Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 26 oktober 2006 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Europese Centrale Bank (2005) (debat)
 4.Steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO - Vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Stemmingen
  6.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2007 (stemming)
  6.2.Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdeling III) (stemming)
  6.3.Ontwerp van algemene begroting 2007 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (stemming)
  6.4.Vissersvloten van ultraperifere regio's (stemming)
  6.5.Herdenking van de Hongaarse revolutie van 1956 (stemming)
  6.6.Moldavië (Transnistrië) (stemming)
  6.7.Georgië (Zuid-Ossetië) (stemming)
  6.8.Uitvoer van giftig afval naar Afrika (stemming)
  6.9.Milieubescherming door het strafrecht (stemming)
  6.10.Europees-mediterrane associatieovereenkomst EG-Syrië (stemming)
  6.11.EU-strategie voor de conferentie van Nairobi inzake klimaatverandering (stemming)
  6.12."NAIADES", een geïntegreerd Europees actieplan voor de binnenvaart (stemming)
  6.13.Publiek-private samenwerkingen en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (stemming)
  6.14.Terbeschikkingstelling van werknemers (stemming)
  6.15.Europese Centrale Bank (jaarverslag 2005) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
  12.1.Tibet
  12.2.Proces tegen Ríos Montt
  12.3.Oezbekistan
 13.Stemmingen
  13.1.Tibet (stemming)
  13.2.Proces tegen Ríos Montt (stemming)
  13.3.Oezbekistan (stemming)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het reglement)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
 ANNEX (Schriftelijke antwoorden)
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (476 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (936 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid