Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2005) (συζήτηση)
 4.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του ΕΓΤΑΑ - Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2007 (ψηφοφορία)
  6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2007 (τμήμα ΙΙΙ) (ψηφοφορία)
  6.3.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2007 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (ψηφοφορία)
  6.4.Αλιευτικοί στόλοι των άκρως απόκεντρων περιφερειών (ψηφοφορία)
  6.5.Εορτασμός της επετείου της εξέγερσης στην Ουγγαρία το 1956 (ψηφοφορία)
  6.6.Μολδαβία (Υπερδνειστερία) (ψηφοφορία)
  6.7.Γεωργία (Νότιος Οσσετία) (ψηφοφορία)
  6.8.Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (ψηφοφορία)
  6.9.Ποινική προστασία του περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  6.10.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (ψηφοφορία)
  6.11.Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διάσκεψη του Ναϊρόμπι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (ψηφοφορία)
  6.12.Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα "NAIADES" (ψηφοφορία)
  6.13.Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης (ψηφοφορία)
  6.14.Απόσπαση εργαζομένων (ψηφοφορία)
  6.15.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2005) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  12.1.Θιβέτ
  12.2.Δίκη του Rios Montt
  12.3.Ουζμπεκιστάν
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Θιβέτ (ψηφοφορία)
  13.2.Δίκη του Rios Montt (ψηφοφορία)
  13.3.Ουζμπεκιστάν (ψηφοφορία)
 14.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (787 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1096 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου