Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 15. marraskuuta 2006 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 3.Palvelut sisämarkkinoilla (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Uusi monikielisyyden puitestrategia (äänestys)
  4.2.Euroopan unionin yleinen tullietuusjärjestelmä (äänestys)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Juhlaistunto – Qatar
 7.Äänestykset (jatkoa)
  7.1.Palvelut sisämarkkinoilla (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Tilanne Gazassa (keskustelu)
 12.Biologisten aseiden kieltosopimus, rypälepommit ja tavanomaiset aseet (keskustelu)
 13.Pelastuspalvelualaa koskeva yhteisön aloite (keskustelu)
 14.Eurooppalaisten sääntelyvirastojen toimintakehys (keskustelu)
 15.Pohjoiseen ulottuvuuteen sisältyvä Itämeren aluetta koskeva strategia (keskustelu)
 16.Euroopan unionin turvallisuusstrategian täytäntöönpano Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa (keskustelu)
 17.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Euroopan unionin turvallisuusstrategian täytäntöönpano Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa (jatkoa keskustelulle)
 19.Perintö- ja testamenttioikeus (keskustelu)
 20.Naiset kansainvälisessä politiikassa (keskustelu)
 21.Ihmiskaupan torjunta – kokonaisvaltainen toimintatapa ja ehdotukset toimintasuunnitelmaksi (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (655 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1055 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö