Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 26 oktober 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Europeiska centralbanken (2005) (debatt)
 4.Stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU – Frivillig modulering av direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  6.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget - Budgetåret 2007 (omröstning)
  6.2.Den allmänna budgeten 2007 (avsnitt III) (omröstning)
  6.3.Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (omröstning)
  6.4.Fiskeflottor i gemenskapens yttersta randområden (omröstning)
  6.5.Femtiårsdagen av Ungernrevolten 1956 (omröstning)
  6.6.Moldavien (Transnistrien) (omröstning)
  6.7.Georgien (Sydossetien) (omröstning)
  6.8.Export av giftigt avfall till Afrika (omröstning)
  6.9.Miljöskydd genom strafflagstiftning (omröstning)
  6.10.Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU/Syrien (omröstning)
  6.11.om EU:s strategi för Nairobikonferensen om klimatförändringar (omröstning)
  6.12.Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar: Naiades (omröstning)
  6.13.Offentlig/privata partnerskap och gemenskapsrätten för offentlig upphandling och koncessioner (omröstning)
  6.14.Utstationering av arbetstagare (omröstning)
  6.15.Europeiska centralbanken (2005) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  12.1.Tibet
  12.2.Rättegång mot Rios Montt
  12.3.Uzbekistan
 13.Omröstning
  13.1.Tibet (omröstning)
  13.2.Rättegång mot Rios Montt (omröstning)
  13.3.Uzbekistan (omröstning)
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (450 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (876 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy