Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Europos centrinis bankas (2005) (diskusijos)
 4.EŽŪFKP parama kaimo plėtrai - Tiesioginių išmokų savanoriškas moduliavimas pagal BŽŪP (diskusijos)
 5.Pasveikinimo žodžiai
 6.Balsavimui skirtas laikas
  6.1.Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. 2007 finansiniai metai (balsavimas)
  6.2.2007 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis) (balsavimas)
  6.3.2007 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII skirsniai) (balsavimas)
  6.4.Atokiausių regionų žvejybos laivynas (balsavimas)
  6.5.1956 m. vengrų sukilimo paminėjimas (balsavimas)
  6.6.Moldavija (Padniestrė) (balsavimas)
  6.7.Gruzija (Pietų Osetija) (balsavimas)
  6.8.Toksinių atliekų gabenimas į Afriką (balsavimas)
  6.9.Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę (balsavimas)
  6.10.EB ir Sirijos Europos ir Viduržemio jūros regiono asociacijos susitarimas (balsavimas)
  6.11.Europos Sąjungos strategija Nairobyje vyksiančiai konferencijai dėl klimato kaitos (balsavimas)
  6.12.Europos integruota veiksmų programa „NAIADES“, skirta vidaus vandens kelių transportui (balsavimas)
  6.13.Viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir Bendrijos viešuosius pirkimus ir lengvatas reglamentuojantys teisės aktai (balsavimas)
  6.14.Darbuotojų komandiravimas (balsavimas)
  6.15.Europos centrinis bankas (2005) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 10.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 12.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
  12.1.Tibetas
  12.2.Rios Montt byla
  12.3.Uzbekistanas
 13.Balsavimui skirtas laikas
  13.1.Tibetas (balsavimas)
  13.2.Rios Montt byla (balsavimas)
  13.3.Uzbekistanas (balsavimas)
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 15.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)
 16.Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 17.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 18.Sesijos pertrauka
 PRIEDAS (Atsakymai ra.tu)
Diskusijos
Atnaujinta informacija (518 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (526 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika