Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0018(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0287/2006

Συζήτηση :

PV 14/11/2006 - 7
CRE 14/11/2006 - 7

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2006 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0483

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

12. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Έκθεση Joseph Daul (A6-0377/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα επόμενα χρόνια θα ενισχυθεί περαιτέρω η τάση της αστυφιλίας. Με αυτό συνδέεται η μεγάλη θνησιμότητα των αγροτών. Αυτή η ανησυχητική τάση ευνοήθηκε και από την εσφαλμένη μας πολιτική επιδοτήσεων, από την οποία κατά κανόνα ευνοούνται μόνο οι μεγαλοαγρότες, για να μην αναφέρουμε την πολύχρονη παραμέληση των αγροτικών περιοχών.

Πρέπει επομένως να φροντίσουμε ώστε να μπορέσουν να επιζήσουν οι μικροί αγρότες και οι αγρότες των ορεινών περιοχών, να δημιουργηθούν ισότιμες συνθήκες ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο και να προωθήσουμε την επέκταση της υποδομής και της δικτύωσης των επιμέρους περιφερειών. Γι’ αυτό ενέκρινα την έκθεση Daul.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Τα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η νέα ΚΑΠ στην αγροτική οικονομία, τους εργαζόμενους στα εργοστάσια μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τους μικρομεσαίους αγρότες από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της και που θα ενταθούν με την ολοκλήρωσή της, προσπαθεί να αμβλύνει η πρόταση της Επιτροπής για την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών και των καλλιεργειών παραγωγής βιομάζας.

Όμως τα κίνητρα που περιέχονται στην πρόταση και οι προϋποθέσεις καταβολής τους, ευνοούν τις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις των βορείων χωρών της ΕΕ, που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα εξαιτίας των εδαφοκλιματολογικών συνθηκών και της μεγάλης ιδιοκτησίας και όχι τις χώρες με ξηροθερινό κλίμα και μικρή ιδιοκτησία, επειδή έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και συνειδητά παραβλέπουν αυτές τις ιδιομορφίες.

Στη χώρα μας, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν εκτάσεις που είχαν ενταχθεί στο καθεστώς παύσης καλλιεργειών για να καλλιεργηθούν με ενεργειακές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία ωφέλεια από το μέτρο αυτό, ενώ η στρεμματική ενίσχυση των 4,5 ευρώ/στρέμμα είναι ασήμαντη γι αυτό και δεν αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο.

Για αυτούς τους λόγους διαφωνούμε με τον προτεινόμενο κανονισμό παρά το γεγονός ότι θεωρούμε κατ´ αρχήν θετική την πρόταση της Επιτροπής για τα νέα κράτη μέλη όσον αφορά τις ενεργειακές καλλιέργειες, επειδή κινείται στην κατεύθυνση ίσης μεταχείρισης χωρίς όμως και να αποτελεί ίση μεταχείριση.

 
  
  

- Εκθέσεις Descamps (A6-0338/2006 και A6-0339/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της εξαίρετης συναδέλφου μου, κ. Descamps, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Καναδά με την οποία θεσπίζεται πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Αυτή η έκθεση συνάδει απολύτως με μια αρχαιότατη παράδοση συνεργασίας και είναι λογικό να διαμορφώσουμε προνομιακούς δεσμούς μέσω των νεολαιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, που είναι τα παιδιά της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Αυτές οι συμφωνίες στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αφενός με τον Καναδά και αφετέρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με τα κείμενα, επομένως, ανανεώνονται για περίοδο οκτώ ετών –από το 2006 έως το 2013– τα προγράμματα συνεργασίας, τα οποία είχαν συναφθεί στο παρελθόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1995 και κατόπιν το 2000.

Η συμφωνία συνεργασίας, που διαπραγματευτήκαμε με τον Καναδά, στοχεύει στην ενίσχυση και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της προηγούμενης συμφωνίας, παρέχοντας ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.

Ανανεώνοντας εν μέρει το προηγούμενο πρόγραμμα, η νέα συμφωνία την οποία συνήψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθιερώνει καινοτόμα προγράμματα, τα οποία οδηγούν στη δημιουργία διατλαντικών διπλωμάτων. Η συμφωνία στοχεύει στην προώθηση των προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών και διδασκόντων, στην ενίσχυση του προγράμματος Schuman-Fulbright και στην ενθάρρυνση στενότερης θεσμικής συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αυτές οι δύο συμφωνίες κατέδειξαν τη χρησιμότητά τους στο παρελθόν. Η εφαρμογή τους αναμένεται να βελτιώσει στο μέλλον το άνοιγμα και την ανταγωνιστικότητα των συστημάτων μας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κτίζοντας παράλληλα γέφυρες μεταξύ των λαών μας και προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση.

Με χαροποιεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της σύναψης αυτών των συμφωνιών, επιτρέποντας έτσι την ενίσχυση των σχέσεων που συνδέουν τις δύο ηπείρους μας.

 
  
  

- Έκθεση Ματσούκα (A6-0346/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η κινητικότητα των πολιτών ολοένα μεγαλώνει. Δεν αποτελεί πια εξαίρεση να εργάζεται ή να σπουδάζει κανείς στο εξωτερικό ή να ζει μετά τη συνταξιοδότησή του σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει μια σειρά πολύπλοκων ερωτημάτων και προβληματισμών σχετικά με την κοινωνική ασφάλεια, στα οποία δεν έχουμε δώσει ακόμη απάντηση. Ασφαλώς έχουν γίνει κάποια πράγματα από τότε που θεσπίστηκαν οι πρώτοι σχετικοί κοινοτικοί κανόνες και κανονισμοί, πριν από πάνω από 30 χρόνια, αλλά στην πράξη εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη δράσης, στην οποία κατά τη γνώμη μου δεν ανταποκρίνεται η έκθεση Ματσούκα. Γι’ αυτό απείχα της ψήφου κατά τη σχετική ψηφοφορία.

 
  
  

- Έκθεση Morillon (A6-0331/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Τα επιχειρηματικά συμφέροντα του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, μετά τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου σε αυτόχθονα είδη ψαριών και οστρακοειδών, θέλουν να μπουν και στην καλλιέργεια μη αυτοχθόνων ειδών.

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει ορισμένες διαδικασίες ασφαλείας επειδή είναι προφανής ο κίνδυνος διατάραξης της φυσικής βιοποικιλότητας μίας περιοχής μετά την εγκατάσταση και απελευθέρωση μη αυτοχθόνων ειδών.

Ωστόσο, πλήρης διασφάλιση μάλλον δεν μπορεί να υπάρξει, ιδιαίτερα επειδή η προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων έχει ανατεθεί στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες – κάτι αντίστοιχο με τους ΓΤΟ.

Ιστορικά βέβαια, για είδη όπως ο κυπρίνος, η πέστροφα κλπ., αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξαν επιπτώσεις στις περιοχές που απελευθερώθηκαν. Ωστόσο, τίποτα δεν αποκλείει ότι αυτό το ιστορικό προηγούμενο θα επαναληφθεί, όσες προσπάθειες και δικλείδες ασφαλείας και να υπάρξουν.

Από την άλλη, η δυνατότητα εισαγωγής τέτοιων οργανισμών και τα πιθανά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν μπορεί να αντισταθμιστούν με την αλιεία ή και την καλλιέργειά τους, σε χώρες όπου αποτελούν φυσικούς πληθυσμούς, χωρίς δηλαδή κανένα κίνδυνο για τα φυσικά οικοσυστήματα. Κάτι τέτοιο επιπλέον θα έδινε τη δυνατότητα οι χώρες αυτές να αναπτυχθούν ανάλογα, προς όφελος και των λαών τους, σε αντίθεση με τα όποια οικονομικά αποτελέσματα θα υπήρχαν στις χώρες μέλη της ΕΕ. Δηλαδή τα επιχειρηματικά συμφέροντα θα κερδίζουν μεν, αλλά σε βάρος των λαών των χωρών απ' όπου θα προέρχονται τα μη αυτόχθονα είδη.

 
  
  

- Έκθεση Morillon (A6-0311/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η γνώμη μου είναι ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ προς την αλιευτική βιομηχανία πρέπει να καταργηθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι εκείνα τα κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα για την υπεραλίευση πρέπει τα ίδια να αποζημιώνουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει αλιευτικές συμφωνίες με την ΕΕ. Αυτού του είδους οι αποζημιώσεις δεν πρέπει να καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Παρά ταύτα, υπερψήφισα την έκθεση, δεδομένου ότι περιορίζει τις δυνατότητες των εθνικών ειδικών συμφερόντων να επηρεάζουν τις ενισχύσεις.

 
  
  

- Έκθεση Catania (A6-0380/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς είναι στην πράξη το πρώτο παγκόσμιο μέσο, το οποίο σχεδιάστηκε για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σκοπός, επομένως, είναι η δημιουργία παγκόσμιας στρατηγικής και πλαισίου, με ένα φάσμα ελάχιστων, πλην όμως σημαντικών προδιαγραφών, οι οποίες πρέπει να ισχύουν για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Οι προδιαγραφές προσδοκάται να συμβάλουν στην πρόληψη, την ανίχνευση και τη δίωξη της διαφθοράς και στο πάγωμα, την κατάσχεση και δήμευση των εσόδων από αυτές τις παρανομίες.

Η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Σύμβασης, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και ολοκλήρωσε αυτές τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της Κοινότητας τον Σεπτέμβριο του 2005.

Κατά συνέπεια, επικροτώ τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Ωστόσο, είμαι βαθιά απογοητευμένος που τρία κράτη μέλη –η Σουηδία, η Σλοβενία και η Εσθονία–δεν έχουν προσυπογράψει ακόμη τη Σύμβαση.

Ελπίζω ότι η διαδικασία επικύρωσης, την οποία πραγματοποιεί η Κοινότητα και τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, θα περατωθεί το συντομότερο δυνατόν. Θέλω να επισημάνω τη ζωτική σημασία αυτής της Σύμβασης, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Μόλις συμβεί αυτό, θα μπορεί να αναληφθεί αποτελεσματικότερη δράση για την πρόληψη και την καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτού του είδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είναι απαράδεκτο η ΕΕ να επιχειρεί τώρα να δεσμεύσει όλα τα κράτη μέλη της έναντι ενός τρίτου μέρους σε μια διεθνή συνθήκη. Η όλη ιδέα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς βασίζεται στην προαιρετική συμμετοχή και στον σεβασμό του εθνικού δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Ο εισηγητής, ο κ. Catania, επέλεξε να παραθέσει 26 άρθρα διαφόρων κατηγοριών στην έκθεσή του, προς στήριξη της πρότασης. Κανένα από αυτά τα άρθρα δεν εκχωρεί στην ΕΕ την εξουσία ή την αρμοδιότητα να συμβεβληθεί με τρίτο μέρος σε μια νομικώς δεσμευτική συμφωνία. Η ΕΕ πρέπει, αντιθέτως, να εστιάσει στην εκτεταμένη διαφθορά εντός των δικών της θεσμικών οργάνων. Η εσωτερική διαφθορά της ΕΕ συνιστά ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο σταδιακά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ευρωπαϊκή ιδέα, συνολικά.

Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι η ΕΕ υπερβαίνει τις εξουσίες της και, κατά συνέπεια, καταψηφίζει την πρόταση συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Φυσικά και ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Η καταπολέμηση της διαφθοράς σε ολόκληρο τον κόσμο είναι βασικός στόχος για την καλή διακυβέρνηση όλων των μελών της διεθνούς κοινότητας και, αυτό με τη σειρά του, αποτελεί καίριας σημασίας παράγοντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη.

Πέρα από τις σκέψεις από τη σκοπιά της ηθικής και της οικονομίας, υπάρχει ένα εξέχον χαρακτηριστικό, το οποίο καθιστά την καταπολέμηση της διαφθοράς σε παγκόσμια κλίμακα καίριο παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις. Οι χώρες με διεφθαρμένες κυβερνήσεις διέπονται από κανόνες, κριτήρια και ενδιαφέροντα, τα οποία δεν συνάδουν με αυτά της αιειφόρου ανάπτυξης, της συνεργασίας και της ειρήνης. Η αντιμετώπισή τους συνιστά αντιμετώπιση μιας από τις αιτίες των συγκρούσεων και της φτώχειας.

Ωστόσο, δεν μας είναι αρκετό να επικυρώνουμε απλώς συμβάσεις αυτού του είδους. Εκείνο που χρειάζεται είναι αυτός ο αγώνας να αποτελέσει σκέλος των κριτηρίων μας για δράση σε διεθνές επίπεδο, πολύ δε περισσότερο στον τομέα της συνεργασίας, όπου η ΕΕ διαδραματίζει κατεξοχήν σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό και ψήφισα υπέρ.

 
  
  

- Έκθεση Mulder (A6-0319/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), γραπτώς. – (PT) Η πρόταση της Επιτροπής, επί της οποίας βασίζεται αυτή η έκθεση, έχει στόχο να ευθυγραμμίσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15/16 Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013, όσον αφορά την προσαρμογή κατανομών από το Ταμείο Συνοχής και σε σχέση με την εξαίρεση της Πορτογαλίας από την εφαρμογή της απαίτησης συγχρηματοδότησης για ποσό ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Βάσει των διατάξεων αυτής της συμφωνίας, το ποσό των 320 εκατ. ευρώ το οποίο θα δοθεί στην Πορτογαλία δεν θα υπόκειται στην υποχρέωση εθνικής συγχρηματοδότησης, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η πορτογαλική γεωργία.

Η πρόβλεψη για «εθνικό κονδύλι» στο πλαίσιο συνολικών πιστώσεων, οι οποίες παρέχονται από το νέο μέσο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και ο διπλασιασμός του αρχικώς προτεινόμενου ποσού, το οποίο αυξήθηκε λόγω της εξαίρεσης και σε αναγνώριση των δυσχερειών που αντιμετωπίζει η πορτογαλική γεωργία, υπήρξαν για την Πορτογαλία από τις πλέον θετικές πτυχές της νέας πολιτικής συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε κατά την Προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου, ως τμήμα των μακρών και επίπονων διαπραγματεύσεων για το χρηματοδοτικό πλαίσιο της επόμενης περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.

Κατά συνέπεια, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Mulder, η οποία υποστηρίζει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής, την οποία εξετάζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ή «αγροτική ανάπτυξη», όπως θα ονομάζεται από το 2007 και μετά) πρέπει να καταργηθεί.

Αυτή την εβδομάδα (την εβδομάδα που αρχίζει από τις 23 Οκτωβρίου 2006), το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ διαπίστωσε για δέκατη τρίτη φορά, συνεχόμενα, ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι χρησιμοποιήθηκε ορθώς ή για τους σκοπούς για τους οποίους προοριζόταν κάτι παραπάνω από ένα μικρό μόνο τμήμα των 105 δισεκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η βοήθεια στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής είναι ένα από τα προβληματικότερα πεδία που πρέπει να παρακολουθούνται και υφίστανται σοβαρά προβλήματα στην παρακολούθηση ορισμένων τομέων, όπως των ενισχύσεων στην παραγωγή ελαιολάδου.

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η βρύση της κοινοτικής χρηματοδότησης πρέπει να κλείσει. Κατά συνέπεια, καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Με αυτή την έκθεση εγκρίνεται η πρόταση της Επιτροπής για την πραγματοποίηση δύο αλλαγών στον μηχανισμό χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης βάσει της συμφωνίας στην οποία κατέληξε τον Δεκέμβριο του 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013. Οι Συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ καταδίκασαν τη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2005 και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να στηρίξουν προτάσεις οι οποίες απορρέουν από αυτήν.

Η βρετανική κυβέρνηση άφησε να χαθεί μια χρυσή ευκαιρία για δικαιότερη κατανομή των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη και επέτρεψε σε ορισμένα κράτη μέλη, στο πρώιμο εκείνο στάδιο, να εξασφαλίσουν σημαντικά ποσά από τους ήδη μειωμένους πόρους. Εν τέλει, το Ηνωμένο Βασίλειο κατάφερε να λάβει μόλις το 3,5% των πόρων που διατέθηκαν στην ΕΕ των 15. Η εν λόγω πρόταση επιτρέπει στην Πορτογαλία να εξαιρεθεί από την υποχρέωση συγχρηματοδότησης των πόρων που εξασφάλισε στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Οι Συντηρητικοί θεωρούν ότι έτσι δημιουργείται επικίνδυνο προηγούμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Πέραν του γενικού προβληματισμού αναφορικά με την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν περισσότερο η γεωργική πολιτική και οι πόροι που χορηγούνται στους γεωργούς με τους στόχους της αγροτικής ανάπτυξης, ένας ακόμη λόγος που υπερψήφισα αυτή την έκθεση ήταν ότι αναγνωρίστηκε η έκτακτη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει η Πορτογαλία και ότι, συνακόλουθα, ήρθη η υποχρέωση για εθνική συγχρηματοδότηση.

Σαφώς ως συνέπεια της ερώτησης την οποία υπέβαλα στην Επιτροπή, οι πορτογάλοι γεωργοί, η πορτογαλική γεωργία και το δυναμικό της αγροτικής ανάπτυξης πρόσφατα συνάντησαν προσκόμματα λόγω της ανικανότητας ή απροθυμίας της πορτογαλικής κυβέρνησης να αναλάβει δράση, με αποτέλεσμα τεράστια ποσά χρηματοδότησης να μένουν αχρησιμοποίητα. Γι’ αυτόν τον λόγο, αυτή η ειδική περίπτωση είναι λίαν δικαιολογημένη.

 
  
  

- Έκθεση Lienemann (A6-0373/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Lienemann (A6-0373/2006) σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, διότι αυτή η οδηγία για τη στρατηγική γαι το θαλάσσιο περιβάλλον θα εφαρμόσει δεόντως τις προτάσεις του έκτου περιβαλλοντικού προγράμματος δράσης σχετικά με την αειφόρο χρήση των θαλασσών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Ένα σημαντικό ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών ζει σε παράκτιες περιοχές και εξασφαλίζει τους πόρους διαβίωσής του από τη θάλασσα, ενώ για άλλους είναι ένα μέρος για αναψυχή. Η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για το θαλάσσιο περιβάλλον –που αποσκοπούν στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και στην προστασία και διαφύλαξη των πλέον ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας– θα επιτρέψει τη διατήρηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον σε επίπεδα τα οποία θα είναι αειφόρα και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τις χρήσεις και τις δραστηριότητες των μελλοντικών γενεών, ούτε και τη δυνατότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να αντιδρούν στις φυσικές μεταβολές και σε εκείνες που προκαλούνται από τον άνθρωπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Επικροτούμε την πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενός πλαισίου δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, με τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους. Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν στρατηγικές αξιολόγησης και περιβαλλοντικούς στόχους για το θαλάσσιο περιβάλλον τους, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, καθώς αυτό εν τέλει είναι ένα θέμα όπου δράσεις μιας χώρας ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε άλλες χώρες.

Υπάρχει ένα καίριο ζήτημα σε όλη αυτή τη διαδικασία και αυτό είναι ποιος κατέχει και διαχειρίζεται τις θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες ισχύει αυτή η οδηγία. Τόσο η προτεινόμενη οδηγία όσο και οι τροπολογίες, οι οποίες εγκρίθηκαν σήμερα στην έκθεση Lienemann αρχίζουν με τον ορισμό των ευρωπαϊκών θαλασσίων υδάτων, ο οποίος δεν καταφέρνει να αποσαφηνίσει τι είναι η ζώνη αποκλειστικής οικονομικής μας εκμετάλλευσης και ποιος είναι ο ρόλος κάθε κράτους μέλους σε αυτό το πλαίσιο.

Όσον αφορά τη δημιουργία υπερεθνικών οργάνων, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το αν αυτή είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί ομοφώνως μόνο βάσει της αρχής των κυρίαρχων κρατών με ισότιμα δικαιώματα ή αν, αντιθέτως, αυτό μπορεί να επιβληθεί από μια πλειοψηφία, όπως προτείνεται στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Δεδομένης της έλλειψης σαφήνειας σε αυτά τα θέματα, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ο στόχος της «οδηγίας για το θαλάσσιο περιβάλλον» είναι η θέσπιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευρώπης, η διεύρυνση της γνώσης μας γι’ αυτή την κληρονομιά, για την οποία μένουν πολλά ακόμη να γίνουν, και ο καθορισμός μιας στρατηγικής διαχείρισης βάσει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, οι οποίοι στοχεύουν στη μείωση της πίεσης των θαλασσίων πόρων και των οικοσυστημάτων τους.

Θέλω να επισημάνω την αναφορά στην ανάγκη συγχρηματοδότησης από την ΕΕ μέτρων προκειμένου να εφαρμοστεί αναγκαστικώς η οδηγία, και τη συμπερίληψή τους στους προϋπολογισμούς από το 2007 και μετά. Αυτό το μέτρο είναι πολύ σημαντικό για την Πορτογαλία, δεδομένου ότι είναι μια χώρα με τεράστια ζώνη αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης, τη μεγαλύτερη στην ΕΕ, πράγμα που επιφέρει υψηλά κόστη.

Η έγκριση της αλλαγής στην ημερομηνία επίτευξης των στόχων που τέθηκαν –από το 2021 στο 2017– όπως πρότεινε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, είναι ενδεικτική της φιλόδοξης στάσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα και του βαθμού της δέσμευσής του για την επιδίωξη μιας «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης» του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τα υπόλοιπα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία στοχεύουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούνται στις θάλασσες και τους ωκεανούς, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην αποτροπή της ρύπανσης, τα οποία επίσης πρότεινε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά, καθώς βελτιώνουν αισθητά την πρόταση της Επιτροπής …

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Επικροτώ την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση της έκθεσης της κ. Lienemann όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τη στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον, μια βασική οδηγία, η οποία αποτελεί συνέχεια της οδηγίας-πλαισίου για το νερό (ΟΠΝ). Θέλω, ωστόσο, να πω ότι δεν είμαι πεπεισμένος σχετικά με την εφικτότητα του χρονοδιαγράμματος, το οποίο μόλις εγκρίθηκε. Πράγματι, οι γνώσεις που διαθέτουμε για το θαλάσσιο περιβάλλον δεν αρκούν ακόμη για να καταλήξουμε εντός πιο στενού χρονοδιαγράμματος σε πραγματική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ευρωπαϊκών θαλασσών. Όπως διαπιστώνουμε σε σχέση με την εφαρμογή της ΟΠΝ, η φάση της προετοιμασίας και της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης είναι πάντα δύσκολη και πιο μακροχρόνια του προβλεπόμενου. Επιπλέον, το θαλάσσιο περιβάλλον κάθε άλλο παρά χαρακτηρίζεται από ταχείες μεταβολές. Θεωρώ, επομένως, ότι το χρονοδιάγραμμα που πρότεινε η Επιτροπή είναι ήδη αρκούντως φιλόδοξο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Επικροτούμε την πρωτοβουλία για μια πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον ως σκέλος της συνεργασίας και του συντονισμού που απαιτείται μεταξύ διαφόρων χωρών, ενώ εξασφαλίζουμε ότι διαφυλάσσεται η πλήρης κυριαρχία κάθε χώρας επί του εδάφους και των πόρων της και ότι λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

Η διατήρηση των αλιευτικών πόρων έχει τεθεί σε κίνδυνο ιδίως λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης και του τεράστιου όγκου της ναυτιλίας, καθώς αμφότερα πλήττουν την αλιεία. Η ίδια η αλιεία είναι ένας μόνο από πολλούς παράγοντες και βεβαίως δεν είναι καν ο σημαντικότερος.

Τα αλιευτικά αποθέματα και η ανανέωσή τους είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για τη διασφάλιση του μέλλοντος της αλιείας χωρίς ψάρια, δεν υφίσταται αλιεία. Συνεπώς, οι αλιείς είναι οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενοι για την προστασία και ανανέωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα ανανέωσης των αποθεμάτων πρέπει, με την κατάλληλη χρηματοδότηση, να περιλάβουν την άκρως αναγκαία οικονομική και κοινωνική αποζημίωση για τον κλάδο και τους εργαζομένους του.

Το κεντρικό θέμα είναι ο σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών μελών, ιδίως επί των ζωνών τους αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης και η ικανότητά τους να εφαρμόζουν ανεξάρτητα μέτρα για την προάσπιση των αλιευτικών τους πόρων.

Τέλος, μολονότι η στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον και η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένες, η τελευταία δεν πρέπει να επιβάλει τις δομές της στις δομές της αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Το θαλάσσιο περιβάλλον χρειάζεται προστασία και διατήρηση. Η συμφωνία σχετικά με την «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» αξίζει να χαιρετιστεί. Ωστόσο, υποστηρίζοντας την τροπολογία αριθ. 91 διευκρινίζουμε ότι η εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στο θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να συνεχιστεί, στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η συμβολή της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην οικονομία της Σκωτίας.

 
  
  

- Έκθεση Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο υδράργυρος είναι εξαιρετικά τοξική και επικίνδυνη ουσία. Η πρόταση να απαγορευθεί η χρήση υδραργύρου σε όλες τις περιπτώσεις, ιδίως σε οικιακές χρήσεις, στις οποίες υπάρχουν επαρκή υποκατάστατα είναι απολύτως εύλογη και υποστηρίζεται από το σύνολο των 25 κυβερνήσεων που μετέχουν στο Συμβούλιο.

Ωστόσο, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ, με την παρακίνηση των βρετανών Συντηρητικών, ψήφισε υπέρ του να επιτραπούν περαιτέρω εξαιρέσεις για προϊόντα τα οποία είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν εν τέλει εντός της οικίας, όπου η παρουσία τους είναι άκρως επικίνδυνη. Αυτό δεν συνάδει με τα όσα υποστηρίζει ο David Cameron στη Βρετανία, ή ακόμη και με τα όσα αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του Συντηρητικού Κόμματος σχετικά με τη δέσμευσή του να καταργήσει σταδιακά τις επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Ευελπιστώ τουλάχιστον ότι οι βρετανοί Συντηρητικοί, μετά από μια εκστρατεία πολλών εβδομάδων κατά των «υπαγορεύσεων» των Βρυξελλών, θα απόσχουν πλέον από τη χρήση τέτοιων εκφράσεων. Πρέπει να έχουν αντιληφθεί σήμερα ότι η ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία καθορίζεται από δημοκρατικές ψηφοφορίες σε τούτο το Κοινοβούλιο, και όχι από τις «υπαγορεύσεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακόμη και αν δεν εκφράσουν μεταμέλεια γι’ αυτό που έκαναν σήμερα, ευελπιστώ ότι τουλάχιστον θα αποφύγουν τη χρήση τέτοιων εκφράσεων στις εκστρατείες τους για παρόμοια θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Αυτή η πρόταση αποτελεί συνέχεια της «κοινοτικής στρατηγικής σχετικά με τον υδράργυρο», η οποία εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2005 και στοχεύει στη μείωση της χρήσης προϊόντων τα οποία περιέχουν υδράργυρο, μέσω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην αγορά οργάνων που περιέχουν υδράργυρο.

Μόλις εγκριθεί αυτή η έκθεση, θα απαγορευτεί η κυκλοφορία όλων των οργάνων μέτρησης και θα τροποποιηθεί η αρχική πρόταση της Επιτροπής, ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός το συντομότερο δυνατόν.

Από αυτόν τον κανονισμό εξαιρούνται προϊόντα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, όργανα τα οποία χαρακτηρίζονται αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα, καθώς και βαρόμετρα, για την κατασκευή των οποίων πρέπει να έχει δοθεί η κατάλληλη άδεια και τα οποία ενδεχομένως να αποσυρθούν σταδιακά.

Η χρήση παραδοσιακών βαρομέτρων στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλή, όπως και ο συνολικός όγκος υδραργύρου, ο οποίος απαιτείται γι’ αυτά. Η εξαίρεσή τους, καθώς και η εξαίρεση των οργάνων μέτρησης που είναι άνω των 50 ετών από αυτή την πρόταση είναι σημαντικό μέτρο, διότι προστατεύει τους υφιστάμενους μικρούς κατασκευαστές και διότι ο υδράργυρος συνήθως ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται. Αν αυτά περιλαμβάνονταν –τότε θα βάζαμε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της βιομηχανίας κατασκευής παραδοσιακών βαρομέτρων– ίσως να προκαλούνταν μόλυνση και απρόβλεπτες ροές υδραργύρου...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση Sornosa Martínez (A6-0287/2006) σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο. Δεδομένης της υψηλής τοξικότητας αυτής της ουσίας για τον ανθρώπινο οργανισμό, τα οικοσυστήματα και τη φύση, απαιτούνται περιορισμοί στην κυκλοφορία στην αγορά αυτών των προϊόντων. Αυτό θα συμβάλει ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να διεισδύσουν στο αποχετευτικό δίκτυο σημαντικές ποσότητες υδραργύρου και θα συμβάλει σε υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Τα όργανα τα οποία περιέχουν υδράργυρο πρέπει να αντικατασταθούν, όπου υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές στην αγορά. Ωστόσο, μπορούν να επιτραπούν εξαιρέσεις σε περιπτώσεις όπου δεν είναι ακόμα διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και στις σπάνιες περιπτώσεις διατήρησης παραδοσιακών βαρομέτρων, μουσειακών συλλογών και βιομηχανικής κληρονομιάς.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης για τον περιορισμό της χρήσης του υδραργύρου – μιας άκρως επικίνδυνης ουσίας. Με εξέπληξε το γεγονός ότι οι βρετανοί Συντηρητικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισαν την απαγόρευση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη ρητή δέσμευση του ηγέτη τους, David Cameron, να καταργήσει τα επικίνδυνα χημικά. Είναι θλιβερή η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι Συντηρητικοί την υγεία και την ασφάλεια των μελλοντικών γενεών. Για μια ακόμη φορά, άλλα υποστηρίζουν στη χώρα τους και άλλα πράττουν στο εξωτερικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), γραπτώς. – (EN) Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Lancet στο Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα υπογραμμίζονται οι κίνδυνοι για την υγεία των εμβρύων και των παιδιών από τις τοξικές χημικές ουσίες. Ο υδράργυρος είναι εξαιρετικά τοξικός, βιοσυσσωρευτικός και με υψηλή υπολειμματική δράση στο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν ασφαλή επίπεδα έκθεσης, αλλά, παρ’ όλα αυτά, ο υδράργυρος εισέρχεται στο δίκτυο λυμάτων μας από απορριφθέντα οικιακά προϊόντα τα οποία περιέχουν υδράργυρο. Γι’ αυτό οι βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο Εργατικό Κόμμα συμφωνούν με τη θέση των 25 κυβερνήσεων της ΕΕ και της Επιτροπής ότι η χρήση υδραργύρου πρέπει να απαγορευθεί σταδιακά σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνες στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητος. Διαφωνούμε επίσης με μια μόνιμη εξαίρεση των βαρομέτρων υδραργύρου, καθόσον υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, όμως προτείναμε και θα στηρίξουμε την εφαρμογή μεγαλύτερης, διετούς, περιόδου σταδιακής κατάργησης για τα βαρόμετρα υδραργύρου έτσι ώστε να επιτραπεί στη βιομηχανία να προσαρμοστεί στη νέα νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Τον Ιανουάριο του 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία την έκθεσή μου σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία. Μεταξύ των συστάσεων που διατυπώθηκαν συγκαταλεγόταν η προοδευτική απαγόρευση ορισμένων χημικών ουσιών οι οποίες, όπως συμβαίνει με τον υδράργυρο που χρησιμοποιείται στα οδοντιατρικά αμαγάλματα και στα μη ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης και ελέγχου, προκαλούν έντονη ανησυχία όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία. Επιβάλλεται, επομένως, η αντικατάστασή τους από ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες.

Πράγματι, οι 33 τόνοι υδραργύρου που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση, προκαλούν, όπως συμβαίνει και με άλλα βαρέα μέταλλα, νευρολογικές ασθένειες οι οποίες πλήττουν ειδικότερα τα παιδιά.

Στις κοινωνίες μας, όπου τα χημικά είναι πανταχού παρόντα, η δημόσια υγεία πρέπει απαραιτήτως να αποτελεί στο εξής το πρωταρχικό μέλημα. Γι’ αυτό, λυπούμαι που 327 εκ των συναδέλφων μου θεώρησαν σκόπιμο –χωρίς να λάβουν υπόψη τη γνώμη της εισηγήτριάς μας, κ. Sornosa– να περιορίσουν τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας στην αγορά αντικειμένων όπως τα θερμόμετρα και τα βαρόμετρα τα οποία περιέχουν υδράργυρο και προορίζονται για το ευρύ κοινό.

Αύριο, πάντως, θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να απαιτήσουμε από τα 25 κράτη μέλη να λάβουν φιλόδοξα μέτρα, προκειμένου ο υδράργυρος, υπό οποιαδήποτε μορφή, να εξαφανιστεί από ευαίσθητους δημόσιους χώρους, όπως είναι τα βρεφοκομεία, τα νηπιαγωγεία, τα νοσοκομεία και τα σχολεία.

 
  
  

- Έκθεση Goepel – νομοθετική πρόταση (A6-0315/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η ψηφοφορία αποδεικνύει ότι η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής εξακολουθεί να συναντά την έντονη αντίδραση ομάδων συμφερόντων σε κάθε βήμα.

Παρά τις αντιδράσεις αυτές, βήμα προς βήμα η μεταρρύθμιση έχει ήδη οδηγήσει σε σχετική μείωση των δαπανών για την ΚΓΠ και σε μεταστροφή από το καθεστώς χρηματοδότησης για στήριξη των τιμών στο καθεστώς ενίσχυσης περιβαλλοντικών κυρίως βελτιώσεων, εισοδηματικής στήριξης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις θα καταργηθούν επίσης σταδιακά. Απαιτούνται, όμως, επιπλέον βήματα προς την ίδια κατεύθυνση, τα οποία θα είναι επιτυχή, παρά την αντίδραση που καταδεικνύει η σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE).(CS) Κυρίες και κύριοι, οι βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο τσεχικό Δημοκρατικό Κόμμα Πολιτών αρνήθηκαν σήμερα να εγκρίνουν την έκθεση Goepel σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων. Με την έκθεση αυτή απορρίπτεται η πρόταση της Επιτροπής, η οποία στηρίζεται σε συμφωνία με το Συμβούλιο, για αύξηση της ευελιξίας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), έτσι ώστε να προσαρμόζεται περισσότερο στις επιμέρους εθνικές συνθήκες.

Αυτή η θέση είναι γελοία για το Κοινοβούλιο, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να την συνυπογράψουμε. Βάσει της ισχύουσας ΚΓΠ, τα νέα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Τσεχικής Δημοκρατίας, υφίστανται διακρίσεις. Συνεπώς, η αναφορά του εισηγητή στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων συνιστά εμπαιγμό του συνόλου των αγροτών στα νέα κράτη μέλη. Οι εν λόγω αγρότες υφίστανται ήδη διακρίσεις. Εφέτος έλαβαν το 35% των κονδυλίων με τη μορφή άμεσων πληρωμών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους αγρότες των παλαιών κρατών μελών ήταν 100%, γεγονός που δικαιολογεί την ψήφο μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν πρόσεξα τόσο καλά προηγουμένως.

Ήθελα να δηλώσω ότι ασφαλώς συμφωνώ με την προσέγγιση και τη θέση του εισηγητή μας κ. Goepel και δεν καταλαβαίνω γιατί η Επιτροπή εμμένει τόσο στη θέση της. Ελπίζω ότι τους επόμενους δύο μήνες που μας δόθηκαν με το νέο χρονοδιάγραμμα θα βρούμε δυνατότητες και λύσεις για να αποφύγουμε την επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής τώρα που χρειάζονται χρήματα σε ολόκληρη την Κοινότητα. Θα προσπαθήσω να εργαστώ προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει περιθώριο διαπραγματεύσεων και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει μια πιο λογική θέση ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE), γραπτώς. – (NL) Είναι αυτονόητο ότι οι ολλανδοί βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης της διαφοροποίησης, της μεταφοράς πόρων από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα του γεωργικού προϋπολογισμού. Η διαφοροποίηση, κατά την άποψη των σοσιαλδημοκρατών, συνιστά σημαντική βελτίωση έναντι των αδικιών που συνεπάγονται οι ισχύουσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Στην πραγματικότητα, οι πιο εύρωστοι οικονομικά αγρότες λαμβάνουν δυσανάλογα μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τους υπόλοιπους. Επιπλέον, οι εισοδηματικές ενισχύσεις είναι αναποτελεσματικές, διότι δεν αυξάνουν επαρκώς την αγοραστική δύναμη των αγροτών.

Η αγροτική ανάπτυξη προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους που ζουν στην ύπαιθρο. Οι νέοι και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται καλό περιβάλλον, αποτελεσματικές υποδομές και διαφοροποιημένη οικονομία. Η αγροτική ανάπτυξη είναι επίσης προς όφελος της μεγάλης πλειονότητας των αγροτών.

Παρότι η προαιρετική διαφοροποίηση είναι λιγότερο επιθυμητή από την υποχρεωτική διαφοροποίηση λόγω των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαίων αγροτών, το ολλανδικό Εργατικό Κόμμα μπορεί να την στηρίξει, καθόσον αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Το Συμβούλιο, όμως, έλαβε μια απόφαση χωρίς πρώτα να ακολουθήσει στοιχειώδεις δημοκρατικές διαδικασίες. Η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με αυτή τη σοβαρή παρέμβαση στον προϋπολογισμό δεν ελήφθη υπόψη.

Το δυστύχημα είναι ότι, εξαιτίας αυτού του δημοκρατικού ελλείμματος, μας είναι αδύνατον να υπερψηφίσουμε την πρόταση ψηφίσματος, οπότε απείχαμε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Ana Maria Gomes, Jamila Madeira, Manuel António dos Santos και Sérgio Sousa Pinto (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψηφίσαμε κατά της θέσης του εισηγητή και, ως εκ τούτου, υπέρ της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής διότι η «διαφοροποίηση» –ήτοι η δυνατότητα μεταφοράς έως και 20% των κονδυλίων που χορηγούνται σε αγρότες οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερα από 5 000 ευρώ ετησίως από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ– αποτελεί αναγκαίο μέσο προκειμένου να καταστεί πιο δίκαιη η κατανομή των γεωργικών ενισχύσεων.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι στην Πορτογαλία μόλις το 5% των αγροτών λαμβάνει περισσότερα από 5 000 ευρώ ετησίως. Δεν κατανοούμε πώς είναι δυνατόν να είναι προτιμότερη η τρέχουσα κατάσταση από την εναλλακτική πρόταση της «προαιρετικής διαφοροποίησης».

Οι συνυπογράφοντες αυτή την αιτιολόγηση ψήφου, υποστηρίζουμε ότι η ιδεώδης λύση θα ήταν η «υποχρεωτική διαφοροποίηση», η οποία θεωρούμε ότι είναι αναπόφευκτη μεσομακροπρόθεσμα. Ενόψει της εναλλακτικής λύσης που προτείνεται, θεωρούμε ακατανόητη την απόρριψή της από το Κοινοβούλιο.

Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, ο προτεινόμενος τρόπος υλοποίησης επιτρέπει την αύξηση των ενισχύσεων για την αγροτική ανάπτυξη κατά 50 εκατ. ευρώ ετησίως περίπου, ποσό το οποίο θα ωφελούσε πολλούς αγρότες οι οποίοι δεν λαμβάνουν ενίσχυση επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η κεντρική θέση αυτής της έκθεσης είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν προσφέρει γνήσια διαφοροποίηση. Μια τέτοια πρόταση θα αύξανε τις ενισχύσεις προς όσους λαμβάνουν ελάχιστες ή καθόλου ενισχύσεις, μειώνοντας τις ενισχύσεις προς όσους λαμβάνουν μεγάλα ποσά, με στόχο να διασφαλιστεί η δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των παραγωγών, των χωρών και των εκμεταλλεύσεων, και να ενισχυθούν οι μικροί και μεσαίοι αγρότες και η οικογενειακή γεωργία.

Θεωρούμε ότι η Επιτροπή πρέπει να καταθέσει νέα πρόταση η οποία θα προσφέρει γνήσια διαφοροποίηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πιο δίκαιη κατανομή των πόρων και να απελευθερωθούν χρηματοδοτικοί πόροι μέσω της θέσπισης μεγίστου ορίου ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση (οροφή) και ποσοστιαίας αύξησης των ενισχύσεων προς αγρότες οι οποίοι λαμβάνουν τη μικρότερη χρηματοδότηση από την ΚΓΠ (διαφοροποίηση), για παράδειγμα, προτείνοντας τη χορήγηση αύξησης 15% έως 20% για τους αγρότες οι οποίοι λαμβάνουν λιγότερα από 5 000 ευρώ και, εκτός αυτού του ποσού, συνυπολογίζοντας διάφορους άλλους παράγοντες.

Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος όξυνσης των υφιστάμενων ανισοτήτων. Καλούμε, συνεπώς, την Επιτροπή να αναδιατυπώσει την πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η λήψη απόφασης επί του θέματος δεν θα οδηγήσει εν τέλει σε επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε την έκθεση, με την ελπίδα να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια νέα πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Fruteau (PSE), γραπτώς. – (FR) Την ώρα που η ΕΕ αντιμετωπίζει μια όξυνση των εθνικιστικών αισθημάτων, η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση προαιρετικής διαδικασίας όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο υπονόμευσης της κοινοτικής αλληλεγγύης.

Αντιμέτωπο με αυτόν τον κίνδυνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να αντιδράσει και να ακουστεί η φωνή του προκειμένου να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών εθνών για την προάσπιση του «κοινού» χαρακτήρα των δημόσιων πολιτικών της ΕΕ, των οποίων η κοινή γεωργική πολιτική συνιστά το πλέον προβεβλημένο σύμβολο και την πλέον ολοκληρωμένη πραγμάτωση.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, υπερψήφισα την έκθεση Goepel, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στην Ολομέλεια και ιδίως το ρητό αίτημα για απερίφραστη απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτή η θέση, η οποία εκφράζει τη γνώμη της πλειονότητας των βουλευτών που είναι σήμερα παρόντες, αντικατοπτρίζει τη σαφή και αναμφίλεκτη επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην προδώσει το όραμά του για τη μελλοντική Ευρώπη και να μην καταστήσει την ΚΓΠ μια μεταβλητή προσαρμογής, προορισμένη να αντισταθμίσει τις αξιοκατάκριτες αδυναμίες ενός ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ευνουχισμένο από την έλλειψη φιλοδοξίας των κρατών μελών της ΕΕ.

Σηματοδοτεί την απαίτηση για διατήρηση ενός συστήματος στήριξης προς τους παραγωγούς. Βασισμένο στην αρχή της ευθυδικίας, μόνο αυτό είναι ικανό να εγγυηθεί τη μελλοντική επιβίωση μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και αλληλέγγυας ευρωπαϊκής γεωργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Καταψηφίζουμε την έκθεση, αλλά απέχουμε από την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα.

Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτή την έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά απόψεων όπως η άσκηση κριτικής κατά της εγκατάλειψης ή επανεθνικοποίησης της κοινής γεωργικής πολιτικής –την οποία η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί επιθυμητή– καθώς και κατά της άρνησης του δικαιώματος συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άποψη την οποία δεν συμμερίζεται η Λίστα του Ιουνίου.

Επιπλέον, στην αιτιολογική έκθεση υποστηρίζεται ότι ο «υγειονομικός έλεγχος», ή η «ενδιάμεση αναθεώρηση» όπως προτιμούμε να την αποκαλούμε, του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού για τη διετία 2008/2009 πρέπει να αποτελεί μόνο τη βάση προτάσεων για τη δημοσιονομική περίοδο μετά το 2013. Η Λίστα του Ιουνίου διαφωνεί κατηγορηματικώς με αυτή την άποψη. Θεωρούμε ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση πρέπει να οδηγήσει σε περικοπές του προϋπολογισμού για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη ήδη από την επίμαχη δημοσιονομική περίοδο των ετών 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Το Συμβούλιο πρότεινε στα κράτη μέλη μια προαιρετική διαφοροποίηση του 20% των γεωργικών αμέσων πληρωμών από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα, πράγμα που στη συνέχεια εγκρίθηκε από την Επιτροπή και αναμφίβολα θα οδηγήσει σε μείωση των γεωργικών ενισχύσεων. Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή είχαν συμφωνήσει στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών να επανεξετάσουν τις κοινοτικές γεωργικές δαπάνες, και για την ΚΓΠ, μετά από το 2013. Οι αγρότες μας χρειάζονται ασφάλεια προγραμματισμού για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Γι’ αυτό πρέπει τώρα να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή σχετικά με τα κονδύλια που θεσπίστηκαν για τον γεωργικό προϋπολογισμό μέχρι το 2013 και ότι θα διατεθούν πραγματικά για γεωργικές δραστηριότητες. Δεν είναι δυνατόν να δίδεται σε ένα κράτος μέλος μέσω αντισταθμιστικών πληρωμών καλύτερη οικονομική ενίσχυση στις αγροτικές οικογένειες από ό,τι σε ένα άλλο. Στόχος της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής είναι να προσφέρει στους αγρότες της Ευρώπης συγκρίσιμους οικονομικούς όρους μέσα σε μία κοινή αγορά. Εφόσον δεν έγινε πριν από την πρόταση της Επιτροπής εκτίμηση επιπτώσεων που θα μπορούσε να επισημάνει ενδεχόμενη άνιση μεταχείριση, δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξει την πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ψήφισα «όχι» για να δώσω έμφαση στα αιτήματα των αγροτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Νέα επίθεση ετοιμάζει η Επιτροπή στους μικρομεσαίους αγρότες, με την πρόταση της να μειώσει κατά 20% τις άμεσες ενισχύσεις. Η μεταφορά του 20% των πόρων από τον πρώτο πυλώνα, που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, στον δεύτερο πυλώνα που ουσιαστικά καρπώνονται επιχειρηματίες και μεγαλοαγρότες, σημαίνει μείωση στήριξης και εισοδήματος για τη μικρομεσαία αγροτιά .

Το αποτέλεσμα θα είναι η επιτάχυνση του ξεκληρίσματος των μικροαγροτών και η συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής σε λιγότερα χέρια. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις θα συρρικνώσει την αγροτική παραγωγή και απασχόληση, που δεν θα αναπληρωθεί από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του 2ου πυλώνα.

Σε ότι αφορά την πρόταση να εφαρμοστεί η μεταφορά αυτή προαιρετικά, αφενός θα δημιουργήσει αγρότες δύο ταχυτήτων και αφετέρου η προοπτική θα είναι στο άμεσο μέλλον η προαιρετική μεταφορά να γίνει υποχρεωτική. Τέτοιες μεθοδεύσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν.

Οι αγρότες στην Ελλάδα βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της νέας ΚΑΠ. Η καπνοπαραγωγή μειώθηκε κατά 70% και η τευτλοκαλλιέργεια κατά 40%. Η ολοκλήρωση της ΚΑΠ θα έχει τις ίδιες αρνητικές συνέπειες και σε άλλες βασικές καλλιέργειες στη χώρα μου. Η σημερινή πρόταση θα είναι ακόμη ένα χτύπημα στα συσσωρευμένα και μεγάλα προβλήματα της αγροτιάς, για αυτό και την απορρίπτουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen, Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen και Christel Schaldemose (PSE), γραπτώς. – (DA) Οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, η οποία θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την προαιρετική διαφοροποίηση στο πλαίσιο της γεωργικής τους πολιτικής, και, ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε την έκθεση του Κοινοβουλίου, με την οποία απορρίπτεται η πρόταση της Επιτροπής.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες προτιμούν την εκτεταμένη, υποχρεωτική διαφοροποίηση. Αφού, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρούμε ότι η προαιρετική διαφοροποίηση αποτελεί λειτουργική εναλλακτική λύση. Πρέπει, πάντως, να τονιστεί ότι στόχος μας εξακολουθεί να είναι η υποχρεωτική διαφοροποίηση – με μακροπρόθεσμη κατάργηση των άμεσων ενισχύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Η ΚΓΠ χρειάζεται διαρκή μεταρρύθμιση. Η απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προαιρετικής διαφοροποίησης της ΚΓΠ προκαλεί απογοήτευση. Η θέσπιση της προαιρετικής διαφοροποίησης της ΚΓΠ θα προσέφερε μια ουσιαστική προσέγγιση στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Ευελπιστώ ότι όλοι οι βουλευτές που έχουν οικονομικά συμφέροντα από τη γεωργία προέβησαν σε σχετική δήλωση και δεν μετείχαν στην ψηφοφορία σχετικά με αυτό το μέτρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Η αντιπροσωπεία των Συντηρητικών ψήφισε υπέρ της απόρριψης της πρότασης σχετικά με τη διαφοροποίηση, την οποία κατέθεσε ο Lutz Goepel για να δώσει στην Επιτροπή την ευκαιρία να προτείνει κάτι καλύτερο. Διαφωνούμε εντόνως με τη συμφωνία που σκάρωσε ο πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ πέρυσι τα Χριστούγεννα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η οποία μείωσε τις ενιαίες ενισχύσεις ανά εκμετάλλευση που λάμβαναν οι βρετανοί γεωργοί προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Οι γεωργοί που ζουν στην περιφέρεια που εκπροσωπώ, στις περιοχές Witham και Maldon –στα περίχωρα των κωμοπόλεων Coggeshall, Terling, Teys και Tolleshunts– όπως και σε άλλες περιοχές της Βρετανίας, επιθυμούν μια δίκαιη κοινή γεωργική πολιτική. Η προαιρετική διαφοροποίηση του 20%, ο διαχωρισμός των ενιαίων ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, σημαίνει ότι οι γεωργοί μας κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατά 20% χειρότερη θέση από ό,τι οι ομόλογοί τους στην Ουαλία, τη Σκωτία και το Όλστερ, για να μην αναφέρουμε τους Γάλλους. Οι γεωργοί της περιφέρειάς μου δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα της βρετανικής κυβέρνησης, είτε μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Γεωργίας του Ηνωμένου Βασιλείου είτε μέσω του Οργανισμού Γεωργικών Πληρωμών, να καταβάλει εγκαίρως και με ακρίβεια τις χρηματοδοτήσεις, ή ακόμη και να προσφέρει οποιαδήποτε χρηματοδότηση σε μεγάλο αριθμό γεωργών. Επιπλέον, υπάρχει πλέον κίνδυνος να επιβληθεί πρόστιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανικανότητά του, και το τίμημα θα κληθούν να το καταβάλουν οι γεωργοί. Ο αγροτικός μας πληθυσμός έχει ανάγκη μια δίκαιη συμφωνία και αδικείται κατάφωρα από μια ανίκανη κυβέρνηση.

 
  
  

- Έκθεση Hennicot-Schoepges (A6-0382/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Σκοπός αυτής της πρότασης της Επιτροπής, όπως επιβεβαιώνει η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα, είναι η θέσπιση μιας σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Μια τέτοια σύμπραξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο, δεδομένου ότι θα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να καταστούν πιο αξιόπιστα, πιο ακριβή και, κυρίως, πιο ασφαλή, ενόψει της σημασίας τους για την ασφάλεια όσων εργάζονται ή χρησιμοποιούν τις αερομεταφορές. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι ο καλύτερος τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου δεν είναι η παράδοση αυτών των συστημάτων στα συμφέροντα και στις πιέσεις του ιδιωτικού τομέα. Το αντίθετο μάλιστα.

Αισθανόμαστε μεγάλη απογοήτευση για την απόρριψη του σχεδίου τροπολογίας που καταθέσαμε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (η οποία ήταν αρμόδια για την έκδοση γνωμοδότησης), με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινής επιχείρησης. Συνεπώς, δεν μπορούσαμε να υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ μίας κοινής επιχείρησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Ιδίως υπό την ιδιότητά μου ως εισηγητή για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), υποστηρίζω πλήρως τον δεδηλωμένο στόχο της Κοινότητας να εξασφαλίσει μια λειτουργική υποδομή για την ασφάλεια της αεροπορίας που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή ανάπτυξη της αεροπορίας, με ενεργειακή απόδοση και σεβασμό προς το περιβάλλον, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές προόδους προγραμμάτων όπως το GALILEO.

Σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, ο όγκος των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη θα διπλασιαστεί μέχρι το 2025. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η πιο νέα τεχνολογία στις επικοινωνίες μεταξύ πιλότων και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που γίνεται ακόμα μέσω ασυρμάτου.

Για να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η επιτυχία του SESAR, συνηγορώ υπέρ μιας σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 
  
  

- Έκθεση García-Margallo y Marfil (A6-0381/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Απείχα της ψηφοφορίας επί της έκθεσης του εξαίρετου συναδέλφου μου κ. Garcia-Margallo y Marfil σχετικά με την ευρωζώνη το 2006, διότι μολονότι παραθέτει ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις, λυπούμαι που δεν θέτει άμεσα το ζήτημα της εξέλιξης του ευρώ από ένα τεχνητό νόμισμα σε εργαλείο πολιτικής στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η νομισματική πολιτική που χαράσσεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) φαίνεται να είναι στον αντίποδα της πραγματικότητας: κανονικά η συναλλαγματική ισοτιμία θα έπρεπε κανονικά να είναι ισχυρή όταν υπάρχει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και θα έπρεπε να γίνεται υποτίμηση όταν η οικονομική ανάπτυξη είναι ισχνή. Στην Ευρώπη, όμως, συμβαίνει το αντίθετο από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ενώ τα κράτη μέλη μεταρρυθμίζονται, η επιδίωξη για μηδενικό πληθωρισμό μέσω μιας ακατάλληλης νομισματικής πολιτικής οδηγεί την Ευρώπη στην επίτευξη μέτριων αποτελεσμάτων όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Αν αυτό συνεχιστεί, ενώ η τιμή των πρώτων υλών και της ενέργειας εκτοξεύεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, θα έχουμε μηδενικό πληθωρισμό και μηδενική οικονομική ανάπτυξη, οι δε βιομήχανοι θα καταλήξουν να εγκαταστήσουν τις επιχειρήσεις τους στη ζώνη του δολαρίου. Με όλα όσα συμβαίνουν, είναι λες και η ΕΚΤ αγνοεί την οικονομική πολιτική, ενώ η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν έχει το νου της παρά μόνο σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Ως γνωστόν, η δημιουργία του ευρώ ήταν μια πολική απόφαση η οποία δεν έλαβε υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες των μελών της ευρωζώνης. Αυτή η άποψη επαληθεύεται από τις διαφορές, με σημείο αναφοράς το 2005, μεταξύ των εν λόγω μελών όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τα ποσοστά ανεργίας και τον πληθωρισμό.

Εξαρχής υποστηρίζαμε ότι, με την εφαρμογή ενιαίας νομισματικής πολιτικής, ενόψει των δημοσιονομικών περιορισμών που συνεπάγεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι θα υποχρεώνονταν να σηκώσουν το βάρος των προβλημάτων που σχετίζονται με την υιοθέτηση του ευρώ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων. Αυτό καθίσταται απολύτως σαφές στην κατατεθείσα έκθεση: «Οι αγορές εργασίας θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες και θα πρέπει να καταργηθούν εκείνες οι πτυχές της νομοθεσίας σχετικά με τη μόνιμη απασχόληση που ενδέχεται να λειτουργούν ως εμπόδιο για την προσαρμογή της αγοράς εργασίας». Με άλλα λόγια, προωθείται η ελευθέρωση των απολύσεων και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Προτείνεται επίσης οι μισθοί «να ανταποκριθούν πιο γρήγορα στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες», με άλλα λόγια να μειώνονται ανάλογα με τη φάση του οικονομικού κύκλου. Οι προθέσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν εκφραστεί με πιο σαφή τρόπο.

Καθώς ούτε αυτό τον ικανοποιεί, ο εισηγητής προωθεί επίσης την ελευθέρωση των υπηρεσιών και της ενέργειας, την αυστηρή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη συμμόρφωση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία αποτελεί την καλύτερη έκφραση του ευρωπαϊκού νεοφιλελεύθερου προγράμματος.

Συνεπώς, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Παρότι η Σουηδία αποφάσισε, μέσω δημοψηφίσματος, να μην μετάσχει στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ), επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση και, με την παρούσα ευκαιρία, θέλουμε να εξηγήσουμε τους λόγους που μας ώθησαν σε αυτή την ενέργεια.

Η έκθεση προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα του τρόπου κατά τον οποίο η ΟΝΕ συμβαδίζει με τη δημιουργία ενός κράτους της ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, η μακροοικονομική πολιτική μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ θα συντονίζεται, ενώ η ζώνη του ευρώ θα εκφράζεται με ενιαίο τρόπο στα διεθνή χρηματοοικονομικά όργανα και βήματα. Στην έκθεση υποστηρίζεται η βελτίωση του φορολογικού και ειδικά του δημοσιονομικού συντονισμού και του συντονισμού των εθνικών δημοσιονομικών χρονοδιαγραμμάτων. Επιπλέον, ο στόχος της θέσπισης μιας κοινής ενοποιημένης βάσης για τον φόρο εταιρειών στην Ευρώπη θα μπορούσε να επιτευχθεί διαμέσου του μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας, εάν τα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να καταλήξουν σε ομόφωνη συμφωνία.

Δεν μπορούμε παρά να συμπεράνουμε ότι οι εκπρόσωποι του «όχι» στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα του 2003 στη Σουηδία είχαν απόλυτο δίκιο όταν υποστήριζαν ότι η ΟΝΕ αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Η πολιτική του Συντηρητικού Κόμματος σχετικά με το ευρώ είναι σαφής και κατηγορηματική: εμμένουμε σταθερά στη διατήρηση της λίρας.

Δεν επιθυμούμε να μετάσχουμε στο κοινό νόμισμα, αλλά δεν επιθυμούμε και την αποτυχία του εγχειρήματος, καθόσον θεωρούμε ότι μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία με σταθερό νόμισμα, η οποία προσφέρει υγιές εμπορικό περιβάλλον για τις βρετανικές επιχειρήσεις και τη βρετανική βιομηχανία, είναι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τη σταθερή μας θέση για τα θέματα που αφορούν το ευρώ και την ευρωζώνη, εγώ και οι συνάδελφοί μου από το βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα απείχαμε από αυτή την ψηφοφορία.

 
  
  

- Έκθεση Kuskis (A6-0364/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Ως ωκεανογράφος, εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι μου προσφέρεται η ευκαιρία να υπερψηφίσω αυτή την έκθεση σχετικά με τη στρατηγική για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η ΕΕ έχει περιορίσει για απαράδεκτα μεγάλο χρονικό διάστημα την αγροτική πολιτική στα γεωργικά θέματα. Επιτέλους, αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει προς θετική κατεύθυνση, καθώς αναγνωρίζεται ότι η γεωργία, αν και είναι σημαντική, αποτελεί μικρό τμήμα της αγροτικής οικονομίας. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και στη θαλάσσια πολιτική. Θεωρείται ότι αφορά σχεδόν αποκλειστικά την αλιευτική πολιτική, όμως τώρα, με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη θαλάσσια πολιτική η οποία αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης –προσφάτως μετείχα σε διάσκεψη επί του θέματος στο Weymouth, την οποία διοργάνωσε ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Νοτιοδυτικής Αγγλίας– αυτή την έκθεση και την έκθεση Lienemann επί της οποίας ψηφίσαμε νωρίτερα σήμερα, φαίνεται ότι απομακρυνόμαστε πλέον από μια μονοδιάστατη θαλάσσια πολιτική και στρεφόμαστε σε μια πολιτική η οποία θεωρεί ζωτικές τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τις ακτές μας για τη διατροφή και το περιβάλλον, τις μεταφορές και τον τουρισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Σε αυτό το κείμενο σχολιασμού της στρατηγικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο εισηγητής θίγει πολλά ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα. Ένα παράδειγμα είναι η δήλωσή του ότι η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να λάβουν πιο επείγοντα μέτρα για την προστασία συγκεκριμένων αλιευτικών ειδών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το πράττουν.

Μεταξύ των αρνητικών πτυχών της έκθεσης περιλαμβάνονται τα σχόλια σχετικά με τη χρηματοδότηση· ο εισηγητής ανησυχεί ενόψει της έλλειψης πόρων για την εφαρμογή των στρατηγικών, με αποτέλεσμα να προτείνει τη διάθεση πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτόν και να υποστηρίζει ότι θα ήταν καλή ιδέα να χρησιμοποιηθούν, λόγου χάρη, πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Κρίναμε ότι τα θετικά στοιχεία της έκθεσης υπερισχύουν των αρνητικών, οπότε αποφασίσαμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
  

- Έκθεση Purvis (A6-0370/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων και στην προώθησή της σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι τράπεζες και οι αγορές κεφαλαίων έχουν τεράστια συμφέροντα σε αυτό το θέμα δεδομένου ότι το 2004 ο όγκος των εκκρεμών δανείων ανερχόταν σε 4,7 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 45% του ΑΕΕ της ΕΕ. Η αγορά αυτή αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς.

Στην έκθεση ακολουθείται η νεοφιλελεύθερη γραμμή. Προβλέπονται: ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα, διάθεση ευρωπαϊκών ή διασυνοριακών ενυπόθηκων δανείων, μια δευτερογενής αγορά ενυπόθηκης πίστης και δυνατότητα διαπραγμάτευσης στις αγορές κεφαλαίου, διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, άνοιγμα αυτής της αγοράς σε ιδρύματα εκτός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εγγυημένη ελευθερία παροχής υπηρεσιών και ελευθέρωση αυτών των υπηρεσιών, περιορισμοί της ικανότητας του κράτους να προβαίνει σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις, ηλεκτρονική διάθεση ενυπόθηκων δανείων και πρόσβαση ξένων οργανισμών σε βάσεις πιστοληπτικών δεδομένων πελατών, περιλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης.

Δεν είναι δύσκολο να διαβλέψει κανείς τους κινδύνους που δημιουργούν όλες αυτές οι προτάσεις, σε σχέση με την αστάθεια της αγοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθενται σε κίνδυνο τα στοιχεία ενεργητικού της ενυπόθηκης πίστης, δηλαδή οι αποταμιεύσεις πολλών εργαζομένων και άλλων οικιακών αγοραστών. Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), γραπτώς. – (NL) Είναι αυτονόητο ότι τα μέλη της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη συμφωνούμε με το άνοιγμα των αγορών, περιλαμβανομένης της αγοράς ενυπόθηκης πίστης. Συνεπώς, αντιμετωπίζω θετικά την έκθεση Purvis, στην οποία προτείνεται η εξέταση διαφόρων μέτρων τα οποία ενδέχεται να ωφελήσουν τον καταναλωτή μέσω, για παράδειγμα, του ανταγωνισμού μεταξύ των χορηγών ενυπόθηκων δανείων, όμως δεν έχω άλλη επιλογή παρά να καταψηφίσω την έκθεση καθότι δεν είναι αρκετά σαφής όσον αφορά τα διαφορετικά συστήματα φορολογικής έκπτωσης κατά τη σύναψη ενυπόθηκων δανείων, ιδίως ως προς την εναρμόνισή τους. Πρόκειται για μια πρώτη διερευνητική πρόταση στην οποία, πάνω από όλα, κυριαρχεί το αίτημα για περαιτέρω ανάλυση. Το νομοθετικό στάδιο απέχει πολύ ακόμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), γραπτώς. – (NL) Καθώς η αγορά ενυπόθηκων δανείων εμπίπτει στο πεδίο της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, στηρίζω τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων. Αρνούμαι, ωστόσο, να στηρίξω την εναρμόνιση του συστήματος φορολογικής έκπτωσης στα επιτόκια ενυπόθηκου δανεισμού διά της πλαγίας οδού των Βρυξελλών.

Οι πολιτικοί επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι η Ευρώπη πρέπει να ασχολείται με τα κεντρικά ζητήματα και τα διασυνοριακά θέματα, όμως αυτή η δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αντίθετη με αυτές τις δηλώσεις. Οι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΕΚ δεν φαίνεται να ενοχλούνται από το γεγονός ότι η φορολογική πολιτική δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της ΕΕ. Γι’ αυτό η αντιπροσωπεία του ολλανδικού Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε αναγκαίο να καταψηφίσει την παράγραφο 45 της έκθεσης Purvis, αλλά και την έκθεση συνολικά. Θεωρώ ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι, καθόσον καμία από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες δεν τόλμησε να ζητήσει τη διενέργεια ψηφοφορίας δι’ ονομαστικής κλήσης επί του θέματος, ο ευρωπαίος πολίτης είναι υποχρεωμένος να περιορίζεται σε εικασίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε ο κάθε βουλευτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, στην οποία εξετάζεται το πώς ο ανταγωνισμός στην αγορά στεγαστικών δανείων της ΕΕ μπορεί να αυξήσει τα περιθώρια επιλογής των καταναλωτών και να μειώσει το κόστος.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις τράπεζες έχει μείζονα σημασία. Συνεπώς, η προθυμία ενός δανειστή να συναλλαχθεί με ξένο δανειστή θα καθορίζεται όχι μόνο από την ανταγωνιστικότητα του ενυπόθηκου δανείου, αλλά και από το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή έναντι του ξένου δανειστή.

Η Ιρλανδία διαθέτει μια σχετικά περίπλοκη αγορά ενυπόθηκων δανείων με τα κριτήρια της ΕΕ, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στο σύνολο των προϊόντων ενυπόθηκων δανείων που προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές. Η επέκταση αυτής της αγοράς εκτός των συνόρων μπορεί να πραγματοποιηθεί με φυσικό τρόπο μέσω της δημιουργίας περισσότερων θυγατρικών ή υποκαταστημάτων στο εξωτερικό, εφόσον η αγορά ενθαρρύνεται σε άλλες περιοχές. Συνεπώς, φρονώ ότι πρέπει να καταφύγουμε σε νομοθετική παρέμβαση μόνο ως έσχατο μέτρο και για την αντιμετώπιση αποδεδειγμένων αδυναμιών της αγοράς.

Ενθαρρύνω ανεπιφύλακτα την επιθυμία της Επιτροπής να δημιουργηθούν ηλεκτρονικά μητρώα ακινήτων τα οποία θα μπορούν να προσπελαστούν μέσω του Διαδικτύου. Είναι γεγονός ότι οι δανειστές δεν μπορούν να εισέλθουν σε ξένες αγορές εάν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την ασφάλεια των εγγυήσεών τους. Ενόψει των εμπειριών πολλών πολιτών οι οποίοι αγόρασαν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό, ένα ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας έχει ζωτική σημασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), γραπτώς. – (FR) Υπάρχουν είκοσι πέντε –και οσονούπω είκοσι επτά– εθνικές νομοθεσίες για την ενυπόθηκη πίστη, οι οποίες αντίκεινται σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτή η Πράσινη Βίβλος που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει επιτέλους τη διεξαγωγή κατάλληλων μελετών για το ζήτημα αυτό και την υιοθέτηση λογικών εναλλακτικών επιλογών.

Κάθε κοινοτικό μέτρο που αφορά την ευρωπαϊκή αγορά ενυπόθηκης πίστης πρέπει πρωτίστως να ωφελεί άμεσα τους πολίτες. Οι καταναλωτές, ωστόσο, προσκρούουν συχνά σε υπερβολικά πολλά εμπόδια, είτε νομικής είτε οικονομικής φύσεως.

Υπερψηφίζοντας την έκθεση του κ. Purvis, επέλεξα η αγορά της ενυπόθηκης πίστης να είναι προσπελάσιμη σε έναν μεγαλύτερο αριθμό δυνητικών δανειοληπτών.

Επέμεινα, εν προκειμένω, προσωπικά στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ώστε ο εισηγητής, ο κ. Medina Ortega, να λάβει υπόψη του τους δανειολήπτες, το πιστωτικό προφίλ των οποίων είναι σαθρό και επισφαλές, τους εργαζομένους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και τα άτομα που πραγματοποιούν πρώτη αγορά.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου