Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2018B(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0356/2006

Ingediende teksten :

A6-0356/2006

Debatten :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Stemmingen :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0452

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 26 oktober 2006 - Straatsburg Uitgave PB

6.3. Ontwerp van algemene begroting 2007 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (stemming)
Notulen
  

Vóór de stemming over paragraaf 31

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, omdat nooit bewezen is dat met dezelfde hoeveelheid personeel en werkuren de Manpower-oplossing voor de hulpfunctionarissen voor de zittingen goedkoper is en omdat het Parlement voortdurend probeert te bezuinigen, willen we helpen door op het einde van paragraaf 31 de volgende zin toe te voegen: "verwerpt, aangezien het te duur is, de oplossing om beroep te doen op een uitzendbureau ter vervanging van hulpfunctionarissen voor de zittingen".

(Applaus)

 
  
  

(Het Parlement neemt het mondeling amendement niet in aanmerking)

Vóór de stemming over amendement 7

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), rapporteur. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik stel voor dat de tekst van paragraaf 58 van het verslag wordt vervangen door de volgende tekst: “stelt vast dat het toezicht op de uitvoering van de begroting van de EU in het kader van zijn begrotingsprocedure is verbeterd; verzoekt de bevoegde commissies om het opzetten van een structuur en een procedure na te gaan om de evaluatie van de uitvoering voor 2007 samen met de vakcommissies uit te oefenen; zo zal dit ook van nut zijn voor de voorbereiding van de begrotingsherziening in 2008-2009; verzoekt de secretaris-generaal zorg te dragen voor de logistieke faciliteiten (zalen en vertolking) om geregelde toezichtsvergaderingen te organiseren op basis van de prioriteiten die door de betrokken commissies worden gesteld”.

 
  
  

(Het Parlement neemt het mondeling amendement in aanmerking)

 
  
  

VOORZITTER: ALEJO VIDAL-QUADRAS ROCA
Ondervoorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid