Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2083(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0372/2006

Συζήτηση :

PV 14/11/2006 - 19
CRE 14/11/2006 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2006 - 4.1
CRE 15/11/2006 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0488

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
  

- Έκθεση Joan i Marí (A6-0372/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, το βασικό σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «ενότητα στην πολυμορφία». Από τις απαρχές της προσπαθούμε να οικοδομήσουμε έναν κοινό χώρο, και όχι μόνον έναν οικονομικό χώρο αλλά, πάνω απ’ όλα, έναν χώρο ευκαιριών ζωής και ελευθερίας. Το κάνουμε μεταξύ ανθρώπων και εθνών που έχουν πολλά πράγματα κοινά· δεν αναφέρομαι μόνον στα στρατηγικά, πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντα που μοιραζόμαστε αλλά και στις αξίες μας, στις συνήθειές μας και στις απόψεις μας για τη ζωή.

Έχουμε ένα κοινό πολιτιστικό παρελθόν που βασίζεται στην ελληνική σκέψη, στο ρωμαϊκό δίκαιο, στον Χριστιανισμό, στη Μεταρρύθμιση, στον Διαφωτισμό, στην Αναγέννηση, ακόμη και στην παγκοσμιοποίηση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εξακολουθούμε να έχουμε πολιτιστικές διαφορές και ιδιαίτερες ταυτότητες και, συγκεκριμένα, τις δικές μας γλώσσες. Αυτή η πολυμορφία, αν και θα μπορούσε να θεωρείται μόνον ως εμπόδιο, είναι στην πραγματικότητα μια πηγή μεγάλου πλούτου και ζωτικότητας.

Μολονότι δεν εγκρίθηκε, ψήφισα επομένως υπέρ της πρότασης να τροποποιηθεί η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει μια κοινοτική νομοθεσία στο πεδίο του σεβασμού και της προστασίας των γλωσσών, ειδικά των μειονοτικών γλωσσών, καθώς και για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών και την Πολυγλωσσία.

Ψήφισα επίσης υπέρ της προώθησης της εκμάθησης από όλους τους ευρωπαίους πολίτες τουλάχιστον δύο άλλων γλωσσών εκτός από τη μητρική τους, καθώς πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προωθηθεί η αμοιβαία κατανόηση, η συνύπαρξη και η ενότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αναφορικά με το θέμα της πολυγλωσσίας, επιδοκιμάζω την έγκριση της έκθεσης του κ. Joan i Marí, την οποία και ενέκρινα μολονότι έχω ακόμα κάποιες επιφυλάξεις. Θεωρώ ότι, κατά την ψηφοφορία, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οι βουλευτές του Σώματος –τουλάχιστον η πλειοψηφία– έδειξαν αρκετό θάρρος αναφορικά με μια σειρά τροπολογιών. Η πολυγλωσσία είναι προϋπόθεση για την ανεκτικότητα και την αποδοχή και πρέπει να γίνουν περισσότερα στον εν λόγω τομέα προς το συμφέρον της κατανόησης εντός της ΕΕ.

Είναι γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε πως η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει το θέμα της σύστασης οργανισμού και να παρουσιάσει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο, καθώς επίσης ότι η Επιτροπή φάνηκε ανεπαρκής στο ζήτημα αυτό και η παράλειψη αυτή πρέπει να διορθωθεί.

Η διαδικασία εδώ στο Σώμα είναι να παρουσιάζεται έκθεση πριν από τις ανάλογες συζητήσεις και από τη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έγκριση του νέου στρατηγικού πλαισίου για την πολυγλωσσία είναι καλό νέο. Τα επιμέρους κράτη μέλη θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Ορισμένα κράτη μέλη πραγματοποιούν επί του παρόντος αλλαγές στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Η διδασκαλία ξένων γλωσσών, ως μέσο επικοινωνίας και αναγνώρισης της πολιτισμικής πολυμορφίας, αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι αυτών των αλλαγών.

Πρέπει να δώσουμε κατηγορηματική στήριξη στον ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών γνώσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μεμονωμένα συστήματα γλωσσικών γνώσεων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Η παρακίνηση για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών αυξάνεται επίσης από τη διαφάνεια της εξέτασης και πιστοποίησης των γλωσσών, γεγονός που θα ωφελήσει εκείνους που θα έχουν την ανάλογη πιστοποίηση στη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Η έκθεση αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εργατικών δυναμικών και της βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ενέκρινα αυτήν την έκθεση. Παρόλη την ευφορία σχετικά με την πολυγλωσσία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ελλείμματα που αποκάλυψαν τα όλο και χειρότερα αποτελέσματα των μελετών PISA.

Ο αριθμός των αλλοδαπών στις σχολικές τάξεις θα περιοριστεί σε 30%, πράγμα αυτονόητο προκειμένου να επιτευχθεί η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης, η διατήρηση ποιοτικών κριτηρίων και η μείωση του κινδύνου πολιτισμικών κρίσεων. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η επαρκής γνώση της γλώσσας της χώρας πριν από την έναρξη των τακτικών μαθημάτων και, αν χρειαστεί, η αυξημένη γλωσσική υποστήριξη, για παράδειγμα με τη μορφή ενός επιπλέον έτους στα νηπιαγωγεία ή στην προσχολική αγωγή, θα πρέπει να γίνουν ο κανόνας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω τις επιφυλάξεις μου στις επιφυλάξεις του συναδέλφου μου κ. Mölzer. Στην έκθεση υπάρχουν ορισμένα εξαιρετικά πράγματα, ιδιαίτερα το γεγονός ότι επισημαίνει ότι η διδασκαλία της Αγγλικής δεν χρειάζεται να επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιλαμβάνει μια εξαιρετικά φιλόδοξη θέση, η οποία στοχεύει να καταστήσει επίσημες και τις εξήντα περίπου μειονοτικές γλώσσες, όμως αυτό προβλέπεται να γίνει μάλλον εις βάρος των 21 εθνικών γλωσσών της Ένωσης, ορισμένες εκ των οποίων αντιμετωπίζουν ήδη, σε κάποιον βαθμό, σοβαρή απειλή: η Λεττονική, η Λιθουανική, η Εσθονική, η Ουγγρική και η Σλοβένικη δεν είναι γλώσσες διεθνούς επικοινωνίας. Ακόμη και η κατάσταση της Ιταλικής, της Γερμανικής και της Γαλλικής εγείρει κάποια ανησυχία.

Είναι κάπως παράλογο η έκθεση να προτείνει να γίνεται εξοικονόμηση πόρων με την αιτιολογία ότι αυτές οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ δεν θεωρούνται απαραίτητα γλώσσες εργασίας σε όλες τις αντιπροσωπείες, και αυτό για να αποδεσμευτούν κονδύλια προς όφελος των περιφερειακών γλωσσών. Χθες, είχαμε το μάλλον λυπηρό παράδειγμα αρχηγού ενός κράτους που έγινε πρόσφατα πλήρως ανεξάρτητο, ο οποίος αισθάνθηκε υποχρεωμένος, αντί να μιλήσει στη μητρική του, να μιλήσει στην Αγγλική, παρότι υπήρξε φοιτητής στο Στρασβούργο! Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν προμηνύει τίποτε καλό για την ανάπτυξη της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση Joan i Mari σχετικά με ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία, μολονότι έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά ορισμένες προτάσεις και τροπολογίες που υιοθετήθηκαν.

Φρονώ ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την πολυγλωσσία πρέπει να καλύπτει τη διδασκαλία και την προώθηση των «ευρωπαϊκών διεθνών γλωσσών», έναν όρο που ισχύει για τα πορτογαλικά, τα οποία είναι η τρίτη ευρύτερα ομιλούμενη ευρωπαϊκή γλώσσα στον κόσμο (μετά τα αγγλικά και τα ισπανικά, και πάνω από τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά). Λόγω της μοναδικότητάς της και του γεγονότος ότι ομιλείται από περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους σε οκτώ χώρες και στις πέντε ηπείρους, η πορτογαλική γλώσσα θα πρέπει να είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η έκθεση δεν το αναγνωρίζει αυτό, όπως θα όφειλε.

Η πορτογαλική γλώσσα είναι ο πιο στέρεος δεσμός μεταξύ των ηπείρων, καθώς είναι ένα μέσο επικοινωνίας, η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε από μεγάλους ποιητές και συγγραφείς και έχει μια αξιοπρέπεια που αντλεί από τα οχτακόσια χρόνια ιστορίας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Θα υποστηρίξω την έκθεση αυτή με κάποια απροθυμία. Έχω την εντύπωση ότι η ατέρμονη προσθήκη περαιτέρω γλωσσών στο κοκτέιλ των επίσημων γλωσσών της ΕΕ δεν είναι οπωσδήποτε προς όφελος της αποτελεσματικής λειτουργίας των θεσμικών οργάνων. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οι βουλευτές του ΕΚ να μιλούν και να ακούν στη γλώσσα τους, αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για τους υπαλλήλους της Επιτροπής ή του Συμβουλίου.

Έχουμε τώρα μια ανώμαλη κατάσταση στην οποία θα είναι διαθέσιμα γαελικά για αυτούς που προέρχονται από τη Σκωτία, ισπανικά για αυτούς που προέρχονται από το Γιβραλτάρ, αλλά όχι ουαλικά για αυτούς που κατάγονται από την Ουαλία. Ναι, αν πρόκειται να προσθέτουμε νέες γλώσσες, θα επικαλεστώ ότι μεταξύ αυτών πρέπει να είναι και η γλώσσα ενός μεγάλου μέρους του εκλογικού μου σώματος, η γλώσσα των κατοίκων της Κορνουάλης. Είναι μια λιγότερο διαδεδομένη γλώσσα, αλλά οι δυνητικοί της ομιλητές είναι τουλάχιστον ισάριθμοι με τους ομιλητές της μαλτεζικής, μιας επίσημης γλώσσας της Κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η πολυγλωσσία είναι σημαντική για την ελευθερία της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίσαμε, συνεπώς, υπέρ της έκθεσης συνολικά.

Ωστόσο, ψηφίσαμε κατά ορισμένων προτεινόμενων διατυπώσεων, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη γλωσσική νομοθεσία για την ΕΕ, τη δημιουργία μιας Υπηρεσίας για τη Γλωσσική Πολυμορφία ή/και την Πολυγλωσσία και τη σύσταση μιας διοργανικής ομάδας εργασίας της ΕΕ που θα αναλάβει την τροποποίηση της συνθήκης ΕΚ, ώστε να δημιουργηθεί η νομική βάση για την έννοια «σεβασμός της γλωσσικής πολυμορφίας».

Για άλλη μία φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με την τάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επεκτείνεται γρήγορα και ανεξέλεγκτα. Θα επισημάνουμε ότι τα κράτη μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη διοργάνωση της διδασκαλίας και για τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συστημάτων θα γίνεται απολύτως σεβαστό. Κατά συνέπεια, είναι ευθύνη κάθε κράτους μέλους να εξασφαλίζει ότι οι πολίτες του θα λάβουν κατάλληλη γλωσσική εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Θέλω να συγχαρώ τον κ. Joan i Mari για τη σημαντική και επίκαιρη έκθεσή του σχετικά με ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία, στην οποία δίνω την πλήρη στήριξή μου. Χαιρετίζω τα προτεινόμενα μέτρα για την προαγωγή της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Η ύπαρξη διαφόρων γλωσσών στην Ευρώπη είναι ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένα στοιχείο κλειδί του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η εκμάθηση διαφόρων γλωσσών, στόχος που είναι γνωστός ως «μητρική γλώσσα +2» και θεσπίστηκε στη στρατηγική της Λισαβόνας, πρέπει να ενθαρρυνθεί με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και την προώθηση της αποδοχής των μεταξύ τους διαφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής και χαιρετίζω θερμά τα μέτρα για την προστασία και την ενίσχυση της χρήσης των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών. Ωστόσο, η ενθάρρυνση της πολυγλωσσίας δεν πρέπει να επεκταθεί μέχρι την υπερβολική (και περιττή) παροχή διερμηνείας και μετάφρασης στις περιφερειακές γλώσσες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που έχουμε ενώπιόν μας, επειδή η πολυγλωσσία είναι ένα προσφιλές μου θέμα και επειδή νιώθω ότι η ΕΕ πρέπει να στείλει ένα ηχηρό και σαφές μήνυμα ότι προωθεί τη γλωσσική πολυμορφία στο έδαφός της.

Όσον αφορά τον ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών γνώσεων, που αναφέρεται στην έκθεση, θα επαναλάβω τα επιχειρήματα που εξέθεσα στη γραπτή μου δήλωση επί του θέματος.

Η υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού δείκτη γλωσσικών γνώσεων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της έλλειψης εξακριβώσιμων στοιχείων σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες των πολιτών της ΕΕ. Ο δείκτης δεν θα πρέπει, ωστόσο, να περιορίζεται στις πέντε ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες στην ΕΕ. Μεταξύ άλλων παραγόντων, πρέπει να λάβουμε υπόψη το προφίλ άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών στον κόσμο. Πρόκειται για μια θεμελιώδη πτυχή του ζητήματος, την οποία η ΕΕ πρέπει να ενσωματώσει στην πολιτική ανοίγματος και συνεργασίας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Για τον λόγο αυτό, η ψήφος μου υπέρ της τροπολογίας 4 είναι ένας τρόπος να τονίσω την έκκληση προς την Επιτροπή να καθορίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επέκταση του δείκτη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, όπως πρότεινα στη γραπτή δήλωσή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Στο νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία χαιρετίζω το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έλαβε υπόψη τη συμβολή μου στην αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας και της παγκόσμιας σπουδαιότητας των ευρωπαϊκών διεθνών γλωσσών.

Σε όλο τον κόσμο, 350 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μητρική γλώσσα τα αγγλικά, τα ισπανικά είναι η γλώσσα 280 εκατομμυρίων ανθρώπων, τα πορτογαλικά 230 εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ 125 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τα γαλλικά ως μητρική γλώσσα. Οι αριθμοί αυτοί και η γεωγραφική εξάπλωση των ομιλητών αυτών των γλωσσών είναι ενδεικτικά της σημασίας των ευρωπαϊκών γλωσσών με διεθνές προφίλ. Οι γλώσσες αυτές βελτιώνουν την ικανότητά μας να διατηρούμε και να ενισχύουμε άμεσες σχέσεις και επαφές με άλλα μέρη του κόσμου, χωρίς την ανάγκη μεσάζοντα.

Στρεφόμενος σε μια άλλη πτυχή του ζητήματος, γνωρίζω ότι αυτοί που αντιτίθενται στην ευρωπαϊκή προώθηση της πολυγλωσσίας αναφέρουν το κόστος ως έναν από τους λόγους για την εξάλειψή της ή για την αντικατάστασή της από μία, ή λίγες, γλώσσες εργασίας.

Είναι αναμφισβήτητο ότι κοστίζει πολλά. Πρέπει να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι παρά τα οικονομικά επιχειρήματα που προβάλλονται, από όλα τα κόστη που συνεπάγεται η οικοδόμηση της σύγχρονης Ευρώπης, αυτό εδώ αφορά έναν πολύ καλό σκοπό, την προώθηση της παράδοσής μας. Η πολυγλωσσία σίγουρα στοιχίζει λιγότερα από τον πόλεμο, και είναι μια ισχυρή πολιτιστική δραστηριότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Η πολυγλωσσία είναι μια σημαντική έννοια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη μοναδικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το γεγονός ότι έχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε 21, και σύντομα 23, διαφορετικές γλώσσες. Ωστόσο, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο όλοι οι πολίτες της ΕΕ να έχουν επάρκεια στη μητρική τους και σε δύο ακόμη γλώσσες, χρειαζόμαστε στήριξη σε επίπεδο κράτους μέλους.

Στη Σκωτία, λιγότεροι άνθρωποι επιλέγουν να μάθουν ξένες γλώσσες στο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Πρέπει να αντιστρέψουμε αυτήν την τάση. Είμαι ευχαριστημένη που όλα τα παιδιά ηλικίας 10 ετών μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα στα σχολεία της Σκωτίας. Οι προσπάθειές τους πρέπει να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχτούν. Η στήριξη που παρέχει η Εκτελεστική Αρχή της Σκωτίας στη δυνατότητα σπουδών στα γαελικά πρέπει επίσης να επαινεθεί.

 
  
  

- Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B6-0578/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Είναι θετικό το ότι επιθυμούμε να εξαρτούμε τη χορήγηση σε ορισμένες χώρες του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ήτοι, προνομιούχα πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για τις εξαγωγές τους από τη συμμόρφωση εκ μέρους των χωρών αυτών προς τους ελάχιστους κανόνες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Ωστόσο, όπως συνήθως συμβαίνει με αυτού του τύπου τα ψηφίσματα, φοβούμαι ότι βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο των ευσεβών πόθων. Παρά τις ρήτρες που απαιτούν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών «κοινωνικών» δικαιωμάτων με τις οποίες η Ευρώπη των Βρυξελλών διανθίζει τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της, δεν πιστεύω ότι έχει ποτέ επιβάλει κυρώσεις για οιαδήποτε παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων ή εφαρμόσει αυτές τις ρήτρες. Συμφωνεί να έχει εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα και έχει υποστηρίξει την είσοδό της στον ΠΟΕ, παρά τα όσα γνωρίζουμε σχετικά με τις συνθήκες εργασίας σε αυτήν την κομμουνιστική χώρα, σχετικά με την ύπαρξη στρατοπέδων Laogai και καταναγκαστικής εργασίας, σχετικά με την πολιτική καταστολή και την έλλειψη ελευθεριών, και ακόμη σχετικά με τη συστηματική παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, από τη μεγάλης κλίμακας παραγωγή κίβδηλων και αντιγράφων που ανθίζει στη χώρα αυτή.

Το πρόβλημα εδώ είναι πρόβλημα αξιοπιστίας, και, στο θέμα αυτό, η Ευρώπη δεν έχει καθόλου αξιοπιστία.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), γραπτώς. (EN) Περισσότερα μέλη εργατικών συνδικάτων δολοφονούνται κάθε χρόνο στην Κολομβία απ’ ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο μαζί. Το 2005, σκοτώθηκαν 70 συνδικαλιστές, ενώ 260 δέχτηκαν απειλές κατά της ζωής τους, 56 φυλακίστηκαν αυθαίρετα, 7 επιβίωσαν από επιθέσεις με εκρηκτικά ή πυροβόλα όπλα, 6 απήχθησαν και 3 εξαφανίστηκαν.

Η Επιτροπή υπερηφανεύεται διατυμπανίζοντας τα διαπιστευτήριά της όσον αφορά τη σύνδεση των οφελών βάσει του ΣΓΠ με τα πρότυπα που σχετίζονται με τα δικαιώματα. Ακόμη και η ίδια η ΔΟΕ έχει δηλώσει ότι η Κολομβία δεν σέβεται πλήρως τους βασικούς εργασιακούς κανόνες της ΔΟΕ, γεγονός που πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για την παραχώρηση των οφελών βάσει του ΣΓΠ. Η επικύρωση μιας σύμβασης της ΔΟΕ δεν είναι το ίδιο με την εφαρμογή, όπως θα επιβεβαιώσουν πρόθυμα οι συνδικαλιστές στην Κολομβία.

Χαιρετίζω, ως εκ τούτου, το ψήφισμα αυτό και τη δήλωση που έκανε ο Επίτροπος Mandelson κατά τη διάρκεια της συζήτησης και καλώ μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να επανεξετάσει το καθεστώς ΣΓΠ+ της Κολομβίας. Διαφορετικά, θα συνεχίσει να φαίνεται ότι ανταμείβουμε μια χώρα που δολοφονεί τους συνδικαλιστές της.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω αυτήν την ψηφοφορία. Σε πάρα πολλές χώρες που λαμβάνουν προτιμήσεις ΣΓΠ, υπάρχουν επανειλημμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει μέσω της τακτικής και διαφανούς αξιολόγησης την εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων της ΔΟΕ.

 
  
  

- Έκθεση Gebhardt (A6-0375/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εξηγήσω γιατί ψήφισα υπέρ της προτεινόμενης σύστασης για μια οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαι πεπεισμένος ότι είναι καλό που μετά από τρία χρόνια παρατεταμένων διαπραγματεύσεων, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατέληξαν σε μια απόφαση σχετικά με την πρόοδο προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης της κυκλοφορίας των υπηρεσιών. Αυτή θα οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων από 500 000 νέων θέσεων εργασίας και θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες μας.

Μολονότι η οδηγία στην τελική της μορφή δεν αντιστοιχεί απόλυτα στην αρχική μου ιδέα για την ελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, θα φέρει σίγουρα προστιθέμενη αξία σε όλους τους ενδιαφερόμενους και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την υπερψήφισα. Θα επιτρέψει στους εμπόρους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές των άλλων κρατών μελών. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο είναι πολύ εύθραυστος, ωστόσο, και δεν υπάρχει λόγος να τον θέσουμε σε κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, δεν ψήφισα υπέρ κάποιων τροπολογιών που αφορούν ευαίσθητα θέματα, όπως η συμμόρφωση με το εργατικό ή το ποινικό δίκαιο, ο ορισμός των κοινωνικών υπηρεσιών και οι υποχρεώσεις εξέτασης. Τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν οπωσδήποτε αντικείμενο μελλοντικών συζητήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Ως βουλευτής του ΕΚ από τα νέα κράτη μέλη, αγωνίστηκα σκληρά για τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μας, και υπέβαλα ερωτήσεις προς την Επιτροπή σε διάφορες περιπτώσεις, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς, σχετικά με την προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Στην πορεία, συναντήσαμε συχνά νομικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα. Κατηγορηθήκαμε συχνά για κοινωνικό ντάμπινγκ ή για υποβάθμιση των προδιαγραφών ασφαλείας στον χώρο εργασίας και για άλλους παρόμοιους παραλογισμούς. Τώρα τα περισσότερα ζητήματα έχουν λυθεί –συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων SoKo Bunda και Pannonia, όπου εμπλέκονταν ούγγροι εργάτες στη Γερμανία– αποφάσεις δικαστηρίου σταμάτησαν τη δράση των γερμανικών αρχών, ενώ διεξάγονται ακόμη και δίκες για καταστροφές.

Η αποδοχή της οδηγίας για τις υπηρεσίες σήμερα είναι ένα γιγάντιο βήμα προς την κατεύθυνση της αποσαφήνισης διαφόρων ασαφειών. Πρόκειται για συμβιβασμό, πράγμα που σημαίνει ότι κανείς δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος, αλλά είναι ένας καλός συμβιβασμός που θα προάγει τον σκοπό μας, ήτοι την επίτευξη των θεμελιωδών ελευθεριών της Ένωσής μας, της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Gebhardt, κυρίως γιατί προέρχομαι από μια παραμεθόρια περιοχή, όπου οι δυσκολίες αυτές βιώνονται καθημερινά. Πιστεύω, συνεπώς, ότι πρόκειται για θετικά μέτρα, τα οποία ωφελούν κυρίως τις παραμεθόριες περιοχές.

Λυπούμαι πολύ για τις αντιπαραθέσεις που πυροδότησε επί πολλά χρόνια το σχέδιο οδηγίας για τις υπηρεσίες που εξετάζουμε σήμερα, η οποία, ορθώς κατά την άποψή μου, έτυχε τελικά ευρείας αποδοχής από το Σώμα. Εύχομαι και σε άλλες περιστάσεις οι θετικές και διεξοδικές προτάσεις να επικρατήσουν των αντιπαραθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών είναι μία από τις τέσσερεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες εγγυάται η συνθήκη ΕΟΚ. Η συνθήκη απαγορεύει τον περιορισμό της εγκατάστασης των υπηκόων ενός κράτους μέλους σε άλλο κράτος μέλος και τη δημιουργία εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών.

Συνάδελφοι, πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε επί αυτού του εγγράφου που καθιστά εφικτή την ελευθερία η οποία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά μας εδώ και 50 χρόνια. Η αρχή της χώρας καταγωγής (προϋπόθεση απαραίτητη για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών), οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες αποκλείστηκαν από την πρόταση οδηγίας.

Η Λιθουανία ήταν η μόνη χώρα που απείχε από την ψηφοφορία για την οδηγία στο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσουμε να διαπιστώσουμε ότι η εφαρμογή της οδηγίας δεν θα εκπληρώσει τις προσδοκίες μας. Κατά συνέπεια, αντιτίθεμαι στην οδηγία αυτή, όπως έπραξα και στην πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρότι έχουν σημειωθεί πολλή πρόοδος σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά που έχει κατατεθεί προς ψήφιση σήμερα διαφέρει από την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, ψήφισα να απορριφθεί η κοινή θέση.

Πράγματι, οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος εξακολουθούν να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, όπως και ορισμένες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Το πεδίο της εξαίρεσης των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι επίσης πολύ πιο περιορισμένο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα που εγγυάται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης τώρα περιέχονται μόνον σε αιτιολογική σκέψη. Τέλος, το κείμενο παραμένει αμφίσημο όσον αφορά την εξαίρεση του εργατικού δικαίου.

Ενώ η γραπτή δήλωση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ορισμένες από τις απαραίτητες απαντήσεις σε αυτά τα θέματα, τα οποία θεωρώ ουσιώδη, αυτή δεν έχει καμία νομική αξία, και, σε περίπτωση νομικής διαφοράς που θα παραπεμφθεί ενώπιον των δικαστηρίων, το Δικαστήριο δεν θα έχει τη δυνατότητα να την λάβει υπόψη. Θα ήταν διαφορετικά αν αυτή η δήλωση είχε προέλθει από το Συμβούλιο, ως συννομοθέτη μαζί με το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία με την οποία ασχολούμαστε εδώ, έδειξε τι μπορεί να επιτύχει το Κοινοβούλιο όταν είναι στα καλύτερα του. Εξετάσαμε και αναθεωρήσαμε τις προτάσεις της Επιτροπής, εξασφαλίσαμε ότι είναι εφαρμόσιμες και πολιτικά αποδεκτές στις χώρες μας, και βρήκαμε μια λύση που είμαι σίγουρος ότι θα φέρει τεράστια οφέλη για την οικονομία της ΕΕ.

Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την προσαρμογή που έγινε την τελευταία στιγμή σε αυτήν τη συμφωνία και αφορούσε το θέμα της επιτροπολογίας. Μόλις πριν από λίγους μήνες υπογράψαμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο για να δώσουμε στο Κοινοβούλιο ενισχυμένα δικαιώματα όσον αφορά τον έλεγχο των μέτρων εφαρμογής που θα προκύψουν από αυτήν την οδηγία.

Ήταν απαράδεκτο από την πλευρά του Συμβουλίου να πει αρχικά ότι η νέα συμφωνία δεν θα εφαρμοζόταν σε αυτήν την οδηγία. Μέρος της συμφωνίας ήταν ότι θα εφαρμοζόταν σε όλα τα νέα νομοθετικά μέτρα που δίνουν ακολούθως τη δυνατότητα στην Επιτροπή να υιοθετήσει οιονεί νομοθετικά μέτρα εφαρμογής. Αυτό έγινε αποδεκτό, ευτυχώς, ως μέρος της συμφωνίας, γεγονός που σημαίνει ότι κανένα μέτρο εφαρμογής οιονεί νομοθετικού μέτρου που θα προκύψει από αυτήν τη νομοθεσία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ αν το απορρίψει το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έγκρισης της τροποποιημένης εκδοχής του σχεδίου οδηγίας για τις υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, ήμουν και πάλι αντίθετος με αυτό. Γενικά, είμαι αισιόδοξος και γι’ αυτό πιστεύω ότι θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ας είμαστε ειλικρινείς, ωστόσο, και ας παραδεχτούμε ότι η πρωτότυπη εκδοχή της οδηγίας, την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τρία χρόνια, ήταν πολύ καλύτερη και θα μπορούσε να έχει συμβάλει περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Η παρούσα οδηγία αποδυναμώθηκε σημαντικά και είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί μεγάλη επιτυχία. Φαίνεται ότι κάποια παλαιά κράτη μέλη φοβούνται την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και τον ανταγωνισμό με τα νέα κράτη μέλη, και χρησιμοποιούν το κοινωνικό ντάμπινγκ ως δικαιολογία. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς αυτήν τη στάση, καθώς φαντάζομαι ότι όλοι θέλουμε να καταστεί η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και δυναμική.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πεπεισμένος ότι η πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες, για την οποία ψηφίσαμε, συνιστά την επίτευξη ενός καλού συμβιβασμού μεταξύ της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και της ανάγκης επιβολής περιορισμών προς το συμφέρον των εργαζομένων και των ΜΜΕ. Ακριβώς γι’ αυτό ενέκρινα την εν λόγω έκθεση.

Τώρα είναι θέμα των κρατών μελών να παρακολουθούν την τήρηση των διατάξεων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες μια πλήρη επιτυχία. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην Προεδρία του Συμβουλίου, στο Συμβούλιο που τώρα απουσιάζει, να ασκήσει πίεση στα κράτη μέλη προκειμένου να φροντίσουν πραγματικά για τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης της μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες καθιστά δυνατή τη θέσπιση γενικών διατάξεων οι οποίες θα διευκολύνουν τους παρόχους υπηρεσιών να ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη εγκατάσταση και αυτό θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, των οποίων η υψηλή ποιότητα είναι εγγυημένη, και εξαιρεί επίσης τον κίνδυνο κοινωνικού ντάμπινγκ που περιέχεται στην αρχική έννοια της αρχής της χώρας καταγωγής, η οποία έχει απαλειφθεί.

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έχει μειωθεί σημαντικά και εξαιρεί, ιδιαίτερα, τις υπηρεσίες υγείας, τις μη εμπορικές δημόσιες υπηρεσίες και ορισμένες εμπορικές δημόσιες υπηρεσίες. Οι δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν το 70% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης. Βλέποντας στο παρελθόν, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Σιράκ, είχε δεχθεί ισχυρές εισηγήσεις να σταματήσει το αρχικό κείμενο, το οποίο είχε παρουσιαστεί, τότε, από την Επιτροπή Πρόντι.

Το θέμα αυτό δείχνει την αυξανόμενη επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το οποίο αυτή η εξέλιξη αποτελεί μεγάλη πολιτική νίκη, και συμβολίζει την έννοια της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς όπως διατυπώνεται στο σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Τώρα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στα κράτη μέλη, τα οποία είναι αρμόδια για τη μεταφορά αυτού του κειμένου στο εθνικό δίκαιο κατά τρόπο σωστό, δίκαιο και ειλικρινή.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Ως ένας από τους ευρωβουλευτές από το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ψήφισα υπέρ των περισσότερων από τις τροπολογίες που κατέθεσε η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία διότι, εντός των ορίων της κατανόησης των κινδύνων του υπερεθνικισμού, οι τροπολογίες αυτές αναγνώρισαν μολαταύτα, και επιχείρησαν να αποτρέψουν τη ζημία που μπορεί να προκαλέσει στους απλούς ανθρώπους, και ιδίως στους λιγότερο ευκατάστατους, η έλλειψη δημοκρατικού, εθνικού ελέγχου επί της παροχής υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Derek Roland Clark, Nigel Farage, Jeffrey Titford και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Ψηφίσαμε υπέρ των περισσότερων τροπολογιών που κατέθεσε η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία διότι, εντός των ορίων της κατανόησης των κινδύνων του υπερεθνικισμού, οι τροπολογίες αυτές αναγνώρισαν μολαταύτα, και επιχείρησαν να αποτρέψουν, τη ζημία που μπορεί να προκαλέσει στους απλούς ανθρώπους, και ιδίως στους λιγότερο ευκατάστατους, η έλλειψη δημοκρατικού, εθνικού ελέγχου επί της παροχής υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της πρότασης να απορριφθεί η κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Η ψηφοφορία σε δεύτερη ανάγνωση έγινε επί ενός κειμένου που σημείωνε υποχώρηση σε σύγκριση με το κείμενο της ψηφοφορίας στην πρώτη ανάγνωση. Όσον αφορά την αρχή της χώρας καταγωγής παραμένουν ακόμη πολλές αβεβαιότητες. Το κείμενο με κανέναν τρόπο δεν διευκρινίζει τις ασάφειες που εξακολουθούν να υφίστανται σχετικά με την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών και των καταναλωτών.

Ακόμη σοβαρότερο είναι το γεγονός ότι, παρότι το εργατικό δίκαιο εμπίπτει στις εθνικές εξουσίες, το Συμβούλιο έχει μόλις υπαγάγει την τήρηση του εργατικού δικαίου στις κοινοτικές αποφάσεις, καθότι η τήρηση του εργατικού δικαίου θα υπόκειται τώρα στις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ γυρίζει την πλάτη της στην αρχική φιλοδοξία της να δημιουργήσει έναν ενωμένο ευρωπαϊκό χώρο. Με την προς τα κάτω εναρμόνιση των κανόνων κοινωνικής, περιβαλλοντικής προστασίας και προστασίας των καταναλωτών, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο διακυβεύεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), γραπτώς. – (FR) Οι γάλλοι βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκαν, σήμερα Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, να εγκρίνουν την έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, με άλλα λόγια την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Πράγματι, παρά τις πολύ σημαντικές προόδους που έγιναν από τη Σοσιαλιστική Ομάδα και τη σοσιαλίστρια εισηγήτρια, κ. Gebhardt, σε πρώτη ανάγνωση κυρίως η απόρριψη της αρχής της χώρας καταγωγής το Κοινοβούλιο δεν έλαβε οιεσδήποτε εγγυήσεις από την Επιτροπή σχετικά με σχέδιο οδηγίας πλαισίου για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Με την ανάγνωση αυτή που είναι η δεύτερη ανάγνωση ενός κειμένου όπου δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία επί του πλήρους κειμένου, υπογράψαμε τις τροπολογίες που κατέθεσαν αρκετές ομάδες (η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία) που στόχευαν στην απόρριψη του κειμένου. Επιπλέον, καταθέσαμε αρκετές τροπολογίες που στόχευαν ειδικά στην εγγύηση του σεβασμού της ελευθερίας των κρατών μελών να ορίζουν τι εννοούν με τον όρο κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Όπως επισήμανε ο κ. Poignant, εξ ονόματος των γάλλων σοσιαλιστών, «ο ορισμός, η διαμόρφωση, η οργάνωση και η χρηματοδότηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οικονομικού ή μη οικονομικού χαρακτήρα, πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους».

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας που στόχευε στην απόρριψη της κοινής θέσης του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες. Η οδηγία δεν είναι ικανοποιητική διότι εισάγει μεγαλύτερη σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου και εξασθενεί περαιτέρω την τροποποιημένη πρόταση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, την οποία είχα καταψηφίσει.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά το εργατικό δίκαιο και τις κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες που έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Κυρίως, όμως, το κείμενο του Συμβουλίου δίδει στην Επιτροπή την εξουσία να επιβλέπει την εφαρμογή της οδηγίας.

Ενώ η έννοια της χώρας καταγωγής έχει απαλειφθεί από το κείμενο στο κείμενο που τροποποίησε η Επιτροπή, αυτή δεν έχει αντικατασταθεί από την έννοια της χώρας προορισμού ή της χώρας υποδοχής. Αυτό το βρίσκω λίαν επιζήμιο, πολύ δε περισσότερο επειδή θα είναι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που θα επιλύει τυχόν διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν.

Κατά συνέπεια, η οδηγία για τις υπηρεσίες που εγκρίθηκε στις 15 Νοεμβρίου είναι μια φιλελεύθερη οδηγία.

Τρία χρόνια συζητήσεων δεν κατέστησαν δυνατή την αποφυγή μιας κατάληξης με επικίνδυνες συνέπειες για την πολιτική και κοινωνική Ευρώπη. Μια τέτοια κατάληξη συνιστά σκληρό χτύπημα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση  ένα κτύπημα κάθε άλλο παρά απαραίτητο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η υιοθέτηση αυτής της οδηγίας, που μόλις έλαβε χώρα, είναι μια εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη. Είμαστε πικρά απογοητευμένοι από την απόρριψη της πρότασης να απορριφθεί η κοινή θέση του Συμβουλίου, πρόταση που κατέθεσε η ομάδα μας και την οποία υπογράψαμε.

Αυτό που συνέβη σήμερα ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση, από την πλευρά των δύο μεγαλύτερων ομάδων του Κοινοβουλίου, της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, σε σχέση με τις θέσεις τους στην πρώτη ανάγνωση πέρυσι τον Φεβρουάριο. Δεν έκαναν τίποτα για να προωθήσουν τη συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει και είχαν ψηφίσει, μετά τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις στο Στρασβούργο. Επέστρεψαν τώρα σε ορισμένες από τις πλέον καταστροφικές πτυχές της αρχικής, της περιβόητης οδηγίας Bolkestein.

Αυτό που επιδιώκουν είναι η ελευθέρωση των υπηρεσιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών, υποχωρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην πίεση που δέχονται από τους μεγάλους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς ομίλους, που θεωρούν αυτό το «βήμα» ως μια νέα ευκαιρία για την εκμετάλλευση των εργαζομένων και για οικονομική κυριαρχία. Όχι μόνον θα υπονομεύσει το κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών να ορίζουν, να προστατεύουν και να χρηματοδοτούν τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα τους αφαιρέσει τη δυνατότητα να καθορίζουν προδιαγραφές χρηματοδότησης και να προστατεύουν τις υπηρεσίες συνολικά. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχύσει τη δύναμη υπερεθνικών οργάνων όπως η Επιτροπή.

Πιστεύουμε ότι κάθε χώρα πρέπει να συνεχίσει να έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες που θέλει, τη δημόσια περιουσία τους, τη μορφή χρηματοδότησης και την οργάνωσή τους και σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και των τελικών χρηστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Fruteau (PSE), γραπτώς. – (FR) Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Επιτροπής, το κείμενο για τις υπηρεσίες στην Ένωση που προτείνεται σήμερα σε δεύτερη ανάγνωση δεν προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις για την αποτροπή οιουδήποτε κινδύνου διάλυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Ορισμένες ευαίσθητες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η κοινωνική κατοικία, οι υπηρεσίες στήριξης οικογενειών και οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, οι οποίες αρχικά εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της μελλοντικής οδηγίας στην πρώτη ανάγνωση, έχουν εν συνεχεία επανεισαχθεί από τα κράτη μέλη.

Το νομικό κενό που συνοδεύει, ιδιαίτερα, την κατάργηση του PPO δεν έχει απαλειφθεί, αφήνοντας στη διαιτησία των δικαστών του Δικαστηρίου και όχι στον νομοθέτη να ορίσουν τα μελλοντικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής πολιτικής μέσω της νομολογίας που αυτή η κατάσταση πιθανότατα θα δημιουργήσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι η γραπτή δήλωση της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στη διευκρίνιση ορισμένων εκ των κενών του κειμένου, όπως η εξαίρεση του εργατικού δικαίου, δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε πραγματική νομική αξία, και καθιστά την επίδραση και τη χρησιμότητά της ιδιαίτερα αβέβαιη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ψήφισα υπέρ της απόρριψης της πρότασης οδηγίας που αφορά τις υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Αν νέα έκδοση της οδηγίας Bolkestein δεν έπασχε ήδη από σοβαρές αδυναμίες, ιδιαίτερα το ότι δεν διαφέρει θεμελιωδώς από την προκάτοχό της, ένας μοναδικός λόγος θα μας ωθούσε να την απορρίψουμε: η ύποπτη συναίνεση μεταξύ της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και, ιδιαίτερα, το γεγονός ότι ενέκριναν τον συμβιβασμό που συνέταξε το Συμβούλιο.

Αληθινή επανάσταση θα αποτελούσε, μεταξύ άλλων, η ρητή δήλωση της προτεραιότητας ενός κράτους μέλους να εφαρμόζει το εθνικό δίκαιό του, και ιδιαίτερα το εθνικό εργατικό του δίκαιο και την εθνική κοινωνική, ποινική και φορολογική νομοθεσία του, στην επικράτειά του. Δηλαδή η αρχή της χώρας προορισμού, σε αντιδιαστολή με την αρχή της χώρας καταγωγής. Αυτή δεν θα στερούσε σε παρόχους υπηρεσιών από άλλο κράτος μέλος τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα· αυτή θα σήμαινε απλά ότι θα υπήρχε θεμιτός ανταγωνισμός με τους εθνικούς παρόχους. Επανάσταση θα αποτελούσε η αποδοχή για τα κράτη μέλη ότι έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως η κατάσταση στην αγορά εργασίας, ή για λόγους χωροταξίας. Αυτήν τη δυνατότητα δεν την έχουν.

Μετά τον ανταγωνισμό με τον υπόλοιπο κόσμο και τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων, η Ευρώπη θεσπίζει τώρα τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαίων εργαζομένων, είτε αυτοαπασχολούμενων είτε μισθωτών, και, με τον τρόπο αυτό, τον ανταγωνισμό μεταξύ κοινωνικών συστημάτων. Η Ευρώπη οδηγείται στην καταστροφή.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου χαιρετίζει την οδηγία για τις υπηρεσίες και πιστεύει ότι οι εταιρείες υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της χώρας από την οποία προέρχονται, δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις σε οιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Το βασικό ζήτημα στη συζήτηση για την οδηγία για τις υπηρεσίες είναι το αν η αρχή της χώρας καταγωγής θα πρέπει να στηρίζει την οδηγία ή όχι και το κατά πόσον η νομοθεσία της χώρας υποδοχής θα πρέπει να εφαρμόζεται απόλυτα. Η αρχή της χώρας καταγωγής επηρεάζει σημαντικούς, αλλά αυστηρά περιορισμένους, τομείς όπως οι κατασκευές, οι δραστηριότητες εγκατάστασης και οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Καλωσορίζουμε τον ανταγωνισμό σε αυτούς τους τομείς, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό όρους που είναι δίκαιοι για όλα τα μέρη. Πιστεύουμε ότι οι σουηδικοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται στο σουηδικό έδαφος. Είναι, συνεπώς, ικανοποιητικό που στην κοινή του θέση το Συμβούλιο απορρίπτει την αρχή της χώρας καταγωγής.

Η θέση του Συμβουλίου είναι βασικά μια νίκη των απόψεων που πρεσβεύει η Λίστα του Ιουνίου. Ο ανταγωνισμός στον τομέα των υπηρεσιών θα ενταθεί. Ταυτόχρονα, η εθνική ανεξαρτησία των κρατών μελών θα γίνει σεβαστή ως προς το ότι η αρχή της χώρας καταγωγής δεν αποτελεί τη βάση της οδηγίας. Είναι καλό το ότι δεν θα επηρεαστούν τα εθνικά μονοπώλια υπηρεσιών και το ότι η εθνική εργατική νομοθεσία, οι συλλογικές συμβάσεις, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και η νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση παραμένουν άθικτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η κοινή θέση του Συμβουλίου λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη τις βασικές τροπολογίες που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο. Οι περιπτώσεις που αποκλείστηκαν εξηγούνται ξεκάθαρα και σχετίζονται ιδίως με τομείς όπως οι υγειονομικές και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες.

Διαγράφηκε η αρχή της χώρας καταγωγής και έγιναν σεβαστά το εργατικό δίκαιο και οι κοινωνικές συμφωνίες των εν λόγω χωρών.

Επίσης, η πρόσβαση των επιχειρήσεών μας στην αγορά διευκολύνθηκε με την κατάργηση πολλών αυθαίρετων φραγμών.

Επιπροσθέτως, οι θέσεις της Επιτροπής έφεραν μεγαλύτερη σαφήνεια. Ως εκ τούτου, το γενικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία για το Κοινοβούλιο αλλά και για την οικονομική και κοινωνική πολιτική. Φυσικά, κάθε συμβιβασμός έχει και τις αδυναμίες του και μερικές από τις τροπολογίες του Συμβουλίου δεν είναι ιδιαίτερα σαφείς, όμως θα ήταν λάθος να αμφισβητήσουμε το γενικό αποτέλεσμα, που είναι πολύ θετικό, επαναφέροντας αυτήν τη συζήτηση στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η οδηγία για τις υπηρεσίες έχει μόλις εγκριθεί, με καθαρή πλειοψηφία. Αυτό είναι προς τιμήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια νίκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί; Διότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ της ευρωπαϊκής οικονομίας και αποτελούν την κύρια πηγή θέσεων απασχόλησης. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιέχεται στις ιδρυτικές αρχές της Ένωσης, και η δημιουργία μιας αληθινής εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών είναι το κλειδί για οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα στο Στρασβούργο μάς δεσμεύει σε αυτήν την πορεία, ενώ παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη διασφάλιση των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη συνέχιση του κοινωνικού κεκτημένου και του εργατικού δικαίου μας. Η εξαίρεση της αρχής της χώρας καταγωγής απαγορεύει τον κοινωνικό ανταγωνισμό και αποτελεί αποτελεσματικό εμπόδιο στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Καταργεί τα αδικαιολόγητα εμπόδια του προστατευτισμού, ενώ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες τους όταν το δικαιολογεί το δημόσιο συμφέρον. Το πεδίο εφαρμογής του κειμένου έχει επίσης μειωθεί, με την εξαίρεση ευαίσθητων τομέων όπως ο τομέας των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, ο τομέας της υγείας, τμήμα του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών και ακόμη ο τομέας των συμβολαιογράφων. Πρόκειται για έναν καλό συμβιβασμό, ο οποίος θα οδηγήσει την Ευρώπη μπροστά, εναρμονισμένη με τα συμφέροντα των πολιτών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Benoît Hamon (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα κατά της οδηγίας αυτής επειδή εκτιμώ ότι, παρά τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στον κοινοβουλευτικό διάλογο και υπό την πίεση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της συμμετοχής των πολιτών, παραμένει βαθιά φιλελεύθερη.

Καμία προοπτική αληθινής εναρμόνισης δεν εξετάζεται, η οποία να στοχεύει στην ωφέλεια καταναλωτών και εργαζομένων, σε αντιστάθμισμα της τρομακτικής απορρύθμισης του τομέα των υπηρεσιών στην Ευρώπη, η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη οφελών κυρίως για τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ η Επιτροπή αρνείται να σημειώσει πρόοδο σχετικά με την οδηγία πλαίσιο που αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες συμβάλλει στην εξασθένιση των δημόσιων υπηρεσιών, ορισμένες εκ των οποίων θα υποστούν τις συνέπειές της ακριβώς όπως οι απλές εμπορικές υπηρεσίες.

Τέλος, οι «απαγορευμένες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις προς αξιολόγηση» των άρθρων 14 και 15 καθιστούν αδύνατον, ή, τουλάχιστον, εξαιρετικά δύσκολο, να θεσπιστεί οποιοσδήποτε δημόσιος κανονισμός στον τομέα των υπηρεσιών. Θα υπάρχει μια μέγιστη τιμή για βασικές υπηρεσίες· ένας ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων με σκοπό την εγγύηση της ποιότητας ορισμένων ευαίσθητων υπηρεσιών· χωροταξικός σχεδιασμός, για παράδειγμα, για τη λειτουργία των υπερκαταστημάτων· και τόσοι πολλοί κανόνες που θεωρούντο έως τώρα ότι εγγυώνται τον σεβασμό του γενικού συμφέροντος και που σήμερα θεωρούνται ότι ορθώνουν τόσα πολλά απαράδεκτα εμπόδια στην ελευθερία εγκατάστασης και στην ελευθερία του επιχειρείν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Θεωρώ ότι ο κλειστός κατάλογος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι υπερβολικά περιορισμένος και θα αφήσει πολλές υπηρεσίες σε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Είναι τελικά μέσα ή έξω; Δεν έχουμε καμία οδηγία πλαίσιο για αυτούς τους τομείς, που είναι ουσιώδεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και την ενθάρρυνση της κοινωνικής συνοχής και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες. Αποτελούν βασικές πολιτικές της ΕΕ. Η δήλωση της Επιτροπής σήμερα το πρωί δεν μπορεί να δεσμεύσει τη μελλοντική Επιτροπή κατά τη θητεία της οποίας θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Η δήλωση δεν έχει καμία νομική ισχύ ενώπιον του ΔΕΚ, το οποίο τώρα θα κληθεί να λάβει τις αποφάσεις που απέφυγε το Κοινοβούλιο. Είδαμε στη σημερινή ψηφοφορία ότι η πλειοψηφία του Σώματος αυτού προτιμάει να μην κάνει σαφείς δηλώσεις σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία των δημοσίων υπηρεσιών. Πώς θα εξηγήσουν στους συμβούλους τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ότι αποδυναμώνουν τον ρόλο τους όσον αφορά τον καθορισμό της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος; Το Κοινοβούλιο επέφερε θετικές αλλαγές στην αρχική πρόταση. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Παρά τις μερικές βελτιώσεις, παρά τους μερικούς πρόσθετους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής ή, μάλλον, όχλησης, της πρώτης εκδοχής της οδηγίας Bolkestein, το κείμενο αυτό, στη νέα του μορφή, παραμένει θεμελιωδώς απαράδεκτο. Παραμένει μια ανοικτή πόρτα στο κοινωνικό ντάμπινγκ και στον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ εργαζομένων.

Δεν επιλύει, πράγματι, κανένα από τα προβλήματα που ήγειρε η αρχική οδηγία. Δεν εξαιρεί δημόσιες υπηρεσίες και δεν διαφυλάσσει το δικαίωμα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες ορίζονται, οργανώνονται και χρηματοδοτούνται. Αρνείται τις νόμιμες, οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές προϋποθέσεις που αυτά τα ίδια τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν στην πρόσβαση σε μια δραστηριότητα, και τους αναγνωρίζει μόνον τη δυνατότητα να επικαλούνται «υπερισχύουσες απαιτήσεις γενικού ενδιαφέροντος», μια ασαφής έννοια την οποία το Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο θα αναλάβει το ίδιο να την ερμηνεύσει με όσο το δυνατόν πιο περιοριστικό τρόπο. Υπαγάγει την τήρηση του εργατικού δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία στην τήρηση του κοινοτικού δικαίου και, ειδικότερα, της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που ορίζεται στις συνθήκες, μια κίνηση που ισοδυναμεί με άρνηση της εφαρμογής αυτού του εθνικού δικαίου.

Αρκετά εκατομμύρια Ευρωπαίοι απέρριψαν αυτήν την υπερφιλιλεύθερη Ευρώπη, η οποία περιφρονεί ανθρώπους και έθνη και δίδει προτεραιότητα στους νόμους της αγοράς, στα οικονομικά συμφέροντα και στον ιερό και απαραβίαστο ανταγωνισμό. Ακούστε τους πριν είναι πολύ αργά!

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας να απορριφθεί αυτή η οδηγία. Η οδηγία είναι ένα βήμα προς τα πίσω σε σύγκριση με την ψηφοφορία στην πρώτη ανάγνωση, επειδή αφήνει ανοικτή την εφαρμογή της αρχής της χώρας καταγωγής και με κανέναν τρόπο δεν εξαιρεί τις δημόσιες υπηρεσίες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος από αυτόν τον «ελεύθερο ανταγωνισμό», με αποτέλεσμα να αποσταθεροποιηθούν σοβαρά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί ότι το κείμενο δεν προσδιορίζει με σαφήνεια ποιο δίκαιο ισχύει και έτσι τις περισσότερες φορές θα εφαρμόζεται το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το οποίο συνδέεται στενά με την αρχή της χώρας καταγωγής. Το περιθώριο χειρισμών που έχει το κράτος μέλος για να δρα στον κοινωνικό τομέα θα μειωθεί σημαντικά. Παρά την τυπική πρόοδο που έχει σημειωθεί, σιγά σιγά, με το κείμενο αυτό η φιλελεύθερη πραγματικότητα θα επιβληθεί και το κοινωνικό μας μοντέλο θα διακυβευτεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis και Philippe de Villiers (IND/DEM), γραπτώς. – (FR) Σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί η συγκατάθεση του γαλλικού λαού κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το στρατόπεδο του «Ναι», ιδιαίτερα εντός της Ένωσης για ένα Λαϊκό Κίνημα, του είχε υποσχεθεί τρία πράγματα: την απόσυρση της οδηγίας Bolkestein· τη μείωση του ΦΠΑ για τον τομέα της εστίασης· και την εγκατάλειψη του σχεδίου προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ. Ο γαλλικός λαός θα έχει τελικά την Τουρκία στην ΕΕ, την οδηγία Bolkestein και ένα αμετάβλητο συντελεστή ΦΠΑ.

Ο συμβιβασμός επί του οποίου ψηφίζουμε σήμερα αποτελεί κατά τα φαινόμενα μια εξασθενημένη εκδοχή του αρχικού κειμένου, η οποία περιλαμβάνει, ως διπλό κακό, πλήρεις εξουσίες για την Επιτροπή και το Δικαστήριο για να αποκαταστήσουν το αρχικό κείμενο. Πώς μπορεί ο κ. Toubon να λέει ότι, με την έγκριση αυτού του συμβιβασμού, ελπίζει να «αποφευχθούν τα χειρότερα»;

Τα χειρότερα, κατά συνέπεια, θα σήμαιναν να μην υπάρχει οδηγία, όμως αυτή ακριβώς η υπόσχεση είχε δοθεί στον γαλλικό λαό το 2005 από την Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα και τον αρχηγό του κράτους!

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψηφίζω σήμερα χωρίς ενθουσιασμό υπέρ της οδηγίας που αφορά τις υπηρεσίες. Το κείμενο αυτό έχει διαστραφεί και χειραγωγηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κρίσιμης σημασίας διατάξεις όπως αυτές περί απόσπασης εργαζομένων έχουν εξαφανιστεί, και λυπάμαι γι’ αυτό.

Μας λένε ότι αυτές οι διατάξεις έχουν απαλειφθεί προκειμένου να προληφθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ, όμως δεν υπάρχει πολλή αλήθεια σε αυτό. Αυτές οι διατάξεις θα είχαν διευκρινίσει τους κανόνες του παιχνιδιού και τους ελέγχους εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Εξίσου, γιορτάζουμε και χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η αρχή της χώρας καταγωγής η οποία συνοδευόταν από τις αναγκαίες δικλείδες ασφαλείας έχει εξαφανιστεί.

Όμως, πώς μπορούμε, ταυτόχρονα, να ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς; Τι προτείνουμε στις επιχειρήσεις και στους πολίτες μας; Ασφαλώς όχι τους σαφείς κανόνες που έχουν ανάγκη στην εσωτερική αγορά.

Πάρα πολλά ψέματα έχουν συσκοτίσει τις συζητήσεις που περιβάλλουν αυτό το θέμα, βλάπτοντας έτσι την εσωτερική αγορά και την ολοκλήρωση της Ευρώπης μας.

Με την οδηγία, έχουμε χάσει μια μεγάλη ευκαιρία να ολοκληρωθούμε περισσότερο. Μακάρι να μας γίνει μάθημα για το μέλλον και να μην κάνουμε τα ίδια λάθη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω την έκθεση Gebhardt και ουσιαστικά την έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να καταστεί πιο ελεύθερη η κυκλοφορία των υπηρεσιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ χωρίς να υπονομεύονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα ή οι περιβαλλοντικοί νόμοι. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή της οδηγίας ώστε να εξασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε ενώπιον του Σώματος ο Επίτροπος θα εκπληρωθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. (EN) Η οδηγία για τις υπηρεσίες θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις ζωές των εργαζομένων και των καταναλωτών, καθώς θα υποβαθμίσει το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών και θα αυξήσει τους κινδύνους του κοινωνικού ντάμπινγκ. Δίνει αποκλειστικό προβάδισμα στην ελευθερία της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, ενώ ελευθερίες όπως τα κοινωνικά δικαιώματα και η συλλογική διαπραγμάτευση αποκλείονται ή αποδιαρθρώνονται.

Η οδηγία πιέζει προς τα κάτω τους μισθούς και παρέχει στις εταιρείες πολυάριθμα «παραθυράκια» τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν για να καταβάλλουν μισθούς κατώτερους από τον ελάχιστο. Παρέχει ένα κίνητρο στους παρόχους υπηρεσιών να εγκατασταθούν σε χώρες με χαμηλούς μισθούς και χαμηλή φορολογία και ενθαρρύνει την ισοπέδωση προς τα κάτω σε σχέση με τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας.

Οι κανονιστικές απαιτήσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών, και η ανάγκη για τέτοιου είδους απαιτήσεις αυξάνει ανάλογα με την ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα. Η οδηγία θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα των κρατών μελών και των τοπικών αρχών να ρυθμίζουν τις υπηρεσίες.

Τέλος, το Κοινοβούλιο συνθηκολόγησε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο αρνούμενο να υποστηρίξει την ήδη ανεπαρκή θέση της πρώτης ανάγνωσης.

Δυστυχώς, δεν κατάφερα να ψηφίσω αυτήν τη φορά λόγω της εισαγωγής του γιου μου στο νοσοκομείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE), γραπτώς.(MT) Ψήφισα υπέρ αυτής της οδηγίας για δύο λόγους.

Καταρχάς, δεν αντιμετωπίσαμε τους ανθρώπους σαν αριθμούς, στην υπηρεσία της αγοράς· αντιθέτως, βάλαμε τα δικαιώματα των εργαζομένων πάνω από όλους τους άλλους παράγοντες.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ήραμε όλα τα εμπόδια για την κυκλοφορία των ατόμων, όχι στρέφοντας τους εργαζόμενους τους μεν εναντίον των δε, στήνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν αγώνα στον οποίο θα νικήσουν όποιοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπό τους χειρότερους δυνατούς όρους, αλλά δείχνοντας ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ελευθερία κυκλοφορίας για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Αυτή η ψηφοφορία θα πρέπει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι κανείς δεν θα πρέπει να συνεχίζει να εκμεταλλεύεται αλλοδαπούς εργαζόμενους προσφέροντας τους χειρότερους όρους από εκείνου που προσφέρει σε ντόπιους εργαζόμενους. Ούτε μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή η άσκηση πιέσεων σε ντόπιους εργαζόμενους προκειμένου να δεχτούν χαμηλότερους μισθούς και χειρότερους όρους μέσω τέτοιων μεθόδων.

Πάνω απ’ όλα αυτά, οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τους όρους εργασίας που προσφέρονται σε ντόπιους και σε αλλοδαπούς εργαζόμενους και δεν θα πρέπει να στερούνται πληροφοριών. Η έλλειψη πληροφόρησης οδηγεί σε καχυποψία και αντιπαλότητα, ακριβώς όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις δεξαμενές ναυπηγείων στη Μάλτα.

Οι εξοικονομήσεις πόρων δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας των υπηρεσιών. Αυτό καλείται να εκπληρώσει η παρούσα οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Ο συνασπισμός και σύσσωμη η ευρωπαϊκή αριστερά καταψήφισαν την τροποποιημένη πρόταση Bolkenstein που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί θα οδηγήσει σε συμπίεση της θέσης των εργαζομένων και αποτελεί βαρύ πλήγμα εναντίον της κοινωνικής Ευρώπης.

Ο συμβιβασμός ευρωδεξιάς-σοσιαλιστών, μετριάζει αλλά δεν αναιρεί τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία και το μεγάλο αρνητικό κοινωνικό φορτίο της πρότασης. Με τις ασάφειές του, αφήνει την πόρτα ανοιχτή σε περαιτέρω αρνητικές ερμηνείες, τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Δικαστήριο. Η αναδιατυπωμένη πρόταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου που υιοθέτησε σήμερα το Κοινοβούλιο χωρίς καμία τροπολογία (!) ενισχύει όλες αυτές τις επικίνδυνες ασάφειες.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προστατεύει με τη νομολογία του συστηματικά τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την αρχή της χώρας προέλευσης. Πάντα αποφασίζει εναντίον των κανόνων της χώρας υποδοχής, με το επιχείρημα ότι δυσχεραίνουν τις δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων.

Ο κίνδυνος μεταφοράς των επιχειρήσεων σε χώρες με ελαστικότερη κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία ενισχύεται με την υιοθέτηση της οδηγίας.

Ο αγώνας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς εναντίον του κοινωνικού ντάμπινγκ θα συνεχιστεί και μετά την ψήφιση της οδηγίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τα συνδικάτα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα, βεβαίως, υπέρ της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Καρπός ευρέων συμβιβασμών είναι ένα τροποποιημένο, αναθεωρημένο και επανεξετασμένο κείμενο που ανοίγει την αγορά των υπηρεσιών στην Ευρώπη. Ψήφισα υπέρ αυτού του κειμένου, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου  όπως και τα τέσσερα πέμπτα σχεδόν των βουλευτών του.

Το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών θα είναι θετικό για τις οικονομίες μας· θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της παράνομης εργασίας και θα εγγυηθεί μια καλύτερη κοινωνική προστασία για όλους τους ευρωπαίους εργαζομένους. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η οδηγία θα δημιουργήσει 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας· αυτή παραμένει ακόμη η καλύτερη κοινωνική πολιτική που υπάρχει!

Η δαιμονοποίηση είναι η τακτική που χρησιμοποιούν αυτοί που στερούνται τακτικής: είναι, θα πρόσθετα, διασκεδαστικό να παρατηρούμε ότι, στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, μόνον μια χούφτα αδιάλλακτων, συμπεριλαμβανομένων των γαλλόφωνων βέλγων, εξακολουθούν να απορρίπτουν αυτόν τον συμβιβασμό, ο οποίος έγινε αποδεκτός από όλους, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών συνδικάτων!

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν παίξει τον ρόλο τους και διέψευσαν αυτούς που συνεχώς δαιμονοποιούσαν αυτό το κείμενο. Το κείμενο, στην παρούσα μορφή του, διατηρεί τα καλύτερα τμήματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και αναγνωρίζει την ειδική φύση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Οι συννομοθέτες έθεσαν τέλος στα ψεύδη και έδωσαν μια ευκαιρία ανάπτυξης στην Ευρώπη!

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), γραπτώς. – (FR) Συνεπής προς την ψήφο μου επί της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην πρώτη ανάγνωση, ψήφισα να απορριφθεί η κοινή θέση. Πράγματι, το Συμβούλιο δεν συμπεριέλαβε όλες τις τροπολογίες που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όφειλα να απορρίψω την κοινή θέση του Συμβουλίου, διότι εξαιρεί σαφώς το εργατικό δίκαιο και τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Αυτός είναι ο λόγος που συνυπέγραψα και ψήφισα υπέρ τριών τροπολογιών της γαλλικής σοσιαλιστικής αντιπροσωπείας που προέβλεπαν τη σαφή και συνολική εξαίρεση του εργατικού δικαίου και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Πράγματι, είναι θέμα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων. Αυτά δεν πρέπει να διέπονται από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.

Μολονότι η δήλωση της Επιτροπής διευκρινίζει τον στόχο της σε αρκετά σημεία, αυτή δεν αρκεί διότι δεν έχει δεσμευτική ισχύ.

Τέλος, ψήφισα υπέρ των τροπολογιών που αποσκοπούσαν στην πλήρη εξαίρεση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Η ΕΕ χρειάστηκε 50 χρόνια για να θέσει σε εφαρμογή την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών που διακηρύσσεται στη συνθήκη της Ρώμης του 1957. Σήμερα πλησιάζει στην πραγμάτωσή της.

Η ΕΕ πραγματοποιεί ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση με την οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία θα διευκολύνει την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ, τις οποίες προσφέρει η εσωτερική αγορά.

Αμφιλεγόμενη από το ξεκίνημά της ως οδηγία Bolkestein, το τελικό κείμενο της οδηγίας είναι μάλλον λιγότερο αποφασιστικό.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι η έκθεση αυτή έχει επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της κρίσιμης ανάγκης για άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών στον ανταγωνισμό παράλληλα με τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας οδηγίας, διότι πιστεύω ότι η Πορτογαλία έχει πολλά να κερδίσει, καθώς θα αντλήσει τα μέγιστα οφέλη από την εσωτερική αγορά.

Η υιοθέτηση της οδηγίας ήταν σωστή κίνηση, ακόμη και αν ο μοναδικός λόγος ήταν η άρση μιας σειράς διοικητικών και νομικών εμποδίων που επιβάλλουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι πορτογαλικές εταιρείες, και ειδικότερα οι ΜΜΕ, θα είναι αυτές που θα ωφεληθούν κατά κύριο λόγο.

Επίσης, η υιοθέτηση της οδηγίας θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας που αποσκοπεί σε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή υπηρεσιών από τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Μολονότι η κοινή θέση του Συμβουλίου για την οδηγία για τις υπηρεσίες, επί της οποίας θα ψηφίσουμε σήμερα, ενδέχεται να είναι μια βελτίωση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, ορισμένες πτυχές της εξακολουθούν να είναι απαράδεκτες.

Το έγγραφο δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Δεν ξεκαθαρίζεται, για παράδειγμα, ποια νομοθεσία ισχύει και σε ποιον βαθμό τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν εθνικές διατάξεις. Η δυνατότητα για εναρμόνιση προς τα άνω δεν έχει περιληφθεί. Επιπλέον, η ρήτρα αναθεώρησης αφήνει ανοικτή την πόρτα στην επανεισαγωγή της αρχής της χώρας καταγωγής και στην προσθήκη υπηρεσιών που βρίσκονται επί του παρόντος εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και, εφόσον δεν υπάρχει οδηγία πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, αυτή η οδηγία κινδυνεύει να καταστεί οριζόντια οδηγία για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.

Λυπούμαι επίσης για το γεγονός ότι ο κατάλογος των κοινωνικών υπηρεσιών που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ενώ αρχικά ήταν ενδεικτικός, έχει μετατραπεί σήμερα σε περιοριστικό κατάλογο. Επίσης, η απουσία οιασδήποτε αναφοράς στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι απογοητευτική. Τέλος, είμαι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τη συνθηκολόγηση του Σώματος αυτού από την άποψη της μέγιστης επιβολής των επιτευγμάτων της πρώτης ανάγνωσης. Ως αποτέλεσμα, το μέλλον μιας δημοκρατικής και κοινωνικής Ευρώπης υπονομεύεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την οδηγία για τις υπηρεσίες και υποστηρίζω τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. (PL) Το μόνο όφελος του παρόντος συμβιβασμού σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες είναι το γεγονός ότι η υιοθέτησή του δεν θα επιδεινώσει τη βάση επί της οποίας λειτουργεί η αγορά των υπηρεσιών. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτόν τον συμβιβασμό στη σημερινή ψηφοφορία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα παράσχει τη λυδία λίθο για την παρούσα οδηγία, καθώς είναι σίγουρο ότι θα κληθεί συχνά να αποφανθεί για διαφορές που θα αφορούν το αντιφατικό περιεχόμενο της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Από τη μια πλευρά, έχουμε την ελευθερία παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται στη συνθήκη. Από την άλλη πλευρά, αυτή η οδηγία δεν εφαρμόζεται στα πεδία των αόριστα καθορισμένων δημοσίων και κοινωνικών υπηρεσιών και των γραφείων εύρεσης προσωρινής εργασίας. Δεν έχει καμία επιρροή ως προς τη ρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το πεδίο εφαρμογής της είναι περιορισμένο όσον αφορά την εργασία που εκτελούν οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι.

Ως αποτέλεσμα, κανένα πραγματικό εμπόδιο στην παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ δεν πρόκειται να αρθεί όταν εγκριθεί αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες. Είναι ένας συμβιβασμός που επιτεύχθηκε εξ ολοκλήρου εις βάρος των νέων κρατών μελών, που έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. Κανένα από τα κοινωνικά επιχειρήματα που προβλήθηκαν για την εισαγωγή των προαναφερόμενων εξαιρέσεων και περιορισμών δεν εκπληρώνει τον δεδηλωμένο κοινωνικό του στόχο. Αποτελούν απλώς στοιχεία που μαρτυρούν οικονομικό σοβινισμό από την πλευρά των συνδικαλιστικών ενώσεων και άλλων ομάδων συμφερόντων στα παλαιά κράτη μέλη.

Έως σήμερα, οι συζητήσεις επί του σχεδίου αποτέλεσαν ύψιστο υπόδειγμα της ευρωπαϊκής υποκρισίας που βιώσαμε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, μαζί και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσποιούνται ότι εισάγουν τις αρχές μιας κοινής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών. Με αυτό, δεν κοροϊδεύουν μόνον τον εαυτό τους αλλά και τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (UEN), γραπτώς. – (FR) Θα ήθελα να αρχίσω επισημαίνοντας το αποτελεσματικό έργο που επιτέλεσε η εισηγήτρια, κ. Gebhardt, η οποία διασφάλισε ότι το εγκριθέν κείμενο θα είναι σαφώς καλύτερο από το αρχικό σχέδιο του κ. Bolkestein.

Ωστόσο, μολονότι το έργο της ήταν αξιοθαύμαστο, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας να καταψηφιστεί αυτή η οδηγία και των τροπολογιών που συνυπέγραψα, μαζί με αυτές που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, επειδή το κείμενο στη δεύτερη ανάγνωση δεν προχωρεί τόσο μακριά όσο το κείμενο στην πρώτη ανάγνωση.

Στο κείμενο εξακολουθούν να παραμένουν πολλές γκρίζες ζώνες, και αυτές θα έπρεπε να έχουν διευκρινιστεί πριν μπορέσουμε να δεχθούμε ένα τόσο σημαντικό κείμενο όπως αυτό, το οποίο αφορά το μέλλον των λαών της Ευρώπης.

Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δεν έχουν αποσυρθεί από το πλαίσιο αυτής της οδηγίας, και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιλογή επικίνδυνων ατραπών.

Φρονώ ότι στο Δικαστήριο και στην Επιτροπή έχουν δοθεί πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια επιρροής επί του ελέγχου των κρατών και της ερμηνείας της οδηγίας. Ο νομοθέτης δίδει υπέρ το δέον εξουσίες στην κυβέρνηση των δικαστηρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι αιτιολογήσεις ψήφου έληξαν.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου