Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

13. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
PV
  

(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.10.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy