Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 26. lokakuuta 2006 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Euroopan keskuspankki (2005) (keskustelu)
 4.Maaseudun kehittämisen tukeminen maaseuturahastosta – YMP:n suorien tukien vapaaehtoinen mukauttaminen (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Äänestykset
  6.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi – Varainhoitovuosi 2007 (äänestys)
  6.2.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2007 (Pääluokka III) (äänestys)
  6.3.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2007 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (äänestys)
  6.4.Syrjäisimpien alueiden kalastuslaivastot (äänestys)
  6.5.Unkarin vuoden 1956 kansannousun muisto (äänestys)
  6.6.Moldova (Transnistria) (äänestys)
  6.7.Georgia (Etelä-Ossetia) (äänestys)
  6.8.Myrkyllisten jätteiden vienti Afrikkaan (äänestys)
  6.9.Ympäristönsuojelu ja rikosoikeus (äänestys)
  6.10.Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus EY/Syyria (äänestys)
  6.11.Euroopan unionin strategia Nairobin ilmastonmuutoskokouksessa (äänestys)
  6.12.Sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma "NAIADES" (äänestys)
  6.13.Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimukset (äänestys)
  6.14.Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (äänestys)
  6.15.Euroopan keskuspankki (2005) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  12.1.Tiibet
  12.2.Ríos Monttia koskeva oikeudenkäynti
  12.3.Uzbekistan
 13.Äänestykset
  13.1.Tiibet (äänestys)
  13.2.Ríos Monttia koskeva oikeudenkäynti (äänestys)
  13.3.Uzbekistan (äänestys)
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 15.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Puheenvuorot
EUVL-painos (462 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (805 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö