Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0115/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0115/2006 (B6-0442/2006)

Συζήτηση :

PV 15/11/2006 - 13
CRE 15/11/2006 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

13. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της πολιτικής προστασίας (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση (Ο-0115/2006) προς το Συμβούλιο, του κ. Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, του κ. Galeote, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και του κ. Daul, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της πολιτικής προστασίας (B6-0442/2006).

 
  
MPphoto
 
 

   Αντώνιος Τρακατέλλης (PPE-DE), συντάκτης. – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια από την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών αποκάλυψε τον ελλειμματικό χαρακτήρα της δυνατότητας εθνικής παρέμβασης και, κατά συνέπεια, τις αυξανόμενες προσδοκίες για κοινοτική αρωγή. Αρωγή που θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά αποτελεσματικής παρέμβασης στο πεδίο της πρόληψης και ταχείας αντίδρασης. Υπό αυτήν τη σκοπιά, απαιτείται ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης, θεμελιωμένο στις εξής 4 συνιστώσες: εντοπισμό και εκτίμηση των κινδύνων· συνεχή παρακολούθησή τους· μηχανισμό προειδοποίησης και επικοινωνίας και τέλος, ετοιμότητα, δηλαδή ικανότητα αντίδρασης και βοήθειας.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ενδεικτικά κάποιες παραμέτρους ιδιαίτερης σημασίας που χαρακτηρίζουν έναν τέτοιο αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, όπως αναφέρονται στην εξαιρετική έκθεση Barnier, που ψηφίσαμε στην Ολομέλεια, αλλά και στην έκθεση που εισηγήθηκα στην Ευρωμεσογειακή Ολομέλεια.

Χρειαζόμαστε σύστημα επαγρύπνησης, μονάδες επέμβασης προερχόμενες από τα συμμετέχοντα κράτη, κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την αντίδραση και τη σχετική ενημέρωση των πολιτών, βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των καταστάσεων και αμοιβαία προξενική συνδρομή για τον καθορισμό σημείων επαφής μεταξύ των κρατών μελών.

Ευνόητο είναι ότι χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση και την ουσιαστική συμμετοχή των κρατών μελών, το όλο εγχείρημα θα μείνει μετέωρο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, κυρία Προεδρεύουσα, αν το Συμβούλιο έχει τη βούληση να ανταποκριθεί στην απαίτηση και, βεβαίως, να εξασφαλισθεί η αναγκαία συνεργασία των κρατών μελών.

Πιστεύω ότι, στις σχετικές αποφάσεις, θα πρυτανεύσει τελικώς η ανάγκη ανταπόκρισης στην απαίτηση και την προσδοκία των πολιτών. Το επιβάλλει πρώτα απ’ όλα η αύξηση, η συχνότητα και η ένταση των φυσικών καταστροφών με συνέπειες την απώλεια ζωών αλλά επίσης οικονομικές όπως και περιβαλλοντικές ζημιές.

Επιπλέον, πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο της πολιτικής προστασίας θα εδραιώσει σταδιακά την ευρωπαϊκή συνείδηση στους πολίτες και θα είναι ένα ορατό δείγμα της αλληλεγγύης που πρέπει να διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote (PPE-DE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να υπεισέλθουμε στους βαθύτερους λόγους, τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες επλήγησαν από σοβαρές φυσικές καταστροφές. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, μας έπληξαν πυρκαγιές, πλημμύρες και οι επιπτώσεις μιας ιδιαίτερα σοβαρής ξηρασίας.

Βλέπουμε συχνά πώς οι πληγείσες περιοχές των κρατών μελών, μερικές φορές των πιο ανεπτυγμένων χωρών, δεν έχουν τους επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουν μόνες αυτά τα φαινόμενα.

Ωστόσο, ορισμένες φορές φαίνεται ότι είμαστε πιο ευσυνείδητοι όταν πρόκειται να προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας όταν η καταστροφή γίνεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά απ’ ό,τι είμαστε όταν γίνεται σε ένα κράτος μέλος.

Παρόλα αυτά, το Συμβούλιο φαίνεται να εμμένει σε μια παθητική προσέγγιση. Κάποιοι θα πουν ότι δεν πρέπει να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα, αλλά αυτό δεν είναι ένα οικονομικό θέμα, και ένα παράδειγμα είναι ότι εσείς, κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, δεν σημειώσατε καμία πρόοδο στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, η οποία δεν θα κοστίσει ούτε ένα ευρώ επιπλέον από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Ορισμένες φορές δεν είμαστε σε θέση να επικρίνουμε. Η Ολομέλεια ενέκρινε την αποστολή μιας αντιπροσωπείας στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στις αρχές του Σεπτεμβρίου, και, κύριε Πρόεδρε, το Προεδρείο του Κοινοβουλίου εξακολουθεί να είναι δεσμευμένο με ρυθμιστικά θέματα που πρέπει να επιλύσει για να μπορέσει να δώσει το πράσινο φως σε αυτήν την αντιπροσωπεία.

Δεν θα χάσουμε το θάρρος μας, ωστόσο, διότι κανείς δεν πιστεύει ότι δεν πρέπει να δοθούν πόροι για μια κοινή προσπάθεια που θα μας κάνει πιο αποτελεσματικούς στη βοήθεια του κόσμου. Η αρχή της επικουρικότητας θα γίνει επίσης σεβαστή. Δεν υπάρχει πρόθεση σφετερισμού της κυριαρχίας κανενός κράτους μέλους.

Υπάρχει μια έκθεση, για την οποία είναι υπεύθυνος ο κ. Barnier, στο τραπέζι διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου, η οποία παρέχει μια καλή βάση γι’ αυτό το έργο. Θα ήθελα να μάθω αν το Συμβούλιο προτίθεται να δώσει συνέχεια σε αυτό το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμφίβολα θα παράσχει την ενθουσιώδη υποστήριξή του και οι Ευρωπαίοι θα είναι ευγνώμονες γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE), συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, καμία περιοχή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις φυσικές καταστροφές, είτε πρόκειται για πυρκαγιές στα δάση, είτε για σεισμούς ή πλημμύρες. Η αντιμετώπισή τους, και πολύ περισσότερο η αντιμετώπιση των συνεπειών τους, ξεπερνά τις δυνατότητες των τοπικών αρχών και έτσι, οι πληγείσες περιοχές στηρίζονται στην αλληλεγγύη, και πρωτίστως στη βοήθεια γειτονικών περιοχών και στην υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο, το οποίο φέρει την ευθύνη για την πολιτική προστασία και την προστασία από τις καταστροφές.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι δεν χρειαζόμαστε νέες εξουσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα διπλές δομές και σπατάλη χρημάτων για διοικητικούς μηχανισμούς. Επίσης, θεωρώ κάπως προβληματική την ιδέα να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό ευρωπαϊκοί πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία ή και χρήματα που προορίζονται για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ύπαιθρο είναι μελλοντοστραφής. Υποστηρίζει τις περιφερειακές επενδυτικές στρατηγικές των εθνικών κρατών στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Σήμερα, υπάρχουν κάποιοι που ζητούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πολύτιμοι πόροι για την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση και τις αποζημιώσεις των θυμάτων. Και γι’ αυτό έχω να πω πως δεν φαίνεται να είναι πολύ εύλογο να χρησιμοποιήσουμε χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων για ζητήματα όπως οι πυρκαγιές.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, για τις πραγματικά μεγάλες καταστροφές έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, ακριβώς για τις περιπτώσεις που οι εκάστοτε χώρες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, θα ήθελα να ζητήσω να είναι πιο ευέλικτο το ταμείο αυτό σχετικά με τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Επίσης, ζητώ να υπάρχουν πιο δεσμευτικοί κανόνες για τον διεθνή συντονισμό των παρεμβάσεων σε περίπτωση κρίσης, καταρχάς διμερώς, μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρακαλώ, ωστόσο, να μην δημιουργήσουμε εδώ νέες ευρωπαϊκές υπερδομές στον τομέα της πολιτικής προστασίας και να μην γίνει άλλη σπατάλη πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων για καθήκοντα που πραγματικά θα έπρεπε στις περισσότερες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται από τα εθνικά κράτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στη σύνταξη της απάντησής του, το Συμβούλιο υπέθεσε ότι τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου επιθυμούν να γνωρίζουν με ποιον τρόπο οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της Ένωσης θα αναπτυχθούν και θα προωθηθούν από το Συμβούλιο. Οι εναρκτήριες ομιλίες τους έχουν τώρα επιβεβαιώσει ότι η υπόθεσή μας ήταν ορθή και ότι αυτό είναι όντως το θέμα.

Πρωταρχικός στόχος του έργου του Συμβουλίου είναι να αποκαταστήσει έναν καλύτερο συντονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επεμβάσεις παροχής βοήθειας λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Για τον στόχο αυτό, το Συμβούλιο θα βασίζεται στις υφιστάμενες δομές, όπως το κέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών πολιτικής προστασίας που λειτουργεί σε συνεργασία με την Επιτροπή και τη γενική γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δεύτερος στόχος του έργου του Συμβουλίου είναι να παρέχει βοήθεια ταχέως και οπουδήποτε αυτή χρειάζεται. Την κύρια ευθύνη για την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έχουν τα ίδια τα κράτη μέλη. Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, το Συμβούλιο εξετάζει, κατά πόσον, με εφαρμογή ορισμένων προϋποθέσεων, ένα ποσοστό των πιστώσεων του κοινοτικού προϋπολογισμού που διατίθεται για επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας της ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μίσθωση μέσων μεταφοράς και εξοπλισμού. Όλα αυτά δείχνουν ότι το Συμβούλιο θεωρεί πολύ σημαντική την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι είναι η τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες που κουβεντιάζουμε το θέμα αυτό, δείχνει και την αυξημένη ευαισθησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έχω επισημάνει και άλλη φορά ότι είναι παράδοξο να έχουμε κοινή πολιτική για τους αγρότες, για το περιβάλλον, για την περιφερειακή ανάπτυξη και να μην έχουμε κάποια πολιτική για τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες επηρεάζουν και τους αγρότες και την περιφερειακή ανάπτυξη και το περιβάλλον. Αυτό είναι μια παραδοξότητα στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα.

Ακόμη, θεωρώ πως η αδιαφορία γι’ αυτά τα θέματα ενισχύει και τον ευρωσκεπτικισμό. Θα ήταν πολύ πιο θετική η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν υπήρχε ένα ευρωπαϊκός μηχανισμός και μετά από όποια φυσική καταστροφή ήταν παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκείνην την ώρα οι πολίτες. Ας το καταλάβουμε. Δεν νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη σκέψη για να υιοθετήσει κανείς αυτήν την αντίληψη. Δεν θέλουμε υποκατάσταση των κρατών μελών. Βεβαίως και θα εξακολουθήσουν τα κράτη μέλη να είναι παρόντα, αλλά εκείνο που θέλουμε είναι να υπάρχει ένας συντονισμός.

Κυρία υπουργέ, το Συμβούλιο ήταν που κάλεσε τον κ. Βarnier, διακεκριμένο Ευρωπαίο, πετυχημένο Επίτροπο, να σας υποβάλει μια πρόταση, δεν τον καλέσαμε εμείς. Σημειώσατε την πρόταση στο Συμβούλιο τον Ιούνιο και από εκεί και πέρα παραμένει η πρόταση χωρίς να υπάρχει καμία εξέλιξη. Κάτι πρέπει να μας πείτε. Ξέρω ότι δεν εκπροσωπείτε εδώ απλά και μόνον τη χώρα σας αλλά 25 χώρες και πρέπει να συντονιστείτε μεταξύ σας, αλλά συντονιστείτε. Έχουν περάσει μήνες. Πρέπει να περιμένουμε πάλι καταστροφές όπως έγινε το 2002 στη Γερμανία για να κάνουμε κάτι; Τότε, με αφορμή τις καταστροφές, κάναμε το Ταμείο Αλληλεγγύης. Δεν μπορεί να προχωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ανάγκη να πείτε κάτι πιο ξεκάθαρο κάποια στιγμή και μέχρι τον Δεκέμβρη διαθέτετε χρόνο, ώστε να εγείρετε το θέμα και να δώσετε συνέχεια στην έκθεση του κ. Barnier. Το οφείλετε στον εαυτό σας, διότι εσείς τον καλέσατε να εκπονήσει αυτήν την έκθεση, και το οφείλετε πάνω απ’ όλα στους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, όπως αλλάζουν οι καιροί, έτσι αλλάζουν και οι ανάγκες. Το κλίμα δεν είναι πλέον αυτό που ήταν δεκάδες χρόνια πριν. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και ξηρό καιρό εναλλάσσονται με ημέρες με καταρρακτώδη βροχή.

«Η αλλαγή του κλίματος δεν είναι επιστημονική φαντασία», επισήμανε σήμερα ο Κόφι Άναν κατά την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης του Ναϊρόμπι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Οι ασφαλιστικοί πραγματογνώμονες έχουν προβλέψει ότι το 2040 οι φυσικές καταστροφές θα προξενούν ζημιές αξίας 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η αλλαγή του κλίματος είναι η βασική αιτία φυσικών καταστροφών σε ολόκληρο τον κόσμο αφήνοντας γραμμές καταστροφής και θανάτου στο πέρασμά τους. Η παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη αποτελεί ένα από τα σημαντικά προβλήματα της εποχής μας. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ των πολιτών και να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν στην πρόληψη αυτών των καταστροφών, μολονότι η ευθύνη για τη διαχείριση της απάντησης στις φυσικές καταστροφές ανήκει πρωτίστως στην πληγείσα χώρα, με την Ένωση σε δεύτερο ρόλο.

Ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας πρέπει να ενισχυθεί με περισσότερους πόρους και με εξουσίες ευρύτερης εμβέλειας. Αυτό πράγματι είπατε, κυρία Lehtomäki, αλλά ποια ακριβώς μορφή θα λάβει αυτή η διαδικασία ενίσχυσης; Τι σκέπτεται να πράξει το Συμβούλιο για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας; Το Συμβούλιο υποστηρίζει την ιδέα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κέντρου στρατηγικού συντονισμού υπεύθυνου για τη συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για τη διάθεση πόρων ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση των διαφόρων τύπων καταστροφών; Τι προτίθεται να πράξει το Συμβούλιο με την έκθεση Barnier, στην οποία έγινε αναφορά προηγουμένως;

Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία θα θέλαμε απαντήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αν υπάρχει ένας τομέας για τον οποίο όλοι οι Ευρωπαίοι αναμένουν αποτελεσματική κοινοτική αντίδραση, αυτός είναι ο τομέας των φυσικών καταστροφών μεγάλης κλίμακας.

Όλοι είδαμε με ποιον τρόπο, οποτεδήποτε συνέβησαν μεγάλες θεομηνίες όπως το τσουνάμι, υπήρξε ταχεία αντίδραση εκ μέρους όχι μόνον μεμονωμένων χωρών και ΜΚΟ αλλά και εκ μέρους των συμπολιτών μας οι οποίοι, μέσω προσφορών σε χρήματα, ρούχα και χρόνο, μπορούν να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να αναλαμβάνουν δράση. Ωστόσο, είδαμε επίσης ότι, όταν συνέβη καθεμία από αυτές τις θεομηνίες, έλειπε η κατάλληλη οργάνωση. Αντιμετωπίζουμε όντως ανεπαρκή οργάνωση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, μαζί με την ομάδα μου, είμαι υπέρ της υλοποίησης προληπτικών δράσεων και της ταχύτατης εφαρμογής της ικανότητας αντίδρασης στις συνέπειες τραγωδιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην ποιότητα της έκθεσης Barnier, η οποία θέτει σωστά το θέμα και προτείνει λύσεις που είναι εποικοδομητικές οι συνάδελφοί μου το έχουν ήδη τονίσει όχι μόνον από την άποψη της αποτελεσματικότητας, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά επίσης και από την άποψη της επικουρικότητας Σε αυτό το στάδιο, θα ήθελα να επισημάνω τα θετικά σημεία αυτής της έκθεσης. Μολονότι ουδείς αμφισβητεί το γεγονός ότι εναπόκειται στα διάφορα στρατιωτικά σώματα, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και άλλους παράγοντες διαφόρων κατηγοριών να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητές τους, πρέπει να αναγνωριστεί ότι μόνον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να διασφαλίζει τον συντονισμό πρόληψης και αντίδρασης.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έτσι την ευκαιρία να αποδείξει σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η λέξη «αλληλεγγύη» δεν στερείται περιεχομένου αλλά μπορεί να μεταφραστεί σε «πρακτική δράση». Αν, όταν συμβούν θεομηνίες παρόμοιες με αυτές του παρελθόντος και υπάρχει, δυστυχώς, κίνδυνος να συμβούν παρόμοιες το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα επί τόπου προκειμένου να προσφέρει συνδρομή στον ανθρώπινο πόνο και να περιορίσει τις υλικές, τεχνικές και οικολογικές καταστροφές, τότε θα φαίνεται στον κόσμο ως μια πιο ενωτική και πιο πρακτική επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό επίσης, είναι σημαντικό η Προεδρία να φέρει επιτυχώς εις πέρας αυτήν την επιχείρηση από τις αρχές κιόλας του 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (EN) Υπάρχουν πράγματι δύο πτυχές. Υπάρχουν οι καταστροφές, φυσικές και οφειλόμενες σε ανθρώπινα αίτια, και η τρομοκρατική επίθεση.

Επιτρέψτε μου να μιλήσω από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο ζήσαμε και τις δύο το περασμένο έτος. Τον περασμένο Δεκέμβριο, σε μια αποθήκη πετρελαίου κοντά στο Λονδίνο, είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά εν καιρώ ειρήνης στην Ευρώπη. Τον Ιούλιο έγινε μια σοβαρή τρομοκρατική επίθεση στο κεντρικό Λονδίνο, με τον βομβαρδισμό τριών αμαξοστοιχιών του μετρό κάτω από το έδαφος και ενός λεωφορείου πάνω.

Σε κάθε περίπτωση τα βγάλαμε πέρα. Και το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνον με την επικουρικότητα. Δεν θέλουμε να γίνουμε εξαρτημένοι – ούτε κανένας άλλος θα έπρεπε να το θέλει αυτό.

Συνεπώς, έχω μια ερώτηση. Τι εννοείται με τον όρο «ευρωπαϊκά προξενεία»; Θα επιβληθούν στα εθνικά συστήματα και θα είναι πέρα και πάνω από αυτά;

Μια άλλη ερώτηση: η ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας που αναφέρεται στην έκθεση Barnier, τι θα κάνει; Είναι ένοπλη μονάδα; Αν ναι, υπό τον έλεγχο ποιου; Με βάση πού; Θα μπορεί να αναπτύσσεται χωρίς το αίτημα ή την άδεια των εθνικών κυβερνήσεων;

Τέλος, το Σύνταγμα περιελάμβανε μια ευρωπαϊκή πολιτική για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και για την πολιτική προστασία. Μια περαιτέρω ερώτηση: μήπως αυτή είναι μια προσπάθεια να εισαχθούν τμήματα του νεκρού Συντάγματος στη νέα νομοθεσία;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από τη συζήτηση αυτή έχει καταστεί ιδιαίτερα σαφές ότι το Συμβούλιο και βεβαίως και η Επιτροπή συμμερίζονται ακριβώς τους ίδιους στόχους. Πρώτον, πρέπει να μπορέσουμε να θεσπίσουμε αποτελεσματικές ρυθμίσεις για τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ο άλλος στόχος που συμμεριζόμαστε είναι ότι η βοήθεια πρέπει να κατευθύνεται αποτελεσματικά οπουδήποτε αυτή χρειάζεται. Αξίζει να έχουμε κατά νου ότι, για την επίτευξη αυτών των κοινών στόχων, θα απαιτηθεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα ή αυτόματα νέες δομές, και δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν σωστά απλώς με τη δημιουργία μιας νέας δομής. Κατά συνέπεια, το σημαντικότερο είναι η συνεργασία, και στην προκειμένη περίπτωση αυτή είναι η λέξη κλειδί.

Επιπλέον, όταν μιλούμε για ορισμένες φυσικές καταστροφές πρέπει έχουμε κατά νου, ιδιαίτερα όταν συμβαίνουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επεμβαίνουν στον τόπο της καταστροφής. Σε μια τέτοια κατάσταση, η Ένωση χρειάζεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διεθνώς συντονισμένης επιχείρησης. Η ανάγκη για επί τόπου συντονισμό υπήρξε εμφανής όταν κτύπησε το τσουνάμι, όταν στον τόπο της καταστροφής επενέβησαν ταυτόχρονα δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες παράγοντες.

Οι προτάσεις του κ. Barnier εξετάζονται τώρα και αφομοιώνονται από τα κράτη μέλη. Οι προτάσεις είναι πολύ φιλόδοξες, και αυτήν τη στιγμή το έργο του Συμβουλίου επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση των αποφάσεων σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο, οδηγώντας σε ένα κοινό μέσο πολιτικής προστασίας. Το έργο, ωστόσο, συνεχίζεται όσον αφορά τις προτάσεις του κ. Barnier, και ο τελευταίος έχει προσκληθεί να παρουσιάσει τις ιδέες του στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 5ης Δεκεμβρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN). – (IT) Η πολλοστή και επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το λεπτό ζήτημα της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πολιτική προστασία αναδεικνύει έναν από τους πλέον σύνθετους και αντιφατικούς τομείς που αντιμετώπισαν ποτέ τα κράτη μέλη.

Όπως ανέφερα προηγουμένως –απευθυνόμενος επανειλημμένως προς την Επιτροπή και εκφράζοντας τις απόψεις μου στο Σώμα– δεδομένου ότι ο τομέας της πολιτικής προστασίας αποτελεί ζήτημα αρμοδιότητας των μεμονωμένων κρατών μελών, συγκρούεται αναπόφευκτα με εξαιρετικά διαφορετικούς νόμους, μορφές επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικές. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω εδώ και καιρό την ιδέα να οικοδομηθεί η ικανότητα και να ενισχυθεί ο συντονισμός των εθνικών δυνάμεων επέμβασης, με σκοπό να καταστούν περισσότερο ομοιογενείς οι διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Κατά την άποψή μου, αυτό δεν μπορεί παρά να ανατεθεί σε έναν ειδικό ευρωπαϊκό οργανισμό για την πολιτική προστασία, στο πρότυπο του αμερικανικού Ομοσπονδιακού Οργανισμού Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

Πέραν της καλής θέλησης που επιδείχθηκε, επί παραδείγματι, στην περίπτωση του τρομακτικού παλιρροϊκού κύματος που έπληξε περιοχές του Ινδικού Ωκεανού το 2004, η πρόσφατη εμπειρία διδάσκει ότι η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται δυστυχώς εντελώς ανεπαρκής.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) H στρατηγική που ανεπτύχθη στην εξαιρετική έκθεση Barnier με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των πολύ σημαντικών προσπαθειών που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι στον τομέα της παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να συμπληρώσει τον κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας που ιδρύθηκε το 2001, ανεξάρτητα από το αν οι κρίσεις είναι εσωτερικές ή εξωτερικές.

Εγκρίνω ιδιαίτερα την πρόταση που στοχεύει στην εγκατάσταση αυτής της δύναμης στις επτά πιο απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ, οι οποίες προσφέρουν στην Ευρώπη μια ανθρώπινη και εδαφική παρουσία έξω από τις αφρικανικές ακτές οι Κανάριοι Νήσοι και η Μαδέρα στον Ινδικό Ωκεανό η Ρεϋνιόν και στην Αμερικανική Ήπειρο ή κοντά σε αυτή η Γουιάνα, η Μαρτινίκα, η Γουαδελούπη και οι Αζόρες για να μην αναφέρουνε τα υπεράκτια εδάφη στον Ειρηνικό: τη Γαλλική Πολυνησία και τη Νέα Καληδονία.

Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Γαλλικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος έχει δημιουργήσει ομάδες με βάσεις σε υπεράκτια εδάφη, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Οι ομάδες αυτές έχουν τη δυνατότητα να σπεύδουν στον τόπο της κρίσης σε λιγότερο από 24 ώρες, εγκαθιστώντας νοσοκομεία έκτακτης ανάγκης και χορηγώντας σκηνές, φάρμακα, προμήθειες ύδατος, υποστήριξη τηλεπικοινωνιών και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Για να δώσουμε πρακτική έννοια στην έκφραση η «Ευρώπη των έργων», η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες εμπνευσμένες από σαφή, κατανοητή και ισχυρή πολιτική βούληση.

Η βελτιωμένη πολιτική προστασία εκ μέρους της Ευρώπης θα εμπεριείχε μια ομοσπονδιακή διάσταση, η οποία θα επέτρεπε μια ισχυρή ταυτοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ως ευρωπαϊκής, και, σύμφωνα με την προσφιλή στην Κοινότητά μας αρχή της αλληλεγγύης, θα αποτελούσε πηγή υπερηφάνειας για τους συμπολίτες μας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου