Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Sprendimas dėl skubaus klausimo
 5.Audito Rūmų 2005 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 6.Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) (diskusijos)
 7.Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio (diskusijos)
 8.Hipotekiniai kreditai (diskusijos)
 9.Balsavimui skirtas laikas
  9.1.Bendrosios tiesioginės paramos schemos pagal BŽŪP ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama kaimo plėtrai (balsavimas)
  9.2.EB ir Kanados susitarimas dėl bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse (balsavimas)
  9.3.EB ir JAV susitarimas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo srityje (balsavimas)
  9.4.Socialinės apsaugos sistemos, taikomos darbuotojams ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (balsavimas)
  9.5.Svetimų ir vietovėje nerandamų rūšių naudojimas akvakultūrai (balsavimas)
  9.6.Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas (balsavimas)
  9.7.Teisė gauti informaciją, visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (balsavimas)
  9.8.Asmenų, keliaujančių iš trečiųjų šalių ir įvežančių prekes, atleidimas nuo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčių (balsavimas)
  9.9.Trečias Bendrijos įnašas į Černobylio apsaugos fondą (balsavimas)
  9.10.Jungtinių Tautų kovos su korupcija konvencija (balsavimas)
  9.11.EŽŪKPF parama kaimo plėtrai (balsavimas)
  9.12.Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą (balsavimas)
  9.13.Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą (balsavimas)
  9.14.Prašymas ginti Gérard Onesta parlamentinį imunitetą (balsavimas)
  9.15.Bendrijos jūrų aplinkos politika (balsavimas)
  9.16.Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio (balsavimas)
  9.17.Neprivalomas tiesioginių išmokų perskirstymas pagal BŽŪP (balsavimas)
  9.18.Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) (balsavimas)
 10.Iškilmingas posėdis - Gruzija
 11.Balsavimui skirtas laikas (tesinys)
  11.1.2006 m. metinis pranešimas apie euro zoną (balsavimas)
  11.2.Jūrų aplinkos strategija (balsavimas)
  11.3.Hipotekiniai kreditai (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 14.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 15.Komisijos teisės aktų leidybos ir veiklos programa 2007 m. (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 18.Azartiniai lošimai ir sporto lažybos vidaus rinkoje (diskusijos)
 19.Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos bendrųjų tarifų lengvatų sistema (diskusijos)
 21.Kitos sesijos darbotvarkė (žr.protokolą)
 22.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (801 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1152 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika