποία βρίσκεται 800 χλμ. μακριά. Η περιοχή ανήκει στη Μολδαβία και στην Ουκρανία και ουδέποτε ανήκε στη Ρωσία.

Δεύτερον, οι κάτοικοι της Υπερδνειστερίας δεν είναι μια ομοιόμορφη εθνοτική ομάδα. Στην πλειονότητά τους είναι Μολδαβοί, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 40% του πληθυσμού, με τους Ουκρανούς να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 28% και τη ρωσική εθνοτική ομάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Τρίτον, οι κάτοικοι της Υπερδνειστερίας αναμφίβολα θα έχαιραν περισσότερης δημοκρατίας και ελευθερίας υπό την κυβέρνηση στο Chisinau σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει τώρα. Το Chisinau ουδέποτε καταδίωξε τον μη μολδαβικό πληθυσμό της Υπερδνειστερίας.

Η Ρωσία δεν θα αναλάβει καμία δράση αν δεν ασκήσουμε εμείς πίεση. Δεν πρέπει να φοβούμαστε να ασκήσουμε πίεση. Και οι σχέσεις μας με τη Ρωσία πρέπει να είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος θα είναι αμοιβαία επωφελής για αμφότερα τα μέρη. Μπορεί να έχουμε ανάγκη τη ρωσική ενέργεια, αλλά η Ρωσία έχει και αυτή ανάγκη από εμάς, για να μην αναφέρω την ευρωπαϊκή αγορά μας.

Είναι η ώρα να θυμίσουμε στη Ρωσία τι δώσαμε και να ζητήσουμε χάρες σε αντάλλαγμα. Τέλος, οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 5+2 πρέπει να συνεχιστούν πάση θυσία. Έχουμε ένα καλό ψήφισμα, ας το εγκρίνουμε λοιπόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, από τους εύλογους πολιτικούς προβληματισμούς που εκφράζονται στο υπό εξέταση κείμενο, απουσιάζει κάτι σημαντικό: οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν στην εν λόγω περιοχή. Όσοι καταδικάζουν την έκδοση ρωσικών διαβατηρίων για τους κατοίκους αυτών των περιοχών δεν πρέπει να λησμονούν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν να ζουν οι άνθρωποι αυτοί, ως πολίτες ή μη πολίτες κρατών τα οποία προέρχονταν από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που είχαν μόλις κερδίσει την ανεξαρτησία τους. Πρόκειται για δημοκρατίες τα σύνορα των οποίων, στην περίπτωση του Καυκάσου, χαράχθηκαν αυθαίρετα από τον Στάλιν, ή, στην περίπτωση της Υπερδνειστερίας, άλλαξαν βάσει του Συμφώνου Molotov-Ribbentrop.

Μετά τη διάλυση του ομοσπονδιακού κράτους, της ΕΣΣΔ, δεν εφαρμόστηκε κάποια μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορούσαν να επιλυθούν προβλήματα όπως η επανένωση οικογενειών, η ιθαγένεια και ούτως καθεξής. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τα ρωσικά διαβατήρια κυρίως για να μεταβαίνουν στη Ρωσία, και όχι στην ΕΕ, όπως υποστηρίχθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). – (LV) Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η επιθυμία της Ρωσίας να επιδράσει στη μοίρα εκείνων από τα γειτονικά της κράτη, που στράφηκαν στο δυτικό μοντέλο ανάπτυξης, είναι φανερή τόσο στην παρέμβασή της στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας όσο και στην περίπτωση της Μολδαβίας και της Γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Για τον σκοπό αυτόν, εφόσον οι ειρηνευτικές δυνάμεις της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών στη Νότιο Οσετία αδυνατούν να επιτελέσουν την αποστολή τους, πρέπει να αντικατασταθούν από διεθνή ειρηνευτική δύναμη. Δεύτερον, η Ρωσία πρέπει να αποφύγει τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων πολύ κοντά στην επικράτεια της Γεωργίας. Τρίτον, πρέπει να δοθεί αμέσως τέλος στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών της Γεωργίας, οι οποίες διαλαμβάνουν πλέον τον χαρακτήρα εθνοκάθαρσης, καθώς και στο εμπάργκο αγαθών από τη Γεωργία. Τέταρτον, όσον αφορά την ακεραιότητα της επικράτειας της Γεωργίας, πρέπει να επανεξεταστεί το νομότυπο της χορήγησης ρωσικών διαβατηρίων στην Αμπχαζία και τη Νότιο Οσετία, προκειμένου να αποφευχθεί επανάληψη του σεναρίου της Υπερδνειστερίας. Τέλος, αμφότερες οι χώρες πρέπει να απόσχουν από ενέργειες και δηλώσεις, οι οποίες ενδέχεται να υποδαυλίσουν την επιδείνωση των σχέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ουσία του θέματος αυτής της συζήτησης, απαιτείται η πολύ ισχυρή δέσμευση της ΕΕ με τη μορφή ειρηνευτικών δυνάμεων οι οποίες θα έχουν στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης αυτών των επικίνδυνων συγκρούσεων.

Πρέπει να είμαστε σαφείς: αυτές οι σχεδόν αποσχισθείσες περιοχές, ή παγωμένες συγκρούσεις, χρησιμοποιούνται συστηματικά ως μοχλός πίεσης από τη ρωσική κυβέρνηση προκειμένου να διατηρήσει την επιρροή της στην άλλοτε σοβιετική επικράτεια. Χωρίς τη συνέχιση της παρουσίας ρωσικών στρατευμάτων –όπως δήλωσε η συνάδελφός μου, κ. Mikko– οι συγκρούσεις που μας απασχολούν τώρα θα είχαν εξαφανιστεί. Μέρος του προβλήματος φαίνεται πως είναι ο φόβος για πιθανή διάδοση των «επαναστάσεων των ρόδων», καθώς και ο φόβος έναντι της πραγματοποίησης γνήσιας δημοκρατικής αλλαγής στην ίδια τη Ρωσία, η οποία έχει ήδη καθυστερήσει υπερβολικά. Πρέπει, συνεπώς, να αντιδράσουμε σε ενέργειες της ρωσικής κυβέρνησης οι οποίες ανατρέπουν όλους τους κανόνες της διεθνούς συμπεριφοράς, όπως η διακοπή των επικοινωνιών, οι οικονομικοί αποκλεισμοί και η ενίσχυση του κύματος ξενοφοβίας στην ίδια τη Ρωσία. Η ΕΕ των 25 οφείλει να καταγγείλει ως απολύτως απαράδεκτες τις ενέργειες αυτού του είδους, ιδίως για μια χώρα η οποία κατέχει αυτή την περίοδο την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλούμε τη Ρωσία να αποδεχτεί επιτέλους τις νέες πραγματικότητες που διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και να σταματήσει να σκέφτεται και να λειτουργεί με βάση αποκλειστικές ζώνες επιρροής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω για τη Μολδαβία. Η Μολδαβία είναι μια χώρα, τα προβλήματα της οποίας οφείλονται σε ιστορικούς παράγοντες, στη γεωπολιτική της θέση και στην τρέχουσα κατάσταση, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της ισορροπίας δυνάμεων εντός της χώρας, καθώς και των εξωτερικών επιρροών. Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι τα προβλήματα που άπτονται της ασφάλειας της Μολδαβίας υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, αλλά και της ανάπτυξής της, δεν μπορούν να επιλυθούν από τις προσπάθειες της Μολδαβίας και μόνο. Απαιτείται κοινή προσπάθεια, με την εμπλοκή όχι μόνο των γειτόνων της Μολδαβίας, όπως είναι η Ουκρανία και η Ρωσία, αλλά και με τη ζωτική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως, η καλή θέληση της Ρωσίας είναι επίσης βασική προϋπόθεση. Είναι σαφές ότι η επιβολή εμπάργκο στην εισαγωγή γεωργικών προϊόντων και τα προβλήματα που αφορούν τον ενεργειακό εφοδιασμό συναρτώνται άμεσα με τη θετική στάση της Μολδαβίας έναντι της ολοκλήρωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τη Μολδαβία. Από ηθικής πλευράς, δικαιούται τη βοήθειά μας και αναμφίβολα είμαστε σε θέση να την παράσχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω πλήρως το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο εκπόνησε η Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, σχετικά με την Υπερδνειστερία, η οποία είναι τμήμα της Μολδαβίας. Θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου για το έθνος της Γεωργίας, το οποίο επιθυμεί να αποφασίσει ανεξάρτητα για την κατεύθυνση της εξωτερικής του πολιτικής. Σε αυτό το θέμα, οφείλει και πρέπει να βασιστεί στην αλληλεγγύη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές της Γεωργίας ορθώς ζητούν τα δικαιώματα του μικρού τους έθνους να γίνουν σεβαστά από το μεγάλο ρωσικό έθνος. Καλό θα ήταν, όμως, και εν προκειμένω διαφοροποιούμαι από τους προλαλήσαντες, αυτές οι αρχές να στρέψουν την προσοχή τους στον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην ίδια τους τη χώρα. Αναφέρομαι, λόγου χάρη, στις θρησκευτικές μειονότητες.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις πρόσφατες επιθέσεις σε βάρος Καθολικών στην Τυφλίδα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να περιγράψει κανείς την επίθεση 60 ατόμων σε μια ολοκαίνουρια εκκλησία, η οποία κτίστηκε για να εξυπηρετεί τους Ασσύριους, δηλαδή την κοινότητα των καθολικών Χαλδαίων. Αυτή η επίθεση ήταν έργο μελών της ορθόδοξης εκκλησίας, που στην πλειονότητά τους ταυτίζονται με τη ρωσική κουλτούρα. Σε μιαν άλλη περιοχή της Τυφλίδας, μέλη της ορθόδοξης εκκλησίας ασκούν πίεση στις αρχές προκειμένου να αποτραπούν τα θυρανοίξια μιας καθολικής εκκλησίας.

Δυστυχώς, υπήρξαν πολλά κρούσματα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας στη Γεωργία τα τελευταία χρόνια. Στα θύματα περιλαμβάνονται όχι μόνο Καθολικοί, αλλά και Βαπτιστές, Πεντηκοστιανοί και Μάρτυρες του Ιεχωβά. Θέλω να πιστεύω ότι οι αρχές της Γεωργίας θα κρατήσουν σθεναρή στάση κατά αυτών των πράξεων βίας, οι οποίες ζημιώνουν τη φήμη της Γεωργίας στη διεθνή σκηνή. Είμαι βέβαιος ότι οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ στην πλειονότητά τους θα είναι της αυτής γνώμης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τούτη την ευρεία συζήτηση. Μιλάμε σήμερα εδώ στην αίθουσα από το πρωί σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Το ευρύτατο φάσμα αυτών των σχέσεων αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι ακόμα και σε αυτό το σημείο των εργασιών οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας ήταν αυτό που κυριάρχησε στις συζητήσεις των ευρωπαίων βουλευτών.

Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας έχουν ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό: αυτές τις μέρες μπορέσαμε να συζητήσουμε τα πάντα γύρω από το τραπέζι, μεταξύ άλλων, τους δύσκολους τομείς και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ρωσία. Η επόμενη εξαίρετη ευκαιρία για ανάλογες συζητήσεις είναι τον Νοέμβριο, όταν θα διεξαχθεί η συνάντηση του μόνιμου συμβουλίου εταιρικής σχέσης των υπουργών εξωτερικών ΕΕ-Ρωσίας, κατόπιν δε, στα τέλη Νοεμβρίου, στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας. Στη σύνοδο κορυφής, η οποία διεξάγεται μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας μεθαύριο στο Ελσίνκι αναμφίβολα θα διεξαχθούν και συνομιλίες για αυτά τα θέματα.

Όπως είπα στην εναρκτήρια ομιλία μου, η δράση της Ένωσης στη Μολδαβία και την Υπερδνειστερία σκοπεύει ειδικότερα στην ενίσχυση και παγίωση της μολδαβικής ενότητας. Σε σχέση με αυτό η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης είναι κρίσιμο μέσο. Ως σκέλος αυτής της συνεργασίας εμείς στο Συμβούλιο αναμένουμε πρόταση της Επιτροπής για την έναρξη συνομιλιών σχετικά με την ευελιξία στη χορήγηση θεωρήσεων πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Οι σχέσεις μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας συζητήθηκαν τελευταία φορά εχθές στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας στο πλαίσιο των προτάσεων του Ειδικού Εντεταλμένου για την εξεύρεση νέων μέσων στήριξης μιας ειρηνικής λύσης σε αυτή την δύσκολη κατάσταση κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Ευτυχώς, υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα ότι ο διάλογος μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας πρόκειται να δρομολογηθεί, αφού οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών προτίθενται να συναντηθούν στη Μόσχα στις αρχές Νοεμβρίου. Αυτό είναι ένας θετικός οιωνός για αυτό που ευελπιστούμε να σημάνει την επανέναρξη των συνομιλιών.

Η βασική αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιχειρήσει να προωθήσει μια ειρηνική λύση στην κρίση μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας και ότι μπορεί να το πράξει με πολλούς τρόπους ισχύει για τη συγκεκριμένη κρίση κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ισχύει για πολλές άλλες κρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρις ότου όμως τα ίδια τα μέρη δεσμευτούν στην πράξη για μια ειρηνική λύση, δεν μπορούν να εξαναγκαστούν να το πράξουν με έξωθεν επιβολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση των δύο αυτών θεμάτων ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για τα σχόλιά τους, τα οποία θα λάβουμε, ασφαλώς, υπόψη στον βαθμό του δυνατού.

Φρονώ ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να εντείνει τις προσπάθειές του και, ως εκ τούτου, να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει τις δικές μας προσπάθειες σχετικά με τη Μολδαβία, με τους ομολόγους του στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τη Μολδαβία να προωθήσει βασικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Πρέπει να βοηθήσουμε τη Μολδαβία να γίνει πιο ελκυστική για τον πληθυσμό, ακόμη και στην Υπερδνειστερία.

Ως προς το θέμα της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, έχουμε ήδη προετοιμάσει χρηματοδοτική δέσμη ύψους 45 εκατ. ευρώ για τη Μολδαβία, καθόσον επιβάλλεται να της προσφέρουμε έκτακτη συνδρομή. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι, μετά το 1991, το συνολικό πρόγραμμα συνδρομής ανέρχεται σε περίπου 230 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας σε αυτόν τον τομέα αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης.

Όσον αφορά τη διευκόλυνση των θεωρήσεων για τη Μολδαβία, καταβάλουμε προσπάθειες στους τομείς των προτάσεων για διαπραγματευτικές οδηγίες καθώς και των συμφωνιών επανεισδοχής. Έχουμε ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κοινό κέντρο έκδοσης θεωρήσεων στο Κισινάου. Εφόσον δημιουργηθεί ένα τέτοιο κέντρο, θα λειτουργήσει ως αποτελεσματικός μηχανισμός διευκόλυνσης των πολιτών της Μολδαβίας, οι οποίοι δεν θα είναι πια υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν σε γειτονικές χώρες προκειμένου να υποβάλουν αίτηση θεώρησης.

Επιτρέψτε μου επίσης να δηλώσω ότι, εάν υπάρχει πιθανότητα έγκρισης εντολής στα τέλη του τρέχοντος έτους, τότε το τέλος θεώρησης διαβατηρίων δεν θα αυξηθεί στα 60 ευρώ, αλλά θα παραμείνει στα 35 ευρώ, κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό για τον πολύ φτωχό πληθυσμό της Μολδαβίας.

Ως προς το θέμα της Γεωργίας, πραγματοποιήσαμε μακρά συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Lavrov. Το σημαντικότερο είναι να αμβλύνουν και οι δύο πλευρές την οξύτητα των δημοσίων τους δηλώσεων, ως πρώτο βήμα, και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να επανέλθουν στο πλαίσιο του διπλωματικού διαλόγου – να επιστρέψουν δηλαδή στην ομαλότητα. Η γεωργιανή ηγεσία πρέπει να αποφύγει ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να αυξήσουν την ένταση. Αυτή ήταν η σύστασή μας προς τον κ. Saakashvili. Με τη βοήθεια των ειδικών απεσταλμένων μας και, βεβαίως, με τη συμβολή όλων μας, ευελπιστούμε ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. OUZKÝ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, στις 11.30.

 

12. Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

της δήλωσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική,

της προφορικής ερώτησης του κ. Florenz προς το Συμβούλιο, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία: καταπολέμηση του εγκλήματος, ποινικά αδικήματα και ποινές (O-0067/2006 B6-0438/2006) και

της προφορικής ερώτησης του κ. Florenz προς της Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία: καταπολέμηση του εγκλήματος, ποινικά αδικήματα και ποινές (O-0068/2006 B6-0439/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Συμβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα για την περιβαλλοντική καταστροφή, η οποία φανερώθηκε πριν από λίγο καιρό στην Ακτή του Ελεφαντοστού σε σχέση με το πλοίο Probo Koala. Ως η ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου χώρα, η Φινλανδία πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί διεξοδικά αυτό το λυπηρό συμβάν. Για μιαν ακόμη φορά ο κόσμος συνειδητοποιεί τις σοβαρές απειλές, τις οποίες συνιστά η διακίνηση αποβλήτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστική δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, να συνδράμει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, όταν οι συνέπειες του συμβάντος είναι ιδιαιτέρως σοβαρές.

Τα πρόσφατα συμβάντα στη Δυτική Αφρική μας υπενθύμισαν επίσης πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή συμφωνιών για τη διασυνοριακή διακίνηση αποβλήτων και την αποτελεσματική εποπτεία της διαχείρισης αποβλήτων. Πρόκειται κατά βάση για τη Σύμβαση της Βασιλείας και για την τροποποίησή της, η οποία κατατέθηκε το 1995, και για τη Σύμβαση Marpol για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, καθώς και για τις τοπικές συμφωνίες προστασίας των θαλασσών. Με την τροποποίηση της Σύμβασης της Βασιλείας απαγορεύτηκε η εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων από την ΕΕ και τις χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς και από το Λιχτενστάιν, προς άλλες χώρες. Είναι προφανώς εξίσου σημαντικό να παρακολουθούνται αυτές οι συμφωνίες.

Η όγδοη συνάντηση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών στη Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου στο Ναϊρόμπι. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διάσκεψη διαμορφώνεται επί του παρόντος από το Συμβούλιο σε σχέση με όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αυτά περιλαμβάνουν την παράνομη μεταφορά αποβλήτων, την εκφόρτωση πλοίων, τη χρηματοδότηση της συμφωνίας, συνεργίες μεταξύ του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων και της χημικής βιομηχανίας και την παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδίου εφαρμογής της Σύμβασης.

Μέρος αυτής της προπαρασκευαστικής εργασίας έλαβε τη μορφή ευρείας συζήτησης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, στις 23 Οκτωβρίου, προχθές δηλαδή, στο τέλος της οποίας ο πρόεδρος κατέθεσε τα συμπεράσματά του σχετικά με τις προετοιμασίες της ΕΕ ενόψει της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση της Βασιλείας. Σε αυτά τα συμπεράσματα υιοθετείται η άποψη ότι είναι σημαντικό να παρέμβουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην παράνομη διασυνοριακή διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων.

Είναι σημαντικό, πέραν των χωρών που πλέον έχουν επικυρώσει την τροπολογία σχετικά με την απαγόρευση εξαγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, να πράξουν το ίδιο όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή παγκοσμίως το συντομότερο δυνατόν. Όπως γνωρίζετε, η απαγόρευση ισχύει ήδη σε όλα τα κράτη μέλη, διότι εφαρμόστηκε καθ’ ολοκληρίαν με τον κανονισμό για τη μεταφορά αποβλήτων. Όλες σχεδόν οι χώρες της ΕΕ επικύρωσαν επίσης αυτή την τροπολογία.

Στον αναθεωρημένο κανονισμό για τη μεταφορά αποβλήτων, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από τον προσεχή Ιούλιο, περιέχονται επίσης διατάξεις, οι οποίες δύνανται να συμβάλουν στη βελτίωση της συνεργασίας για την εφαρμογή του κανονισμού τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Εκδόθηκε επίσης οδηγία για τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, η συμμόρφωση με την οποία ενδέχεται επίσης να αφορά την υπόθεση Probo Koala.

Στην προχθεσινή συζήτηση, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος υπογράμμισαν επίσης το γεγονός ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ΕΕ. Καίριας σημασίας για την πρόληψη της παράνομης μεταφοράς αποβλήτων είναι η αυξανόμενη εναρμόνιση των περιβαλλοντικών και ναυτιλιακών νομοθεσιών, ιδίως σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η ενισχυμένη συνεργασία των αρχών. Το πλέον σημαντικό είναι η διαχείριση όλων των τύπων των επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, ασχέτως του πού πραγματοποιείται αυτή. Τούτο πρέπει να αποτελεί κατά προτεραιότητα στόχο και όταν τα σκάφη στέλνονται για διάλυση.

Στα συμπεράσματα του προέδρου υπογραμμίζεται επίσης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται εξωτερική βοήθεια στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της Βασιλείας και να διαχειριστούν τα απόβλητα κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν τη διαχείριση των αποβλήτων στις στρατηγικές τους για τη μείωση της φτώχειας και για την αειφόρο ανάπτυξη.

Στη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος η Προεδρία συνάντησε επίσης και αντιπροσωπεία της Ακτής του Ελεφαντοστού, η οποία παρείχε αναλυτικότερη ενημέρωση για την κατάσταση. Το εύρος της καταστροφής είναι συγκλονιστικό: πέραν της απώλειας πολλών ανθρώπινων ζωών, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός επειγόντων υγειονομικών προβλημάτων. Η καταστροφή ενέχει επίσης μείζονες συνέπειες για το περιβάλλον, τον βιοπορισμό και την ανθρώπινη κατοικία και κοινοτική δράση. Επί του παρόντος, οι καίριας σημασίας τομείς είναι η απορρύπανση των μολυσμένων περιοχών και των αποχετευτικών δικτύων και η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν. Στην Ακτή του Ελεφαντοστού εκπονούνται εθνική και διεθνής έκθεση σχετικά με το τι συνέβη, περιλαμβανομένης και ποινικής έρευνας.

Επιπλέον, σε ορισμένες χώρες, όπως στις Κάτω Χώρες και στην Εσθονία, ξεκίνησε ποινική έρευνα με σκοπό τη διεξοδική διερεύνηση των περιστάσεων γύρω από την υπόθεση Probo Koala.

Προχωρώ τώρα για να απαντήσω στην προφορική ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Karl-Heinz Florenz, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν σημαντικό να εκπονηθούν νόμοι και να αναπτυχθεί συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ για την πρόληψη και τη διερεύνηση εγκλημάτων και για τον καταλογισμό ποινικής ευθύνης. Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα είναι εκ φύσεως διεθνή, διότι οι συνέπειες των παράνομων εκπομπών εκτείνονται πολύ πέραν των εθνικών συνόρων.

Όπως όμως αναφέρει ο αξιότιμος κύριος βουλευτής στην ερώτησή του, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 13 Σεπτεμβρίου 2005, ακύρωσε την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου.

Στις 25 Νοεμβρίου 2005 η Επιτροπή κατέθεσε ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης που εξέδωσε το ΔΕΚ.

Η απόφαση του δικαστηρίου και η ανακοίνωση της Επιτροπής συζητήθηκαν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία διεξήχθη στη Βιέννη τον Ιανουάριο του 2006 και εξετάστηκαν από το Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 21 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Σε αυτές τις συζητήσεις η Επιτροπή είπε ότι ήθελε να μελετήσει περισσότερο το πώς θα προχωρήσει όσον αφορά τις αποφάσεις-πλαίσια, οι οποίες είχαν ληφθεί νωρίτερα από το Συμβούλιο, αποφάσεις που ενδέχεται να χρήζουν επανεξέτασης υπό το πρίσμα της απόφασης του ΔΕΚ. Αυτή η συλλογιστική θα ισχύσει και στην προαναφερόμενη απόφαση-πλαίσιο που ακυρώθηκε από το ΔΕΚ.

Τούτου λεχθέντος, το Συμβούλιο τελεί εν αναμονή της αντίδρασης της Επιτροπής. Ενδέχεται να καταθέσει τροποποιημένη πρόταση στην πρόταση την οποία κατέθεσε το 2001 και στην πρόταση οδηγίας την οποία τροποποίησε το 2002 ή μπορεί να καταθέσει εντελώς νέα πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, το πρόσφατο περιστατικό εναπόθεσης τοξικών αποβλήτων στην Ακτή του Ελεφαντοστού έχει δραματικές συνέπειες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι είναι νεκροί, ενώ χιλιάδες δηλητηριάστηκαν και νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία.

Παρ’ ότι τα πραγματικά περιστατικά που συνετέλεσαν σε αυτό το αποκρουστικό περιβαλλοντικό έγκλημα, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί έχει γίνει πλέον πολύ πιο επιτακτική η ανάγκη για την αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης των εξαγωγών επικινδύνων αποβλήτων στην Αφρική.

Η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα Ηνωμένα Έθνη και τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού επιζητεί με διάφορους τρόπους την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν, όπως επίσης τη διεξαγωγή κατάλληλων ενεργειών αντιμετώπισης των παράνομων δραστηριοτήτων που τυχόν έλαβαν χώρα.

Όταν συνέβη το περιστατικό, εκπρόσωποι της Επιτροπής –και ειδικά συνεργεία των κρατών μελών– μετέβησαν επί τόπου για να βοηθήσουν τους πληγέντες και να συμβάλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην Ακτή του Ελεφαντοστού και παραμένει σε συνεχή επαφή με τις αρχές της χώρας. Τη Δευτέρα συνάντησα και εγώ, μαζί με την Προεδρία, την αντιπροσωπεία από την Ακτή του Ελεφαντοστού, στην οποία μετείχαν τρεις Υπουργοί.

Τα όργανα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να εξετάσουν κάθε δυνατό μέσο στήριξης των θυμάτων στην Ακτή του Ελεφαντοστού και να συμβάλουν όσο το δυνατόν καλύτερα στην εξάλειψη της ρύπανσης.

Ποινικές έρευνες διεξάγονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα κράτη μέλη, με τα οποία βρισκόμαστε σε επαφή. Εγώ ο ίδιος μετά την επιστροφή του Probokoala στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέβην στις 28 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι Paldiski της Εσθονίας για να στηρίξω τις έρευνες αυτές και να αποκομίσω τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Αν κοιτάξουμε πέρα από το περιστατικό της Ακτής του Ελεφαντοστού, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει σοβαρό κενό ως προς την τήρηση από τα κράτη μέλη του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές αποβλήτων. Ο κανονισμός αυτός περιέχει σαφείς κανόνες, οι οποίοι απαγορεύουν τις εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι κανόνες αυτοί πρόκειται να γίνουν αυστηρότεροι και, από τον Ιούλιο του επόμενου έτους, θα επιβάλλουν στα κράτη μέλη την υποχρέωση να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις και να συνεργάζονται σε περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αποβλήτων. Ωστόσο, το να υπάρχουν απλώς κανόνες δεν σημαίνει τίποτα αν δεν εφαρμόζονται σωστά και στην πράξη. Τα κενά της νομοθεσίας πρέπει να καλυφθούν με αυστηρά συμπληρωματικά μέτρα ως προς την ορθή εφαρμογή της. Το περιβαλλοντικό έγκλημα, είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Κοινότητα. Η περιβαλλοντική ζημία που μπορεί να προκαλέσει είναι τεράστια. Συχνά μάλιστα είναι μέρος του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, κάτι που καθιστά την πάταξή του δύσκολή αλλά και επιτακτική. Η πρόβλεψη αποτελεσματικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων και ποινικών, είναι απαραίτητη για την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζεται επειγόντως δράση σε κοινοτικό επίπεδο.

Το 2001 η Επιτροπή είχε υποβάλει πρόταση οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Η πρόταση απέβλεπε, αφενός στη θέσπιση, σε ολόκληρη την Κοινότητα, ενός ελάχιστου αριθμού αξιόποινων πράξεων σε σχέση με το περιβάλλον, και αφετέρου, στην τιμωρία των παραβάσεων αυτών με αποτελεσματικές ποινικές κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι λυπηρό το γεγονός, ότι τότε το Συμβούλιο δεν υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση βασιζόταν στο άρθρο 175 της Συνθήκης και επρόκειτο να εγκριθεί με τη διαδικασία της συναπόφασης. Το Συμβούλιο δεν συμφώνησε με τη νομική βάση και αποφάσισε να εκδώσει απόφαση-πλαίσιο με βάση τον τρίτο πυλώνα, αντί της οδηγίας που είχαμε προτείνει. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιλογή αυτή του μέσου δεν ήταν νομικώς ορθή και θα καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της μεταφοράς, στο εθνικό δίκαιο, της απόφασης-πλαίσιο και της εφαρμογής της από τα κράτη μέλη.

Σε εμφανή αντίθεση με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε πλήρως την πρόταση της Επιτροπής και στήριξε επίσης την Επιτροπή στην υπόθεση, όταν παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θέλω να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία αυτής της καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων μας και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι στην περαιτέρω εξέλιξη της υποθέσεως. Με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έχει πλέον διευκρινισθεί ότι τα μέτρα ποινικού χαρακτήρα, που είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, μπορούν να θεσπίζονται στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα. Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου παραβίαζε τις εξουσίες της Κοινότητας με βάση τη Συνθήκη και έπρεπε να ακυρωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την απόφαση του Δικαστηρίου. Δεν πρόκειται για απόφαση που ρυθμίζει ένα απλό τεχνικό σημείο, έχει καθοριστική σημασία για την αποσαφήνιση των κανόνων της Συνθήκης, όσον αφορά την οριοθέτηση μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα. Έχει μεγάλο θεσμικό αντίκτυπο, επειδή διευκρινίζει ότι τα επίμαχα μέτρα πρέπει να ληφθούν με τη διαδικασία της συναπόφασης, πράγμα που σημαίνει πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

Επίσης, στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, τα εθνικά μέτρα εφαρμογής υπόκεινται στον έλεγχο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάτι που δεν ισχύει για τα μέτρα του τρίτου πυλώνα. Μια οδηγία για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου –στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα– θα αποφέρει καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αποτελεί πιο δημοκρατική μέθοδο στη νομοθετική διαδικασία. Δυστυχώς, στο ενδιάμεσο, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα συνεχίζονται να διαπράττονται και εμείς πρέπει να θεσπίσουμε τα απαιτούμενα νομικά μέτρα για να τα αντιμετωπίσουμε.

Αναλύσαμε, και συζητήσαμε στην Επιτροπή, τις διάφορες επιλογές με τις οποίες θα δώσουμε συνέχεια στην απόφαση του Δικαστηρίου. Εξετάσαμε ειδικότερα δύο επιλογές: να μείνει η πρόταση της Επιτροπής του 2001 ως έχει και να καλέσουμε τους άλλους θεσμούς να συνεχίσουν τη διαδικασία συναπόφασης ή να υποβληθεί νέα πρόταση της Επιτροπής. Προτιμήσαμε τη δεύτερη επιλογή, ώστε να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Δικαστηρίου. Η αρχική πρόταση χρονολογείται από το 2001, έκτοτε μεσολάβησαν πολλές αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία και επομένως η πρόταση πρέπει να προσαρμοσθεί αναλόγως.

Τέλος, σημειώθηκαν νέες εξελίξεις στο πεδίο της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα ποινικού δικαίου, που επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη στην πρόταση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η πρόταση βρίσκεται σε συνοχή με άλλα νομοθετήματα ποινικής φύσης, τα οποία έχουν θεσπισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σήμερα, είμαστε στο στάδιο προετοιμασίας της νέας πρότασης οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Το πρώτο βήμα ήταν, όπως είπα, να αναλυθούν λεπτομερώς η απόφαση του Δικαστηρίου και οι συνέπειές της και να πραγματοποιηθεί διεξοδική σύγκριση των διαφόρων νομοθετημάτων που ήδη ισχύουν. Στη συνέχεια εκπονήσαμε μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων, στην οποία συγκρίνονται τα υπέρ και τα κατά των διάφορων επιλογών. Μετά από αυτό, η πρόταση θα οριστικοποιηθεί και ελπίζω να εγκριθεί πριν από τα τέλη του 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Karl-Heinz Florenz (PPE-DE), συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, το σκάνδαλο με τα τοξικά απόβλητα στην Ακτή του Ελεφαντοστού είναι μία πραγματικά ειδεχθής πράξη. Ασφαλώς μπορούμε απλά να λυπόμαστε τώρα για τα θύματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς των ανθρώπων, αν όμως δεν ερευνούμε ταυτόχρονα τα αίτια, όλα αυτά είναι υποκρισίες. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό και γι’ αυτό θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά το εξής: πρόκειται για μια ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή και για ένα σκάνδαλο. Εκπλήσσομαι ξανά και ξανά διότι όταν πρόκειται για τρίτους –π.χ. για την παραγωγή κρέατος– καθιερώσαμε εδώ στο Σώμα την αρχή “name and shame”. Όταν δηλαδή κάποιος φέρεται ανάρμοστα, πρέπει να γνωστοποιείται το όνομά του και να δημοσιεύεται στις εφημερίδες. Όμως κατ’ εξαίρεση, αυτό δεν γίνεται για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι οπωσδήποτε πολύ περίεργο.

Κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, φυσικά, η χρονολογική σας παρουσίαση ήταν σωστή. Όμως ο Επίτροπος Δήμας εξήγησε γιατί δεν λειτουργεί η νομοθεσία της Ευρώπης: επειδή το Συμβούλιο είναι άτολμο. Λέγοντας αυτό, ασφαλώς δεν εννοώ εσάς, ούτε και τη χώρα σας, όμως σε τέτοια διασυνοριακά ζητήματα, όπως σωστά παραδεχτήκατε, πρέπει να έχει κανείς το θάρρος να διεξαγάγει μελλοντικά διασυνοριακές δράσεις με σκοπό τη δίωξη και την επιβολή ποινών. Εάν η Επιτροπή το προτείνει αυτό, αλλά το Συμβούλιο στη συνέχεια αρέσκεται να αμφισβητεί τη νομική βάση και τόσο η Επιτροπή όσο και το Σώμα υποκύπτουν αφού το Συμβούλιο, με την αναστέλλουσα μειοψηφία του, δεν επιτρέπει την εφαρμογή του νόμου, αυτό είναι κάτι που ένας αντιπρόσωπος του λαού, δηλαδή ένας από αυτούς που οφείλουν να προσέχουν τι κάνουν οι κυβερνήσεις, δεν μπορεί παρά να το βρει εξαιρετικά εκνευριστικό. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό και το Συμβούλιο δεν πρέπει να συνεχίσει να δείχνει δειλία στο θέμα αυτό.

Σας θερμοπαρακαλώ να πείτε στους συναδέλφους σας ότι ο πρόεδρος της επιτροπής είναι πολύ θυμωμένος γιατί οι εκ των υστέρων θρηνολογίες δεν αποφέρουν απολύτως τίποτα αν δεν εκτελούμε προηγουμένως τα καθήκοντά μας. Εμείς το κάναμε αυτό, εσείς όμως ουσιαστικά το διαγράψατε. Αυτό δεν είναι σωστό. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε μελλοντικά να ασχοληθεί ξανά με το θέμα της μεταφοράς των ευρωπαϊκών κανόνων.

Βρίσκομαι εδώ και πολύν καιρό εδώ στο Σώμα και έχουμε ήδη συζητήσει και αποφασίσει πάρα πολλά. Όταν όμως το ζητούμενο είναι να εφαρμοστούν, όλοι φαινόμαστε άτολμοι. Μένω στα σύνορα με μια αξιαγάπητη γείτονα χώρα, την Ολλανδία. Χρειάστηκε απίστευτα πολύς καιρός μέχρι να συμφωνήσουμε για το πώς μπορούμε να συλλαμβάνουμε εγκληματίες. Ευτυχώς, τώρα έχουμε προχωρήσει, όμως ως προς τη δίωξη των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα βρισκόμαστε ακόμα στην εποχή του Νώε. Κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, δεν πρέπει να το δεχτείτε αυτό. Πρέπει να αξιοποιήσετε εντατικά τους τελευταίους μήνες της Προεδρίας σας για να υποστηρίξετε και να κινητοποιήσετε τον κ. Επίτροπο για το θέμα αυτό.

Έχουμε πολλές ελλείψεις ως προς την εφαρμογή και τη μεταφορά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω αν το κράτος όπου μεταφέρθηκαν τα τοξικά απόβλητα έδωσε πραγματικά τη συγκατάθεσή του γι’ αυτό, διότι σε περίπτωση που δεν το έκανε, αυτό το δηλητηριώδες υλικό δεν θα έπρεπε εξαρχής να έχει μεταφερθεί εκεί. Στον τομέα αυτόν υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες, που δεν χρειάζεται παρά να τους εφαρμόσουμε με εξυπνάδα και θάρρος.

Παρενθετικά, δεν πρόκειται μόνο για σκάνδαλο υγείας και περιβαλλοντικό σκάνδαλο, αλλά και για σκάνδαλο ανταγωνισμού. Αν δεν κλείσουμε αυτό το κενό στη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά και στη σύμβαση της Βασιλείας, τότε ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που δεν παίρνουν πολύ σοβαρά τους νόμους να εξάγουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι και υποκρισία, γιατί από τη μια μιλάμε για υψηλές προδιαγραφές στην Ευρώπη, ενώ από την άλλη ανοίγουμε ένα σωρό τρύπες για να καταστούν δυνατές τέτοιες εξαγωγές και αυτός που την πληρώνει, είναι ο καημένος ο Επίτροπος Δήμας και μαζί μ’ αυτόν η Επιτροπή. Όμως, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, στην περίπτωση αυτή πραγματικά δεν φταίει καθόλου η Επιτροπή.

Τα δύο θεσμικά μας όργανα ακολουθούσαν τον σωστό δρόμο. Σας παρακαλούμε θερμά να υιοθετήσετε στο ζήτημα αυτό τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, γιατί είναι καλές.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ακτή του Ελεφαντοστού είναι μια ασταθής χώρα, η οποία έχει γίνει ακόμη πιο ασταθής λόγω των περιβαλλοντικών εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί κατά συρροή από την ήπειρό μας ενάντια στην Αφρική· με ένα ολλανδικό πλοίο και τις ολλανδικές λιμενικές αρχές, με ένα ελληνικό πλοίο σημαίας Παναμά και, εν συνεχεία, με εταιρείες της Ακτής Ελεφαντοστού και φορτηγά που απορρίπτουν πετροχημικά προϊόντα, σκοτώνοντας –σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη– 12 ανθρώπους και έχοντας ως αποτέλεσμα 104 000 άνθρωποι –σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη– να έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Αυτό το πλοίο ξεφόρτωσε 500 τόνους χημικών αποβλήτων σε φορτηγά, τα οποία τους απέρριψαν σε 15 διαφορετικά σημεία γύρω από το Αμπιτζάν, μια πόλη 5 εκατ. κατοίκων.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, πρόκειται σαφώς για έγκλημα, μολονότι δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος ευθύνεται ή ποια είναι η πραγματική φύση αυτού του εγκλήματος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Σύμβαση της Βασιλείας θα έπρεπε να είχε σταματήσει αυτό το έγκλημα και δεν το πέτυχε, και πρέπει να γνωρίζουμε τον λόγο. Η Ακτή του Ελεφαντοστού είναι πολύ μακριά· οι περισσότερες χώρες της Αφρικής δεν έχουν αυστηρούς νόμους για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις επικίνδυνων αποβλήτων, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να απομακρυνθούμε εδώ στο Στρασβούργο από αυτήν την υπόθεση και τα διδάγματά της. Θέλουμε ασφαλή διάθεση, και όχι τη μετάθεση των ευθυνών όσον αφορά τα τοξικά απόβλητα. Θέλουμε –και απευθύνομαι άμεσα σε εσάς, κύριε Επίτροπε– οι χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει αυτήν τη σύμβαση να την επικυρώσουν· σε αυτές περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Σλοβενία. Ελπίζω ότι θα στραφείτε εναντίον τους και ελπίζω ότι και το Συμβούλιο θα στραφεί επίσης εναντίον τους.

Η ποινική ευθύνη και η εκδίκαση είναι ζητήματα των δικαστηρίων, αλλά η έρευνα και η κάλυψη των νομικών κενών είναι δική μας ευθύνη· το ίδιο ισχύει και με την παροχή βοήθειας προς τις χώρες ΑΚΕ, ώστε να εκπληρώσουν υψηλά πρότυπα όσον αφορά τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων· το ίδιο ισχύει και με την παροχή βοήθειας προς τα θύματα αυτών των αποκρουστικών γεγονότων – έχουμε κατά νου κυρίως τα παιδιά στην Ακτή του Ελεφαντοστού που υποφέρουν λόγω αυτών των γεγονότων· το ίδιο ισχύει και για να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή και οι ολλανδικές αρχές, καθώς επίσης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και η κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού θα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να εντοπιστούν και να διωχθούν οι δράστες αυτού του εγκλήματος.

Εάν ο νόμος είναι ελλιπής, τότε πρέπει να τροποποιηθεί. Εάν ο νόμος είναι ανεπαρκής, τότε πρέπει να ενισχυθεί. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι ο νόμος χλευάζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ εύκολο να αποφύγουμε το κόστος της υπεύθυνης και ασφαλούς διάθεσης απορρίπτοντας, βγαίνοντας εκτός των χωρών του ΟΟΣΑ και χρησιμοποιώντας εθνικούς και διεθνείς καουμπόηδες, και σε αυτό ακριβώς πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα τεθεί τέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασπάζεται με θέρμη τις απόψεις που εξέφρασαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Πώς είναι δυνατόν να μην αποτρέψαμε το Proba Koala από το να προκαλέσει τόση ρύπανση; Μολονότι αυτό το συμβάν θα έπρεπε να έχει θέσει τους πάντες σε συναγερμό, η ολλανδική κυβέρνηση, η οποία έπρεπε σε τελική ανάλυση να πληρώσει τα σπασμένα, νίπτει τας χείρας της επικαλούμενη τη νομική της αθωότητα. Αρνείται να παραδεχθεί εντίμως τα λάθη της, διστάζει να δημιουργήσει ένα ταμείο για τα θύματα στην Ακτή του Ελεφαντοστού, επιρρίπτει αλλού τις ευθύνες και αρνείται να αναλάβει την ηθική και χρηματική ευθύνη. Μόνον έτσι μπορεί να συνοψιστεί η απογοητευτική στάση της ολλανδικής κυβέρνησης. Γι’ αυτόν τον λόγο ζητώ από την Επιτροπή να πει αν είναι έτοιμη να ασκήσει πίεση στις Κάτω Χώρες προκειμένου να παράσχουν νομική στήριξη στην Ακτή του Ελεφαντοστού και προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δημιουργία, σε διαβούλευση με τον ΟΗΕ, ταμείου έκτακτης βοήθειας για τα θύματα αυτής της καταστροφής.

Οι αφρικανοί κοινοβουλευτικοί μου ομόλογοι νιώθουν ότι οι Κάτω Χώρες και η Ευρώπη, παρά τη Σύμβαση της Βασιλείας, παρέλειψαν να τους προστατέψουν από αυτή την εγκληματική συμπεριφορά. Προφανώς είναι αποδεκτό να χρησιμοποιείται η Αφρική ως σκουπιδοτενεκές. Αυτό δημιουργεί αίσθημα κατωτερότητας, το οποίο υπονομεύει την αξιόπιστη εταιρική σχέση μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης και έπληξε σοβαρά τις σχέσεις μας. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν η φινλανδική Προεδρία και η Επιτροπή έναντι της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Αφρικανικής Ένωσης;

Είναι έτοιμη η Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις μέτρων για να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή τη διάθεση αποβλήτων, ει δυνατόν, και όπου ισχύουν κανόνες, να επιβληθεί η εφαρμογή τους; Είναι έτοιμη η επιτροπή να καταρτίσει μια μαύρη λίστα, σε ετήσια βάση, χωρών και διεθνικών εταιρειών, οι οποίες εμπλέκονται στην παράνομη διάθεση χημικών αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες; Είναι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έτοιμα να καταθέσουν νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να κλείσουν τα «παραθυράκια» στη Σύμβαση της Βασιλείας, μεταξύ άλλων, με την υποχρέωση τα πλοία που αποπλέουν από την Ευρώπη να αφήνουν τα νερά της σεντίνας τους στις αρμόδιες αρχές στο τελευταίο λιμάνι της ΕΕ στο οποίο καταπλέουν;

Τέλος, είναι η Επιτροπή έτοιμη να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην ταυτοποίηση επικίνδυνων ουσιών και για να διασφαλίσει ότι τα νερά της σεντίνας, τα οποία παράγονται στη θάλασσα, τυγχάνουν ασφαλούς επεξεργασίας; Υπολογίζω στη στήριξη της Επιτροπής και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα καλέσει τις Κάτω Χώρες να λογοδοτήσουν για την ευθύνη τους ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είχε δίκιο που έπραξε το ίδιο με το Συμβούλιο. Χορτάσαμε ωραία λόγια, τώρα θέλουμε να τα δούμε να μετουσιώνονται σε πράξη και οι νόμοι να επιβληθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (LT) Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε την αειφόρο αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε το 2001 και ενισχύθηκε με μια εξωτερική διάσταση στη Βαρκελώνη το 2002. Η πολιτική συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάπτυξης επιτρέπει την καταπολέμηση της φτώχειας και την σταδιακή ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία.

Με ποιόν τρόπο επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους; Αυτό που θέλουμε είναι η οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, η περιβαλλοντική προστασία και η μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, τι κάνουμε όμως προς αυτή την κατεύθυνση;

Λόγω της μόλυνσης από τοξικά απόβλητα στην Ακτή του Ελεφαντοστού, 85 000 άνθρωποι αρρώστησαν και οκτώ πέθαναν. Οι τοξικές ουσίες φορτώθηκαν σε πλοίο στο Άμστερνταμ από την ολλανδική εταιρεία Trafigura Beheer BV. Στο Άμστερνταμ, ήταν ενήμεροι για την τοξική φύση των αποβλήτων εντούτοις, λόγω του υψηλού κόστους, προκρίθηκε η φθηνή εναλλακτική λύση της διάθεσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

Οι περισσότερες αφρικανικές χώρες δεν έχουν καθόλου κανονισμούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνα απόβλητα. Μεταχειρισμένοι υπολογιστές αποθηκεύονται στη Νιγηρία, ραδιενεργά απόβλητα στη Σομαλία και χλωρίνη στο Καμερούν, παρά τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν από την ΕΕ το 1994 και το 1997 για την απαγόρευση της εξαγωγής αποβλήτων.

Το 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου σε πρώτη ανάγνωση. Μολαταύτα, η πρώτη ανάγνωση ήταν και η τελευταία. Πρέπει, λοιπόν, να επαναλάβουμε τη συζήτηση σχετικά με την οδηγία το συντομότερο δυνατόν.

Η Επιτροπή και οι Κάτω Χώρες πρέπει να διερευνήσουν την υπόθεση της Ακτής του Ελεφαντοστού, να εντοπίσουν τους αυτουργούς, να εξαλείψουν τις συνέπειες και να καταβάλουν αποζημιώσεις στα θύματα. Χωρίς σοβαρά μέτρα η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ για τη στήριξη και την αειφόρο ανάπτυξη αναπτυσσόμενων χωρών θα αποδειχτεί δυσχερής στην εφαρμογή της και η ΕΕ κινδυνεύει να απολέσει γόητρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (SV) Αυτό που έπληξε την Ακτή του Ελεφαντοστού είναι τραγωδία και όλοι εκφράζουμε τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη μας προς τα θύματα της εγκληματικής συμπεριφοράς, την οποία επέδειξαν ευρωπαϊκές εταιρείες. Πρέπει να δοθεί στα θύματα η μέγιστη δυνατή στήριξη καθώς εξελίσσονται τα γεγονότα.

Από το 1997, θεσπίσαμε την απαγόρευση των εξαγωγών επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρες που δεν είναι μέλη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Είναι καιρός πλέον να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή της. Είναι απαράδεκτο που οι ολλανδικές αρχές δεν ανέλαβαν την ευθύνη όταν είχαν την ευκαιρία να σταματήσουν το πλοίο. Η Εσθονία αξίζει όλα τα συγχαρητήρια, αφού έπραξε αυτό που έπρεπε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, κ. Δήμα, που συνειδητοποίησε γρήγορα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Απαιτείται τώρα γρήγορα πρόταση από την Επιτροπή με στόχο την αυστηρότερη συμμόρφωση προς τους κανόνες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε φορά που κάποιος αναλαμβάνει τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών, υπάρχει κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει την προσωπική ευθύνη και υπογράφει δήλωση ευθύνης. Το διοικητικό συμβούλιο και ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει επίσης να έχουν μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη. Ειδάλλως, παραδοσιακές πρακτικές με ασαφείς και περίπλοκους όρους ευθύνης θα δυσχεράνουν τον καταλογισμό ευθύνης σε ανεύθυνους μεταφορείς και πλοιοκτήτες.

Η Αφρική υπέστη αρκετά λόγω της αποικιοκρατίας, της δουλείας και της εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων. Αν θέλουμε να αποκαλούμαστε πολιτισμένοι, πρέπει να σταματήσουμε τώρα αυτήν την τελευταία μορφή νεοαποικιοκρατίας, βάσει της οποίας διαθέτουμε τα απόβλητά μας σε φτωχότερες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (NL) Η ομάδα μου στηρίζει σθεναρά ό,τι ειπώθηκε μέχρι τώρα, όπως και το ψήφισμα, με το οποίο εφιστάται η προσοχή στο σκάνδαλο τοξικών αποβλήτων, στο οποίο ενεπλάκη το Proba Koala στην Ακτή του Ελεφαντοστού και λόγω του οποίου, μέχρι τώρα, δεκάδες άνθρωποι πέθαναν ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν οι συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία είναι ακόμη ανυπολόγιστες. Εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα συμβεί με το δηλητήριο και με το μολυσμένο πλήρωμα.

Αυτού του είδους οι σκανδαλώδεις πρακτικές, οι οποίες δεν δείχνουν κανέναν σεβασμό για το περιβάλλον ή για τους πολίτες και όπου κυβερνήσεις και ιθύνοντες, εκουσίως ή ακουσίως, νίπτουν τας χείρας τους για τις ευθύνες τους, πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπιστούν σε κάθε δυνατό επίπεδο. Τα κράτη μέλη, εν προκειμένω οι Κάτω Χώρες, πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν. Ο παρατηρητής μου, ο οποίος ταξίδεψε στην Εσθονία εκ μέρους μου, συμφωνεί απολύτως με τον Επίτροπο Δήμα, όταν ο τελευταίος λέει ότι αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η τοξίνη αυτού του είδους δεν θα έπρεπε καταρχήν να έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι αψήφησαν τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες.

Δεδομένου ότι δεν μου επετράπη να μιλήσω στο πλήρωμα του Probo Koala επανειλημμένως, παρόλο που υπήρχε προηγούμενη άδεια, δεν μπορώ παρά να συμπεράνω ότι οι διάφορες αρχές παίζουν ένα πολύ δόλιο παιχνίδι με τις ανθρώπινες ζωές. Η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες. Απαιτείται σκληρή, τύπου «μία σου και μία μου» πολιτική για να αποφευχθεί ή να αποτραπεί η επανάληψη. Συνηγορώ υπέρ της κατάρτισης μαύρης λίστας φορέων που διαθέτουν απόβλητα και της δημοσίευσης συμφωνιών, οι οποίες συνάπτονται με αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (NL) Κύριε Πρόεδρε, προσυπογράφω τις απόψεις που εξέφρασαν όλοι οι προλαλήσαντες. Αυτό που συνέβη στην Ακτή του Ελεφαντοστού με τα απόβλητα από το πλοίο Proba Koala είναι αποτρόπαιο και δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι άπτεται της παράνομης μεταφοράς αποβλήτων. Η Σύμβαση της Βασιλείας περιέχει ρητή απαγόρευση της μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ, απαγόρευση την οποία κάποιοι αψήφησαν. Το ότι η εφαρμογή της τρέχουσας νομοθεσίας που διέπει τη μεταφορά αποβλήτων είναι πλημμελέστατη δεν αποτελεί έκπληξη. Τυχαίες δειγματοληψίες στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία δείχνουν ότι οι κανόνες παρακάμπτονται στο 75% με 100% όλων των περιπτώσεων μεταφοράς αποβλήτων.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η αποτελεσματική εφαρμογή και οι αυστηρότεροι έλεγχοι υπήρξαν σκληρό διαπραγματευτικό σημείο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ενόψει του νέου ψηφίσματος για τη μεταφορά αποβλήτων, οι επιθυμίες μας ευοδώθηκαν μόνο εν μέρει. Για την ώρα, δεν χρειαζόμαστε τόσο απελπισμένα νέους κανόνες ή μια ελάχιστη ευρωπαϊκή ποινή επί παραβάσει, όπως προτείνει ο Επίτροπος Δήμας. Αυτό που χρειαζόμαστε πρωτίστως είναι η επιβολή των υφιστάμενων κανόνων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλά θα κάνουν να πράξουν κάτι επιτέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σύντομα θα μας επιστραφούν αρκετές χιλιάδες τόνοι μολυσμένων υλικών, καθώς και οι 500 τόνοι που απορρίφθηκαν παράνομα στην Αφρική, κι έτσι θα επιστρέψουν στην Ευρώπη ποσότητες τοξικών αποβλήτων πολλαπλάσιες της αρχικής. Πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

Γενικά, η επονομαζόμενη Σύμβαση της Βασιλείας φαίνεται να λειτουργεί αρκετά καλά. Επισήμως υποτίθεται πως οι εξαγωγές τοξικών αποβλήτων στην Αφρική έχουν μειωθεί δραστικά. Όμως αυτό διαψεύδεται από δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ευρωπαϊκούς λιμένες που έδειξαν πως περίπου οι μισές από τις μεταφορές αποβλήτων που δηλώθηκαν ως μη τοξικά, τελικά αποδείχθηκε πως αφορούσαν τοξικά απόβλητα. Επομένως, για να θέσουμε υπό έλεγχο το πρόβλημα της μαύρης αγοράς τοξικών αποβλήτων πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία στον εν λόγω τομέα.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του αυξανόμενου εμπορίου αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού και πλοίων για διάλυση, για τα οποία δεν υπάρχουν ακόμα διεθνείς συμβάσεις. Για να μπορέσουμε να δώσουμε τη χαριστική βολή στη μαφία των αποβλήτων, ασφαλώς θα χρειαστούμε μια μαύρη λίστα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε τέτοια σχέδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η υπόθεση τοξικών αποβλήτων είναι βεβαίως ποινική – είναι σαν ο Νότος να αποτελεί τον σκουπιδοτενεκέ του Βορρά. Αν το αποκαλέσουμε έγκλημα, θα πρέπει να υπάρχουν ένοχοι και ποινές, μέχρι τώρα όμως η ατιμωρησία και η απάθεια αναδεικνύονται νικητές.

Είναι γεγονός ότι η ΕΕ έχει νομοθεσία για τη μεταφορά τοξικών αποβλήτων –η εξαγωγή αυτών των αποβλήτων έχει απαγορευτεί από το 1997 βάσει της Σύμβασης της Βασιλείας– αλλά μέχρι τώρα αυτή η απαγόρευση παρακάμπτεται συστηματικά. Αυτή η χαλαρή στάση είναι εγκληματική και οι νεκροί του Αμπιτζάν είναι τα θύματά της. Η Ένωση πρέπει τώρα να δράσει, και να δράσει γρήγορα, για να θέσει τέρμα στην ανευθυνότητα και την ατιμωρησία. Πρέπει να επιβάλει την υφιστάμενη νομοθεσία, συγκεκριμένα την οδηγία του Ιουλίου του 2006, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δίκτυα επιθεωρήσεων. Πρέπει να ενισχύσει αυτή τη νομοθεσία, όπου αυτό επιτάσσεται, για να επιτρέψει ταχείες και αποτελεσματικές κυρώσεις, όπως ζητούν από το 2001 τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, πρέπει να βοηθήσει χώρες της Αφρικής να εκπονήσουν προστατευτική νομοθεσία.

Κύριε Επίτροπε, στηρίζουμε τις προορατικές δηλώσεις σας, τώρα όμως πρέπει να περάσουμε σε συγκεκριμένη δράση. Αυτό ακριβώς προσμένουμε ιδίως από το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οποίο μπλέξιμο! Οι λίγοι πολίτες που ενδιαφέρονται για τις συζητήσεις μας θα δυσκολευτούν πολύ να καταλάβουν γιατί, σήμερα το απόγευμα, ανακατεύουμε μια συζήτηση για τη ρύπανση στην Ακτή του Ελεφαντοστού με μιαν άλλη για μια απόφαση, η οποία ποδοπατεί την αρχή της επικουρικότητας. Το γεγονός ότι η απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 εκδόθηκε με θέμα μια περιβαλλοντική οδηγία δεν αλλάζει το γεγονός ότι στην πράξη διατυπώνεται ως κρίση σχετικά με την αρχή της κοινοτικοποίησης του ποινικού δικαίου. Αυτό συνιστά συνταγματική επανάσταση, αφού, όπως ξέρουμε, δρομολογείται η απορρόφηση τουλάχιστον εννέα άλλων αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς Συνθήκη, περιλαμβανομένου του ποινικού δικαίου για τη μετανάστευση και του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Βεβαίως και υπάρχει ρύπανση, κυρίες και κύριοι βουλευτές – η δικαστική ρύπανση που προκαλεί το ΔΕΚ στις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Σε αυτή τη συγκεχυμένη και στρεβλώς αιτιολογημένη απόφαση, δεν υπάρχουν καθόλου κείμενα αναφοράς και καμία σαφής νομική αρχή. Παρατραβηγμένες και ανεπαρκώς θεμελιωμένες αιτιολογικές σκέψεις αμφισβητούμενης συνάφειας οδηγούν σε ένα βεβιασμένο και πρόχειρο συμπέρασμα. Γνωρίζουμε πώς λειτουργεί: τα ασαφή συμπεράσματα απαιτούν την απεριόριστη επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπειτα δικαιολογούν την ερμηνεία της Επιτροπής, η οποία τελικά νομιμοποιεί τη μεταβίβαση εξουσιών από τα κράτη προς το Δικαστήριο. Αυτοί που, όπως εμείς, ανησυχούσαν με την αισθητή επέκταση των στόχων της ΕΕ στο άρθρο I-3 του σχεδίου Συντάγματος είχαν απόλυτο δίκιο να ανησυχούν. Οι Επίτροποι και οι δικαστές δεν προτίθενται να υποκύψουν στη βούληση των λαών και αποφάσισαν να παραγνωρίσουν την άρνησή τους να επικυρώσουν ένα σχέδιο Συντάγματος, το οποίο μετέφερε τις ποινικές υποθέσεις στην καθημερινή κοινοτική νομοθετική διαδικασία. Αυτή η απόφαση αποτελεί στρέβλωση της βούλησης όλων αυτών που υπέγραψαν και επικύρωσαν τις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Είναι ένα δικαστικό πραξικόπημα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πλησιάζουμε σε κάποιες σημαντικές προθεσμίες. Οι λαοί μας μας παρακολουθούν και σύντομα θα μας καλέσουν να λογοδοτήσουμε. Θα υπάρξουν, άραγε, ειλικρινείς δημοκράτες εδώ να αντιταχθούν σε αυτή την ξεδιάντροπη τυραννία;

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, απαγορεύεται η εξαγωγή αποβλήτων προς αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ωστόσο, η απαγόρευση δεν ισχύει για τα συνήθη απόβλητα πλοίων και τα νερά της σεντίνας, είναι όμως εξίσου σαφές ότι τα νερά της σεντίνας στο Proba Koala δεν ήταν κάτι το σύνηθες. Τα θανατηφόρα κρούσματα, οι χιλιάδες άρρωστοι και η τεράστια αναταραχή στην Ακτή του Ελεφαντοστού το αποδεικνύουν αυτό. Ήταν ήδη σαφές στο Άμστερνταμ ότι τα νερά της σεντίνας δεν ήταν φυσιολογικά, διότι κάποιος είχε χάσει τις αισθήσεις του και υπήρχε μια ανυπόφορη και ασυνήθιστη μπόχα.

Είναι σαφές ότι το πλοίο με το φορτίο του δεν θα έπρεπε ποτέ να αποπλεύσει από το Άμστερνταμ χωρίς να ενημερώσει τις αρχές στο επόμενο ευρωπαϊκό λιμάνι, το οποίο ήταν στην Εσθονία. Αυτός είναι ο λόγος που διεξάγεται σε αυτή τη φάση δικαστική έρευνα στις Κάτω Χώρες, και ορθώς, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ήταν δυνατόν καταρχήν να αποπλεύσει το πλοίο από τις Κάτω Χώρες και κατά πόσο οι λιμενικές αρχές ή η επιθεώρηση ευθύνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Εκεί που πρέπει να εστιάσουμε, πάντως, είναι στο ερώτημα με ποιόν τρόπο μπορεί να αποτραπεί να συμβούν στο μέλλον καταστροφές αυτού του είδους.

Έχω τρία ερωτήματα να θέσω στον Επίτροπο. Στην Εσθονία, δηλώσατε ότι η διάθεση τοξικών αποβλήτων στην Ακτή του Ελεφαντοστού ήταν μόνον η κορυφή του παγόβουνου. Ποια ήταν η βάση αυτής της δήλωσης; Δεύτερον, συμφωνείτε ότι τα πλοία που αποπλέουν από την ΕΕ πρέπει να υποχρεούνται να παραδίδουν τα λύματα και τα απόβλητά τους στο τελευταίο λιμάνι της ΕΕ; Τέλος, τι μέτρα δύναται και προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να διεξάγει αυστηρότερους ελέγχους στην εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων;

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εδώ και δεκαετίες οι εξαγωγές τοξικών χημικών εργαστηρίου, διαλυτικών, ληγμένων φυτοφραμάκων ή ιλύος επεξεργασίας λυμάτων από τις βιομηχανικές χώρες μετατρέπουν την Αφρική σε μία επικίνδυνη χωματερή. Το εγκληματικό εμπόριο τοξικών αποβλήτων είναι μία πολύ κερδοφόρα υπόθεση για λίγα άτομα στην Ευρώπη και την Αφρική.

Μολονότι γνωρίζουμε ότι ο τρόπος που ενήργησε η ολλανδική εταιρία στο Abidjan παραβιάζει καταφανώς τη Σύμβαση της Βασιλείας, αλλά και το κοινοτικό δίκαιο, είμαστε υποχρεωμένοι να αναρωτηθούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να αντιδράσουμε ως θεσμικά όργανα προκειμένου να μην ξανασυμβεί αυτό στο μέλλον.

Οι εξαγγελίες του Επιτρόπου Δήμα μας αρέσουν και ελπίζουμε πως αυτή τη φορά, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταλάβουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για δράση στο ζήτημα αυτό, αντί να εκφράζουν κάθε φορά απλά τη λύπη τους μετά από τέτοιες καταστροφές. Ανάλογη προθυμία για δράση για το θέμα αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να δείξουν και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια γι’ αυτή την πρωτοβουλία.

Διαπιστώνουμε με ανησυχία ότι η Συνθήκη της Βασιλείας, παραβιάζεται τουλάχιστον 10 φορές το χρόνο, οδηγώντας τοξικά απόβλητα σε χώρες της Αφρικής.

Το πρόσφατο συμβάν του Probokoala αφύπνισε συνειδήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει η Ένωση να προχωρήσει στην ποινικοποίηση των παράνομων πρακτικών σχετικά με τη διακίνηση τοξικών αποβλήτων. Ταυτόχρονα να επιστήσει την προσοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων, για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κανονισμών που διέπουν τη μεταφορά τοξικών αποβλήτων από τα μέλη του. Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί η ανάγκη όσον αφορά: την ενημέρωση του κοινού, την εσωτερική συνεννόηση και ενημέρωση μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται, τη λειτουργία του μητρώου ποιοτικής και ποσοτικής καταγραφής των δεδομένων και τις ποσότητες αποβλήτων που διακινούνται και παράγονται. Αυτά πρέπει να είναι διαφανή και προσιτά σε όποιον τον αφορά, ώστε να αποτραπεί έτσι η τάση εξειδίκευσης των οικονομιών της Αφρικής σε κλάδους βιομηχανικής διαχείρισης διάφορων τοξικών αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, αυτό για το οποίο συζητάμε στην πραγματικότητα σήμερα αποτελεί παράδειγμα περιβαλλοντικού εγκλήματος, για το οποίο δεν είμαστε βέβαιοι αν θα ασκηθεί δίωξη ή όχι. Επιπλέον, θέλω να πω στους συναδέλφους βουλευτές ότι δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση Πρασίνου ή Αριστερού κατά τη συζήτηση της υπόθεσης Proba Koala το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν θα ασκηθεί δίωξη και, αν ναι, αν θα αφορά και κράτη μέλη. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που επιμείναμε στη νομοθεσία σχετικά με το ποινικό δίκαιο, αν όντως θέλουμε να επιβάλουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Νιώθουμε, λοιπόν, ότι η καταδίκη βεβαίως και είναι αναγκαία, αλλά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν τα ίδια τον τρόπο επιλογής αυτών των κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να προχωρήσουμε.

Πριν από έξι χρόνια κατατέθηκε μια νομοθετική πρόταση. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο συνέταξε τη δική του απόφαση-πλαίσιο, την οποία η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέδειξαν ότι θα πρέπει να πεταχτεί, όπως και συνέβη πριν από έναν χρόνο. Την περασμένη Δευτέρα, ο Επίτροπος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μια νέα πρόταση, ίσως όμως ο Επίτροπος μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένος αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο αυτής της πρότασης, αφού αυτό έμεινε ολίγον ασαφές την περασμένη Δευτέρα. Θέλω επίσης να μάθω από το Συμβούλιο –λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου ως εισηγήτριας– κατά πόσο το Συμβούλιο είναι ικανοποιημένο που αποδέχεται μια νέα πρόταση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, αφού αυτό είναι το πλέον σημαντικό ερώτημα στην ημερήσια διάταξη εδώ. Καθώς υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων, η πρόταση όντως φαίνεται αναγκαία.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι άκρως σημαντικά και τομέας προτεραιότητας και αυτός είναι ο λόγος που είναι θετικό το ότι μπορέσαμε να τα συζητήσουμε σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα την παράνομη μεταφορά αποβλήτων και τον κίνδυνο που αυτά θέτουν για τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο και για την υγεία των πολιτών.

Η αποτροπή αυτής της παράνομης μεταφοράς είναι πολύ απαιτητική αποστολή, όπως καταδείχτηκε και σε αυτή τη συζήτηση. Απαιτεί πολλά διαφορετικά είδη δράσης και αποτελεσματική συνεργασία σε πολλά επίπεδα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα όρια αρμοδιότητας που ασκούν οι αρχές. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ειλικρινά το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της διακίνησής τους εκτός αυτής, σύμφωνα με τις μελέτες που διεξήχθησαν.

Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι, όσο λυπηρά και αν είναι τα μεμονωμένα αυτά γεγονότα, τα οποία προσελκύουν την προσοχή της κοινής γνώμης, με το πρόσφατο κρούσμα στο οποίο ενεπλάκη το Probo Koala στην Ακτή του Ελεφαντοστού να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση, πρέπει να μη λησμονούμε να προσέχουμε επίσης τα καθημερινά συμβάντα και καταστάσεις, τα οποία βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον και τα οποία εξακολουθούν να αφθονούν. Ένα παράδειγμα είναι η διάλυση πλοίων υπό πλημμελείς συνθήκες σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι εργασίες για αυτά τα σημαντικά ζητήματα θα συνεχιστούν στην όγδοη συνάντηση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση της Βασιλείας στο Ναϊρόμπι στα τέλη Νοεμβρίου.

Πρέπει επίσης να δούμε, να αναγνωρίσουμε και να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν αισθητές διαφορές στα εθνικά ποινικά δίκαια των κρατών μελών. Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ορισμένες άκρως επικαιροποιημένες διατάξεις για περιβαλλοντικά εγκλήματα, ενώ σε άλλα ενδεχομένως να απαιτείται η αναθεώρηση αυτών των διατάξεων ώστε να ληφθούν υπόψη οι τρέχοντες κίνδυνοι και να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μένουν να γίνουν πολλά ακόμα σε όλα τα κράτη μέλη στον τομέα της υλοποίησης αυτών των ποινικών διατάξεων και, ιδίως, όσον αφορά την αύξηση των πιθανοτήτων σύλληψης των παραβατών.

Το Συμβούλιο αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την περιβαλλοντική εγκληματικότητα και την πρόληψή της. Σε ό,τι αφορά την υπό εκπόνηση πρόταση, είναι προφανώς δύσκολο να λάβει θέση το Συμβούλιο για κάτι το οποίο δεν υφίσταται ακόμη. Πρέπει πρώτα να μελετήσουμε την πρόταση και κατόπιν να εγκρίνουμε τη θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Florenz, και όλους τους υπόλοιπους ομιλητές για τη θετική συμβολή τους στη σημερινή συζήτηση.

Θα ήθελα να συμπληρώσω τον κατάλογο των εθνικοτήτων στον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Bowis. Επρόκειτο για ένα πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας, με σημαία Παναμά, αλλά ήταν χρονοναυλωμένο σε μια ολλανδική εταιρεία, η οποία το διαχειριζόταν από την Ελβετία, με ρωσικό πλήρωμα, και χρηματοδοτούνταν από βρετανικές και διεθνείς τράπεζες, και επίσης το συμβούλιο της εταιρείας και οι μέτοχοι ήταν διαφόρων εθνικοτήτων. Ευτυχώς, εμποδίστηκε από την Greenpeace στην Εσθονία, και οι εσθονικές αρχές ερεύνησαν εξονυχιστικά την υπόθεση.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον εισηγητή ότι η πρώτη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει ένα ελάχιστο επίπεδο ποινών, θα συγχωνευθεί με την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου και βασικά θα συνάδει με όσα προτείνατε, με ορισμένες τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση.

Όσον αφορά το ερώτημα εάν ένα πλοίο που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα επιτρέπεται να φύγει από ένα λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν τα απόβλητα είναι επικίνδυνα δεν επιτρέπεται να μεταβεί σε προορισμό εκτός του ΟΟΣΑ. Το ίδιο ισχύει για τα κατάλοιπα –τα υδάτινα απόβλητα του ίδιου του πλοίου– που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Θα συνεχίσω να παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις στις ποινικές έρευνες και διαδικασίες που διεξάγονται επί του παρόντος στις Κάτω Χώρες και την Εσθονία σχετικά με τα τοξικά απόβλητα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Η Επιτροπή βρίσκεται επίσης στη διαδικασία συλλογής των διαθέσιμων πληροφοριών σε άλλα κράτη μέλη σχετικά με το σκάφος Proba Koala και το ταξίδι του. Ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το τραγικό περιστατικό στην Ακτή Ελεφαντοστού είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Το γνωρίζουμε αυτό από έρευνες που διεξήχθησαν σε κράτη μέλη από το δίκτυο υπηρεσιών για την εφαρμογή και επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος, IMPEL. Το 2005, το 51% των φορτίων αποβλήτων που ελέγχθηκαν θεωρήθηκαν παράνομα.

Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνονται πρωτοσέλιδα, αλλά μπορούν, παρόλα αυτά, να θέσουν σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει να καταστήσουμε ξεκάθαρο ότι η κοινωνία μας δεν ανέχεται τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και ότι είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμησή τους. Όμως, η νομοθεσία που έχουμε εγκρίνει για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντός μας και της υγείας των πολιτών μας δεν θα επιτύχει τους στόχους της, εάν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε τη σωστή επιβολή της. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία θα πρέπει να ισχύει σωστά σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Ήδη λαμβάνουμε αρκετές ειδικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά αποβλήτων εφαρμόζεται σωστά και ότι οι παράνομες μεταφορές αποβλήτων προλαμβάνονται και μειώνονται. Αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία της έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων τον επόμενο χρόνο και τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων στα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή συναντά σε τακτική βάση εκπροσώπους εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνοι για τις μεταφορές αποβλήτων. Αυτό γίνεται σε ένα οργανωμένο πλαίσιο και περιλαμβάνει πολυμερείς συναντήσεις στις Βρυξέλλες, καθώς και διμερείς επαφές, αλλά αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να συμπληρωθούν με μέτρα για τη θέσπιση αποτελεσματικών κυρώσεων.

Ένα από τα πολλά μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για αυτόν τον σκοπό ήταν η πρόταση οδηγίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Όπως έχω ήδη πει, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, λόγω διαφορετικών απόψεων επί της ορθής νομικής βάσης. Τώρα, ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι οι απόψεις της Επιτροπής ήταν σωστές.

Η Επιτροπή προετοιμάζει μια νέα πρόταση οδηγίας, η οποία θα υλοποιήσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα πρέπει να εγκριθεί σύντομα. Χρειάστηκε χρόνος για τη σύνταξη της τροποποιημένης πρότασης, διότι η Επιτροπή ανέλυσε πολύ προσεκτικά την απόφαση του Δικαστηρίου και έκανε τη σύγκριση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής όπως αυτή τροποποιήθηκε μετά την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου. Επιπλέον, πραγματοποιείται μια αξιολόγηση επιπτώσεων για την ανάλυση των διαφόρων επιλογών δράσης.

Η Επιτροπή φρονεί ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η πρότασή της του 2001 μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθούν στην πρόταση όλα τα μέτρα του ποινικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής της Κοινότητας για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι η παράλληλη έγκριση μιας οδηγίας και μιας απόφασης πλαισίου, όπως έγινε στο παρελθόν, δεν είναι πλέον δυνατή. Επίσης, μετά από πέντε χρόνια, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να προσαρμοστεί στις νομοθετικές εξελίξεις.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι η Επιτροπή δεν θέλει να εναρμονίσει πλήρως τους εθνικούς ποινικούς νόμους. Στόχος είναι να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο μόνο τα μέτρα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω και πάλι τη σημασία της καλής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στην επερχόμενη διαδικασία συναπόφασης για την έγκριση της οδηγίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Έχουμε τους ίδιους στόχους, ήτοι την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της θέσπισης ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις για τους περιβαλλοντικούς παραβάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από κοινού μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τέλος, όσον αφορά την επικύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας, έχω αποστείλει επιστολές σε πάνω από 50 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να επικυρώσουν τη σύμβαση. Για την αποφυγή λανθασμένων συμπερασμάτων, θα πρέπει να αποσαφηνίσω ότι η απαγόρευση της Βασιλείας είναι υποχρεωτική, νομικά δεσμευτική, για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και για όσα δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση, διότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υπογράψει και επικυρώσει τη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, έλαβα επτά προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, και δύο προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού(1).

Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 11.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE).(EN) Η απόρριψη τοξικών αποβλήτων από την ολλανδική εταιρεία Trafigura στην πόλη του Αμπιτζάν στην Ακτή Ελεφαντοστού αποτελεί αίσχος το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε πλήρως και να λάβουμε σκληρά μέτρα. Αναμφίβολα, αυτή η ενέργεια πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας και της Σύμβασης της Βασιλείας. Αυτό το οικολογικό έγκλημα θα δημιουργήσει για μια ακόμη φορά την εντύπωση ότι ο πλούσιος Βορράς αντιμετωπίζει τη φτωχή Αφρική ως τον σκουπιδότοπό του. Χαιρετίζω τη δήλωση του κ. Επιτρόπου, με την οποία προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την εικόνα, αλλά οι δηλώσεις δεν αρκούν: μόνον οι πράξεις θα πείσουν τους Αφρικανούς ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα με σοβαρότητα. Εκτός από τα υπόλοιπα ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν, πρέπει να διακριβώσουμε πώς μπόρεσε να φύγει αυτό το πλοίο από το Άμστερνταμ. Επανεξετάζουν μήπως οι ολλανδικές αρχές τις εποπτικές μεθόδους που εφαρμόζουν; Θα θίξει η Επιτροπή το θέμα της εποπτείας και της επιβολής της νομοθεσίας στο φόρουμ της Σύμβασης της Βασιλείας τον προσεχή μήνα;

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE).(EN) Το περιστατικό στην Ακτή Ελεφαντοστού είναι επονείδιστο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τούτο το Κοινοβούλιο, τασσόμαστε συχνά επικεφαλής των εκστρατειών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος. Μας αρέσει να δηλώνουμε ότι η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα. Παρ’ όλα αυτά, το 2006 βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό μεταφοράς 500 τόνων τοξικών αποβλήτων από ένα κράτος μέλος της ΕΕ στον λαό της Ακτής Ελεφαντοστού, ο οποίος έχει υποστεί τα πάνδεινα. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια τον θάνατο αρκετών ατόμων, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλα άτομα χρήζουν υγειονομικής περίθαλψης. Είδαμε όλοι τις δυσοίωνες προβλέψεις όσον αφορά τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Αν θέλουμε να έχουν αξία οι μεγαλόστομες δηλώσεις μας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή και οι ολλανδικές αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να τιμωρήσουν οι δράστες αυτού του εγκλήματος. Είναι σαφές ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν προσφέρει επαρκείς διασφαλίσεις έναντι αδίστακτων ανθρώπων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τον λαό της Ακτής Ελεφαντοστού και άλλων αφρικανικών κρατών. Στην ΕΕ, πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία μας για τα τοξικά απόβλητα θα μας επιτρέπει να εγγυηθούμε στους λαούς της Αφρικής ότι οι χώρες τους δεν θα χρησιμοποιούνται ως σκουπιδότοπος για τα επικίνδυνα απόβλητά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η καταστροφή στην Ακτή του Ελεφαντοστού επιτάσσει την ταχεία απόκριση της Ευρώπης, με αποζημίωση για τα θύματα και για την ζημία που προκλήθηκε στο περιβάλλον, με την εφαρμογή της αρχής του «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Αν η Ευρώπη θέλει να προχωρήσει εμπρός, πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες της πού έγκειται η προστιθέμενη αξία της. Το συμβάν στην Ακτή του Ελεφαντοστού είναι χαρακτηριστικότατο παράδειγμα για το πού έγκειται η ευθύνη της Ευρώπης.

Η ναυτιλία είναι γνωστή για την περιπλοκότητά της όσον αφορά τα θέματα ιδιοκτησίας και διαχείρισης και αποτελεί εξ ορισμού διεθνή υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, επί δίμηνο, το Proba Koala κατέπλευσε στα λιμάνια του Γιβραλτάρ, του Algeciras, του Άμστερνταμ, του Skagen, του Paldiski, του Ντόβερ και του Venkspits. Επιπλέον, το πλοίο πλέει υπό παναμαϊκή σημαία, πλοιοκτήτης είναι ελληνική εταιρεία, είναι ναυλωμένο από την Trafigura BV, η οποία έχει ταχυδρομική θυρίδα στις Κάτω Χώρες, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ρωσικό πλήρωμα.

Κάτι τόσο περίπλοκο επιτάσσει σαφήνεια και διαφάνεια στη νομοθεσία. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δράσει αποτελεσματικά, θα πρέπει να εκπληρώσει άμεσα αυτές τις προϋποθέσεις. Μόνον ακολουθώντας σταθερή στάση μπορεί η Ευρώπη να επιδείξει για ποιόν λόγο είναι σημαντική η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για τον καθέναν από μας.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά πρακτικά


13. Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0334/2006) της κ. De Keyser, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη σύναψη ευρω-μεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου (2006/2150(INI).

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE), εισηγήτρια.(FR) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων προς την Επίτροπο για τη σημερινή της παρουσία. Η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Συρίας είναι το κομμάτι που λείπει από τη διαδικασία της Βαρκελώνης, είναι όμως επίσης και ο Γκοντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: συνεχώς αναγγέλλεται, ουδέποτε όμως ολοκληρώνεται.

Οι διαπραγματεύσεις γι’ αυτή τη συμφωνία ξεκίνησαν το 1996, προτού η Συρία αποσυρθεί από τον Λίβανο. Ήταν δύσκολες, κατέληξαν ωστόσο σε ένα σχέδιο αναθεωρημένο σε μεγάλο βαθμό, το οποίο θέσπιζε, για παράδειγμα, τη μη εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία υπογράφηκε στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2004, η διαδικασία επικύρωσης όμως διακόπηκε λόγω της αποτρόπαιας δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού Hariri στις 14 Φεβρουαρίου 2005. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη κατόπιν. Οι άνθρωποι στον Λίβανο και σε όλον τον κόσμο υπέδειξαν ως ένοχο την κυβέρνηση της Δαμασκού. Μια έρευνα, με επικεφαλής αρχικά τον κ. Mehlis και τώρα τον κ. Brammertz, διεξήχθη επιτόπου και το ψήφισμα 1559 ζητεί την απόσυρση των συριακών στρατευμάτων και μυστικών υπηρεσιών από τον Λίβανο.

Το τεκμήριο της αθωότητας είναι ένας από τους πυλώνες των νομικών μας συστημάτων, πρέπει όμως να έχουμε κατά νου την αρχή της προφύλαξης. Μολονότι η Συρία έσπευσε να αποσύρει τα στρατεύματά της από τον Λίβανο, αρχικά δίσταζε να συνεργαστεί με τον κ. Mehlis. Συνεπώς, η Ευρώπη αποστασιοποιήθηκε προσεχτικά από την κυβέρνηση της Δαμασκού. Αυτή η επιφύλαξη εξακολουθεί να είναι αποδεκτή σήμερα, όταν διάφορα γεγονότα τόσο στη διεθνή σκηνή όσο και εντός του συριακού εσωτερικού πολιτικού συστήματος θα πρέπει να μας ενθαρρύνουν να ξαναρχίσουμε τον διάλογο; Αυτό θα το κρίνει το Συμβούλιο, σε ό,τι πάντως με αφορά, είμαι υπέρ του διαλόγου και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με υποστήριξε σε αυτό με μεγάλη πλειοψηφία. Αυτός ο διάλογος θα οδηγήσει εν τέλει στην υπογραφή της συμφωνίας, το ερώτημα όμως αυτό είναι ακόμη πρώιμο και δεν είναι αυτός ο σκοπός της σύστασης.

Έτσι, λοιπόν, ποια είναι αυτά τα γεγονότα; Καταρχάς, είναι η ανανέωση της αποτελεσματικής συνεργασίας με την έρευνα του κ. Brammertz, όπως επιβεβαιώνεται στην τελευταία του έκθεση. Έπειτα, κατέστη προφανές ότι η απομόνωσή μας από τη Συρία υπήρξε αντιπαραγωγική σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία εντός της χώρας και απέτυχε να αποδυναμώσει μια ισχυρή κυβέρνηση. Η πολιτική της αποχής μας συνέβαλε στην αποσταθεροποίηση μιας μεταρρυθμιστικής τάσης, η οποία αναδυόταν δειλά-δειλά. Επιπλέον, η φωνή της Ευρώπης, η οποία στο παρελθόν υψώθηκε για να υπερασπιστεί ακτιβιστές και πολιτικούς κρατουμένους, τώρα ακούγεται μόλις και μετά βίας. Τέλος, και αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω να θίξω, η τραγωδία στον Λίβανο υπήρξε ένα τρομερό μάθημα. Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου απέδειξε, αν υποτεθεί ότι αυτό χρειαζόταν, τον κίνδυνο και τη ματαιότητα της βίας. Κατέδειξε την ανάγκη να εργαστούμε πολιτικά με όλους όσοι εμπλέκονταν σε αυτήν τη σύγκρουση και γνωρίζουμε ότι πίσω από τους δύο πρωταγωνιστές επενεργούν άλλες δυνάμεις: αναμφίβολα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επίσης το Ιράν και η Συρία. Καθώς η Ευρώπη έκλεισε τις πόρτες της, η Συρία βρήκε άλλους συμμάχους, κυρίως το Ιράν, το οποίο παρείχε όχι μόνο πετρέλαιο αλλά και μια φιλοπόλεμη ιδεολογία, η οποία δεν προσφέρει τίποτα στην προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρώπη έχει αναλάβει πλέον ισχυρή δέσμευση στη Μέση Ανατολή και υπήρξαν διαδοχικές διπλωματικές αποστολές σε τακτική βάση. Η στήριξη της επανέναρξης του διαλόγου με τη Συρία αναφορικά με τη συμφωνία σύνδεσης είναι σκέλος αυτής της προληπτικής στρατηγικής, διότι μια ακόμη σύγκρουση σε αυτή την περιοχή θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο καταστροφική. Ας μην τρέφουμε καμία ψευδαίσθηση. Η Συρία δεν θα διακόψει τις εμπορικές της σχέσεις με το Ιράν, αλλά οι ανώτατες αρχές της διακηρύσσουν ότι είναι έτοιμες να αποστασιοποιηθούν από το Ιράν όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι σημαντικό βήμα. Πρόκειται για μια χώρα με ισχυρή και σκληροπυρηνική κυβέρνηση, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται επαρκώς σεβαστά και η έκθεσή μου συζητά αυτά τα προβλήματα με ξεκάθαρους όρους. Τούτου λεχθέντος, η Συρία είναι μια σπουδαία και πολιτισμένη χώρα, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Μπορεί να διαδραματίσει σταθεροποιητικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και το χρειαζόμαστε αυτό. Όταν ήταν εδώ ο κ. Siniora, παρουσίασε το σενάριο για μια λύση στο πρόβλημα των αγροκτημάτων Shebaa και υπάρχουν και άλλα πιθανά σημεία συμφιλίωσης. Συνηγορώ υπέρ του να διερευνήσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ευρωπαίους βουλευτές όλων των κομμάτων για την πολύτιμη συνδρομή τους στη σύνταξη αυτής της σύστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος του Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. De Keyser για τη σημαντική έκθεση που καλύπτει εξαιρετικά την κατάσταση στη Συρία. Το Συμβούλιο συμμερίζεται πολλές από τις ανησυχίες που εκφράζονται σε αυτήν σχετικά με τη Συρία.

Όπως λέει η κ. De Keyser στην έκθεσή της, η Συρία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή «ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας και παράγοντας επίλυσης της περιφερειακής σύγκρουσης». Για τον λόγο αυτόν, και το Συμβούλιο αποφάσισε τον Αύγουστο να αναθέσει στον Ύπατο Εκπρόσωπο Χαβιέ Σολάνα και στη φινλανδική Προεδρία να έρθουν σε επαφή με όλα τα σχετικά μέρη που δύνανται να επηρεάσουν την εξεύρεση λύσης για την κρίση στον Λίβανο και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Αναμφισβήτητα, σε αυτά τα μέρη περιλαμβάνεται και η Συρία.

Μετά τα δραματικά γεγονότα του καλοκαιριού, είναι σημαντικό να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στον Λίβανο και στις περιοχές γύρω απ’ αυτόν. Όταν ο φινλανδός Υπουργός Εξωτερικών Erkki Tuomioja συναντήθηκε με τον σύριο ομόλογό του στα τέλη Αυγούστου, το μήνυμα προς τη Συρία υπήρξε σαφές. Αναμένουμε από τη Συρία να εργαστεί για την εφαρμογή των ψηφισμάτων 1559, 1680 και 1701. Η Συρία θα πρέπει να στηρίξει τη διαδικασία εθνικής ανασυγκρότησης στον Λίβανο και να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό του Λιβάνου. Ο εξοπλισμός στρατών εκτός του Λιβανικού και το θέμα του λαθρεμπορίου όπλων επηρεάζουν σημαντικά το εάν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός σε βιώσιμη βάση. Υπάρχουν επίσης ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα όσον αφορά την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ της Συρίας και του Λιβάνου και τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων. Η επίλυση του περίπλοκου προβλήματος που αφορά την περιοχή της Shebaa θα απαιτήσει εξίσου τη συνεργασία της Συρίας. Η Συρία πρέπει επίσης να συνεχίσει να επιδεικνύει βούληση για συνεργασία με την επιτροπή Brammertz, η οποία ερευνά τη δολοφονία του Hariri.

Ένα θέμα που δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του ψηφίσματος 1701, αλλά είναι σημαντικό για τη σταθερότητα στην περιοχή, είναι η δράση των παλαιστινιακών οργανώσεων που έχουν τα αρχηγεία τους στη Δαμασκό, καθώς και η στήριξη που τους παρέχει η Συρία. Επιπλέον, οι σχέσεις της Συρίας με το Ιράκ και το Ιράν, καθώς και οι δράσεις της αναφορικά με αυτές τις χώρες έχουν άμεσες επιπτώσεις στη γενική κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Το Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί στενά τη διαδικασία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία. Ιδιαίτερα ανησυχητικές ήταν οι συλλήψεις, την άνοιξη, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκείνων που υπέγραψαν τη Δήλωση «Βηρυτός-Δαμασκός». Το γεγονός ότι ορισμένοι εξ αυτών απελευθερώθηκαν πρόσφατα είναι προφανώς καλά νέα. Η ΕΕ θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τον τρόπο, για παράδειγμα, με τον οποίο τηρούνται στη χώρα αυτή η ελευθερία του συναθροίζεσθαι σε δημόσιους χώρους και η ελευθερία έκφρασης. Προφανώς, η Συρία πρέπει επίσης να δράσει σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επαναλειτουργία του Κέντρου Κατάρτισης της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο έχει τη στήριξη της ΕΕ, είναι ένας σημαντικός στόχος. Το κέντρο έκλεισε την άνοιξη, μόλις μία εβδομάδα μετά τη έναρξη της λειτουργίας του.

Διατηρούνται συνεχείς διασυνδέσεις με τη Συρία, ιδιαίτερα μέσω της ευρωμεσογειακής συνεργασίας. Η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στο Τάμπερε τον Νοέμβριο, στην οποία και η Συρία έχει προσκληθεί να συμμετάσχει, θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό φόρουμ συζητήσεων.

Η Συρία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να επιλέξει: μπορεί να αποτελέσει είτε ταραχοποιό είτε εποικοδομητικό εταίρο. Οι ιστορικά ισχυροί δεσμοί της Συρίας με τον Λίβανο σημαίνουν ότι θα διαδραματίσει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφορικά με την κατάσταση στον Λίβανο. Η Ένωση τονίζει συνεχώς ότι το δικαίωμα του Λιβάνου στην αυτοδιάθεση, στο απαραβίαστο των εδαφών του και στην πολιτική ανεξαρτησία πρέπει να γίνεται σεβαστό. Προκειμένου να επέλθει η σταθερότητα στον Λίβανο και σε ολόκληρη την περιοχή, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο όπλων προς τον Λίβανο. Η Συρία πρέπει να φυλάσσει τα σύνορά της, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.