Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Euroopa Keskpank (2005) (arutelu)
 4.Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetus maaelu arengule – Ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste vabatahtlik ümbersuunamine (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Hääletused
  6.1.Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2007. eelarveaasta (hääletus)
  6.2.Üldeelarve projekt 2007( III jagu) (hääletus)
  6.3.2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII ja VIII jagu) (hääletus)
  6.4.Äärepoolseimate piirkondade kalalaevastikud (hääletus)
  6.5.1956. aasta Ungari revolutsiooni mälestamine (hääletus)
  6.6.Moldova (Transnistria) (hääletus)
  6.7.Gruusia (Lõuna-Osseetia) (hääletus)
  6.8.Mürgiste jäätmete väljavedu Aafrikasse (hääletus)
  6.9.Keskkonna kriminaalõiguslik kaitse (hääletus)
  6.10.EL ja Süüria vaheline Euroopa-Vahemere piirkonna assotsieerumisleping (hääletus)
  6.11.Nairobi kliimamuutuste konverents (hääletus)
  6.12.Siseveetransport (hääletus)
  6.13.Avaliku ja erasektori partnerlus (hääletus)
  6.14.Töötajate lähetamine (hääletus)
  6.15.Euroopa Keskpank (2005) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 10.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine (vaata protokolli)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
  12.1.Tiibet
  12.2.Rios Montt´i protsess
  12.3.Usbekistan
 13.Hääletused
  13.1.Tiibet (hääletus)
  13.2.Rios Montt´i protsess (hääletus)
  13.3.Usbekistan (hääletus)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 16.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vaata protokolli)
 18.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (Kirjalikud vastused)
Arutelud
Uuendatud versioon (518 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (526 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika