Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0001(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0375/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0375/2006

Συζήτηση :

PV 15/11/2006 - 3
CRE 15/11/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2006 - 7.1
CRE 15/11/2006 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0490

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

3. Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0375/2006) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου (10003/4/2006 C6-0270/2006 2004/0001 (COD)), ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (εισηγήτρια: η κ. Gebhardt).

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE), εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα φθάνουμε στο τέλος μίας συζήτησης που διεξάγεται εδώ στο Σώμα εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια και αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες. Θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για την εργασία μας για το θέμα αυτό.

Φυσικά δεν εργάστηκα μόνον εγώ για το θέμα αυτό. Πολλοί συνάδελφοι συνεισέφεραν, ώστε να έχουμε μία εποικοδομητική συνεργασία. Επιτρέψτε μου να αναφέρω αντιπροσωπευτικά μερικά άτομα για να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν σε μια τόσο καλή συνεργασία. Έτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την ομάδα μου, τον κ. Goebbels, τον κ. Swoboda, την κ. van Lancker και την κ. McCarthy, καθώς και την κ. Thyssen της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, τον κ. Jonckheer και την κ. Rühle της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας και την κ. Jäätteenmäki της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Όλοι τους συνεισέφεραν σημαντικά στην επιτυχία μας.

Υπάρχει, ωστόσο, κάποιος που θα ήθελα να ξεχωρίσω, και είναι ο σκιώδης εισηγητής της Ομάδας του ΕΛΚ-ΕΔ, κ. Harbour.

(Χειροκροτήματα)

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω εξ ονόματος του κ. Schulz, όπως με παρακάλεσε θερμά χθες βράδυ, για την εποικοδομητική συνεργασία που βίωσε, διότι ούτε ήταν εύκολο να καταλήξουμε, με τόσες διαφορετικές απόψεις που εκπροσωπούνται στο Σώμα, σε ένα κοινό κείμενο που θα μπορούσε να τύχει τόσο μεγάλης συναίνεσης χωρίς να οδηγήσει σε διάσταση μεταξύ του Κοινοβουλίου και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα το επιτυγχάναμε αυτό.

Αυτή η εποικοδομητική συνεργασία αποτυπώνεται και στο κείμενο για το οποίο συζητάμε σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα τη συνύπαρξη των συμφερόντων των εργαζομένων και των καταναλωτών, αφενός, και της οικονομίας, αφετέρου. Με το κείμενο αυτό επιτύχαμε να συμβάλουμε πραγματικά, ώστε να τεθούν οι άνθρωποι περισσότερο στο προσκήνιο της πολιτικής. Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό για τη μελλοντική εργασία στο Σώμα να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι διαμορφώνουμε την πολιτική με επίκεντρο τους ανθρώπους, τους πολίτες της Ευρώπης. Η οικονομία και η σταθερότητα είναι σημαντικές, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι οι άνθρωποι, για λογαριασμό των οποίων διαμορφώνουμε την πολιτική.

Με αυτό το κοινό κείμενο που δημιουργήσαμε, κατορθώσαμε εν πρώτοις να προστατεύσουμε, με την κατάργηση της χώρας καταγωγής, τα δικαιώματα των εργαζομένων –το εργατικό δίκαιο, το κοινωνικό δίκαιο, το δίκαιο για την προστασία του καταναλωτή και άλλα σημαντικά νομικά ζητήματα– και να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μία θετική ρύθμιση. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να εξασφαλίσουμε την προώθηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποτρέποντας έτσι έναν μη υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων των κρατών μελών.

Με τη διαγραφή των άρθρων 24 και 25 εξασφαλίσαμε ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν θα πλήξει ούτε θα θέσει σε κίνδυνο την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων και ότι είναι δυνατή η καλή συνεργασία στον τομέα αυτό. Αφαιρώντας σημαντικά στοιχεία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες εξασφαλίσαμε τη λύση ενός πραγματικά τεράστιου προβλήματος, διότι βασικά αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι, φυσικά, μια οδηγία για εμπορικές υπηρεσίες και αυτό σημαίνει ότι οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν εντελώς ιδιαίτερες απαιτήσεις διότι αφορούν ιδιαίτερες ανάγκες, δεν ταιριάζουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Ωστόσο, δεν κάναμε απλώς κάτι για τους εργαζομένους, αλλά φροντίσαμε επίσης να υπάρχει από την οδηγία για τις υπηρεσίες κέρδος και για την οικονομία, για τους φορείς παροχής υπηρεσιών. Εξασφαλίσαμε ότι θα διευκολυνθεί πάρα πολύ η ελεύθερη κυκλοφορία φορέων παροχής υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό το επιτύχαμε, για παράδειγμα, με τη θέσπιση της αρχής της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, με τη διασαφήνιση ότι πρέπει να καταργηθούν τα μέτρα προστατευτισμού στα κράτη μέλη και ότι θα είναι διαθέσιμα σημεία επαφής που θα βοηθούν τους φορείς παροχής υπηρεσιών να κινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπάρχουν ακόμα μερικά σημεία που πρέπει να συζητήσουμε στο Σώμα, και τα έχουμε ήδη συζητήσει. Θεωρώ ότι η Επιτροπή μπορεί να δώσει σήμερα μια σημαντική απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Ειδικότερα, μπορεί να διασαφηνίσει ορισμένα σημεία που είναι εξαιρετικά ουσιαστικά για εμάς και σχετίζονται, συγκεκριμένα, με το εργατικό δίκαιο, τα κοινωνικά δικαιώματα, το ποινικό δίκαιο και τους προσανατολισμούς που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οδηγία για τις υπηρεσίες και τους οποίους, εξ όσων γνωρίζω, η Επιτροπή δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει για να επιχειρήσει ερμηνείες για τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες, αλλά για να εξασφαλίσει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες θα αποτελέσει βοήθεια για τα κράτη μέλη. Η ερμηνεία των κειμένων είναι θέμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όχι της Επιτροπής, η οποία το έχει καταλάβει και αυτό είναι κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.

Κύριε Πρόεδρε, αναμένω τώρα με ανυπομονησία τη δήλωση που θα κάνει η Επιτροπή.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ψηφοφορία στη δεύτερη ανάγνωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνον λόγω της σημασίας της εν λόγω οδηγίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και λόγω του ηγετικού ρόλου που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο στη νομοθετική διαδικασία.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί ουσιώδες στοιχείο των προσπαθειών μας για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών.

Το κείμενο που έχουμε τώρα ενώπιόν μας θα παράσχει πραγματική προστιθέμενη αξία στην εσωτερική αγορά, καθώς θα περιορίσει τη γραφειοκρατία, θα άρει τα εμπόδια και θα βελτιώσει τη νομική ασφάλεια για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Θέτει σταθερά θεμέλια για ένα νέο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ελευθερία εγκατάστασης και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Αυτό έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την προαγωγή της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να είναι σίγουροι ότι έχουν να κάνουν με δίκαια και διαφανή καθεστώτα έγκρισης και ταχείες και απλές διαδικασίες. Θα είναι σε θέση να αποκτούν πληροφορίες και να διεκπεραιώνουν τις διοικητικές διατυπώσεις μέσω των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, μεταξύ άλλων, και σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό θα απλουστεύσει, θα επιταχύνει και θα μειώσει το κόστος της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, ενώ θα εξαλείψει την ανάγκη συναλλαγής με διαφορετικά επίπεδα αρχών.

Επίσης, η οδηγία θα αποτελέσει μια ευπρόσδεκτη ώθηση για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Η νέα διάταξη για την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, η οποία ήταν το επίκεντρο του συμβιβασμού στην πρώτη ανάγνωση, επιτυγχάνει μια σωστή ισορροπία, καθώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των παρόχων υπηρεσιών στην ελεύθερη πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και στην ελεύθερη άσκησή τους, ενώ ταυτόχρονα παραχωρεί στα κράτη το δικαίωμα να επιβάλλουν τις σημαντικότερες απαιτήσεις τους σε συγκεκριμένες και σαφώς καθορισμένες περιστάσεις. Αυτό θα βελτιώσει αναμφίβολα την ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών και τους καταναλωτές.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η οδηγία θα στηρίζεται στις υποχρεώσεις των κρατών μελών να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και να αλληλοβοηθούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα εποπτεύονται δεόντως και αποτελεσματικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφεύγοντας παράλληλα τη διεξαγωγή διπλών ελέγχων.

Αυτά τα τρία στοιχεία –απλούστευση της εγκατάστασης, ελευθερία παροχής υπηρεσιών, καθώς και συνδρομή και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών– ήταν ανέκαθεν στον πυρήνα της επιδίωξης της Επιτροπής να ανοίξει την αγορά των υπηρεσιών. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν καθοριστική στην επίτευξη ευρείας συναίνεσης επί αυτών των ζητημάτων.

Σε αυτόν τον φάκελο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέδειξε την ωριμότητά του και την ικανότητά του να καταλήγει σε ισορροπημένους συμβιβασμούς όσον αφορά ιδιαίτερα περίπλοκα ζητήματα. Στην πρώτη ανάγνωση, διαδραματίσατε σαφέστατα ηγετικό ρόλο και μπορέσατε να επιτύχετε την ευρεία συναίνεση που επιδιώκαμε.

Η επίτευξη συναίνεσης στο Συμβούλιο δεν ήταν εύκολη. Ορισμένα κράτη μέλη είχαν σοβαρές δυσκολίες να δεχτούν τον εύθραυστο συμβιβασμό σας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της πρότασης και τον μηχανισμό της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Τελικά, και μετά τη σθεναρή υπεράσπιση του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε στο Κοινοβούλιο από την Επιτροπή και την Προεδρία, υιοθετήθηκε η κοινή θέση. Είναι μια κοινή θέση που σέβεται και αντικατοπτρίζει τον πολιτικό συμβιβασμό του Κοινοβουλίου, με μικρές μόνον προσαρμογές που εισήχθησαν κατά κύριο λόγο για την παροχή μεγαλύτερης νομικής σαφήνειας.

Γνωρίζετε ότι ο συμβιβασμός που αντικατοπτρίζεται στην κοινή θέση είναι πολύ λεπτός και εύθραυστος. Οι προσπάθειες να τεθεί εκ νέου προς συζήτηση το κείμενο θα δώσουν το έναυσμα για μια νέα διαμάχη στο Συμβούλιο και θα διακυβεύσουν τον επιτευχθέντα συμβιβασμό. Καλώ το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει ότι η κοινή θέση αντικατοπτρίζει σχολαστικά την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο και να αποφύγει την επιδίωξη περαιτέρω τροποποίησης μέσω τροπολογιών. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών στις 23 Οκτωβρίου 2006 καταδεικνύει ότι αυτό είναι δυνατόν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχουν καμία «τεχνική» ή «ήσσονος σημασίας» τροποποίηση.

Γνωρίζω ότι στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας στην επιτροπή, ετέθησαν ορισμένα θεσμικά και νομικά ζητήματα που απασχολούν ορισμένους βουλευτές αυτού του Σώματος. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να κάνω τις ακόλουθες δηλώσεις για να απαντήσω στις ανησυχίες που θίξατε ορισμένοι από εσάς.

«Όσον αφορά την εξέταση των εθνικών απαιτήσεων που επιβάλλουν τα κράτη μέλη στις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα κράτη μέλη, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να παράσχει ορισμένες κατευθύνσεις, καθώς και μια ανάλυση, και η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει αυτό το καθήκον. Αυτό δεν θα προσδώσει περαιτέρω εξουσίες στην Επιτροπή η οποία ενδέχεται, σύμφωνα με τη συνθήκη, αν το κρίνει αναγκαίο, να διατυπώσει συστάσεις και να εκδώσει γνώμες επί των θεμάτων που πραγματεύεται η συνθήκη. Οι κατευθύνσεις θα αποτελέσουν απλώς βοήθεια προς τα κράτη μέλη για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Δεν θα παράσχουν νομικά δεσμευτική ερμηνεία της οδηγίας, πράγμα που αποτελεί προνόμιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ούτε θα τροποποιήσουν τις διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες, πράγμα που αποτελεί προνόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Επιτροπή θα διεκπεραιώσει το καθήκον αυτό με ανοικτό και διαφανή τρόπο και σε στενή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα. Θα ενημερώνει συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τα αποτελέσματα και τη συνέχεια που θα δοθεί στην ανάλυσή της.

Όσον αφορά την ανάγκη εξέτασης συμπληρωματικής εναρμόνισης, στη μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον είναι απαραίτητα περαιτέρω μέτρα στο πεδίο των υπηρεσιών και, αν ναι, τι είδους μέτρα είναι ενδεδειγμένα. Η Επιτροπή θα εξετάσει, συγκεκριμένα, αν για ορισμένες υπηρεσίες ή ορισμένα ζητήματα υπάρχει ανάγκη συμπληρωματικής εναρμόνισης.

Η Επιτροπή θα λάβει, επομένως, υπόψη της τις συστάσεις που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως στην πρώτη ανάγνωση της οδηγίας. Όπου κριθεί αναγκαίο, και σύμφωνα με την προσέγγιση μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για εναρμόνιση, όπου αυτό δικαιολογείται.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο της οδηγίας για τις υπηρεσίες στο εργατικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήθελαν να διασφαλίσουν ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν θα επηρεάσει το εργατικό δίκαιο ή τα δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων να υπερασπίζονται τα συλλογικά συμφέροντά τους. Η Επιτροπή θέλει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες όντως δεν επηρεάζει το εργατικό δίκαιο που θεσπίζεται στην εθνική νομοθεσία και στις καθιερωμένες πρακτικές στα κράτη μέλη και ότι δεν θίγει τα συλλογικά δικαιώματα που απολαύουν οι κοινωνικοί εταίροι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις καθιερωμένες πρακτικές. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ουδέτερη ως προς τα διαφορετικά μοντέλα που υπάρχουν στα κράτη μέλη όσον αφορά τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και την οργάνωση υπεράσπισης των συλλογικών συμφερόντων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις πρακτικές. Ωστόσο, το κοινοτικό δίκαιο, και συγκεκριμένα η συνθήκη, εξακολουθούν να ισχύουν σε αυτό το πεδίο.

Αναφορικά με τον αντίκτυπο της οδηγίας για τις υπηρεσίες στο ποινικό δίκαιο, όπως δηλώνεται στο κείμενο, η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν θα θίξει τους κανόνες του ποινικού δικαίου των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι γενικά τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τους κανόνες του ποινικού δικαίου τους όχι μόνον στους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους αλλά και σε παρόχους υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη που παρέχουν υπηρεσίες στην επικράτειά τους. Αυτό συμβαίνει, διότι οι κανόνες του ποινικού δικαίου, γενικά, εφαρμόζονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του τόπου όπου παρέχεται μια υπηρεσία. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να παρακάμψουν ή να αποτρέψουν την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες κάνοντας χρήση του ποινικού δικαίου.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο της οδηγίας για τις υπηρεσίες στις κοινωνικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνική στέγαση, την παιδική μέριμνα και τη στήριξη σε οικογένειες και άτομα που έχουν ανάγκη αποτελούν εκδήλωση των αρχών της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στην κοινωνία και παρέχονται από το κράτος, από παρόχους υπηρεσιών για λογαριασμό του κράτους ή από αναγνωρισμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Οι υπηρεσίες αυτές αποκλείονται, συνεπώς, από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Είναι σαφές ότι αυτή η εξαίρεση καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες που παρέχονται από εκκλησίες και εκκλησιαστικές οργανώσεις που εξυπηρετούν φιλανθρωπικούς και αγαθοεργούς σκοπούς».

Κανόνισα το κείμενο αυτών των δηλώσεων να παραδοθεί στη γραμματεία, προκειμένου να συμπεριληφθεί στα πρακτικά αυτής της περιόδου συνόδου.

Ελπίζω ότι αυτές οι δηλώσεις θα απαντήσουν στις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα διευκολύνουν την αποδοχή της κοινής θέσης από το Κοινοβούλιο.

Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να επισημάνω ότι η κ. McCarthy κατέθεσε τρεις τροπολογίες εξ ονόματος της επιτροπής της σχετικά με τη νέα κανονιστική διαδικασία εξέτασης. Οι τροπολογίες αυτές προκύπτουν από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων πέρυσι το καλοκαίρι σχετικά με την επανεξέταση της διαδικασίας επιτροπολογίας και μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή.

Την επόμενη εβδομάδα συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ανάληψη καθηκόντων της παρούσας Επιτροπής και τον διορισμό μου ως Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών. Η συζήτηση για την οδηγία για τις υπηρεσίες βρίσκεται στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος για μεγάλο μέρος αυτού του διαστήματος. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στην έγκριση αυτής της οδηγίας και να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της. Αναμένω με ενδιαφέρον να ακούσω την άποψη του Σώματος.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Mauri Pekkarinen, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Gebhardt, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, σήμερα γράφουμε ιστορία στον τομέα της εσωτερικής αγοράς.

Εδώ και σχεδόν τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν επιδοθεί σε ένα επιμελές, φιλόδοξο έργο όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το έργο αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο και η πρόοδος ήταν αργή ορισμένες φορές. Μπορούμε να παρηγορηθούμε με το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει στο Σώμα ένα αίσθημα συναίνεσης που είναι ισχυρότερο από ποτέ άλλοτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης.

Η οδηγία αποτελεί μια μείζονα ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπήρχαν πολυάριθμα εμπόδια καθοδόν προς τη συμφωνία. Υπήρχαν πραγματική διάσταση απόψεων όσον αφορά το περιεχόμενό της, καθώς και περιστασιακές μικρές παρεξηγήσεις.

Αν και σήμερα όλοι θέλουμε να προσβλέπουμε στο μέλλον, θα ήθελα να θίξω ένα ή δύο θέματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης. Καταρχάς, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους την ψηφοφορία που διεξήχθη στο Κοινοβούλιο την περασμένη άνοιξη, το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να θεωρηθεί ιστορικός συμβιβασμός. Το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να καταλήξει σε συμβιβασμό, σε μια ιδιαίτερα προκλητική πολιτική κατάσταση, ο οποίος επέτρεψε στην πρόταση οδηγίας να προχωρήσει στο επόμενο και επιτυχές στάδιο της εκπόνησης.

Εν προκειμένω, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτόν τον συμβιβασμό, ιδίως την εισηγήτρια, κ. Gebhardt, την Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, κ. McCarthy, τους σκιώδεις εισηγητές, καθώς και πολλούς άλλους βουλευτές που εργάστηκαν τόσο σκληρά για την εξεύρεση κοινών λύσεων.

Έξι Προεδρίες του Συμβουλίου συμμετείχαν στο δύσκολο καθήκον εκπόνησης της οδηγίας. Για τη Φινλανδία, ως χώρα που ασκεί την Προεδρία σήμερα, η κατάσταση επί του παρόντος είναι μια ταυτόχρονα ευπρόσδεκτη και απαιτητική πρόκληση. Η φινλανδική Προεδρία μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι προηγούμενες Προεδρίες, ιδίως η αυστριακή. Η κοινή θέση του Συμβουλίου από την περασμένη άνοιξη έδωσε στην Προεδρία μια ισχυρή εντολή να προωθήσει αυτό το θέμα.

Πολλή δουλειά χρειάστηκε επίσης για την έγκριση της κοινής θέσης του Συμβουλίου και περιλάμβανε ένα σημαντικό ποσό ευελιξίας και μια αληθινή επιθυμία συμβιβασμού. Εκτιμώ επίσης ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέδειξε ευαισθησία στο θέμα μιας κοινής απόφασης και εδώ και της προστιθέμενης αξίας που θα φέρει.

Ο ρόλος της Επιτροπής στη διαδικασία εκπόνησης ήταν επίσης καθοριστικός. Όταν οι τόνοι της συζήτησης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανέβαιναν, η Επιτροπή, εκπληρώνοντας τον θεμελιώδη ρόλο της, προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει εποικοδομητικά επιχειρήματα για να επαναφέρει τη διαδικασία εκπόνησης σε μια βιώσιμη κατεύθυνση.

Ο Επίτροπος McCreevy αναφέρθηκε σήμερα σε ορισμένα λεπτά ζητήματα που συνδέονται με αυτήν την οδηγία, επί των οποίων ζητήθηκε από την Επιτροπή να τοποθετηθεί. Μιλώντας εξ ονόματος της Προεδρίας, υποστηρίζω πλήρως και αναγνωρίζω το μήνυμα του Επιτρόπου, και την ανάγκη για μια δήλωση και το περιεχόμενό της. Ο προσωπικός ρόλος του Επιτρόπου κατά τη διάρκεια της περίπλοκης διαδικασίας εκπόνησης ήταν υποδειγματικός, από την άποψη της αντικειμενικότητάς του και του τρόπου με τον οποίο σεβάστηκε τις απόψεις και των δύο θεσμικών οργάνων.

Ένα αποτέλεσμα αυτής της μακροχρόνιας διαδικασίας εκπόνησης είναι ότι η πρόταση οδηγίας άλλαξε με πολλούς τρόπους κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ο κοινός στόχος και η πρόθεση για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς έχει παραμείνει, ωστόσο, αμετάβλητος. Η οδηγία θα ανοίξει μια σειρά από πόρτες, στους παρόχους υπηρεσιών καθώς και, ταυτόχρονα, στους αποδέκτες των υπηρεσιών, είτε πρόκειται για καταναλωτές είτε για επιχειρήσεις.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν σηματοδοτεί, ωστόσο, το τέλος της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Αντιθέτως, η οδηγία είναι ένα μοναδικό βήμα προς τα εμπρός στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για τις βιώσιμες υπηρεσίες. Έχει καταστεί σαφές τα τελευταία χρόνια ότι οι διατάξεις της συνθήκης δεν επαρκούν για να ρυθμιστεί με απόλυτη σαφήνεια η εσωτερική αγορά υπηρεσιών, που αποτελεί τον πραγματικό πυρήνα της Ένωσης. Πιστεύω ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες θα προσφέρει στους παράγοντες της αγοράς το είδος της ασφάλειας δικαίου που περιμένουν εδώ και τόσο καιρό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία της οδηγίας.

Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου χαιρετίζει θερμά το γεγονός ότι σήμερα θα ψηφίσουμε για ορισμένες μόνον εκ των τροπολογιών. Από αυτές θα ήθελα να αναφέρω τις τρεις τροπολογίες που αφορούν την επιτροπολογία και οι οποίες συμπεριλήφθησαν στη συζήτηση της Ολομέλειας.

Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο θα τις αποδεχτεί, και εν προκειμένω το Συμβούλιο είναι σε θέση να τροποποιήσει την κοινή του θέση. Όσον αφορά τις άλλες τροπολογίες, ελπίζω ότι η κοινή θέση θα παραμείνει αμετάβλητη.

Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει μια οριστική και σαφή απόφαση για την οδηγία για τις υπηρεσίες σήμερα στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας. Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος της επίτευξης συμφωνίας από αμφότερα τα θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα επιτυγχάνετο στη δεύτερη ανάγνωση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE), εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι με την επίσημη δήλωση της Επιτροπής διασαφηνίστηκαν και τα τελευταία σημεία έλλειψης ασφάλειας δικαίου σχετικά με επιμέρους πτυχές όπως, μεταξύ άλλων, το εργατικό δίκαιο και η κοινωνική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, αισθάνομαι τώρα ότι μπορώ να συστήσω στο Σώμα να εγκρίνει την κοινή θέση όπως μας την παρουσίασε το Συμβούλιο Υπουργών, χωρίς άλλες αλλαγές εκτός, φυσικά, από τις τρεις τροπολογίες που αφορούν τη διαδικασία επιτροπολογίας και για τις οποίες συμφωνήσαμε.

Θεωρώ ότι εμείς εδώ στο Σώμα κάναμε πολύ καλή δουλειά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου που ενέκριναν το κείμενό μας σχεδόν αυτούσιο.

Υπάρχει, ωστόσο, κάτι που θα ήθελα να παρατηρήσω και είναι ολίγον δυσάρεστο. Θα ήθελα να συστήσω στη σημερινή και στις μελλοντικές Προεδρίες του Συμβουλίου να αποφύγουν τις συμπεριφορές του είδους που είδαμε έως τώρα. Δεν είναι δυνατόν να λέει διαρκώς η Προεδρία του Συμβουλίου σε μία δεύτερη ανάγνωση ότι είναι αδύνατον να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα και, για τον λόγο αυτό, να μην εγκρίνει τις τροπολογίες που θέλει το Σώμα επειδή επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο ένας εύθραυστος συμβιβασμός. Ένας παρόμοια εύθραυστος συμβιβασμός επιτεύχθηκε και στο Κοινοβούλιο, και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών και της Επιτροπής θα εκφράζονται πλήρως στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

Γι’ αυτό, ο τρόπος που έγιναν τα πράγματα στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές νομοθετικές διαδικασίες. Αυτήν τη φορά το δέχτηκα, διότι εγκρίθηκε το 90% του κειμένου του Κοινοβουλίου και διότι δεν είχαμε έτσι μεγάλες απώλειες, όμως αυτό δεν θα συμβαίνει πάντοτε. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Συμβούλιο δεν πρέπει να λέει «όχι» και να επιμένει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω συζήτηση του θέματος. Αυτή δεν είναι εποικοδομητική συνεργασία, και ελπίζω πραγματικά ότι θα αποτελέσει μεμονωμένη περίπτωση και ότι στο μέλλον θα μπορούμε να έχουμε και πάλι κανονική συνεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τους ευρωπαίους πολίτες. Το τονίζω, διότι όταν μιλάμε ενίοτε για έννοιες, όπως η εσωτερική αγορά, ξεχνάμε ότι εμπλέκουμε τους πολίτες στο επίκεντρο όσων διαδραματίζονται εδώ καθώς και στο πολιτικό έργο που επιτελούμε. Η οδηγία αυτή αφορά τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης όλων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και του δυναμισμού της οικονομίας. Είναι τόσο απλό.

Το σημαντικό σχετικά με αυτήν την οδηγία –και ενίοτε ίσως το ξεχνάμε κατά τη διάρκεια των μεγάλων συζητήσεων μας– είναι ότι αποτελεί στην πραγματικότητα αποτέλεσμα της επιμελούς εργασίας της Επιτροπής, στην οποία θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής. Η οδηγία πραγματεύεται τις βαθιές απογοητεύσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Αυτό είναι το βασικό θέμα της παρούσας οδηγίας, της οποίας οι διατάξεις είναι εξαιρετικά λεπτομερείς. Απευθύνει στα κράτη μέλη γύρω στα 40 ειδικά μέτρα για την άρση των εμποδίων και 65 διατάξεις για τη βελτίωση των διαδικασιών τους. Τώρα εναπόκειται στα κράτη μέλη να αναλάβουν έργο και εμείς θα παρακολουθούμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα αναλάβουν όντως δράση.

Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε μια ειδική απαίτηση από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ενιαία αγορά σε σχέση με τις επιχειρήσεις τους, να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν της ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών, να βγουν προς τα έξω και να ασχοληθούν με το διασυνοριακό εμπόριο. Η ενιαία αγορά είναι ένα κοινό σχέδιο που μοιραζόμαστε όλοι μας. Οι αποφάσεις που την αφορούν δεν λαμβάνονται εδώ, στην πραγματικότητα λαμβάνονται στα κράτη μέλη. Μπορούμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και η οδηγία αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το αξιοσημείωτο σε σχέση με αυτήν την οδηγία είναι ότι είναι αποτέλεσμα καλής πολιτικής. Γιατί το λέω αυτό; Διότι είναι καρπός πολλής, εποικοδομητικής και λεπτομερούς αντιπαράθεσης επιχειρημάτων: μακροσκελείς συζητήσεις και ψηφοφορίες στην επιτροπή, λόγω του ότι οι διάφορες πλευρές θέλουν να ενισχύσουν τη θέση τους, τη διαπραγματευτική τους ισχύ και τον συμβιβασμό τους.

Είναι δείγμα καλής πολιτικής, και στο επίκεντρο αυτής ήταν η κ. Gebhardt. Επέδειξε μεγαλοψυχία και απέτισε φόρο τιμής στη δική μου συμβολή και θέλω να της πω ότι η συνεργασία μαζί της ήταν ευχαρίστηση. Ήταν και πρόκληση, ενίοτε, διότι εκείνη υπήρξε εξαιρετικά αποφασισμένη ηγέτιδα όσον αφορά την προώθηση αυτού του θέματος, αλλά πιστεύω ότι αυτό που πετύχαμε μαζί θα είναι καλό για τους ευρωπαίους πολίτες. Ωστόσο, δεν εργαστήκαμε μόνον εμείς επ’ αυτού, αλλά όλα τα μέλη της επιτροπής μας, καθώς και άλλοι. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την ομάδα μου στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, πολλά μέλη της οποίας θα μιλήσουν σε λίγο, αλλά εργαστήκαμε επίσης πολύ στενά με τους φιλελεύθερους συναδέλφους μας, ιδίως στην κρίσιμη ψηφοφορία που η Προεδρία είχε την καλοσύνη να αναφέρει νωρίτερα. Θα μιλήσουν γι’ αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες τώρα.

Θέλω να ολοκληρώσω με τις ευχαριστίες μου προς την Ομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και να πω δύο πράγματα στο Σώμα σήμερα σχετικά με τη σημασία αυτής της οδηγίας. Το πρώτο είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του τομέα των υπηρεσιών. Διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε αυτήν την πρόταση. Δεύτερον, αν κάθε μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη δημιουργούσε μία επιπλέον θέση εργασίας, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Gebhardt εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – και ιδίως τον κ. Goebbels που δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Ως εισηγήτρια, η κ, Gebhardt κατάφερε να περάσει την οδηγία για τις υπηρεσίες από αρκετές συμπληγάδες.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις άλλες ομάδες και ιδίως από την Ομάδα του Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Μολονότι, φυσικά, εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις για τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε στην ευθύνη μας να παρουσιάσουμε μία συγκεκριμένη λύση που είναι αποδεκτή από τους πολίτες της Ευρώπης.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Επίτροπο McCreevy, χωρίς τον οποίο αυτή η διαδικασία δεν θα είχε διαμορφωθεί τόσο καλά, και τις Προεδρίες του Συμβουλίου, ιδίως τη φινλανδική, αλλά και την αυστριακή. Θα ήθελα να παρακαλέσω το Συμβούλιο να μην ξεχνά πως η αυστριακή Προεδρία δημιούργησε προηγούμενο προσκαλώντας τα μέλη του Σώματος σε μία συνεδρίαση του Συμβουλίου. Αυτό δεν πρέπει να παραμείνει μία μεμονωμένη περίπτωση, αλλά αυτή η δυνατότητα πρέπει να είναι ανοιχτή και σε άλλες περιπτώσεις.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για τις εντατικές διαβουλεύσεις που διεξήγαγε μαζί μας, αλλά και διότι κατέστησε δυνατή την επίτευξη συμβιβασμού για το θέμα αυτό.

Έχω γεννηθεί στο σημείο τομής της πρώην Ανατολής και Δύσης –μεταξύ Βιέννης και Bratislava– και έτσι καταλαβαίνω τους φόβους αλλά και τις ελπίδες που συνδέονται με μία εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες. Το γεγονός ότι ο εθνικισμός και ο προστατευτισμός κερδίζουν τώρα και πάλι έδαφος στις χώρες του μετασχηματισμού, αλλά και σε πολλά από τα «παλιά» κράτη μέλη της ΕΕ, ίσως να οφείλεται και στο ότι η ταχύτητα και ορισμένες φορές η σκληρότητα με την οποία καθιερώνεται αυτή η εσωτερική αγορά επιβαρύνει πολύ τους πολίτες. Γι’ αυτό ήταν τόσο σημαντικό να εξευρεθεί ένας τρόπος καθιέρωσης αυτής της εσωτερικής αγοράς, που είναι απαραίτητη, ο οποίος όμως θα λαμβάνει επαρκώς υπόψη και τις κοινωνικές απαιτήσεις.

Άλλωστε, η πολιτική σε επίπεδο ΕΕ δεν συνίσταται μόνον στην άρση των εμποδίων που αφορούν την εσωτερική αγορά –αυτό είναι μόνον ένα μέρος της– αλλά και στη δημιουργία των πολιτικών όρων πλαίσιο για να γίνει αυτή η εσωτερική αγορά αποδεκτή από τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα μου θα υποστηρίξει θερμά αυτήν την οδηγία. Φυσικά, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, που θα παρουσιαστούν αργότερα, όμως σε γενικές γραμμές, η ομάδα μου υποστηρίζει τον καλό συμβιβασμό που επιτεύχθηκε.

Θα πρέπει να βρούμε το θάρρος να υποστηρίξουμε σήμερα αυτόν τον συμβιβασμό και να τον υπερασπιστούμε προς τα έξω. Ευχαριστώ και πάλι θερμά την κ. Gebhardt.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, Malcolm Harbour και Evelyne Gebhardt, καθώς και πολλούς άλλους, για τα εξαίρετα επίπεδα συνεργασίας τους. Ειδικότερα, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο McCreevy, διότι χωρίς την ορθολογική προσέγγισή του για τη συνεργασία, είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε σημειωθεί καμία πρόοδος.

Οι υπηρεσίες είναι μια καίρια πηγή ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-2002, περίπου το 96% των νέων θέσεων εργασίας ήταν στους τομείς των υπηρεσιών. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να μην υπάρχει κανένα περιττό εμπόδιο για την ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το Σώμα που δεν είναι ικανοποιημένοι, διότι πιστεύουν ότι δεν προχωρήσαμε όσο θα έπρεπε, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκαναν ένα πολύ μεγάλο άλμα. Η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας είναι ένας συμβιβασμός· είναι το μόνο που μπορούσε να επιτευχθεί υπό τις δεδομένες συνθήκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατηγορήθηκε ότι ροκάνισε την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Ταυτόχρονα, ωστόσο, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να αναφέρει τον μεγάλο αριθμό των τομέων στους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται η οδηγία. Η οδηγία για τις υπηρεσίες καλύπτει τομείς όπως ο κατασκευαστικός τομέας, οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, η τοποθέτηση και εγκατάσταση, το εμπόριο και η διανομή, καθώς και οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες αναψυχής. Το φάσμα είναι πολύ ευρύ.

Ο σκοπός της πρότασης είναι, επομένως, να ελευθερώσει τις υπηρεσίες, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος τους. Η ζήτηση για διάφορες υπηρεσίες εξαρτάται από την τιμή, αλλά η εμπιστοσύνη είναι εξίσου σημαντική. Αν ένας πάροχος υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από χρονική συνέπεια και αποτελεσματικότητα, η εμπιστοσύνη αυξάνεται και, συνεπώς, και η αγορά. Δεν είναι η οδηγία αυτή που θα το καθορίσει: η ευθύνη έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών.

Η ελεύθερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι εξίσου σημαντική με την οδηγία για τις υπηρεσίες για μια βιώσιμη αγορά στην ΕΕ. Την εποχή της διεύρυνσης προς τα ανατολικά, μόνον η Σουηδία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο επέτρεψαν στους υπηκόους των νέων κρατών μελών την ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στις αγορές εργασίας τους. Τώρα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένας νέος γύρος διεύρυνσης, υπάρχουν και πάλι ορισμένα κράτη μέλη που ορθώνουν εμπόδια. Αυτά τα νέα πιθανά εμπόδια είναι πολύ ενοχλητικά και δημιουργούν προβλήματα στην ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς. Είναι ένα βήμα οπισθοδρόμησης. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προόδου με την οδηγία για τις υπηρεσίες, πρέπει να ελπίζουμε ότι θα σημειωθεί παρόμοια πρόοδος όσον αφορά την ελεύθερη κινητικότητα της εργασίας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, κυρία Gebhardt, είμαστε απογοητευμένοι από την άρνηση των τριών μεγάλων ομάδων, της πλειοψηφίας αυτού του Σώματος, να διεξαχθεί σήμερα μια σωστή δεύτερη ανάγνωση για την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Η κ. Gebhardt αγωνίστηκε μέχρι τέλους, όμως αυτό μάς δυσκολεύει ακόμα περισσότερο στο να καταλάβουμε πώς μπορεί να χαρακτηρίζει μεγάλο θρίαμβο του Κοινοβουλίου ένα αποτέλεσμα, για το οποίο είχε πει προ ολίγου ότι περιλαμβάνει ορισμένα νομικά ανακριβή και ασαφή σημεία. Οπωσδήποτε, το Συμβούλιο άσκησε μεγάλη πίεση δηλώνοντας από την αρχή ότι κάθε τροποποίηση του κειμένου του θα κατέληγε στην αποτυχία ολόκληρης της οδηγίας, όμως το ίδιο το Συμβούλιο είχε δηλώσει στην πρώτη ανάγνωση ότι υιοθέτησε ουσιαστικά ολόκληρο το κείμενο του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς όμως, δεν ενέκρινε ολόκληρο το κείμενο του Κοινοβουλίου και έτσι υπεισήλθαν ασάφειες σε ορισμένα σημεία, κυρίως σε θέματα που αφορούν την κοινωνική Ευρώπη.

Η έλλειψη σαφήνειας αφορά τον ορισμό και τον αποκλεισμό των υπηρεσιών γενικότερα και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ειδικότερα. Αφορά ιδίως τον αποκλεισμό των κοινωνικών υπηρεσιών και την αναγνώριση των συλλογικών συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα θέματα, είναι τα θεμελιώδη ζητήματα που χρησιμοποιήθηκαν από τους πολεμίους του Συντάγματος για την επίτευξη της αρνητικής ψήφου στο δημοψήφισμα στη Γαλλία. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε πιστέψει το Συμβούλιο όταν υπογράμμιζε ξανά και ξανά μετά τα δημοψηφίσματα ότι η νέα οδηγία για τις υπηρεσίες θα σεβόταν απόλυτα τα κοινωνικά δικαιώματα, δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι.

Δεν είναι το ίδιο να αναφέρω ενδεικτικά τις κοινωνικές υπηρεσίες ή να αρκούμαι σε έναν ελλιπή κατάλογο που αφήνει μεγάλα κενά σε ορισμένα κράτη μέλη και έτσι να πρέπει τελικά να ληφθεί απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ακατανόητο πώς μπόρεσε να γίνει αυτό αποδεκτό στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Άλλωστε η εισηγήτρια της επιτροπής αυτής, η κ. Rudi Ubeda, που όλως τυχαίως είναι μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, δήλωσε στην έκθεσή της για τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι ως προς αυτές υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται ένας ορισμός. Πώς είναι δυνατόν να αποκλείουμε με τρόπο συνεπή προς την ασφάλεια δικαίου έναν τομέα που δεν έχει οριστεί σωστά;

Δυστυχώς, όμως, η επιτροπή δεν έδωσε περαιτέρω σημασία στο θέμα αυτό αλλά, αντίθετα, απλώς επανέλαβε πως δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στο Συμβούλιο και, ως εκ τούτου, μέσα στη βιασύνη της να δείξει υποταγή, παραιτήθηκε από το παραδοσιακό της δικαίωμα να διεξαγάγει μια σωστή δεύτερη ανάγνωση για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Αυτό ασφαλώς δεν συνιστά θρίαμβο του Κοινοβουλίου, το αντίθετο: είναι μία ήττα, για την οποία θα μετανιώνουμε για πολύ καιρό ακόμα.

Ακόμη και η δήλωση της Επιτροπής δεν αλλάζει τίποτα ως προς αυτό. Στην καλύτερη περίπτωση είναι δεσμευτική για τη σημερινή Επιτροπή, δεν είναι όμως νομικά δεσμευτική, αφού η ερμηνεία του νόμου είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως άλλωστε επανέλαβε σήμερα ο Επίτροπος McCreevy.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, στις σχέσεις του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, είμαστε εξοικειωμένοι με τη συναπόφαση και τη συνδιαλλαγή. Σήμερα, με την οδηγία για τις υπηρεσίες, μπορούμε να προσθέσουμε και τη συνθηκολόγηση. Τι άλλες λέξεις υπάρχουν για να χαρακτηριστεί η απίστευτη απόφαση που έλαβαν οι πολιτικές ομάδες της πλειοψηφίας να ενδώσουν στις έντονες προτροπές του Συμβουλίου συμφωνώντας να αποσύρουν όλες τις τροπολογίες που εξετάστηκαν στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και να υιοθετήσουν την κοινή θέση του Συμβουλίου χωρίς αντιρρήσεις, παρότι αυτή συνιστά αναμφισβήτητα οπισθοδρόμηση από τον δικό τους συμβιβασμό της 16ης Φεβρουαρίου αυτού του έτους;

Θα σας υπενθυμίσω ότι η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έκρινε απαραίτητο να τροποποιήσει αυτό το κείμενο σε ορισμένα σημεία που θεωρούσε ότι είναι «μείζονος σημασίας», ειδικότερα όσον αφορά την «σαφέστερη εξαίρεση του εργατικού δικαίου και των κοινωνικών υπηρεσιών, και τον σαφέστερο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Στην πραγματικότητα, το κείμενο του Συμβουλίου υπάγει τη διατήρηση του εργατικού δικαίου στα κράτη μέλη στη συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο  μια ασαφής διατύπωση που παραπέμπει στους κανόνες ανταγωνισμού. Ορισμένοι από εσάς παρηγορείστε με την καθησυχαστική δήλωση του Επιτρόπου McCreevy. Αυτή είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη συλλογιστική. Τολμώ να σας υπενθυμίσω ότι ήταν ακριβώς ο κ. McCreevy αυτός που, μόλις πριν από έναν χρόνο, χρησιμοποίησε το κοινοτικό δίκαιο για να δικαιολογήσει την αποτροπή μιας λεττονικής εταιρείας να αναγνωρίσει συλλογικές συμβάσεις στη Σουηδία, στην υπόθεση Waxholm η οποία είχε προκαλέσει πραγματικό σάλο;

Εξάλλου, το Συμβούλιο έχει εκχωρήσει εκ νέου στην Επιτροπή έναν απίστευτο βαθμό εξουσίας για να ελέγχει τόσο πριν όσο και μετά το γεγονός τη νομοθεσία των κρατών μελών· αυτήν ακριβώς την εξουσία ήθελε να περιορίσει το Κοινοβούλιο. Ο κ. McCreevy θεωρεί αυτήν την αλλαγή ως κρίσιμης σημασίας βελτίωση, και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, εντούτοις το Κοινοβούλιο τι προσβλέπει από μια τέτοια εξέλιξη; Κανείς δεν λέει λέξη.

Τέλος, οι ασάφειες και οι γκρίζες ζώνες στο πλαίσιο της οδηγίας τις οποίες επέκρινα στην πρώτη ανάγνωση εξ ονόματος της ομάδας μου επειδή, όπως είχα τότε πει, αφήνουν την πόρτα ανοικτή για ανεξέλεγκτη ερμηνεία από την Επιτροπή και το Δικαστήριο έχουν ήδη αρχίσει να τις εκμεταλλεύονται όπως φοβόμασταν ότι θα το έκαναν. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινωνικές υπηρεσίες προβάλλει μια εξαιρετικά απλοϊκή θεώρηση αυτών των υπηρεσιών, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, όπως ο Επίτροπος Špidla έσπευσε να τονίσει, θα εμπίπτουν ολοένα και περισσότερο στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου που διέπει την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό.

Μια άλλη ανακοίνωση της Επιτροπής, που αφορά την απόσπαση εργαζομένων, επιτίθεται στους κανονισμούς που ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών από άλλες χώρες της ΕΕ τους οποίους θεωρεί δυσανάλογους. Και εδώ, επίσης, η Επιτροπή στηρίζεται στην ανεξάντλητη νομολογία του Δικαστηρίου. Πού είναι, λοιπόν, οι ασφαλιστικές δικλείδες που η οδηγία υποτίθεται ότι παρέχει έναντι αυτής της ολισθηρής πορείας που οδηγεί το σύνολο της κοινωνικής ζωής στον ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό;

Σε γενικές γραμμές, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου το έθεσε σαφέστατα: «σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί η ερμηνεία του Δικαστηρίου». Ε λοιπόν, η ομάδα μου δεν θα στηρίξει αυτήν τη μαζική πρακτική απορρύθμισης. Πάνω και πέρα από το θέμα των υπηρεσιών, υπάρχει, κατά την άποψή μου, το θέμα της έννοιας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη νομοθεσία για να εναρμονίσουμε προστατευτικούς κανόνες και να τους ωθήσουμε προς τα άνω, ή θα αποδεχθούμε την εναρμόνιση μέσω της αγοράς και του ανταγωνισμού προτύπων τα οποία επομένως αναπόφευκτα θα πιεστούν προς τα κάτω; Θέλουμε να προαγάγουμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία και τη δημοκρατία των πολιτών, ή θα επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να άγονται από τη νομολογία και τις ερμηνευτικές ανακοινώσεις;

Λίγες εβδομάδες από πριν από την 50ή επέτειο της συνθήκης της Ρώμης, τα ερωτήματα αυτά είναι απολύτως δικαιολογημένα, και ευχαρίστως θα στοιχημάτιζα ότι πολλοί από τους συμπολίτες μας σύντομα θα αρχίσουν να τα θέτουν με ιδιαίτερη επιμονή.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο τομέας των υπηρεσιών ευθύνεται για το 70% περίπου του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η κύρια πηγή οικονομικής ανάπτυξης. Υπάρχουν, ωστόσο, χιλιάδες διοικητικά εμπόδια στην ανάπτυξη αυτού του τομέα.

Ο κύριος στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία, γεγονός που θα διευκόλυνε την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών στις αγορές των 25 κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει πάνω από 90 εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερβούν πάροχοι υπηρεσιών, όπως μηχανικοί, λογιστές και ειδικοί της πληροφορικής, προκειμένου να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους σε άλλο κράτος μέλος.

Κατά κανόνα, οι δυσκολίες αυτές δημιουργούνται σκοπίμως από χώρες που φοβούνται τον ανταγωνισμό από επιχειρηματίες από άλλα κράτη και θέλουν να προστατεύσουν τις αγορές τους με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτό αποβαίνει συνήθως εις βάρος του καταναλωτή, στον οποίο προσφέρονται υπηρεσίες που είναι πιο ακριβές και χαμηλότερης ποιότητας.

Ακόμη και στην αποδυναμωμένη της μορφή, η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση στον μακρύ και γεμάτο στροφές δρόμο για να κάνουμε την ευρωπαϊκή οικονομία ανταγωνιστική και τη ζωή απλούστερη, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας θα μας δείξουν αν η οδηγία αυτή θα γίνει, όπως ισχυρίζεται ο Επίτροπος McCreevy, ορόσημο όσον αφορά την άρση των εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα μόνον αφότου τα κράτη μέλη ενσωματώσουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο με τρόπο που θα ελαχιστοποιηθεί στην πραγματικότητα αυτά τα εμπόδια, τα οποία είναι ασύμβατα με την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που θεσπίζεται στη συνθήκη και τα οποία καταστρέφουν τους ευρωπαίους καταναλωτές και επιχειρηματίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα και θα πρέπει να ενεργήσει ως θεματοφύλακας για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις συνθήκες και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ευτυχώς, καταφέραμε να αποφύγουμε την περαιτέρω διάβρωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες απορρίπτοντας, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, όλες τις τροπολογίες που κατέθεσε η εισηγήτρια, κ. Gebhardt. Η περαιτέρω αποδυνάμωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία επικυρώθηκε από το Συμβούλιο και αποτελεί ούτως ή άλλως έναν δύσκολο συμβιβασμό, δεν θα ήταν επιζήμια μόνον για την ελεύθερη αγορά υπηρεσιών, αλλά θα μπορούσε επίσης να καταλήξει στην απόρριψη ολόκληρου του σχεδίου και στην απώλεια τριών ετών σκληρής δουλειάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (DA) Κύριε Πρόεδρε, αυτό που εγκρίνει σήμερα το Κοινοβούλιο είναι μια οδηγία για τους δικηγόρους και τους δικαστές. Οι δικαστές στο Λουξεμβούργο είναι αυτοί που θα καθορίσουν τι αποφασίστηκε. Οι κανόνες είναι πολύ ασαφείς. Προσπάθησα μάταια να αφαιρέσω τα χειρότερα σημεία ανακρίβειας μέσω τριών ξεκάθαρων τροπολογιών.

1. Τα κράτη μέλη θα δύνανται να απαιτήσουν τη συμμόρφωση με τοπικές συμφωνίες από κάθε φορέα που παρέχει υπηρεσίες. 2. Τα κράτη μέλη θα δύνανται να αποφασίσουν από μόνα τους ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται υπό την αιγίδα του κράτους, και τι θα αποφασίζεται από την αγορά. 3. Τα κράτη μέλη θα δύνανται επίσης να επιβάλλουν ΦΠΑ και φόρους στις υπηρεσίες που διανέμονται από το εξωτερικό. Αυτά είναι τρία σημαντικά ζητήματα στα οποία δεν έχω λάβει σαφείς απαντήσεις. Το Κίνημα του Ιουνίου είναι υπέρ της ύπαρξης μιας κοινής αγοράς και για τις υπηρεσίες, και υποδεχόμαστε εγκάρδια, ειδικότερα, εργαζόμενους και εταιρείες από τα νέα κράτη μέλη, αλλά πρέπει να ισχύσουν και για αυτούς οι συνθήκες πληρωμής που ισχύουν στη Δανία. Ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να είναι στη βάση χαμηλότερου μισθού, πιο άνετων συνθηκών εργασίας ή χαμηλότερων συντελεστών φορολογίας και ΦΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εννέα μήνες αφότου εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλειδώνει την οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες, γνωστή ως οδηγία Bolkenstein, εγκρίνοντας την κοινή θέση του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες. Αυτή είναι μια νίκη για τη σοσιαλδημοκρατία που προσχώρησε στον οικονομικό υπερφιλελευθερισμό.

Με την εξαίρεση των μη εμπορικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τίποτε δεν διαφεύγει της ελευθέρωσης των υπηρεσιών: ούτε καν οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν εξαιρούνται εντελώς από την έκθεση Gebhardt. Κυρίες και κύριοι, εξαπατάτε τον κόσμο. Η οδηγία αυτή δεν θα θέσει τέλος στο κοινωνικό, φορολογικό και μισθολογικό ντάμπινγκ. Οι έξυπνοι, ανέντιμοι πάροχοι υπηρεσιών θα εξακολουθήσουν να εκμεταλλεύονται την εθνική νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα τρωτά σημεία της οδηγίας στηριζόμενοι στις τομεακές οδηγίες.

Για παράδειγμα, περισσότεροι από 100 000 εργαζόμενοι του κατασκευαστικού τομέα είναι αποσπασμένοι στη Γαλλία με προσωρινές συμβάσεις, πολλοί εκ των οποίων είναι αδήλωτοι. Υπάρχει ένα νόμιμο κοινωνικό ντάμπινγκ που συνεχίζεται όσον αφορά την ευθύνη, διότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να ανήκουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας καταγωγής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το εργατικό δίκαιο εμπαίζεται και μάλιστα και με τον νόμο.

Τέλος, είμαστε αντίθετοι στους μηχανισμούς αξιολόγησης των εθνικών περιορισμών στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, καθώς αυτοί αντιπροσωπεύουν έναν απαράδεκτο έλεγχο των κρατών μελών από την Επιτροπή και έναν υπερβολικό βαθμό κοινοτικής γραφειοκρατίας.

Για τους λόγους αυτούς, θα καταψηφίσουμε την έκθεση Gebhardt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταφέραμε να μετατρέψουμε μια οδηγία με υπερβολικά οριζόντιο πεδίο εφαρμογής, υπερβολικά ριζοσπαστική στην τάση της για απορρύθμιση και μη ρεαλιστική στην εφαρμογή της, σε μια οδηγία που κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο προορίζεται, δηλαδή εξαλείφει τα εμπόδια για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν στο εξωτερικό και για τους παρόχους υπηρεσιών, επιτρέποντάς τους να ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες, και δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε όλους, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, να επωφεληθούν των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη συνθήκη.

Παρά τα πολύ διαφορετικά σημεία εκκίνησης, όχι μόνον μεταξύ των ομάδων αλλά και στο εσωτερικό τους, καθώς επίσης και μεταξύ των κρατών μελών, και παρά τις πολλές ευρέως διαδεδομένες παρανοήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της πρότασης, καταφέραμε να παραγάγουμε ένα ισορροπημένο και εύλογο τελικό προϊόν, εν μέρει ακούγοντας προσεκτικά ο ένας τον άλλον, αλλά και τους πολίτες και εργαζόμενοι μαζί με εποικοδομητικό τρόπο.

Οικονομικά και κοινωνικά, παρέχουμε ένα καλύτερο άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των υπηρεσιών, για περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας χωρίς να επηρεάζουμε τους καταναλωτές και την κοινωνική προστασία. Θεσμικά, αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία λειτουργεί και ότι το Κοινοβούλιο παίρνει σοβαρά υπόψη του τις ευθύνες του. Νομικά, μολονότι η διατύπωση δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική, υπολογίζουμε σίγουρα να προσθέσουμε αξία προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

Ελπίζω, ως εκ τούτου, ότι θα διατηρήσουμε αυτήν την τακτική όταν ψηφίσουμε και ότι θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την κοινή θέση με μια πολύ ευρεία πλειοψηφία, διότι αποτελεί, σε τελική ανάλυση, καλή αντανάκλαση του συμβιβασμού που σφυρηλατήσαμε εμείς. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου για όλους εκείνους που, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, κατόρθωσαν να συνεργαστούν, όχι μόνον εκείνους που έχουν την πολιτική ευθύνη στα τρία θεσμικά όργανα, αλλά και το προσωπικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για το έργο και τη δέσμευση τόσο της εισηγήτριας μας όσο και των μελών της επιτροπής που επέτρεψαν στην Ευρώπη να δώσει τελικά το πράσινο φως για το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών. Οι βουλευτές και το Κοινοβούλιο ήταν εκείνοι που επινόησαν τον συμβιβασμό, προκειμένου να σωθεί η νομοθεσία για τις υπηρεσίες από το εθνικό αδιέξοδο και την παράλυση στο Συμβούλιο.

Αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο βρετανικός Τύπος εκθειάζει το Κοινοβούλιο που συνασπίζεται ως «ένα σοβαρό και αποτελεσματικό θεσμικό όργανο». Το άρθρο συνεχίζει λέγοντας ότι το κλειδί για την επιτυχία της νομοθεσίας για τις υπηρεσίες σφυρηλατήθηκε εδώ, στο Στρασβούργο. Συμφωνώ με τον δημοσιογράφο που λέει ότι είναι καιρός να δοθεί περισσότερη προσοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή που έλαβαν υπόψη τους το δικαίωμα κανονιστικού ελέγχου του Κοινοβουλίου στις νέες διαδικασίες και αποδέχτηκαν τις τρεις τροπολογίες μας. Η οδηγία αυτή είναι το πλέον αμφιλεγόμενο αλλά και σημαντικότερο νομοθέτημα στην ΕΕ. Παρά τις ιδεολογικές και εθνικές διαφορές μας, εμείς, ως βουλευτές του ΕΚ, καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο για να προβούμε στο άνοιγμα της αγοράς, να προωθήσουμε τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη και να δώσουμε στους πολίτες μας εμπιστοσύνη και σιγουριά για να χρησιμοποιούν και να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο νόμος είναι αντιφατικός όσον αφορά τον περιορισμό των διοικητικών διατυπώσεων και της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και επιλογής για τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Το Κοινοβούλιο άκουσε τις ανησυχίες και τους φόβους του κόσμου, έτσι ώστε η ελευθερία παροχής υπηρεσιών να μην ισοδυναμεί με ελευθερία υπονόμευσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των εργαζομένων. Κάθε κράτος μέλος πρέπει τώρα να εγγυάται την ελεύθερη πρόσβαση στην επικράτειά του και πρέπει ναι είναι εξίσου σαφές ότι το δικαίωμα διατήρησης των εθνικών κανόνων, προστασίας της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν σημαίνει ότι η θεμιτή προστασία μετατρέπεται σε αρνητικό προστατευτισμό. Πρέπει να δικαιολογείται και να είναι αναλογική και δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις σε βάρος άλλων φορέων.

Ας στραφούμε προς το μέλλον. Η λυδία λίθος θα είναι το κατά πόσον μπορούμε να κομίσουμε αποτελέσματα και να ανοίξουμε την αγορά για τις επιχειρήσεις και να προσφέρουμε τα οφέλη στους καταναλωτές μας. Δεν μπορούμε να κραυγάζουμε για τα οφέλη αν δεν φέρουμε αποτελέσματα.

Το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως τρία θεσμικά όργανα, προκειμένου να εκπληρώσουμε τη δέσμευσή μας για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Εγώ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, είμαι σαφώς έτοιμη να εκπληρώσω τη δέσμευσή μας να συνδράμουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι σεβόμαστε τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων και να κομίσουμε αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. FRIEDRICH
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σήμερα σε μια ιστορική στιγμή, διότι εμείς, σε αυτό το Κοινοβούλιο, ως πολιτικό όργανο, λάβαμε μια δική μας απόφαση σχετικά με μία από τις βασικές ελευθερίες. Θα αφήσουμε τα υπόλοιπα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι χθες βράδυ, αγωνιούσαμε –αναφορικά με τα τυχερά παιχνίδια– για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δύσκολο και δυσάρεστο κομμάτι. Θα βάλουμε τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που δεν είναι εκλεγμένοι, να το κάνουν για λογαριασμό μας. Είμαι ευχαριστημένος που τώρα, επιτέλους, οι πολιτικοί, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης, έλαβαν μια απόφαση σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Είμαι ιδιαίτερα υπόχρεος στην κ. Gebhardt που εξασφάλισε ότι η ομάδα της δεν κατέθεσε καμία τροπολογία.

Παρατήρησαν επίσης ότι το κλίμα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τώρα που ο συμβιβασμός έχει ολοκληρωθεί, διότι το ζήτημα αυτό ήταν πηγή μεγάλης έντασης. Κατά την άποψή μου, ωστόσο, το θέμα δεν είναι η ένταση μεταξύ Πολωνίας και Γαλλίας, μεταξύ Κάτω Χωρών και κρατών της Βαλτικής ή με οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με την Ευρώπη, την Κίνα και την Ινδία. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, πρέπει ως εκ τούτου να διατηρήσουμε την ορμή μας όσον αφορά τους διάφορους λαούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Jonckheer (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Pekkarinen, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι οι οκτώ τροπολογίες που κατέθεσε η ομάδα μας εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση με επαρκή πλειοψηφία, γεγονός που αποδεικνύει σαφώς ότι η κοινή θέση του Συμβουλίου δεν αντανακλά πλήρως το κείμενο του Κοινοβουλίου.

Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι το εξής: πριν αρχίσουμε τις μεγαλοστομίες σχετικά με την ιστορική σημασία αυτής της οδηγίας, καλό θα ήταν να επιδείξουμε κάποια σύνεση. Θα σας υπενθυμίσω ότι αυτή η οδηγία θα μεταφερθεί από όλα τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο το αργότερο έως το 2009 και ότι η αρχική έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής δεν θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από το 2010. Τότε, κατά συνέπεια, θα δούμε ποια πραγματικά επίπτωση είχε αυτό το κείμενο στα διάφορα κράτη μέλη, στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης που ορίζεται στο άρθρο 39 της οδηγίας. Θα ζητούσα από αυτούς οι οποίοι μας υπόσχονται ένα λαμπρότερο μέλλον και κάνουν λόγο για εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας να είναι προσεκτικοί: δεν πρέπει να δίνουμε στον κόσμο υποσχέσεις που ίσως δεν μπορέσουμε να τηρήσουμε.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω με λίγα λόγια για τη γενική φιλοσοφία που διέπει αυτήν την πρόταση: η ομάδα μας υποστήριξε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, και ειδικότερα των διασυνοριακών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πάντοτε τονίζαμε ότι πρέπει να έχουμε κάθε εγγύηση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και την απαγόρευση της παράνομης εργασίας και ότι οι αυτές συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ. Από αυτήν την άποψη, κύριε McCreevy, χαιρετίζω τη δήλωσή σας, όμως με πολιτικούς όρους αυτή δεσμεύει μόνον την παρούσα Επιτροπή  και το 2010, θα υπάρξει μια άλλη Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν εξαρχής έργο εκείνων που ήθελαν να επικρατήσει στην Ευρώπη ο καπιταλισμός χωρίς καμία κοινωνική προστασία. Η οδηγία θα προσφέρει χωρίς προηγούμενο κίνητρα στην ελευθέρωση, στην απορρύθμιση και στην ιδιωτικοποίηση, καθώς και στο κοινωνικό και μισθολογικό ντάμπιγκ. Αυτό θα ικανοποιήσει τις επιχειρήσεις, αλλά θα είναι καταστροφικό για τον περισσότερο κόσμο. Παρόλες τις διαμαρτυρίες και τις αντιρρήσεις, σήμερα το Σώμα θα εγκρίνει αυτήν την οδηγία και εκείνοι που θα κερδίσουν από αυτήν το χρωστούν κυρίως σε εκείνα τα μέλη της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έπραξαν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου με ψέματα και δόλο.

Ο συμβιβασμός που πρόκειται να εγκριθεί σήμερα δεν θα κρατήσει ζωντανό ό,τι απέμεινε από την κοινωνική Ευρώπη. Είναι ένα νεοφιλελεύθερο σφυρί σχεδιασμένο για να καταστρέψει όλες τις κοινωνικές πτυχές. Όσοι το υποστηρίξουν, πρέπει να το κάνουν με πλήρη συνείδηση. Εμείς θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε σε αυτήν τη μεγάλη νεοφιλελεύθερη επίθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts (UEN). – (LV) Είθισται να πιστεύουμε ότι οι νέοι νόμοι βελτιώνουν, ενισχύουν και συμβάλλουν στην επιτυχία των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν ισχύει για το σχέδιο οδηγίας που συζητούμε σήμερα. Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσισε την πρόταση οδηγίας στην αρχή του κράτους προέλευσης – μια αρχή που ανέπτυξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παγιώθηκε στη νομολογία του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Η σημερινή Επιτροπή έσπευσε να τοποθετήσει την πρόταση οδηγίας, που βασίζεται στην αρχή του κράτους προέλευσης, στο πλαίσιο των αρχών στρατηγικών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της στρατηγικής της Λισαβόνας. Αυτό το κλειδί για το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών έσπασε, ωστόσο, στα χέρια του Κοινοβουλίου. Η αρχή του κράτους προέλευσης εξαφανίστηκε από το κείμενο της οδηγίας, και η διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 16 της οδηγίας μοιάζει με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης – μια αρχή η οποία στην πράξη μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά υποκειμενική και δύσχρηστη για το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μεταβιβάσει στα κράτη μέλη την πλήρη ευθύνη για την απόφαση του αν, πότε και πώς θα αναπτυχθεί η αγορά υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι αυτό όντως θα συμβεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, την παραμονή του δημοψηφίσματος στη Γαλλία, η «Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα» ορκιζόταν ότι η οδηγία Bolkestein είχε αποσυρθεί και οι σοσιαλιστές έλεγαν ότι αυτή είχε τεθεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Τα δύο κόμματα όχι μόνον ψεύδονταν αλλά κάνουν τα πράγματα χειρότερα για τα ίδια τουλάχιστον σε τέσσερα σημεία.

Πρώτον, υπάρχει η αρχή της χώρας καταγωγής. Δίνουμε ελεύθερο πεδίο στο Δικαστήριο, το οποίο είναι ο εφευρέτης αυτής της έννοιας με τις αποφάσεις του στις υποθέσεις «Cassis de Dijon» και «Säger». Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι θα θυσιάσει το ίδιο το δημιούργημά του.

Το δεύτερο σημείο αφορά την προστασία των εργαζομένων. Το εργατικό δίκαιο, το οποίο συνιστά εθνική αρμοδιότητα, υπόκειται σε συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο, χωρίς συνθήκη και χωρίς επικύρωση. Πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε στην υποκατάσταση του εμπορικού δικαίου από το εργατικό δίκαιο;

Τρίτον, υπάρχει το θέμα του ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών. Θέτουμε τα κράτη μέλη σε μια θέση που αδυνατούν να στηρίξουν με το να τα εμποδίζουμε να ασκήσουν οιονδήποτε έλεγχο. Τι θα μπορούσαν, άραγε, να γνωρίζουν για τις συνθήκες εργασίας σε μια πολωνική εταιρεία για την οποία δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο;

Το τέταρτο σημείο αφορά τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία. Το πεδίο της οδηγίας επεκτάθηκε ακόμη μία φορά, και τώρα θα επηρεάζει 6 000 επαγγέλματα, και ίσως ακόμη περισσότερα, δεδομένης της ασάφειας του κειμένου.

Κλείνοντας, πιστεύω ότι, σε αυτόν τον συμβιβασμό που επιδιώχθηκε και από τα 25 κράτη μέλη, το Δικαστήριο και η Επιτροπή αποκτούν τεράστια περιθώρια εξουσίας για να ολοκληρώσουν την εσωτερική αγορά, χωρίς να ανησυχούν για το κοινωνικό ντάμπινγκ που συνθλίβει τους εργαζομένους μας και θα εξακολουθήσει να επιδεινώνει την ανεργία. Ο κόσμος εξαπατήθηκε σε σχέση με την ένταξη της Τουρκίας καθώς και με την υπόθεση του ΦΠΑ, περιφρονήθηκε η απόρριψή του για ένα υπερκράτος, και τώρα προδίδεται όσον αφορά την οδηγία Bolkestein. Ειλικρινά, πόσοι από εμάς έχουν τώρα το σθένος να κοιτάξουν κατάματα το εκλογικό σώμα;

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα γενικά συμφέροντα του συστήματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και προπαντός αυτών της Παδανίας, θεωρούμε ότι –σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Επιτροπής που ήταν ήδη πολύ επικίνδυνο– η πρόθεση επιβολής ενός ενιαίου κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου επικίνδυνη, καθώς οδηγεί σε έναν ανηλεή ανταγωνισμό στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος, ας μην ξεχνάμε, αντιπροσωπεύει το 70% του ΑΕγχΠ που παράγεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι λοιπόν εύλογο να διερωτώμεθα εάν, σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, πραγματικά εισακούστηκαν και ελήφθησαν υπόψη οι επισημάνσεις της κοινωνίας των πολιτών και εάν πράγματι εξαλείφθηκαν οι κίνδυνοι του κοινωνικού και οικονομικού ντάμπινγκ από αυτήν τη νέα, χρυσωμένη εκδοχή της οδηγίας Bolkestein. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα αδίστακτοι επιχειρηματίες εξακολουθούν να εφαρμόζουν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, σε βάρος του συστήματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες, σε αντίθεση με τους εν λόγω επιχειρηματίες, λειτουργούν με απόλυτο σεβασμό της νομοθεσίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ελευθέρωσης που επεδίωξε τόσο η Επιτροπή όσο και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εμείς λέμε «όχι» σε αυτόν τον γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE-DE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, μαζί με πολλούς άλλους βουλευτές από τα νέα κράτη μέλη, δεν ψήφισα υπέρ της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην πρώτη ανάγνωση πέρυσι. Στη σημερινή ψηφοφορία, ωστόσο, θα την υποστηρίξω. Τότε, δεν την υποστήριξα διότι ήθελα να στείλω μια προειδοποίηση ότι στην προσφάτως ενοποιημένη Ευρώπη δεν είναι επιτρεπτό να παραβλέπουμε τα συμφέροντα των νέων κρατών μελών όταν εγκρίνουμε σημαντική νέα νομοθεσία. Αυτή η προειδοποίηση έπιασε τόπο. Πράγματι, αυτό βοήθησε το Συμβούλιο να σημειώσει πρόοδο, για παράδειγμα, στους πολυσυζητημένους τομείς του ποινικού και του εργατικού δικαίου που παρακώλυαν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το νέο κείμενο απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να επανεξετάσει εκείνους του ισχύοντες νόμους του που παρακωλύουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στις διαδικασίες που ακολούθησαν την πρώτη ανάγνωση, επιδιώχθηκε πιο θερμά η ανάμειξη των νέων κρατών μελών και των βουλευτών του ΕΚ. Είμαι σίγουρος ότι η λήξη της συχνά δύσκολης και οδυνηρής συζήτησης για την οδηγία για τις υπηρεσίες θα βοηθήσει την Ένωση να αφήσει πίσω της αυτήν την περίοδο κρίσης, να προσθέσει νέα ώθηση στην εσωτερική αγορά και θα δώσει μια ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αντλήσουμε διδάγματα από αυτήν τη διαδικασία. Πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να δοθεί τέλος στην κινδυνολογία ότι το φθηνό εργατικό δυναμικό και οι υπηρεσίες των νέων κρατών μελών θα απειλήσουν το κοινωνικό πρότυπο των παλαιοτέρων. Αυτός ο ισχυρισμός είναι αστήρικτος, και συνιστά προδοσία της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού που αποτελεί τη βάση της οικονομίας της Ένωσης.

Τα νέα κράτη μέλη άνοιξαν τις αγορές αγαθών και τις αγορές κεφαλαίων τους πριν από πολύ καιρό, και αυτό δεν ήταν πάντοτε εύκολο. Τώρα είναι σειρά των παλαιών κρατών μελών να ανοίξουν τις αγορές υπηρεσιών τους. Η οδηγία για τις υπηρεσίες που πρόκειται να δει το φως σε λίγο είναι ένα βήμα προόδου. Θα προτιμούσαμε να είχαμε κάνει ένα μεγαλύτερο βήμα, αλλά όλοι έκαναν ορισμένες μικρές υποχωρήσεις. Τώρα η οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει να περάσει τις εξετάσεις της πρακτικότητας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Της εύχομαι καλή επιτυχία και στα δύο.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χάρη στη σκληρή εργασία και αποφασιστικότητα της εισηγήτριάς μας κ. Gebhardt, και χάρη στην κινητοποίηση του ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος, το Κοινοβούλιο απέσυρε σε πρώτη ανάγνωση τους κυριότερους κινδύνους από το αρχικό κείμενο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, το κείμενο δηλαδή που είχε προταθεί από τον Επίτροπο Bolkestein. Συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο κατάφερε να εξαιρέσει από την οδηγία όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της κοινωνικής στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης, των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, των μεταφορών και των γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης. Ομοίως, η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων και το εργατικό δίκαιο δεν θα μπορούν να θιγούν, απομακρύνοντας έτσι τους κυριότερους κινδύνους κοινωνικού ντάμπινγκ, και η αρχή της χώρας καταγωγής επίσης διαγράφηκε. Ωστόσο, παρέμειναν δύο σημαντικά προβλήματα: πρώτον, από το πεδίο εφαρμογής δεν εξαιρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, λόγω αντίθεσης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη· δεύτερον, η νέα εκδοχή του άρθρου 16, παρότι κατάργησε την αρχή της χώρας καταγωγής, δεν ήταν σαφής στη θέσπιση της αρχής της χώρας προορισμού.

Αυτά τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί στην κοινή θέση του Συμβουλίου, η οποία, παρότι όντως ενσωμάτωσε την ουσία των συμπερασμάτων από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, έχει σημειώσει οπισθοδρόμηση σε αρκετά άλλα σημεία, ιδιαίτερα στις κοινωνικές υπηρεσίες και το εργατικό δίκαιο, όπως υπογράμμισε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Όλοι αναγνώρισαν την ανάγκη να διευκρινισθούν αυτά τα σημεία, καθώς και άλλα, όπως οι συνέπειες στο ποινικό δίκαιο, η κατεύθυνση που λαμβάνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και η ανάγκη για μελλοντική εναρμόνιση, και έχετε προβεί σε δήλωση προς τον σκοπό αυτό, κύριε Επίτροπε. Δεδομένου όμως ότι η διαδικασία συναπόφασης δεν έχει ολοκληρωθεί, θα ήταν λογικότερο να εγκριθούν τροπολογίες για τη διευκρίνιση αυτών των στοιχείων εντός των ίδιων των άρθρων. Δυστυχώς, σημειώνω ότι το ΕΛΚ εξουδετέρωσε τη δεύτερη ανάγνωση απορρίπτοντας όλες τις τροπολογίες που πρότεινε η εισηγήτρια κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Κατά κάποιον τρόπο, αυτή η ομάδα έχει στερήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμά του να καταθέτει τροπολογίες, και θεωρώ εκφράζω τη λύπη μου γι’ αυτό.

Η αντιπροσωπεία των γάλλων σοσιαλιστών κατέθεσε, κατά συνέπεια, ορισμένες τροπολογίες, διότι αισθάνεται ότι ο συμβιβασμός δεν είναι ικανοποιητικός υπό την παρούσα μορφή του και ότι αφήνει την πόρτα ανοικτή σε πάρα πολλές αβεβαιότητες όσον αφορά την ερμηνεία του Δικαστηρίου. Πιστεύω ότι, όταν υφίσταται θέμα διάκρισης μεταξύ της ελευθέρωσης, αφενός, και των κοινωνικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων, αφετέρου, ο ρόλος του νομοθετικού σώματος είναι να διευκρινίζει, και όχι να αφήνει την πόρτα ανοικτή στη νομολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από 50 χρόνια οι ιδρυτές εξέταζαν ήδη τη δυνατότητα να υφίσταται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς. Στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό όχι μόνον της οικονομίας μας αλλά και της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητάς μας, μια ανανέωση και μια αναθεώρηση δεν ήσαν μόνον λογικές αλλά και αναγκαίες.

Εν προκειμένω, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι πολιτικής φύσεως και έγκειται στο ότι η πρόταση Bolkestein, που υποβλήθηκε από προηγούμενο Επίτροπο σε προηγούμενο Κοινοβούλιο, ήταν απαράδεκτη, και πολλοί από εμάς εδώ την πολέμησαν. Σήμερα, ύστερα από πάρα πολλή δουλειά που κατεβλήθη, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση από την πρόταση Bolkestein.

Το δεύτερο σχόλιό μου αφορά το γενικό πλαίσιο: το κείμενο αυτό επαναβεβαιώνει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, ενώ διατηρεί την προοπτική περαιτέρω εναρμόνισης εντός της Ένωσης. Χαίρομαι που το σημερινό σχέδιο ενσωματώνει το 90% των απαιτήσεων του Κοινοβουλίου, εξαιρώντας από το πεδίο εφαρμογής του μη οικονομικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ορισμένες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η εξέταση αυτού του κειμένου υπήρξε εξαιρετικό παράδειγμα της δημοκρατικής άσκησης των εξουσιών του Κοινοβουλίου και του επέτρεψε παρά την άποψη της άκρας δεξιάς και της αριστεράς του Σώματος να αποδείξει την ωριμότητά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Κοινοβούλιο έχει επιτελέσει σπουδαίο έργο όσον αφορά αυτήν την οδηγία και ότι το εν λόγω κείμενο ελάχιστη σχέση έχει με την οδηγία που είχε προτείνει προ διετίας η Επιτροπή.

Ωστόσο, όπως μόλις ακούσαμε στην αίθουσα αυτή, το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άλλαξε έναν αριθμό σημαντικών φράσεων μετά την πρώτη ανάγνωση σημαίνει ότι η δεύτερη ανάγνωση δεν προχωρεί αρκετά μακριά, πράγμα λυπηρό. Έτσι οι εργαζόμενοι, οι συμπολίτες μας και οι καταναλωτές δεν βλέπουν πλέον πράγματι την ανάγκη για μια οδηγία για τις υπηρεσίες. Δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι σήμερα η ελευθέρωση λαμβάνει χώρα χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίας υγείας. Υπάρχει ακόμη πάρα πολλή ασάφεια, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες, σε αυτόν τον συμβιβασμό που πρότειναν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει για την ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες, πιθανότητα για τελευταία φορά. Φαίνεται σαν τετελεσμένο γεγονός, διότι οι μεγαλύτερες ομάδες μού έχουν ήδη δώσει την εντύπωση ότι σκοπεύουν να υποστηρίξουν τον συμβιβασμό και να μην καταθέσουν καμία τροπολογία. Φαίνεται πως πιστεύουν ότι η οδηγία είναι τόσο τέλεια στην παρούσα μορφή της που είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν του δημοκρατικού δικαιώματός τους να υποβάλουν προτάσεις βελτίωσης.

Η ομάδα μου είναι λιγότερο ενθουσιώδης. Η οδηγία για τις υπηρεσίες εξακολουθεί να συνιστά απειλή για την ποιότητα των υπηρεσιών και τα επιτεύγματα των εργαζομένων στην Ευρώπη. Το κείμενο παραμένει ασαφές και ανοιχτό σε διάφορες ερμηνείες. Επιπλέον, οι βελτιώσεις που έγιναν στην προηγούμενη ανάγνωση κινδυνεύουν τώρα να υπονομευθούν από το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων περικόπτεται υπερβολικά. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα μου θα καταψηφίσει την έκθεση Gebhardt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι μού είπαν ότι αυτή είναι μια οδηγία την οποία το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να ψηφίσει. Αφορά τις ελεύθερες αγορές. Αφορά το πώς θα βοηθήσουμε τις μικρές εταιρείες να διεξάγουν εμπόριο πέρα από τα εθνικά τους σύνορα. Θα αποδειχθεί ωφέλιμη για τις επιχειρήσεις.

Λοιπόν, το έχουμε ξαναδεί το έργο, έτσι δεν είναι; Όταν ενταχθήκαμε σε μια κοινή αγορά που οδήγησε σε μια ενιαία αγορά, και ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλων αυτών; Ήταν ρύθμιση, κόστος και χαμένες ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Μόλις τον περασμένο μήνα, διενεργήθηκε μια σφυγμομέτρηση σε χιλιάδες βρετανικές επιχειρήσεις. Το εξήντα τοις εκατό αυτών απάντησαν ότι θέλουν το Ηνωμένο Βασίλειο να διαπραγματευτεί εκ νέου τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πρέπει να περιοριστεί σε μια απλή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και τίποτα περισσότερο. Αλλά δεν επρόκειτο απλώς για μια κραυγή από ορισμένους υποστηρικτές του κινήματος του πουζαντισμού. Θα αναφέρω τον Michael Spencer, γενικό διευθυντή της ICAP, που ψηφίσθηκε πρόσφατα ως ο πιο ισχυρός άνδρας του Σίτι του Λονδίνου και ο οποίος δήλωσε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος έχει απηυδήσει με τον όγκο της δαπανηρής ρύθμισης που παράγει η ΕΕ. Στο Σίτι, οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο σκεπτικοί σχετικά με τα οφέλη που αποκομίζουμε από όλα αυτά.

Είναι σαφές ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τώρα ότι το κόστος των οδηγιών που παράγονται η μία μετά την άλλη από θεσμικά όργανα όπως αυτό, έχει αρνητικό τώρα αντίκτυπο. Η ενιαία αγορά δεν είναι κατάλληλη για την παγκόσμια οικονομία του 21ου αιώνα, και πιστεύω ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που θα μας οδηγήσουν έξω από αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κυρίες και κύριοι, αν αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες εγκριθεί στην παρούσα μορφή της, που είναι ένας ανεπαρκής συμβιβασμός, μπορούμε να κάνουμε την κυνική διαπίστωση ότι έχουμε συμμορφωθεί τουλάχιστον μερικώς με τη συνθήκη της Ρώμης. Δεδομένου ότι η συνθήκη υπογράφηκε σχεδόν πριν από 50 χρόνια, πρόκειται για ένα μάλλον ισχνό αποτέλεσμα. Είναι ένα κατηγορώ κατά πολιτικών που, στις συζητήσεις για την οδηγία, φοβούνται τον διεθνή ανταγωνισμό και φοβούνται αυτό που αναφέρεται ως επικράτηση των κοινωνικών προδιαγραφών έναντι των οραμάτων μιας Ένωσης που ευημερεί από την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων και υπηρεσιών. Είναι επίσης ένα κατηγορώ κατά πολιτικών που ξέχασαν ότι ο ανταγωνισμός είναι ένα από τα μέσα οικονομικής ανάπτυξης και ότι οι κοινωνικές προδιαγραφές είναι οι καρποί, και όχι οι σπόροι, της ευημερίας.

Πιστεύω σθεναρά ότι αφαιρώντας έναν από τους πυλώνες της οδηγίας, την αρχή της χώρας καταγωγής, μια λαϊκιστική και άνανδρη στην ουσία κίνηση, χαραμίζουμε κάθε ευκαιρία για την αποφασιστική βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, τη μείωση των τιμών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ομιλία μου, σε αυτήν την περίσταση, θα αφιερωθεί σε μια σύντομη αξιολόγηση και σε μερικές ευχαριστίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενώσει τις δυνάμεις του με σκοπό τη σύνταξη της οδηγίας που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Φέρει τη σφραγίδα του. Είναι μια νίκη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια νίκη επί της ευρωπαϊκής δυσθυμίας, μια νίκη επί των εμμονών, μια νίκη για το ευρωπαϊκό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από ισορροπία: η ισορροπία μεταξύ των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και της προστασίας του κεκτημένου που μας ενώνει.

Η οδηγία ανοίγει πραγματικά την εσωτερική αγορά στις υπηρεσίες και καθιστά υποχρεωτική για τα κράτη μέλη την άρση οιωνδήποτε εμποδίων στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Αυτή είναι μια σημαντική προοπτική όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση για όλους. Ταυτόχρονα, η οδηγία διαφυλάσσει την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία, δεν επιτρέπει την παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων, αποκλείει την ελευθέρωση των δημόσιων υπηρεσιών και λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Αυτός ο συμβιβασμός όπως μπορώ να βεβαιώσω, στον βαθμό που έχω παρακολουθήσει την εξέλιξή του από το θέρος του 2004 απορρέει από τις προτάσεις που κατέθεσε η πολιτική ομάδα μου και από τις συμφωνίες που συνήφθησαν εντός της ομάδας μεταξύ αυτών που, στην αρχή, ήταν διαφοροποιούμενες εθνικές και ιδεολογικές θέσεις. Η δήλωση που έκανε μόλις τώρα ο κ. Szájer το μαρτυρεί. Αυτή η οδηγία πηγάζει από τον διάλογο, ο οποίος είναι η ίδια η ουσία του κοινοβουλευτικού βίου μας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας όχι μόνον τον βασικό μας εμψυχωτή, τον κ. Harbour, αλλά επίσης την κ. Thyssen, με την οποία συνεργάστηκα αρμονικά, τον κ. Karas, τον κ. Szájer και την κ. Handzlik, την κ. Gebhardt, η οποία ήλεγχε το θέμα από την αρχή έως το τέλος και η οποία είχε την καλοσύνη, παρότι είμαι άπειρος βουλευτής του ΕΚ, να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μου, καθώς και την κ. McCarthy και τον κ. Whitehead, τους οποίους δεν θα ήθελα βεβαίως να παραλείψω. Εκτός του Κοινοβουλίου, πολλές ευχαριστίες στον κ. McCreevy, ο οποίος από την αρχή εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του προς το Κοινοβούλιο, καθώς και στον κ. Bartenstein του οποίου ο ρόλος υπήρξε αποφασιστικός.

Άκουσα, ωστόσο, ορισμένες απίστευτες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν μόλις τώρα. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως πέρα από το καλό θα υπάρχει το καλύτερο. Η κοινή θέση όμως αντιπροσωπεύει το 95% του κειμένου μας. Κύριε Πρόεδρε, θα ασκούσαμε όντως την εξουσία μας αν εισερχόμαστε σε διαδικασία συνδιαλλαγής, η οποία γνωρίζουμε ότι θα είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε οδηγία; Αντίθετα, ο ρόλος του Κοινοβουλίου, το δικαίωμά μας, είναι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι γάλλοι βουλευτές μέλη της «Ένωσης για ένα Λαϊκό Κίνημα» θα ψηφίσουν υπέρ της κοινής θέσης, επιλέγοντας αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, πριν από δύο χρόνια εξέφρασα σε αυτό το Σώμα την ανησυχία μου ότι σε ορισμένες χώρες η συζήτηση σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες έφερε επίσης στην επιφάνεια αισθήματα ξενοφοβίας και μια έκκληση για οικονομικό προστατευτισμό, στοιχεία τα οποία δεν τιμούν την Κοινότητα ετούτη. Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου αναρωτήθηκε πρόσφατα γιατί φοβόμαστε περισσότερο σήμερα τους ανθρώπους που έρχονται από τα ανατολικά απ’ ό,τι τους πυραύλους που ήταν σταθμευμένοι εκεί πριν από 20 χρόνια.

Παρόλα αυτά, επιτύχαμε έναν συμβιβασμό, μέσω της συζήτησης, τον οποίο μπορούμε να ανεχτούμε, εφόσον η οδηγία αυτή θα ανοίξει τελικά την αγορά υπηρεσιών, μολονότι μόνον μερικώς.

Η οδηγία αυτή φαίνεται ότι προστατεύει τους επαγγελματίες με καλή μόρφωση και εκθέτει τις επαγγελματικές ομάδες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου στον ανταγωνισμό. Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί παραμένουν έξω από το πεδίο εφαρμογής της, αλλά οι ξυλουργοί και οι κομμωτές περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Ο φόβος και η προκατάληψη, ωστόσο, θα διαλυθούν με τον καιρό, διότι στο τέλος η πράξη θα υπερισχύσει της θεωρίας. Επιπλέον, στο μέλλον η οδηγία θα καταστεί προφανώς πιο εφαρμόσιμη και ανοιχτή όσον αφορά όλους τους πολίτες της Ευρώπης.

Πρέπει να μάθουμε ότι εμείς, σε αυτήν την ήπειρο, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε επιτυχώς με τις άλλες ηπείρους αν δεν έχουμε καν το κουράγιο να ανταγωνιστούμε μεταξύ μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – (LT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω την κ. Gebhardt, η οποία εκπόνησε αυτό το λεπτομερές έγγραφο. Ορισμένοι από εμάς αναγορεύουν σε μεγάλο επίτευγμα το γεγονός ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Συμφωνώ μερικώς με αυτό. Εντούτοις, νομίζω ότι ο στόχος μας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Ο στόχος μας είναι να ελευθερώσουμε την αγορά, εφόσον το δυναμικό της είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σήμερα έχουμε πέσει σε τέλμα.

Η προτεινόμενη οδηγία δύναται να ωθήσει την εμφάνιση νέων υπηρεσιών, καθώς θέτει τα νομικά θεμέλια. Το καλό είναι ότι το δεύτερο μέρος της οδηγίας ορίζει σαφώς τις δράσεις που δεν μπορούν να απευθυνθούν εναντίον παρόχων υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν συμφωνώ με την απόφαση για τον περιορισμό του καταλόγου με τους τύπους δραστηριοτήτων σε τόσο μεγάλο βαθμό, καθώς αυτό δίνει στις χώρες-στόχο την ευκαιρία να δημιουργήσουν εμπόδια για την παροχή υπηρεσιών.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών παρέχει την ευκαιρία της επιλογής. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας θα είναι διαθέσιμες σε ανταγωνιστικές τιμές σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει να το εγγυηθεί αυτό. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δεν το πράττει ακόμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζω ότι ο συμβιβασμός αυτός αντιπροσωπεύει μια κάποια βελτίωση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Αναγνωρίζω επίσης ότι είναι αναγκαίο και επιθυμητό να αρθούν τα εναπομείναντα εμπόδια στη διασυνοριακή παροχή εμπορικών υπηρεσιών. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει, στην πορεία, να παράσχουμε ασφάλεια δικαίου –και εννοώ «ασφάλεια»– στους παρόχους βασικών δημοσίων υπηρεσιών και –ακόμη πιο σημαντικό– να παράσχουμε διαβεβαιώσεις στους αναρίθμητους πολίτες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικά παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες.

Δέχομαι απολύτως ότι οι προφορικές διαβεβαιώσεις που δίνονται καλή τη πίστει δεν είναι αυτό στο οποίο θα καταφύγουν οι δικαστές στην περίπτωση δικαστικών διαμαχών στο μέλλον. Είναι ένα κείμενο οδηγίας που θα αποδειχθεί σημαντικό. Για τον λόγο αυτό, υπέγραψα μια σειρά τροπολογιών, όπως η τροπολογία 31, που καθιστά απολύτως σαφές ότι τα κράτη μέλη είναι εκείνα που θα προσδιορίζουν τι θεωρούν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην επικράτειά τους. Θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους να δεχτούν ότι πρόκειται για μια λογική τροπολογία και πρέπει να εγκριθεί, όπως και πολλές άλλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ένα από τα σημαντικότερα νομοθετήματα που θα θεσπίσουμε σε αυτό το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο McCreevy, την κ. Gebhardt και τον κ. Harbour για το έργο τους. Είναι αναμφισβήτητα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η οδηγία θα καταστήσει την Ευρώπη περισσότερο ανταγωνιστική και θα δημιουργήσει, ως εκ τούτου, θέσεις εργασίας, ενώ θα δώσει μεγαλύτερη αξία στους πολίτες της. Οι άνθρωποι λένε ότι ρίχνουμε στάχτη στα μάτια των πολιτών μας. Αντιθέτως: αν δεν κάνουμε αλλαγές στην οικονομία μας, όπως κάνουμε σήμερα, τότε πραγματικά θα ρίχνουμε στάχτη στα μάτια των πολιτών μας.

Είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι γεγονός ότι ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και η Ευρώπη πρέπει να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική, προκειμένου να είναι ικανή να ανταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Γύρω στο 50% του συνόλου του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται τώρα στις αναδυόμενες οικονομίες και, αν θέλουμε να τις ανταγωνιστούμε και να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, χρειαζόμαστε μια δυναμική οικονομία που θα επενδύει στο είδος των υπηρεσιών που φρονούμε ότι είναι σημαντικές για τους πολίτες της Ευρώπης. Αυτή η οδηγία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· είναι το είδος της μεταρρύθμισης που πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις αξίες που πιστεύουμε ότι είναι σωστές για τους πολίτες μας. Χαιρετίζω θερμά αυτήν την οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή θέση του Συμβουλίου είναι η νίκη της λογικής. Ο ανταγωνισμός στο εσωτερικό του τομέα των υπηρεσιών θα εντατικοποιηθεί, ενώ ταυτόχρονα η εθνική ανεξαρτησία των κρατών μελών θα γίνεται σεβαστή. Είναι ένας καλός συμβιβασμός. Η Λίστα του Ιουνίου αντιτίθεται στον εθνικό προστατευτισμό, τη γραφειοκρατία και τα απομεινάρια του συστήματος των συντεχνιών στην Ευρώπη. Τέτοιου είδους περιορισμοί παρακωλύουν τον ανταγωνισμό, την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση στο εσωτερικό του τομέα των υπηρεσιών. Η Λίστα του Ιουνίου χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο, από κοινού με το Κοινοβούλιο, επιλέγουν να απορρίψουν την αρχή της χώρας καταγωγής. Η αρχή αυτή θα διευκόλυνε σίγουρα την αύξηση του ανταγωνισμού εντός ορισμένων τομέων υπηρεσιών, αλλά τα μειονεκτήματα ήταν πέρα για πέρα δυσανάλογα. Η αρχή της χώρας καταγωγής θα ανάγκαζε τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν την εθνική αυτοδιάθεση σε ορισμένους από τους σημαντικότερους τομείς της κοινωνικής ζωής. Είναι αυτονόητο ότι οι νόμοι, οι κανόνες και οι παραδόσεις που ισχύουν στο εσωτερικό μιας χώρας προέκυψαν μέσω κατάλληλων δημοκρατικών διαδικασιών και πρέπει να τηρούνται από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο έδαφός της. Η Λίστα του Ιουνίου χαιρετίζει, επομένως, την κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η εγκατάλειψη της αρχής της χώρας καταγωγής και η μείωση των υπηρεσιών που καλύπτει η οδηγία, ιδίως η αφαίρεση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών μη οικονομικού χαρακτήρα, καθιστούν αυτήν την οδηγία μια πρόταση πιο αρεστή σε σχέση με την τελευταία φορά που συζητήθηκε. Ωστόσο, εξακολουθώ να έχω ορισμένες ανησυχίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιασύνη για την εναρμόνιση των χρονοδιαγραμμάτων της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, με τον αναπόφευκτο καταιγισμό κανονισμών και τον φόβο ότι θα είναι επισφαλείς οι θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από ξένους παρόχους υπηρεσιών που θα πληρώνουν χαμηλούς μισθούς, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο χειρότερες συνθήκες στις χώρες υποδοχής, ιδιαίτερα αν τους επιτραπεί να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να διαφεύγουν, ως εκ τούτου, τους εθνικούς ελέγχους στη χώρα υποδοχής.

Όσον αφορά ένα συγκεκριμένο σημείο, χαιρετίζω το γεγονός ότι οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η συμπερίληψή τους θα τροφοδοτούσε την ανάπτυξη αυτής της καταστροφικής βιομηχανίας και θα ενίσχυε τη δυστυχία και την κοινωνική αστάθεια που πολύ συχνά προκαλεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η χρονιά άρχισε με διαδηλώσεις κατά της οδηγίας και τελειώνει με έναν κοινοβουλευτικό θρίαμβο. Δεν εμποδίσαμε οι μεν τους δε, δεν επιτρέψαμε να μας χρησιμοποιήσουν· αντίθετα, οι περισσότεροι από εμάς ξεπέρασαν τον εαυτό τους και ανέλαβαν ευθύνη για τους πολίτες της Ευρώπης.

Αυτός ο ευρωπαϊκός νόμος είναι ένας θρίαμβος του Σώματος και του διαλόγου και θα πρέπει να δώσει θάρρος σε όλα τα κοινοβούλια. Είμαστε νομοθέτες, όχι κυβερνήτες. Δείξαμε ηγετική ικανότητα και κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών είναι θεμελιώδες δικαίωμα και η σημερινή απόφαση συνιστά ένα σημαντικό βήμα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της ελευθερίας.

Η απόφαση αυτή αναίρεσε και πολλές προκαταλήψεις σχετικά με την ΕΕ. Πρώτον, η οδηγία είναι ένας θρίαμβος του ευρωπαϊκού συστήματος της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, όπου η τελευταία δεν χρησιμοποιείται σε βάρος της κοινωνικής ασφάλειας. Πρέπει να υλοποιήσουμε με συνέπεια τις τέσσερεις ελευθερίες, πρέπει όμως επίσης να συμπεριλάβουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τους πολίτες.

Δεύτερον, διεξαγάγαμε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και καταφέραμε να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Σχετικά με αυτό αισθάνομαι υπόχρεος στον κ. Bartenstein και στον καγκελάριο Schüssel που πήραν το μέρος μας. Έτσι, καταφέραμε να επιτύχουμε περισσότερη αγορά, μια πιο ισχυρή εσωτερική αγορά, καθώς και ανάπτυξη και απασχόληση και κοινωνική ασφάλεια.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, κυρίως όμως εκείνους που είχαν αρνηθεί εξαρχής να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για ειδική πλειοψηφία κατά την πρώτη ανάγνωση, διότι είναι πάντα δυσκολότερο να υπερασπιστεί κανείς έναν συμβιβασμό από μία ατομική θέση. Απλουστεύσαμε πολλά, φροντίσαμε για την ασφάλεια δικαίου και παρουσιάσαμε στους πολίτες ένα υποδειγματικό κοινοβουλευτικό έργο.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν μέχρι στιγμής καθιστούν τη θέση μας αρκετή σαφή: μια μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου θα ψηφίσει υπέρ του εγκεκριμένου κειμένου, και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ότι η πρόταση οδηγίας θα απορριφθεί.

Συνεπώς, δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε στη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Και αυτό δεν οφείλεται μόνον στο σπουδαίο έργο της κ. Gebhardt αλλά και στο σπουδαίο έργο του Επιτρόπου McCreevy. Θα ήθελα να τους συγχαρώ και τους δύο πολύ θερμά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο McCreevy για τη δήλωσή του εξ ονόματος της Επιτροπής σχετικά με τις εξαιρέσεις για το εργατικό, το κοινωνικό και το ποινικό δίκαιο, οι οποίες, όπως είπε, ήταν αναγκαίες, επειδή θεσπίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, αλλά οι οποίες αποσαφηνίζουν επίσης την κατάσταση.

Παρά τα όσα είπαν ορισμένοι σκεπτικιστές, αυτό αποτελεί μεγάλη πρόοδο. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να πούμε, όπως έκαναν ορισμένοι βουλευτές, ότι δεν μπορούμε να υπολογίζουμε στους εκλογείς μας. Αντιθέτως. Οι εκλογείς μας, αντιθέτως, χαίρονται που το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε τον ρόλο του αυτήν τη φορά.

Ούτε μπορούμε να επικρίνουμε την υπερβολική νομοθεσία. Χωρίς νομοθεσία, η κοινωνία δεν μπορεί να οργανωθεί. Όσοι από εμάς γνωρίζουν τι συμβαίνει στον αναπτυσσόμενο κόσμο, για παράδειγμα –όπου υπάρχουν χώρες που δεν έχουν νομοθεσία– ξέρουν ότι η νομοθεσία είναι απαραίτητη. Μέσω της νομοθεσίας που εγκρίναμε, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα παράσχουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία ένα σύστημα ελευθερίας, στην παροχή υπηρεσιών, το οποίο, ταυτόχρονα, θα διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο των εργασιακών, των κοινωνικών, καθώς και των περιβαλλοντικών συνθηκών που έχουμε επί του παρόντος.

Πιστεύω ότι τα τρία θεσμικά όργανα έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια.

Οι τροπολογίες που θα εγκριθούν στο πεδίο της επιτροπολογίας ήταν απαραίτητες. Χαίρομαι επίσης που τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο τις έχουν εγκρίνει, και ελπίζουμε ότι η επακόλουθη ανάπτυξη αυτής της οδηγίας, μέσω των διαδικασιών της επιτροπολογίας και μέσω της συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, θα της επιτρέψει να βελτιωθεί και να τελειοποιηθεί και να διευκρινιστούν τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν.

Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή είναι μια σπουδαία ημέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το Συμβούλιο, για την Επιτροπή και για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το άλμα που έκανε σήμερα ο μεγάλος συνασπισμός των Βρυξελλών, αποκλείοντας σε μεγάλο βαθμό τα μέλη του από τα νέα κράτη μέλη, δεν ήταν αρκετά μεγάλο. Είχε τη σωστή κατεύθυνση, ήταν όμως απλά πολύ μικρό. Είναι σωστό ότι η καθιέρωση ενιαίων θυρίδων εξυπηρέτησης θα συμβάλει τουλάχιστον στη συγκέντρωση των διοικητικών διατυπώσεων. Επίσης, αποτελεί βελτίωση το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα υποχρεώνονται πλέον να διατηρούν μόνιμη έδρα σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Αν όμως μπορούμε να εορτάσουμε το 2006 το γεγονός ότι οι περιορισμοί αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι δικαιολογημένοι και τα εθνικά μέτρα εναντίον τους πρέπει να είναι αναλογικά, τότε εορτάζουμε τώρα ένα επίτευγμα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο τουλάχιστον από το 1994.

Εδώ ξεχάσαμε πού και γιατί αρχίσαμε να εργαζόμαστε για την οδηγία για τις υπηρεσίες – στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε μια αισθητή δυναμική ανάπτυξης και να δώσουμε πραγματική ώθηση στην απασχόληση. Η αποτυχία ακολουθεί ένα γνωστό πρότυπο. Οι συμμαχίες εργαζομένων και κλαδικών οργανώσεων καταφέρονται εναντίον της αλλαγής, του ανταγωνισμού και του ανοίγματος της αγοράς. Οι κίνδυνοι μεγαλοποιήθηκαν δυσανάλογα με τρόπο που σπάνια βλέπουμε σε άλλες συζητήσεις και οι ευκαιρίες παρουσιάστηκαν ως ασήμαντες. Η οργανωμένη κινδυνολογία σχετικά με το εργατικό δυναμικό από την Ανατολική Ευρώπη είχε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα και οι χαμένοι είναι οι άνεργοι σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ακόμα και η Επιτροπή πρέπει να αναρωτηθεί γιατί δεν βρήκε το θάρρος να υπερασπιστεί το δημιούργημά της από τις επιθέσεις των δημαγωγών. Τώρα καλείται να παρακολουθήσει προσεκτικά την εφαρμογή στα κράτη μέλη, προκειμένου να μην επιβληθούν σε εθνικό επίπεδο από την πίσω πόρτα νέα βάρη, ιδίως στις ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Η οδηγία που έχουμε σήμερα ενώπιον μας περιέχει μόνον ένα μικρό μέρος του αρχικού κειμένου, καθώς σχεδόν όλοι οι τομείς, περιλαμβανομένης της κύριας αρχής της χώρας καταγωγής, έχουν διαγραφεί.

Αφαιρέσαμε τις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και όλες τις αναφορές στην προσωρινή απόσπαση των εργαζομένων. Αυτά τα θέματα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά σε τομεακή βάση. Ωστόσο, παραμένει το ζήτημα του αν και του πότε πρόκειται να γίνει αυτό. Μια οδηγία κενή περιεχομένου μπορεί να μην κάνει κακό, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να μην κάνει και κανένα καλό.

Η οδηγία αυτή θα έλεγα ότι είναι τελείως άχρηστη και ότι δεν προσφέρει καμία λύση στην παρούσα αποδυναμωμένη της μορφή. Η αρχή της χώρας καταγωγής σημαίνει ότι μια μικρή επιχείρηση από την Μπρατισλάβα μπορεί να εφαρμόζει το σλοβακικό δίκαιο όταν εξυπηρετεί έναν πελάτη στη Βιέννη. Ωστόσο, το κράτος μέλος υποδοχής θα εμμείνει στην εφαρμογή της δικής του νομοθεσίας αν, για παράδειγμα, αυτό δικαιολογείται για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας, περιβαλλοντικής προστασίας, κλπ. Αυτή η διατύπωση της οδηγίας αφήνει την εφαρμογή της αρχικής πρότασης στη διακριτική ευχέρεια των υπαλλήλων.

Έχει αποδειχθεί ότι τα παλαιά κράτη μέλη επωφελούνται από το φθηνό και υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό από τα δέκα νέα κράτη μέλη, και οι νοσοκόμες, οι εσωτερικές άμισθες βοηθοί μας ή οι ειδικοί της πληροφορικής από τις χώρες μας έχουν αποδείξει την αξία τους. Ωστόσο, φοβούνται ότι μια νοσοκόμα που θα παρέχει τις υπηρεσίες της ως μικρή επιχείρηση θα δημιουργούσε υπερβολικά πολύ ανταγωνισμό και συγκαλύπτουν ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να επαναλάβω αναλυτικά τις ευχαριστίες που εξέφρασε ο κ. Toubon προς όλους τους βουλευτές του Σώματος, όμως εκφράζουν και τα δικά μου συναισθήματα. Όπως είπε και ο κ. Karas, πιστεύω και εγώ ότι διαπιστώσαμε μεγάλη σύγκλιση απόψεων όλων των συναδέλφων, οι οποίοι συνέβαλαν εποικοδομητικά στην απάλυνση των φόβων των χωρών καταγωγής, πράγμα που οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στο άνοιγμα ενός δρόμου προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις, στις οποίες άσκησε ιδιαίτερη επιρροή το Σώμα, απασχόλησαν επίσης πολύ τους συνεργάτες μας και, όπως υπογραμμίστηκε ήδη, το Κοινοβούλιο απέδειξε ότι έχει επιρροή και ότι αποτελεί μια κινητήρια δύναμη, ενώ παράλληλα είναι ένα συμφιλιωτικό θεσμικό όργανο. Ο σκιώδης εισηγητής μας, κ. Harbour, είπε πως αυτή είναι μια καλή ημέρα για τους ευρωπαίους πολίτες. Απομένει να πούμε ότι πρέπει ακόμα να βαδίσουμε στον δρόμο της πραγματικότητας που φέρνει αυτή η οδηγία πλαίσιο στους ευρωπαίους πολίτες, και τα κράτη μέλη πρέπει να τον βαδίσουν προσεκτικά και εποικοδομητικά, διότι η οδηγία θέτει μόνον τα θεμέλια για τη μελλοντική ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες.

Η αρχή της χώρας καταγωγής έγινε η αρχή της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Η εσωτερική αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί, όπως όμως πρόσφατα διασαφήνισε το ινστιτούτο Bruegel, πρέπει να της δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση από τα κράτη μέλη, τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών αλλά και την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, και με σκοπό την κατανόηση της κοινής γνώμης. Αυτό αποτελεί για εμάς άλλη μία μεγάλη πρόκληση.

Προσωπικά, θεωρώ μικρόψυχη την κριτική που διατύπωσαν ορισμένοι σοβαροί βουλευτές του Σώματος ότι θα μεταβιβαστούν υπερβολικά πολλά καθήκοντα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο πλαίσιο της παρακολούθησης, γιατί σε κάθε περίπτωση, με μια οδηγία πλαίσιο η κύρια ευθύνη παραμένει στα κράτη μέλη. Απευθύνω στον κ. υπουργό, ως εκπρόσωπο του Συμβουλίου, το αίτημά μου να αναλάβει το Συμβούλιο ιδίως αυτήν την κύρια ευθύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, είναι καλό να είναι κανείς βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα. Είναι καλό, διότι είμαστε σε θέση να αναφέρουμε σπουδαία αποτελέσματα. Είναι σπουδαίο κατόρθωμα το ότι μετά το αδιέξοδο του Συντάγματος και πριν από την ολοκλήρωση της πέμπτης φάσης της διεύρυνσης της ΕΕ, θα έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, κατά πάσα πιθανότητα με μια τεράστια πλειοψηφία. Θυμάστε; Πριν από ενάμιση χρόνο η περίπτωση του πολωνού υδραυλικού ήταν η ενσάρκωση μιας ξενοφοβίας καταδικαστέας σε όλες της τις μορφές. Πριν από ενάμιση χρόνο δεν είχαμε καμία ελπίδα για μια συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών, μεταξύ αριστεράς και δεξιάς.

Αποτελεί τεράστιο επίτευγμα το γεγονός ότι οι βουλευτές του ΕΚ απορρίπτουν σήμερα κατηγορηματικά τις διακρίσεις. Σήμερα η διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών έχει εξαφανιστεί. Αποτελεί τεράστιο επίτευγμα το ότι δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και για τα 476 εκατομμύρια κατοίκων της Ένωσης. Είναι τεράστιο επίτευγμα το ότι δημιουργούμε μια νομική ευκαιρία για εκείνους που είναι υποχρεωμένοι σήμερα να εργάζονται στην οικονομία της μαύρης αγοράς. Τέλος, είναι τεράστιο επίτευγμα το ότι οι εργαζόμενοι με εύλογα παράπονα έχουν και άλλη επιλογή για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους πέρα από δικαστικές διαμάχες που συνεχίζονται για πολλά χρόνια ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο.

Τεράστιο επίτευγμα είναι το ότι εργοδότες και εργαζόμενοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και καταναλωτές θα επωφεληθούν και θα πλησιάσουν περισσότερο τους στόχους της Λισαβόνας που καθορίσαμε όλοι εμείς. Αποτελεί αξιοσημείωτο επίτευγμα το ότι το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να διατυπώσει το πολιτικό μήνυμα της οδηγίας και, ομοίως, το ότι μεταξύ των δύο αναγνώσεων πολλοί αποφάσισαν να αλλάξουν στάση και να υποστηρίξουν τελικά την πρόταση.

Αν τα κράτη μέλη μεταφέρουν δεόντως τον νόμο στην εθνική τους νομοθεσία, σε δέκα χρόνια από σήμερα θα είμαστε σε θέση να κοιτάμε προς τα πίσω με υπερηφάνεια και να λέμε ότι κάναμε αυτό που ζητούσε η χώρα μας και η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Cocilovo (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι αδύνατον να ειπωθούν σε ένα λεπτό όσα πρέπει να ειπωθούν, γι’ αυτό θα περιοριστώ στα ουσιώδη. Καταρχάς, είμαι πεπεισμένος ότι η έγκριση αυτής της οδηγίας υπό τη σημερινή της μορφή μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη. Η οδηγία συμβάλλει στην απομάκρυνση των καταλοίπων και στην άρση των εμποδίων και των φραγμών που δυσκόλευαν την ενοποίηση της αγοράς υπηρεσιών και την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, τόσο εκτός όσο και εντός των εθνικών συνόρων.

Ωστόσο, η οδηγία παρέχει παράλληλα εγγυήσεις και ενισχύει την προοπτική μιας διαρθρωμένης πανευρωπαϊκής αγοράς, όπου η ελεύθερη κυκλοφορία δεν θα είναι δυνατή μόνον για την άσκηση του ανταγωνισμού, που συνθλίβεται υπό τον ανταγωνισμό κόστους και τον κίνδυνο του κοινωνικού ντάμπινγκ, αλλά και για την επιβολή ορθών κανόνων και πρακτικών, με σκοπό τη διασφάλιση αναφαίρετων αρχών και συμφερόντων, όπως εκείνα που αφορούν την εγγύηση των καθολικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας –που συμπεριλαμβάνονται στους τομείς οικονομικής σημασίας– των στόχων ποιότητας των επιχειρήσεων, της περιβαλλοντικής προστασίας, της ασφάλειας και των βασικών κοινωνικών διασφαλίσεων. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα έχουμε στο μέλλον όχι μόνον περισσότερη αλλά και καλύτερη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ας είμαστε ειλικρινείς και ας πούμε ότι η οδηγία Bolkestein ήταν καλύτερη, καθώς άνοιγε πραγματικά την αγορά των υπηρεσιών, και ότι οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν σε αυτό το Σώμα αντέβαιναν στο πνεύμα της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτός ο εξαιρετικά δύσκολος συμβιβασμός έχει σαφώς κάποια αξία, και είναι καλύτερος από το να μην υπάρχει καμία οδηγία. Αυτό είναι γεγονός.

Υπάρχουν λόγοι ανησυχίας; Λοιπόν, για να μιλήσουμε έξω από τα δόντια, ο μεγάλος αριθμός των εξαιρέσεων αποτελεί πρόβλημα. Θα δίσταζα να δώσω τον χαρακτηρισμό «επιτυχία» και θα απέφευγα να πω ότι είναι μια ιστορική στιγμή. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στην πράξη. Αυτές οι εξαιρέσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου ο πανταχού παρών πολωνός υδραυλικός θα γίνει ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης. Για να ολοκληρώσω, ο διάβολος δεν είναι τόσο μαύρος όσο τον παριστάνουν, και ο πολωνός υδραυλικός δεν είναι τόσο φοβερός όσο υπονοείται, ακόμη και από ορισμένους βουλευτές του Σώματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν είναι απλά ένα νομοθετικό έγγραφο που αφορά τις υπηρεσίες. Δεν είναι απλά ένα βήμα προς την ελευθέρωση των υπηρεσιών που θα κάνει πολύ ευκολότερη τη ζωή των ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι, πρώτον και κύριο, απόδειξη. Απόδειξη προς όλους τους Ευρωπαίους ότι μπορούμε να εργαστούμε από κοινού σε μια ενωμένη Ευρώπη και ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα αξιοσημείωτα οφέλη για τον μέσο πολίτη. Είναι απόδειξη ότι μαζί, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι, βάσει της συνδυασμένης εμπειρίας μας, είναι δυνατόν να επιτύχουμε έναν ευρέως αποδεκτό συμβιβασμό.

Η εργασία για την οδηγία απέδειξε ότι μπορούμε να υπερβούμε τους εθνικούς, κομματικούς και ιστορικούς διχασμούς και να συντάξουμε ένα ισορροπημένο νομοθετικό έγγραφο για την αγορά των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών, το οποίο θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο των παρόχων υπηρεσιών όσο και των καταναλωτών.

Είμαι ικανοποιημένη με την παρούσα πρόταση για συμβιβασμό, μολονότι περίμενα μεγαλύτερο βαθμό ανοίγματος και τη διατήρηση της αρχής της χώρας καταγωγής. Πολλοί άνθρωποι επικρίνουν την οδηγία, ισχυριζόμενοι ότι είναι υπερβολικά φιλελεύθερη, υπερβολικά κοινωνική. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, χάρη στις εκατοντάδες ώρες εργασίας που αφιερώθηκαν σε αυτήν και στην ανάμειξη πολλών ανθρώπων, η οδηγία έγινε ένα συμβιβαστικό νομοθετικό έγγραφο για μια ενωμένη Ευρώπη όπου, ταυτόχρονα με το άνοιγμα και την ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών, διασφαλίζουμε επίσης ότι οι καταναλωτές και οι πάροχοι υπηρεσιών θα αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, η οδηγία προσφέρει πολλές ελπίδες για καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, κάτι το οποίο περίμεναν ανυπόμονα πολλοί πάροχοι υπηρεσιών και καταναλωτές.

Είμαι πεπεισμένη ότι κάναμε το καθήκον μας, ως αντιπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης, και μπορούμε σήμερα να ψηφίσουμε με καθαρή συνείδηση υπέρ της οδηγίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, αν και μένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά, προκειμένου να την ανοίξουμε εντελώς. Είναι επίσης ένα ορόσημο που υλοποιεί τις αρχές που ορίζονται στη συνθήκη της Ρώμης, την οποία δεν κατορθώσαμε να υλοποιήσουμε νωρίτερα και της οποίας την 50ή επέτειο θα εορτάσουμε τον επόμενο χρόνο.

Η εργασία για την οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τα νέα κράτη μέλη. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης, είδαμε πολλά παραδείγματα εθνικού εγωισμού, προστατευτισμού και καιροσκοπισμού, αλλά μπορέσαμε επίσης να επινοήσουμε έναν κοινό παρανομαστή που εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker (PSE). – (NL) Κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι περιττό να πω ότι θέλω, καταρχάς, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην κ. Gebhardt και σε όλους τους συναδέλφους μου με τους οποίους εργάστηκα γι’ αυτήν την οδηγία επί τόσους μήνες, διότι χάρη σε αυτήν τη συνεργασία και χάρη επίσης, φυσικά, στην κινητοποίηση των συνδικαλιστικών ενώσεων και των ΜΚΟ, έχουμε σήμερα ενώπιόν μας μια οδηγία για τις υπηρεσίες στην οποία το εργατικό δίκαιο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των καταναλωτών γίνονται απόλυτα σεβαστά. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτήν την έκβαση.

Είμαι επίσης ευχαριστημένη που αρκετοί ευαίσθητοι τομείς, ήτοι οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας, διότι χρειάζονται φυσικά αυστηρότερους κανόνες προκειμένου να μην βρεθούν απλά στο έλεος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ακολούθησε πιστά την κοινή θέση του Συμβουλίου στο θέμα αυτό.

Οι βουλευτές που είπαν ότι υπάρχουν ορισμένες ασάφειες στην κοινή θέση του Συμβουλίου έχουν φυσικά δίκιο, κύριε Προεδρεύων, και μαζί με κάποιους συναδέλφους, θα ήθελα να τις εξαλείψω μέσω μιας σειράς τροπολογιών. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο ρόλος μας ως νομοθέτες είναι να παράγουμε σαφή, κατανοητά κείμενα που δεν αφήνουν περιθώρια ερμηνείας. Το περιεχόμενο αυτών των κειμένων, δεδομένου ότι θίγουν θέματα όπως η αυτονομία του εργατικού δικαίου και ο ορισμός των αποκλειόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, δεν είναι επουσιώδες και συμμερίζομαι την απογοήτευση της εισηγήτριας για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία προθυμία από την πλευρά του Συμβουλίου να διορθώσει αυτά τα σημεία με τροπολογίες.

Ενώ πιστεύω ότι η νομική σημασία των ερμηνειών της Επιτροπής είναι περιορισμένη, είμαι εντούτοις ιδιαίτερα ευγνώμων στην Επιτροπή για την ερμηνεία της, διότι πιστεύω, κύριε Επίτροπε, ότι η ερμηνεία έχει μια πολύ ισχυρή πολιτική σημασία – μαρτυρά τη δέσμευση της Επιτροπής, την οποία οι συνάδελφοι μου και εγώ θα φροντίζουμε να υπενθυμίζουμε στην Επιτροπή αυτή και στους διαδόχους της. Εναπόκειται σε εμάς, ως εκ τούτου, να παράσχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας στη μελλοντική νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι είπαν ότι πρόκειται για δώρο γενεθλίων για την πεντηκοστή επέτειο της Ένωσης. Αν εγώ έπαιρνα από τους φίλους μου τέτοιο δώρο, νομίζω ότι θα έψαχνα καινούριους φίλους. Μολονότι δεν επιθυμώ να μειώσω τη σημασία του έργου που έχει γίνει, ψήφισα την πρώτη φορά κατά και φοβούμαι ότι ούτε σήμερα μπορώ να υποστηρίξω τον συμβιβασμό.

Δυστυχώς, αισθήματα φόβου, συντηρητισμού και προστατευτισμού διαπότισαν ολόκληρη τη συζήτηση. Ο συμβιβασμός δεν προσθέτει τίποτα ουσιαστικό σε όσα ορίζει η συνθήκη. Αυτό μπορεί να μην είναι από μόνο του καλός λόγος για να τον καταψηφίσω, αλλά αυτό που σίγουρα είναι καλός λόγος είναι το γεγονός ότι η οδηγία αυτή φαίνεται να δημιουργεί ερείσματα για τη δικαιολόγηση της εξαίρεσης των δημοσίων υπηρεσιών από τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο και επιπλέον –η ασφάλεια δικαίου αναφέρθηκε πριν από λίγο– οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται διακρίνονται για τη νομική ασάφειά τους.

Ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση διαπνέεται από υποκρισία είναι ότι όταν η Δυτική Ευρώπη αγόραζε τις ανατολικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δεν γινόταν καμία απολύτως συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια απίστευτη χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία που συζητάμε σήμερα είναι μια επιτυχία για την Ευρώπη, επιτυχία για την ανάπτυξη, επιτυχία για τους εργαζόμενους.

Είναι πολύ σημαντικό που, μετά από μεγάλο διάστημα συζητήσεων, κατορθώθηκε να βρεθεί η σωστή ισορροπία και έτσι, από τη μια έχουμε άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών και διευκόλυνση των επενδύσεων με εξάλειψη των γραφειοκρατικών, νομικών και τεχνικών εμποδίων, αλλά και από την άλλη, πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων –πράγμα που παραδέχτηκαν τον Φεβρουάριο και τα ευρωπαϊκά εργατικά συνδικάτα– και παράλληλα βέβαια, εξαίρεση ορισμένων τομέων που έχουν ιδιαιτερότητες.

Ο ΟΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με έκθεσή του μιλάει για 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν χάρη σε αυτήν την οδηγία. Θα ήταν κρίμα, ενώ διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, να μην εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία. Δεν θα επιτελούσαμε το χρέος μας απέναντι στους πολίτες και ιδιαίτερα απέναντι στους εργαζόμενους.

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής δημιούργησε ενστάσεις και παρεξηγήσεις. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι η διαδικασία αυτή κλείνει με ευρύτατη συναίνεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο και έχουμε και μια συντριπτική πλειοψηφία βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υποστηρίζει την κοινή θέση του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Φιλελεύθεροι και οι Σοσιαλιστές έχουμε όλοι μαζί καταλήξει σε μια κοινή προσέγγιση, και αυτό αποδεικνύει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να μπορεί να διαλέγεται, να συνθέτει και να καταλήγει σε λύσεις αναγκαίες για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους οικονομικά και κοινωνικά.

Πρέπει, νομίζω, όλοι να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτήν την επιτυχή διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). – (MT) Γιατί η συζήτηση για την οδηγία αυτή αποδείχθηκε επιτυχής; Για δύο λόγους, θα έλεγα. Καταρχάς, δεν αντιμετωπίσαμε τους εργαζόμενους σαν αριθμούς· αντιθέτως, βάλαμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και άλλων ανθρώπων πάνω από όλους τους άλλους παράγοντες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ήραμε τα εμπόδια για την κυκλοφορία των ατόμων όχι στρέφοντας τους εργαζόμενους τους μεν εναντίον των δε, αλλά προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ελευθερία κυκλοφορίας για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν καταστήσαμε ευκολότερη την παροχή υπηρεσιών υπό τους χειρότερους δυνατούς όρους, ούτε ενθαρρύναμε τους εργαζόμενους να το πράξουν. Αυτή η ψηφοφορία πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι θα πρέπει πλέον να εξαλειφθεί κάθε εκμετάλλευση, καθώς και κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης των αλλοδαπών εργαζομένων προσφέροντας χειρότερες συνθήκες. Ούτε πρέπει οι εργαζόμενοι σε μια συγκεκριμένη χώρα να αισθανθούν ότι πιέζονται, μέσω αυτού του τεχνάσματος, να δεχτούν χειρότερες συνθήκες. Επίσης, οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τους όρους εργασίας που προσφέρονται σε άλλους εργαζόμενους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Gebhardt, τον κ. Harbour, καθώς και τον Επίτροπο McCreevy για το εξαίρετο έργο που επιτελέστηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο. Τελικά, η προετοιμασία της οδηγίας για τις υπηρεσίες φτάνει στο τέλος της. Τελικά μπορούμε να αφήσουμε έναν στεναγμό ανακούφισης ύστερα από περισσότερα από 12 χρόνια άσκοπης κωλυσιεργίας και τελικά μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών, η οποία μπορεί να είναι ακρωτηριασμένη, αλλά σίγουρα είναι καλύτερη από το τίποτα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον σύντομο χρόνο ομιλίας μου για να στρέψω την προσοχή στα προβλήματα που συνδέονται με τον ακρωτηριασμό της οδηγίας. Τα τυχερά παιχνίδια αφαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Τι συμβαίνει, ωστόσο; Η Επιτροπή, με τον κ. McCreevy στην πρώτη γραμμή, βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης των μονοπωλίων προγνωστικών αγώνων 10 κρατών μελών. Οι υπηρεσίες υγείας αποκλείστηκαν επίσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ωστόσο πριν από λιγότερο από έναν μήνα η Επιτροπή παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο σε σχέση με την κινητικότητα των ασθενών. Με άλλα λόγια, οι συνέπειες της αποδυνάμωσης της οδηγίας είναι ότι έχουμε νομοθεσία με το σταγονόμετρο αντί για σαφείς και ακριβείς κανόνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες για όλες τις βιομηχανίες και τους τομείς της ΕΕ. Αυτό το θεωρώ ενοχλητικό, αλλά μολαταύτα θα ψηφίσω «ναι» σήμερα, διότι αν δεν μπορείς να έχεις αυτό που επιθυμείς πρέπει να επιθυμείς αυτό που έχεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Η οδηγία που υιοθετούμε σήμερα θα απαλλάξει, πιστεύω, τον τομέα των υπηρεσιών από το είδος της γραφειοκρατίας και των διακρίσεων που προέκυψαν από υψηλά επίπεδα δυσπιστίας μεταξύ των χωρών και από την έλλειψη πίστης στην εθνική ανταγωνιστικότητα. Η συζήτηση έδειξε πόσο έχει βαθύνει το χάσμα μεταξύ των χωρών. Σήμερα θα οικοδομήσουμε μια γέφυρα που συνίσταται σε έναν συμβιβασμό, ο οποίος επιτεύχθηκε με δυσκολία ύστερα από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απορρίψουμε τις προτάσεις της αριστεράς, που θα υπονόμευαν τα θεμέλια αυτής της γέφυρας.

Από την οδηγία αφαιρέθηκαν τόσοι πολλοί τύποι υπηρεσιών που φαίνεται ότι έχασε όλο της το νόημα. Ωστόσο, αυτό δεν αληθεύει απόλυτα, καθώς θα επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στους κανόνες. Τα κράτη θα πρέπει να καταργήσουν όλους τους κανόνες στον τομέα των υπηρεσιών που εισάγουν διακρίσεις. Θα δημιουργηθούν ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, τα οποία θα επιβλέπουν όλες τις διατυπώσεις για τη μακροχρόνια και προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος. Η χορήγηση άδειας πρέπει να είναι διαφανής και προσβάσιμη σε όλους. Η άρνηση χορήγησης άδειας χωρίς αιτιολογία ή η αδυναμία απάντησης επί αρκετούς μήνες δεν θα είναι πλέον δυνατή. Αν οι αρχές δεν απαντήσουν εντός της προθεσμίας, η άδεια θα χορηγείται αυτόματα. Οι επιχειρήσεις θα κερδίζουν χρόνο και χρήμα, διότι δεν θα υποβάλλουν περιττά έγγραφα στην πρωτότυπη γλώσσα ή επικυρωμένα αντίγραφα συνοδευόμενα από μεταφράσεις. Κανείς δεν θα χρειάζεται να ασφαλίζεται στη χώρα που διεξάγει δραστηριότητες ή να διαθέτει μη ρεαλιστικά ποσά κεφαλαίων. Τα αντίστοιχα έγγραφα για τη χορήγηση άδειας στις επιχειρήσεις στο κράτος μέλος προέλευσης θα γίνονται δεκτά. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες μπορούν επίσης να παρέχονται ηλεκτρονικά. Θα απαγορευτεί ο εξαναγκασμός των επιχειρήσεων να εγγράφονται στα μητρώα ή να ιδρύουν γραφείο στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες θα παρέχονται μόνον προσωρινά. Οι αρχές θα αρχίσουν να συνεργάζονται διασυνοριακά όσον αφορά την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και τα συστήματα θα είναι διαλειτουργικά.

Θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει περισσότερο, αλλά αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Ύστερα από χρόνια κωλυσιεργίας, οικοδομήθηκε επιτέλους μια γέφυρα πάνω από τα χάσματα της ευρωπαϊκής δυσπιστίας. Η γέφυρα θα οδηγήσει σε ελεύθερες υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις, στην παροχή εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας για τους Ευρωπαίους και σε βελτιώσεις της ποιότητας των υπηρεσιών. Αυτός είναι, σε τελική ανάλυση, ένας από τους λόγους ύπαρξης της Ένωσης. Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, ιδιαίτερα τον κ. Harbour.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (PSE). – (CS) Κυρίες και κύριοι, με τον τίτλο Bolkestein, ή μήπως καλύτερα Frankenstein, ακόμη και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα διαμαρτυρήθηκαν κατά της αρχικής πρότασης οδηγίας που κληρονομήσαμε από την Επιτροπή Πρόντι. Σήμερα, ύστερα από περισσότερα από δυόμισι χρόνια διαπραγματεύσεων και αναζήτησης συμβιβασμού, μπορώ να σηκώσω το χέρι μου υπέρ της πρότασης που έχουμε ενώπιον μας, και είμαι πρώην συνδικαλιστής. Η κ. Gebhardt, και όσοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, πρέπει να επαινεθούν ιδιαίτερα για το γεγονός ότι από το αρχικό χάος φτάσαμε σε μια αποδεκτή οδηγία.

Θα ήθελα να πω ότι, παρόλο που δεν είμαι ικανοποιημένος, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν χειρότερα. Με ικανοποίηση θα επισημάνω, ωστόσο, ότι με την καλή θέληση όλων η οδηγία αυτή θα επιτύχει. Η πρόταση που εγκρίναμε έχει σίγουρα κάποια μειονεκτήματα αλλά στη ζωή –και ιδιαίτερα στην πολιτική ζωή– δεν μπορεί κανείς να τα έχει όλα. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τελικό αποτέλεσμα. Σε πολλούς δυσαρεστημένους Τσέχους μπορεί να φαίνεται σαν ένα τέχνασμα εντυπωσιασμού, ωστόσο εγώ παραμένω αισιόδοξος.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE). – (LT) Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα δείξει σήμερα την ωριμότητά του προωθώντας τις μεταρρυθμίσεις της Λισαβόνας. Η κ. Gebhardt και το Κοινοβούλιο έχουν ήδη κάνει πολλή δουλειά επί αυτής της οδηγίας από την πρώτη ανάγνωσή της μέχρι σήμερα. Θυμόμαστε ακόμη τους ισχυρισμούς του Τύπου ότι η οδηγία έκανε στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών. Λυπηρό, αλλά αληθινό.

Κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έδειξαν τον σεβασμό τους στο Κοινοβούλιο και, ως εκ τούτου, σήμερα έχουμε ένα κείμενο που αντιπροσωπεύει την άποψη του 90% και πλέον των βουλευτών του. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αναπληροφόρηση. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες για την αξιοπιστία των κοινών αποφάσεων και τη διαφύλαξη ενός αληθινού ευρωπαϊκού συμβιβασμού. Το Κοινοβούλιο θα δημιουργήσει ένα καλό προηγούμενο και θα δώσει μια ένδειξη καλωσορίσματος στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Προτρέπω όλους τους βουλευτές να εγκρίνουν την οδηγία με ποσοστό 70%· είναι καιρός να ελευθερώσουμε το δυναμικό του τομέα, που διασφαλίζει την ευημερία μας, από τις γραφειοκρατικές δαγκάνες και να κάνουμε ένα σταθερό, αν και μικρό, βήμα προς τα εμπρός.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω με μια παρατήρηση, ως γαλλόφωνος, η οποία είναι ότι, όταν μίλησαν η κ. Le Pen της γαλλικής ακροδεξιάς και ο κ. Wurtz της γαλλικής ακροαριστεράς, κατέληξαν και οι δύο στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα. Ίσως θα έπρεπε να παντρευτούν!

Σήμερα έχουμε λόγους να γιορτάζουμε, αλλά με λίγη θλίψη και ελπίδα ταυτόχρονα. Ο λόγος του εορτασμού είναι ότι έχουμε τελικά μια οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία συνιστά πράγματι ένα βήμα προόδου. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τόσο την κ. Gebhardt όσο και τον κ. Harbour για το έργο που επιτέλεσαν. Νομίζω ότι θα πρέπει να λέγεται «οδηγία Gebhardt-Harbour».

Είμαι επίσης ευχαριστημένος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο σε αυτήν, και θέλω να συγχαρώ τη φινλανδική Προεδρία, τον κ. Pekkarinen, και ιδιαίτερα την κ. Satu Mäkinen, η οποία επαναπροσδιόρισε την έννοια του σκληρού φινλανδού διαπραγματευτή.

Ο λόγος για τη θλίψη μου είναι ο ακόλουθος. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα στην οποία διεξήγαμε τη συζήτηση για την οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν ολίγον δηλητηριασμένη. Περιείχε ψήγματα εθνικισμού και προστατευτισμού, και ένα ίχνος ξενοφοβίας, παρά τα όσα είπε ο κ. Lehtinen. Μιλήσαμε για την οδηγία Bolkestein και τον πολωνό υδραυλικό κλπ. και πολλές φορές εργαζόμασταν με σκοπό να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αντί να την προωθήσουμε. Αυτό μπορεί να είναι κάπως θλιβερό, διότι σήμαινε ότι είχαμε χάσει λίγο την αμοιβαία εμπιστοσύνη μας.

Ποιος ο λόγος της ελπίδας; Ο λόγος για να ελπίζουμε είναι ότι μπορούμε να ζήσουμε με αυτήν την οδηγία. Νομίζω ότι το κλειδί είναι ότι τα κράτη μέλη μπορούν τώρα να αρχίσουν να εφαρμόζουν την οδηγία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παρακολουθεί αυτήν την εφαρμογή. Ελπίζω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ερμηνεύσει αυτήν την οδηγία με φιλελεύθερο τρόπο.

Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη που υπήρχε μεταξύ των κρατών μελών, και να θυμηθούμε ότι το 1957, πριν από 50 χρόνια, ορίσαμε ότι αυτή η Ένωση θα βασίζεται σε τέσσερεις ελευθερίες, δηλαδή στην ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, εμπορευμάτων, κεφαλαίων και προσώπων.

(Χειροκροτήματα από το κέντρο και από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους όσοι συμμετείχαν και, ιδιαίτερα, την εισηγήτρια, κ. Gebhardt, που έκανε απίστευτα καλή δουλειά. Στον χρόνο ομιλίας μου του ενός λεπτού θα επικεντρωθώ στο εργατικό δίκαιο. Πίστευα ότι οι διατυπώσεις από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ήταν καλύτερες. Πίστευα ότι οι διατυπώσεις που η κ. Gebhardt προσπάθησε να περάσει στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ήταν καλύτερες από αυτές που βλέπουμε σήμερα. Είμαι απολύτως ικανοποιημένος, ωστόσο, με τα όσα λέγονται για το εργατικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις και άλλα παρόμοια, διότι υπάρχει επίσης μια δήλωση από την Επιτροπή.

Άκουσα τον κ. Wurtz να αναφέρει την υπόθεση Vaxholm και ξέρω ότι δικηγόροι ειδικευμένοι στο εργατικό δίκαιο στη Σουηδία ήταν εξαιρετικά επικριτικοί με τον κ. McCreevy σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Μίλησα με τους ίδιους δικηγόρους σήμερα και πιστεύουν ότι η δήλωση της Επιτροπής είναι εξαιρετική όσον αφορά το θέμα του εργατικού δικαίου. Συμμερίζομαι την άποψή του και πιστεύω ότι η δήλωση, σε συνδυασμό με την έκθεση καθαυτή, είναι συνετή.

Εν κατακλείδι, θέλω να πω ότι τα θέματα αυτά είναι σημαντικά και ότι αυτό που έχουμε εδώ είναι οι προτάσεις του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο είδε όλες τις σημαντικές του απόψεις να λαμβάνονται υπόψη. Είναι, ως εκ τούτου, εύκολο να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Αυτήν τη στιγμή αποφασίζουμε τη μοίρα ενός από τα σημαντικότερα νομοθετήματα που έχουν προέλθει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΕΚ από τα νέα κράτη μέλη, δηλώνω με πάσα πολιτική ειλικρίνεια ότι δεν θεωρούσα «σκιάχτρο» την οδηγία Bolkestein αλλά μάλλον μια σαφή ευκαιρία για τη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχή της θητείας μας στο Κοινοβούλιο συμμετείχαμε ενεργά σε θυελλώδεις συζητήσεις και εξηγήσαμε ότι η ελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκπληρωθεί η φιλοδοξία μας να γίνουμε ο κυρίαρχος παίκτης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Προσπαθήσαμε να πείσουμε τους συναδέλφους μας ότι ο πολωνός υδραυλικός δεν είναι απειλή αλλά όφελος για την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε έναν συμβιβασμό που ελευθερώνει εν μέρει την αγορά αλλά διατηρεί την προστασία σε μια σειρά τομέων. Αν και δεν είναι η ιδανική λύση, μπορεί να αρκεστεί κανείς στο γεγονός ότι η βασική αρχή που αναπτύχθηκε από το ΕΛΚ-ΕΔ –η ελευθερία της παροχής υπηρεσιών– εξασφαλίζει μια ισορροπία μεταξύ μιας κοινωνικής και μιας φιλελεύθερης Ευρώπης όσον αφορά το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών και, ταυτόχρονα, προβλέπει λογικές διαδικασίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προστασίας των καταναλωτών.

Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο της κ. Gebhardt, του κ. Harbour και όλων των σκιωδών εισηγητών, και είμαι ευχαριστημένη που η Επιτροπή και το Συμβούλιο δέχτηκαν τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους ευαίσθητους τομείς. Τα καλά νέα είναι ότι η κοινή θέση του Συμβουλίου είναι παρόμοια με τη θέση στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση.

Κυρίες και κύριοι, μέσω της σημερινής ιστορικής ψηφοφορίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να γίνει ο αρχιτέκτονας της κοινής αγοράς των υπηρεσιών της ΕΕ. Αναμένω από τα κράτη μέλη να συμπεριφερθούν με ανάλογο αίσθημα ευθύνης και να εφαρμόσουν την οδηγία για τις υπηρεσίες στην εθνική τους νομοθεσία σε λιγότερο από τρία χρόνια. Είμαι σίγουρη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες θα είναι ακριβώς το κατάλληλο δώρο για την επέτειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα, ύστερα από δύο χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων η οδηγία για τις υπηρεσίες θα εγκριθεί τελικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια καλή ημέρα, όχι μόνον για τον πολωνό υδραυλικό αλλά και για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 70% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να τον ανοίξουμε στον ανταγωνισμό και να δώσουμε στις εταιρείες τη δυνατότητα να παρέχουν ελεύθερα υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Φυσικά, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε δεν είναι κατ’ ουδένα τρόπο ιδανικός και δεν ικανοποιεί όλες μας τις προσδοκίες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπήρχαν πολλές παρεξηγήσεις και ιδεολογικές διαφωνίες, πάρα πολλή προπαγάνδα για το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ ενώ ελάχιστη μέριμνα για το συμφέρον του συνόλου της Ευρώπης. Ο εύλογος φόβος του ανταγωνισμού από άλλα κράτη μέλη σήμαινε επίσης ότι δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη λογικά επιχειρήματα και στοιχεία της οικονομικής συλλογιστικής. Εν τω μεταξύ, η ελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών θα καταλήξει σε αύξηση του ΑΕγχΠ όλων των κρατών μελών και είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Αν και το σχέδιο οδηγίας που συζητείται σήμερα δεν είναι τέλειο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, και σας καλώ να το εγκρίνετε χωρίς τροποποίηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, πρέπει να διευρύνει την αγορά και να καταργήσει τις υπερβολικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις που υφίστανται σε αυτόν τον τομέα. Αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ούτε να οδηγήσει σε εκμετάλλευση ή κοινωνικό ντάμπινγκ. Παρά το γεγονός ότι, ύστερα από σκληρή κοινοβουλευτική μάχη, εξαιρέθηκε από την αρχική οδηγία μια σειρά σημαντικών από κοινωνικής άποψης υπηρεσιών, το κείμενο που πρόκειται να ψηφίσουμε εξακολουθεί να είναι διφορούμενο και να μην προσδιορίζει σαφώς τα όρια μεταξύ αυτής της οδηγίας και του εργατικού δικαίου, καθώς και των εθνικών κοινωνικών διασφαλίσεων.

Για τους λόγους αυτούς και παρά τις σημερινές διαβεβαιώσεις, ζητούμε η οδηγία, όταν εν τέλει εφαρμοστεί, να σέβεται τις εθνικές πρακτικές διαβούλευσης και να μην παρακάμπτει τις συλλογικές κλαδικές συμβάσεις. Ζητούμε προπαντός έναν αυστηρό έλεγχο κατά την εφαρμογή της οδηγίας, ούτως ώστε να μην παραβιάζονται οι κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των καταναλωτών, καθώς και για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από την προηγούμενη κιόλας κοινοβουλευτική περίοδο και εν μέρει κατά την τρέχουσα, ασχολήθηκα με άλλες οδηγίες και πρωτοβουλίες που αφορούν την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς, από κοινού με την κ. Gebhardt και τον κ. Harbour. Σήμερα δεν μπορώ παρά να εκφράσω και επισήμως τα συγχαρητήριά μου στην κ. Gebhardt, διότι, πέραν της συνεργασίας μας επί της οδηγίας για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, συνεργασθήκαμε και επί της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα.

Όπως επισημάνθηκε, η υπό εξέταση οδηγία αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της εφαρμογής, όπως προβλέπεται από τις συνθήκες, της εσωτερικής αγοράς, καθώς και το αποτέλεσμα εν τέλει άλλων νομοθετικών δραστηριοτήτων που φέραμε εις πέρας με την κ. Gebhardt και τον κ. Harbour. Αυτή η ύψιστης σημασίας οδηγία θα φέρει ασφαλώς το όνομα της κ. Gebhardt, την οποία θα ήθελα να συγχαρώ για την επιδεξιότητά της, καθώς κατόρθωσε να φέρει εις αίσιο πέρας, όχι σήμερα, αλλά ήδη από την πρώτη ανάγνωση, την υπό εξέταση οδηγία σε έναν τόσο σημαντικό τομέα.

Δεν γνωρίζω εάν είναι σε όλους σαφές ότι η νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να εγκρίνουμε έχει ως στόχο να εναρμονίσει τα εθνικά συστήματα και όχι να επιβληθεί σε αυτά: πρόκειται, κατά την άποψή μου, για μια έννοια που πρέπει να είναι σαφής σε όλους. Ενώ ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα στον δρόμο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να επισημάνουμε ακόμη μία φορά με σαφήνεια –καθώς ακούσαμε να πλανάται και πάλι στο Σώμα ένα όνομα που δεν υπάρχει πλέον– ότι, σε αντίθεση με τους εθνικούς εγωισμούς που αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο και τους εγωισμούς άλλου τύπου που αντιπροσωπεύει η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το όργανο που κατορθώνει να δώσει λύση σε σημαντικά προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμά πως η οδηγία Bolkenstein δεν υφίσταται από τον περασμένο Φεβρουάριο. Η αρχική πρόταση, πράγματι, δέχθηκε βελτιώσεις και καταργήθηκαν κάποιες από τις επικίνδυνες διατάξεις της. Τούτο έγινε μετά από σκληρή μάχη των σοσιαλιστών και της αριστεράς. Το νεοφιλελεύθερο πνεύμα, όμως, παραμένει στην κοινή θέση του Συμβουλίου, αφού δεν αποσαφηνίζονται κρίσιμα ζητήματα για τα δικαιώματα των ευρωπαίων εργαζομένων. Επιπλέον, οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, αλλά, και στο επίμαχο άρθρο περί της αρχής της χώρας καταγωγής επικρατεί η αρχή της ασάφειας. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα κληθεί να καλύψει τα κενά δημιουργώντας, όπως έχει κάνει εξάλλου και σε άλλους τομείς, μια φιλελεύθερη –ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις νομολογία– στο όνομα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς.

Μαζί με τους γάλλους και τους βέλγους σοσιαλιστές καταθέσαμε τροπολογίες και θα υποστηρίξουμε όποιες ακόμη μπορούν να βελτιώσουν το κείμενο. Πέρα όμως από τα ίδια τα κείμενα, που τα διέπει αυτή η σκόπιμη ασάφεια, υπάρχει η πραγματικότητα. Και αυτή προσδιορίζεται από ανέργους, φτωχούς και αποθαρρυμένους εργαζόμενους. Μην τους αγνοείτε, ή, τουλάχιστον, μην τους εμπαίζετε!

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σημαντικό βήμα σε θέματα αρχής. Κατά την άποψή μου, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη είναι ίσως εκείνες που μπόρεσαν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να κρατήσουν ζωντανό τον συμβιβασμό. Θέλω να εκφράσω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ όχι μόνον στον κ. Harbour, ο οποίος φρονώ ότι είχε μείζονα συμβολή, αλλά φυσικά και στην κ. Gebhardt. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετέτρεψε ως διά μαγείας μια πολιτική σύγκρουση σε ευρεία συναίνεση. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι αρεστή σε πολλούς. Θέλω να επισημάνω πόσο έντονα προβάλλεται το δικαίωμα της εγκατάστασης στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η νέα κυβέρνηση της Σουηδίας προσπαθεί τώρα να απλοποιήσει τους κανόνες στην αγορά εργασίας και να την καταστήσει πιο επικερδή για να λειτουργήσει. Η οδηγία αυτή, που κάνει τις ευρωπαϊκές αγορές πιο προσβάσιμες, δίνει τώρα πρόσθετη ώθηση στις προσπάθειες αυτές. Οι εταιρείες θα αντιμετωπίζουν τώρα λιγότερα εμπόδια σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, θα δημιουργηθούν περίπου 600 000 νέες θέσεις εργασίας. Για τη σουηδική αγορά εργασίας, με 70% των θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, αυτό σημαίνει μεγάλες βελτιώσεις.

Αυτό, ωστόσο, που παρέχει η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι μια βάση. Είναι ένα πρώτο βήμα, και όχι το τελευταίο. Σίγουρα, μπορεί να επιθυμούμε πολλά περισσότερα, αλλά πιστεύω ότι θα γίνουν και άλλα βήματα όταν φτάσει η κατάλληλη ώρα. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός τομέων που αποκλείστηκαν –για παράδειγμα, η υγεία– εξακολουθούν φυσικά να καλύπτονται από τους κανόνες της συνθήκης, κάτι το οποίο γνωρίζει, ευτυχώς, και ο Επίτροπος. Το έργο σε αυτόν τον τομέα συνεχίζεται, επομένως. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις προσπάθειές της να βελτιώσει τα πράγματα για τις εταιρείες και τους καταναλωτές – προσπάθειες, που θα ωφελήσουν, ελπίζουμε, τους ανθρώπους οδηγώντας σε καλύτερη ποιότητα με χαμηλότερες τιμές στην περίπτωση ορισμένων υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την κ. Gebhardt για την τεράστια επιμονή και την πολιτική της σύνεση. Και άλλα πρόσωπα διαδραμάτισαν προφανώς καίριο ρόλο, αλλά φοβάμαι ότι εκείνη είχε το μεγαλύτερο βάρος.

Το αποτέλεσμα είναι επιτυχές, δεδομένων όλων των συνθηκών για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους παρόχους υπηρεσιών. Η έκβαση δείχνει ότι είναι δυνατή η επίτευξη δραστικών και δίκαιων αποτελεσμάτων μεταξύ των 25 κρατών μελών, παρόλες τις διαφορές μας. Εκείνοι που αγνοούν αυτήν την πολυμορφία εξακολουθούν να απορρίπτουν αυτόν τον συμβιβασμό, ιδιαίτερα η αυτοκαταστροφική Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, η οποία αγνοεί το γεγονός ότι η βασική απαίτηση που προβάλλει –η διαγραφή της αρχής της χώρας καταγωγής– έχει ικανοποιηθεί στην πραγματικότητα.

Το Συμβούλιο πρέπει να σταματήσει τώρα να παίζει παιχνίδια με τα εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη. Η φάρσα της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας ήταν επαίσχυντη. Δώστε μας μια οδηγία για τον χρόνο εργασίας που να είναι εφαρμόσιμη και λειτουργική και μια αποτελεσματική οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Αν το Συμβούλιο δεν το κάνει, τότε θα συνεχίσει να προΐσταται πολιτών που φοβούνται για την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής τους και για την ισοπέδωση προς τα κάτω, και οι φόβοι αυτοί διαβρώνουν βαθμιαία την καρδιά της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για την οδηγία για τις υπηρεσίες δεν ήταν εύκολη. Ενώ καμία πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο δεν πέτυχε ακριβώς αυτό που ήθελε, καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν εφαρμόσιμο συμβιβασμό, αποδεκτό από τη μεγάλη πλειονότητα των βουλευτών. Το σημαντικότερο είναι ότι το Κοινοβούλιο αυτό στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σήμερα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο και τους προτρέπει να προχωρήσουν και να κάνουν αυτήν την οδηγία πραγματικότητα όσο πιο σύντομα γίνεται από πρακτικής απόψεως. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα μου υιοθέτησε την προσέγγιση της μη τροποποίησης της οδηγίας σε αυτό το στάδιο, σε αναγνώριση του γεγονότος ότι δεν θα ήταν χρήσιμο να ξανανοίξει η συζήτηση στο Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα δώσει στην αργά αναπτυσσόμενη οικονομία της ΕΕ την ώθηση που είναι άκρως απαραίτητη σε αυτό το στάδιο. Ο τομέας των υπηρεσιών έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρώπης, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το 70% του ΑΕγχΠ ολόκληρης της Ευρώπης. Οι επιχειρήσεις, όπως και οι καταναλωτές, θα πρέπει να ωφεληθούν από τη δημιουργία μιας πιο ανοικτής κοινής αγοράς για τις υπηρεσίες. Αυτήν τη στιγμή οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 20% του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στην άρση πολλών από τα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο και τις υπηρεσίες και στη μείωση της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν προσπαθούν να επεκταθούν πέρα από τα σύνορά τους, στις νέες αγορές της ΕΕ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης βρίσκονταν σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση εξαιτίας του κόστους που σχετιζόταν με τη διοίκηση και τις νομικές απαιτήσεις κατά το παρελθόν. Τώρα μπορούν να προσβλέπουν στα οφέλη της οδηγίας αυτής, η οποία μειώνει δραματικά την επιβάρυνση αυτή για το μελλοντικό διασυνοριακό εμπόριο.

Η οδηγία αυτή έχει τεράστια σημασία για τη χώρα μου, διότι είναι καθαρός εξαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών. Οι εταιρείες και οι πάροχοι υπηρεσιών της Ιρλανδίας θα επωφεληθούν, ελπίζω, από το απλουστευμένο περιβάλλον για την παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες θα διευκολύνει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας την κοινωνική προστασία και την προστασία των εργαζομένων.

Ως ο τελευταίος ομιλητής του Κοινοβουλίου, εύχομαι στον Επίτροπο καλή επιτυχία στη διασφάλιση ότι η οδηγία αυτή θα εφαρμοστεί στην πράξη χωρίς καθυστέρηση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Για την ιστορία, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα δεχτεί τις τροπολογίες 40, 41 και 42, που σχετίζονται με την επιτροπολογία και θα εισαγάγει την κανονιστική διαδικασία του ελέγχου. Η Επιτροπή απορρίπτει όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες.

Απάντησα στις ανησυχίες που εγείρονται σε αυτές τις τροπολογίες στις δηλώσεις που έκανα στην αρχή της συζήτησης. Αρκετοί βουλευτές σχολίασαν την ασφάλεια δικαίου και το αν η οδηγία αυτή θα οδηγήσει ή όχι σε έναν μακρύ κατάλογο διαφορών που θα χρειαστεί να ρυθμιστούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν συμμερίζομαι αυτήν την ανησυχία. Υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών επί του κειμένου αυτού. Υπενθυμίζω ότι κανένα κράτος μέλος δεν καταψήφισε την κοινή θέση. Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών του Σώματος αυτού δηλώνουν ότι θα την υποστηρίξουν στην ψηφοφορία που θα λάβει χώρα σε λίγο. Δεδομένης αυτής της ευρείας συναίνεσης, δεν βλέπω για ποιον λόγο τα κράτη μέλη θα επεδίωκαν να μην σεβαστούν την οδηγία. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να δώσουμε μια ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτό ακριβώς θα κάνει αυτή η οδηγία.

Στη χθεσινή συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, ο κ. Harbour και άλλοι έκαναν μια ιδιαίτερα καίρια επισήμανση σχετικά με την εφαρμογή και τους πόρους που θα δοθούν σε αυτήν. Στην Επιτροπή, θα αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε αμέσως στη μεταφορά και την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Η απλούστευση της ζωής των παρόχων υπηρεσιών και των πελατών τους είναι δύσκολη υπόθεση. Τα κράτη μέλη έχουν τρία χρόνια για να εφαρμόσουν την οδηγία. Πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως, όχι διότι το λέω εγώ αλλά διότι οι οικονομίες τους χρειάζονται αυτήν την οδηγία, και η Επιτροπή θα καταστήσει τα κράτη μέλη υπόλογα.

Το ευρύ επίπεδο συναίνεσης που εκδηλώθηκε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας σειράς σημαντικών καινοτομιών στην προσέγγισή μας στη νομοθετική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, το Κοινοβούλιο ανέλαβε τον ρόλο του ως συννομοθέτης και, αντί να ακολουθήσει την εύκολη οδό και να απορρίπτει κάθε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη πρόταση, οι βουλευτές ανασκουμπώθηκαν και κατέληξαν σε συμφωνία επί ουσιαστικών τροποποιήσεων που κατέστησαν το κείμενο αποδεκτό από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Για εμένα, αυτή ήταν μια σημαντική ένδειξη της ωριμότητας αυτού του θεσμικού οργάνου.

Δεύτερον, η Προεδρία αναπτύσσει περαιτέρω την προσέγγισή σας και εργάστηκε σκληρά για να οικοδομήσει αυτήν τη συναίνεση. Η Προεδρία, πέραν του ότι έφερε βουλευτές του ΕΚ στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, που περιλάμβανε απευθείας συζητήσεις με τους υπουργούς, διοργάνωσε μια σειρά συναντήσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Όλα αυτά συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη συμφωνία επί της οποίας θα ψηφίσετε αργότερα σήμερα. Είναι ενδεδειγμένο το ότι κάποιες από αυτές τις καινοτομίες εισήχθησαν υπό τη φινλανδική Προεδρία, διότι αυτό είναι το σύνθημά της.

Τέλος, δύο σημεία. Ευχαριστώντας την κ. Gebhardt και τον κ. Harbour και όλους τους άλλους –πολλοί βουλευτές του ΕΚ από όλες τις πλευρές αυτού του Σώματος συνέβαλαν στην επίτευξη της ευρείας συναίνεσης που επιτύχαμε, έγινε τεράστιος όγκος σκληρής δουλειάς και αποτίσαμε φόρο τιμής στους βουλευτές του Σώματος– θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι αρκετοί υπάλληλοι της Επιτροπής εργάστηκαν εξαιρετικά σκληρά για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές και να φτάσουμε από το κείμενο που παρήγαγε το Κοινοβούλιο στην πρώτη του ανάγνωση στο κείμενο που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο. Θέλω να το αναγνωρίσω και αυτό μεταξύ των άλλων.

Για όσους εξ ημών ασχολούνται περιστασιακά με τα στοιχήματα –όχι ότι είναι κάτι που οι περισσότεροι βουλευτές του Σώματος αυτού θα ήθελαν να κάνουν!– δεν νομίζω ότι πριν από έναν χρόνο θα είχατε στοιχηματίσει πολλά λεφτά στην έγκριση της θέσης που θα εγκρίνουμε σήμερα. Αυτό οφείλεται σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, τόσο εδώ στο Κοινοβούλιο όσο και στα διάφορα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Θέλω να αποτίσω ιδιαίτερο φόρο τιμής σε αυτό.

Τέλος, υπάρχει τουλάχιστον ένα επιπλέον, απροσχεδίαστο όφελος για εμένα προσωπικά: τα δύο τελευταία χρόνια γνώρισα έναν πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών του Κοινοβουλίου από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτό δεν θα συνέβαινε απαραίτητα αν δεν ασχολούμουν με αυτήν την ιδιαίτερα επίμαχη οδηγία για τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Mauri Pekkarinen, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εν συντομία να σας ευχαριστήσω για μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση. Ο κοινός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βελτίωση της οικονομίας μας από την άποψη της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της, και η αύξηση της απασχόλησης. Η εγκαθίδρυση μιας πιο βιώσιμης εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική, προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Περιμένω εναγωνίως την επικείμενη ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Όσον αφορά την UNICE (την Ένωση Εργοδοτών της Ευρώπης), η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο επί της οδηγίας Bolkestein είναι ένα «σημαντικό» και «ελπιδοφόρο» βήμα προς τα εμπρός. Η οδηγία πρέπει, ως εκ τούτου, «να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί σωστά και γρήγορα», έτσι ώστε η UNICE και τα μέλη της στα διάφορα κράτη μέλη –στην Πορτογαλία, η Πορτογαλική Βιομηχανική Ένωση (AIP) και η Συνομοσπονδία Πορτογαλικών Βιομηχανιών (CIP)– «να συμβάλουν ενεργά».

Αυτά λένε οι εκπρόσωποι των μεγάλων οικονομικών και χρηματοοικονομικών ομίλων. Θεωρούν αυτό το «βήμα» ως μια νέα ευκαιρία για εκμετάλλευση των εργαζομένων και οικονομική κυριαρχία. Η οδηγία θα χρησιμεύσει για την υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών όσον αφορά τον ορισμό, την προστασία και τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών και όσον αφορά τον καθορισμό των προδιαγραφών για το πώς θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες συνολικά. Θα ενισχύσει επίσης τη δύναμη των υπερεθνικών φορέων, όπως η Επιτροπή και το Δικαστήριο, πάνω στα κράτη μέλη. Έμφαση θα δοθεί στον ανταγωνισμό, γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ανθρώπους.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη πρόταση που πρέπει να απορριφθεί.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ρόλο των σοσιαλδημοκρατών (της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) οι οποίοι, μέσω «μεθοδευμένης» στρεψοδικίας συνέβαλαν στην αποδυνάμωση των στόχων και του πεδίου εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας. Πρότειναν αρχικά την οδηγία, έκαναν κάποιες αισθητικές μόνον τροποποιήσεις σε αυτήν, για να επαναβεβαιώσουν στο τέλος τη στήριξή τους σε κάτι που προηγουμένως ισχυρίζονταν ότι είχαν απορρίψει.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE). – (HU) Η οδηγία είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό βήμα που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε πέρα από τις θεωρητικές αρχές της συνθήκης της Ρώμης και να παράσχουμε τους πρακτικούς όρους για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Ελπίζω ότι θέτοντας σε εφαρμογή μία από τις τέσσερεις ελευθερίες, θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε τις κακές πρακτικές όπου κράτη μέλη απέτρεπαν, μέσω διαφόρων μεθόδων, την εφαρμογή αυτής της αρχής.

Ταυτόχρονα, δεδομένων των τροπολογιών που αφορούν τους αποκλεισμούς, είναι αμφισβητήσιμο ποιοι τομείς θα εξαιρεθούν στην πραγματικότητα από την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, και κατά πόσον στην παρούσα της μορφή εκπληρώνει τον αρχικό της σκοπό. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έχασε μια σπουδαία ευκαιρία να υπερασπιστεί μια πρόταση που θα προωθούσε αποτελεσματικά τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μέσω της δημιουργίας μιας ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, θεωρώ αξιέπαινο το γεγονός ότι η οδηγία σέβεται πλήρως τα δικαιώματα όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την υπογραφή, διεύρυνση και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και το δικαίωμα απεργίας και εργατικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς των κρατών μελών που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις.

Εν ολίγοις, πιστεύω ότι μολονότι δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, εφόσον ο κατάλογος των αποκλεισμών και των περιοριστικών όρων είναι ενδεχομένως πολύ μακρύς, η οδηγία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και θα επιβάλει μια κάποια πειθαρχία στα μέλη της ΕΕ. Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό το ότι χάρη στην οδηγία, οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται καλύτερα, θα είναι πιο πληροφορημένες και λιγότερο εξαρτημένες.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). – Η οδηγία «για την απελευθέρωση των υπηρεσιών» προωθεί τις αντιδραστικές επιδιώξεις του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Ενισχύει τη μονοπώληση των αγορών υπηρεσιών με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και το κόστος των υπηρεσιών. Δίνει τη δυνατότητα στα μονοπώλια να απολαμβάνουν υπηρεσίες «χαμηλού κόστους» από παρόχους άλλων κρατών μελών. Αξιοποιεί την ενιαία εσωτερική αγορά για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης και την εκμετάλλευσή της, αποκομίζοντας υπερκέρδη. Προωθεί την απελευθέρωση και τη διείσδυση του μεγάλου κεφαλαίου σε μια σειρά υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας. Θέτει σε αμφισβήτηση εργατικά δικαιώματα κατακτημένα με σκληρούς αγώνες. Ασκεί πιέσεις στην εργατική τάξη κάθε κράτους μέλους, μέσω των διακρίσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους, για την προς τα κάτω εξίσωση των εργασιακών σχέσεων. Επιφέρει νομοθετικές αλλαγές σε βάρος της εργατικής τάξης και των δικαιωμάτων της. Αποτελεί τον προπομπό των αντιδραστικών αλλαγών στο εργατικό δίκαιο, τις οποίες ήδη επεξεργάζονται στο παρασκήνιο της τριμερούς συνεργασίας, ΕΕ-κυβερνήσεις-πλουτοκρατία-συμβιβασμένες συνδικαλιστικές δυνάμεις.

Το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να κλιμακώσουν τους αγώνες τους ενάντια στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών, να συμβάλουν στην αλλαγή του συσχετισμού δύναμης σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο, να κάνουν πιο αποτελεσματική τη δράση τους για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας.

 
  
  

(Η συζήτηση διακόπτεται στις 11.30, εν αναμονή της Ώρας των Ψηφοφοριών, και συνεχίζεται στις 11.45)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου