Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 26. oktober 2006 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2005 (forhandling)
 4.Støtte til udvikling af landdistrikterne fra ELFUL - Direkte betalinger inden for den fælles landbrugspolitik (forhandling)
 5.Velkomstord
 6.Afstemningstid
  6.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - Regnskabsåret 2007 (afstemning)
  6.2.Forslag til det almindelige budget 2007 (Sektion III) (afstemning)
  6.3.Forslag til det almindelige budget 2007 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (afstemning)
  6.4.Fiskerflåder fra regioner i Fællesskabets yderste periferi (afstemning)
  6.5.50-året for opstanden i Ungarn (afstemning)
  6.6.Moldova (Transnistrien) (afstemning)
  6.7.Georgien (Sydossetien) (afstemning)
  6.8.Eksport af farligt affald til Afrika (afstemning)
  6.9.Strafferetlig beskyttelse af miljøet (afstemning)
  6.10.Euro-Middelhavsassocieringsaftalen EF/Syrien (afstemning)
  6.11.Nairobi-konferencen om klimaændringer (afstemning)
  6.12.Transport ad indre vandveje (afstemning)
  6.13.Offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncesssioner (afstemning)
  6.14.Udstationering af arbejdstagere (afstemning)
  6.15.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2005 (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
  12.1.Tibet
  12.2.Rios Montts retssag
  12.3.Usbekistan
 13.Afstemningstid
  13.1.Tibet (afstemning)
  13.2.Rios Montts retssag (afstemning)
  13.3.Usbekistan (afstemning)
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 15.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 16.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 17.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 18.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Forhandlinger
EUT-udgave (440 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (892 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik