Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2006. november 14., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.Határozat sürgősségi eljárásról
 5.A Számvevőszék éves jelentésének ismertetése – 2005 (vita)
 6.Közös vállalkozás az európai légiforgalom-irányítási rendszerért (SESAR) (vita)
 7.Higanytartalmú mérőeszközök (vita)
 8.Jelzáloghitel (vita)
 9.Szavazások órája
  9.1.A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás (szavazás)
  9.2.Megállapodás az EK és Kanada között a felsőoktatás, a képzés és az ifjúság területén történő együttműködésről (szavazás)
  9.3.Az EK és az Egyesült Államok közötti megállapodás a felsőoktatás és a szakképzés területén (szavazás)
  9.4.Szociális biztonsági rendszerek a Közösségen belül mozgó munkavállalók és családtagjaik részére (szavazás)
  9.5.Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazása (szavazás)
  9.6.A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése (szavazás)
  9.7.A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása (szavazás)
  9.8.A harmadik országból beutazó személyek által importált áruk után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítés (szavazás)
  9.9.A Közösség harmadik hozzájárulása a Csernobili Védelmi Alap javára (szavazás)
  9.10.Korrupció elleni ENSZ-egyezmény (szavazás)
  9.11.A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon (EAFRD) keresztül (szavazás)
  9.12.Gabriele Albertini mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem (szavazás)
  9.13.Gabriele Albertini mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem (szavazás)
  9.14.Gérard Onesta mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem (szavazás)
  9.15.Tengeri környezetvédelmi közösségi politika (szavazás)
  9.16.Higanytartalmú mérőeszközök (szavazás)
  9.17.A közvetlen kifizetések fakultatív modulációja a KAP keretében (szavazás)
  9.18.Közös vállalkozás az európai légiforgalom-irányítási rendszerért (SESAR) (szavazás)
 10.Ünnepélyes ülés - Grúzia
 11.Szavazások órája (folytatás)
  11.1.2006-os éves jelentés az euróövezetről (szavazás)
  11.2.Tengervédelmi stratégia (szavazás)
  11.3.Jelzáloghitel (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.A szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 15.A Bizottság 2007-es jogalkotói és munkaprogramja (vita)
 16.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 17.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 18.Szerencsejáték és sportfogadás a belső piacon (vita)
 19.Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére (vita)
 20.Az Európai Unió általánosított preferencia rendszere (vita)
 21.A következő üléshét napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 22.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (801 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1152 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat