Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 26. októbra 2006 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Európska centrálna banka (2005) (rozprava)
 4.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV - Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci SPP (rozprava)
 5.Privítanie
 6.Hlasovanie
  6.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie - Rozpočtový rok 2007 (hlasovanie
  6.2.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiel III) (hlasovanie)
  6.3.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (hlasovanie)
  6.4.Rybárske flotily z najvzdialenejších regiónov (hlasovanie)
  6.5.Spomienka na maďarské povstanie z roku 1956 (hlasovanie)
  6.6.Moldavsko (Podnestersko) (hlasovanie)
  6.7.Gruzínsko (Južné Osetsko) (hlasovanie)
  6.8.Vývoz toxického odpadu do Afriky (hlasovanie)
  6.9.Trestnoprávna ochrana životného prostredia (hlasovanie)
  6.10.Európsko-stredomorská dohoda o pridružení EÚ/Sýria (hlasovanie)
  6.11.Konferencia o klimatických zmenách v Nairobi (hlasovanie)
  6.12.Vnútrozemská vodná doprava (hlasovanie)
  6.13.Verejno-súkromné partnerstvá (hlasovanie)
  6.14.Vysielanie pracovníkov (hlasovanie)
  6.15.Európska centrálna banka (2005) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
  12.1.Tibet
  12.2.Rios Montt
  12.3.Uzbekistan
 13.Hlasovanie
  13.1.Tibet (hlasovanie)
  13.2.Rios Montt (hlasovanie)
  13.3.Uzbekistan (hlasovanie)
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): viď zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Rozpravy
Revidované vydanie (518 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (526 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia