Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 13 november 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Framställningar: se protokollet
 5.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 6.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 10.Parlamentets sammansättning
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 13.Förslag till allmän budget för budgetåret 2007 (tidsfrist för ingivande av förslag till ändringar) : se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Årsrapport 2006 om euroområdet (debatt)
 17.Gemenskapens politik för havsmiljön – En temainriktad strategi för den marina miljön (debatt)
 18.Det europeiska elnätets brister (debatt)
 19.Mjölkkvoter (debatt)
 20.Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) – Frivillig modulering av direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (331 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (694 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy